Produktkatalog 2012/13

e.pages.dk

Produktkatalog 2012/13

Produktkatalog 2012/13

Særskilt aktuel prisliste er vedlagt Produktkatalog bagerst i dette 2012/13 produktkatalog

1


Vi gør dig mere effektiv og gør

det enklere at være kunde hos os

For at kunne tilbyde de mest optimale løsninger

til vores kunder, så er det nødvendigt at have fingeren

på pulsen. Markedet udvikler sig hele tiden,

og det er vi som udlejningsvirksomhed i stand til

at reagere på.

Med PITZNER som samarbejdspartner bliver du

bedre rustet til dine opgaver. Det vigtigste mål for

os er, at vores kunders projekter altid forløber så

effektive som overhovedet muligt. Derfor har vi nu

samlet alle vores kompetencer fra henholdsvis AGJ

Pitzner, Corona Pitzner og VMC Pitzner i en fælles

organisation PITZNER. For vores kunder betyder

det, at vi nu kan stille med det stærkeste team

til at løse din opgave. Du skal fremover ikke hen

i 3 butikker for at handle ind – det gøres nu et

sted hvor du har adgang til alle vores løsninger og

kompetencer.

PITZNER er med sammenlægningen blevet landets

største danskejede udlejningsvirksomhed. For dig

2 Produktkatalog 2012/13

som kunde betyder det, at vi har styrke til at være

i front og styrke til at investere i både flåde og

vores medarbejdere. Vi har et bredt sortiment af

alt fra de nyeste entreprenørmaskiner til energirigtige

pavilloner, skure og letvogne, et meget

bredt liftsortiment, arbejdsplatforme og stillads.

Du kan læse meget mere om vores løsninger i

dette katalog. Vi er stolte af, at vores produkter

og vores løsninger opfylder alle krav med hensyn

til sikkerhed, kvalitet og miljø.

Udnyt vores viden til din fordel

Der er i dag flere og flere virksomheder i Danmark,

der tænker i lejeløsninger, og alt tyder på, den udvikling

fortsætter. Lejeløsninger gør det muligt at

fokusere på sine kernekompetencer og ikke bruge

tid på et område, som andre kan varetage bedre

og mere fokuseret. I PITZNER har vi gennem årene

opbygget en stor know-how som kommer vores

kunder tilgode.

Vores ansatte er højt specialiserede, og den store

koncentration af viden i PITZNER stiller vi til rådighed,

så du kan løse dine opgaver på den mest

optimale måde.

Med TeamPITZNER i baghånden, kan du trygt se

fremad!

Ole Wamsler, Direktør for PITZNER Gruppen


Produktkatalog 2012/13

Forord 2

Platforme / Hejs 4

Arbejdsplatforme 6 · Person- og godshejs 11

Godshejs 15 · Mastekran / Taljer 18

Entreprenørmateriel 20

Jordmateriel 23 · Grøn linie 35 · Kompressorer / Generatorer 39

Håndværktøj 43 · Pumper / Affugtere 45 · Betonmateriel 47 ·

Diverse 51

Letvogne / Moduler / Pavilloner 58

Letvogne 60 · Containere 76 · Mandskabsmoduler 79 ·

Beboelsesmoduler 84 · Kontormoduler 88 · Pavilloner 97 ·

Tilbehør 98

Lifte 100

Hvad kræver loven 102 · Søjlelifte 103 · Saxlifte 107 · Bomlifte

121 · Godt at vide ved lifthåndtering 148 · Trailerlifte 149 ·

Speciallifte 158 · Lastvognslifte 167· Teleskoplæssere 178 ·

Trailerkraner 188 · Vakuum- / Glasåg 195 · Gaffeltrucks / Elstablere

206 · Gipspladehåndtering 208

Stillads 216

Generelt om stillads 218 · Layher Allround 219 · Layher Blitz

facadestillads 230 · Layher rullestillads 239 ·

Layher Event System 254 · Ind- og overdækning 257 ·

Layher trapper 264 · Layher Allround understøtning 268 ·

Enhak stillads 274 · Enhak trapper 277

Salgs-, leverings- og lejebetingelser 282

Generelle salgs-og leveringsbetingelser 283 ·

Generelle lejebetingelser 284 · Lejebetingelser for forbrugere

286 · Forsikringsforhold 287

Priser for produktområderne Entreprenørmateriel og Lifte findes i særskilt, vedlagt prisliste bagerst i dette produktkatalog.

For alle øvrige produktområder gælder, at priser er efter tilbud.

Produktkatalog 2012/13 3


Platforme og Hejs

PITZNER har mangeårig erfaring med og kompetencer

i at levere tilpassede og kombinerede

specialløsninger. Dette betyder en bedre økonomi

og større fleksibilitet i projektforløbet.

Med vores flåde på langt mere end 100 arbejdsplatforme

med arbejdshøjder fra 2 m. til ca. 150

m. og længder fra 4 m. til 41 m. kan PITZNER

tilbyde kunden den optimale løsning.

Vores program inden for hejs dækker over et

bredt udvalg til ren godstransport eller i en

kombination til gods- og persontransport. Med

det store sortiment er vi i stand til at tilbyde hejs

med kapaciteter fra 500 til 1.200 kg.

Vores sortiment inden for godshejs dækker varierede

behov inden for branchen. Vi tilbyder de

velkendte 600 kg materialehejs til lodret transport

af eksempelvis mursten samt stigehejsene,

som kan benyttes til transport af tagsten til

taget eller ved renoveringer af lejligheder mv.

4 Produktkatalog 2012/13


Platforme og Hejs

Platforme og Hejs

Arbejdsplatforme 6

Person- og godshejs 11

Godshejs 15

Mastekran / Taljer 18

Generel information Afmelding af det lejede skal ske inden kl. 14.30. Afmelding efter dette tidspunkt medfører fakturering for næste dag. Der

tages ikke imod afmeldinger efter 16:30, ligesom der ikke ydes service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer

eller weekender.

Produktkatalog 2012/13 5


Platforme og Hejs

Arbejdsplatforme

Sikkerhed og kvalitet er i fokus, når

vi leverer løsninger inden for arbejdsplatforme.

Dertil kommer vores

mangeårige erfaring med og kompetencer

i at levere tilpassede og kombinerede

specialløsninger i enkelt- og

flermastede arbejdsplatforme. Dette

betyder en bedre økonomi og større

fleksibilitet i projektforløbet.

Platformene anvendes i vid udstrækning

til renoveringsopgaver og

nybyggeri, hvor de udgør en stor del

af arbejdsmiljøet, idet de er med til

at sikre korrekt arbejdsstilling.

Med en flåde på langt mere end

100 arbejdsplatforme, som dækker

arbejdshøjder fra 2 m. til ca. 150 m.

og længder fra 4 m. til 41 m. kan

vores salgskonsulenter, teknikere og

montører i et tæt samarbejde altid

tilbyde kunden den løsning, der er

optimal til netop dennes arbejdsopgave.

Vi deler naturligvis gerne vores viden

og erfaring med kunden.

6 Produktkatalog 2012/13


Arbejdsplatforme af typen SC4000S

er meget fleksible.

SC4000S kan opbygges i et utal af varianter

grundet dens modulopbygning

med dæk, master og konsoludtræk i

varierende størrelse.

SC4000S er i standardudgaven monteret

på et selvkørende chassis, som

reducerer flytteomkostningerne på de

fleste byggepladser.

Den anvendes både ved renoveringsarbejder

samt nybyggerier.

Anvendelsesmulighederne er meget

alsidige vinduesmontager, facaderenoveringer,

jernbinding mm. Generelt

bruges arbejdsplatformen, hvor den

fremsynede entreprenør ønsker at

kombinere en fornuftig ergonomisk

montagemetode med en fornuftig

økonomi på projektet.

Arbejdsplatforme indbyder ikke til

adgang for ubudne gæster, idet platformen

er kørt ned og låst uden for

arbejdstid. En god tyverisikring.

SC4000S kan monteres med en del

tilbehør - se andetsteds på siden.

Enkeltmastet

Max. længde standard .............................................................................................13,7 m

Max. kapacitet kg ................................................................................................. 2.000 kg

Dækbredde, hoveddæk m. .......................................................................................1,68 m

Topanker, max højde, standard (mulighed for højere højder) .......................................25 m

Mindste læssehøjde o./ terræn ..................................................................................1,2 m

Konsoludtræk, standard m. .................................................................................... 0-1,4 m

Max. konsoludtræk, speciel m. ...................................................................................3,7 m

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 16 A

Dagleje, DKK ................................................................................................... Efter tilbud

Dobbeltmastet

Lad vores konsulenter anskueliggøre

anvendelsesmulighederne ved et

uforpligtende kundebesøg.

Tilbehør

Topmonteret mastekran med eller uden

elkædetalje

- eksempelvis ved montage af vinduer

med vakuumåg.

Uforankret opstilling - ofte en fordel på

glasfacader.

Overdækning mod eksempelvis vejrlig

- omkostningsreducerende ved vinterbyggeri.

Minichassis ved specielle terrænforhold

- øger indsatsmulighederne.

2 dæk på samme mast

- ved montage af meget høje facadepaneler.

Gennemgangsramme

- en fordel ved brug af arbejdsplatformen

i befærdede områder.

Klapdæk

- muliggør arbejder på facader med

store udkragende bygningsdele.

Forhøjede galvrækværker i henhold til

lovkrav.

Max. længde standard .............................................................................................31,4 m

Max. kapacitet kg ................................................................................................. 4.200 kg

Dækbredde, hoveddæk m. .......................................................................................1,68 m

Topanker, max højde, standard ...................................................................................25 m

Mindste læssehøjde o./ terræn ..................................................................................1,2 m

Konsoludtræk, standard m. .................................................................................... 0-1,4 m

Max. konsoludtræk, speciel m. ...................................................................................3,2 m

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 16 A

Topanker, note ...........................................................Topanker, mulighed for højere højder

Dagleje, DKK ................................................................................................... Efter tilbud

Gør arbejdet lettere - læs platformen med en VMC Pitzner læsseplatform LT500

Arbejdsplatforme

Scanclimber SC 4000S

Efter tilbud

Produktkatalog 2012/13 7


Arbejdsplatforme

Scanclimber SC 5000

Efter tilbud

Tilbehør

Topmonteret mastekran med eller uden

elkædetalje - eksempelvis ved montage

af vinduer med vakuumåg.

Uforankret opstilling - ofte en fordel på

glasfacader.

Overdækning mod vejrlig - omkostningsreducerende

ved vinterbyggeri.

Minichassis ved specielle terrænforhold

- øger indsatsmulighederne.

2 dæk på samme mast - ved montage af

meget høje facadepaneler.

Gennemgangsramme - en fordel ved

brug af arbejdsplatformen i befærdede

områder.

Klapdæk - muliggør arbejder på facader

med store udkragende bygningsdele.

Forhøjede galvrækværker i henhold til

lovkrav.

90° drejning af hoveddæk.

Forsænket konsoldæk ved opmuring.

8 Produktkatalog 2012/13

Arbejdsplatformen af typen SC5000

er en af markedets stærkeste varianter.

SC5000 kan opbygges i et utal af udgaver

grundet dens modulopbygning

med dæk, master og konsoludtræk i

varierende størrelse.

SC5000 er i standardudgaven monteret

på et selvkørende chassis, som

reducerer flytteomkostningerne på

de fleste byggepladser.

Enkeltmastet

Den store bæreevne gør SC5000

særligt egnet til murerarbejder, hvor

der kan påmonteres et forsænket

konsoldæk. Dermed optimeres

brugen af den i forvejen ergonomisk

fornuftige SC5000 yderligere.

SC5000 er specielt ideel ved arbejder,

hvor der stilles store krav til

bæreevnen - ved vinduesmontager,

hvor der er brug for at lagre elementer

på arbejdsplatformen.

En anden unik parameter er udtrækket.

SC5000 har et konsoludtræk

på op til 6 m. En klar fordel både

praktisk og økonomisk, hvis arbejdet

skal udføres i dybe indhak eller ”om

hjørnet”.

Arbejdsplatforme indbyder ikke til

adgang for ubudne gæster, idet platformen

er kørt ned og låst uden for

arbejdstid. En god tyverisikring.

SC5000 kan monteres med en del tilbehør

- se andetsteds på siden.

Lad vores konsulenter anskueliggøre

anvendelsesmulighederne ved et

uforpligtende kundebesøg.

Max. længde standard .............................................................................................16,9 m

Max. kapacitet kg ................................................................................................. 2.700 kg

Dækbredde, hoveddæk m. .......................................................................................1,62 m

Topanker, max højde, standard (mulighed for højere højder) .......................................25 m

Mindste læssehøjde o./ terræn ..................................................................................1,2 m

Konsoludtræk, standard m. .................................................................................... 0-2,5 m

Max. konsoludtræk, speciel m. ......................................................................................6 m

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 32 A

Dagleje, DKK ................................................................................................... Efter tilbud

Dobbeltmastet

Max. længde standard .............................................................................................40,6 m

Max. kapacitet kg ................................................................................................. 5.000 kg

Dækbredde, hoveddæk m. .......................................................................................1,62 m

Topanker, max. højde, standard ..................................................................................25 m

Mindste læssehøjde o./ terræn ..................................................................................1,2 m

Konsoludtræk, standard m. .................................................................................... 0-2,5 m

Max. konsoludtræk, speciel m. ......................................................................................6 m

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 32 A

Topanker, note ...........................................................Topanker, mulighed for højere højder

Dagleje, DKK ................................................................................................... Efter tilbud

Gør arbejdet lettere - læs platformen med en VMC Pitzner læsseplatform LT500


Vores stærkeste arbejdsplatform til

dato.

Den perfekte løsning når der skal

mures eller foretages andet tungt

arbejde.

Modulopbygget.

Enkeltmastet

Max. længde standard .................................................................................................16,9

Max. konsoludtræk, special m. ......................................................................................6 m

Elektrisk system ............................................................................................. 400 V / 32 A

Dobbeltmastet

Max. længde standard .............................................................................................40,6 m

Max. konsoludtræk, special m. ......................................................................................6 m

Arbejdsplatforme

Scanclimber SC 8000

Efter tilbud

Produktkatalog 2012/13 9


Arbejdsplatforme

VMC Pitzner murerlift 4/6

Efter tilbud

Standardudstyr

230 volt el-udtag

400 volt el-udtag

Løst monterede sikkerhedsrækværker

Tilbehør

Kran med elkædetajle (125 kg)

10 Produktkatalog 2012/13

VMC Pitzner Murerlift 4/6 er et

alternativ til arbejdsplatforme eller

murerstillads ved opmuring af eksempelvis

rækkehuse i 2 etager eller

andre byggerier.

VMC Pitzner Murerlift 4/6 har et 4

meter langt arbejdsdæk, som kan

udskydes med op til 1 m. i hver

ende. Den monteres med 1,1 m. høje

rækværker på gavle samt bagside,

som omkranser det 1,60 m brede

arbejdsdæk.

Læssehøjden ved anvendelse af VMC

Pitzner Murerlift 4/6 enkeltstående

er blot ca. 0,6 m - til gengæld giver

det en dækhøjde på op til 3,0 m. Og

der er mange kombinationsmuligheder.

Stables 2 VMC Pitzner Murerlift 4/6

oven på hinanden er læssehøjden ca.

1,2 m. og dækhøjden op til 6,0 m.

Højeste dækhøjde er 8,80 m.

Hæve-/sænkefunktionen aktiveres

nemt med foden på trykknapperne

placeret i dækket.

Tekniske data

Vægten af en murerlift er ca. 1.250

kg, hvilket sammen med gaffelhullerne

i underkonstruktionen muliggør

transport på byggepladsen vha.

mindre truck eller teleskoplæsser.

Det er muligt at læsse VMC Pitzner

Murerlift 4/6 med eksempelvis VMC

Pitzner Læsseplatform LT500 eller

med truck/teleskoplæsser.

Længde af arbejdsdæk ................................................................................... 4,00-6,00 m

Transportmål længde.................................................................................................4,1 m

Bredde af arbejdsdæk ...............................................................................................1,6 m

Transportmål bredde ...............................................................................................1,66 m

Dækhøjde .................................................................................................... 0,60 - 3,00 m

Transportmål højde ...................................................................................................0,6 m

Nyttelast .............................................................................................................. 3.000 kg

Egenvægt ........................................................................................................ca. 1.250 kg

Strømtilslutning .............................................................................................400 V / 50 Hz

Mast ....................................................................................................................... Enkelt

Standardudstyr ...................................................................................... 230 volt el-udtag

............................................................................................................... 400 volt el-udtag

................................................................................. Løst monterede sikkerhedsrækværker

Dagleje, DDK ................................................................................................... Efter tilbud

Tekniske data

Længde af arbejdsdæk ................................................................................... 4,00-6,00 m

Transportmål længde m. ............................................................................................4,1 m

Bredde af arbejdsdæk ...............................................................................................1,6 m

Transportmål bredde m. ..........................................................................................1,66 m

Dækhøjde .................................................................................................... 1,20 - 6,00 m

Transportmål højde m. ..............................................................................................0,6 m

Nyttelast .............................................................................................................. 1.800 kg

Egenvægt ........................................................................................................ca. 2.600 kg

Strømtilslutning .............................................................................................400 V / 50 Hz

Mast ......................................................Dobbelt (2 stk. enkelt placeret oven på hinanden)

Standardudstyr ...................................................................................... 230 volt el-udtag

............................................................................................................... 400 volt el-udtag

.................................................................................. løst monterede sikkerhedsrækværker

Dagleje, DDK ................................................................................................... Efter tilbud


Hejs

Platforme og Hejs

Vores program inden for hejs dækker

over et bredt udvalg til ren godstransport

eller i en kombination til

gods- og persontransport.

Med det store sortiment er vi i stand

til at tilbyde hejs med kapaciteter fra

500 til 1.200 kg.

Sikkerheden spiller en væsentlig

rolle for os og vores kunder. Derfor

har vores montører naturligvis alle

bestået de lovpligtige kurser.

Produktkatalog 2012/13 11


Person- og godshejs

PG500

Efter tilbud

PG500 er det kompakte person- og

godshejs, som tilfredsstiller behovet

for lodret transport mellem terræn og

etager på en hvilken som helst byggeopgave.

PG500 er et velegnet alternativ til de

større og omkostningstunge person-

og godshejs - eksempelvis hvor der

ikke er behov for meget plads i hejset,

men et hurtigt lift og nem adgang

til arbejdet.

Hejset kommer ubesværet ind i baggårde,

hvor portåbningen er 2 x 2

m og passer i de fleste tilfælde i en

kommende elevatorskakt i nybyggeri.

PITZNER sørger altid for godkendelse

af hejset af det lokale Arbejdstilsyn

umiddelbart efter montage.

12 Produktkatalog 2012/13

Tekniske data

Stolemål længde .......................................................................................................1,5 m

Stolemål bredde ...........................................................................................................1 m

Stolemål højde ..........................................................................................................2,2 m

Løftehastighed .................................................................................................... 29 m/min

Kapacitet, total ....................................................................................................... 500 kg

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 32 A

Antal personer, max. stk. ............................................................................................ 5 stk

PITZNER sørger for lovpligtigt syn inden

ibrugtagning samt efterfølgende

månedlige eftersyn.


Tekniske data

Stolemål længde ..........................................................................................................3 m

Stolemål bredde ............................................................................................. 1,3 (1,24) m

Stolemål højde ............................................................................................... 2,7 (2,20) m

Løftehastighed .................................................................................................... 39 m/min

Kapacitet, total .................................................................................................... 1.200 kg

Elsystem ........................................................................................................ 400 V / 63 A

Antal personer, max. ................................................................................................ 15 stk

Person- og godshejs

PM1200

Efter tilbud

PM1200 er et stor person- og godshejs,

som dækker behovet for lodret

transport mellem terræn og etager på

de store byggepladser.

Med plads til 15 personer opstår der

ingen kø ved ladestederne.

Kurvelængden på 3,0 m. gør hejset

velegnet til ophejsning af gipsplader.

PITZNER sørger altid for godkendelse

af hejset af det lokale Arbejdstilsyn

umiddelbart efter montage.

PITZNER sørger for lovpligtigt syn inden

ibrugtagning samt efterfølgende

månedlige eftersyn.

Produktkatalog 2012/13 13


14 Produktkatalog 2012/13


Platforme og Hejs

Godshejs

Vores sortiment inden for godshejs

dækker varierede behov inden for

branchen.

Vi tilbyder de velkendte 600 kg

materialehejs til lodret transport af

eksempelvis mursten samt stigehejsene,

som kan benyttes til transport

af tagsten til taget eller ved renoveringer

af lejligheder mv.

Nyeste skud på stammen er VMC

Pitzner Læsseplatform LT500, som

er specielt egnet til læsning af arbejdsplatforme

af typen SC4000S,

SC5000 og SC8000.

Produktkatalog 2012/13 15


Godshejs

G600

Efter tilbud

G600 er et kompakt godshejs, som er

velegnet til eksempelvis transport af

mursten mm.

Den tredie rampe på stolen giver adgang

parallelt med bygningen. Dette

er sikkerhedsmæssigt af stor betydning,

da den traditionelle adgang ellers

ville være fra en befærdet vej eller

forhindret af andre årsager.

PITZNER sørger automatisk for det

lovpligtige eftersyn hver tredie måned.

Tekniske data

Stolemål højde .........................1,6 x 1,3 m

Fritstående mastehøjde ....................... 6 m

Løftehastighed ........................... 25 m/min

Kapacitet, total ...............................600 kg

Elsystem ................................400 V / 16 A

Forankringsafstand .................................. 6

Læsseplatform LT500

Efter tilbud

Nu er det blevet endnu lettere at

læsse arbejdsplatformen med materiel

fra jordniveau ind i arbejdsplatformene

– nemlig med VMC Pitzner

Læsseplatform af typen LT500.

Betjeningen sker ganske enkelt ved at

hæve/sænke platformen vha. en styreboks

– som naturligvis er forsynet

med nødstop.

Transport på byggepladsen foregår

ubesværet grundet de påmonterede

transporthjul.

De oplagte fordele er:

- let at flytte

- justérbare støtteben

- transporthjul

- gelænder på alle sider

- læsseramper på begge sider

Gør læssearbejdet let med en ny læsseplatform!

16 Produktkatalog 2012/13

Tekniske data

Stolemål længde .............................. 1,6 m

Stolemål bredde ............................... 1,2 m

Løftehøjde .............................0,17 - 1,6 m

Rækværkshøjde ................................ 1,1 m

Løftekapacitet .................................500 kg

Egenvægt ........................................425 kg

Data på el-kædetalje: Strøm .....6 A / 400 V


Tilbehør

Universalkurv

Gipspladekurv

Glaskurv

Affaldsspand

Vippefunktion

Tekniske data

Sidelængde max. ............................... 20 m

Løftehastighed ........................... 32 m/min

Belastning max. ...............................200 kg

Elsystem .......................................... 230 V

Godshejs

Astro stigehejs ES 13 BS

Efter tilbud

Astro hører til den lette type godshejs.

Hejset er særligt egnet til små

opgaver, hvor pladsen eller adgangsvejen

er trang. Slæden er monteret

med faldbremse ved wirebrud.

Hejset samles på jorden og rejses op

ad stillads eller bygning. Skråhejset

kan opbygges med knæstykke ved

tagrenden, som gør det muligt at

køre til kip ved tagarbejde på høje

bygninger. Skråhejset kan ligeledes

monteres med forskelligt udstyr som

f.eks. universalkurv, gipspladekurv,

glaskurv og affaldsspand. Det kan

monteres med en speciel slæde med

vippefunktion, som automatisk kan

aflæsse materiale på taget.

Produktkatalog 2012/13 17


Platforme og Hejs

Mastekran / Taljer

Vores program inden for taljer er

vidtspændende, måske markedets

bredeste - med hovedvægten lagt på

wire- og kædetaljer.

Wiretaljer benyttes hovedsageligt

som bundmonterede 60 kg taljer til

stilladsmontage og senere som en

120-150 kg bund- eller topmonterede

materialehejs på stilladset.

Kædetaljer leveres i forskellige størrelser

fra 200 til 3.200 kg med eller

uden løbekat.

Derudover råder vi over en række

forskellige taljer, der alle har deres

specialområder:

- TIRFOR wiretaljer 800-3.200 kg

- Håndkædetaljer 2.000 kg / 20 m.

- Wire skraldetaljer 1.000 kg

- Kæde skraldetaljer

18 Produktkatalog 2012/13


Mastekran - excl. elkædetalje inkl. manuel løbekat

Mastekran / Elkædetaljer

Tekniske data

Mastekran / Taljer

Efter tilbud

Elforsyning ....................... 3 x 400 V / 16 A

Kædelængde, efter behov .........20 - 50 m.

2 hastigheder.

Leveres med krogophæng.

Udlæg Belastning Krøjevinkel Dagleje, DKK

Ca. 2,5 m. 250 kg 360° Efter tilbud

Ca. 4 m. 250 kg 360° Efter tilbud

Ca. 4 m. 1.000 kg 270° Efter tilbud

Ca. 4,25 m. 500 kg 360° Efter tilbud

Ca. 5 m. 250 kg 360° Efter tilbud

Ca. 6 m. 500 kg 270° Efter tilbud

Elkædetaljer - min. 25 m. kæde, 3 x 400 V / 16A

Løftehastighed Belastning Vægt (u/kæde) Styring Dagleje, DKK

(Kæde pr. meter)

13 / 2,0 m./min. 200 kg 22 kg kabel/radio Efter tilbud

8 / 1,5 m./min. 250 kg 22 kg kabel/radio Efter tilbud

9 / 1,5 m./min. 500 kg 22,5 kg kabel/radio Efter tilbud

8 / 2,0 m./min. 800 kg 44 kg kabel Efter tilbud

4 / 1,0 m./min. 1.600 kg m/dobbelt kæde 49 kg kabel Efter tilbud

8 / 1,6 m./min. 1.600 kg 65 kg kabel Efter tilbud

4 / 0,8 m./min. 3.200 kg m/dobbelt kæde 75 kg kabel Efter tilbud

Manuel løft eller lignende skal bruges ved skraldetaljerne.

Differentiering af elkædetaljer i radio- henholdsvis kabel-forbundne styrepulte.

Skubløbekat

Belastning Flangebredde Vægt Dagleje, DKK

500 kg - 6 kg Efter tilbud

1.000 kg - 7,5 kg Efter tilbud

2.000 kg - 13,5 kg Efter tilbud

4.000 kg - 27,5 kg Efter tilbud

Produktkatalog 2012/13 19


Entreprenørmateriel

Udlejning af entreprenørmateriel handler om, at

vi har det udstyr klar, som kunden mangler – og

at det fungerer, når det kommer ud.

PITZNER har altid satset på markedets bedste

materiel – det gælder også entreprenørmateriel.

Vi investerer kraftigt i et bredt sortiment inden

for området. Materiellet er kendetegnet ved høj

ydeevne, kompakte mål og stabilitet. I dag er vi i

stand til at dække ethvert behov og enhver løsning

ved nybyggeri og renovering af ejendomme.

PITZNER har både serviceværksteder og udemontører,

som er veluddannede og har erfaring

med service på alle typer entreprenørmateriel.

Omhyggelig klargøring og højt serviceniveau under

udlejningen er med til at sikre kunderne fuldt

udbytte af materiellet.

20 Produktkatalog 2012/13


Entreprenørmateriel

Entreprenørmateriel

Jordmateriel 23

Grøn linie 35

Kompressorer / Generatorer 39

Håndværktøj 43

Pumper / Affugtere 45

Betonmateriel 47

Diverse 51

Generel information Afmelding af det lejede skal ske inden kl. 14.30. Afmelding

efter dette tidspunkt medfører fakturering for næste dag. Der tages

ikke imod afmeldinger efter 16:30, ligesom der ikke ydes service ved nedbrud,

hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

Priser for entreprenørmateriel findes i særskilt, vedlagt prisliste bagerst i dette katalog. Den

aktuelle prisliste kan også ses på web adressen http://www.pitzner.dk/prisliste eller ved at

scanne denne barcode:

Produktkatalog 2012/13 21


22 Produktkatalog 2012/13


Entreprenørmateriel

Jordmateriel

PITZNER har i sit valg af leverandører

altid satset på markedets bedste

materiel – det gælder også, når vi

taler om jordmateriel. Således har

vi gennem de seneste år investeret

kraftigt i et bredt sortiment af jordgrej

inden for minigravere, gravemaskiner,

dumpere, transportbånd,

læssere, stampere, vibratorer etc.

Materiellet er kendetegnet ved høj

ydeevne, kompakte mål og stabilitet.

I dag er vi i stand til at dække ethvert

behov og enhver løsning ved

nybyggeri og renovering af ejendomme.

En ofte benyttet løsning er en

minigraver i kælderen til grave-

arbejdet, et transportbånd til at

løfte materiel fra kælder til jord-

niveau og så en dumper, så materiellet

let kan transporteres væk.

Sådan kan en totalleverandør også

dække kundens behov af.

Produktkatalog 2012/13 23


Jordmateriel

Gernie 4802A Hedvandsdampere

Dagleje, se aktuel prisliste

Posidon 2 portable

Dagleje, se aktuel prisliste

Poseidon 5-67 PE

Dagleje, se aktuel prisliste

Tekniske data

Vægt .................................................68 kg

Længde ............................................80 cm

Bredde .........................................56,5 cm

Højde .............................................101 cm

Rensekraft........................................6,7 kg

Pumpetryk (bar) .................................. 230

Vandmængde ...............................1.150 l/t

24 Produktkatalog 2012/13

Maskinernes opretstående design og

gode mobilitet gør den til en særdeles

brugervenlig renser, der egner sig

til mere krævende rengøringsopgaver.

Gernies unikke kedelsystem med

integreret vandtank og vandfyldt

kappe som kedelhus.

Bærbar koldtvandsrenser til lettere

opgaver. Høj ydeevne, øget rengøringseffektivitet

og med robust

stålramme til de lidt hårdere miljøer.

Benzindrevet koldtvandsrenser til

tunge rengøringsopgaver.

Se priser på jordmateriel på

side 4 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Tekniske data

Vægt ...............................................116 kg

Længde ..........................................110 cm

Bredde ............................................59 cm

Højde ...............................................65 cm

Pumpetryk (bar) ......................... 200/2900

Turbotryk (ETP-BAR/ETP-PSI) ....... 235/3410

Vandmængde ..................................930 l/t

faser .............................................. 3 Faser

Netspænding ................................... 400 V

Frekvens........................................... 50 Hz

Ampere forbrug .................................. 11 A

Tekniske data

Vægt .................................................24 kg

Længde .........................................55,5 cm

Bredde ............................................29 cm

Højde ............................................27,5 cm

Rensekraft........................................2,4 kg

Pumpetryk (bar) .................................. 100

Vandmængde ..................................650 l/t

fase ............................................... 1 Faser

Netspænding ................................... 230 V

Frekvens........................................... 50 Hz

Ampere forbrug .................................. 10 A


Tekniske data

Vægt ...............................................130 kg

Længde .......................................148,5 cm

Bredde ............................................69 cm

Højde ............................................83,5 cm

Pumpetryk ...............................30-180 bar

Vandmængde .......................... 400-900 l/t

Tekniske data

Vægt ...............................................920 kg

Længde ..........................................351 cm

Bredde ..........................................179 cm

Højde .............................................169 cm

Pumpetryk ...............................30-300 bar

Brændstoftank..................................... 80 l

Vandtank .......................................... 700 l

Vandmængde ...............................1.800 l/t

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Minigravere

Se priser på jordmateriel på

side 4 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Benzindrevet hedtvandsrenser til

tunge rengøringsopgaver.

En trailerbaseret maskine i mellemstørrelsen,

ideel til f.eks. tagrensning

og rensning af asbestholdige

materialer. Et stort tilbehørsprogram

giver uovertruffen fleksibilitet.

Neuson 803 er den mindste Neuson,

men den imødekommer alle tænkelige

krav med hensyn til ydeevne.

Maskinen har kompakte mål, blandt

andet en bredde på kun 70 cm, og

er således perfekt til opgaver under

særligt trange vilkår.

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner,

kategori 1.

Jordmateriel

Kärcher HDS Super MSX

Tekniske data

Dagleje, se aktuel prisliste

Aquila TD / SD303

Dagleje, se aktuel prisliste

Neuson 803 - 900 kg

Vægt ...............................................935 kg

Længde .......................................274,6 cm

Bredde ............................................70 cm

Højde ..........................................150,7 cm

Højde med bøjle (max) ...............227,6 cm

Højde uden bøjle .........................150,7 cm

Læssehøjde .................................203,5 cm

Max. gravedybde .........................173,1 cm

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 25


Jordmateriel

Neuson 1503 - 1.700 kg Minigravere

Dagleje, se aktuel prisliste

26 Produktkatalog 2012/13

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner,

kategori 1.

Tekniske data

Vægt ............................................1.715 kg

Længde ..........................................381 cm

Bredde .................................. 99 / 130 cm

Højde .............................................238 cm

Læssehøjde .................................266,5 cm

Max. gravedybde ............................238 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Neuson 1903 - 2.000 kg Minigravere

Dagleje, se aktuel prisliste

Tilbehør til gravemaskiner, kategori 1

Dagleje, se aktuel prisliste

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner,

kategori 1.

Se priser på jordmateriel på

side 4 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Tekniske data

Vægt ............................................2.030 kg

Længde ..........................................399 cm

Bredde .................................. 99 / 130 cm

Højde .............................................238 cm

Læssehøjde .................................261,7 cm

Max. gravedybde ............................250 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Ekstra graveskovl Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl fast Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl kipbar Dagleje, se aktuel prisliste

Grubetand Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk hammer, 0,8 - 1,1 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk hammer, 1,5 - 2,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk boremaskine inkl.1 bor 1,5 - 2,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Forlænger Dagleje, se aktuel prisliste

Bor Dagleje, se aktuel prisliste

Fliseløfter vakuum 1.000 kg, 2,0 - 2,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Kanstenstang Dagleje, se aktuel prisliste


Minigravere

Tekniske data

Vægt ............................................2.500 kg

Længde ..........................................295 cm

Bredde ..........................................151 cm

Højde .............................................306 cm

Max. gravedybde .........................2.950 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Gravemaskiner

Se priser på jordmateriel på

side 4 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner,

kategori 2.

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner.

Jordmateriel

Terex TC25 - 2.500 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Tilbehør til gravemaskiner, kategori 2

Tekniske data

Terex TC50 - 5.000 kg

Vægt ............................................5.000 kg

Længde ..........................................357 cm

Bredde ..........................................199 cm

Højde .............................................390 cm

Læssehøjde ....................................446 cm

Max. gravedybde ............................390 cm

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Ekstra graveskovl Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl fast Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl kipbar Dagleje, se aktuel prisliste

Grubetand Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk hammer, 2,6 - 3,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk boremaskine inkl.1 bor 2,6 - 3,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Forlænger Dagleje, se aktuel prisliste

Bor Dagleje, se aktuel prisliste

Fliseløfter vakuum 1.000 kg, 2,5 - 3,5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Kanstenstang Dagleje, se aktuel prisliste

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 27


Jordmateriel

Takeuchi TB175 - 7.800 kg Gravemaskiner

Dagleje, se aktuel prisliste

Tekniske data

Vægt ............................................7.800 kg

Længde ..........................................659 cm

Bredde ..........................................226 cm

Højde .............................................262 cm

Læssehøjde ....................................523 cm

Max. gravedybde ............................461 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Tilbehør til gravemaskiner, kategori 3

Dagleje, se aktuel prisliste

Motorbør / hydraulisk

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Lasteevne Driftvægt B x H x L Drivkraft Dagleje, DKK

Bejco motorbør 400 l / max. 700 kg 525 kg 83 x 104 x 200 cm Batteri Dagleje, se aktuel prisliste

Superskub motorbør 400 l / max. 700 kg 295 kg 10,9 x 20,5 x 8,5 cm Benzin Dagleje, se aktuel prisliste

28 Produktkatalog 2012/13

Leveres med 1 stk. graveskovl. Se

samlet tilbehørsoversigt for gravemaskiner.

Se priser på jordmateriel på

side 4 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Ekstra graveskovl Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl fast Dagleje, se aktuel prisliste

Planerskovl kipbar Dagleje, se aktuel prisliste

Grubetand Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk hammer, 5 - 8 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Hydraulisk boremaskine inkl. 1 bor, kun 5 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Forlænger Dagleje, se aktuel prisliste

Bor Dagleje, se aktuel prisliste

Fliseløfter vakuum 1.000 kg, 5 - 8 tons Dagleje, se aktuel prisliste

Kanstenstang Dagleje, se aktuel prisliste


Minidumpere

HØJ TIP

Minidumpere

Tekniske data

Minidumpere

SWIRVEL

Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Vægt ............................................1.261 kg

Lasteevne ....................................1.500 kg

Længde ..........................................330 cm

Bredde .......................................130,5 cm

Højde .............................................185 cm

Venderadius ...................................330 cm

Stigeevne .......................................... 50%

Hastighed ................................ 0-14 km/t

Kapacitet ................................. 650 / 800 l

HØJ TIP

Særligt velegnet i vanskeligt terræn

på grund af sit firhjulstræk. Enkel og

sikker betjening. Bemærk det høje

tip!

Med denne model øges lasteevnen

med 50% - uden tilsvarende vægtstigning.

En løsning til den lidt mere

krævende opgave.

Drivsystem

Denne ”store” minidumper har høj

kapacitet og er udstyret med 2 gear,

hvilket giver optimal ydeevne i forskellige

terræntyper. Forsynet med

rotortip.

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Tekniske data

Lifton 1001

Vægt ............................................1.165 kg

Lasteevne ....................................1.000 kg

Længde ..........................................308 cm

Bredde ..........................................118 cm

Højde .............................................185 cm

Venderadius ...................................320 cm

Stigeevne .......................................... 45%

Hastighed ................................ 0-14 km/t

Kapacitet ................................. 415 / 525 l

Drivsystem

Jordmateriel

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

Tekniske data

Lifton 1501

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel HØJ TIP

Lifton 3001

Dagleje, se aktuel prisliste

Vægt ............................................2.560 kg

Lasteevne ....................................3.000 kg

Længde .......................................407,5 cm

Bredde .......................................174,5 cm

Højde .............................................188 cm

Venderadius ...................................365 cm

Stigeevne ......................................... 50 %

Hastighed ......................................... km/t

Hastighed gear 1 ....................... 0-7 km/t

Hastighed gear 2 ..................... 0-21 km/t

Kapacitet ........................... 1.250 / 1.850 l

Produktkatalog 2012/13 29


Jordmateriel

Hydrema 912 / m. sidetip Dumpere

Dagleje, se aktuel prisliste

Tekniske data

Vægt ............................................6.500 kg

Vægt for multitip ..........................6.950 kg

Lasteevne ..................................10.000 kg

Total længde ..................................585 cm

Total bredde ...................................247 cm

Ladbredde ......................................221 cm

Maskinbredde ................................275 cm

Bredde center dæk ........................18,6 cm

Aflæsningshøjde .............................120 cm

Frihøjde ...........................................40 cm

Lad højde .......................................232 cm

Lad tiphøjde ...................................445 cm

Baron Transportbånd

Dagleje, se aktuel prisliste

Længden er ideel til transport over

korte strækninger med en vis stigning

– f.eks. fra kældre.

Flere transportbånd kan kobles sammen

ved lidt længere strækninger og

rundt om hjørner.

