Brochure LED-projektører - ESYLUX

esylux.com

Brochure LED-projektører - ESYLUX

LED-projEktørEr | DK

oS-, oF-, AF-SEriErnE

LED-projEktørEr

oS-, oF-, AF-SEriErnE


2 | inDHoLD

4

DEn nyE LED-DimEnSion

11

oS-SpotS

19

oF-projEktørEr


29

AF-projEktørEr 34

SortimEnt

inDHoLD | 3


04

DEn nyE LED-DimEnSion

innovationerne inden for LED-teknologien har skabt

blivende forandringer i belysnings verdenen.

og det er ikke kun energieffektiviteten der sørger for at

LED-belysningen er ressourceskånende og dermed giver

det rigtige svar på en af vor tids største udfordringer.

Stadig kraftigere lysstrømme og spotbelysninger uden

diffust lys åbner op for helt nye muligheder inden for

planlægning og udformning af lys. Vores sortiment af

udendørs LED-belysning giver altid det passende

svar – hvad enten det drejer sig om at få lys af sikkerhedsmæssige

årsager eller det gælder om at skabe en

“nattearkitektur”.

4 | DEn nyE LED-DimEnSion


topprÆStAtion – GAnSkE EnkELt

Når man vil opnå topresultater inden for belysning, skal flere succesfaktorer passe

sammen. Med LED-projektørerne fra ESYLUX får du et samlet system hvor de

enkelte dele er produceret, så de passer perfekt til hinanden. Lyskilden passer

til belysningsteknologien, som igen passer til designkabinettet, der er fremstillet

i trykstøbt højkvalitetsaluminium og optimeret til temperaturstyringen. På den

måde skabes der udendørs belysninger hvor teknologiske løsninger med lang levetid

indkapsles i kabinetter, som ud over et æstetisk, enkelt og tidløst design også

er overraskende nemme at håndtere og montere: ganske enkelt Performance for

Simplicity.

1

1 Netdel i foden, konsekvent adskilt

fra lyskilden

2 Trykstøbt kabinet af en speciel saltvandsbestandig

aluminiumslegering

2

3

4

3 Printplade i aluminium med højt

varmeledningstal

4 Cree ® LED med lav termisk modstand

og høj effektivitet

5

5 Sikkerhedsglas til langvarig beskyttelse

af elektronikken og lyskilden

DEn nyE LED-DimEnSion | 5


VorES pArtnErE i toptEknoLoGi

Markedet for LED’er vokser med stor hast og tilbuddet inden

for LED-produkter bliver mere og mere uoverskueligt. Vores

mål er at tilbyde enkle løsninger i en kompleks verden. Derfor

satser vi på langvarige partnerskaber, også når det gælder

samarbejdet med vores leverandører. For at kunne garantere

dig den bedst mulige kvalitet får vi LED’erne fra vores mangeårige

partner Cree ® . Denne specialist er markedsførende inden

HøjE StAnDArDEr

I lyskilden er materialerne afgørende for LED’ens samlede levetid.

Moderne LED’er har en lav termisk modstand på ca.

6 °C/W. Spærrelaget er elektrisk neutralt og har til formål at

producere lys og aflede varme. Bærerens levetid er så at sige

ubegrænset. Alle ESYLUX angivelser gælder for normal strømforsyning

og en driftstemperatur i spærrelaget på 85 °C. Ved

en gennemgangsspænding på 3,18 V for Cree ® XLamp XP-G

LED’en giver det for eksempel et lysudbytte på 294 lm ved

3,5 W. På grund af den optimerede varmestyring opnår vores

produkter en lang levetid og en fremragende energieffektivitet

på 84 lm/W.

1 p-doteret lag og 2 n-doterede lag

er ladningsbærerne

3 Spærrelaget/junction er en zone uden

ladningsbærere hvor der dannes lys og

varme som følge af rekombination.

4 LED-chip

5 Anode

6 Katode

6 | DEn nyE LED-DimEnSion

1

2

3

4

for innovative LED-komponenter. For vores produkter betyder

det, at der benyttes komponenter på højeste tekniske niveau

med konstant høj kvalitet. Resultatet ses i form af konstant

farvetemperatur og fremragende farvegengivelse under hele

levetiden sammen med energieffektivitet og produkter med

lang levetid.

6

5


1

2

3

mÅLrEttEt BrUG AF LyS

Lysstrøm Belysningens lysstrøm

LED’ens tekniske egenskaber i kombination med de linser vi

bruger, sørger for størst muligt udbytte af lyset og højeste effektivitet.

