Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

mfmidt.dk

Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

MEEL vil give den færdige kandidat en helhedsforståelse

af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø- og

energiområdet samt specialviden inden for miljø- og energiretten.

MEEL vil give en generel kompetence til at anvende regler

og retlige principper – samt rådgive herom – i overensstemmelse

med de krav, der stilles til juristers kendskab til regelanvendelse

og skønsudøvelse.

MEEL-kandidater vil kunne varetage arbejde med at:

• udvikle og gennemføre nye generelle virkemidler, der kan

indgå i de komplicerede reguleringssystemer, herunder det

danske reguleringssystem

• varetage forvaltningsretlig sagsbehandling og træffe afgørelse,

udføre tilsyn m.v. i myndighedsregi – herunder med

respekt for EU’s regler af såvel processuel som materiel

karakter

Hvorfor MEEL?

• analysere, planlægge og gennemføre konkrete opgaveløsninger/beslutninger

i private og offentlige virksomheder, der

bredt er afhængige af at kende og iagttage de forudsætninger,

der præger den internationale, EU’s og den nationale

miljø- og energiregulering

• udføre rådgivnings- og konsulentopgaver for andre virksomheder,

myndigheder og institutioner inden for miljø- og

energiområdet, der har behov for rådgivning fra personer

med kendskab til og forståelse for de lovgivningsmæssige

rammer

• indgå i løsning af rådgivningsopgaver m.v. med hensyn til

eksport af knowhow vedrørende miljø- og energiregulering,

bl.a. til de nye EU-medlemslande.

7

More magazines by this user
Similar magazines