Dermed opnåes en fleksibilitet,

der bl.a. kan være til stor gavn ved

vinkler.

Type Båndlængde Båndbredde Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

Soroto 330 cm 48 cm 45 kg 230 V Dagleje, se aktuel prisliste

Soroto 450 cm 48 cm 65 kg 230 V Dagleje, se aktuel prisliste

Soroto 600 cm 48 cm 80 kg 230 V Dagleje, se aktuel prisliste

Soroto 800 cm 48 cm 100 kg 230 V Dagleje, se aktuel prisliste

Weidemann 1130 / knækstyret Minilæssere

Dagleje, se aktuel prisliste

30 Produktkatalog 2012/13

Afstand bagaksel - lad .................. 920 mm

Akselafstand ............................. 3.030 mm

Afstand frontaksel ..................... 1.820 mm

Kapacitet ....................................... 6.500 l

Rumindhold ................................... 5.600 l

Motor ........................................... 90,5 KW

Vinkel front ..........................................27°

Vinkel bag ............................................73°

Tipvinkel...............................................67°

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Tilbehør

Pallegafler Se aktuel prisliste

Stentang minilæsser Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Dagleje, DKK

DKK (inkl. nr. plade)... .....se aktuel prisliste

Tekniske data

Driftvægt ......................................1.320 kg

Længde .......................................268,5 cm

Bredde ............................................85 cm

Højde ..........................................179,5 cm

Læssehøjde .................................252,6 cm

Venderadius ..................................55,9 cm

Tiplast - lige ....................................776 kg

Tiplast med knæk v/68 grader .........468 kg

Hastighed ................................. 0-12 km/t

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel


Minilæssere

Tekniske data

Driftvægt ......................................1.900 kg

Længde .......................................414,2 cm

Bredde ........................................104,5 cm

Højde ..........................................180,8 cm

Løftehøjde

- skovlomdrejningspunkt .............311,2 cm

Venderadius ..................................56,6 cm

Tiplast i skovl - maskine lige .........1.147 kg

Tiplast i pallegaffel ..........................850 kg

Hastighed ..................................... 15 km/t

Minilæssere

Tekniske data

Driftvægt ......................................3.350 kg

Længde ..........................................375 cm

Bredde ..........................................112 cm

Højde .............................................181 cm

Læssehøjde .................................291,4 cm

Løftehøjde

- skovlomdrejningspunkt .............324,3 cm

Frihøjde ........................................30,3 cm

Max. gravedybde ...........................10,1 cm

Tiplast - lige .................................1.687 kg

Tiplast - 50° knæk ........................1.362 kg

Hastighed ..................................... 20 km/t

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Minilæssere

Tekniske data

Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Driftvægt ......................................3.060 kg

Længde ..........................................403 cm

Bredde .......................................132,2 cm

Højde .............................................196 cm

Læssehøjde .................................321,8 cm

Tiplast - lige .................................1.847 kg

Tiplast - 50° knæk ........................1.451 kg

Stor løftehøjde giver optimale betingelser

ved alle læsseopgaver.

To løftecylindere og den kraftige vippecylinder

udvikler betydelige løfte-

og brydekræfter.

Læssearmen er særdeles stabil og

vridningsfast.

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Høj ydeevne, pålidelig funktion, betjeningskomfort

og robusthed – det

er de vigtigste kendetegn for 1770.

Med det modulære byggesystem

og dens utallige varianter er denne

læsser velegnet til alle brancher og

virksomheder.

Indlysende fordele:

- Ergonomisk arbejdsplads med mas

ser af komfort

- Nyeste motorteknik

- økonomisk forbrug, lave emissionsværdier

- Planetaksel for større ydeevne

Tilbehør

Gafler Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Tilbehør

Gafler Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Weidemann 1250 - knækstyret

Tilbehør

Jordmateriel

Dagleje, se aktuel prisliste

Pallegafler (1250) Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Stentang Se aktuel prisliste

Weidemann 1770 - knækstyret

Dagleje, se aktuel prisliste

Weidemann 1490

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 31


Jordmateriel

Weidemann 3006 - knækstyret Minilæssere

Dagleje, se aktuel prisliste

32 Produktkatalog 2012/13

Den robuste, faste ramme og den

stabile armophængning giver pålidelig

styring af teleskoparmen.

Med udkørt teleskop opnås en læssehøjde

på næsten 4,80 m.

Det lave og smalle tårn sikrer optimalt

overblik over maskinen ved alle

arbejdsstillinger.

Tilbehør

Pallegafler (3006) Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Tekniske data

Driftvægt ......................................4.490 kg

Længde .......................................528,5 cm

Bredde .......................................157,0 cm

Højde .............................................252 cm

Løftehøjde

- skovlomdrejningspunkt .............330,7 cm

Venderadius ................................160,9 cm

Tiplast i skovl - maskine lige .........2.882 kg

Tiplast i pallegaffel .......................2.478 kg

Kørehastighed ............................... 30 km/t

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Schaeff SKL 824 - knækstyret Minilæssere

Dagleje, se aktuel prisliste

Tekniske data

Driftvægt ......................................3.900 kg

Længde .......................................478,0 cm

Bredde .......................................165,0 cm

Højde ..........................................261,0 cm

Læssehøjde .................................312,0 cm

Tiplast i skovl - maskine lige .........2.750 kg

Tiplast lige m/ pallegafler ..............1.550 kg

Tiplast i skovl

- maskine 40 grader .....................2.475 kg

Stampere

Dagleje, se aktuel prisliste

Schaeff SKL824 er en alsidig, stærk

læsser, der er designet til en lang levetid

og mange manøvremuligheder.

Ved hjælp af specialarbejdsudstyr

kan man bruge maskinen til mange

forskellige arbejdsopgaver.

Tilbehør

Gafler Se aktuel prisliste

Skovl Inkluderet

Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Type Drivvægt Fladeydelse Drivkraft Dagleje, DKK

Ammann AVS 68 68 kg 230 Benzin Se aktuel prisliste

Dynapac LT 6000 84 kg - Benzin Se aktuel prisliste


Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Jordmateriel

Pladevibrator

Dagleje, se aktuel prisliste

Type F/B Plade b x l Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

Dynapac LF 45 30 x 45 cm 45 kg Benzin Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac LF 15 asfalt Nej 54 x 46 cm 78 kg Benzin Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac LF 3820 Nej 50 x 55 cm 110 kg Benzin Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac LH 300 Ja 45 x 60 cm 338 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac LG 500 Ja 55 x 85 cm 510 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac LG 700 Ja 66,6 x 91 cm 745 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

Radiostyret LH800 Ja 96 x 105 cm 800 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 33


Jordmateriel

Råjordskompaktorer

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Knækstyret Valsebredde Driftvægt Drivmiddel Dagleje, DKK

Wacker Neuson RT82SC-2 Ja 82 cm 1.473 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

Ammann 1510CI Viper* Ja 85 cm 1.530 kg Diesel Dagleje, se aktuel prisliste

* Begge med radiostyring uden merpris.

Asfalttromle

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Valsebredde Driftvægt Dagleje, DKK

Dynapac CC 800 med vand 88 cm 1.600 kg Dagleje, se aktuel prisliste

Dynapac CC 122 med vand 122 cm 2.600 kg Dagleje, se aktuel prisliste

Tungt anlægsmateriel

Dagleje, se aktuel prisliste

34 Produktkatalog 2012/13

Se priser på jordmateriel på

side 5 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/jordmateriel

eller scan denne barcode:

Via gode, faste samarbejdspartnere

kan vi også levere tungere anlægsmateriel

til konkurrencedygtige

priser.

Kontakt os for tilbud.


Entreprenørmateriel

Grøn linie

PITZNER har samlet al sit udlejningsmateriel

til den grønne sektor under

overskriften Grøn linie.

Mange opgaver i den grønne sektor

er sæsonbetonede og skal måske

kun udføres i korte perioder. Derfor

er leje af maskiner en oplagt mulighed.

De mest populære dele af vores udlejningsprogram

indenfor Grøn linie

er vores kompakttraktorer og redskabsbærere,

som kombineret med

det omfangsrige udvalg af tilbehør

kan løse en lang række forskellige

opgaver indenfor den grønne sektor.

Hos PITZNERs medarbejdere kan der

hentes rådgivning og vejledning om

brugen af specialmaskiner, og der er

mulighed for at opnå stor fleksibilitet

i maskinparken ved at kombinere

egne maskiner med indlejning.

Produktkatalog 2012/13 35


Grøn linie

Nibbi redskabsbærer

Dagleje, se aktuel prisliste

Carraro redskabsbærer

Dagleje, se aktuel prisliste

36 Produktkatalog 2012/13

Se priser på Grøn linie på

side 6 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/groen_linie

eller scan denne barcode:

Type Drivkraft Dagleje, DKK

Nibbi MK 7 Grundmaskine Diesel Se aktuel prisliste

Fræser, 80 cm Se aktuel prisliste

Fræser, 100 cm Se aktuel prisliste

Kost Se aktuel prisliste

Stenrive Se aktuel prisliste

Stennedlægningsfræser Se aktuel prisliste

Slagleklipper, 80 cm Se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Carraro uden hus, til bagmontage Se aktuel prisliste

Såkasse til stennedlægger, Carraro arbejdsbredde 110 cm Se aktuel prisliste

Såkasse til stennedlægger, Carraro arbejdsbredde 130 cm Se aktuel prisliste

Stennedlæggerfræser 110 cm / 130 cm Se aktuel prisliste


Tilbehør

Se priser på Grøn linie på

side 6 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/groen_linie

eller scan denne barcode:

Type Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

Stihl 1-mands betjent 8,2 kg Benzin Se aktuel prisliste

Stihl 2-mands betjent 25,9 kg Benzin Se aktuel prisliste

Trillebør jordbor 31,5 kg Benzin Se aktuel prisliste

Boreforlænger - 500 mm Se aktuel prisliste

Ekstra bor boremaskine, alle, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350 mm Se aktuel prisliste

Slibning af skær efter forbrug.

Grøn linie

John Deere Turf Gator

Dagleje, se aktuel prisliste

Tekniske data

Vægt ...............................................380 kg

Længde ..........................................266 cm

Bredde .........................................15,3 cm

Højde ............................................11,3 cm

HK ...................................................10 HK

Kan lejes som benzin, diesel eller el.

Jordboremaskiner

Dagleje, se aktuel prisliste

Flishugger

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Vægt Diameter Synsfri træk Drivkraft Dagleje, DKK

TP 150 850 kg 15 cm Ja Diesel Se aktuel prislite

TP 200 1.350 kg 20 cm Ja Diesel se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 37


Grøn linie

38 Produktkatalog 2012/13


Entreprenørmateriel

Kompressorer /

Generatorer

Kompressorer og generatorer udgør

en lille – men ikke ubetydelig brik – i

det store sortiment, der skal dække

hele pladsen af med materiel i høj

kvalitet. Alt kan således handles under

ét tag – generatorer, dumpere,

læssere, gravemaskiner og transportbånd.

Vi har sammensat et sortiment, der

gør det muligt at dække de mest

gængse behov for kompressorer

og generatorer på pladserne. Alle

modeller er synet og indregistreret

– lige klar til afhentning. Mere enkelt

kan det ikke være.

Produktkatalog 2012/13 39


Kompressorer / Generatorer

El-generatorer

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Effekt Vedvarende Volt Vægt Dagleje, DKK

Robin 2510 2,2 KVa 2 KW 230 V 36 kg Se aktuel prisliste

Honda EU10i 1,0 kVa 0,9 KW 230 V 13 kg Se aktuel prisliste

Honda EU20i 2,0 kVa 1,6 KW 230 V 21 kg Se aktuel prisliste

Honda EU30i 2,8 kVa 2,8 KW 230 V 59 kg Se aktuel prisliste

Honda ECT65 4,0 kVa 3,6 KW 230 V 75 kg Se aktuel prisliste

Robin 4510S 4,2 KVa 3,9 KW 230 V 48 kg Se aktuel prisliste

Robin 8510MTX 8 KVa 7,5 KW 400/230 V 89 kg Se aktuel prisliste

QAX 20 20 KVa 18 KW 400/230 V 737 kg Se aktuel prisliste

QAS 40 40 KVa 37 KW 400/230 V 1.048 kg Se aktuel prisliste

Kompressorer

Dagleje, se aktuel prisliste

40 Produktkatalog 2012/13

Se priser på kompressorer/generatorer på

side 6 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/kompressorer_generatorer

eller scan denne barcode:

Tilbehør

Slange 3/4 - 15 meter Se prisliste

Smøreæg Se prisliste

Smøreæg med vandudskiller Se prisliste

Vandudskiller Se prisliste

Pusterør Se prisliste

Type Bar M3 /min. Vægt Dagleje, DKK

Irmair 2 7 2 570 kg Se aktuel prisliste

Atlas Copco XAS 36 Diesel 7 2,1 460 kg Se aktuel prisliste

Atlas Copco XAS 56 DD Diesel 7 3 731 kg Se aktuel prisliste

Irmair 4 7 4,3 880 kg Se aktuel prisliste

Irmair 5,5 7 5,3 890 kg Se aktuel prisliste

Atlas Copco XATS 156 10,03 9,4 1.800 kg Se aktuel prisliste


Se priser på kompressorer/generatorer på

side 6 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/kompressorer_generatorer

eller scan denne barcode:

Kompressorer / Generatorer

Kabelsøger

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Kabelsøger RD4000 Se aktuel prisliste

Jordfortrængningshamre

Jordraket Ø 70 / Ø 90

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Luftforbrug Dagleje, DKK

Jordraket Essig IP55, Ø 55 1,5 m 3 /min. Se aktuel prisliste

Jordraket Essig IP70, Ø 70 1,7 m 3 /min. Se aktuel prisliste

Jordraket Essig IP95, Ø 95 2,4 m 3 /min. Se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 41


42 Produktkatalog 2012/13


Entreprenørmateriel

Håndværktøj

Tryk på – med minimale vibrationer!

Ergonomi og brugervenlighed er

vigtige faktorer i vores udvælgelse

af produkter inden for hamre, bor og

mejsler. Således er trykluftshamrene

håndholdte, hvor der er lagt stor

vægt på at begrænse vibrations-

og støjniveau for at sikre så gode

arbejdsforhold som muligt. Forhold

der alle er væsentlige for produktiviteten.

Produktkatalog 2012/13 43


Håndværktøj

Bore / Skrue / Hamre maskiner

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Vægt Bore/bryde Hoved/kobling Drivkraft Dagleje, DKK

Bosch GSH 3 E 3,3 kg Bore/bryde SDS-Plus / Borepatron 230 V Se aktuel prisliste

Bosch GSH 5 TE 6,2 kg Bore/bryde SDS-Max 230 V Se aktuel prisliste

Bosch GSH 11 11 kg Bryde SDS-Max 230 V Se aktuel prisliste

Bosch GSH 16-28 18 kg Bryde 28 mm 6-kant 230 V Se aktuel prisliste

Bosch GSU 27 27 kg Bryde 29 mm 6-kant 230 V Se aktuel prisliste

Cobra MK 1 30 kg Bryde 38 mm Benzin Se aktuel prisliste

Bor og mejsler efter forbrug.

44 Produktkatalog 2012/13

Se priser på håndværktøj på

side 7 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/haandvaerktoej

eller scan denne barcode:


Entreprenørmateriel

Pumper / Affugter

Effektiv affugtning er i visse sammenhænge

en nødvendighed for at

forebygge mug, skimmel, rust og

råd, der typisk opstår ved for høj

luftfugtighed.

Vores affugtere og pumper kan hurtigt

og effektivt genskabe det rigtige

klima og det rigtige arbejdsgrundlag.

Produktkatalog 2012/13 45


Pumper / Affugtere

Affugtere

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Kapacitet Luftydelse Drivmiddel Dagleje, DKK

l. pr. 24 timer m3 pr. time

CDT 22 22 l 230V / 10A Se aktuel prisliste

CDT 35 38 l 230V / 10A Se aktuel prisliste

CDT 35 S m/ varme 38 l 230V / 10A Se aktuel prisliste

CDT 50 50 l 230V / 10A Se aktuel prisliste

Affugter 85 85 l 785 230V / 10A Se aktuel prisliste

Pumper / dykpumper

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Diameter Liter/minut Drivkraft Dagleje, DKK

Robin 2” 600 l. Benzin Se aktuel prisliste

Entreprenørpumpe EP 50 2” 300 l. 230 V Se aktuel prisliste

Fladsug RL 2014 2” 550 l. 400 V Se aktuel prisliste

Sugeslange m. korv 2” Se aktuel prisliste

Afgangsslange, pr. 15 m. 2” Se aktuel prisliste

Afgangsslange, pr. 15 m. 3” Se aktuel prisliste

46 Produktkatalog 2012/13

Se priser på pumper/affugtere på

side 7 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/pumper_affugtere

eller scan denne barcode:


Betonmateriel

Betonmateriel

Inden for betonmateriel har PITZNER

ligeledes satset på kvalitet og fuld

bredde i sortimentet.

Således er PITZNER nu et naturligt

valg – hvad enten kunden søger

fugeskæremaskiner, glittemaskiner

eller tvangsblandere. Og så er det

oplagt også at kigge nærmere på

vores hamre, bor og mejsler, når

udfordringerne kræver den type

værktøj.

Produktkatalog 2012/13 47


Betonmateriel

Fugeskæremaskiner Skæremaskiner beton / asfalt

Dagleje, se aktuel prisliste

Type HK Skæredybde Skivediameter Vægt Dagleje, DKK

Fugeskæremaskine FS 130 B 9 145 mm 400 mm 80 kg Se aktuel prisliste

Fugeskæremaskine FS 190 B 13 190 mm 500 mm 125 kg Se aktuel prisliste

Diamantforbrug efter forbrug.

Betonfræser

Dagleje, se aktuel prisliste

Glittemaskiner

Dagleje, se aktuel prisliste

48 Produktkatalog 2012/13

Tekniske data

Type........................................... ES 200 kg

Vægt .................................................56 kg

Arbejdsbredde ...............................20,0 cm

Drivsystem

Drivkraft ........................................... 400 V

Forbrug afregnes pr. lejedag fast pris.

Maskinen er robust og let at betjene

og leverer glitning af højeste kvalitet.

Transporthjulene gør maskinen let at

transportere.

Maskinen er drevet af en benzinmotor,

der gør den uafhængig af elnettet.

Den kan med fordel lejes som

back-up maskine, hvor elforsyningen

er ustabil.

Se priser på betonmateriel på

side 7 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/betonmateriel

eller scan denne barcode:

Type Diameter Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

Dynapac BG33E 840 mm 71 kg El Se aktuel prisliste

Dynapac BG39GL 890 mm 88 kg Benzin Se aktuel prisliste

Stor tallerken Se aktuel prisliste

Lille tallerken Se aktuel prisliste


Diamantforbrug efter forbrug.

Se priser på betonmateriel på

side 8 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/betonmateriel

eller scan denne barcode:

Betonmateriel

Kapsave

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Vægt Dybde Drivkraft Dagleje, DKK

Kango murstenssav KS 26 13 kg 260 mm 230 V Se aktuel prisliste

Kango kapsav K 1000 9 kg 100 mm Benzin Se aktuel prisliste

Betonkædesav - 400 mm Benzin Se aktuel prisliste

Diamantforbrug efter forbrug.

Fliseklipper

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Klippedybde Dagleje, DKK

Montolit 105 mm Se aktuel prisliste

Beton slibemaskiner

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Diameter Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

HTC 420 Betonsliber 420 mm 80 kg 230 V Se aktuel prisliste

HTC 500 Betonsliber 500 mm 140 kg 280 V Se aktuel prisliste

Betonsliber HTC 130, kantsliber 230 V Se aktuel prisliste

Betonsliber håndholdt, PC 110 105 mm 230 V Se aktuel prisliste

Facadefræser Eibenstock GPF 1500 Se aktuel prisliste

Type Tykkelse Drivkraft Dagleje, DKK

Dynapac 48 mm 230 V Se aktuel prisliste

Beton stavvibratorer

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 49


Betonmateriel

FT 200 / ST 84 Fliseskærer/Stenskæremaskine

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Klinge Ø Skærelængde Vægt Drivmiddel Dagleje, DKK

FT 200, på bord 200 mm 600 mm 34 kg 230 V Se aktuel prisliste

Gølz ST85 350 mm 115 mm 230 V / 10A Se aktuel prisliste

Diamantforbrug efter forbrug.

Blandemaskiner / Tvangsblandere

Dagleje, se aktuel prisliste

50 Produktkatalog 2012/13

Se priser på betonmateriel på

side 8 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/betonmateriel

eller scan denne barcode:

Type Liter Drivkraft Dagleje, DKK

Soroto tvangsblander 80 l 230 V Se aktuel prisliste

Tvangsblander 110 l 230 V Se aktuel prisliste


Entreprenørmateriel

Diverse

Prikken over i’et finder du i diverse

sortimentet. Her har vi samlet de

mindre, men mindst lige så betydningsfulde

produkter, der fuldender

totalleverancen af materiel.

Det er her kunden finder eltavler,

køreplader, kabler, rørål mv. Skulle

behovene inden for materiel række

ud over det viste sortiment, så kontakt

os alligevel.

I en dynamisk verden som vores

udvides sortimentet konstant - og

har vi ikke varen, ja så skaffer vi den

naturligvis.

Produktkatalog 2012/13 51


Diverse

Byggepladshegn Afspærringsmateriel

Dagleje, se aktuel prisliste

Skiltemateriel

Dagleje, se aktuel prisliste

Rørål

Dagleje, se aktuel prisliste

52 Produktkatalog 2012/13

Se priser på diverse på

side 8 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Type Dagleje, DKK

Byggepladshegn, højde 2 m, bredde 3,5 m Se aktuel prisliste

Fod til byggepladshegn pr. stk. Se aktuel prisliste

Afspærringsklods 240 cm, beton Se aktuel prisliste

Barelle til hegn Se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Skiltestander Se aktuel prisliste

Færdselstavle/undertavle/

dagsskilt/pilskilt - stk. Se aktuel prisliste

Afspæringscylinder Se aktuel prisliste

Afspærringsbom 4 m. Se aktuel prisliste

Transport og opsætning

af p-forbudstavler Se aktuel prisliste

Type Vægt Synsfri Hydr. støtteben Trådløs betj. Godkendt Dagleje, DKK

Tavlevogn 925 kg Ja Ja Ja Ja Se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Rørål 120 Se aktuel prisliste

Rørål 220 Se aktuel prisliste


Se priser på diverse på

side 8 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Diverse

Eltavler

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Tilgang AMP Dagleje, DKK

Eltavler 16 Se aktuel prisliste

Eltavler 32 Se aktuel prisliste

Eltavler 63 Se aktuel prisliste

Eltavler m/bimåler 32 Se aktuel prisliste

Eltavler m/bimåler 63 Se aktuel prisliste

Kabler

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Længde AMP Volt Dagleje, DKK

Elkabel 25 m 10 230 V Se aktuel prisliste

Elkabel 25 m 16 400 V Se aktuel prisliste

Elkabel 25 m 32 400 V Se aktuel prisliste

Elkabel 25 m 63 400 V Se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Transportabelt lysanlæg 380 V - 12 m teleskopmast Se aktuel prisliste

Elkabler / projektører / lamper

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 53


Diverse

Rotorlaser / m. stativ og stander

Dagleje, se aktuel prisliste

Køreplader

Dagleje, se aktuel prisliste

54 Produktkatalog 2012/13

Markedets mest robuste, selvnivellerende

rotorlaser med højdealarm og

manuelt fald på op til 10%.

Laseren er brugervenlig og stilles

op uden fodskruer. Desuden er den

100% vand og støvtæt – IPX6.

Laseren leveres med stativ og stander.

Særlige egenskaber:

- Robust og meget betjeningsvenlig

laser

- Vandret, lodret samt lodlaser

- Til inden/udendørs brug

- Fuldautomatisk og selvnivellerende

både lodret og vandret

Se priser på diverse på

side 9 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Tekniske data

Egenvægt ......................................2,95 kg

Rækkevidde med sensor .................. 300 m

Laserklasse ............................................. 3

Driftstid pr. opladning .............ca. 30 timer

Nøjagtighed .................+/- 1,5 mm / 30 m

1 fals Se aktuel prisliste

2 fals Se aktuel prisliste

Tilbehør

Rækkevidde med sensor

Nivelleringsapparat

Type Dagleje, DKK

Køreplader / jern, 2 x 3 m Se aktuel prisliste

Køreplader krydsfinér, hele/halve Se aktuel prisliste

Køreramper aluminium, 150 x 20 cm Se aktuel prisliste

Køreramper aluminium, 200 x 25 cm Se aktuel prisliste

Køreramper aluminium, 300 x 32 cm Se aktuel prisliste

Trækvogn til køreplader, inkl. 10 stk. PVC køreplader Se aktuel prisliste


Se priser på diverse på

side 9 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Skydestiger

Højde Total

længde

Antal trin Vægt

Pris/dg kr.

7,7m 4,4m 2x15 20kg Se prisliste

8,3m 4,7m 2x16 24kg Se prisliste

9,7m 5,5m 2x19 29kg Se prisliste

12,2m 6,9m 2x24 40kg Se prisliste

14,2m 5,8m 3x20 57kg Se prisliste

Wienerstiger

Højde Spændvidde Trin Pris/dg kr.

5,7m 3,12m 2x20 Se prisliste

Stilbare wienerstiger

Wienerstige Trappe Skydestige Trin Pris/dg kr.

Max. Min.

2,4m 1,6m Ja 5,3m 4x5 Se prisliste

3,2m 1,7m Ja 6,4m 4x6 Se prisliste

4,9m 3,0m Ja 4,9m 4x10 Se prisliste

Kombistiger skyde/wiener

Højde skydestige Højde wienerstige med

overstige

Trin Pris/dg kr.

6,0m 2,65m 4,7m 3x9 Se prisliste

6,0m 3,43m nej 2x12 Se prisliste

8,0m 4,52m nej 2x16 Se prisliste

8,6m 3,57m 5,7m 3x12 Se prisliste

Tagstiger

Vægt Antal trin Pris/dg kr.

Længde 4,2m 8,0kg 20 Se prisliste

Forlænger 2,8m 4,0kg 10 Se prisliste

Montering og demontering kan

udføres efter regning. Varmeslanger

Diverse

Skyde-, trappe-, tag- og wienerstiger

Dagleje, se aktuel prisliste

Varmekanoner / elvarmeblæsere

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Forbrug / Time Behov Kapacitet / Time Dagleje, DKK

Master 2 KW 230 V 7.740 Kcal Se aktuel prisliste

Master B9 TH 9 KW 400 V 7.740 Kcal Se aktuel prisliste

Master varmekanon 4,1 l El/diesel 38.000 Kcal Se aktuel prisliste

Master BV170 kanon 3,9 l El/diesel 40.000 Kcal Se aktuel prisliste

Master BV310 oliefyr 3,9 l El/diesel 64.500 Kcal Se aktuel prisliste

Master BV470 oliefyr 11 l El/diesel 115.000 Kcal Se aktuel prisliste

Olietank 1000 l. Containermonteret med lås - Se aktuel prisliste

Olietank 2000 l. Containermonteret med lås Se aktuel prisliste

Termostat til Master oliefyr Se aktuel prisliste

Master Infrarød ovn XL9 E 1 step* 3,2 l El/diesel 37.000 Kcal Se aktuel prisliste

Master Infrarød ovn XL9 E 2 step* 2,3 l/3,2 l El/diesel 25.000/37.000 Kcal Se aktuel prisliste

Master gasvarmekanon BLP33m 1,1 kg/t El/gas 25.000 Kcal Se aktuel prisliste

* Kan bruges indendørs uden udsugning.

købes efter metermål. Olie og gas

kan leveres efter aftale.

Produktkatalog 2012/13 55


Diverse

Vand / støvsuger

Dagleje, se aktuel prisliste

Udsugning

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Dagleje, DKK

Vortex udsugningsblæser 230* Se aktuel prisliste

Stongo udsugningsslange til Vortex, 7,5 meter Se aktuel prisliste

DefendAir HEPA 500** Se aktuel prisliste

* Opsamlersok til Vortex udsugningsblæser, salgspris se prisliste (kan genbruges)

** Filtre afregnes efter forbrug.

Mobilt svejseværk

Dagleje, se aktuel prisliste

56 Produktkatalog 2012/13

Se priser på diverse på

side 9 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Type Dagleje, DKK

Støvsuger Alto 560/31 Se prisliste

Vandstøvsuger 350 m/ slange Se prisliste

Støvsuger HTC 26D Se prisliste

Tekniske data

Vægt ...............................................105 kg

Elektrode diameter max. ..................0,4 cm


Åben ladtrailer

Totalvægt Last Mål cm lxbxh Bremse Pris/dg kr.

500kg 350kg 203x116x35 nej Se prisliste

750kg 425kg 257x142x35 ja Se prisliste

1000kg 675kg 257x142x35 ja Se prisliste

1600kg 1125kg 309x180x33 ja Se prisliste

3000kg 2300kg 417x203x33 ja Se prisliste

Ladtrailer m/ netsider

Totalvægt Last Mål cm lxbxh Bremse Pris/dg kr.

500kg 325kg 203x128x120 nej Se prisliste

1000kg 675kg 260x153x120 ja Se prisliste

Flyttetrailere

Totalvægt Last Mål cm lxbxh Bremse Rumindhold

Pris/dg kr.

750kg 350kg 205x130x150 ja 4,0m 3 Se prisliste

750kg 400kg 260x130x131 nej 4,4m 3 Se prisliste

750kg 275kg 260x155x185 ja 7,4m 3 Se prisliste

1300kg 825kg 340x162X223 ja 12,3m 3 Se prisliste

2000kg 1275kg 350x155x185 ja 10,0m 3 Se prisliste

3500kg 2500kg 420x205x185 ja 15,9m 3 Se prisliste

Hestetrailere

Totalvægt Last Mål cm lxbxh Bremse Antal

Heste

Pris/dg kr.

1500kg 875kg 284x167x222 ja 2 Se prisliste

2000kg 1325kg 284x167x222 ja 2 Se prisliste

Bådtrailer

Totalvægt Last Max Bådlængde Trailer

bredde

Bremse Pris/dg kr.

500kg 375kg 4,2m 158cm nej Se prisliste

750kg 550kg 5,0m 190cm nej Se prisliste

1000kg 750kg 5,0m 190cm ja Se prisliste

1300kg 975kg 6,0m 221cm ja Se prisliste

2000kg 1500kg 7,0m 221cm ja Se prisliste

3500kg 2850kg 7,8m 221cm ja Se prisliste

Total

vægt

Se priser på diverse på

side 10 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/diverse

eller scan denne barcode:

Auto/maskintransport

Last Mål cm

lxbxh

Type Udstyr Pris/dg kr.

500kg 375kg 199x116 mc rampe Se prisliste

2500kg 1950kg 400x184x33 auto tip/spil Se prisliste

2700kg 2050kg 308x152x37 maskin rampe Se prisliste

3500kg 2725kg 365x180x37 maskin rampe Se prisliste

3500kg 2525kg 417x204x33 maskin rampe/tip/spil Se prisliste

3-vejs tipper med hydraulisk tip

Totalvægt Last Mål cm lxbxh Bremse Pris/dg kr

3500kg 2575kg 309x180x38 ja Se prisliste

Diverse

Trailer

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 57


Letvogne / Moduler / Pavilloner

Endnu et vækstområde i PITZNER regi. Området

dækker nu over letvogne, mandskabsmoduler,

containere, beboelsesmoduler, kantine-/kontormoduler

og ikke mindst undervisningsmoduler/

storrumskontorer.

Komforten er i top, idet de nye letvogne har ekstra

bredde – 2,5 m, tørreskab og sanitetskværn.

Næsten alle vogne i vores program er med

sanitetskværn, hvilket sparer dig for den dyre

tilkobling.

Som ekstra service kan vi tilbyde rengøringsaftale.

Så kan det ikke være lettere!

Næsten alle vogne har små, brede hjul, hvilket

giver stabilitet og en god, ergonomisk korrekt

indgang til vognen.

Modulerne inden for beboelse og kantine/kontor

giver uanede kombinationsmuligheder, så vi let

kan skræddersy en løsning, der matcher kundens

behov.

58 Produktkatalog 2012/13


Letvogne / Moduler / Pavilloner

Letvogne / Moduler / Pavilloner

Letvogne 60

Containere 76

Mandskabsmoduler 79

Beboelsesmoduler 84

Kontormoduler 88

Pavilloner 97

Tilbehør 98

Generel information Afmelding af det lejede skal ske inden kl. 14.30. Afmelding efter dette tidspunkt medfører fakturering for næste dag. Der

tages ikke imod afmeldinger efter 16:30, ligesom der ikke ydes service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer

eller weekender.

Produktkatalog 2012/13 59


Letvogne

Letvogne

Fleksibilitet og god økonomi er kendetegnende

for letvognene.

Vognene er indregistreret som

påhængsredskaber og kan således

let transporteres, hvilket giver stor

fleksibilitet og billig transport.

Vognene tilsluttes nemt eksisterende

el, vand og kloak. Ligesom

hygiejne standarden er høj, da de er

lette at rengøre.

I forbindelse med lejen er vi naturligvis

parate til at tilbyde en rengøringsaftale

- så er det også på plads.

60 Produktkatalog 2012/13


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 5.200 mm

Bredde ............................ 2.300/2.480 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................1.500 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Blå udtag (2 stk.) .............................. 230V

Dobbeltstik til varmekabel ................. 400V

Inventar

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Toilet med kværn

Tarkett vinyl

30 l vandvarmer

Frostvagt i teknikrum

Automatsikring og HPFI relæ

Gulvafløb

8 omklædningsskabe

Kaffemaskine/kogeplade

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

2480

Mandskabsvognen er perfekt indrettet

til 4 personer, hvor omklædnings-/toiletfaciliteter

og spiserum er

adskilte. Stor komfort grundet den

ekstra bredde.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Køl

5200

Letvogne

Mandskabsvogn - 4 personer

Efter tilbud

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Vognen har sanitetskværn.

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

Produktkatalog 2012/13 61


Letvogne

Mandskabsvogn - 6 personer

Efter tilbud

Alle faciliteter i denne mandskabsvogn

er beregnet til 6 personer

- og den ekstra bredde giver god

komfort.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser.

2480

62 Produktkatalog 2012/13

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Vognen har sanitetskværn.

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

7300

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.300 mm

Bredde ...................................... 2.480 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................2.000 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Dobbeltstik til varmekabel ................. 400V

Inventar

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Toilet med kværn

Bordplade med 2 håndvaske

Tarkett vinyl

2 stk. 30 l vandvarmer - serieforbundet

Automatsikring og HPFI relæ

Bordplade (1,8 m) og 6 stole

8 omklædningsskabe

Kaffemaskine/kogeplade

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.000 mm

Bredde ...................................... 2.480 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................2.000 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Blå udtag (2 stk.) .............................. 230V

Dobbeltstik til varmekabel ................. 400V

Inventar

Bordplade (2,4 x 0,8 m) og 8 stole

Bordplade med to vaske

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Toilet med kværn

2 stk. 30 l vandvarmer - serieforbundet

Automatsikring og HPFI relæ

8 omklædningsskabe

Kaffemaskine/kogeplade

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

2480

Mandskabsvognen er perfekt indrettet

til 8 personer, hvor omklædnings-/toiletfaciliteter

og spiserum er

adskilte. Stor komfort grundet den

ekstra bredde.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser.

9000

Letvogne

Mandskabsvogn - 8 personer

Efter tilbud

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t., lige til at sætte på

anhængertrækket. På denne måde

sparer du udgiften til en kranvogn.

BEMÆRK!

Vognen har sanitetskværn.

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

Produktkatalog 2012/13 63


Letvogne

Miljøvogn - 4 personer

Efter tilbud

Miljøvognen lever op til kravene om

separat indgang til omklædning/

bad direkte fra udendørsareal – og

udgang fra bruser til almindeligt

omklædningsrum. Alle faciliteter er

beregnet til 4 personer – og den

ekstra bredde giver god komfort.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

2280

64 Produktkatalog 2012/13

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Vognen har sanitetskværn.

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

6600

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 6.600 mm

Bredde ...................................... 2.280 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................1.800 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Blå udtag (2 stk.) .............................. 230V

Dobbeltstik til varmekabel ................. 400V

Inventar

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Berøringsfrie armaturer i baderummet

Toilet med kværn

Tarkett vinyl

55 l vandvarmer

Frostvagt i teknikrum

Automatsikring og HPFI relæ

Gulvafløb

8 omklædningsskabe

Kaffe/kogeplade

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.300 mm

Bredde ...................................... 2.480 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................2.000 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

Bordplade og 4 stole

TV-hylde

Keramisk kogeplade og emhætte

Køleskab

Sovepladser og skabe til 4 personer

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Toilet med kværn

2 stk. 30 l vandvarmer

Automatsikring og HPFI relæ

Opvaskemaskine

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

2480

Antenne

TV hylde

Køl

Komfur

m/ovn

Beboelsesvogn i luksus stil. Med

tv-plads, komfur m/ovn, emhætte,

køleskab og opvaskemaskine - og

ikke mindst ”værelsesfaciliteter” til 4

personer - er tanken til det mobile

hjem ikke fjern. Og den ekstra

bredde giver mere albuerum.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Opvaske

maskine

DR E J E -KIP V INDUE

7300

4 stk

Hylder

Letvogne

Beboelsesvogn - 4 personer

Efter tilbud

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser. Indregistreres

som påhængsredskab til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

Produktkatalog 2012/13 65


Letvogne

Køkkenvogn

Efter tilbud

Køkkenvogn i luksusstil. Overgår

mange danske hjem i udstyr og

materialer.

Med keramisk kogeplade, emhætte,

indbygningsovn, mikroovn, køle-/

fryseskab, kaffemaskine, opvaskemaskine

- og ikke mindst spiseplads

til 6 personer. Og den ekstra bredde

giver mere albuerum.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Let at rengøre og

dermed høj hygiejnisk standard.

66 Produktkatalog 2012/13

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Minimumslejen er 1 måned.

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 5.200 mm

Bredde ...................................... 2.480 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................1.500 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

Bordplade og 6 stole

Keramisk kogeplade og emhætte

Indbygningsovn

Mikroovn

Køle-/fryseskab

Kaffemaskine

Opvaskemaskine

15 l vandvarmer

Afløb med kværn

Automatsikring og HPFI relæ

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 2.400 mm

Bredde ...................................... 1.850 mm

Højde ........................................ 2.800 mm

Totalvægt ........................................750 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Blå udtag (2 stk.) .............................. 230V

Dobbeltstik til varmekabel ................. 400V

Inventar

Bruseniche med helstøbt glasfiber bund

og forhæng

Toilet med kværn

Tarkett vinyl

55 l vandvarmer

Frostvagt i teknikrum

Automatsikring og HPFI relæ

Gulvafløb

2300

BadMobil indeholder et komplet

badeværelse med alle nødvendige

faciliteter og er ideel ved renovering

af badeværelser, ombygninger o.lign.

Enkel at flytte og stille op - og så

smal, at den let kan flyttes gennem

porte mv.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Bemærk at vognen

har kværn.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard. Lav totalvægt, standard

typegodkendt med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

Minimumslejen er 1 måned.

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

5700

1850

Bad/Toiletvogne

BadMobil

Efter tilbud

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

Badmobil med 3 separate badeværelser

2400

Minimumslejen er 1 måned.