Alle LED-armaturer har specielle linser der retter

lyset målrettet på præcis den flade eller detalje der ønskes

belyst. Derved mindskes tabet i form af diffust lys hvorved

der spares energi og der bidrages til LED-teknikkens bæredygtighed.

Hvidt, som dagslyset

Det lys som solen giver, oplever vi mennesker ikke altid som

ens. Om dagen virker det nærmest køligt og understøtter dermed

vores koncentration, hen imod aften virker det varmt

og afslappende. Til ESYLUX LED-projektørerne benyttes der

målrettet LED’er med dagslyshvidt hvilket sikrer at farver og

detaljer er nemme at genkende.

4

rEALiStiSkE mÅLinGEr

1 Cree ® LED med 125° spredning

2 Reflektor

3 Samlelinse med 60° spredning

4 Sikkerhedsglas

Vores LED-højkvalitetslinser giver en jævn lysfordeling. Lysstrømmen

i ESYLUX belysninger måles altid inklusive tab af

virkningsgrad under realistiske forhold.

DEn nyE LED-DimEnSion | 7


EFFEktiV VArmEStyrinG For Et LAnGt LED-LiV

For at en LED-lyskilde kan leve længe kræves det at nogle vigtige forudsætninger

opfyldes. For eksempel bør der altid opnås en arbejdstemperatur der forhindrer at

lysdioderne overophedes og derved ældes for tidligt. Hvis der opstår en for kraftig

varme indvendigt, reduceres levetiden for de ellers meget robuste komponenter.

Derfor er det yderst vigtigt at sørge for efffektiv afledning af den varme der opstår. Vi

tager en række af forholdsregler for at modvirke en for tidlig ældning. Det begynder

allerede med, at vi bruger Cree ® -LED’er med en lav termisk modstand der sørger

for at varmen ledes effektivt ud af spærrelaget inde i LED’en. Desuden har de

aluminiumprintplader vi bruger, en høj varmeledningsevne og danner dermed en

vigtig forbindelse til kabinettet. Og endelig producerer vi kabinettet og køleribberne

af en speciel aluminiumslegering. Dermed skabes de optimale forudsætninger for at

afgive varme til omgivelserne. En yderligere forholdsregel er, at de øvrige elementer

adskilles konstruktionsmæssigt fra selve LED’en – på den måde bliver den varme de

udvikler, ikke til belastning for LED’en.

Og nu vi er ved de andre elementer: Da hvert enkelt led i en kæde som bekendt er

vigtigt, er alle de komponenter vi benytter, konstrueret med henblik på en lang levetid.

For kvaliteten af et slutprodukt afgøres i sidste ende af kvaliteten af de enkelte

komponenter. Og hvis det på trods af alle forholdsreglerne alligevel en gang skulle

blive lidt (for) varmt, er turen kommet til den specielle beskyttelseselektronik: Den

måler LED’ens temperatur permanent og reducerer effektforbruget hvis der ved et

sjældent tilfælde skulle indtræde overophedning. Når belysningens temperatur igen

ligger inden for det normale område, arbejder den igen med fuld kraft.

8 | DEn nyE LED-DimEnSion


ESSoUrcESkÅnEnDE – FrA StArt tiL SLUt

Når LED’er tit bliver beskrevet som skånsomme for miljøet,

er det i mange tilfælde udelukkende deres lave energiforbrug

der hentydes til. I sammenligning med en lysløsning på halogenbasis

sparer en LED-løsning omkring 90 % energi. Sagt

på en anden måde giver LED’er mere lysstrøm (lumen) pr.

watt-effekt der bruges. Det er et aspekt der hurtigt sætter sig

spor i form af lavere el-udgifter og mindre CO 2-udslip. Men

der er også andre egenskaber der gør at LED’er med rette kan

kaldes grønne produkter. For eksempel den lange levetid. Ting

der holder længere, skal først bortskaffes væsentligt senere.

Derved sparer man ikke kun penge og arbejde i forbindelse

med service, men selve mængden af udtjente komponenter

mindskes også. For os er det én af grundene til konsekvent at

konstruere vores belysningsløsninger med henblik på lang levetid.

Og hvis vores LED-produkter på et eller andet tidspunkt

i sidste ende skal bortskaffes, er det en langt mindre belastning

for miljøet end sammenlignet med andre belysningsprodukter

– for LED’er indeholder ikke kviksølv.

Mange forskellige udfordringer og altid de passende løsninger

Udendørs belysningsopgaver er næsten altid forskellige og

kræver dermed løsninger der er tilpasset til de konkrete behov.

