Hvordan vurderer man uddannelsesparathed?

viauc.dk

Hvordan vurderer man uddannelsesparathed?

håber at redskaberne kan være med til at kvalificere vurderingen. Vores forhåbning er endvidere, at

UU-vejlederen hermed får redskaber, der gør, at eleven inddrages i arbejdet med vurderingen, så

man kan etablere ligeværdige relationer og derved undgå at uddannelsesparathedsvurderingen bliver

opfattet som et overgreb. Samtidig håber vi, at redskaberne kan medvirke til, at forældrene får større

forståelse for, hvad uddannelsesparathed vil sige, og man derved kan undgå nogle af de

problemstillinger, der opstår, når forældre er uenige med vejlederens vurdering.

Redskaberne skal stå deres prøve i en afprøvningsfase i foråret 2012. Det vil derefter fremgå, om

der skal udvikles differentierede redskaber til vurdering i forhold til gymnasiale uddannelser og

erhvervsuddannelser, eller om samme redskab kan bruges til begge retninger. Næste fase i arbejdet

består i at udvikle modeller for samarbejde om brugen af redskaberne mellem grundskole og

ungdomsuddannelse og særlige tilbud.

Projekt ”samarbejde om uddannelsesparathed” har fået tilskud fra Region Syddanmarks

uddannelsespulje, og er et delprojekt i projekt 95 % målsætning – Transfaglighed i et

ungeperspektiv. Projektet er startet 1.08 2011 og forventes afsluttet dec. 2013.

More magazines by this user
Similar magazines