Efter tilbud

175

Produktkatalog 2012/13 67


Bad/Toiletvogne

Toiletvogn, let

Efter tilbud

Den mobile toiletvogn med 10 toiletter.

Der er en løs skillevæg som kan

flyttes, så der er valg mellem at lave

en opdeling til 5 dame og 5 herre

eller 7 dame og 3 herre.

Vognen er ikke med kværn, men

dette kan tilsluttes vognen, hvis det

er nødvendigt.

68 Produktkatalog 2012/13

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Let at rengøre og

dermed høj hygiejnisk standard.

Lav totalvægt, standardtypegod kendt

med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.300 mm

Bredde ...................................... 2.500 mm

Højde ........................................ 2.850 mm

Totalvægt .....................................2.000 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

Automatsikring og HPFI relæ


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 4.200 mm

Bredde ...................................... 2.300 mm

Højde ........................................ 2.850 mm

Totalvægt .....................................1.200 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

30 l vandvarmer

Automatsikring og HPFI relæ

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Den mobile toiletvogn med 2 dametoiletter,

1 herretoilet og 2 urinal.

Vognen er ikke med kværn, men

dette kan tilsluttes vognen, hvis det

er nødvendigt.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Let at rengøre og

dermed høj hygiejnisk standard.

Bad/Toiletvogne

Toiletvogn, let

Efter tilbud

Lav totalvægt, standardtypegod kendt

med bremser. Indregistreres som

påhængsredskab til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri drift

selv ved hård frost.

Produktkatalog 2012/13 69


Bad/Toiletvogne

Toiletvogne med udgang i side eller gavl

Efter tilbud

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.140 mm

Bredde ...................................... 2.500 mm

Højde ........................................ 2.850 mm

Totalvægt .....................................4.000 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

60 l vandvarmer

Automatsikring og HPFI relæ

70 Produktkatalog 2012/13

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Begge typer toiletvogne er som modul

med 4 dametoiletter og 2 herretoiletter

samt urinalrende. Udgang

i enten side eller gavl.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Let at rengøre og

dermed høj hygiejnisk standard.

Lav totalvægt, standardtypegod kendt

med bremser.

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri drift

selv ved hård frost.


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 5.200 mm

Bredde ...................................... 2.500 mm

Højde ........................................ 2.850 mm

Totalvægt .....................................1.500 kg

Tilslutning:

El ......................................... 400V CEE-stik

Inventar

3 x 30 l vandvarmer

Automatsikring og HPFI relæ

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Den mobile løsning, hvis der mangles

toilet- og badekapacitet. Vognen er

med 2 toiletter samt 2 brus.

Nem tilslutning til ekstern el-, vand-

og kloakanlæg. Let at rengøre og

dermed høj hygiejnisk standard.

Lav totalvægt, standardtypegod kendt

med bremser.

Bad/Toiletvogne

Bade/toiletvogn

Efter tilbud

Indregistreres som påhængsredskab

til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri drift

selv ved hård frost.

Produktkatalog 2012/13 71


Bad/Toiletvogne

Toiletkabine med tank

Efter tilbud

Vores toiletkabiner er ideelle ved

fester og øvrige arrangementer,

som kræver ekstra toiletkapacitet.

Bemærk, at vores toiletkabiner er

med lys.

Toiletkabine med vandskyllende toilet

Efter tilbud

Vores toiletkabiner er ideelle ved

fester og øvrige arrangementer,

som kræver ekstra toiletkapacitet.

Bemærk, at vores toiletkabiner er

med lys.

Mobiltoiletvogn med 2 toiletter og tank

Efter tilbud

20

1850

20

2400

72 Produktkatalog 2012/13

120

Minimumslejen er 1 måned.


2.500

2.500

5.700

Køl

5.700

Inventar

Køleskab

Skab

Vask

Koldt vand

Dagleje, DKK

Kontorletvogne

Kontorletvogn K2

Minimumslejen er 1 måned.

Efter tilbud

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Inventar

Bad

Toilet

Dagleje, DKK

Kontorletvogn K2

Minimumslejen er 1 måned.

Efter tilbud

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Produktkatalog 2012/13 73


Letvogne

Kontor-/møde vogn

Efter tilbud

Inventar

Toilet og vask

Køleskab

Borde og stole

Tilbehør:

Slange/kabel sæt

Kaffemaskiner

Opstartspakke

Rengøringspakke

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

3.200

Køl

2.300

74 Produktkatalog 2012/13

Når behovet opstår for reelle kvadratmeter

til kontor- eller kantinefaciliteter

eksternt, er kantine-/kontorvognen

nem at transportere.

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser. Indregistreres

som påhængsredskab til 70/80 km/t.

BEMÆRK!

Mulighed for tilvalg af vinterforanstaltning,

hvilket sikrer problemfri

drift selv ved hård frost.

5.200

2.480

Minimumslejen er 1 måned.

5.700

2.300


Pionérvogn til 4 personer. Indeholder

køkken-, toilet-, og badefaciliteter.

Derudover er der spiseplads og

skabsplads til 4 personer.

Denne letvogn er unik, idet den ikke

kræver nogen form for tilslutning. Alt

er ombord som standard og du sparer

dermed udgifter til vand, kloak

og el ved denne letvogn. Takket

være det indbyggede solcelleanlæg

er du oven i købet med til at skåne

miljøet!

2.280

5.700

Let at rengøre og dermed høj hygiejnisk

standard.

Lav totalvægt, standardtypegodkendt

med bremser. Indregistreres

som påhængsredskab til 70/80 km/t.

Minimumslejen er 1 måned.

Batt P

Lader

ALDEFYR

Letvogne

Pionervogn - 4 personer

Tekniske data

Efter tilbud

Mål:

Længde ..................................... 5.700 mm

Bredde ...................................... 2.280 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Totalvægt .....................................2.000 kg

Tilslutning:

El ............................................230V indtag

Solcelleanlæg ..........220W suntechsolceller

Måler ........................Elektronisk tankmåler

Loftslysamatur ...........................4 stk. 12V

Pumpe med timer ............................... 12V

Gas:

Gasflasker med automatisk omskifter 2 stk.

Alde centralvarmefyr .......... 230V el-patron

Electroluxgas-/ køleskab ..230V, 60L/5L frys

Gasblus (rustfri) ...............................1 stk.

Alde radiatorer ..................................6 stk.

Inventar

Vandskyllende toilet

Bruseniche

Håndvask

Skodde

Køleskab

Kogeplade/kaffemaskine

Skabe

Bænk

Opslagstavle

Bordplade med 4 stole

Afløb med kværn

Automatsikring og HPFI relæ

Dagleje, DKK

Vinterforanstaltning,

pr. 25 m. pr. md .......................Efter tilbud

Det miljøvenlige alternativ

Produktkatalog 2012/13 75


Containere

Containere

Sortimentet af containere er blevet

udbygget væsenligt og rummer

containere til ethvert formål. Kun

fantasien sætter grænser for anvendelsen

- fx. til mobile fabrikker,

boliger, kontorer mv.

Kontorcontainerne er naturligvis indrettet

med den nødvendige komfort.

Alle vores containere er med godkendt

overfald til lås.

Rækker dit behov ud over det præsenterede

sortiment, så kontakt os -

vi er leveringsdygtige i mange andre

varianter!

76 Produktkatalog 2012/13


Vores sortiment af lagercontainere

er 10 fods og 20 fods uisolerede

containere med træplade i bunden.

Vores sortiment af lagercontainere

er 10 fods og 20 fods uisolerede

containere med træplade i bunden.

Containerne har gode anvendelsesmuligheder

til oplagring af boliginventar,

kontorinventar og er

naturligvis praktiske til den ekstra

lagerplads.

Containerne har gode anvendelsesmuligheder

til oplagring af boliginventar,

kontorinventar og er

naturligvis praktiske til den ekstra

lagerplads.

Containere

Lagercontainer 10” - uisoleret

Tekniske data

2.440

3.330

Efter tilbud

Mål:

Længde ..................................... 3.330 mm

Bredde ...................................... 2.440 mm

Højde ........................................ 2.590 mm

Totalvægt ........................................660 kg

Inventar

CK låsebom rød klasse

Hængelås rød klasse

Træplade bund

Lagercontainer 20” - uisoleret

Tekniske data

2.440

6.060

Efter tilbud

Mål:

Længde ..................................... 6.060 mm

Bredde ...................................... 2.440 mm

Højde ........................................ 2.590 mm

Totalvægt .....................................2.250 kg

Inventar

CK låsebom rød klasse

Hængelås rød klasse

Træplade bund

Produktkatalog 2012/13 77


Containere

Kontorcontainer 20”

Efter tilbud

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 6.000 mm

Bredde ...................................... 2.450 mm

78 Produktkatalog 2012/13

Kontor komfort

Vores kontorcontainere er fuldt

isolerede og indvendige vægge

samt lofter er konstrueret i hvide

paneler. Gulvbelægning er vinyl.

De leveres komplette med alle

tekniske installationer, herunder

el-varme, lys, ventilations- og køleanlæg,

samt kabelkanaler under

vinduer langs facaderne.

Kontorcontainerne leveres i opstillinger

fra 15-1.000 m 2 .


Mandskabsmoduler

Mandskabsmoduler

Til større og længerevarende opgaver

anbefaler vi typisk vores mandskabsmoduler.

Mandskabsmodulerne er til sammenligning

med fx. letvogne større, mere

stabile og de er væsentligt bedre

isoleret.

En anden væsentlig egenskab er,

at de er stabelbare. Hvis pladsen

er trang, bygger vi ganske enkelt i

højden.

Modulmålene sikrer at vi kan sammenbygge

med flere løsninger, f.eks.

med kontormoduler og storrum til

kantine m.m.

Produktkatalog 2012/13 79


Mandskabsmoduler

Mandskabsmodul - 5 personer

Efter tilbud

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.000 mm

Bredde ...................................... 2.500 mm

Højde ........................................ 2.700 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Omklædningsrum m/bad

5 dobbelte stålskabe

Spiserum - bord og stole

Opslagstavle

Køleskab

Kaffemaskine

Mekaniske udsugninger

Elradiator

110 l elvandvarmer

80 Produktkatalog 2012/13

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme.

Er der problemer med fald til afløb,

har vi mulighed for levering og tilslutning

af en kværn eller pumpe.

Køl

7000

2500


Denne mandskabsvogn med plads

til 10 personer er uden entré og

med indgangsdør direkte til omklædningsrum

og herfra adgang til

kantinen.

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme.

Er der problemer med fald til afløb,

har vi mulighed for levering og tilslutning

af en kværn eller pumpe.

Køl

9600

Mandskabsmoduler

Mandskabsmodul - 10 personer model S

Tekniske data

Efter tilbud

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde ...................................... 3.000 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Rumhøjde ................................. 2.400 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Omklædningsrum m/bad

10 dobbelte stålskabe

Spiserum - borde og stole

Opslagstavle

Køleskab

Kaffemaskine

Tørreskab

Mekaniske udsugninger

Udendørslampe

Elradiatorer

300 l elvandvarmer

3000

Produktkatalog 2012/13 81


Mandskabsmoduler

Mandskabsmodul - 10 personer model maxi

Efter tilbud

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde ...................................... 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Omklædningsrum m/bad

10 dobbelte stålskabe

Spiserum - borde og stole

Opslagstavle

Køleskab

Kaffemaskine

Tørreskab

Mekaniske udsugninger

Elradiatorer

82 Produktkatalog 2012/13

Det energirigtige alternativ!

Nu også en maxi udgave af 10

personers mandskabsmodul.

Dette mandskabsmodul er isoleret

med den dobbelte mængde isolering

i henhold til Skurvognsregulativet.

Som alle øvrige maxi-moduler er

mandskab modulet 3,30 m bred -

derfor kan den let bygges sammen

med det øvrige maxi-program af

kontor- og undervisningsmoduler.

Tørreskab

Køl

9600

Fleksibilitet i top - der er valgfri

indgang i gavl eller side. Højre eller

venstre. Dermed kan sammenbygningsmulighederne

få helt nye

dimensioner. Er der problemer med

fald til afløb, har vi mulighed for

levering og tilslutning af kværn eller

pumpe.

BEMÆRK!

Vognen har tørreskab.

3300


Bad/omklædning

Bad/omklædning M10

Efter tilbud

Bad/omklædning M15

Efter tilbud

Bad/omklædning M20

Efter tilbud

Produktkatalog 2012/13 83


Beboelsesmoduler

Beboelsesmoduler

Et behageligt alternativ ved behov

for midlertidig bolig.

Beboelsesmodulerne er kendetegnet

ved stabilitet, godt indeklima - og

ikke mindst en optimal udnyttelse af

kvadratmeterne.

Modulerne kan bygges sammen med

kontormodulerne - og så er det kun

fantasien, der sætter grænser for

indretningen.

84 Produktkatalog 2012/13


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 8.400 mm

Bredde ...................................... 3.000 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Toilet med bad

Køkken med køl og frys

Mekaniske udsugninger

Udendørslampe

Elradiatorer

Dette beboelsesmodul består af:

- Opholdsrum

- Toilet med bad

- Køkken med køle-/fryseskab og

komfur m/ovn.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter.

Modulet kan sammenbygges med

kontormodul m/2 værelser.

8400

Beboelsesmoduler

Beboelsesmodul, 25 m 2

Efter tilbud

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme.

Er der problemer med fald til afløb,

har vi mulighed for levering og tilslutning

af kværn eller pumpe.

Kan leveres med standardmøblering:

Borde og stole, skabe og reoler, senge

med madrasser og stræklagen.

3000

Produktkatalog 2012/13 85


Beboelsesmoduler

Beboelsesmoduler - 2 værelser, 50 m 2

Efter tilbud

Den fleksible løsning!

Kombinationsmulighederne er

uanede med kontor- og beboelsesmodulerne.

Beboelsesopstillingen kan supple-

86 Produktkatalog 2012/13

res med flere moduler, hvis der er

behov for det. Vi kan tilbyde komplet

løsning med levering, opstilling,

fremføring af el, vand og kloak

samt frostsikring af samme. Er der

problemer med fald til afløb, har vi

8400

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 8.400 mm

Bredde .................................2 x 3.000 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Rumhøjde ................................. 2.400 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Toilet med bad

Køkken med køl og frys

Mekaniske udsugninger

Udendørslampe

Elradiatorer

mulighed for levering og tilslutning

af kværn eller pumpe.

Kan leveres med standardmøblering:

Borde og stole, skabe og reoler, senge

med madrasser og stræklagen.

3000 3000

6000


Tekniske data

Mål:

Længde ................................... 10.600 mm

Bredde ...................................... 3.300 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Rumhøjde ................................. 2.400 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Inventar

Toilet med bad

Køkken med køl og frys

Mekaniske udsugninger

Elradiatorer

Køl/

frys

Alt i ét modul

Den perfekte løsning, der rummer alt

til ”det lille hjem”.

I ét og samme modul er der 2 værelser,

toilet med bad, gang med plads

til vaskemaskine og tørretumbler

samt komplet køkken med god plads

til borde og stole.

Væggen mellem køkken og værelse

er demontérbar, så opholdsrum/køkken

alrum kan blive endnu større.

10600

Plads

for VM

Beboelsesmoduler

Beboelsesmodul, 35 m 2

Efter tilbud

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme. Er der problemer med fald til

afløb, har vi mulighed for levering og

tilslutning af kværn eller pumpe.

Kan leveres med standardmøblering:

Borde og stole, skabe og reoler, senge

med madrasser og stræklagen.

3300

Produktkatalog 2012/13 87


Kontormoduler

Kontormoduler

Kontormodulerne kan stå alene og

kan leveres med et eller flere rum.

Alle moduler er velegnet til sammenbygning

med det øvrige

modul program.

Som de øvrige moduler kan kontormodulerne

stables, hvilket giver

optimal mulighed for at udnytte

grundarealet.

En prisrigtig løsning, når der er

mangel på kontorplads.

88 Produktkatalog 2012/13


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 7.200 mm

Bredde ...................................... 2.500 mm

Højde ........................................ 2.700 mm

Rumhøjde ................................. 2.200 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Kontormodulet på 18 m 2 fås med

entre og indgang til et rum, eventuelt

med trinette. I entreen er der

mulighed for at indbygge toiletrum.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter.

Det er muligt at få kontormodulerne

leveret med standard

møblering: Borde og stole, skriveborde,

skuffe-sektioner og reoler

til kontor-

arbejdspladser.

Modulerne kan sammenbygges

således at der skabes gennemgang

imellem modulerne.

Kontormoduler på 18 m 2 har altid

vinduer på den ene langside, højre

eller venstre.

7200

2500

Kontormoduler

Kontormoduler MINI 18 m 2

2500

Efter tilbud

7200

Produktkatalog 2012/13 89


Kontormoduler

Kontormoduler, 25 m 2

Efter tilbud

Kontormoduler på 25 m 2 kan indrettes på

mange måder - find den model, der matcher

dine behov bedst.

90 Produktkatalog 2012/13

8400

8400

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 8.400 mm

Bredde ...................................... 3.000 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Kontormodulet på 25 m 2 fås som ét

stort rum (model K0) eller med én

eller to skillevægge (hhv. model K1

og K2).

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter.

Det er muligt at få kontormodulerne

leveret med standardmøblering:

Borde og stole, skriveborde, skuffesektioner

og reoler til kontor-

arbejdspladser.

Fleksibilitet i top

Modulerne kan sammenbygges -

også med bl.a. beboelsesmodulerne.

Dermed kan pladsen skræddersys

dine behov.

3000 3000 3000

8400


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 8.400 mm

Bredde ...................................... 3.000 mm

Højde ........................................ 2.900 mm

Rumhøjde ................................. 2.400 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Entremodulet på 25 m 2 er indrettet

med 2 værelser, hvoraf det ene har

trinettekøkken, og en entre med

adgang til toilet.

Trinettekøkkenet har vask, kogeplader,

køleskab og diverse skabe.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter.

Det er muligt at få entremodulet

leveret med standardmøblering:

Borde og stole, skriveborde, skuffesektioner

og reoler til kontor-

arbejdspladser.

Fleksibilitet i top

Modulerne kan sammenbygges -

også med beboelsesmodulerne.

8400

Kontormoduler

Formands modul, 25 m 2

Efter tilbud

Dermed kan pladsen skræddersys

dine behov.

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme. Er der problemer med fald til

afløb, har vi mulighed for levering og

tilslutning af kværn eller pumpe.

3000

Produktkatalog 2012/13 91


Kontormoduler

Kontormodul maxi, 32 m 2

Efter tilbud

Kontormodulet på 32 m 2 fås som ét

stort rum (model K0) eller med én

eller to skillevægge (hhv. model K1

og K2).

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter samt kabelkanaler i

gavl.

3300

92 Produktkatalog 2012/13

9600

Det er muligt at få kontormodulerne

leveret med standardmøblering:

Borde og stole, skriveborde, skuffesektioner

og reoler til kontor-

arbejdspladser.

3300

9600

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde ...................................... 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Fleksibilitet i top

Modulerne kan sammenbygges -

også med øvrige maximoduler.

Dermed kan pladsen skræddersys

efter dine behov. Udover en fordelagtig

størrelse har maximodulet en

isoleringsmæssig fordel, således at

der spares energi til opvarmning.

3300

9600


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde ...................................... 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Entremodulet på 32 m 2 er indrettet

med et stort lokale, hvorfra der er

adgang til en fordelingsgang til 2

toiletter.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter.

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme. Er der problemer med fald

til afløb, har vi mulighed for levering

9600

Kontormoduler

Entremodul maxi, 32 m 2

Efter tilbud

og tilslutning af kværn eller pumpe.

Entremodulet kan leveres med standardmøblering:

Borde og stole, skriveborde, skuffesektioner

og reoler til kontor-

arbejdspladser.

Fleksibilitet i top

Modulerne kan sammenbygges med

modulerne i maxiprogrammet, så

netop dine behov bliver dækket.

3300

Produktkatalog 2012/13 93


Kontormoduler

Formandsmodul maxi, 32 m 2

Efter tilbud

Gode forhold i hverdagen

Alle nødvendige faciliteter er inden

for rækkevidde - køkken, bad og

toilet.

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme. Er der problemer med fald til

94 Produktkatalog 2012/13

afløb, har vi mulighed for levering og

tilslutning af kværn eller pumpe.

Modulet kan naturligvis sammenbygges

med de øvrige moduler i

maxiprogrammer - dvs. beboelsesmoduler,

mandskabsmoduler og

undervisnings-/storrumsmoduler.

9600

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde ...................................... 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

3300


Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde .................................2 x 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Hvis der opstår et behov for ekstra

undervisningslokaler/storrumskontorer

i en kortere eller længere periode, er

det muligt at opstille sammenbyggede

moduler.

Modulerne er bygget, så de har ekstra

isolering, og hvert lokale består af 2

enheder på hver 3,3 x 9,6 meter, der

giver et samlet bruttoareal på ca. 64

m² (netto ca. 58 m²).

Lokalerne kan udstyres med ventilation

type Airmaster, der opfylder kravene i

bygningsreglementet.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter, og udstyret med

bevægelsessensorer for at forhindre

Kontormoduler

Undervisningsmoduler / storrumskontor maxi, 64 m 2

unødvendigt forbrug.

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme.

9600

Efter tilbud

Er der problemer med fald til afløb, har

vi mulighed for levering og tilslutning af

kværn eller pumpe.

Vent.

El-tavle

El-tavle

El ind

CEE 32

El ind

CEE 32

3300 30

3300

Produktkatalog 2012/13 95


Kontormoduler

Undervisningsmoduler / storrumskontor maxi, 160 m 2

Efter tilbud

Hvis der opstår et behov for ekstra

undervisningslokaler/ storrums

kontorer i en kortere eller længere

periode, er det muligt at opstille

sammenbyggede moduler.

Modulerne er bygget, så de har ekstra

isolering, og opstillingen består

af 5 enheder på hver 3,3 x 9,6 meter,

der giver et samlet bruttoareal på

ca. 160 m² (netto ca. 146 m²).

96 Produktkatalog 2012/13

Lokalerne kan udstyres med ventilation

type Airmaster, der opfylder

kravene i bygningsreglementet.

Alle rum har lys, elvarme og diverse

stikkontakter, og udstyret med

bevægelsessensorer for at forhindre

unødvendigt forbrug.

Tekniske data

Mål:

Længde ..................................... 9.600 mm

Bredde .................................5 x 3.300 mm

Højde ........................................ 3.180 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ..................................... 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning ....................................3/4”

Afløb ............................................ 110 mm

Vi kan tilbyde komplet løsning med

levering, opstilling, fremføring af el,

vand og kloak samt frostsikring af

samme.

Er der problemer med fald til afløb,

har vi mulighed for levering og tilslutning

af kværn eller pumpe.


Tekniske data

Mål:

Længde ..................... 10.000 - 12.000 mm

Bredde ...................................... 3.600 mm

Højde ........................................ 3.330 mm

Rumhøjde ................................. 2.500 mm

Tilslutning:

El ............................................ gruppetavle

I PITZNER kompetencecenter for pavilloner

og moduler, AGJ Pitzner, har

vi mulighed for at fremstille specialløsninger

skræddersyet til dine behov.

Hvad enten det gælder leje eller

10.000

Møderum

26,9 m 2

Møderum

26,9 m 2

3.600

køb lægger vi vægt på, at netop dine

behov og ønsker imødekommes

med den mest optimale løsning. I

vores egen produktion bygger vi

også moderne modulbyggerier, som

Kontor

Pavilloner

Pavilloner - vi løser alle pladsproblemer

25.200

Kontor Garderobe

Pavillon inspiration

WC WC

Personale

tekøkken

Personale

pad.-værksted

Efter tilbud

overholder kravene til BR10 eller hvis

det ønskes som energi kl. 1 byggeri.

Ingen opgave er for stor og ingen er

for lille. Kontakt os og få et uforpligtende

tilbud.

Produktkatalog 2012/13 97


Tilbehør

Oversigt over tilbehør

Beskrivelse LxBxH Salgspris

Kaffemaskine Efter tilbud

El-kogeplade, enkel Efter tilbud

El-kogeplade, dobbelt Efter tilbud

Køleskab 140 L Efter tilbud

Fjernsyn Efter tilbud

Radio Efter tilbud

Kantine-/mødebord 60x130 cm Efter tilbud

Kantine-/mødebord 80x120 cm Efter tilbud

Kantine-/mødebord 80x180 cm Efter tilbud

Skrivebord 80x160 cm med skuffer med hjul Efter tilbud

Hæve-sænkebord 80x160 cm Efter tilbud

Kontorstol Efter tilbud

Standard kantinestol Efter tilbud

Reol 80x80x30 cm Efter tilbud

Skuffesektion på hjul Efter tilbud

Enkelt seng (etageseng) Efter tilbud

Etageseng (2 sovepladser) Efter tilbud

Ny madras (skum) Efter tilbud

Ny madras (box) Efter tilbud

2-rums garderobeskab Efter tilbud

4-rums garderobeskab Efter tilbud

Varmepumpe Efter tilbud

Varmepumpe effekt varme 600 - 800 W Efter tilbud

Varmepumpe effekt køle 600 - 3600 W Efter tilbud

Toiletkværn, uisoleret Efter tilbud

Toiletkværn, isoleret Efter tilbud

Cisa lås Efter tilbud

Låsebom Efter tilbud

Kabel, 10 meter 16A 230/400V Efter tilbud

Kabel, 25 meter 16A 230/400V Efter tilbud

Trappe til 1. sal Efter tilbud

Sikkerhedstrin Efter tilbud

2-trins ståltrappe Efter tilbud

Komplet kontorsæt: Skrivebord, kassette, reol, kontorstol Efter tilbud

Køkkenpakke Efter tilbud

Rengøringspakke Efter tilbud

Ring for tilbud hvis du vil leje tilbehør.

98 Produktkatalog 2012/13


Produktkatalog 2012/13 99


Lifte

Når arbejdet foregår højt til vejrs, er PITZNER

kundens sikre forlængede arm.

Det bliver svært at finde et hejse- eller løfteredskab,

som vi ikke har i vores kæmpe produktprogram

– og har vi det ikke, ja så skaffer vi det

naturligvis.

Vi har egne lastbiler med faste chauffører, der

bringer vores maskiner ud og hjem. Vores chauffører

er erfarne folk, som kender vores materiel

og kan instruere i brugen, hvis kunden ønsker

dette.

Sådan er en totalleverandør!

100 Produktkatalog 2012/13


Lifte

Lifte

Hvad kræver loven 102

Søjlelifte 103

Saxlifte 107

Bomlifte 121

Godt at vide ved lifthåndtering 148

Trailerlifte 149

Speciallifte 158

Lastvognslifte 167

Teleskoplæssere 178

Trailerkraner 188

Vakuum- / Glasåg 195

Gaffeltrucks/ Elstabler 206

Gipspladehåndtering 208

Generel information Afmelding af det lejede skal ske inden kl. 14.30. Afmelding efter dette tidspunkt

medfører fakturering for næste dag. Der tages ikke imod afmeldinger efter 16:30, ligesom der ikke

ydes service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

Priser for lifte findes i særskilt, vedlagt prisliste bagerst i dette katalog. Den aktuelle prisliste kan også ses på web adressen

http://www.pitzner.dk/prisliste eller ved at scanne denne barcode:

Produktkatalog 2012/13 101


Hvad kræver loven

Bedre sikkerhed

Med henblik på at yde den bedst

mulige sikkerhed ved arbejde med

mandskabslifte, er det et lovkrav,

at disse mindst én gang om året

gennemgår et hovedeftersyn hos

leverandøren eller på et sagkyndigt

værksted.

For at optimere kvaliteten af disse

har Force Technology og Liftgruppen

under Dansk Byggeri iværksat

en ordning, hvor Force Techjnology

godkender og fører løbende kontrol

med værksteder, der er tilmeldt

ordningen.

Samtidig hermed bliver der foretaget

stikprøver på lifte, der har gennemgået

årseftersyn. ”Liftkontrol” er

med til at skabe bedre sikkerhed ved

arbejde i højden.

102 Produktkatalog 2012/13

LIFTKONTROL

Hvordan kan jeg se, om liften er

med i ordningen?

Takket være Liftkontrol kan du altid

se på en mandskabslift, om det

årlige eftersyn er udført af et kvalitetsmærket

værksted.

Hvis liften går igennem det årlige

eftersyn uden påtale, påmonteres

Liftkontrollens logomærkat, som du

kan se ovenfor.

Logoet sidder altid meget synligt på

liften.

Liftgruppen

Værkstedsgodkendelse og stikprøvekontrol udføres af:

FORCE Technology

dkservicecenter@force.dk

Frivillig kvalitetssikring af værksteder

Maskinen er hovedefterset af: nr. 0055

Baldersbuen 5

2640 Hedehusene

Edwin Rahrs Vej 81

8220 Brabrand

Lollandsvej 31

5500M iddelfart

Telefon 70 12 13 15

Mærkat nr. 201100662

Næste eftersyn senest: år 2012 måned

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eftersynsmærkat

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

F

G

Udover det rød/grønne logomærkat

skal der på liften forefindes en eftersynsmærkat,

som illustreret ovenfor.

Det viser, hvornår liften næste gang

skal have årseftersyn.

Hvis denne dato er overskredet,

skal du kræve, at udlejningsfi rmaet

bytter liften med en anden, som

opfylder lovens krav.

Læs mere om godkendte værksteder

på www.liftkontrol.dk


Søjlelifte

Søjlelifte

Til indendørs brug kan PITZNER levere

batteridrevne lodrette teleskoplifte

med arbejdshøjder fra 3,5 m til

10 m.

Liftene er meget manøvredygtige og

kan bl.a. dreje om egen akse.

Alle liftene har batterier med høj

ydeevne og lang levetid.

Produktkatalog 2012/13 103


Søjlelifte

Upright TM12 / 5,7 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Haulotte Star 10 / 10 m

Dagleje, se aktuel prisliste

199 cm

100 cm 120 cm

163,6 cm

104 Produktkatalog 2012/13

Kapacitet

Arbejdshøjde max........................... 5,83 m

Platformshøjde max. ...................... 3,83 m

Platformshøjde min. ....................... 1,64 m

Egenvægt i platform ........................227 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 0,74 m

Platformens indv. mål bredde ......... 1,04 m

Platformens længde ....................... 0,76 m

Platformens bredde ........................ 1,36 m

Transporthøjde ............................... 1,64 m

Frihøjde ......................................... 0,08 m

Egenvægt ........................................776 kg

Chassis

Kørehastighed ....................3,65 / 1,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 14%

Venderadius udvendig .................... 0,37 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 10,00 m

Platformshøjde max. ...................... 8,00 m

Platformshøjde min. ....................... 0,30 m

Platformens kapacitet .....................200 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål. længde ........ 0,92 m

Platformens indv. mål. bredde ........ 0,67 m

Maskinens bredde max. .................. 0,99 m

Maskinens længde max. ................. 2,65 m

Maskinens højde ............................ 1,99 m

Frihøjde ......................................... 0,10 m

Egenvægt .....................................2.765 kg

68 cm

265,5 cm

199 cm

110 cm

40 cm

Se priser på søjlelifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/soejlelifte

eller scan denne barcode:

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

E

Chassis

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

udvendig

1,4 m

D

indvendig

0,37 m

100 cm 1

120 cm

0

METER -3

163,6 cm

-2 -1 0 265,5 1 cm 2 3

C

68 cm

92,6 cm

B A

Kørehastighed ......................0,7 / 4,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 23%

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

98,6 cm

110 cm

40 cm


Produktkatalog 2012/13 105


Søjlelifte

Manitou 105 VJR / 10,3 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 10,30 m

Platformshøjde max. ...................... 8,30 m

Platformshøjde min. ....................... 0,36 m

Kurvens kapacitet ............................250 kg

106 Produktkatalog 2012/13

Dimensioner

Platformens indv. mål. længde ........ 0,99 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,05 m

Rækkevidde .................................... 3,20 m

Maskinens bredde max. .................. 0,99 m

Maskinens længde max. ................. 2,81 m

Maskinens højde ............................ 1,99 m

Egenvægt .....................................3.300 kg

Se priser på søjlelifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/soejlelifte

eller scan denne barcode:

Chassis

Kørehastighed ............................ 3,60 km/t

Stigningsgrad ..................................... 22%

Svingradius .......................................350 °

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri


Saxlifte

Saxlifte

Med et komplet program inden for

saxlifte kan PITZNER dække alle

behov for saxe. Og med de kompakte

modeller fra Haulotte går vi gennem

alle døre og kommer vidt omkring.

De kompakte mål giver saxliftene

adgang, hvor pladsen er trang. Det

er typisk den udfordring, vi løser for

vores kunder.

Bemærk også den store platform på

hele 7,30 m på saxliftene Haulotte

H12, H15 og H18.

Vores sortiment er kendetegnet ved

sikkerhed, komfort og stabilitet.

Produktkatalog 2012/13 107


Saxlifte

JLG 1932 / 7,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Haulotte Optimum 8 / 7,7 m

Dagleje, se aktuel prisliste

0,76 m

0,76 m

1,88 m1,88

m

108 Produktkatalog 2012/13

2,00 m

2,00 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max........................... 7,79 m

Platformshøjde max. ...................... 5,79 m

Platformshøjde min. ....................... 1,02 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 1,63 m

Platformens ydre mål bredde .......... 0,76 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 0,83 m

Maskinens længde max. ................. 1,81 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,93 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Kapacitet

5,79 m

1,93 m

0,76 m

0,83 m

Arbejdshøjde max........................... 7,70 m

Platformshøjde max. ...................... 5,76 m

Platformshøjde min. ....................... 0,87 m

Last på udskud ................................115 kg

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

1,10 m

1,02 m

Chassis

Kørehastighed ......................0,8 / 4,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 1,67 m

Egenvægt .....................................1.385 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dimensioner

1,63 m

1,81 m

0,91 m

Platformens indv. mål længde ......... 1,65 m

Platformens ydre mål bredde .......... 0,70 m

Platformens udskud ....................... 0,92 m

Maskinens bredde max. .................. 0,76 m

Maskinens længde max. ................. 1,88 m

Maskinens højde ............................ 2,00 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 0,89 m

Chassis

Kørehastighed ......................0,6 / 4,4 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 1,70 m

Totalvægt .....................................1.325 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri


m

m

7,92 m

1,90 m

325

226

2,39 m

2,54 m

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

1,07 m

1,17 m

90

83

610

810

1,10 m

1,13 m

0,91 m

115

244 117

Kapacitet

Arbejdshøjde max........................... 8,10 m

Platformshøjde. .............................. 6,10 m

Max. kørehøjde. ............................. 8,10 m

Totalvægt i platform ........................544 kg

Heraf max. i udskud ........................113 kg

Chassis

Kørehastighed ......................3,5 / 0,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 30%

Venderadius ................................... 2,29 m

Egenvægt .....................................1.974 kg

Aftageligt rækværk .................................. Ja

Marktryk ............................... 10,2 kg/cm2

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

155

213

Kapacitet

2,39 m 0,91 m

Arbejdshøjde max........................... 9,92 m

Platformshøjde max. ...................... 7,92 m

Platformshøjde min. ....................... 1,13 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................340 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,39 m

Platformens ydre mål 2,54 bredde m .......... 1,07 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 1,17 m

Maskinens længde max. ................. 2,54 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,90 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Chassis

Kørehastighed ......................0,8 / 3,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,41 m

Egenvægt .....................................2.075 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Saxlifte

Genie GS-2046 / 8,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

JLG 2646 / 9,9 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 109


Saxlifte

Manitou 100 ELX / 10, m

Dagleje, se aktuel prisliste

Haulotte Optimum Compact 10 N Smal / 10,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

m

376

259

284

117

800

1000

117

121

110 Produktkatalog 2012/13

241

167

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 10,00 m

Max. kørehøjde. ........................... 10,00 m

Totalvægt i platform ........................450 kg

Heraf max. i udskud ........................136 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,39 m

Egenvægt .....................................2.160 kg

Sammenklappeligt rækværk .................... Ja

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 10,00 m

Platformshøjde max. ...................... 8,10 m

Platformshøjde min. ....................... 1,07 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,30 m

Platformens ydre mål bredde .......... 0,80 m

Platformens udskud ....................... 0,92 m

Maskinens bredde max. .................. 0,81 m

Maskinens længde max. ................. 2,48 m

Maskinens højde ............................ 2,18 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 2,18 m

Chassis

Kørehastighed ......................1,0 / 3,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,50 m

Totalvægt .....................................2.160 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

m


Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 12,00 m

Platformshøjde max. .................... 10,00 m

Platformshøjde min. ....................... 2,38 m

Last på udskud ................................150 kg

Kurvens kapacitet ............................300 kg

Dimensioner

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

Platformens indv. mål længde ......... 2,30 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,20 m

Platformens udskud ....................... 0,92 m

Maskinens bredde max. .................. 1,20 m

Maskinens længde max. ................. 2,30 m

Maskinens højde ............................ 2,38 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,26 m

Chassis

Kørehastighed ......................1,0 / 3,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 23%

Venderadius ................................... 2,50 m

Totalvægt .....................................2.630 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Saxlifte

Haulotte Optimum Compact 10 / 10,0 m

Kapacitet

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 10,14 m

Platformshøjde max. ...................... 8,14 m

Platformshøjde min. ....................... 1,14 m

Last på udskud ................................120 kg

Kapacitet forlængelse ......................150 kg

Kurvens kapacitet ............................450 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,30 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,20 m

Platformens udskud ....................... 0,92 m

Maskinens bredde max. .................. 1,20 m

Maskinens længde max. ................. 2,30 m

Maskinens højde ............................ 2,26 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,14 m

Chassis

Kørehastighed ......................1,0 / 3,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 23%

Venderadius ................................... 2,50 m

Totalvægt .....................................2.330 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Haulotte Optimum Compact 12 / 12,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 111


9,75 m

Saxlifte

JLG 3246 / 11,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,75 m

Platformshøjde max. ...................... 9,75 m

Platformshøjde min. ....................... 1,30 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................315 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,13 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,14 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 1,17 m

Maskinens længde max. ................. 2,34 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,96 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

1,96 m

1,14 m

1,17 m

1,10 m

1,30 m

Manitou 120 ELX / 12,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

376

259

284

117

1000

1200

117

121

112 Produktkatalog 2012/13

248

172

Chassis

Kørehastighed ......................0,8 / 3,2 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,92 m

Egenvægt .....................................2.812 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Kapacitet

2,39 m

2,34 m

0,91 m

Arbejdshøjde max......................... 12,00 m

Max. kørehøjde. ........................... 12,00 m

Totalvægt i platform ........................310 kg

Heraf max. i udskud ........................136 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,39 m

Egenvægt .....................................3.027 kg

Sammenklappeligt rækværk .................... Ja

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:


318

226 92

1,31

243

0,19

9,75

1,45

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

1,55

1,73

110

2,51

975

1,85

2,67

1175

81

81

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,75 m

Max. kørehøjde. ............................. 6,71 m

Totalvægt i platform ........................227 kg

Heraf max. i udskud ........................113 kg

Chassis

Kørehastighed ......................3,5 / 0,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 3,68 m

Egenvægt .....................................2.352 kg

Aftageligt rækværk .................................. Ja

Støtteben ............................................... Ja

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

203

243

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,75 m

Platformshøjde max. ...................... 9,75 m

Platformshøjde min. ....................... 1,31 m

Last på udskud ................................136 kg

Kurvens kapacitet ............................454 kg

1,31

0,19

1,45

1,55

1,73

2,51

1,85

2,67

Saxlifte

Genie GS - 3232 / 11,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Dimensioner

Genie 3268 / 12,0 m

Platformens indv. mål længde ......... 2,51 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,55 m

Platformens udskud ....................... 1,52 m

Maskinens bredde max. .................. 1,73 m

Maskinens længde max. ................. 2,67 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder 1,83 m

Rækværkshøjde .............................. 1,00 m

Chassis

Kørehastighed ......................0,8 / 6,1 km/t

Stigningsgrad ..................................... 30%

Venderadius ................................... 3,68 m

Egenvægt .....................................3.632 kg

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft .......................................... Batteri

Produktkatalog 2012/13 113


Saxlifte

JLG 4069 / 14,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 14,19 m

Platformshøjde max. .................... 12,19 m

Platformshøjde min. ....................... 2,00 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................360 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,92 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,65 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 3,10 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 2,01 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Hydrauliske støtteben ..............................Ja

1,10 m

PB S171-12E / 17,3 m smal

Dagleje, se aktuel prisliste

541

391 150

412

1,65 m

2,00 m 2,01 m

1530 61

1730

114 Produktkatalog 2012/13

0,91 m 2,92 m

112

120

Chassis

Kørehastighed ......................0,8 / 4,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 4,90 m

Egenvægt .....................................5.450 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Kapacitet

Arbejdshøjde max........................... 17,3 m

Max. kørehøjde. ............................. 17,3 m

Totalvægt i platform ........................400 kg

Heraf max. i udskud ........................400 kg

Chassis

Kørehastighed ......................2,5 / 0,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 2,82 m

Egenvægt .....................................4.670 kg

Aftageligt rækværk .................................. Ja

Støtteben ............................................... Ja

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

225

245

326

12,19 m

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:


439

422

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

0

9

111

940

1140

13 0

261

162

171

213

Kapacitet

Arbejdshøjde max........................... 9,92 m

Platformshøjde max. ...................... 7,92 m

Platformshøjde min. ....................... 1,26 m

Last på udskud ................................140 kg

Kurvens kapacitet ............................570 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,59 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,65 m

Platformens udskud ....................... 1,22 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 2,67 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,47 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Kapacitet

1,47 m

1,65 m

1,75 m

1,10 m

1,26 m

Arbejdshøjde max......................... 11,50 m

Max. kørehøjde. ............................. 8,00 m

Totalvægt i platform ........................590 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 3,96 m

Egenvægt .....................................2.853 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Chassis

1,22 m 2,59 m

2,67 m

Saxlifte

JLG 260MRT / 9,9 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kørehastighed ......................0,6 / 7,2 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 3,88 m

Egenvægt .....................................3.650 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

7,92 m

Upright SL30SL / 11,5 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 115


Saxlifte

Genie 3268-RT / 11,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

396

251 145

267

110

792

992

JLG 330CRT / 12,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

116 Produktkatalog 2012/13

155

173

183

245

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,75 m

Max. kørehøjde. ........................... 11,75 m

Totalvægt i platform ........................454 kg

Heraf max. i udskud ........................136 kg

Chassis

Kørehastighed ......................6,1 / 0,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 3,68 m

Egenvægt .....................................3.632 kg

Aftageligt rækværk ...................................Ja

Niveauregulerende ben ...........................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 12,06 m

Platformshøjde max. .................... 10,06 m

Platformshøjde min. ....................... 1,69 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................450 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 2,92 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,65 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 3,10 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 1,97 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

Hydrauliske støtteben ..............................Ja

1,97 m

1,65 m

1,75 m

1,10 m

1,26 m

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

1,92 m

3,10 m

Chassis

Kørehastighed ......................0,6 / 5,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 3,88 m

Egenvægt .....................................5.200 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

0,91 m

10,06 m


Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 12,00 m

Platformshøjde max. .................... 10,00 m

Platformshøjde min. ....................... 1,37 m

Kurvens kapacitet ............................700 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 5,30 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,90 m

Platformens udskud .......................2 x 1 m

Maskinens bredde max. .................. 2,25 m

Maskinens længde max. ................. 5,30 m

Transporthøjde ............................... 2,57 m

Frihøjde ......................................... 0,27 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 14,19 m

Platformshøjde max. .................... 12,19 m

Platformshøjde min. ....................... 2,04 m

Last på udskud ................................120 kg

Kurvens kapacitet ............................360 kg

Dimensioner

2,32 m

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

Platformens indv. mål længde ......... 2,92 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,65 m

Platformens udskud ....................... 0,91 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 3,10 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 2,32 m

Rækværkshøjde .............................. 1,10 m

1,65 m

1,75 m

1,10 m

2,04 m

2,92 m

3,10 m

Chassis

Kørehastighed ............. 6,0 / 3,2 / 1,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 40%

Venderadius ................................... 6,20 m

Egenvægt .....................................5.700 kg

Niveauregulerende støtteben ...................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Chassis

0,91 m

1370

1890

1980

2250

Kørehastighed ......................0,6 / 4,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 35%

Venderadius ................................... 3,88 m

Egenvægt .....................................6.000 kg

Niveauregulerende støtteben ...................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

12,19 m

2570

Haulotte H 12 SXL / 12,0 m

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1234

m

7,30 m

Saxlifte

Dagleje, se aktuel prisliste

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

5300

2750

4180

Produktkatalog 2012/13 117

m

25

JLG 400CRT / 14,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste


Saxlifte

Haulotte H 15 SXL / 15,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

m

7,30 m

m

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Haulotte H 18 SXL / 18,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 18,00 m

Platformshøjde max. .................... 16,00 m

Platformshøjde min. ....................... 1,37 m

Kurvens kapacitet ............................500 kg

Dimensioner

Platformens længde ....................... 5,30 m

Platformens bredde ........................ 2,25 m

Platformens nyttemål længde ......... 5,20 m

Platformens nyttemål bredde .......... 1,81 m

Transporthøjde ............................... 2,97 m

Frihøjde ......................................... 0,27 m

Egenvægt .....................................7.490 kg

1770

1890

118 Produktkatalog 2012/13

2970

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 15,00 m

Platformshøjde max. .................... 13,00 m

Platformshøjde min. ....................... 1,57 m

Kurvens kapacitet ............................500 kg

Dimensioner

Platformens indv. mål længde ......... 5,20 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,81 m

Platformens længde ....................... 5,30 m

Platformens bredde ........................ 2,25 m

Transporthøjde ............................... 2,77 m

Frihøjde ......................................... 0,27 m

Egenvægt .....................................6.530 kg

Chassis

1570

1890

1980

2250

2770

Kørehastighed ............. 6,0 / 3,2 / 1,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 40%

Venderadius udvendig .................... 6,20 m

Niveauregulerende støtteben ...................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

25

5300

2750

2250 4180

Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

25

Chassis

Kørehastighed ............. 6,0 / 3,2 / 1,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 40%

Venderadius udvendig .................... 6,20 m

Niveauregulerende støtteben ...................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

1434

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

m

5300

2750

4180

7,30 m

m

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

25


Se priser på saxlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/saxlifte

eller scan denne barcode:

Terræn

Kapacitet

7,20 m

Arbejdshøjde max......................... 22,30 m

Platformshøjde max. .................... 20,30 m

Platformshøjde min. ....................... 2,66 m

Last på udskud ................................500 kg

Platformens kapacitet .....................750 kg

Dimensioner

20,5 m

22,5 m

Platformens ydre mål længde ......... 4,60 m

Platformens ydre mål bredde .......... 2,40 m

Platformens udskud ....................... 2,40 m

Maskinens bredde max. .................. 2,30 m

Maskinens længde max. ................. 5,70 m

Transportmål ............................2,4 x 4,8 m

Maskinhøjde m/nedfældet gelænder . 2,96 m

Frihøjde ......................................... 0,27 m

Egenvægt ...................................11.400 kg

Chassis

Kørehastighed ......................0,7 / 3,6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius indvendig ................... 5,20 m

Niveauregulerende støtteben ...................Ja

7,20 m

Saxlifte

JLG Liftlux SL203-24 2,50 / m22,3

m

20,5 m

Drivsystem

4,10 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2,50 m

2,55 m

5,70 m

20,5 m

22,5 m

7,20 m

4,10 m

2,55 m

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ......................................4WD

5,70 m

22,5 m

4,10 m

Produktkatalog 2012/13 119

2,50 m

2,55 m

5,70 m


Saxlifte

120 Produktkatalog 2012/13


Bomlifte

Bomlifte

PITZNER kan levere verdens største

knækarmsbomlift med en arbejdshøjde

på 40 m.

Og så har vi bomlifte i alle størrelser

fra 11 m til knap 43 m – eldrevne

såvel som dieseldrevne.

Flere af liftene er udstyret med

svingbar jib, som gør det muligt at

bevæge jibarmen ind i svært tilgængelige

områder.

Eldrevne knækarmsbomlifte findes

med arbejdshøjder fra 11,15 til 20,29

m. De dieseldrevne bomlifte er alle

forsynet med firhjulstræk.

Vores alsidige flåde af teleskop bomlifte

er en hurtig og sikker løsning –

især efterspurgt som en hurtig hjælp

ved stålmontage. De lige bomlifte

kan løse opgaver i arbejdshøjder fra

16 m til 43,5 m.

Alle lifte er dieseldrevne og forsynet

med firhjulstræk og proportionalstyring.

Desuden findes 20 m teleskop

bomlift på larvebånd, der gør den

særdeles terrængående.

Produktkatalog 2012/13 121


2,00 m

Bomlifte

JLG E300AJ / 11,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

1,65 m

5,59 m

0,10 m

122 Produktkatalog 2012/13

Kun 1,22 m bred!

Højde på 11,14 m!

2,00 m

Se priser på bomlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,14 m

Rækkevidde .................................... 6,10 m

Op og over ..................................... 3,99 m

Bomsving ...........................................360°

Kurvesving hydraulisk .........................140°

Jib vertikal bevægelse .........141° (+86,-55)

Kurvens kapacitet ............................227 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,22 m

Maskinens bredde max. .................. 1,22 m

Maskinens længde max. ................. 5,44 m

Maskinens højde ............................ 2,00 m

Jiblængde ....................................... 1,22 m

Frihøjde ......................................... 0,10 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt .....................................6.850 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius udvendig .................... 3,10 m

Pendulaksel .................................... 0,03 m

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

1,65 m

1,52 m

5,59 m

0,10 m

1,22 m 1,22 m


2,00 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 11,14 m

Rækkevidde .................................... 6,25 m

Op og over ..................................... 3,99 m

Kurvesving hydraulisk .........................140°

Bomsving ...........................................360°

Jib vertikal bevægelse .........141° (+86,-55)

Jib horisontal bevægelse .....................180°

Kurvens kapacitet ............................227 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,22 m

Maskinens bredde max. .................. 1,22 m

Maskinens længde max. ................. 7,20 m

Maskinens længde min. .................. 5,59 m

Maskinens højde ............................ 2,00 m

Jiblængde ....................................... 1,22 m

Frihøjde ......................................... 0,10 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt .....................................7.052 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius indvendig ................... 3,10 m

Pendulaksel .................................... 0,03 m

Drivsystem

1,65 m

5,44 m

0,10 m

Se priser på bomlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Drivkraft .......................................... Batteri

JLG E300AJP kan med sin smalle

bredde, sine mange led i bommen

og den horisontalt svingbare jib

placere kurven på steder, der hidtil

var ufremkommelige - fx rundt om

hjørner.

Bemærk:

Kun 1,22 m bred

2,00 m

1,65 m

0,00 m

Bomlifte

JLG E300AJP / 11,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

5,44 m

0,10 m

1,22 m 1,22 m

Produktkatalog 2012/13 123


Bomlifte

Nifty HR12N / 12,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

124 Produktkatalog 2012/13

0

394

1 2 3 4

200kg

5 6

194

7

Se priser på bomlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 12,20 m

Udlæg 200 kg i kurv........................ 6,10 m

Transp./opstill. smal. ........................ 1,5 m

Kurvens størrelse. ...................1,1 x 0,65 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 3,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 4,20 m

Egenvægt .....................................3.115 kg

Drejbar kurv ............................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri


Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 13,45 m

Platformshøjde max. .................... 11,45 m

Platformshøjde min. ....................... 1,99 m

Rækkevidde horisontalt .................. 6,10 m

Op og over ..................................... 5,40 m

Bomsving ...........................................362°

Kurvens kapacitet ............................215 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,60 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,20 m

Vandret udlæg ................................ 6,50 m

Maskinens bredde max. .................. 1,50 m

Maskinens længde max. ................. 4,04 m

Maskinens højde ............................ 1,99 m

Egenvægt .....................................3.650 kg

Chassis

Kørehastighed ......................0,7 / 4,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 36%

Venderadius indvendig ................... 2,40 m

Drivsystem

Se priser på bomlifte på

side 11 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Drivkraft .......................................... Batteri

1,99 m

1,99 m

Bomlifte

Upright AB 38 / 13,5 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Bemærk:

Kun 1,50 m bred

1,50 m

2,00 m

4,04 m

0,13 m

Produktkatalog 2012/13 125


Bomlifte

Haulotte H 16 TPX / 15,5 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 15,44 m

Rækkevidde .................................. 12,30 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................140°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 1,83 m

Platformens ydre mål bredde .......... 0,80 m

Maskinens bredde max. .................. 2,30 m

Maskinens længde max. ................. 8,42 m

Maskinens højde ............................ 2,21 m

Jiblængde ....................................... 1,50 m

Frihøjde ......................................... 0,50 m

Egenvægt .....................................6.600 kg

Chassis

Kørehastighed ................................. 6 km/t

Stigningsgrad ..................................... 50%

Venderadius ................................... 4,80 m

126 Produktkatalog 2012/13

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:


195

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

1 2 3 4

594

5 6

469

225kg

256

7 8 9 10

Kapacitet

Bomlifte

Nifty HR15BN / 15,6 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 15,60 m

Udlæg 225 kg i kurv........................ 9,60 m

Transp./opstill. smal. ........................ 1,5 m

Halesving . .......................................... 0 m

Kurvens størrelse. .....................1,5 x 0,7 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 3,30 m

Egenvægt .....................................6.400 kg

Drejbar arm .............................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri

Produktkatalog 2012/13 127


Bomlifte

JLG E45A + M45A / 15,7 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2,01 m

5,82 m

128 Produktkatalog 5,82 m

2012/13

1,98 m 1,75 m

0,22 m

0,00 m

2,01 m

0,00 m

5,82 m

1,98 m 1,75 m

0,22 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

1,52 m

M45A har mere end en energikilde

(multi). Den ekstra energikilde er en

dieselgenerator, som kan lade batterierne

op.

Liften er særligt egnet til arbejde

indendørs, hvor der ikke er adgang

til el, idet liften kan køres udenfor

og blive ladet op vha. generatoren -

fx om natten for at optimere driften

om dagen.

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 15,72 m

Rækkevidde .................................... 7,04 m

Op og over ..................................... 7,49 m

Bomsving ...........................................360°

Kurvesving hydraulisk .........................180°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,52 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 5,82 m

Maskinens højde ............................ 1,98 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt .....................................5.900 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,2 km/t

Stigningsgrad ..................................... 30%

Venderadius indvendig ................... 3,15 m

Drivsystem

Drivkraft ..................................... El / Diesel

0,00 m

1,52 m


Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 15,72 m

Rækkevidde .................................... 7,24 m

Op og over ..................................... 7,70 m

Bomsving ...........................................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse ..................................... 141°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,52 m

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens længde max. ................. 6,45 m

Maskinens højde ............................ 2,01 m

Jiblængde ....................................... 1,24 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt .....................................6.700 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,2 km/t

Stigningsgrad ..................................... 30%

Venderadius udvendig .................... 3,15 m

Drivsystem

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Drivkraft .......................................... Batteri

2,01 m

1,75 m

2,01 m

0,00 m

Bomlifte

JLG E450AJ / 15,7 m

Dagleje, se aktuel prisliste

6,45 m

0,22 m

1,52 m

Produktkatalog 2012/13 129


Bomlifte

JLG 450AJ / 15,7 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 15,72 m

Rækkevidde .................................... 7,47 m

Op og over ..................................... 7,34 m

Bomsving ...........................................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib vertikal bevægelse .........................13

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 1,98 m

Maskinens længde max. ................. 6,71 m

Maskinens højde ............................ 2,24 m

Jiblængde ....................................... 1,24 m

Frihøjde ......................................... 0,36 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt .....................................7.300 kg

Chassis

Kørehastighed ......................4WD 7,2 km/t

Stigningsgrad ............................. 4WD 40%

Venderadius indvendig ................... 4,27 m

Pendulaksel .................................... 0,20 m

18 m

15 m

12 m

9 m

6 m

3 m

0

3 m

130 Produktkatalog 2012/13

0

6 m

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

9 m

2,24 m

1,98 m

0,00 m

6,71 m

0,36 m

1,98 m 0,76 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Terræn


Terræn

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

8,84 m

2,39 m

Bomlifte

JLG 460SJ / 16,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2,39 m 2,34 m 1,83 m

2,34 m

0,32 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 16,02 m

Rækkevidde .................................. 12,34 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................140°

Jib bevægelse .....................................140°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 2,34 m

Maskinens længde max. ................. 8,84 m

Maskinens højde ............................ 2,39 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Frihøjde ......................................... 0,32 m

Halesving ....................................... 0,86 m

Egenvægt .....................................7.900 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 7,2 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Venderadius udvendig .................... 4,88 m

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

0,86 m

2,34 m

8,84 m

0,32 m

Produktkatalog 2012/13 131


208

Bomlifte

Nifty HR17N / 17,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

256

521

1 2 3 4

132 Produktkatalog 2012/13

649

5 6

225kg

7 8 9 10

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 17,20 m

Udlæg 225 kg i kurv........................ 9,80 m

Transp./opstill. smal. ........................ 1,5 m

Kurvens størrelse. .....................1,5 x 0,7 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 25%

Venderadius ................................... 4,40 m

Egenvægt .....................................7.200 kg

Drejbar kurv, i grader ........................... 180

Krøjning, i grader ................................ 360

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri


18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Terræn

778

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

43

230kg

220

237

0 2 4 6 8 10 12

Bomlifte

Manitou 180 ATJ / 17,7 m

Kapacitet

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 17,70 m

Udlæg 225 kg i kurv...................... 10,60 m

Transp./opstill. smal. ........................ 2,3 m

Kurvens størrelse. .....................1,8 x 0,8 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 6,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 40%

Venderadius ......................... 1,32 / 3,66 m

Egenvægt .....................................8.090 kg

Drejbar kurv, i grader ........................... 180

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 133


Bomlifte

JLG 510AJ / 18 m

Dagleje, se aktuel prisliste

18 m

16 m

14 m

12 m

10 m

8 m

6 m

4 m

2 m

0 m

-4 m -2 m 0 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m

134 Produktkatalog 2012/13

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 18,00 m

Rækkevidde .................................... 9,48 m

Op og over ..................................... 7,67 m

Bomsving ...........................................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse ..................................... 141°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 2,26 m

Maskinens længde max. ................. 6,45 m

Maskinens højde ............................ 2,30 m

Jiblængde ....................................... 1,24 m

Egenvægt .....................................7.300 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 7,2 km/t

Stigningsgrad ..................................... 45%

Venderadius udvendig .................... 5,00 m

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:


8,61 m

Terræn

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 20,00 m

Rækkevidde horisontalt ................ 16,50 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Kurvens kapacitet ............................250 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,75 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,30 m

Maskinens bredde max. .................. 2,45 m

Maskinens længde max. ................. 8,61 m

Maskinens højde ............................ 2,55 m

c/c larvebånd ................................. 1,96 m

Larvebåndsbredde .......................... 0,50 m

Halesving ....................................... 1,19 m

Egenvægt ...................................13.500 kg

Bemærk!

Stigningsgrad

0,75 m

2,55 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

1,19 m

2,46 m

8,61 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 1,1 km/t

Stigningsgrad ......................................51%

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

0,75 m

1,30 m

1,19 m

1,30 m

Bomlifte

Aichi SR-182 / 20,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 135


Bomlifte

JLG M600JP / 20,3 m

Dagleje, se aktuel prisliste

136 Produktkatalog 2012/13

Fleksibiliteten i top!

M600JP har mere end en energikilde

(multi). Den ekstra energikilde er en

dieselgenerator, som kan lade batterierne

op.

Liften er særligt egnet til arbejde

indendørs, hvor der ikke er adgang

til el, idet liften kan køres udenfor

og blive ladet op vha. generatoren -

fx om natten for at optimere driften

om dagen.

Bemærk

lav egenvægt

Horisontalt

drejbar jib

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

2,44 m

2,57 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 20,29 m

Rækkevidde .................................. 13,23 m

Bomsving ...........................................400°

Kurvesving..........................................180°

Jib vertikal bevægelse ......................... 141°

Jib horisontal bevægelse .....................180°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,76 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 2,44 m

Maskinens længde max. ................. 9,91 m

Maskinens højde ............................ 2,57 m

Jiblængde ....................................... 1,24 m

Halesving ....................................... 1,22 m

Egenvægt .....................................6.900 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,8 km/t

Stigningsgrad ..................................... 30%

Venderadius indvendig ................... 4,72 m

Pendulaksel .................................... 0,20 m

Drivsystem

Drivkraft ..................................... El / Diesel

Transmission ................................2 + 2WD

1,22 m

2,74 m

9,91 m

0,30 m

1,83 m


Terræn

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 20,29 m

Rækkevidde .................................. 12,12 m

Op og over ..................................... 8,10 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................13

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 2,44 m

Maskinens længde max. ................. 8,82 m

Maskinens højde ............................ 2,56 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Frihøjde ......................................... 0,30 m

Halesving ....................................... 0,00 m

Egenvægt ...................................11.100 kg

Chassis

Kørehastighed 4WD ..................... 6,4 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Pendulaksel .................................... 0,20 m

Drivsystem

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Drivkraft ...........................................Diesel

2,56 m

2,44 m

Bomlifte

JLG 600AJ / 20,3 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2,44 m

0,00 m

8,82 m

0,30 m

1,83 m

Produktkatalog 2012/13 137


Bomlifte

Nifty HR21 / 20,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2.15m

0

1

138 Produktkatalog 2012/13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22

20.80m 21

68ft 3in 20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

12.50m

41ft

5.30m 2.27m

6.65m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0m

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 20,80 m

Udlæg 225 kg i kurv...................... 12,50 m

Kurvens størrelse. .................1,80 x 0,85 m

Chassis

Maskinlængde ................................ 6,65 m

Maskinbredde ................................ 2,27 m

Maskinhøjde .................................. 2,18 m

Transportlængde ............................ 5,30 m

Kørehastighed .............................. 4,5 km/t

Stigningsgrad ..................................... 40%

Egenvægt, min .............................6.400 kg

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri


Terræn

(21.34 m)

(18.29 m)

(15.24 m)

(12.19 m)

(9.14 m)

(6.10 m)

(3.05 m)

(0 m)

(-3.05 m)

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

(227 kg)

(0 m) (3.05 m) (6.10 m) (9.14 m) (12.19 m) (15.24 m) (18.29 m)

Kapacitet

2,56 m

Bomlifte

JLG 660SJ / 22,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 22,12 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse op/ned .........................13

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål l., 2 m kurv ... 0,91 m

Platformens ydre mål b., 2 m kurv .. 1,83 m

Platformens ydre mål l., 4 m kurv .....x,xx m

Platformens ydre mål b., 4 m kurv ....x,xx m

Maskinens længde max. ............... 10,84 m

Maskinens højde ............................ 2,56 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Frihøjde ......................................... 0,30 m

Halesving ....................................... 1,14 m

Egenvægt ...................................13.400 kg

Chassis

Kørehastighed 4WD ..................... 6,4 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Pendulaksel .................................... 0,20 m

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

1,14 m

2,44 m 1,83 m

2,48 m

10,84 m

0,30 m

Produktkatalog 2012/13 139


Bomlifte

Haulotte HA 260 PX / 25,60 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 25,60 m

Rækkevidde .................................. 16,20 m

Op og over ..................................... 6,80 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................140°

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,80 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,80 m

Maskinens bredde max. .................. 2,38 m

Maskinens længde max. ............... 12,00 m

Maskinens højde ............................ 2,67 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Frihøjde ......................................... 0,42 m

Halesving ....................................... 1,07 m

Egenvægt ...................................15.950 kg

Chassis

Kørehastighed 4WD ..................... 4,5 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 40%

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

140 Produktkatalog 2012/13

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:


Terræn

3,00 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

3,05 m

11,10 m

0,30 m

3,00 m

2,44 m

3,05 m

0,76 m

Kapacitet

Bomlifte

JLG 800AJ / 26,4 m

Arbejdshøjde max......................... 26,40 m

Rækkevidde .................................. 15,74 m

Op og over ..................................... 9,78 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................13

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,83 m

Maskinens bredde max. .................. 2,44 m

Maskinens længde max. ............... 11,10 m

Maskinens højde ............................ 3,00 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Frihøjde ......................................... 0,30 m

Halesving ....................................... 0,76 m

Egenvægt ...................................15.520 kg

Chassis

Kørehastighed 4WD ..................... 4,8 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

11,10 m

0,30 m

1,83 m

2,44 m

Produktkatalog 2012/13 141


Bomlifte

JLG 860SJ / 28,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 28,21 m

Rækkevidde .................................. 22,86 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................13

Kurvens kapacitet ............................230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 2,44 m

Maskinens bredde max. .................. 2,49 m

Maskinens højde ............................ 3,05 m

Maskinens transportlængde ......... 12,19 m

Frihøjde ......................................... 0,30 m

Jiblængde ....................................... 1,83 m

Halesving ....................................... 1,40 m

Egenvægt ...................................17.200 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,6 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Bemærk

udlægget!

2,44 m

2,49 m

3,05 m

1,42 m

142 Produktkatalog 2012/13

12,19 m

0,30 m

2,44 m

1,42 m

3,05 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

12,19 m

0,30 m

3,05 m

Terræn

12,19 m


32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

2

Terræn

8

6

4

0

+5 0

-90 0

353

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

1113

0 2 4 6 8 10 12 14 16

30

366

272kg

304

Bomlifte

Grove AMZ106XT / 32,6 m

Kapacitet

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 32,50 m

Udlæg 272 kg i kurv...................... 15,30 m

Transp./opstill. bredde. ..................... 2,5 m

Kurvens størrelse. .................0,91 x 1,83 m

Chassis

Kørehastighed .............................. 4,0 km/t

Stigningsgrad ..................................... 50%

Venderadius ................................... 5,40 m

Egenvægt ...................................20.800 kg

Drejbar kurv ............................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 143


Bomlifte

JLG 1200SJP / 38,5 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 38,58 m

Rækkevidde .................................. 22,86 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib vertikal bevægelse .........................13

Jib horisontal bevægelse .....................180°

Kurvens kapacitet .................. 450 / 230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 2,44 m

Maskinens bredde max. .................. 2,49 m

Maskinens bredde

m/udskudte aksler .......................... 3,80 m

Maskinens højde ............................ 3,05 m

Maskinens transportlængde ......... 10,64 m

Jiblængde ....................................... 2,44 m

Halesving ....................................... 1,67 m

Egenvægt ...................................18.650 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,2 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

1200SJP - 230 kg

1200SJP - 450 kg

144 Produktkatalog 2012/13

1200SJP - 230 kg

1200SJP - 450 kg

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:


Terræn

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 40,10 m

Rækkevidde .................................. 19,25 m

Op og over ................................... 18,44 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib bevægelse .....................................125°

Kurvens kapacitet .................. 454 / 230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 2,44 m

Maskinens bredde max. .................. 2,49 m

42.00 m

Maskinens bredde

m/udskudte aksler .......................... 3,80 m

39.00 m

Maskinens længde max. ............... 11,45 m

36.00 m

Maskinens højde ............................ 3,05 m

33.00 m

Jiblængde ....................................... 2,44 m

Frihøjde ......................................... 0,30 m

30.00 m

Halesving ....................................... 0,91 m

27.00 m

Egenvægt ...................................19.958 kg

Chassis

Kørehastighed 4WD ..................... 5,2 18.00 km/t m

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

2,49 m

3,05 m

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

0,30 m

2,26 m

3,81 m

24.00 m

21.00 m

15.00 m

12.00 m

9.00 m

6.00 m

3.00 m

0 m

-3.00 m

-6.00 m

11,45 m

-3.00 m

0 m

230 kg

450 kg

3.00 m 6.00 m 9.00 m 12.00 m 15.00 m 18.00 m33.00 21.00 m

24.00 m

2,44 m

2,26 m

42.00 m

39.00 m

36.00 m

30.00 m

27.00 m

24.00 m

21.00 m

18.00 m

15.00 m

12.00 m

9.00 m

6.00 m

3.00 m

0 m

-3.00 m

-6.00 m

-3.00 m

0 m

Bomlifte

JLG 1250AJP / 40,1 m

Dagleje, se aktuel prisliste

230 kg

450 kg

3.00 m 6.00 m 9.00 m 12.00 m 15.00 m 18.00 m 21.00 m 24.00 m

Produktkatalog 2012/13 145


Bomlifte

JLG 1350SJP / 43,2 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Verdens største

teleskopbomlift!

2,49 m

3,05 m

1,67 m

3,81 m

11,86 m

0,30 m

146 Produktkatalog 1,67 m2012/13

2,44 m

Danmarks

længste udlæg!

Se priser på bomlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/bomlifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 43,15 m

Rækkevidde .................................. 24,38 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Kurvesving..........................................180°

Jib vertikal bevægelse .........................13

Jib horisontal bevægelse .....................180°

Kurvens kapacitet .................. 450 / 230 kg

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,91 m

Platformens ydre mål bredde .......... 2,44 m

Maskinens bredde max. .................. 2,49 m

Maskinens bredde

m/udskudte aksler .......................... 3,80 m

Maskinens højde ............................ 3,05 m

Maskinens transportlængde ......... 11,86 m

Jiblængde ....................................... 2,44 m

Halesving ....................................... 1,67 m

Egenvægt ...................................20.300 kg

Chassis

Kørehastighed .............................. 5,2 km/t

Stigningsgrad 4WD ............................. 45%

Drivsystem

Terræn

Drivkraft ...........................................Diesel


Bomlifte

Produktkatalog 2012/13 147


Godt at vide ved lifthåndtering

Hældninger og Ah kapacitet

Hældninger

Ved 2° hældning og en længde på 1 m er niveauforskellen 35 mm

Ved 2° hældning og en længde på 2 m er niveauforskellen 70 mm

Ved 3° hældning og en længde på 2 m er niveauforskellen 105 mm

Ved 3° hældning og en længde på 3 m er niveauforskellen 157 mm

Ved 5° hældning og en længde på 3 m er niveauforskellen 262 mm

Måleenheder

Amerikanske måleenheder dansk standard

USA måleenhed x Faktor =

Længde Miles x 1,609 = Kilometer

Yards x 0,9144 = Meter

Feet x 0,3048 = Meter

Feets x 30,48 = Centimeter

Inches x 0,0254 = Meter

Inches x 2,54 = Centimeter

Inches x 25,4 = Millimeter

Areal Square Miles x 2,59 = Kvadratkilometer

Square Feet x 0,0929 = Kvadratmeter

Square Inches x 6,452 = Kvadratcentimeter

Volume Cubic Yards x 0,7646 = Kubikmeter

Cubic Feet x 0,02832 = Kubikmeter

Cubic Inches x 16,39 = Kubikcentimeter

Vægt Pounds x 0,4536 = Kilogram

Ounces (Avdp.) x 28,3495 = Gram

Tryk Pounds/Sq. In. x 6,895 = Kilopascal

PSI x 0,06895 = Bar

Moment Foot Pounds x 1,356 = Newtonmeter

Væske Quarts x 0,9463 = Liter

Gallons x 3,785 = Liter

Flow Gallons/Minute x 3,785 = Liter/Minut

Temperatur Fahrenheit: Træk 32° fra og gang med 5. Del derefter med 9 = Celsius

148 Produktkatalog 2012/13

Kapacitet i Ah med fuldt ladet

100 amperetimer ved forskellige

temperaturer:

Et fuldt ladet batteri og dets kapacitet

ved forskellige temperaturer:


Trailerlifte

Trailerlifte

Få fart under de tunge løft med en

af vores trailerlifte.

Trailerliftene er lette at transportere

selv og egner sig særligt til korttidsopgaver,

hvor der ikke er mange

flytninger.

Produktkatalog 2012/13 149


Trailerlifte

Denka DL 12 JR trailerlift / 12,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 12,00 m

Platformshøjde max. .................... 10,30 m

Drejbar kurv ............................................Ja

Kurvens kapacitet ............................120 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,40 m

Bredde udslået ............................... 3,65 m

Maskinens bredde min. .................. 0,75 m

Maskinens længde max. ................. 5,60 m

Maskinens højde ............................ 2,10 m

Egenvægt ........................................925 kg

Kurvestørrelse bredde .......................90 cm

Kurvestørrelse bredde .......................60 cm

Drivsystem

Drivkraft ........................................... 220 V

220 V i kurv ............................................Ja

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7m

150 Produktkatalog 2012/13

12m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:


Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Trailerlifte

Denka 15 m trailerlift / 15,0 m

Arbejdshøjde max......................... 15,00 m

Platformshøjde max. .................... 13,50 m

Drejbar kurv ............................................Ja

Køremotor ...............................................Ja

Kurvens kapacitet ............................200 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .......... 163 / 144 m

Maskinens længde max. ................. 6,40 m

Maskinens højde ................... 211 / 198 m

Egenvægt .....................................1.675 kg

Kurvestørrelse bredde .......................90 cm

Kurvestørrelse længde ......................60 cm

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ................................Benzin/220 V

220 V i kurv ............................................Ja

200 kg

80 kg

16 m

14 m

12 m

10 m

8 m

6 m

4 m

2 m

Produktkatalog 2012/13 151


Trailerlifte

Denka DL18 / 18 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max. A .................... 18,00 m

Arbejdshøjde, B ............................ 15,50 m

Arbejdshøjde, C ............................ 13,00 m

Rækkevidde max. ......................... 10,80 m

Rækkevidde .................................... 7,80 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Platformens kapacitet .....................200 kg

1,86 m

2,14 m

152 Produktkatalog 2012/13

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,70 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,40 m

Platformens ydre mål højde ............ 1,10 m

Maskinens bredde max. .................. 1,86 m

Maskinens længde max. ................. 7,35 m

Maskinens højde ............................ 2,14 m

Afstand mellem støtteben .............. 3,75 m

Egenvægt .....................................2.100 kg

Drivsystem

Drivkraft ..................................................El

Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

7,35 m


Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

Trailerlifte

Omme 1830EBZX 7 18,3 m

Kapacitet

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 18,30 m

Udlæg 220 kg i kurv...................... 10,10 m

Transportbredde. ............................. 1,6 m

Opstll. bredde m/svingben. ............... 4,2 m

Kurvens størrelse. ...................1,25 x 0,8 m

Chassis

Egenvægt .....................................2.550 kg

Hydrauliske ben.......................................Ja

Reg. t/synsfri sammenkobling .................Ja

El-hydraulisk køremotor ...........................Ja

Støttebenstryk .........................15,9 kg/m2

Drivsystem

Drivkraft ...............................Benzin/batteri

Produktkatalog 2012/13 153


Trailerlifte

Denka DL21 / 21 m

Dagleje, se aktuel prisliste

1,86 m

2,00 m

154 Produktkatalog 2012/13

Kapacitet

Arbejdshøjde max. A .................... 21,00 m

Arbejdshøjde, B ............................ 18,70 m

Arbejdshøjde, C ............................ 17,30 m

Rækkevidde max. ......................... 11,30 m

Rækkevidde .................................... 9,50 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Platformens kapacitet .....................200 kg

Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

8,00 m

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,70 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,40 m

Platformens ydre mål højde ............ 1,10 m

Maskinens bredde max. .................. 1,86 m

Maskinens længde max. ................. 8,00 m

Maskinens højde ............................ 2,00 m

Afstand mellem støtteben .............. 4,40 m

Egenvægt .....................................2.400 kg

Drivsystem

Drivkraft ..................................................El


Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

2,13 m

Kapacitet

Arbejdshøjde max. A .................... 25,50 m

Arbejdshøjde, B ............................ 23,00 m

Arbejdshøjde, C ............................ 21,40 m

Rækkevidde max. ......................... 12,00 m

Rækkevidde .................................... 9,00 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Platformens kapacitet .....................200 kg

1,72 m 8,06 m

Trailerlifte

Denka DL25 / 25 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,70 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,40 m

Platformens ydre mål højde ............ 1,10 m

Maskinens bredde max. .................. 1,72 m

Maskinens længde max. ................. 8,06 m

Maskinens højde ............................ 2,13 m

Afstand mellem støtteben .............. 4,40 m

Egenvægt .....................................3.200 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dieselgenerator til at lade

strøm til kurv ...........................................Ja

Produktkatalog 2012/13 155


Trailerlifte

Denka DL28 / 28 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Arbejdshøjde max. A .................... 28,00 m

Arbejdshøjde, B ............................ 26,00 m

Arbejdshøjde, C ............................ 24,60 m

Rækkevidde max. ......................... 11,60 m

Rækkevidde .................................... 8,60 m

Bomsving (kontinuerlig) ......................360°

Platformens kapacitet .....................200 kg

2,13 m

1,84 m 8,90 m

156 Produktkatalog 2012/13

Dimensioner

Platformens ydre mål længde ......... 0,70 m

Platformens ydre mål bredde .......... 1,40 m

Platformens ydre mål højde ............ 1,10 m

Maskinens bredde max. .................. 1,84 m

Maskinens længde max. ................. 8,90 m

Maskinens højde ............................ 2,13 m

Afstand mellem støtteben .............. 4,40 m

Egenvægt .....................................3.400 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dieselgenerator til at lade

strøm til kurv ...........................................Ja

Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:


Se priser på trailerlifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerlifte

eller scan denne barcode:

638 252

890

214

Kapacitet

Trailerlifte

Denka DL30 / 30 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 30,00 m

Udlæg 200 kg i kurv........................ 8,60 m

Udlæg 80 kg i kurv........................ 11,60 m

Transportbredde ............................ 1,72 m

Opstillingsbredde. ............................ 4,3 m

Kurvens størrelse. .................0,70 x 1,20 m

Chassis

Egenvægt .....................................4.500 kg

Hydrauliske ben.......................................Ja

El-hydraulisk køremotor ...........................Ja

Drejbar kurv ............................................Ja

Kan køres fra kurv ...................................Ja

Reg. t/synsfri sammenkobling..................Ja

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri

Produktkatalog 2012/13 157


Speciallifte

Speciallifte

PITZNER har et bredt udvalg af

specialdesignede lifte, som er ideelle

i situationer der er ud over det almindelige

og hvor andre lifte kommer til

kort.

Vores speciallifte er for eksempel

løsningen, hvor der kræves kompakte

transportmål, så man kan få liften

igennem smalle passager. Eller ved

brug i ujævnt terræn med stigninger.

158 Produktkatalog 2012/13


Speciallifte

Hinowa Goldlift / 14,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

206

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

202

0

160 Produktkatalog 2012/13

405

200kg

120kg

1 2 3 4 5 6 7

26,5

Se priser på speciallifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde v/ 200 kg i kurv. ...... 12,70 m

Arbejdshøjde v/ 120 kg i kurv. ...... 14,00 m

Max. udlæg 200 kg i kurv. ............... 5,20 m

Max. udlæg 120 kg i kurv. ............... 6,20 m

Transportbredde u/kurv u/fodp. ...... 0,79 m

Transportbredde u/kurv m/fodp. ..... 0,98 m

Opstillingsbredde. .......................... 3,00 m

Transporthøjde m/ fodplader. ......... 2,02 m

Transporthøjde u/ fodplader. .......... 1,99 m

Kurv smal bxh - 1 pers. indv.. 0,62 X 1,99 m

Kurv smal bxh - 1 pers. udv.. 0,80 X 0,70 m

Kurv bred bxh - 2 pers. indv.. 1,24 X 0,53 m

Kurv bred bxh - 2 pers. udv.. 1,50 X 0,80 m

Chassis

Egenvægt .....................................1.700 kg

Max. hastighed ............................ 1,4 km/t

Stigning ..............................................21%

Max. støttebenstryk ......................1.330 kg

Drejbar kurv ......................................... Nej

Drivsystem

Drivkraft ...................................... Benzin/el


21

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Se priser på speciallifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

151

0

124

446

200kg

171

120kg

1 2 3 4 5 6 7 8

30

69,3

199

Speciallifte

Hinowa Lightlift / 18,8 m

Kapacitet

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde v/ 200 kg i kurv. ...... 17,10 m

Arbejdshøjde v/ 120 kg i kurv. ...... 18,80 m

Max. udlæg 200 kg i kurv. ............... 4,80 m

Max. udlæg 120 kg i kurv. ............... 6,40 m

Transportbredde u/kurv u/fodp. ...... 0,79 m

Transportbredde u/kurv m/fodp. ..... 0,98 m

Opstillingsbredde. .......................... 3,35 m

Transporthøjde m/ fodplader. ......... 2,13 m

Transporthøjde u/ fodplader. .......... 1,99 m

Kurv smal bxh - 1 pers. indv.. 0,62 X 1,57 m

Kurv smal bxh - 1 pers. udv.. 0,80 X 0,70 m

Kurv bred bxh - 2 pers. indv.. 1,24 X 0,53 m

Kurv bred bxh - 2 pers. udv.. 1,50 X 0,80 m

Chassis

Egenvægt .....................................2.080 kg

Max. hastighed ............................ 1,4 km/t

Stigning ..............................................21%

Max. støttebenstryk ......................1.330 kg

Drejbar kurv ............................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...................................... Benzin/el

Produktkatalog 2012/13 161


Speciallifte

162 Produktkatalog 2012/13


Max. 460

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Se priser på speciallifte på

side 12 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

Min. 350

653

790

0 2

200

200kg

120 89

80kg

4 6 8 10 12

Kapacitet

Speciallifte

Denka DL22N / 21,9 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 21,90 m

Udlæg 200 kg i kurv........................ 8,30 m

Udlæg 80 kg i kurv........................ 11,80 m

Transportbredde min ...................... 0,89 m

Transporthøjde min ........................ 2,00 m

Opstillingsbredden min ................... 3,50 m

Opstillingsbredden max .................. 4,60 m

Kurvens størrelse. ...................0,70 x 1,2 m

Chassis

Egenvægt .....................................2.300 kg

Drejbar kurv ............................................Ja

Aftagelig kurv ..........................................Ja

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Produktkatalog 2012/13 163


Speciallifte

Teupen Leo 23GT 7 23,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

198

4,55m

11,2m

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

- 2

- 4

207

20

164 Produktkatalog 2012/13

142

620

0 2 4 6 8 10 12 14

4,55m

200kg

11,2m

271

Se priser på speciallifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 23,00 m

Udlæg 200 kg i kurv...................... 11,20 m

Transportbredde min ...................... 0,98 m

Transportbredde max ..................... 4,50 m

Opstillingsbredden min ................... 2,70 m

Opstillingsbredden max .................. 4,50 m

Opstillingsbredden 1 side ud .......... 3,60 m

Transporthøjde ............................... 1,98 m

Kurvens størrelse. .................1,40 x 0,78 m

Chassis

Egenvægt .....................................3.100 kg

Max. hastighed ............................ 1,5 km/t

Stigning ............................................. 30%

Drivsystem

Drivkraft ...........................Diesel / 400 Volt


25

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

230

-2

Se priser på speciallifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

0 2

229

715

230kg

128

120kg

4 6 8 10 12

234

80kg

Kapacitet

Speciallifte

Kesla XS 240 / 24,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 24,00 m

Udlæg 230 kg i kurv........................ 9,40 m

Udlæg 80 kg i kurv........................ 11,30 m

Transportbredde terrænhjul ............ 1,96 m

Transportbredde græshjul ............... 2,07 m

Opstillingsbredde. ............................ 4,5 m

Transporthøjde. .............................. 2,34 m

Transportlængde. ........................... 7,15 m

Kurven stor/lille. ...... 1,5x1,0 m / 1,2x1,0 m

Chassis

Egenvægt .....................................4.850 kg

Max. hastighed ............................... 5 km/t

Styring ............................................ 4 hjuls

Hydraulisk kompressor ............................Ja

Stigning ............................................. 35%

Drejbar kurv ............................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 165


Speciallifte

Falcon FS320Z / 32,0 m

Dagleje, se aktuel prisliste

166 Produktkatalog 2012/13

Se priser på speciallifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/speciallifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 32,00 m

Max. udlæg 100 kg i kurv. ............. 16,00 m

Transportbredde min ...................... 1,10 m

Transportbredde max ..................... 1,50 m

Opstillingsbredde. .......................... 4,60 m

Tranporthøjde. ............................... 2,27 m

Kurvens størrelse. .................1,40 x 0,80 m

Chassis

Egenvægt .....................................5.900 kg

Max. hastighed ............................ 2,4 km/t

Stigning ............................................. 37%

Sikkerhedsbælte og strop ..................2 sæt

Drivsystem

Drivkraft ................................Diesel/batteri


Lastvognslifte

Lastvognslifte

Når arbejdet i højden kræver en

stærk, forlænget arm, er en oplagt

løsning vores lastvognslifte.

Den forlængede arm kan typisk være

nødvendig ved vinduespolering, servicering

af vindmøller samt montering

og reparation af antenneanlæg.

Liftene er ofte også en hjælp ved

vedligeholdelsesopgaver på højhuse,

kirker mv.

Produktkatalog 2012/13 167


Lastvognslifte

Denka Sprinter 19 m

Dagleje, se aktuel prisliste

Denka Sprinter 19 m har isoleret

kurv, hvilket gør den ideel til el

arbejde.

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 18,70 m

Drejbar kurv ............................................Ja

Sikkerhedsbælte og strop ..................2 sæt

Max. udlæg 80 kg i kurven .............. 10,2 m

Dimensioner

Støttebenskvadrat ................2,69 x 3,67 m

Transportmål bredde ...................... 2,20 m

Afstand mellem støtteben .............. 2,69 m

Egenvægt .....................................3.500 kg

Kurvestørrelse ..................................70 cm

Kurvestørrelse ................................120 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

220 V i kurv ............................................Ja

2,20 m

168 Produktkatalog 2012/13

2,55 m

Max. arbejdshøjde

Arbejdsområde

v/ 200 kg i kurv

8,40 m

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

Arbejdsområde

v/ 80 kg

i kurv

E D

Bemærk til

lille kørekort!

18,7 m

16,0 m

13,0 m

3,40 m


Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 19,80 m

Max. udlæg 200 kg i kurven .............. 9,5 m

Dimensioner

Transportbredde ............................ 2,10 m

Opstillingsbredde ........................... 2,80 m

Egenvægt max ..............................3.500 kg

Kurvens isol. størrelse udv. ...0,95 x 1,40 m

Kurvens isol. størrelse indv. ..0,55 x 1,25 m

Kurvens alu størrelse udv. .....0,70 x 1,40 m

Kurvens alu størrelse indv. ....0,63 x 1,33 m

220V udtag i kurven. ...............................Ja

Drejbar kurv ............................................Ja

Sikkerhedsbælte og strop ..................2 sæt

Isoleret kurv / Alu kurv .............................Ja

Drivsystem

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

CTE 19,8m lastbillift er en lift monteret

på et 3500kg chassis, således

at denne må køres på alm. kørekort.

Liften kan monteres med såvel

isoleret glasfiberkurv som aluminiumskurv.

På grund af ”knækarmsfunktionen”

er liften meget velegnet til at nå ind

over eksempelvis tage og lign.

Drivkraft ...........................................Diesel

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

110

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Lastvognslifte

CTE / 19,8 m

Dagleje, se aktuel prisliste

340 200

651

Liften udlejes

uden fører

200kg

0 2 4 6 8 10

290

Produktkatalog 2012/13 169


Lastvognslifte

Denka Sprinter / 21 m

Dagleje, se aktuel prisliste

2,20 m

Max. arbejdshøjde

Arbejdsområde

v/ 200 kg i kurv

170 Produktkatalog 2012/13

2,55 m

Arbejdsområde

v/ 80 kg

i kurv

E D

Bemærk til

lille kørekort!

20,9 m

19,3 m

17,2 m

8,40 m

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 20,90 m

Drejbar kurv ............................................Ja

Sikkerhedsbælte og strop ..................2 sæt

Max. udlæg 80 kg i kurven .............. 10,8 m

Dimensioner

Støttebenskvadrat ................2,69 x 3,67 m

Transportmål bredde ...................... 2,20 m

Afstand mellem støtteben .............. 2,69 m

Egenvægt .....................................3.500 kg

Kurvestørrelse bredde .......................70 cm

Kurvestørrelse længde ....................120 cm

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

230V udtag i kurven ................................Ja

3,40 m


Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

Liften udlejes

uden fører

Kapacitet

Lastvognslifte

Bison Palfinger / 26 m

Arbejdshøjde max......................... 25,80 m

Max. udlæg 100 kg i kurven .......... 13,50 m

Dimensioner

Egenvægt .....................................3.500 kg

Transportbredde ............................ 2,10 m

Kurvens størrelse indv. ..........1,39 x 0,69 m

220V udtag i kurven. ...............................Ja

Drejbar kurv. ...........................................Ja

Sikkerhedsbælte og strop. .................2 sæt

Isoleret kurv. ........................................ Nej

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 171


Lastvognslifte

Vema / 28,5 m

Timeleje, se aktuel prisliste

345

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

- 2

140

150

172 Produktkatalog 2012/13

460 190

800

400kg

200kg

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

100kg

Kapacitet

Arbejdshøjde max.............................. 28 m

Max. udlæg 100 kg i kurven .......... 23,30 m

Max. udlæg 400 kg i kurven .......... 18,30 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................17.400 kg

Flickbom længde inkl. kurv .............. 6,50 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde min ..................... 2,50 m

Opstillingsbredde ben 1 side .......... 3,80 m

Opstillingsbredde max. ................... 5,50 m

Kurvens størrelse max...........0,90 x 2,50 m

Generator 230 V. .............................6,5 Kw

Generator 400 V. .............................6,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Løfteudstyr i kurv. ................................ Nej

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel


365

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

- 2

- 4

- 6

206

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

520

986

600kg

360kg

260

120kg

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

26 28

Kapacitet

Lastvognslifte

Bronto S37XDT / 37 m

Timeleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 37,00 m

Max. udlæg 120 kg i kurven .......... 27,00 m

Max. udlæg 360 kg i kurven .......... 25,00 m

Max. udlæg 600 kg i kurven .......... 22,00 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................18.000 kg

Flickbom længde inkl. kurv ............ 11,00 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde min ..................... 3,10 m

Opstillingsbredde ben 1 side .......... 4,70 m

Opstillingsbredde max. ................... 6,70 m

Kurvens størrelse max...........1,05 x 3,70 m

Generator 230 V. .............................3,5 Kw

Generator 400 V. .............................6,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Partikelfilter. ............................................Ja

Løfteudstyr til kurv. .........................300 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 173


Lastvognslifte

Wumag WT 450 / 45 m

Timeleje, se aktuel prisliste

174 Produktkatalog 2012/13

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 45,00 m

Max. udlæg 100 kg i kurven .......... 27,50 m

Max. udlæg 200 kg i kurven .......... 24,50 m

Max. udlæg 600 kg i kurven .......... 20,00 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................18.000 kg

Flickbom længde inkl. kurv .............. 8,50 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde max. ................... 6,20 m

Kurvens størrelse max...........1,05 x 3,88 m

Generator 230 V. .............................3,5 Kw

Generator 400 V. .............................6,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Partikelfilter. ............................................Ja

Løfteudstyr til kurv. .........................300 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel


378

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

- 5

245

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

560

1200

137 258

600kg

360kg

120kg

0 5 10 15 20 25 30

35

Kapacitet

Lastvognslifte

Bronto S52XDT / 52 m

Timeleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 52,00 m

Max. udlæg 120 kg i kurven .......... 34,20 m

Max. udlæg 360 kg i kurven .......... 31,50 m

Max. udlæg 600 kg i kurven .......... 28,00 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................26.000 kg

Flickbom længde inkl. kurv ............ 11,00 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde min ..................... 3,70 m

Opstillingsbredde ben 1 side .......... 5,80 m

Opstillingsbredde max. ................... 8,40 m

Kurvens størrelse max...........1,05 x 3,70 m

Generator 230 V. .............................3,5 Kw

Generator 400 V. .............................6,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Partikelfilter. ............................................Ja

Løfteudstyr til kurv. .........................300 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 175


Lastvognslifte

Bronto S53XDT / 53 m

Timeleje, se aktuel prisliste

380

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

- 5

179

176 Produktkatalog 2012/13

560

1158

137 282

600kg

360kg

200kg

0 5 10 15 20 25 30

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

35

Kapacitet

Arbejdshøjde max......................... 52,50 m

Max. udlæg 200 kg i kurven .......... 34,20 m

Max. udlæg 360 kg i kurven .......... 32,30 m

Max. udlæg 600 kg i kurven .......... 28,60 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................26.000 kg

Kurvarm længde inkl. kurv ............ 12,50 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde min. .................... 3,70 m

Opstillingsbredde ben 1 side. ......... 5,80 m

Opstillingsbredde max. ................... 8,40 m

Kurvens størrelse max...........1,05 x 3,70 m

Generator 230 V. .............................3,5 Kw

Generator 400 V. .............................3,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Partikelfilter. ............................................Ja

Løfteudstyr til kurv. .........................300 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel


390

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

- 5

410

Se priser på lastvognslifte på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/lastvognslifte

eller scan denne barcode:

430

1359

137 252

600kg

300kg

120kg

0 5 10 15 20 25 30

35

Kapacitet

Lastvognslifte

Bronto S60XDT / 60 m

Timeleje, se aktuel prisliste

Arbejdshøjde max......................... 60,00 m

Max. udlæg 120 kg i kurven .......... 32,00 m

Max. udlæg 300 kg i kurven .......... 30,50 m

Max. udlæg 600 kg i kurven .......... 26,50 m

Dimensioner

Egenvægt ...................................32.000 kg

Flickbom længde inkl. kurv ............ 11,00 m

Transportbredde ............................ 2,50 m

Opstillingsbredde min ..................... 3,20 m

Opstillingsbredde ben 1 side .......... 5,60 m

Opstillingsbredde max. ................... 7,40 m

Kurvens størrelse max...........0,90 x 3,90 m

Generator 230 V. .............................3,5 Kw

Generator 400 V. .............................6,5 Kw

Sikkerhedsbælte og strop. .................3 sæt

Partikelfilter. ............................................Ja

Løfteudstyr til kurv. .........................300 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Produktkatalog 2012/13 177


Teleskoplæssere

Teleskoplæssere

Dieci’s produktprogram er under

konstant udvikling. Det seneste skud

på stammen er den lille, kompakte

Apollo 25.6, der med en løftehøjde

på knap 6 m kan bære op til 2.500

kg - og så kan den komme frem

hvor som helst. I den anden ende af

skalaen ligger den helt store Pegasus

40.25 med en løftehøjde på 24,5 m

og en bæreevne på op til 4.000 kg.

Teleskoplæsserne er solidt dimensioneret

med vægt på de vitale dele

– så som motor, hovedcylinder og

stabilitet. Og det er netop grunden

til, at vi har valgt at repræsentere

Dieci i Danmark. Som udlejer har vi

om nogen behov for solide og enkle

maskiner i vores maskinpark. Den

stabile drift i udlejningsforretningen

er i sig selv en af de bedste referencer,

vi kan give de kunder, som ønsker

at købe maskiner af os - enten

nye eller brugte.

Et program uden grænser. Med et

væld af ekstraudstyr lader funktionaliteten

af teleskoplæsserne sig

næsten ikke begrænse.

Alle vores nye teleskoplæssere er

forberedt for PITZNER’s egenudviklede

kurv – den gule kurv - der er helt

unik på sikkerhed. Som den eneste

på markedet lever den op til EN280

og er forsynet med detektorer og

vejeceller.

178 Produktkatalog 2012/13


6

5

4

3

2

1

0

-1

m

MAX 2,5 ton

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplæssere

eller scan denne barcode:

20°

10°


30°

40°

0,8

1,0

1,3

60°

50°

66°

1,7 1,7

2,1 2,1

2,5 2,5

C

B

A

5 4 3

3,25

2 1 0

5,78

AXB1377

2350

3528

4096

R4500

Kapacitet

Teleskoplæssere

Dieci Apollo 25.6

Rækkevidde max. ........................... 3,25 m

Løftehøjde max. ............................. 5,78 m

Løftekapacitet .............................2.500 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........1.700 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............800 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 26 km/t

Transportmål bredde ...................... 1,80 m

Transportmål længde...................... 4,10 m

Transporthøjde ............................... 1,91 m

Venderadius udvendig .................... 6,20 m

Egenvægt .....................................4.800 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

R1400

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

1500

1800

R3400

1910 (1950*)

* = wheel 18"

Produktkatalog 2012/13 179


Teleskoplæssere

Dieci Dedalus 28.7

Dagleje, se aktuel prisliste

Denne teleskoplæsser er en usædvanlig

stærk arbejdskraft, skal

opleves.

Kapacitet

Rækkevidde max. ........................... 3,60 m

Løftehøjde max. ............................. 6,40 m

Løftekapacitet .............................2.800 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........2.000 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............700 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 28 km/t

Transportmål bredde ...................... 2,00 m

Transportmål længde...................... 4,67 m

Transporthøjde ............................... 2,00 m

Venderadius udvendig .................... 4,00 m

Egenvægt .....................................6.000 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

-1

m

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

8

7

6

5

4

3

2

1

0

MAX 2,8 ton

20°

10°

30°

0,7

1,0

5

3,65

4 3

6,35

40°

50°

1,5

2,8 2,8

180 Produktkatalog 2012/13

64°

60°

C

B

A

2,8

2,0

2 1 0

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplaessere

eller scan denne barcode:

440/480*

2800

3950/4000*

4670

R4900

2000

R4000

R1670 1600

920

1985/2025*


Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplæssere

eller scan denne barcode:

MAX 3,5 ton

13

12

13,1

70°

G

11

60°

F

10

50°

E

9

D

8

40°

C

B

7

A

6

5

30°

4

3

20°

2

1

0

-1

10°

m 9

9,10

8 7 6 5 4 3 2 1 0

1,0 1,0

1,1 1,1

1,5 1,5

2,0 2,0

2,4 2,4

2,8 2,8

3,0 3,0

3,5

440/480*

5900

R4760

Kapacitet

Teleskoplæssere

Dieci Icarus 35.13

Rækkevidde max. ........................... 9,10 m

Løftehøjde max. ........................... 13,10 m

Løftekapacitet .............................3.500 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........3.500 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde ..........1.000 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 27 km/t

Transportmål bredde ...................... 2,31 m

Transportmål længde...................... 5,90 m

Transporthøjde ............................... 2,40 m

Venderadius udvendig .................... 4,00 m

Egenvægt ...................................10.800 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Dæk .....................................................20”

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

2900

4430/4380*

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

R1440

1910

2310

2480

R4130

920

2460/2500*

Produktkatalog 2012/13 181


Teleskoplæssere

Dieci Icarus 40.16

Dagleje, se aktuel prisliste

M A X 4,0 ton

1 6

1 5

1 4

1 3

1 2

1 1

1 0

9

40°

8

7

30°

6

5

4

20°

3

2

1

0

-1

10°

m 1 1 1 0

1 1 ,3 0

9 8

0,6

1,0

1,5

182 Produktkatalog 2012/13

50°

7 6

1 5 ,6 0

2,0

2,5

60°

3,0

70°

4,0

5 4 3 2

G

1 0

F

E

D

C

B

A

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplaessere

eller scan denne barcode:

440

2950

5940

4870

Kapacitet

Rækkevidde max. ......................... 11,32 m

Løftehøjde max. ........................... 15,50 m

Løftekapacitet .............................4.000 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........2.500 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............600 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 40 km/t

Transportmål bredde ...................... 2,31 m

Transportmål længde...................... 5,88 m

Transporthøjde ............................... 2,52 m

Venderadius udvendig .................... 4,40 m

Egenvægt ...................................12.000 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Dæk ......................................405/70 x 24”

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

R 1700

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

R 4400

1920

2340

3270

920

2490


Kapacitet

Rækkevidde max. ......................... 12,70 m

Løftehøjde max. ........................... 16,90 m

Løftekapacitet .............................4.000 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........2.500 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............600 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 40 km/t

Transportmål bredde ...................... 2,35 m

Transportmål længde...................... 6,24 m

Transporthøjde ............................... 2,49 m

Venderadius udvendig .................... 4,00 m

Egenvægt ...................................12.000 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Drivsystem

1 7

1 6

1 5

1 4

1 3

1 2

1 1

1 0

9

8

7

6

5

4

3

10°

2

1

0

-1

m

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplæssere

eller scan denne barcode:

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

20°

1 2 ,7 0

M A X 4,0 ton

0 ,6

30°

0 ,8 ,8

40°

1 ,0

1 ,3

50°

1 ,5

1 ,8

1 6 ,9 0

60°

2 ,0

2 ,5

3 ,0

70°

3 ,5

2 ,5

4 ,0

1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

I

H

G

F

E

D

C

B

A

440

2950

6240

4870

R 1700

Teleskoplæssere

Dieci Icarus 40.17

Dagleje, se aktuel prisliste

R 4400

1920

2340

3270

920

2490

Produktkatalog 2012/13 183


Teleskoplæssere

Dieci Pegasus 35.16

Dagleje, se aktuel prisliste

184 Produktkatalog 2012/13

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplaessere

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Rækkevidde max. ......................... 13,35 m

Løftehøjde max. ........................... 15,70 m

Løftekapacitet .............................3.500 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........2.000 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............300 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 40 km/t

Støttebenslængde (bxl) ........3,82 x 4,88 m

Transportmål bredde ...................... 2,38 m

Transportmål længde...................... 6,53 m

Transporthøjde ............................... 3,00 m

Egenvægt ...................................13.100 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype


Kapacitet

Rækkevidde max. ......................... 18,20 m

Løftehøjde max. ........................... 20,60 m

Løftekapacitet .............................4.500 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........2.500 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............400 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 40 km/t

Transportmål bredde ...................... 2,37 m

Transportmål længde...................... 7,18 m

Transporthøjde ............................... 3,02 m

Venderadius udvendig .................... 5,08 m

Egenvægt ...................................16.500 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Dæk ................................18 / 22,5-PR-20”

Drivsystem

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

m

MAX 4,5 ton

0,4

10°


20°

18,1

30°

0,6

40°

0,7

0,9

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplæssere

eller scan denne barcode:

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

1,1

50°

1,4

1,7

60°

2,0

2,5

3,2

70°

4,0

4,5

20,5

-4°

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

M

L

I

H

G

F

E

D

C

B

A

AXB1369/1

1477

1223

7173

6660

3250

5696

PEGASUS

Teleskoplæssere

Dieci Pegasus 45.21 Rotor

PEGASUS

45.21

1223

R1900

Dagleje, se aktuel prisliste

2535

3015

R5080

R4650

1920

2370

4720

Produktkatalog 2012/13 185

920


Teleskoplæssere

Dieci Pegasus 40.25 Rotor

Dagleje, se aktuel prisliste

25 MAX 4,0 ton

24

70°

23

22

60°

21

20

50°

19

18

17

40°

16

15

14

13

30°

12

11

10

9

8 20°

7

6 0,4

5

0,8

4 10°

1,3

2,1

3

3,0

2

0,2 0,6 1,0 1,7 2,6 3,5

1


0

-1

-6°

m 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

18,41

186 Produktkatalog 2012/13

24,50

P

O

N

M

L

I

H

G

F

E

D

C

B

A

4,0

AXB1346/1

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplaessere

eller scan denne barcode:

PEGASUS

PEGASUS

PEGASUS

40.25

1223 3250

1535

7930

7060

6008

Denne maskine er kendetegnet ved

en usædvanlig stabilitet.

Kapacitet

Rækkevidde max. ......................... 18,41 m

Løftehøjde max. ........................... 24,50 m

Løftekapacitet .............................4.000 kg

Løftekapacitet v/fuld højde ...........1.700 kg

Løftekap. v/fuld rækkevidde .............200 kg

Stigningsgrad ..................................... 40%

Chassis

Kørehastighed ............................... 40 km/t

Støttebenslængde (bxl) ........4,72 x 5,15 m

Transportmål bredde ...................... 2,37 m

Transportmål længde...................... 8,00 m

Transporthøjde ............................... 3,00 m

Egenvægt ...................................16.700 kg

Manøvrering ..........................4-hjulsstyring

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Transmission ................Hydrostatisk / 4WD

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

R1900

2640

3000

R5080

R4650

1920

2370

4720

920


...når den kommer fra

PITZNER!

PITZNER sætter nye grænser for

sikkerheden og introducerer den

første kurv i Danmark, der lever op

til EN280. Kurven er udviklet og produceret

af PITZNER.

Kurven er - som den eneste på

markedet - forsynet med sideforskydelig

låge. I kombination med den

ekstra bredde giver dette en optimal

udnyttelse af kurvens bund, der

uden problemer kan rumme en hel

euro-palle.

Ingen kompromis med sikkerheden!

Detektorer sikrer, at der kun kan køres

med lukket låge, og en vejecelle

sikrer mod eventuel overbelastning.

Teleskoplæssere

En gul kurv - en sikker drejbar kurv...

Dagleje, se aktuel prisliste

Apollo Dedalus Icarus Icarus Icarus Pegasus Pegasus Pegasus

25.6 28.7 35.13 40.16 40.17 35.16 45.21 40.25

Gafler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Forlængergafler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kurv Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kranarm 1.000 kg Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Skovl Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Halmspyd* Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Overfaldsgreb* Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

* = Kan leveres

Se priser på teleskoplæssere på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/teleskoplæssere

eller scan denne barcode:

Krankrog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kranarm m. spil 1.200 kg Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Hydraulisk spil 3,8 t Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Fast kurv, stål/alu Se aktuel prisliste

Sikkerhedskurv for 40.17 / 35.16 / 45.21 / 40.25 Se aktuel prisliste

Forlængergafler 2,0 m Se aktuel prisliste

Materialekurv 400 kg m/gaffellommer Se aktuel prisliste

Krankrog 2,5t / 4,5t Se aktuel prisliste

Kranarm 1.000 kg Se aktuel prisliste

Kranarm m. spil 1.200 kg Se aktuel prisliste

Hydraulisk spil 3,8 t. (45.21 / 40.25) Se aktuel prisliste

Skovl Se aktuel prisliste

Tilbehør / Dieci

Produktkatalog 2012/13 187


Trailerkraner

Trailerkraner

Fleksibilitet, driftsikkerhed og godt

arbejdsmiljø er nøgleord, der holder

stik ved valg af vores trailerkraner.

De er alle et godt valg – med lav

egenvægt og stor rækkevidde – ved

elementmontage, montage af ståltrapper,

glasmontage mv.

Som en ekstra styrke i glasmontagen

kan vi levere et bredt spektrum

af vakuum og glasåg, som enkelt

og hurtigt kan monteres på vores

trailerkraner.

188 Produktkatalog 2012/13


Kapacitet

Løftehøjde max. ............ 4.500 - 6.000 mm

Rotationshastighed ..................... 1,5 m/m

Løftekapacitet ................................300 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 2,00 m

Maskinens længde max. ................. 8,70 m

Maskinens højde ............................ 2,43 m

Jiblængde ....................................... 6,00 m

Driftvægt ......................................2.700 kg

Kørehastighed ............................. 5,4 km/t

Drivsystem

Drivkraft ....................................... 400 Volt

Tilbehør

Se priser på trailerkraner på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerkraner

eller scan denne barcode:

MK300 tilhører den nye generation

af mini kraner fra Böcker Steinweg.

Det er en kran, der kan bruges

en i lang række af forskellige

situationer. De åbenlyse fordele

er i planlægning og omkostninger.

MK300 er ideel til læs op til 300 kg

med 5 meter i arbejdsradius. Teleskopmasten

på MK300 kan udvides

fra 4,5 meter til 6 meter. Kranens

standardudstyr er meget omfattende

og vil betyde en lettelse i

dit arbejde. MK300 transporteres

nemt på et standard hængertræk.

Gasbetonstang ................Se aktuel prisliste

Trailerkraner

Böcker Steinweg MK300

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 189


Trailerkraner

190 Produktkatalog 2012/13


Drivsystem

Drivkraft ................................Benzin/diesel

Kapacitet

Kroghøjde max. ca. ...................... 30,00 m

Teleskopbomvinkel ca. ..........................85°

Udliggervinkel ca. .................165/150/13

Støttebenstryk max. ........................ 37 kN

Løftehastighed ......................... 55 m/min.

Rækkevidde under krandrift

1.400 kg bærekraft ..................ca. 3,00 m

1.200 kg bærekraft ..................ca. 3,60 m

1.000 kg bærekraft......................ca. 6,0 m

800 kg bærekraft.........................ca. 7,8 m

600 kg bærekraft.......................ca. 10,4 m

400 kg bærekraft..........................ca. 14 m

300 kg bærekraft.......................ca. 16,7 m

250 kg bærekraft.......................ca. 18,2 m

100 kg bærekraft ...................ca. 24,25 m

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 2,20 m

Maskinens længde max. ................. 9,00 m

Maskinens højde ............................ 2,60 m

Udtræksudligger Grundlængde

Udtræksudligger Grundlængde .....ca. 4,3 m

Udtræksudligger Udtrukket .............ca. 9 m

Udtræksudligger Krøjeområde ...ca. 620° (±

310°)

Understøtningsmål Længde

Understøtningsmål Længde ................. 5 m

Understøtningsmål Bredde .................. 5 m

Totalvægt .....................................3.500 kg

Understøtningsmål Ensidig opstilling . 6,7 m

Understøtningsmål Ensidig opstilling . 3,6 m

Bemærk

Med forbehold for mål- og konstruktionsændringer.

Kan leveres med palleaggregat

og vakuumåg. Denne trailerkran

er radiostyret

Tilbehør

Se priser på trailerkraner på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerkraner

eller scan denne barcode:

Pallegafler .......................Se aktuel prisliste

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

Komplet opstilling

Ensidig opstilling Ensidig opstilling

Trailerkraner

Böcker AHK 30/1400

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 191


Trailerkraner

Maeda MC285C

Dagleje, se aktuel prisliste

Maeda kraner er perfekte til tunge

løfteopgaver både ude og inde, da

de kan køre på både el og diesel.

Kapacitet

Krankapacitet - kg/m ..............2.820 / 1,40

Max. arbejdsradius ......................... 8,20 m

Løftehøjde ....................................... 8,7 m

Kroghastighed - m/min......................... 9,3

Kørehastighed .......................0 - 2,20 km/t

Stigningsgrad ........................................ 20

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,75 m

Maskinens højde max. .................... 1,47 m

Maskinens længde ......................... 3,32 m

Støttebensbredde .......... b: 4,53 x l: 4,58 m

Totalvægt .....................................2.120 kg

Drivsystem

Drivkraft ....................................... Diesel/El

Fjernstyring .............................................Ja

Løftekapacitet inklusive krog

Total rated load Outriggers at Maximum position

2.53m/4.075m boom 5.575m boom 7.075m boom 8.575m boom

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

192 Produktkatalog 2012/13

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

< 1.4 2820 < 3.0 1220 < 3.6 820 < 4.0 550

1.5 2520 3.5 970 4.0 740 4.5 400

2.0 1920 4.0 780 4.5 580 5.0 340

2.5 1570 4.5 630 5.0 480 5.5 300

3.0 1220 5.0 530 5.5 430 6.0 270

3.5 970 5.205 530 6.0 380 6.5 230

3.

705

920

6.

5 350

7.

0 200

6.705 330 7.5 180

8.0 150

8.205 150

Total rated load Outriggers at any other position

2.53m/4.075m boom 5.575m boom 7.075m boom 8.575m boom

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

Working

radius (m)

Total rated

load (kg)

< 1.5 1720 < 3.0 510 < 3.6 400 < 4.0 330

2.0 1070 3.5 410 4.0 330 4.5 280

2.5 630 4.0 330 4.5 280 5.0 230

3.0 520 4.5 280 5.0 230 5.5 180

3.5 430 5.0 230 5.5 180 6.0 160

3.705 350 5.205 200 6.0 160 6.5 150

6.5 150 7.0 100

6.705 140 7.5 80

8.0 70

8.205 60

Maximum Reach Below Ground Level

Four

Fall

10.

10m

Two

Fall

20.

20m

Single

Fall

40.

40m

Se priser på trailerkraner på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerkraner

eller scan denne barcode:

Working Range Diagram

Working radius (m)

The Working Range Chart does not take into account boom deflection under load.

Lifting height (m)


Maeda kraner er perfekte til tunge

løfteopgaver både ude og inde, da

de kan køre på både el og diesel.

Kapacitet

Krankapacitet - kg/m ..............2.930 / 2,50

Max. arbejdsradius ....................... 12,16 m

Løftehøjde ................................... 12,66 m

Kroghastighed - m/min..................... 13,50

Kørehastighed ................... 2,20-3,00 km/t

Stigningsgrad ................................... 23,50

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,28 m

Maskinens højde max. .................... 1,70 m

Maskinens længde ......................... 4,12 m

Støttebensbredde .......... b: 4,50 x l: 4,88 m

Totalvægt .....................................3.700 kg

Drivsystem

Drivkraft ....................................... Diesel/El

Fjernstyring .............................................Ja

Kapacitet

Krankapacitet - kg/m ..............3.830 / 2,70

Max. arbejdsradius ....................... 16,00 m

Løftehøjde ................................... 16,80 m

Kroghastighed - m/min..................... 18,00

Kørehastighed ................... 2,20-3,00 km/t

Stigningsgrad ........................................ 20

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,38 m

Maskinens højde max. .................... 1,98 m

Maskinens længde ......................... 4,98 m

Maskinens længde ......................... 4,98 m

Støttebensbredde ..............b: 5,11 x l: 5,78

Drivsystem

Se priser på trailerkraner på

side 13 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerkraner

eller scan denne barcode:

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

Maeda kraner er perfekte til tunge

løfteopgaver både ude og inde, da

de kan køre på både el og diesel.

Drivkraft ....................................... Diesel/El

Fjernstyring .............................................Ja

Bemærk certifikatkrav!

Se hjemmeside for certifikattype

Løftekapacitet inklusive krog

Løftekapacitet inklusive krog

Trailerkraner

Maeda MC305

Dagleje, se aktuel prisliste

Maeda MC405

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 193


Trailerkraner

Møbellift trailer Böcker 26

Dagleje, se aktuel prisliste

Trailermøbelliften har en aflæsningshøjde

på 26 meter med belastning

på 300 kg.

Møbelliftene på trailer kan på grund

af deres fleksibilitet ofte komme ind

steder hvor bilmonterede møbillifte

må give op.

Liften udlejes ikke til private.

Møbellift bil

Dagleje, se aktuel prisliste

Bil møbelliften tilbyder vi i både 26

meter og 30 meter.

194 Produktkatalog 2012/13

Böcker 26 - Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Aflæsningshøjde. ............................... 26 m

Max nyttelast ..................................300 kg

Dimensioner

Transport/opstillingsbredde .... 1,70/2,45 m

Transporthøjde ............................... 2,50 m

Kurven lukket ............ 1,40 x 0,80 x 0,60 m

Kurven nedfældet .................2,70 x 1,50 m

Egenvægt/totalvægt .......... 2.400/2.650 kg

Drivsystem

Drivkraft bil/hejs ....................Diesel/Benzin

Se priser på trailerkraner på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/trailerkraner

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Aflæsningshøjde. ............................... 26 m

Max nyttelast ..................................300 kg

Dimensioner

Opstillingsbredde ............................. 3,8 m

Transporthøjde ............................... 2,30 m

Transport bredde ........................... 1,60 m

Transport længde. .......................... 6,70 m

Kurven lukket ............ 1,44 x 0,87 x 0,60 m

Kurven nedfældet .................2,64 x 1,47 m

Egenvægt .....................................1.600 kg

Chassis

Påløbsbremse..........................................Ja

Drivsystem

Drivkraft ..........................................Benzin

Böcker 30 - Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Aflæsningshøjde. ............................... 30 m

Max nyttelast ..................................300 kg

Dimensioner

Transport/opstillingsbredde .... 2,00/2,45 m

Transporthøjde ............................... 2,80 m

Kurven lukket ............ 1,40 x 0,80 x 0,60 m

Kurven nedfældet .................2,70 x 1,50 m

Egenvægt/totalvægt .......... 3.100/3.400 kg

Drivsystem

Drivkraft bil/hejs ....................Diesel/Benzin


Vakuum- / Glasåg

Vakuum- / Glasåg

Tunge løft

– sikkert og hurtigt!

Den hurtigste vej til færdigt arbejde,

når det gælder tag og facadearbejde,

findes hos PITZNER. Vi har Danmarks

største udvalg i vakuumåg.

Med et vakuumåg som hejseredskab

fordobles mængden af udlagte tagkassetter

eller opsatte glasfacader.

Med let montage af åg i krog eller

pallegafler er vakuumåg et ideelt

stykke gribeudstyr til opgaver med

lufttætte emner.

Produktkatalog 2012/13 195


Vakuum- / Glasåg

Glasløfteren

Dagleje, se aktuel prisliste

Smartlift - 250kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Smartlift er vakuumåg til gips- og

fiberplademontage, døre/porte, vinduer

og glas. Smartlift udmærker sig

ved at være mobil, fleksibel og med

høj ydeevne. Alt dette til trods er

Smartlift enmandsbetjent og derfor

særdeles effektiv og omkostningsgunstig.

Gips

En specialudgave af Smartlift er

beregnet til at udføre arbejde med

gipsplader, fiberplader o.lign. Se

mere om vores løsninger til håndtering

af gipsplader i særskilt afsnit,

”Gipspladehåndtering”.

196 Produktkatalog 2012/13

Glas

Smartlift holder godt fat om vinduespartiet

med 4 store sugekopper og

kan udskydes op til 50 cm.

Løfteåget tiltes elektrisk, så det vippes

36 grader bagover og 50 grader

forover, selv et stort vinduesparti på

250 kg.

Døre/porte

Smartlift kan leveres med en udskyderarm

monteret med special

anordning til håndtering af tunge

branddøre og porte.

Smartlift er Danmarks eneste selv-

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Med PITZNERs nye Glasløfteren kan

du montere vinduessektioner og

glasfacader meget nemmere end

hvad du har været vant til – og så er

den endda enmandsbetjent.

• Op til 150 kg

• Perfekt til én person

• Kan rotere op til 244 cm glas/

plader

• Kan bruges på byggepladser

• Kan komme igennem døråbninger

• Samles enkelt og let

• Kan adskilles for nem transport op

af trapper

• Ideel til brug på arbejdsplatformen

Kapacitet

Ladestrøm ......................................... 230V

Opladningstid ............................ca. 8 timer

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,60 m

Maskinens længde max. ................. 1,40 m

Maskinens højde ............................ 1,35 m

Løftehøjde max ..............................226 cm

Egenvægt ........................................200 kg

Vægt inkl. kontravægte. ...................365 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

kørende lift som kan køre, transportere,

løfte og tilte emnet samtidigt.

Maskinen har automatisk vakuumsug

og løfter helt op til 250 kg.

Vinduer

Smartlift er konstrueret til at isætte

vinduespartier på helt op til 250 kg.

Al løft, udskydning af åg, tiltning

af åg og sideforskydning af maskinen

foregår ved hjælp af elektriske

actuatorer.


Terrængående nyhed til ude- og

indendørs brug. Løfter og håndterer

emner på til 380 kg.

Kapacitet

Løftekap. inde/helt ude .....380 kg / 200 kg

Udskydning af arm ....................... 600 mm

Kip af åg fra vandret ... 100° bag / 100° frem

Sugekopper .......................... 4 stk. Ø300mm

Dimensioner

Maskinens bredde min. .................. 0,80 m

Maskinens længde min. .................. 1,65 m

Maskinens højde ............................ 1,39 m

Løftehøjde max ..............................240 cm

Egenvægt ........................................620 kg

Drivsystem

Ladestrøm ........................................ 230 V

Driftsperiode pr. opladning ......ca. 30 timer

Smartlift 500 er dobbelt så stærk

som den almindelige version af

Smartliften.

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Smartlift er vakuumåg til gips- og

fiberplademontage, døre/porte, vinduer

og glas. Smartlift udmærker sig

ved at være mobil, fleksibel og med

høj ydeevne. Alt dette til trods er

H1:

2400 mm

Max height to

ceiling with

yoke in

horizontal

position

2800 mm

Smartlift enmandsbetjent og derfor

særdeles effektiv og omkostningsgunstig.

Gips

En specialudgave af Smartlift er

beregnet til at udføre arbejde med

gipsplader, fiberplader o.lign. Se

H2:

2000 mm

Max load with

telescopic arm

in

380 kg

Vakuum- / Glasåg

Smartlift - 380 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

SMARTLIFT 380 kg OUTDOOR

Kapacitet

H3:

1100 mm

Max load with

telescopic arm

out

200 kg

L1:

2010 mm

Weight

620 kg

L2:

1650 mm

Width of yoke

from centre of

suction pad

630 mm

L3:

1030 mm

Length of yoke

from centre of

suction pad

1070 mm

Smartlift - 500 kg

Ladestrøm ......................................... 230V

Opladningstid ............................ca. 8 timer

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,78 m

Maskinens længde max. ................. 1,60 m

Maskinens højde ............................ 1,42 m

Løftehøjde max ..............................195 cm

Egenvægt ........................................375 kg

Vægt inkl. kontravægte. ...................595 kg

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft .......................................... Batteri

mere om vores løsninger til håndtering

af gipsplader i særskilt afsnit,

”Gipspladehåndtering”.

Glas, døre/porte og vinduer

Her kan Smartlift 500 håndtere emner

helt op til 500 kg.

Produktkatalog 2012/13 197


198 Produktkatalog 2012/13


Kapacitet

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Smartlift 580 MAXI løfter nu helt op

til 580 kg.

Løftekapacitet .................................580 kg

Udskydning af arm ....................... 500 mm

Kip af åg fra vandret ..... 35° bag / 100° frem

Sugekopper .......................... 4 stk. Ø400mm

Håndtering af facadeelementer, døre

og vinduer er noget bøvl. Derfor kan

PITZNER tilbyde en simpel, eldreven

maskine ”EasyMounter”. Den kan

løse opgaven og spare både bøvl,

ryg og pengepung – og så kan den

betjenes af én mand!

Kombinerer du EasyMounter i en løsning

med PITZNERs andre produkter

som for eksempel arbejdsplatforme

Dimensioner

Maskinens bredde min. .................. 0,78 m

Maskinens længde min. .................. 1,70 m

Maskinens højde ............................ 1,42 m

Egenvægt ........................................697 kg

Drivsystem

Ladestrøm ........................................ 230 V

Driftsperiode pr. opladning ......ca. 30 timer

og stillads er du klar til at løfte glas

ergonomisk korrekt og hurtigt ved et

væld af forskellige typer opgaver.

• Kan betjenes af én mand

• Nemt og hurtigt at skifte

• løfteåg i forhold til

vinduesstørrelse og vægt

• Kan let flyttes rundt mellem

opgaverne på arbejdspladsen

H4

H3

Kapacitet

Vakuum- / Glasåg

Smartlift - 580 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Smartlift MAXI 580 kg

L4

H1

L6

L3

Målskema MAXI 580kg med Ø 400 sugekopper – alle mål i mm.

H4 - 1180 L1 - 2545 L2-1700 L3-320

H1-1950 H2-1730 H3- 250

(ved arm ude)

L4 - 820 L5 - 250 L6 - 350 Egenvægt:

697 kg

H2

L1

L2

1500 mm

Belastning arm inde/ude:

580kg/300 kg

Easymounter

Dagleje, se aktuel prisliste

Løftekapacitet .................................200 kg

Løftehøjde max, hårde hjul ....... ca. 290 cm

Løftehøjde max, gummihjul....... ca. 320 cm

Produktkatalog 2012/13 199

L5

1000 mm


Vakuum- / Glasåg

Oktopus® GI-B Robot-åg / 250 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Oktopus® GI-B Robot-åg / 400 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

200 Produktkatalog 2012/13

1310 mm

1610 mm 1810 mm

1510 mm

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

2550 mm

Oktopus® GI-B Robot-åg er fremtidens

valg til montage af Paroc og

andre type lette facadebeklædninger.

Kapacitet

Løftekapacitet, 4 kopper .................250 kg

Dimensioner

Maskinens bredde .......................... 1,23 m

Maskinens højde ........................... 0,73 m

Egenvægt ........................................450 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Husk trucken eller teleskoplæsser!

Dette er sværvægteren inden for

montage af paneler. Med sine to

uafhængige vakuumkredse er sikkerheden

i top - og justeringen

af kopperne er enkel og meget

fleksibel.

Kapacitet

Løftekapacitet, 8 kopper .................400 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,81 m

Egenvægt ........................................600 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Husk trucken eller teleskoplæsser!


Kapacitet

Kop dimensioner: Runde, Ø .......... 250 mm

Kop dimensioner: Ovale .........100x320 mm

Løftekapacitet ................................400 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,00 m

Maskinens længde max. ................. 6,20 m

Maskinens længde min. .................. 3,20 m

Egenvægt ........................................500 kg

Drivsystem

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Drivkraft .......................................... Batteri

Oktopus KT-B Panel-åg bruges til

horisontal og vertikal montage af

elementer op til 400 kg. Ved sam-

1,70 m.

menkobling af enhederne øges

løftekapaciteten.

Enkelt åg til horisontal og vertikal installation

af væg- og loftelementer.

Vakuum- / Glasåg

Oktopus® KA-BN Panel-åg / 400 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Oktopus® KT-B Panel-åg / 400 kg

Kapacitet

Kop dimensioner: Runde, Ø .......... 250 mm

Kop dimensioner: Ovale .........100x320 mm

Løftekapacitet, 12 kopper ...............400 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,94 m

Maskinens længde max. ................. 1,70 m

Maskinens højde ............................ 0,26 m

Egenvægt ........................................130 kg

Drivsystem

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft .......................................... Batteri

To enkelt KT-B åg forbundet med

henholdsvis 6 meter og 10 meter lang

loft tværbjælke til installation af ekstraordinært

lange loftelementer.

Produktkatalog 2012/13 201


Vakuum- / Glasåg

Oktopus® GL-I150RDC

Dagleje, se aktuel prisliste

Perfekt til loft- og væg montering

af glas- og facadepaneler i små

formater.

Oktopus® FA Glasåg / 250-500 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Oktopus FA Glasåg bruges til montage

af glas- og facadeelementer,

med både glatte og let profilerede

overflader. FA-R er med ring og

vælges, hvis der er brug for at

kunne rotere byrden. FA-V er med

forlængerarme og vælges, hvis der

er brug for at kunne løfte ekstra

store/tunge elementer.

Kapacitet

approx. 910 mm

Løftekapacitet, 4 kopper .................250 kg

Løftekapacitet, 8 kopper .................500 kg

202 Produktkatalog 2012/13

approx. 610 mm

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,40 m

Maskinens bredde min. .................. 0,85 m

Egenvægt ..........................................55 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

1030 mm

approx. 880 mm

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

850 mm

Kapacitet

Kop dimensioner: Runde, Ø .......... 280 mm

Løftekapacitet, 4 kopper .................150 kg

Dimensioner

Egenvægt ..........................................40 kg

Bredde .............................................61 cm

Længde ............................................91 cm

Højde ...............................................88 cm

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

130 mm

1400 mm


Kapacitet

Oktopus GL-L Glasåg bruges til

montage og transport af lange/aflange

elementer op til 300 kg.

Kapacitet

Løftekapacitet, 4 kopper .................300 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,40 m

Maskinens højde ............................ 2,10 m

Egenvægt ..........................................55 kg

Kapacitet

Løftekapacitet, 4 kopper .................320 kg

Dimensioner

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

GL-VMC multijusterbar glasløfter.

Løftekapacitet, 4 kopper .................335 kg

Bruges sammen med løfteudstyr på

vores lastbillifte.

Egenvægt ..........................................32 kg

Vakuum- / Glasåg

Oktopus® GL-L 300 Glasåg / 300 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Corona vakuumåg / 320 kg

1.295 mm

233 mm

305 mm

GLI 150RDC / 335 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Dagleje, se aktuel prisliste

1.555 mm

Produktkatalog 2012/13 203


Vakuum- / Glasåg

Oktopus® GA-G Glasåg / 400 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Oktopus® GL-K 600 / 300 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

860 mm

204 Produktkatalog 2012/13

860 mm

Kapacitet

Manuel drejbar ...................................360°

Svingbar...............................................90°

Bagvip .......................................... 200 mm

Vakuumproduktion .............................. 24V

Løftekapacitet, 4 kopper .................300 kg

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Kapacitet

Løftekapacitet, 8 kopper .................400 kg

Dimensioner

Egenvægt ........................................600 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dimensioner

Maskinens bredde .................0,86x0,86 m

Egenvægt ..........................................80 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri


Kapacitet

Manuel drejbar ...................................360°

Svingbar...............................................90°

Bagvip .......................................... 200 mm

Vakuumproduktion .............................. 24V

Løftekapacitet, 8 kopper .................600 kg

Kapacitet

Manuel drejbar ...................................360°

Svingbar...............................................90°

Bagvip .......................................... 200 mm

Vakuumproduktion .............................. 24V

Løftekapacitet, 8 kopper .................630 kg

Kapacitet

Se priser på vakuum-/glasåg på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/vakuumsugglasag

eller scan denne barcode:

Manuel drejbar ...................................360°

Svingbar...............................................90°

Bagvip .......................................... 200 mm

Vakuumproduktion .............................. 24V

Løftekapacitet, 16 kopper ............1.250 kg

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,80 m

Maskinens bredde min. .................. 1,80 m

Egenvægt ........................................110 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,31 m

Maskinens bredde min. .................. 1,39 m

Egenvægt ........................................120 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 1,75 m

Maskinens bredde min. .................. 2,21 m

Egenvægt ........................................200 kg

Drivsystem

Drivkraft .......................................... Batteri

Vakuum- / Glasåg

Oktopus® GL-K 600 / 600 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

1800 mm

1390 1390 mm

mm

1800 mm

Oktopus® GL-K 1250 / 630 kg

Dagleje, se aktuel prisliste

Oktopus® GL-K 1250 / 1.250 kg

1300 1320 mm

Dagleje, se aktuel prisliste

2210 2210 2240 mm mm mm

Produktkatalog 2012/13 205

1750 mm


Gaffeltrucks/stabler

Gaffeltrucks/stabler

Vi er altid parate til at levere en

sikker og brugbar truckløsning, hvis

kunden har behov for et ekstra og

enkelt løft.

Vær opmærksom på certifikatkrav på

gaffeltrucks. Se vores hjemmeside

for certifikattype.

206 Produktkatalog 2012/13


Kapacitet

Se priser på gaffeltrucks/elstabler på

side 14 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gaffeltruckselstabler

eller scan denne barcode:

Løftehøjde max. ............................. 4,10 m

Byggehøjde. ...................................221 cm

Løftekapacitet ..............................3.000 kg

Drivsystem

Drivkraft ...........................................Diesel

Kapacitet

Løftehøjde max. ............................. 6,40 m

Løftekapacitet ................................300 kg

Dimensioner

Egenvægt ........................................149 kg

Længde ..........................................179 cm

Bredde .............................................85 cm

Højde .............................................202 cm

Gaffeltrucks/stabler

Gaffeltrucks/stabler/løftevogn

Dagleje, se aktuel prisliste

Type Vægt Drivkraft Dagleje, DKK

Gaffeltruck 1,2 tons El Se aktuel prisliste

Gaffeltruck 1,8 tons El Se aktuel prisliste

Gaffeltruck 1,8 tons Diesel Se aktuel prisliste

Gaffeltruck 2,5 tons Diesel Se aktuel prisliste

Gaffeltruck 4,0 tons Diesel Se aktuel prisliste

Elstabler 1,2 tons El Se aktuel prisliste

Elstabler 1,4 tons El Se aktuel prisliste

Manuel løftevogn - - Se aktuel prisliste

Teletruck

Dagleje, se aktuel prisliste

Materialehejs

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 207


Gipspladehåndtering

Gipspladehåndtering

Systemer til håndtering af gipsplader

på byggepladser er et nyt forretningsområde,

der oplever en voldsom

vækst. Systemerne imødekommer

regler fra Arbejdstilsynet vedrørende

tungeløft. Regler, som inden længe

forventes håndhævet aktivt, hvilket

vil få efterspørgslen efter netop

denne form for materiel til at boome.

PITZNER har en serie Flex-Mover

transportvogne med elmotor, der er

skabt til transport af gipsplader og

andre tunge materialer på byggepladsen.

Specifikt vedrørende håndtering af

gipsplader på byggepladsen har PITZ-

NER indkøbt en række sæt fra Mount-

It, der er en banebrydende produktserie

på området. Et sæt fra Mount-It

består af en Multi-Trolley, en Stacker

og en Mounter. På intet tidspunkt

håndteres gipspladen manuelt.

PITZNER er en af de absolut førende

udbydere i Danmark af systemer til

håndtering af gipsplader og andre

tunge materialer på byggepladser.

208 Produktkatalog 2012/13


MountIt er et system for håndtering af gipsplader ”fra vejkant til væg”, der

gør det muligt at flytte og montere gipsplader uden manuelle løft og med

væsentlige tidsbesparelser.

MountIt blev udviklet i tæt kontakt med folk på byggepladserne og arbejdstilsynet

for at sikre et optimalt produkt.

- Fjerner manuelle løft

- Forbedret effektivitet, op til 40 procent

- Øget kapacitet

- Større arbejdsglæde

- Opfylder Arbejdstilsynets krav

1000 til 1250

610

280

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

1912

2650 til 2900

Gipspladehåndtering

1987

1907 554

MountIt

1505

Produktkatalog 2012/13 209


Gipspladehåndtering

MountIt MultiTrolley

Dagleje, se aktuel prisliste

210 Produktkatalog 2012/13

OBS!

MultiTrolleyen må ikke

køre på skråning - kun

på plant underlag.

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

En elektrisk drevet vogn til transport

af op til 40 gipsplader (dog 24 med

tilte- og vippefunktioner). Styres ved

hjælp af kontrolhåndtaget.

MultiTrolleyen kan løfte gipsplader

horisontalt og tilte stakken, så den

kan transporteres gennem døråbninger

(min. 90 cm åbning), eller den

kan vippes over den ene ende til

oprejst position.

Lastning

Gipspladerne læsses på MultiTrolleyen

direkte fra lastbilen eller stakken

samles op fra bukke. Det er vigtigt

at pladerne ligger på langs, centreret

om vognens længderetning. Max

belastning 1.000 kg. Max pladestørrelse

1.200 x 3.000 mm.

Kapacitet

Max pladestørrelse bredde ............... 1,2 m

Max pladestørrelse længde .................. 3 m

Max belastning (under tiltning) ............. 24

gipsplader

Max belastning .............................1.000 kg

Dimensioner

Egenvægt ........................................550 kg

Størrelse længde ............................290 cm

Størrelse bredde ...............................77 cm

Størrelse højde ...............................116 cm

Størrelse sammenklappet længde ...265 cm

Størrelse sammenklappet bredde ......77 cm

Størrelse sammenklappet højde ......100 cm

Drivsystem

Drivkraft ........... El med ”on-board” oplader

Bemærk

OBS! MultiTrolleyen må ikke køre på

skråning - kun på plant underlag.


Kapacitet

Max belastning ..... 1.000 kg eller 24 plader

Dimensioner

Størrelse længde ..............................80 cm

Størrelse bredde .............................191 cm

Størrelse højde ...............................199 cm

Bemærk

Kan adskilles ved transport

OBS! Stackeren må kun anvendes på

plant underlag.

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

Gipspladerne overføres til Stackeren

fra MultiTrolleyen før montering.

Stackeren er nem at fytte, og

pladerne kan tages enkeltvis med

Mounteren direkte til montering.

OBS!

Stackeren må kun

andvendes på plant

underlag.

Gipspladehåndtering

Stacker

Dagleje, se aktuel prisliste

Produktkatalog 2012/13 211


Gipspladehåndtering

Mounter

Dagleje, se aktuel prisliste

212 Produktkatalog 2012/13

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

Med Mounteren flyttes gipspladen

direkte fra Stacker til endelig montering

og pladen kan anbringes helt

præcist på opsætningsstedet uden

nogen manuelle løft.

Kapacitet

Max belastning .........................1 gipsplade

Dimensioner

Størrelse længde ..............................56 cm

Størrelse bredde ...............................54 cm

Størrelse højde ...............................151 cm

Bemærk

Kan adskilles ved transport


Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

Type Løftehøjde Dagleje, DKK

i m

Gipspladehejs 2,80 Se prisliste

Forlænger 1,05 Se prisliste

Til skråvægge Se prisliste

Det er skønt med højt til loftet –

men også besværligt! Vi kender alle

de gamle produkter med svinghjul

eller håndsving. Det er slut nu –

Mountit har udviklet en verdensnyhed

som erstatning for disse!

En eldrevet gipspladehejs, der kan

gribe pladen på gulvet, fra en palle

eller fra Mountits øvrige gipsplade-

Kapacitet

Max. last ...........................................90 kg

Max. løftehøjde ..................................3,45 m

Min. højde ..................................... 1,02 m

Dimensioner

Egenvægt, pladeåg ..............................8 kg

Egenvægt, løfteenhed .......................26 kg

Udfoldet ben (l x b) ..................1,0 x 1,0 m

Drivsystem

Forsyningsspænding ........................ 230 V

Kabelbetjening ................................. 3,0 m

Gipspladehåndtering

Gipspladehejs

Minimounter

Dagleje, se aktuel prisliste

produkter, uden at nogen får ondt i

ryg eller pengepung.

Tænk: én mand kan løfte og flytte en

plade fra gulv til loft i 360 cm højde

– helt uden at røre pladen – og

skråvægge er ingen hindring!

QuickLift - DW

Dagleje, se aktuel prisliste

QuickLift - DW er udviklet til den

effektive og omkostningsbevidste

håndværksmester. Aldrig har det

været lettere at montere eksempelvis

gipsplader - helt alene!

Produktkatalog 2012/13 213


Gipspladehåndtering

GMV Ergomover 1500 - Manipulator

Dagleje, se aktuel prisliste

Kapacitet

Max. løftekapacitet løft og tilt .......1.100 kg

Max. pladelængde .......................... 3,00 m

Dimensioner

Udv. hjulbredde ............................ 690 mm

Udv. længde, excl. håndt./strøer. ..2.950 mm

Drivsystem

Drivaksel ............................................ 24 V

Oplader, integreret ........................... 230 V

Kørehastighed ................................. 4 km/t

Hastighedsregulering ....................... Trinløs

GMV Ergomounter

Dagleje, se aktuel prisliste

ErgoMounter er en unik montagevogn

til ergonomisk og effektiv af

gipsvægge.

Ved montage af gipsplader på væg er

det nu muligt med ErgoMover 1500-

Manipulator samt ErgoMounter at

hente hele paller gips helt ude ved

kranen og rejse disse op i lodret

position samt montere på væggen

uden på noget tidspunkt at få sved

på panden eller ondt i ryggen.

Fleksibilitet

ErgoMounter er et fleksibelt værktøj

som kan anvendes til monatge af

alle plade-breder og - højder. Den

unikke konstruktion betyder at Ergo-

Mounter kan henstilles med en plade

klar til montage.

Store luftgummihjul sikrer stor

manøvredygtighed - også på ofte

meget ujævne gulve.

214 Produktkatalog 2012/13

ErgoMover kan som markedets

eneste elektriske masterialevogn fabriksmonteres

med en unik manipulatorfunktion

som muliggør rejsning

af 1 hel palle gips.

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

Ved montage af gipsplader på væg er

det nu muligt med ErgoMover 1500 -

Manipulator at hente hele paller gips

helt ude ved kranen og rejse disse

op i lodret position uden på noget

tidspunkt at få sved på panden eller

ondt i ryggen.

Fleksibilitet

Vælger du at få monteret din næste

ErgoMover 1500 med manipulator

opnår du større fleksibilitet, da vognen

stadig fungerer med hydralisk

løft af vandret liggende bundter

gips i forbindelse med afsætning på

bukke.


Kapacitet

Se priser på gipspladehåndtering på

side 15 i vedlagte prisliste eller på

www.pitzner.dk/prisliste/gipspladehandtering

eller scan denne barcode:

Hjul ............................Punkterfri gummihjul

Trækkraft ... Stop/start på 6 graders hældning

Løftekapacitet .............................1.100 kg

Max belastning .............................1.100 kg

Smartlift GYRO er udviklet specielt til

gipsarbejde. Loftopsætning klares i

helt op til 3300 mm. Eksempelvis kan

der monteres 2 rækker vægplader á

2400 mm oven på hinanden.

Det automatiske vakuumsug ansuger

nemt emnet og suget er særligt tilpasset

arbejde med plader. Åget har

4 stk sugekopper med en diameter

hver på 125 mm.

Sugekoppernes placering kan indstil-

Dimensioner

Egenvægt ........................................300 kg

Længde inkl. styrehåndtag ........ 2.950 mm

Størrelse bredde ...............................70 cm

Størrelse højde ..............................91,5 cm

les efter behov, og ved hjælp af den

lange udskyderarm kan du ansuge

pladerne både fra siden og fra enderne.

Som noget nyt er maskinen

nu monteret med en ”gyroanordning”

så maskinføreren med et enkelt

tryk på en knap kan få maskinen

til at køre automatisk i vandret eller

lodret stilling med gipspladen ansuget.

Smartlift til gips mv. kan arbejde

helt op til 3.15 m i højden med en

vægt op til 60 kg. Altså en perfekt

Chassis

Smartlift - gipsmaskine med gyro

Kapacitet

Ladestrøm ......................................... 230V

Opladningstid ............................ca. 8 timer

Dimensioner

Maskinens bredde max. .................. 0,62 m

Maskinens længde max. ................. 2,50 m

Maskinens højde ............................ 1,35 m

Løftehøjde max .............................. 3,15 m

Egenvægt ........................................450 kg

Drivsystem

Flexmover - Mark I

Dagleje, se aktuel prisliste

Kørehastighed ................................. 4 km/t

Drivsystem

Batteri .......Op til 4 timers kontinuerlig brug

Dagleje, se aktuel prisliste

Drivkraft .......................................... Batteri

løsning også til loftsarbejde.

Med en forlængerarm monteret på

åget kan maskinen endvidere sætte

en række gipsplader op ovenpå en

i forvejen opsat pladerække lodret.

Ingen tunge løft og ingen nedslidende

arbejdsformer når du arbejder

med Smartlift som kan betjenes af

alle.

Produktkatalog 2012/13 215


Stillads

40 års erfaring med salg og udlejning af verdens

førende systemstillads fra Layher i Tyskland

omsættes hver dag i kreativitet og optimale løsninger

til gavn for vores mange kunder.

Specialområder som murerstillads, facadestillads,

Allround, ind- og overdækninger, podium-

og sceneløsninger er alle lige naturlige for

PITZNER.

Med stilladsløsningerne giver vi også vores

kunder adgang til rådgivning, beregning, dokumentation

og hurtig levering. Fordi vi har erfaringen,

leverandørerne - og ikke mindst en stærk

organisation.

216 Produktkatalog 2012/13


Stillads

Stillads

Generelt om stillads 218

Layher Allround 219

Layher Blitz facadestillads 230

Layher rullestillads 239

Layher Event system 254

Layher Ind- og overdækning 257

Layher trapper 264

Layher Allround understøtning 268

Enhak stillads 274

Enhak trapper 277

Generel information Afmelding af det lejede skal ske inden kl. 14.30. Afmelding efter dette tidspunkt medfører fakturering

for næste dag. Afmelding efter dette tidspunkt medfører fakturering for næste dag. Der tages ikke imod afmeldinger efter

16:30, ligesom der ikke ydes service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

Produktkatalog 2012/13 217


Generelt om stillads

Generelt om stillads

218 Produktkatalog 2012/13

Hele stilladsområdet er reguleret af

bekendtgørelsen om anvendelse af

tekniske hjælpemidler. I bilag 1 til

bekendtgørelsen er de lovmæssige

krav til et stillads anført.

I AT-meddelelser nr. 2.14.1 og i ATmeddelelse

nr. 2.14.2 er de lovmæssige

krav beskrevet yderligere,

herunder hvilke krav til en stilladsopstilling

der stilles og hvilke uddannelseskrav

der stilles.

Bilag 1 til bekendtgørelsen om Brug

af stilladser, stiger og rapelling

(stilladsbekendtgørelsen) er blandt

andet anført krav til uddannelse, til

dokumentation og til opstillingsprincipper.

Det generelle uddannelseskrav er

beskrevet i punkt 6.24, hvor der står,

at en stilladsopstilling, en ændring

eller en nedtagning af et stillads højere

end 3 meter, KUN må foretages

af personer der har gennemgået

en særlig uddannelse, eller som på

grund af deres faglige uddannelse

er kvalificeret til at arbejde med den

pågældende stilladstype.

Dokumentation for opstillingens

stabilitet, styrke og sikkerhed er

beskrevet i punkt 6.11, hvor der står

at der for et stillads SKAL udføres

statiske beregninger, hvis det er

opstillet på en anden måde end

brugsanvisningen viser.

Opstillingsprincipper er for eksempel

afstande til væg, rækværker,

adgangsveje og underlag. Disse

er dog meget bedre beskrevet i

AT-meddelelse 2.14.1 del 1, 2 og 3.

Uddannelsen kan gennemføres på

de AMU-centre, der er godkendte til

dette.

Mere om mulige uddannelsessteder

kan ses på de enkelte AMU-centres

hjemmesider eller på Dansk Byggeris

hjemmeside: www.danskbyggeri.dk

Bilag 1, 6.28

En ibrugtagningsgodkendelse til et

stillads er:

Enhver stilladsopstilling skal, inden

den frigives til ibrugtagning, være

forsynet med et skilt, der oplyser

om, hvad stilladset er beregnet til

(fx vinduesudskiftning), den maksimale

belastning med angivelse af

lastklasse osv., dato for opstilling,

dato for evt. sidste ændring, firmaet

der har opstillet og/eller ændret stilladset,

samt dato for dets gennemgang

af en kompetent person, der

har kendskab til og erfaring i brug af

stilladser.

Den ovenover anførte lastklasse

kan være klasse 1 til klasse 6, hvor

lastklasse 1 er den svageste og lastklasse

6 er den stærkeste.

I AT-meddelelse nr. 2.14.1 er disse

lastklasser angivet. Ligeledes er

der i denne AT-meddelelse angivet i

hvilken klasse forskellige arbejdsprocesser

på et stillads tilhører.


Layher Allround

Layher Allround

... systemet er hurtigt

- ingen boltsamlinger - samlinger

sker med kilehovedkoblinger, som

giver en sikker og hurtig samling -

automatisk i rette vinkler

- kun få basiskomponenter

... systemet er stærkt

- dokumenteret høj bæreevne i

Allround-knudepunkterne

- faste samlinger og optimal overførsel

af kræfterne reducerer

materialeforbruget til et minimum

... systemet er sikkert

- høj produktionsteknologi og

certificeret kvalitetsproduktion

- varmgalvaniserede

stålkomponenter

- vedligeholdelsesfrit

- ikke følsomt over for smuds og

snavs

... systemet er flexibelt

- klar systemteknologi - alle

komponenter er baseret på

systemets modulopbygning

- de fleste komponenter kan

anvendes sammen med de øvrige

Layher systemer

Produktkatalog 2012/13 219


Layher Allround

30 års erfaring og succes

Komponentens kilehovedkobling sættes ind på

søjlens roset

Allround - som facadestillads

220 Produktkatalog 2012/13

I mere end 30 år har Layher Allround

været på markedet som stillads- og

understøtningssystem.

Systemets succes er opnået ved de

mange gennemtænkte detaljer og de

få basiskomponenter.

Søjlerne er konstrueret med rosetter

(tilkoblingspunkter) pr. 50 cm i højden.

Disse muliggør, at der kan monteres

op til 8 komponenter i hver

roset. Rosettens 4 små huller gør, at

horisontalrør automatisk centreres

i rette vinkler - de 4 store huller tillader

tilpasning af horisontalrør og

diagonaler i de krævede vinkler.

Kilen vippes på plads Et hammerslag på kilen fastlåser komponenten

til søjlens roset

Allround kan med fordel anvendes til facadestillads.

Nogle af de store fordele herved er:

- frit breddevalg

- valgfri gulvafstand

- høj lasteevne på gulvene

- stor gennemgangshøjde ved modulhøjde på 2 m

Herudover kan facadestilladset naturligvis suppleres med de utallige

muligheder Allround tilbyder.

Konsoller kan placeres modulmæssigt vilkårligt i forhold til gulvpladen.

Dette giver en ergonomisk god arbejdsstilling. Når langsgående dæk

fastlåses, skal der kun anvendes 2 stk. horisontalrør som henholdsvis

hånd- og knæliste.

Allround leveres i såvel varmgalvaniseret stål som i aluminium.


Med et trappetårn opstillet af Allround

basiskomponenter kan man

hurtigt og sikkert få adgang til alle

typer konstruktioner i enhver højde.

Standard trappetårnet har trappeløb

af aluminium med hvileplan pr. 2 m i

højden. Grundfladen er 2,57 x 1,40 m

eller 3,07 x 1,40 m.

Med et Allround trappetårn er det

muligt at opnå en belastningsevne

fra 2-7,5 kN/m 2 .

Op til 2 kN/m 2 anvendes alutrapper.

Ved flugtveje er kravet 5,0 kN/m 2 .

Renoveringsprojekter bliver større og

større - og dermed mere komplekse.

Allround kan løse udfordringerne.

Hvad enten det drejer sig om asbestfjernelse,

renovering af fabrikshaller

eller loft i slotte, museer, kirker el.

lign., hvor offentligheden skal have

adgang under renoveringsarbejdet,

er Allround et ideelt valg.

Ved anvendelse af Allround til rullestillads

kan man med de mange

størrelser horisontalrør tilpasse stilladsets

dimensioner perfekt til den

aktuelle opgave. Alle åbne sider skal

forsynes med diagonaler. Ved smalle

rullestilladser skal der foretages en

udkragning i bunden for at sikre mod

væltning.

Layher Allround

Allround - som trappetårn

2,18 1,4

4,75 2,57/3,07

Allround - som rumgitter

Allround - som rullestillads

Produktkatalog 2012/13 221


Layher Allround

Allround - som industristillads

Allround - som understøtningssystem

222 Produktkatalog 2012/13

Allrounds rosetter giver utallige muligheder, fx ved runde, store spændvidder,

overbygninger, ind- og udkragninger osv. Ved mindre beholdere kan

blændrum udføres med hjørnebeslag. Ved større beholdere anvendes standard

stålplanker med plastholdere.

Alsidigheden og de mange kombinationsmuligheder i systemet gør, at næsten

alle tænkelige svære opgaver, indvendigt som udvendigt, i skibe og ved offshore

projekter kan løses på en rationel og hurtig måde.

Allrounds gode evne til at overføre diagonal- og horisontalkræfter gør det

særdeles velegnet til de fleste understøtningsopgaver.

Kontakt PITZNERs tekniske afdeling for udarbejdelse af understøtningsplaner

samt statiske beregninger.

Generelt skal der ved understøtningsopgaver altid sættes mindst ét diagonalsystem

i en sammenhængende søjlerække. Antallet af diagonalsystemer

afhænger af den vandrette krafts størrelse. Normalt sættes én diagonal i

hvert 5. felt, men antallet af diagonaler bestemmes ud fra en beregning af

understøtningssystemet.

Ved andre størrelser af massekraft anbefales at kontakte PITZNERs tekniske

afdeling for rådgivning.


Layher Allround fladtagsgelænder er

et enkelt, effektivt og sikkert system

som består af blot 4 enkeltdele.

Gelænderet er ideelt til reparationsarbejder

på fladt tag da tagbøjlerne

kan løftes op og give op til 6 m frit

arbejdsområde uden at gå på kompromis

med sikkerheden.

De 4 enkeltdele er:

- Tagbøjle

- Ballastklodser

- Gelænderafstivning

- Udvendig sikringsbøjle

Som gelænder anvendes standard

Allround søjler med horisontalrør eller

dobbeltgelænder.

VMC Pitzner SAFE

Allround fladtagsgelænder

Produktkatalog 2012/13 223


Layher Allround

Allround søjle Allround, Understøtning

Stål, varmgalvaniseret - har rosetter pr. 50 cm for tilkobling af op til 8

komponenter

Meter Kg Artikelnr.

AR-søjle 0,50 3,0 ARS1371050

AR-søjle 1,00 5,5 ARS1371100

AR-søjle 1,50 7,8 ARS1371150

AR-søjle 2,00 10,0 ARS1371200

AR-søjle 2,50 12,5 ARS1371250

AR-søjle 3,00 14,6 ARS1371300

AR-søjle 4,00 19,1 ARS1371400

Allround søjle u/ horn Allround, Understøtning

Stål, varmgalvaniseret - har rosetter pr. 50 cm for tilkobling af op til 8

komponenter

Meter Kg Artikelnr.

AR-søjle 0,50 2,7 ARS1370050

AR-søjle 1,00 4,6 ARS1370100

AR-søjle 1,50 6,9 ARS1370150

AR-søjle 2,00 9,3 ARS1370200

AR-søjle 2,50 11,4 ARS1370250

AR-søjle 3,00 13,7 ARS1370300

AR-søjle 4,00 18,2 ARS1370400

Allround søjle, alu Allround

Har rosetter pr. 50 cm for tilkobling af op til 8 komponenter

Meter Kg Artikelnr.

AR-søjle, Alu 0,50 ARS1380050

AR-søjle, Alu 1,00 2,2 ARS1380100

AR-søjle, Alu 1,50 3,2 ARS1380150

AR-søjle, Alu 2,00 4,1 ARS1380200

AR-søjle, Alu 2,50 5,0 ARS1380250

AR-søjle, Alu 3,00 5,9 ARS1380300

AR-søjle, Alu 4,00 7,7 ARS1380400

Allround søjle u/ horn, alu Allround

Har rosetter pr. 50 cm for tilkobling af op til 8 komponenter

Meter Kg Artikelnr.

AR-søjle, Alu 0,50 ARS1380005

AR-søjle, Alu 1,00 ARS1380010

AR-søjle, Alu 1,50 ARS1380015

AR-søjle, Alu 2,00 ARS1380020

AR-søjle, Alu 2,50 ARS1380025

AR-søjle, Alu 2,50 ARS1380025

AR-søjle, Alu 3,00 ARS1380030

AR-søjle, Alu 4,00 ARS1380040

Info

Allround søjler fås også i en speciel tribuneudgave med 25 cm mellem

rosetterne

Løst horn til AR-søjler Allround

Kg Artikelnr.

Løst horn til AR-søjler ARH1370010

Snabbolt til montage M12 x 60 mm ARL1370014

224 Produktkatalog 2012/13

Allround begynderstykke

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Understøtning

Kg Artikelnr.

AR Begynder, kort 1,6 ARB1370000

AR Begynder, langt 2,7 ARB1370005

Fodspindel Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

BL Fodspindel 0,20 BLF1361020

BL Fodspindel 0,40 1,0 BLF1361040

BL Fodspindel 0,60 3,6 BLF1361060

BL Fodspindel 0,80 4,9 BLF1361080

BL Fodspindel 1,50 BLF1361150

BL kipbar fodspindel Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

Total højde,

max. spindelvandring 0,43 m 0,60 6,1 BLF1362060

Allround topspindel

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Understøtning

Meter Kg Artikelnr.

Spændv. 14 cm 0,60 5,9 BLT1363060

Spændv. 16 cm 0,60 6,2 BLT1363070

Allround horisontalrør

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

Allround, Understøtning

Meter Kg Artikelnr.

AR Horisontal 0,39 ARH1372039

AR Horisontal 0,73 3,4 ARH1372073

AR Horisontal 1,09 4,6 ARH1372109

AR Horisontal 1,40 5,8 ARH1372140

AR Horisontal 1,57 6,3 ARH1372157

AR Horisontal 2,07 8,2 ARH1372207

AR Horisontal 2,57 10,0 ARH1372257

AR Horisontal 3,07 12,0 ARH1372307

AR Horisontal 4,14 15,5 ARH1372414

Allround horisontalrør, alu Allround

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

Meter Kg Artikelnr.

AR Horisontal alu 0,73 2,8 ARH1382073

AR Horisontal alu 1,09 3,5 ARH1382109

AR Horisontal alu 1,40 3,7 ARH1382140

AR Horisontal alu 1,57 4,0 ARH1382157

AR Horisontal alu 2,07 4,5 ARH1382207

AR Horisontal alu 2,57 5,5 ARH1382257

AR Horisontal alu 3,07 6,3 ARH1382307


Horisontalrør, forstærket Allround

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

U-profil Allround

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

Meter Kg Artikelnr.

AR Horisontal, forstærket 1,09 5,9 ARH1375109

Meter Kg Artikelnr.

AR U-profil 0,45 2,1 ARU1373045

AR U-profil 0,73 3,1 ARU1373073

AR U-profil, forstærket 1,09 5,0 ARU1373109

AR U-profil, forstærket 1,40 7,6 ARU1373140

U-dobbelt horisontal Allround

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

Meter Kg Artikelnr.

AR U-dobbelt horisontal 1,57 9,7 ARU1373157

AR U-dobbelt horisontal 2,07 12,6 ARU1373207

AR U-dobbelt horisontal 2,57 15,8 ARU1373257

U-profil, aluminium Allround

Meter Kg Artikelnr.

AR U-profil 0,73 1,5 ARU1383073

AR U-profil 1,09 3,7 ARU1383109

AR U-profil 1,40 4,5 ARU1383140

U-dobbelt horisontal, alu Allround

Meter Kg Artikelnr.

AR U-Dobbelt horisontal 1,57 4,3 ARU1383157

AR U-Dobbelt horisontal 2,07 5,5 ARU1383207

AR Lås til U-profil Allround

Meter Kg Artikelnr.

Lås f/U-profil 0,36 ARL1374036

Lås f/U-profil 0,39 ARL1374039

Lås f/U-profil 0,73 1,3 ARL1374073

Lås f/U-profil 1,09 1,8 ARL1374109

Lås f/U-profil 1,40 2,5 ARL1374140

Lås f/U-profil 1,57 5,5 ARL1374157

Lås f/U-profil 2,07 7,5 ARL1374207

Lås f/U-profil 2,57 8,9 ARL1374257

Lås f/U-profil 3,07 11,9 ARL1374307

Allround diagonal Allround, Understøtning

Stål, varmgalvaniseret. Med kilelås

Felt (lxh) Meter Kg Artikelnr.

Rød/Blå 0,73 x 1,00 1,20 2,9 ARD1100073

Blå/Blå 1,09 x 1,00 1,41 4,3 ARD1100109

Grøn/Blå 1,57 x 1,00 1,57 7,2 ARD1100157

Hvid/Blå 2,07 x 1,00 2,21 8,1 ARD1100207

Gul/Blå 2,57 x 1,00 2,64 10,0 ARD1100257

Brun/Blå 3,07 x 1,00 3,13 12,0 ARD1100307

Rød/Grøn 0,73 x 1,50 1,65 3,2 ARD1150073

Blå/Grøn 1,09 x 1,50 1,81 4,7 ARD1150109

Grøn/Grøn 1,57 x 1,50 2,09 7,6 ARD1150157

Hvid/Grøn 2,07 x 1,50 2,48 9,0 ARD1150207

Gul/Grøn 2,57 x 1,50 2,87 11,0 ARD1150257

Brun/Grøn 3,07 x 1,50 3,33 13,0 ARD1150307

Rød/Hvid 0,73 x 2,00 2,12 7,3 ARD1200073

Blå/Hvid 1,09 x 2,00 2,25 7,7 ARD1200109

Sort/Hvid 1,40 x 2,00 2,40 8,0 ARD1200140

Grøn/Hvid 1,57 x 2,00 2,49 8,5 ARD1200157

Hvid/Hvid 2,07 x 2,00 2,81 8,9 ARD1200207

Gul/Hvid 2,57 x 2,00 3,18 10,2 ARD1200257

Brun/Hvid 3,07 x 2,00 3,58 11,4 ARD1200307

Ingen 4,14 x 2,00 4,51 18,5 ARD1200414

Allround horisontaldiagonal Allround

Med dorn. Stål, varmgalvaniseret

Felt (lxh) Meter Kg Artikelnr.

2,57 x 0,73 2,57 7,3 ARH1257073

2,57 x 1,40 2,57 ARH1257140

2,57 x 2,07 2,57 ARH1257207

2,57 x 2,57 2,57 ARH1257257

2,57 x 3,07 2,57 ARH1257307

BL Gulv, stål Allround, Blitz facadestillads

Skridsikkert stålgulv, varmgalvaniseret

Layher Allround

Stålplanker Allround, Blitz facadestillads

Til blindrum og udligninger

Meter Kg Artikelnr.

BL Stålplanke 1,00 x 0,30 7,0 BLS8100030

BL Stålplanke 1,50 x 0,30 9,5 BLS8150030

BL Stålplanke 2,00 x 0,30 12,0 BLS8200030

BL Stålplanke 2,50 x 0,30 15,3 BLS8250030

Meter Kg Artikelnr.

BL Gulv, stål 0,73 x 0,19 6,1 BLG5019073

BL Gulv, stål 1,09 x 0,19 8,6 BLG5019109

BL Gulv, stål 1,40 x 0,19 9,9 BLG5019140

BL Gulv, stål 1,57 x 0,19 11,9 BLG5019157

BL Gulv, stål 2,07 x 0,19 15,4 BLG5019207

BL Gulv, stål 2,57 x 0,19 18,7 BLG5019257

BL Gulv, stål 3,07 x 0,19 22,2 BLG5019307

BL Gulv, stål 0,73 x 0,32 6,1 BLG6032073

BL Gulv, stål 1,09 x 0,32 8,6 BLG6032109

BL Gulv, stål 1,40 x 0,32 9,9 BLG6032140

BL Gulv, stål 1,57 x 0,32 11,9 BLG6032157

BL Gulv, stål 2,07 x 0,32 15,4 BLG6032207

BL Gulv, stål 2,57 x 0,32 18,7 BLG6032257

BL Gulv, stål 3,07 x 0,32 22,2 BLG6032307

BL Gulv, stål 4,14 x 0,32 32,0 BLG6032414

Produktkatalog 2012/13 225


Layher Allround

BL Gulv, robust Allround, Blitz facadestillads

Let alu-konstruktion med skridsikkert finérgulv

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,32 9,9 BLG4032157

2,07 x 0,32 11,5 BLG4032207

2,57 x 0,32 14,7 BLG4032257

3,07 x 0,32 16,0 BLG4032307

1,57 x 0,61 13,1 BLG4061157

2,07 x 0,61 16,4 BLG4061207

2,57 x 0,61 20,4 BLG4061257

3,07 x 0,61 25,0 BLG4061307

BL Gulvplader, stalu Allround, Blitz facadestillads

Nopret

226 Produktkatalog 2012/13

Meter Kg Artikelnr.

2,07 x 0,19

2,57 x 0,19

Stilladsgr. 6 1,57 x 0,32 7,4 BLG1157032

Stilladsgr. 5 2,07 x 0,32 9,2 BLG1207032

Stilladsgr. 4 2,57 x 0,32 11,3 BLG1257032

Stilladsgr. 3 3,07 x 0,32 13,3 BLG1307032

Stilladsgr. 6 1,57 x 0,61 12,1 BLG1157061

Stilladsgr. 5 2,07 x 0,61 15,3 BLG1207061

Stilladsgr. 5 2,57 x 0,61 18,5 BLG1257061

Stilladsgr. 4 3,07 x 0,61 21,6 BLG1307061

BL Gulv, stalu Allround, Blitz facadestillads

Med lem

Let alukonstruktion med skridsikker overflade

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,61 15,1 BLG5157061

2,07 x 0,61 17,0 BLG5207061

2,57 x 0,61 20,6 BLG5257061

3,07 x 0,61 24,2 BLG5307061

BL Gulv, aluminium Allround, Blitz facadestillads

Perforeret

Meter Kg Artikelnr.

1,40 x 0,32

1,57 x 0,32 6,5 BLG8157032

2,07 x 0,32 8,0 BLG8207032

2,57 x 0,32 10,0 BLG8257032

3,07 x 0,32 11,5 BLG8307032

4,14 x 0,32 15,8 BLG8414032

BL Stiger

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Stige 2,15 x 0,35 8,7 BLS1035215

BL Stige 3,00 x 0,35 12,6 BLS1035300

BL Stige 3,25 x 0,35 13,0 BLS1035325

BL Trappe bund Allround

Meter Kg Artikelnr.

0,50 BLT1050050

1,00 BLT1050100

1,50 BLT1050150

Gelænder for bund trappe Allround

Meter Kg Artikelnr.

1,00 BLT1051100

1,50 BLT1051150

BL Trappe med repos Allround

Aluminium, med skridsikre trin og repos Max. belastning: 2,0 kN/m2

Meter Kg Artikelnr.

b: 0,64 m 2,57 23,1 BLT1060257

b: 0,64 m 3,07 27,5 BLT1060307

AR Trappegelændere

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

2,57 x 2,00 18,1 ART1379257

3,07 x 2,00 20,1 ART1379307

AR Trappegelænder, indv. Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

Inv. gelænder feltlgd: 2,57/307 14,8 ARI1379505

AR Trappegelænderholder Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

AR Trappegelænderholder 0,7 ART1379500

Mellemunderstøtning Allround

Meter Kg Artikelnr.

Mel.understøt. gulv/gulv* 0,32 3,1 2614030

Mel.understøt. gulv/gulv* 0,64 4,3 2614073

Mel.understøt. gulv/gulv* 0,96 6,9 2614109


BL Ankerrør med krog, alu Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

Forankring 0,70 1,0 BLA1367070

Forankring 1,00 1,5 BLA1367100

Forankring 1,50 2,3 BLA1367150

BL Øjeskruer Allround, Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

Lille Ø 7,8 mm l: 65 mm BLB1366605

Stor Ø 8,9 mm l: 70 mm BLB1366608

BL Rawplugs for 12 mm bor BLR1366609

AR Konsoller, smalle Allround

Meter Kg Artikelnr.

AR Konsol 0,28 3,4 ARK1377028

AR Konsol 0,36 4,0 ARK1377036

AR Konsol u/horn 0,39 ARK1378039

AR Konsoller, brede Allround

Meter Kg Artikelnr.

AR Konsol 0,73 6,4 ARK1377073

AR Konsol 1,09 12,0 ARK1377109

AR Konsol u/horn 0,73 ARK1378073

Dobbeltgelænder Allround, Aqua-dæk

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

0,73 4,5 ARD1375073

1,09 5,8 ARD1375109

1,40 6,8 ARD1375140

1,57 7,4 ARD1375157

2,07 9,1 ARD1375207

2,57 11,0 ARD1375257

3,07 13,0 ARD1375307

AR Skærmgitter Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 1,00 16,5 ARS1157100

2,07 x 1,00 19,5 ARS1207100

2,57 x 1,00 23,0 ARS1257100

3,07 x 1,00 26,3 ARS1307100

Layher Allround

AR Fodliste, træ Allround

Meter Kg Artikelnr.

0,73 1,5 ARF1015073

1,09 2,5 ARF1015109

1,40 3,4 ARF1015140

1,57 3,5 ARF1015157

2,07 4,3 ARF1015207

2,57 5,7 ARF1015257

3,07 6,3 ARF1015307

4,14 9,5 ARF1015414

Fodliste, alu Allround

0,73 ARF2015073

1,09 ARF2015109

1,40 ARF2015140

1,57 ARF2015157

2,07 ARF2015207

2,57 ARF2015257

3,07 ARF2015307

AR Gitterdrager Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

5,14 x 0,50 55,2 ARG1050514

6,14 x 0,50 64,2 ARG1050614

7,71 x 0,50 82,5 ARG1050771

AR Gitterdrager m/U-profil Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

2,07 x 0,50 23,4 ARG1150207

2,57 x 0,50 29,5 ARG1150257

3,07 x 0,50 35,6 ARG1150307

4,14 x 0,50 44,0 ARG1150414

5,14 x 0,50 55,7 ARG1150514

6,14 x 0,50 34,5 ARG1150614

AR Gitterdrager m/ U-profil Allround

Aluminium

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,50 8,6 ARG1157050

2,07 x 0,50 12,3 ARG1207050

2,57 x 0,50 15,2 ARG1257050

3,07 x 0,50 17,0 ARG1307050

4,14 x 0,50 24,6 ARG1414050

5,14 x 0,50 30,2 ARG1514050

6,14 x 0,50 36,0 ARG1614050

Produktkatalog 2012/13 227


Layher Allround

Rørsamler

Stødkobling

Regnerisk belastning 8,5 kN

Allround, Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

Udvendig 1,8 KOR1171120

Indvendig 1,2 KOR1171110

Stilladshjul Allround

Ø200 mm med lås / bremse

Justering 0,3-0,6 m

Kg Artikelnr.

Stilladshjul 7,0 kN 8,9 FGH1200400a

Stilladshjul 10,0 kN 11,5 FGH1200750a

BL Sikringsbøjle Allround, Blitz facadestillads, Aqua-dæk

Anvendes i stød mellem BL rammer, AR-søjler etc. som sikring mod

opløftning alle steder, hvor der kan opstå træk

Meter Kg Artikelnr.

BL Sikringsbøjle 0,1 BLS1369005

Stilladsrør Allround, Blitz facadestillads, Aqua-dæk

Stålrør: Ø: 48,3 mm x 3,2 mm. Vægt pr. m: 3,7 kg

Aluminiumsrør: Ø: 48,3 x 4,0 mm. Vægt pr. m: 1,5 kg

Meter Artikelnr.

Stålrør l: 0,5 KOR1000050

Stålrør l: 1,0 KOR1000100

Stålrør l: 1,5 KOR1000150

Stålrør l: 2,0 KOR1000200

Stålrør l: 2,5 KOR1000250

Stålrør l: 3,0 KOR1000300

Stålrør l: 3,5 KOR1000350

Stålrør l: 4,0 KOR1000400

Stålrør l: 4,5 KOR1000450

Stålrør l: 5,0 KOR1000500

Stålrør l: 5,5 KOR1000550

Stålrør l: 6,0 KOR1000600

Aluminiumsrør l: 0,5 KOR1360050

Aluminiumsrør l: 1,0 KOR1360100

Aluminiumsrør l: 1,5 KOR1360150

Aluminiumsrør l: 2,0 KOR1360200

Aluminiumsrør l: 2,5 KOR1360250

Aluminiumsrør l: 3,0 KOR1360300

Aluminiumsrør l: 3,5 KOR1360350

Aluminiumsrør l: 4,0 KOR1360400

Aluminiumsrør l: 4,5 KOR1360450

Aluminiumsrør l: 5,0 KOR1360500

Aluminiumsrør l: 5,5 KOR1360550

Aluminiumsrør l: 6,0 KOR1360600

228 Produktkatalog 2012/13

Drejekobling Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads,

Aqua-dæk, Understøtning

Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør.

Regningsmæssig last Pd=7,3 kN

Kg Artikelnr.

Dreje kobling 48,3/48,3 1,3 KOK1171030

Normalkobling Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads,

Aqua-dæk, Understøtning

Ret vinkel Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør

Regningsmæssig belastning 12,8 kN

Kg Artikelnr.

Retvinklet kobling 48,3/48,3 1,1 KOK1171000

Gitterdrager kobling Understøtning

49/49 mm

Kg Artikelnr.

1,6 KOK1171205

Kilehovedkobling

Ret vinkel

Allround, Understøtning

For fastgørelse af Ø49 mm rør på AR-søjlens roset

Tilladelig belastning 3,0 kN

Kg Artikelnr.

AR Kilehovedkobling, fast 1,3 ARK1004115

AR Kilehovedkobling, variabel 1,7 ARK1004120

Overgangskobling med horn Understøtning

Meter Kg Artikelnr.

AR Kobling til rør 1,8 ARO1376010

AR Kobling til U-profil 1,8 ARO1376015

AR Dobbelt Kilehoved Allround, Understøtning

Kg Artikelnr.

Til samling af søjler i par 1,6 ARD1004121


Rosetbeslag, hængslet Allround

For montage af ekstra horisontaler

Kg Artikelnr.

AR Rosetbeslag, hængslet 1,5 ARR1004128

Kobling til stålprofil

Anvendes altid i par

Regnerisk belastning

Allround, Blitz facadestillads, Understøtning

Kg Artikelnr.

Til ophæng af rør 1,1 KOK1171098

BL Skraldenøgle Allround, Blitz facadestillads, Understøtning

Kg Artikelnr.

Nøglevidde 22 mm 0,7 KOS1171185

Layher Allround

Produktkatalog 2012/13 229


Layher Blitz facadestillads

Simpel teknologi blandet med gennemtænkte løsninger

... en sikker arbejdsplads

... besparende montage

230 Produktkatalog 2012/13

- et ukompliceret systemstillads, der samles hurtigt og effektivt

- kun få enkeltkomponenter

- logiske og hurtige udbygningsmuligheder

- sikkerheden er indbygget under montagen

- ergonomisk udformet og let at håndtere

- et minimum af vedligeholdelse

- Gelænder

- Fodliste

- Gulvplade

- Diagonal

- Stilladsramme

- Fodplade med gevind

- Gelænderstøtte

- Forankring

- kun 8 basiskomponenter og et minimum af montagearbejde

- erfaringer fra markedet gennem flere årtier

- lette, præcise og stabile komponenter

- kan opbygges omkring næsten alle forekommende typer af opgaver

- en avanceret produktionsteknologi

En af fordelene ved facadestilladset

er enkeltheden ved montage og

demontage - dette betyder omkostningsbesparelser.

Layher gulvplader monteres let ved

at lægge pladens kløer i stilladsrammens

u-profil. Der er frit valg mellem

gulvplader fremstillet i aluminium,

stål, krydsfiner eller glasfiber.

Gelænderets kilelåsesystem giver

stilladset ekstra stivhed og derved

en større følelse af sikkerhed. Alle

komponenter i systemet er uden

bolte, hvilket sikrer en hurtig montage.


Summen af gennemtænkte enkeltkomponenter kombineret med brugernes

opfindsomhed er hemmeligheden bag succesen.

Systemet er vel gennemprøvet og sikkert, det produceres i:

- 0,73 meters bredde i stål, anvendes op til stilladsgruppe 3

- 0,73 meters bredde i aluminium, anvendes op til stilladsgruppe 3

- 1,09 meters bredde i stål, anvendes til stilladsgruppe 4-5

En Layher gulvplade er altid et sikkert arbejdssted selv i store højder og i alt

slags vejr.

Den specielt udformede diagonal giver stilladset den nødvendige stabilitet.

Indstik blot toppen af diagonalen i stilladsrammens knudepunkt og spænd

den anden ende fast med den fastmonterede variable kobling.

Layher facadestillads er det perfekte og komplette system til alle bygningstyper.

Det er hurtigt og sikkert i alle henseender og under alle forhold.

Man kan vælge mellem to stilladsbredder, men alle komponenter, bortset fra

stilladsrammerne, er ens.

Stillads, 0,73 m bred, varmgalvaniseret stål

Som facadestillads til alle typer jobs såvel indendørs som udendørs.

Stillads, 0,73 m bred, aluminium

Som facadestillads til alle professionelle, der ønsker det let. Letvægtsstillads

betyder hurtig og let montage og demontage. Samtidigt kan man anvende

mindre biler til transporten.

Stillads, 1,09 m bred, varmgalvaniseret stål

Som facadestillads, til alle typer jobs, der kræver et bredere arbejdsdæk og

en højere bæreevne.

Mulighederne for at vælge netop det stilladsdæk, der passer til opgaven er

talrige. Tilpasningen i længderetningen sker i moduler af 1,57 m, 2,07 m, 2,57

m, 3,07 m og 4,14 m (alle er typegodkendt efter DIN HD 1000) DS / EN

12810-1

Layher Blitz facadestillads

Så enkelt er Blitz

Sikker i al slags vejr

Så variabelt er facadestilladset

Produktkatalog 2012/13 231


Layher Blitz facadestillads

Perfekt til sikkert arbejde

Perfekte og effektive detaljer er kendetegnet ved Layhers produkter.

Gulvpladen til 0,73 m bredde stilladsrammer er i

fuld bredde. Den er udstyret med tre kløer i hver

ende, hvilket giver en sikker samling.

Til hurtig justering af nivelering bruges fodplade

med spindel. Gevindet er selvrensende og forsynet

med sikring mod for lang udspindling.

Facadestilladset kan eksempelvis også monteres

med konsol og skærmgitter.

Gitterdragere i stål eller aluminium kan anvendes ved store spændvidder.

232 Produktkatalog 2012/13

Diagonalerne er fastgjort i knudepunkterne. For intern adgang kan anvendes gulvplade med

lem, med eller uden integreret stige.

Flere forankringer kan monteres til optagelse af

vandrette kræfter.

Stilladsgulvet kan let udvides i bredden med

konsoller. Hvis det er nødvendigt kan konsollerne

udstyres med diagonaler for understøtning.

Alt sammen standard materiel.

Indvendigt kan rækværk monteres hurtigt ved

anvendelse af det integrerede kilebeslag.

For individuelle løsninger kan anvendes stilladsrør.

Disse kan fastgøres, hvor det ønskes på

stilladsrammen.


Det nye Layher FIPRO stillads dæk

- et dæk der med sikkerhed gør hverdagen

”lettere”. Vægtbesparelse ved

montage af 500 m 2 /dag (3-mands

team).

Letvægt

Lavere vægt betyder lettere transport,

hurtigere montage og demontage.

Stærk

Skridsikker overflade sikrer solidt

fodfæste. Godkendelse op til stilladsklasse

3 gør det velegnet til

lettere pudsearbejde, malerarbejde

og tagarbejde.

Robust

Modstandsdygtig over UV, ældning,

vejr og vind. Uimodtagelig over for

kemikalier, der almindeligvis forekommer

på byggepladser. Stilladsdækket

optager ikke fugt, så man

undgår vægtforøgelse i regnvejr,

hvilket betyder, at vægtfordelene er

endnu større i fugtigt vejr.

Sammenlignet med ROBUST dæk

25,0 kg - 19,6 kg = 5,4 kg pr. dæk

5,4 kg x 80 dæk = 432 kg/dag

432 kg/dag x 220 arbejdsdage/år = 95.040 kg/team pr. år

Der betyder, at når FIPRO dæk anvendes i stedet for ROBUST, spares hver stillads montør

for 31.680 kg hvert år.

Sammenlignet med STALU dæk

21,6 kg - 19,6 kg = 2,0 kg pr. dæk

2,0 kg x 80 dæk = 160 kg/dag

160 kg/dag x 220 arbejdsdage/år = 35.200 kg/team pr. år

Layher Blitz facadestillads

FIPRO stillads dæk

Produktkatalog 2012/13 233


Layher Blitz facadestillads

BL Stilladsrammer, euro Blitz facadestillads

Stål, varmgalvaniseret Ø: 48,3 x 2,7 mm

234 Produktkatalog 2012/13

Meter Kg Artikelnr.

Standard 2,00 x 0,73 18,8 BLS1073200

Tilpasning 1,50 x 0,73 15,8 BLS1073153

Tilpasning 1,00 x 0,73 11,9 BLS1073100

Tilpasning 0,80 x 0,73 BLS1073080

Tilpasning 0,66 x 0,73 9,3 BLS1073066

Standard 2,00 x 1,09 24,5 BLS1109200

Tilpasning 1,50 x 1,09 17,3 BLS1109150

Tilpasning 1,00 x 1,09 15,9 BLS1109100

Tilpasning 0,66 x 1,09 14,1 BLS1109066

BL Stilladsrammer, euro

Aluminium: Ø: 48,3 x 4,0 mm

Meter Kg Artikelnr.

Standard 2,00 x 0,73 8,6 BLS1200073

Tilpasning 1,00 x 0,73 5,2 BLS1100073

Tilpasning 0,66 x 0,73 4,1 BLS1100066

BL Gennemgangsramme Blitz facadestillads

Stål, varmgalvaniseret Ø: 48,3 x 2,7 mm

Meter Kg Artikelnr.

BL Ramme 2,20 x 1,50 34,9 BLG1150220

BL Diagonaler Blitz facadestillads

Med kile-halvkobling

Meter Kg Artikelnr.

Til 2,07 m felt 2,80 7,0 BLD1280207

Til 2,57 m felt 3,20 7,8 BLD1320257

Til 3,07 m felt 3,60 8,8 BLD1360307

Til 1,57 m felt 2,20 6,3 BLD1230157

Til 4,14 m felt* 4,40 21,0

Til 0,73 m konsol 1,80 6,0 BLD1177109

Til 0,73 m ramme* 1,80 6,0 BLD1741177

Til 1,09 m konsol* 1,90 6,4 BLD1177190

Til 1,09 m ramme* 1,90 6,4 BLD1741195

Med 2 halvkoblingerTil 2,07 m felt 2,80 7,0 BLD1280207

Til 2,57 m felt 3,20 7,8 BLD1320257

Til 3,07 m felt 3,60 8,8 BLD1360307

Til 1,57 m felt 2,20 6,3 BLD1230157

Til 0,73 m konsol 1,80 6,0 BLD1177109

Til 0,73 m ramme* 1,80 6,0 BLD1741177

Til 1,09 m konsol* 1,90 6,4 BLD1177190

Til 1,09 m ramme* 1,90 6,4 BLD1741195

*Ikke lagervare

BL Dobbeltgelændere Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

1,09 BLD2050109

1,57 7,9 BLD2050157

2,07 9,8 BLD2050207

2,57 11,7 BLD2050257

3,07 14,1 BLD2050307

4,14 21,0 BLD2050414

BL Dobbelt tværgelænder Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Dbl. tværgelænder 0,73 4,4 BLG9050073

BL Dbl. tværgelænder* 1,09 5,6 BLG9050109

*Ikke lagervare

BL Fodlister, til langsider Blitz facadestillads

Træ, malet brun. Med stålbeslag

Meter Kg Artikelnr.

BL Fodliste 0,73 x 0,15 1,6 BLF1015175

BL Fodliste 1,09 x 0,15 2,4 BLF1015109

BL Fodliste 1,57 x 0,15 3,1 BLF1015157

BL Fodliste 2,07 x 0,15 4,7 BLF1015207

BL Fodliste 2,57 x 0,15 6,1 BLF1015257

BL Fodliste 3,07 x 0,15 6,8 BLF1015307

BL Fodliste 4,14 x 0,15 10,3 BLF1015414

BL Tværfodliste

Træ, malet brun. Med stålbeslag

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Fodliste 0,73 x 0,15 2,1 BLF1015073

BL Fodliste* 1,09 x 0,15 2,3 BLF1015074

*Ikke lagervare

Fast fodplade Blitz facadestillads

Normal stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

BL Fodspindel 0,20 m,

max spindelvej 0,22 m 0,20 BLF1361020

BL Fodspindel 0,40 m,

max spindelvej 0,22 m 0,40 2,4 BLF1361040

BL Fodspindel 0,60 m,

max spindelvej 0,41 m 0,60 3,6 BLF1361060

BL Fodspindel 0,80 m,

max spindelvej 0,55 m 0,80 4,9 BLF1361080

BL Fodspindel 1,50 m,

max spindelvej 0,55 m 1,50 BLF1361150

BL kipbar fodspindel Allround

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

Total højde 0,6 m,

max. spindelvandring 0,43 m 6,1 BLF1362060


BL Gulv, stål Allround, Blitz facadestillads

Skridsikkert stålgulv, varmgalvaniseret

BL Gulv, stål Blitz facadestillads

Skridsikkert stålgulv, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

0,73 x 0,32 6,1 BLG6032073

1,09 x 0,32 8,6 BLG6032109

1,40 x 0,32 9,9 BLG6032140

1,57 x 0,32 11,9 BLG6032157

2,07 x 0,32 15,4 BLG6032207

2,57 x 0,32 18,7 BLG6032257

3,07 x 0,32 22,2 BLG6032307

4,14 x 0,32 32,0 BLG6032414

Meter Kg Artikelnr.

1,09 x 0,19 BLG5019109

1,57 x 0,19 8,5 BLG5019157

2,07 x 0,19 10,2 BLG5019207

2,57 x 0,19 13,2 BLG5019257

3,07 x 0,19 15,3 BLG5019307

BL Gulv, robust Allround, Blitz facadestillads

Let alu-konstruktion med skridsikkert finérgulv

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,32 9,9 BLG4032157

2,07 x 0,32 11,5 BLG4032207

2,57 x 0,32 14,7 BLG4032257

3,07 x 0,32 16,0 BLG4032307

1,57 x 0,61 13,1 BLG4061157

2,07 x 0,61 16,4 BLG4061207

2,57 x 0,61 20,4 BLG4061257

3,07 x 0,61 25,0 BLG4061307

BL Gulvplader, stalu Allround, Blitz facadestillads

Nopret

Meter Kg Artikelnr.

Stilladsgr. 6 1,57 x 0,61 12,1 BLG1157061

Stilladsgr. 5 2,07 x 0,61 15,3 BLG1207061

Stilladsgr. 5 2,57 x 0,61 18,5 BLG1257061

Stilladsgr. 4 3,07 x 0,61 21,6 BLG1307061

Stilladsgr. 6 1,57 x 0,32 7,4 BLG1157032

Stilladsgr. 5 2,07 x 0,32 9,2 BLG1207032

Stilladsgr. 4 2,57 x 0,32 11,3 BLG1257032

Stilladsgr. 3 3,07 x 0,32 13,3 BLG1307032

Fipro Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

Stilladsgr. 3 2,57 x 0,61 17,4 BLG3865257

Stilladsgr. 3 3,07 x 0,61 19,6 BLG3865307

Layher Blitz facadestillads

BL Gulv, aluminium

Perforeret

Allround, Blitz facadestillads

Meter

1,40 x 0,32

Kg Artikelnr.

1,57 x 0,32 6,5 BLG8157032

2,07 x 0,32 8,0 BLG8207032

2,57 x 0,32 10,0 BLG8257032

3,07 x 0,32 11,5 BLG8307032

4,14 x 0,32 15,8 BLG8414032

Stålplanker

Til blindrum og udligninger

Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Stålplanke 1,00 x 0,30 7,0 BLS8100030

BL Stålplanke 1,50 x 0,30 9,5 BLS8150030

BL Stålplanke 2,00 x 0,30 12,0 BLS8200030

BL Stålplanke 2,50 x 0,30 15,3 BLS8250030

BL Gulv, stalu

Med lem

Allround, Blitz facadestillads

Let alukonstruktion med skridsikker overflade

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,61 15,1 BLG5157061

2,07 x 0,61 17,0 BLG5207061

2,57 x 0,61 20,6 BLG5257061

3,07 x 0,61 24,2 BLG5307061

BL Gulv, stalu Allround, Blitz facadestillads

Med lem

Let alukonstruktion med skridsikker overflade

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 0,61 15,1 BLG5157061

2,07 x 0,61 17,0 BLG5207061

2,57 x 0,61 20,6 BLG5257061

3,07 x 0,61 24,2 BLG5307061

BL Stiger

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Stige 2,15 x 0,35 8,7 BLS1035215

BL Stige 3,00 x 0,35 12,6 BLS1035300

BL Stige 3,25 x 0,35 13,0 BLS1035325

Produktkatalog 2012/13 235


Layher Blitz facadestillads

BL Trappe med repos

Aluminium, med skridsikre trin og repos

Max. belastning: 2,0 kN/m2

Blitz facadestillads

Meter Artikelnr.

Feltlængde: b: 0,64 m 2,57 x 2,00 BLT1060257

Feltlængde: b: 0,64 m 2,57 x 1,50 BLT1060256

Feltlængde: b: 0,64 m 3,07 x 2,00 BLT1060307

AR Trappegelændere

Stål, varmgalvaniseret

Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

2,57 x 2,00 18,1 ART1379257

2,57 x 1,50 18,1 ART1379256

3,07 x 2,00 20,1 ART1379307

BL Konsoller, smalle Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Konsol, m/horn 0,36 3,5 BLK1000036

BL Konsol, m/horn 0,50 5,8 BLK1000050

BL Konsol, u/horn 0,22 BLK1000022

BL Konsol u/horn 0,36 3,3 BLK1000036

BL Konsoller, bredde

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Konsol, m/horn 0,73 6,4 BLK1000073

BL Konsol u/horn 0,73 5,6 BLK1002073

BL Konsol, m/horn 1,09 9,4 BLK1000109

BL Konsol, u/horn 1,09 9,2 BLK1000100

BL Lås til konsol

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

0,3 BLL1369057

BL Gelænderstøtter

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Gelænderstøtte 0,73 7,9 BLG9001073

BL Gelænderstøtte* 1,09 1,1 BLG9001109

*Ikke lagervare

236 Produktkatalog 2012/13

BL Gelænderstøtte til konsol

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Gelænderstøtte 1,00 5,5 BLG9001100

BL Tværgelænderstøtter

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

0,73 13,3 BLT1000073

1,09 14,9 BLT1000109

BL U-profil til gulv

Stål, varmgalvaniseret

Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Løst trin 0,73 3,9 BLU1366007

BL Løst trin* 1,09 5,1 BLU1366009

*Ikke lagervare

BL Skærmkonsol

Stål

Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

18,9 BLK1361910

Layher Rammetainer Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

Rammetainer 31,9 BLR1073300

Sikkerhedsriegel 2,1 BLS1073301

Rammelås 3,1 BLR1073302


BL Ankerrør med krog, alu Allround, Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

Forankring 0,70 1,0 BLA1367070

Forankring 1,00 1,5 BLA1367100

Forankring 1,50 2,3 BLA1367150

BL Øjeskruer Allround, Blitz facadestillads

Artikelnr.

Lille Ø 7,8 mm l: 65 mm BLB1366605

Stor Ø 8,9 mm l: 70 mm BLB1366608

BL Rawplugs for 10 mm bor BLR1366611

BL Rawplugs for 12 mm bor BLR1366609

BL Gitterdrager, modulopbyggede Blitz facadestillads, Aqua-dæk

BL U-Profil til gitterdragere Blitz facadestillads

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

Aluminium 2,00 x 0,45 8,5 BLG9045200

Aluminium 3,00 x 0,45 11,0 BLG9045300

Aluminium 4,00 x 0,45 15,0 BLG9045400

Aluminium 5,00 x 0,45 20,0 BLG9045500

Aluminium 6,00 x 0,45 23,0 BLG9045600

Aluminium 8,00 x 0,45 31,0 BLG9045800

Stål* 5,14 x 0,45 52,3 BLG9045514

Stål* 6,14 x 0,45 60,9 BLG9045614

Stål* 7,71 x 0,45 76,0 BLG9045771

Stål* 2,00 x 0,45 20,0 BLG1001200

Stål* 3,00 x 0,45 30,0 BLG1001300

Stål* 4,00 x 0,45 40,0 BLG1001400

Stål* 5,00 x 0,45 50,0 BLG1001500

Stål* 6,00 x 0,45 55,0 BLG1001600

*Ikke lagervare

Meter Kg Artikelnr.

2,00 4,0 BLU1000200

3,00 6,0 BLU1000300

4,00 8,0 BLU1000400

5,00 10,0 BLU1000500

6,00 12,0 BLU1000600

BL Samlerør til gitterdragere Blitz facadestillads

Meter Kg Artikelnr.

BL Samlerør, lige 2,5 BLS1360082

BL Samlerør, vinkel 2,5 BLU1360083

BL Sikringsbøjle Allround, Blitz facadestillads, Aqua-dæk

Anvendes i stød mellem BL rammer, AR-søjler etc. som sikring mod

opløftning alle steder, hvor der kan opstå træk

Meter Kg Artikelnr.

BL Sikringsbøjle 0,1 BLS1369005

Normalkobling Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads,

Aqua-dæk, Understøtning

Ret vinkel Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør

Regningsmæssig belastning 12,8 kN

Kg Artikelnr.

Retvinklet kobling 48,3/48,3 1,1 KOK1171000

Drejekobling Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads,

Aqua-dæk, Understøtning

Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør.

Regningsmæssig last Pd=7,3 kN

Kg Artikelnr.

Dreje kobling 48,3/48,3 1,3 KOK1171030

Dobbeltkobling

Layher Blitz facadestillads

Stilladsrør Allround, Blitz facadestillads, Aqua-dæk

Stålrør: Ø: 48,3 mm x 3,2 mm. Vægt pr. m: 3,7 kg

Aluminiumsrør: Ø: 48,3 x 4,0 mm. Vægt pr. m: 1,5 kg

Meter Artikelnr.

Stålrør l: 0,5 KOR1000050

Stålrør l: 1,0 KOR1000100

Stålrør l: 1,5 KOR1000150

Stålrør l: 2,0 KOR1000200

Stålrør l: 2,5 KOR1000250

Stålrør l: 3,0 KOR1000300

Stålrør l: 3,5 KOR1000350

Stålrør l: 4,0 KOR1000400

Stålrør l: 4,5 KOR1000450

Stålrør l: 5,0 KOR1000500

Stålrør l: 5,5 KOR1000550

Stålrør l: 6,0 KOR1000600

Aluminiumsrør l: 0,5 KOR1360050

Aluminiumsrør l: 1,0 KOR1360100

Aluminiumsrør l: 1,5 KOR1360150

Aluminiumsrør l: 2,0 KOR1360200

Aluminiumsrør l: 2,5 KOR1360250

Aluminiumsrør l: 3,0 KOR1360300

Aluminiumsrør l: 3,5 KOR1360350

Aluminiumsrør l: 4,0 KOR1360400

Aluminiumsrør l: 4,5 KOR1360450

Aluminiumsrør l: 5,0 KOR1360500

Aluminiumsrør l: 5,5 KOR1360550

Aluminiumsrør l: 6,0 KOR1360600

Kg Artikelnr.

Retvinklet 48/34 KOK1170000

Variabel 48/34 1,1 KOK1171020

Retvinklet 48/60 1,7 KOK1171010

Variabel 48/60 1,9 KOK1171040

Parallelkobling Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

48/48 1,5 KOK1171055

Produktkatalog 2012/13 237


Layher Blitz facadestillads

Fodlistekobling Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

Halvkobling ø48 1,0 KOK1171220

BL Gelænderkobling Blitz facadestillads

238 Produktkatalog 2012/13

Kg Artikelnr.

Med kilelås 1,5 KOK1171210

Med bolt 1,5 KOK1171215

Udvendig rørsamler Allround, Blitz facadestillads, Understøtning

Regnerisk belastning, træk/tryk

Kg Artikelnr.

Stødkobling 1,3 KOR1171120

Indvendig rørsamler Allround, Blitz facadestillads

Kg Artikelnr.

Indvendig rørsamler 1,2 KOR1171110

Gitterdrager kobling Understøtning

49/49 mm

Kg Artikelnr.

1,6 KOK1171205

Kobling til stålprofil

Anvendes altid i par

Regnerisk belastning

Allround, Blitz facadestillads, Understøtning

Kg Artikelnr.

Til ophæng af rør 1,1 KOK1171098

BL Skraldenøgle Allround, Blitz facadestillads, Understøtning

Kg Artikelnr.

Nøglevidde 22 mm 0,7 KOS1171185


Førsteklasses materialer og kvalitetsforarbejdning,

lang levetid, multifunktionalitet

og optimal sikkerhed

har altid kendetegnet Layhers produktion

- og dermed været grundlaget

for sikkert arbejde og rentabilitet

for brugerne.

En yderligere fordel ved Layher rullestillads

er få basiskomponenter, der

fungerer som moduler og dermed

kan anvendes til flere konstruktionsvarianter.

Layher rullestillads overholder naturligvis de

europæiske og danske regler for rullestillads.

Horn med tilstrækkelig længde for sikker

sammensætning af flere stigerammer

Materialet er aluminium (rør-Ø 48,3 mm),

hvilket betyder vægtbesparelse ved opstilling,

nedtagelse og transport

Kvalitetssymbol for Layher rullestillads: Låseklo

med sikkert greb i trinnet - så er der ikke noget,

der vakler eller rasler

Fodliste rundt om platformen sikrer, at

materialer eller værktøj ikke falder ned

Arbejdsdæk til sikkert og vedvarende arbejde -

også med gulvlem, så man kan stige sikkert op

på stilladset indvendigt

Riflede trin - så man hverken skrider eller

slipper grebet, når man stiger op

Hjul med kuglelejer gør det sikkert og

nemt at manøvrere hele stilladset

Layher Rullestillads

Overbevisende detaljeløsninger

Produktkatalog 2012/13 239


Layher Rullestillads

Zifa foldestillads

240 Produktkatalog 2012/13

Stilladset klappes fladt sammen til transport og

stilles hurtigt op igen med gulvplade - klar til

brug.

Zifa-folde er egentlig et ”færdig-stillads”

beregnet til arbejder i mindre

højder. Klap det sammen, stil det

væk, transportér det - eller træk det

ud igen, læg gulvpladerne på - klar

til brug!

Basisenheden kan fuldt opstillet

komme igennem enhver dør.

Basisstillads af aluminium til indstiksmontage.

Ryglæn og diagonaler af

aluminium skal blot klikkes på plads.

Gulvplade bestående af aluminiumsramme

med krydsfinérplade (BFU

100G), så det er nemt for én mand

at montere; også med gulvlem, så

man kan stige sikkert op indvendigt.

Kørehjul med kuglelejer (med bremse)

sikrer, at stilladset står stabilt.

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGZ18010-290 2,90 1,84 0,90 44,1

FGZ18010-365 3,65 2,84 1,65 60,3

FGZ18010-410 4,10 3,34 2,10 94,7

FGZ18010-560 5,60 4,84 3,60 170,7

FGZ18010-710 7,10 6,34 5,10 217,4

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

Max. arbejdshøjde 7,3 m

Arbejdsdæk 0,75 x 1,80 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004


Uni-Let er et kompakt, let rullestillads

beregnet til sikkert og nemt

arbejde overalt, hvor man ellers må

stå på en stige.

En platform på 1,3 m 2 giver bevægelsesfrihed

og plads til materialer og

værktøj.

Den lave vægt og de små dimensioner

gør det let at transportere

og kombinere Uni-Let med andre

stilladser.

Stigerammer af aluminium til indstiksmontage.

Ryglæn og diagonaler

af aluminium klikkes nemt på plads.

Gulvplade bestående af aluminiumsramme

med krydsfinérplade (BFU

100G), så det er nemt for én mand

at montere; også med gulvlem, så

man kan stige sikkert op indvendigt.

Integreret hvilepodie.

Kørehjul med kuglelejer (med bremse)

sikrer, at stilladset står stabilt.

Teleskopiske udliggere til udvidelse i

bredden; sikrer at stilladset kan flyttes

uden først at skulle demonteres.

Max. arbejdshøjde 9,3 m

Arbejdsdæk 0,75 x 1,80 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004

Layher Rullestillads

Uni-let

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGX18010-315 3,15 2,34 1,15 55,5

FGX18010-415 4,15 3,34 2,15 146,9

FGX18010-515 5,15 4,34 3,15 155,2

FGX18010-615 6,15 5,34 4,15 173,1

FGX18010-715 7,15 6,34 5,15 214,8

FGX18010-815 8,15 7,34 6,15 232,7

FGX18010-915 9,15 8,34 7,15 247,1

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

Produktkatalog 2012/13 241


Layher Rullestillads

Uni-Kompakt

242 Produktkatalog 2012/13

Universal-stillads med platform i

dobbelt bredde - og alligevel kompakte

grundmål. Med dette stillads

er der masser af plads og bevægelsesfrihed

til arbejdet i højden - også

med materialer.

Stigerammer (1,50 m brede) af aluminium

til indstiksmontage. Ryglæn

og diagonaler af aluminium klikkes

nemt på plads.

Gulvplader bestående af aluminiumsramme

med krydsfinérplade (BFU

100G), så det er nemt for én mand

at montere; også med gulvlem, så

man kan stige sikkert op indvendigt.

Integreret hvilepodie efter forskrifterne.

Kørehjul med kuglelejer og centrisk

lastfordeling giver efter låsning

stor stabilitet. Lange stålspindler til

niveauudligning.

Udvidelse i bredden: Telesko-

piske udliggere kræves først ved en

arbejdshøjde på 8,50 m eller derover.

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGX1802-0350 3,50 2,60 1,50 98,2

FGX1802-0450 4,50 3,60 2,50 144,3

FGX1802-0550 5,50 4,60 3,50 163,1

FGX1802-0650 6,50 5,60 4,50 179,0

FGX1802-0750 7,50 6,60 5,50 238,8

FGX1802-0850 8,50 7,60 6,50 318,5

FGX1802-0950 9,50 8,60 7,50 335,2

FGX1802-1050 10,50 9,60 8,50 345,1

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

Max. arbejdshøjde inde 10,6 m

Max. arbejdshøjde ude 9,7 m

Arbejdsdæk 1,50 x 1,8 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004


Den universelle, mobile platform til

arbejdsopgaver på loft og væg, på

maskiner, tekniske anlæg, drifts- og

lagerhaller, indvendigt som udvendigt.

Trinrammer af aluminium til indstiksmontage.

Ryglæn og diagonaler af

aluminium klikkes nemt på plads.

Gulvplade bestående af aluminiumsramme

med krydsfinérplade (BFU

100G), så det er let for én mand at

montere; også med gulvlem, så man

kan stige sikkert op indvendigt.

Integreret hvilepodie efter forskrifterne.

Kørehjul med kuglelejer og centrisk

lastfordeling giver efter låsning

stor stabilitet, lange stålspindler til

niveauudligning.

Udvidelse i bredden foretages med

teleskopiske udliggere.

Layher Rullestillads

Uni-Standard

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGX2851-0350 3,50 2,60 1,50 92,0

FGX2851-0450 4,50 3,60 2,50 182,9

FGX2851-0550 5,50 4,60 3,50 198,3

FGX2851-0650 6,50 5,60 4,50 213,8

FGX2851-0750 7,50 6,60 5,50 269,3

FGX2851-0850 8,50 7,60 6,50 279,7

FGX2851-0950 9,50 8,60 7,50 309,1

FGX2851-1050 10,50 9,60 8,50 316,5

FGX2851-1150 11,50 10,60 9,50 375,0

FGX2851-1250 12,50 11,60 10,50 385,4

FGX2851-1350 13,50 12,60 11,50 410,8

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

Max. arbejdshøjde inde 13,6 m

Max. arbejdshøjde ude 9,6 m

Arbejdsdæk 0,75 x 2,85 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004

Produktkatalog 2012/13 243


Layher Rullestillads

Uni-Bred

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

244 Produktkatalog 2012/13

Universalstillads med arbejdsdæk

i dobbelt bredde sikrer behageligt

arbejde i højden.

Særligt egnet til arbejder med materialer,

der fylder meget, og som

kræver stor bevægelsesfrihed.

Stigerammer (1,5 m brede) af aluminium

til indstiksmontage. Ryglæn og

diagonaler af aluminium klikkes nemt

på plads.

Gulvplade bestående af aluminiumsramme

med krydsfinerplade (BFU

100G), så det er let for én mand at

montere; også med gulvlem, så man

kan stige sikkert op indvendigt.

Integreret hvilepodie efter forskrifterne.

Kørehjul med kuglelejer og centrisk

lastfordeling giver efter låsning stor

stabilitet. Lange gevindspindler giver

god mulighed for niveauudligning.

Udvidelse i bredden: Sker med teleskopiske

udliggere, så man kan arbejde

på loft eller væg. Kræves først

ved en arbejdshøjde på 8,6 m.

Max. arbejdshøjde inde 13,6 m

Max. arbejdshøjde ude 9,6 m

Arbejdsdæk 1,50 x 2,85 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGX2852-0350 3,50 2,60 1,50 121,0

FGX2852-0450 4,50 3,60 2,50 183,6

FGX2852-0550 5,50 4,60 3,50 201,8

FGX2852-0650 6,50 5,60 4,50 219,4

FGX2852-0750 7,50 6,60 5,50 304,7

FGX2852-0850 8,50 7,60 6,50 359,1

FGX2852-0950 9,50 8,60 7,50 390,3

FGX2852-1050 10,50 9,60 8,50 402,9

FGX2852-1150 11,50 10,60 9,50 486,3

FGX2852-1250 12,50 11,60 10,50 498,9

FGX2852-1350 13,50 12,60 11,50 530,1


Uni-Trappe er den ideelle løsning i

forbindelse med vedligeholdelsesarbejder

mv. Den bekvemme trappe

med gelænder hele vejen gør det lettere,

når man skal op og ned mange

gange. Man kommer hurtigt højt op,

og man har den ene hånd fri til at

tage værktøj og materialer med.

Stigerammer (1,50 m brede) af aluminium

til indstiksmontage. Ryglæn

og diagonaler af aluminium klikkes

nemt på plads.

Gulvplader bestående af aluminiumsramme

med krydsfinérplade (BFU

100G), så det er let for én mand at

montere; også med gulvlem i hele

længden, så det er let at stige op

indvendigt.

Kørehjul med kuglelejer og centreret

lastfordeling giver efter låsning stor

stabilitet. Lange gevindspindler giver

god mulighed for niveauudligning.

Udvidelse i basisbredden: Sker med

teleskopiske udliggere, således at

stilladset kan flyttes uden først at

skulle demonteres.

Max. arbejdshøjde inde 14,5 m

Max. arbejdshøjde ude 8,5 m

Arbejdsdæk 1,50 x 2,85 m

Belastning 2 kN m2 Stilladsgr. 3

DS/HD-1004

Varenummer Arbejdshøjde m Stilladshøjde m Gulvhøjde m Vægt kg

FGT1802-0450 4,50 3,70 2,50 167,3

FGT1802-0650 6,50 5,70 4,50 242,4

FGT1802-0850 8,50 7,70 6,50 378,7

FGT1802-1050 10,50 9,70 8,50 453,7

FGT1802-1250 12,50 11,70 10,50 528,9

FGT1802-1450 14,50 13,70 12,50 604,0

Min. Leje 4 dage

NB! Ved montage/demontage må der max. være 2 m mellem dækkene!

Layher Rullestillads

Uni-Trappe

Produktkatalog 2012/13 245


Layher rullestillads / Alu-Gangbro 600

Arbejdsplatform op til 10 meter

Enten leveret som en færdig komponent til

anvendelse på det ønskede sted (*dobbelt gelænder,

gelænderfastgørelse og *gelændersikring)

eller leveret til montering som enkeltdele

(gelænderstolpe til gangbro, gelænderklemme,

Ø 48,3 mm stilladsrør og fodlister).

Med klemme til Alu-gangbro kan flere gangbroer

sættes sammen til en platform.

*ej lagervare

246 Produktkatalog 2012/13

En hurtig, let og sikker gangbro.

Hurtig fordi den er nem at håndtere - trods de mange anvendelsesmuligheder.

Let fordi materialet er aluminium. Sikker fordi specialprofiler gør den

ekstra stabil.

Da Layher Alu-Gangbro 600 med bredden 0,60 m lever op til lastkravene i DS

/ EN 12811-1 betyder dette at den ikke kun er tilladt i stilladsgruppe 2 (1,5

kN/m 2 i længder på op til 10 m), men også i stilladsgruppe 3 (2 kN/m 2 i længder

på op til 7,10 m).

Det betyder, at den kan anvendes som gangbro i arbejds- og beskyttelsesstilladser,

loftstilladser og som broelement i facadestilladser.

Ved en arbejdshøjde på mere end 2,00 m kræves rækværk.

Tilladt belastning til Alu-Gangbro 600:

2 kN/m 2 belastning op til 7,10 m; 1,5 kN/m 2 op til 10 m

Alt efter Alu-Gangbroens længde er det nødvendigt med understøtning på

underlagene fra 0,25 til 0,5 m fra enden og ind mod midten.

Underlagene skal være tilstrækkeligt skridsikre og bæredygtige og desuden

sikret mod forskydning eller væltning.

I forbindelse med købet udleveres en opstillings- og brugervejledning, som

altid skal følges ved opstilling og nedtagning.


Uddrag af vores opstillings- og brugervejledninger. Den fulde vejledning findes

på VMC Pitzner website - www.vmc-pitzner.dk

For rullestillads gælder normen DS/HD-1004. Denne norm for stillads indeholder

nye bestemmelser for bl.a. belastningskoncept og afstande mellem de

enkelte gulve i forhold til hinanden og i forhold til opstillingsunderlaget.

Brugeren skal især være opmærksom på følgende:

1. Efter de ændrede forskrifter,

som har været gældende siden

1. januar 1987, er den maksimale

arbejdshøjde udenfor ca. 8 meter.

I den forbindelse skal ballastværdier

efter materiale- og ballasttabeller

overholdes. Ved større

højder kræves særlige foranstaltninger,

som man får oplysninger

om hos leverandøren.

2. Rullestillads, hvor ståhøjden er

over 3 m, må kun opstilles af

personer, der har gennemgået en

uddannelse i at opstille, ændre

og nedtage rullestillads - jf. AT

meddelelse nr. 2.14.2

3. Inden opstilling finder sted skal

alle dele kontrolleres for fejl og

mangler. Til de mobile Layher

arbejdsstilladser må der udelukkende

anvendes ubeskadigede,

originale dele. Opstilling og

nedtagning sker efter de viste

eksempler, og anbringelse af sikkerhedsvægte

og vægafstivning

efter angivelserne i de gældende

opstillings- og brugervejledninger.

4. For opstilling og nedtagning af de

mobile arbejdsplatforme kræves

der montagegulve i en vertikal

afstand på max. 2,00 m (systembelægninger

eller stilladsplanker

efter DS/HD-1004. Der skal i en

afstand på 4,00 m anbringes

mellemplatforme med gulvlem.

5. Stigerammerne skal sikres med

låsefjedre, så de ikke kan adskilles

uforvarende.

6. Stilladset opstilles lodret ved

hjælp af gevindspindlerne på

hjulene.

7. Alle diagonaler og ryglæn skal i

forbindelse med opstilling skubbes

så langt udad som muligt.

8. For mindre stilladser, hvor gulvhøjden

er mere end 1,00 m, skal

der etableres en anordning, der

muliggør anbringelse af gelænder

efter DS/HD-1004.

9. Inden stilladset tages i brug,

skal det kontrolleres, at opstillingen

er i orden og udført efter

forskrifterne.

10. Man må kun stige op på platformen

indvendigt fra i stilladset.

11. Der må ikke arbejdes eller forekomme

belastning på to eller

flere platforme samtidigt.

12. Personer, som arbejder på rullestilladser,

må ikke stemme sig

imod gelænderet.

13. Der må hverken anbringes eller

bruges løftegrej ved rullestilladser.

14. Stilladset må kun køres på et

horisontalt plant underlag med

tilstrækkelig bæreevne og kun

på langs eller på tværs. Undgå at

støde ind i noget. Ved basisudvidelse

i bredden til den ene side

med vægafstivning må kørsel kun

ske parallelt med væggen.

Layher rullestillads / Montage

Montage

15. Under kørsel må der ikke opholde

sig personer eller befinde sig løse

genstande på stilladset.

16. Efter kørslen skal styrehjulene

låses ved at trykke bremsearmen

ned.

17. Stilladserne må ikke udsættes for

aggresive væsker eller gasser.

18. Rullestilladser må ikke forbindes

indbyrdes, medmindre der foreligger

særlig statisk dokumentation.

Det gælder også alle andre

særkonstruktioner, fx hængestilladser

osv.

19. Ved anvendelse i det fri eller ved

åbne bygninger skal rullestilladset

ved en vindstyrke på over

6 efter Beaufort-skalaen, eller

efter arbejdstid, køres i læ eller

på anden vis sikres mod at vælte.

(Er vindstyrken over 6, kan man

tydeligt mærke, at man hæmmes,

når man går).

Produktkatalog 2012/13 247


Layher rullestillads / Konstruktioner

Layher rullestillads i specielle konstruktioner

Uni-Standard med konsoller Uni-Bred med

konsoller

Opbygning med 2 konsoldæk på et niveau.

Maksimal arbejdshøjde 8,60 m.

Arbejdsdæk 2,2 x 2,85 m og 2,20 x 2,85 m

Belastning 1,5 kN/m 2 (på et arbejdsplan)

Stilladsgruppe 2, DS/HD-1004

Flytbart hængestillads til facadearbejder, vedligeholdelses-

og inspektionsarbejder fx på broer.

I denne udførelse anvendes hængestiger med

påskruede rørforbindere.

Ethvert specielt stillads, skal gennemregnes,

inden det opstilles.

248 Produktkatalog 2012/13

Uni-Standard

Specialkonstruktion (dobbeltkonstruktion)

med 2 Uni-Standard stilladser på justerbare

kørebjælker.

Maksimal arbejdshøjde 8,40 m

Arbejdsdæk 2,00 x 2,85 m

Belastning 1,5 kN/m 2

Stilladsgruppe 2, DS/HD-1004

DS/HD-1004 omfatter rullestillads

med fast grundareal. Alle beskrevne

Layher modelserier lever op til disse

forskrifter. Elementerne i Uni Standard

kan desuden anvendes som

optimale moduler i individuelle stilladskonstruktioner,

som gør arbejdet

mere sikkert og lettere på mange

byggepladser.

På baggrund af standarddelene bliver

der udviklet udbygningsmuligheder

med serieelementer til brug for

stilladsformer, der benyttes igen og

igen. Disse former er ikke omfattet

af reglerne i henhold til DS/HD-1004,

men er alligevel baseret på grundlaget

heri.

Eksemplerne på denne side viser

udvidelse i bredden øverst oppe

på stilladset, etablering af flere

arbejdsniveauer med konsoller eller

etablering af arbejdsniveauer med

forøget gulvareal ved sammensætning

af flere enkeltstilladser.

Stilladskonstruktioner i henhold til DS/HD-1004

Hængestillads til arbejde på broer

Hængestillads til arbejde på lige flader

Snit Forfra Fra oven

Snit Forfra Fra oven

Hængestillads til arbejde på runde/skrå flader

Snit Forfra Fra oven


Zifa 75 grundramme Rullestillads

Aluminium

B: 0,75 m, L: 1,80 m, H: 1,50 m

I sammenklappet stand: 0,95 x 1,50 x 0,30 m

Kg Artikelnr.

Zifa 75 grundramme 20,2 FGS1075180

Stigeramme 75/4 Rullestillads

Aluminium

Skridsikre riflede trin

Højde: 1,00 m, bredde: 0,75 m

Kg Artikelnr.

Stigeramme 75/4 4,7 FGS1075004

Stigeramme 75/8 Rullestillads

Aluminium

Skridsikre riflede trin

Højde: 2,00 m, bredde: 0,75 m

Kg Artikelnr.

Stigeramme 75/8 8,9 FGS1075008

Stigeramme 150/4 Rullestillads

Aluminium

Skridsikre riflede trin

Højde: 1,00 m, bredde: 1,45 m

Kg Artikelnr.

Stigeramme 150/4 6,8 FGS1150004

Stigeramme 150/8 Rullestillads

Aluminium

Skridsikre riflede trin

Højde: 2,00 m, bredde: 1,45 m

Kg Artikelnr.

Stigeramme 150/8 12,9 FGS1150008

Layher Rullestillads

Gulv med lem 2,85 x 0,68 m Rullestillads

Aluminiumsramme med belægning og aluminiumklap af krydsfinérplade

(BFU 100G) med phenolharpiksbelægning

Længde: 2,85 m, bredde: 0,68 m

Kg Artikelnr.

Gulv med lem 2,85 x 0,68 m 22,1 FGG1160285

Gulvplade 2,85 x 0,68 m Rullestillads

Aluminiumsramme med belægning af krydsfinérplade (BFU 100G) med

phenolharpiksbelægning

Længde: 2,85 m, bredde: 0,68 m

Kg Artikelnr.

Gulvplade 2,85 x 0,68 m 22,1 FGG1060285

Gulv med lem 1,8 x 0,68 m Rullestillads

Aluminiumsramme med belægning og aluminiumklap af krydsfinérplade

(BFU 100G) med phenolharpiksbelægning

Længde: 1,80 m, bredde: 0,68 m

Kg Artikelnr.

Gulv med lem 1,8 x 0,68 m 15,3 FGG1068180

Gulvplade 1,8 x 0,68 m Rullestillads

Aluminiumsramme med belægning af krydsfinérplade (BFU 100G) med

phenolharpiksbelægning

Længde: 1,80 m, bredde: 0,68 m

Kg Artikelnr.

Gulvplade 1,8 x 0,68 m 13,9 FGG1060180

Gulvlem Special 1,52 m Rullestillads

Aluminiumsramme med belægning af krydsfinérplade (BFU 100G) med

phenolharpiksbelægning

Længde: 1,80 m, bredde: 0,68 m

Kg Artikelnr.

Gulvlem Special 1,52 m 12,7 FGG1068152

Anvendes til:

• Uni-Trappe

Ryglæn 2,85 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 2,85 m

Kg Artikelnr.

Ryglæn 2,85 m 4,0 FGR1000285

Produktkatalog 2012/13 249


Layher Rullestillads

Ryglæn 1,80 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 1,80 m

Kg Artikelnr.

Ryglæn 1,80 m 3,0 FGR1000180

Dobbeltgelænder 2,85 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 2,85 m, højde: 0,50 m

250 Produktkatalog 2012/13

Kg Artikelnr.

10,0 FGR1002285

Dobbeltgelænder 1,80 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 1,80 m, højde: 0,50 m

Kg Artikelnr.

Dobbeltgelænder 1,80 m 8,0 FGG1001180

Diagonal 3,35 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 3,35 m

Kg Artikelnr.

Diagonal 3,35 m 4,8 FGD1002335

Diagonal 2,50 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 2,50 m

Kg Artikelnr.

Diagonal 2,50 m 4,0 FGD1002250

Horisontaldiagonal 2,95 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 2,95 m

Kg Artikelnr.

Horisontaldiagonal 2,95 m 5,0 FGH1003295

Anvendes til:

• Uni-Trappe

Horisontaldiagonal 1,95 m Rullestillads

Aluminium

Længde: 1,95 m

Kg Artikelnr.

Horisontaldiagonal 1,95 m 4,0 FGH1003195

Horisontaldiagonal, justerbar Rullestillads

Aluminium

Længde: 3,20 - 4,00 m

Kg Artikelnr.

Horisontaldiagonal, justerbar 6,1 FGH1003325

Anvendes til:

• Uni-Trappe

Starttrin til rullestillads Rullestillads

Aluminium

Længde: 0,27 m

Kg Artikelnr.

Starttrin til rullestillads, smal 2,7 FGS1027004

Starttrin til rullestillads, bred 3,3 FGS1027008

Støtteben, teleskopisk Rullestillads

Aluminium

Kg Artikelnr.

Støtteben, teleskopisk 2,60 m 9,3 FGS1007183

Støtteben, teleskopisk 5,00 m 14,9 FGS1007184

Afsværtning til støtteben Rullestillads

Aluminium

Længde: 0,50 m

Meter Kg Artikelnr.

Afsværtning til støtteben 3,5 FGA1007185

Uni-Trappe med 2 repos Rullestillads

Aluminium

Kg Artikelnr.

Uni-Trappe med 2 repos 17,0 FGT1000200

Anvendes til:

• Uni-Trappe


Trappegelænder 3,00 m Rullestillads

Aluminium

Kg Artikelnr.

Trappegelænder 3,00 m 5,0 FGG1000300

Anvendes til:

• Uni-Trappe

Trappegelænder 1,20 m Rullestillads

Aluminium

Kg Artikelnr.

Trappegelænder 1,20 m 1,7 FGG1000120

Anvendes til:

• Uni-Trappe

Låsefjeder Rullestillads

Stål

Kg Artikelnr.

Låsefjeder 0,1 FGL1359040

Ballast Rullestillads

Stål, varmgalvaniseret med halvkobling. Til ballastering af stilladser se

opstillings- og brugervejledning til mobile arbejdsplatforme

Meter Kg Artikelnr.

Ballast (10 kg) 10,0 FGB1359045

Fodliste 2,85 m Rullestillads

Træ

Længde: 2,85 m, højde: 0,15 m

Meter Kg Artikelnr.

Fodliste 2,85 m 7,1 FGF1015285

Fodliste 1,80 m Rullestillads

Træ

Længde: 1,8 m, højde: 0,15 m

Meter Kg Artikelnr.

Fodliste 1,80 m 4,5 FGF1015180

Layher Rullestillads

Fodliste 1,45 m Rullestillads

Træ

Længde: 1,44 m, højde: 0,15 m

Kg Artikelnr.

Fodliste 1,45 m 3,2 FGF1015144

Fodliste 0,75 m Rullestillads

Træ

Længde: 0,75 m, højde: 0,15 m

Kg Artikelnr.

Fodliste 0,75 m 1,7 FGF1015075

Hjul Ø: 150, 4 kN Rullestillads

Plastikhjul Ø: 150 mm, med enkel bremsearm.

Tilladt belastning: 4 kN (400 kp)

Kg Artikelnr.

Hjul Ø: 150, 4 kN 2,0 FGH1150300

Hjul m/ gevindspindel 7 kN Rullestillads

Og holder af stål

Plastikhjul forstærket, Ø: 200 mm

Tilladt belastning: 7 kN

Med dobbelt bremsearm og belastningscentrering i bremset tilstand.

Hjul og drejekrans kan bremses

Indstillingsområde 0,3 - 0,6 m

Kg Artikelnr.

Hjul m/ gevindspindel 7 kN 7,8 FGH1200400

Hjul m/ gevindspindel 10 kN

Og holder af stål

Plastikhjul forstærket, Ø: 200 mm

Tilladt belastning: 10 kN

Allround, Rullestillads

Med dobbelt bremsearm og belastningscentrering i bremset tilstand.

Hjul og drejekrans kan bremses

Indstillingsområde 0,3 - 0,6 m

Kg Artikelnr.

Hjul m/ gevindspindel 10 kN 8,8 FGH1200750

Produktkatalog 2012/13 251


Layher Rullestillads

Alu-konsol 0,75 m Rullestillads

Til stilladser, af aluminium

Til udvidelse af arbejdsplatformen til én side eller to sider

Bredde: 0,75 m, højde: 0,9 m

Kg Artikelnr.

Alu-konsol 0,75 m 5,5 FGK1359075

Støtteben, teleskopisk Rullestillads

Aluminium

Længde: 5,00 m

Kg Artikelnr.

Støtteben, 5,00 m 16,0 FGS1007184

Kan anvendes til:

• Uni-Standard

• Uni-Bred

Alu-Gangbro 600 Rullestillads

Meter Kg Artikelnr.

3,18 x 0,60 m h = 0,09 20,0 BLG9318060

4,12 x 0,60 m h = 0,09 26,0 BLG9412060

4,75 x 0,60 m h = 0,09 29,0 BLG9475060

5,20 x 0,60 m h = 0,12 38,0 BLG9520060

6,15 x 0,60 m h = 0,12 45,0 BLG9610060

7,10 x 0,60 m h = 0,12 52,0 BLG9710060

8,00 x 0,60 m h = 0,15 68,0 BLG9800060

9,10 x 0,60 m h = 0,15 76,0 BLG9910060

10,00 x 0,60 m h = 0,15 85,0 BLG9999060

Dobbeltgelænder 2,00 m Rullestillads

Aluminium

Sammenklappelig til transport

Længde: 2,00 m, højde: 1,10 m

Kg Artikelnr.

Dobbeltgelænder* 2,00 m 10,0 BLD2999082

*ej lagervare

Dobbeltgelænder 3,00 m Rullestillads

Aluminium

Sammenklappelig til transport

Længde: 3,00 m, højde: 1,10 m

Kg Artikelnr.

Dobbeltgelænder* 3,00 m 13,5 BLD2999083

*ej lagervare

252 Produktkatalog 2012/13

Gelænderfastgørelse Rullestillads

Aluminium

Til fastgørelse af dobbeltgelændere til Alu-Gangbro

Længde: 0,50 m

Kg Artikelnr.

Gelænderfastgørelse 1,0 BLG9999085

Gelændersikring Rullestillads

Stål

Til sikring af dobbeltgelændere med gelænderfastgørelse

Kg Artikelnr.

Gelændersikring* 1,0 BLG1333000

*ej lagervare

Klemme / Alu-Gangbro 600 Rullestillads

Til forbindelse af Alu-Gangbro nr. 1328

Kg Artikelnr.

Klemme til Alu-Gangbro 600 1,0 BLK1990080

Gelænderstolpe Rullestillads

Aluminium

Til tilslutning af den tredelte sidebeskyttelse bestående af stilladsrør,

gelænderklemme og fodliste

Længde: 1,20 m

Kg Artikelnr.

Gelænderstolpe 2,0 BLG9999090

Gelænderklemme Rullestillads

Stål

Til fastgørelse af stilladsrør til gelænderfastgørelsesstolpen (rygbeskyttelse)

Kg Artikelnr.

Gelænderklemme 0,4 BLG9999075

Drager 2,85 m Rullestillads

Aluminium. Bærende element i stilladsmodulet eller dobbelt sidebeskyttelse

Længde: 2,85 m, højde: 0,50 m

Kg Artikelnr.

Drager 2,85 m 11,0 FGD1001285


Fodplade m/ gevindspindel Allround, Blitz facadestillads,

Rullestillads, Understøtning

Stål

Varmgalvaniseret, med møtrik, grundplade 150 x 150 mm, max. spindelvej

0,40 m, højde 0,60 m

Kg Artikelnr.

BL Fodspindel 0,60 m 3,6 BLF1361060

Hjul m/ gevindspindel Rullestillads

Tilladt belastning 10 kN (1000 kp)

Stål.

Forstærket plastikhjul

Ø 200 mm, hjul og drejekrans kan bremses

Indstillingsområde 0,30 - 0,60 m

Kg Artikelnr.

Hjul m/ gevindspindel 1000 kp 10,9 FGH1201000

Normalkobling

Understøtning

Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads, Aqua-dæk,

Ret vinkel Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør

Regningsmæssig belastning 12,8 kN

Kg Artikelnr.

Retvinklet kobling 48,3/48,3 1,1 KOK1171000

Drejekobling

Understøtning

Allround, Blitz facadestillads, Rullestillads, Aqua-dæk,

Stilladskobling til 48,3/48,3 mm rør.

Regningsmæssig last Pd=7,3 kN

Kg Artikelnr.

Dreje kobling 48,3/48,3 1,3 KOK1171030

Layher Rullestillads

Produktkatalog 2012/13 253


Layher Event System

Sport · Kultur · Miljø · Show

Hvad enten det drejer sig om byfest, rockkoncert, sportsarrangementer eller teateropførelse, kan man med succes

opbygge løsningen med Layher tribuner, podier eller stole - Event System.

Med det fleksible system og de smarte enkeltdele kan man stille fantastiske løsninger på benene, indendørs eller

udendørs. Og sikkerheden er i top!

Layher siddetribune

Layher scener og tribuner

254 Produktkatalog 2012/13

Ingen kompromis med komfort og

udnyttelse af areal - du opnår altid

et godt udsyn!

Vi kan altid skræddersy en tilskuerplads

til dine behov.

Et perfekt mix af Layher produkter

giver en overdækket, vindafskærmet

og sikker tribune eller scene.


Endelig et typegodkendt og komplet

stillads- og podiesystem med stor

fleksibilitet og uanede muligheder:

- Aftagelige podiehjørner - stillads

direkte op igennem podiesystemet

- Markant færre løsdele - opbygges i

2,07 x 2,57 m

- Hurtigere opsætning, store

besparelser til roadies og stage

crew

- PITZNER tilbyder sin tekniske

ekspertise i Layher Event System

og udnyttelse af systemets

muligheder.

Endvidere øges fleksibiliteten ved

muligheden for at leje materiel, hvis

udførelsen af projektet ændrer sig - i

sådanne tilfælde bringer PITZNER

hurtigt alternativer på banen, fx

baseret på standard Allround

materiel, som i forvejen udgør

scenens underbygning.

Med en kombination af det brede

produktprogram hos PITZNER og

Layher kan du arbejde under tag og i

læ for vinden.

Vejret som en indflydelsesrig faktor

er en saga blot.

PITZNER skræddersyr din løsning til

byggeri og renovering året rundt.

Nu er vejret kun en dårlig undskyldning...

læ for torden, regn og vind... - og så er der

endda godt med arbejdsrum!

En imponerende scene...

Et enkelt, men stærkt grundlag.

Layher Event System

Layher Event System - den komplette løsning

Ind- og overdækning

Produktkatalog 2012/13 255


Layher Event System

Podie EV86 Event System

256 Produktkatalog 2012/13

Meter Kg Artikelnr.

0,86 x 2,07 26,0 EVG1010020

Klemme til Eventpodie Event System

Kg Artikelnr.

0,3 EVK1010060

Løst ben til podie 1,00 m Event System

Meter Kg Artikelnr.

Løst ben til podie 1,00 1,1 EVL1010005

Travers Event System

Meter Kg Artikelnr.

Travers 1,04 7,7 EVT1010025

Travers 2,07 12,8 EVT1010030

Travers 2,57 15,4 EVT1010035

Travers understøtning Event System

Meter Kg Artikelnr.

Travers understøtning 2,57 25,5 EVT1010040

Låseklemme til travers Event System

Kg Artikelnr.

Låseklemme til travers 0,6 EVL1010045

Låseklemme til tribune Event System

Kg Artikelnr.

Låseklemme til tribune 0,6 EVL1010050

EU håndliste for podium Event System

Meter Kg Artikelnr.

EU håndliste for podium 1,04 4,6 EVH1010065

EU håndliste for podium 2,07 8,4 EVH1010070

EU håndliste for podium 2,57 10,2 EVH1010075

Gelænder med børnesikring

Meter Kg Artikelnr.

Med børnesikring 1,04 17,2 EVG5406104

Med børnesikring 2,07 31,8 EVG5406207

Med børnesikring 2,57 37,2 EVG5406257

AR Trappevanger 500 kg/m 2 Event System, Trappetårn 500 / 750

Meter Kg Artikelnr.

5 trin 1,57 x 1,00 21 ART2500005

9 trin 2,57 x 2,00 43,5 ART2500009

AR Trappevanger 750 kg/m 2 Event System

Meter Kg Artikelnr.

1 trin 0,30 x 0,20 2,4 ART2750001

2 trin 0,60 x 0,40 5,5 ART2750002

3 trin 0,90 x 0,60 8,0 ART2750003

5 trin 1,57 x 1,00 28,7 ART2750005

8 trin 2,57 x 1,50 43,5 ART2750008

AR Trappegelænder 500 kg/m 2 Event System, Trappetårn 500/750

Meter Kg Artikelnr.

1 trin 0,30 x 0,20 6,5 ART3500101

2 trin 0,60 x 0,40 14,0 ART3500102

3 trin 0,90 x 0,60 16,0 ART3500103

5 trin 1,57 x 1,00 21,6 ART3500105

9 trin 2,57 x 2,00 42,5 ART3500109

AR Trappegelænder 750 kg/m 2 Event System, Trappetårn 500/750

Meter Kg Artikelnr.

1 trin 0,30 x 0,20 6,5 ART3750101

2 trin 0,60 x 0,40 14,0 ART3750102

3 trin 0,90 x 0,60 16,0 ART3750103

5 trin 1,57 x 1,00 21,1 ART3750105

8 trin 2,57 x 1,50 39,0 ART3750108

AR Gelænder 500/750 Event System, Trappetårn 500/750

Meter Kg Artikelnr.

Gelænder m/børnesikr. 0,73 15,5 ARG1800073

Gelænder m/børnesikr. 1,09 19,8 ARG1800109

Gelænder m/børnesikr. 1,40 23,5 ARG1800140

Gelænder m/børnesikr. 1,57 25,6 ARG1800157

Gelænder m/børnesikr. 2,07 31,6 ARG1800207

Gelænder m/børnesikr. 2,57 37,0 ARG1800257

AR Horisontal m/spalteluk Event System, Trappetårn 500/750

Meter Kg Artikelnr.

Horisontal m/spalteluk 1,09 9,0 ARH1810109

Horisontal m/spalteluk 1,40 10,5 ARH1810140

Horisontal m/spalteluk 1,57 16,6 ARH1810157

Horisontal m/spalteluk 2,07 18,5 ARH1810207

Horisontal m/spalteluk 2,57 18,6 ARH1810257

Spalteluk m/kløer 1,09 5,0 ARS1815109

Spalteluk m/kløer 1,57 7,9 ARS1815157

Spalteluk m/kløer 2,07 9,7 ARS1815207


Overdækning af hele byggerier,

nybyggeri som renovering vil i mange

tilfælde være en rationel løsning,

som højner såvel arbejdets kvalitet

som forholdene for bygningsarbejderne.

Endvidere vil det ofte være

økonomisk fordelagtigt i kraft af

færre vejrligsdage, opfyldelse af

tidsplaner samt bedre produktionsflow.

Blandt de mange fordele kan nævnes:

- hurtig montage

- lav egenvægt

- stor lysgennemgang

- brandhæmmende

- anvendes igen og igen

Åben Låst

Aqua-dæk

Vejrligskærm

Produktkatalog 2012/13 257


Aqua-dæk

Mobil arbejdsskærm

Ved mange større dækstøbningsopgaver

er det en fordel at afskærme

arbejdsstedet mod vejrliget.

Her kan der være god økonomi i at

opbygge en mindre lukket vejrligsskærm,

som fremføres i takt med

støbearbejdet.

Sidevægge monteres med Allround

stilladskomponenter og spær af

gitterdragere, der etableres sideafsværtning

og hele ind-/overdækningen

lukkes med Aqua-dæk plader.

Vejrligsskærmen monteres med hjul.

Montagen kan her ske traditionelt,

fra bredt gavlstillads eller med kran.

Kranmonteret vejrligsskærm

I mange tilfælde vil det være mere

rationelt at samle Aqua-dæk taget i

sektioner på jorden for derefter at

hejse det på plads.

Ved opbygning på jorden startes

med et lille montagestillads til understøtning

under kippen. Derefter

samles en sektion ad gangen i

den ønskede længde/spændvidde

bestående af spærfag beklædt med

Aqua-dæk plader.

Sektionerne hejses på plads med

kran og løfteåg. De placeres med

et mellemrum svarende til længden

af en Aqua-dæk plade mellem hver

sektion.

Montagen afsluttes fra oversiden af

taget med udfyldning af mellemrummene

med løse Aqua-dæk plader.

258 Produktkatalog 2012/13


Aqua-dæk plader Aqua-dæk

Fremstillet af slagfaste klare PVC-plader, monteret på aluminiumprofiler

og udstyret med 4 selvlåsende kløer.

Meter Kg Artikelnr.

1,57 x 1,25 10,0 AQD1125157

2,07 x 1,25 13,0 AQD1125207

2,57 x 1,25 16,0 AQD1125257

3,07 x 1,25 18,0 AQD1125307

Aqua-profil Aqua-dæk

Fremstillet af aluminium, udstyret med 2 selvlåsende kløer.

Meter Kg Artikelnr.

1,57 3,0 AQP1000157

2,07 4,0 AQP1000207

2,57 5,0 AQP1000257

3,07 6,0 AQP1000307

Aqua-barelle Aqua-dæk

Stål, varmgalvaniseret

Meter Kg Artikelnr.

Hjørnestolpe 1,30 AQH1111615

Tværrør m. bolte AQT1111620

Bund 1,30 x 1,30 38,1 AQB1111610

BL Gitterdrager, modulopbyggede Blitz facadestillads, Aqua-dæk

Meter Kg Artikelnr.

Aluminium 2,00 x 0,45 8,5 BLG9045200

Aluminium 3,00 x 0,45 11,0 BLG9045300

Aluminium 4,00 x 0,45 15,0 BLG9045400

Aluminium 5,00 x 0,45 20,0 BLG9045500

Aluminium 6,00 x 0,45 23,0 BLG9045600

Aluminium 8,00 x 0,45 31,0 BLG9045800

Stål* 5,14 x 0,45 52,3 BLG9045514

Stål* 6,14 x 0,45 60,9