Derfor har vi udviklet et bredt program af produkter så vi

altid kan tilbyde dig den rigtige løsning. I vores omfattende

program kan du finde et passende produkt til enhver opgave –

ligegyldigt om det drejer sig om belysning af store flader på en

udvendig facade eller om iscenesættelse af et reklameskilt.

DEn nyE LED-DimEnSion | 9


11

oS-SpotS

med den nye oS LED-serie kan du vælge mellem

8 kraftige spots til udendørs og indendørs brug.

oS-spottene er overbevisende i enhver henseende –

ligegyldigt om det drejer sig om at iscenesætte

arkitektur eller om orienteringslys. med retningsbestemt

lys er oS-serien specielt energibesparende. Det er godt

for miljøet og giver planlæggere og arkitekter alle

ønskelige muligheder ved planlægning af deres

belysningsløsninger.


12 | oS-SpotS

De elegante, kompakte oS 40 spots er udviklet til

punktbelysning af små flader og passer perfekt og

diskret til enhver arkitektur. Deres high-power-LED’er

garanterer et optimalt lysudbytte og fremragende

farvegengivelsesegenskaber.


OS 40 LED SPOT 5K

OSL 40 LED SPOT 5K

oS/oSL 40 LED Spot 5k

Kraftig kompakt enkelt spot med uvbestandigt,

vejr- og korrosionsbeskyttet

aluminumskabinet, stort lysudbytte,

belysningslegeme der kan drejes frit

omkring to akser og aktiv temperaturstyring.

Lysfarve: 5000 K - 6000 K

Lysstrøm LED/belysning: 294 lm/197 lm

Kapslingsklasse for vægtilslutningsboksen: IP 44

Kapslingsklasse for belysningslegemet: IP 65

Virkningsgrad: 0,76

Kabinetfarve: sort, hvid

Typiske anvendelsesmuligheder:

skilte, reklameplakater, gangstier,

haver, billeder

oS-SpotS | 13


14 | oS-SpotS

oS 80-spottene er armaturer med personlighed.

Dobbeltspottene har overfladebehandlede metalkabinetter

der giver optimal beskyttelse for den højtydende og

bæredygtige LED-teknik med lang levetid. med oS-spots

får du med garanti altid det særlige aspekt frem i

lyset – hvad enten du anvender dem som facadespots,

skiltespots eller til gangstier.


OS 80 LED SPOT 5K

OSL 80 LED SPOT 5K

oS/oSL 80 LED Spot 5k

Den højtydende dobbeltspot med uvbestandig,

vejr- og korrosionsbeskyttet

aluminiumskabinet, stort lysudbytte,

belysningslegeme, der kan drejes frit

omkring to akser, og aktiv temperaturstyring.

Lysfarve: 5000 K - 6000 K

Lysstrøm LED/belysning: 588 lm/394 lm

Kapslingsklasse for vægtilslutningsboksen: IP 44

Kapslingsklasse for belysningslegemet: IP 65

Virkningsgrad: 0,80

Kabinetfarve: sort, hvid

Typiske anvendelsesmuligheder:

skilte, reklameplakater, gangstier,

haver, billeder, trapper

oS-SpotS | 15


16 | oS-SpotS

med oS-spots fra ESyLUX får du overbevisende teknik

og funktionalitet ned til mindste detalje. Det designede

belysningslegeme er saltvandsbeskyttet i et overfladebehandlet

og pulverlakeret aluminiumskabinet. En markering

på drejeleddet gør, at man nemt og hurtigt kan rette

spottene ind, så de lyser i samme retning.

Highlights

• Enhåndsmontering med snap-in-teknik

• Monteringsskruer af korrosionsbestandigt,

rustfrit stål

• Indstillingshjælp på leddet til nem justering

af lampen

• Højt lysudbytte med lavt effektforbrug

• Sikkerhedsglas med integreret speciallinse

• Den komplette belysning består kun af 2 dele

(belysningslegeme med led og tilslutningsboks)

• Softstart for lyskilden

• Temperaturstyret belysning med automatisk

strømbegrænsning ved overophedning

• Elektroniske komponenter med optimeret levetid

• 2 ledningsindføringer med selvtætnende

membraner


oS/oSL 40 LED Spot 5k

Jævn lysfordeling ved hjælp af en speciel

spredelinse på 60°. Dagslys-LED’er

med 5000 K og stærke kontraster.

Punktbelysning med meget lidt diffust

lys, høj virkningsgrad og naturlig farvegengivelse.

oS/oSL 80 LED Spot 5k

Som OS/OSL 40 men med to belysningslegemer.

Belysningslegemerne kan

rettes separat ind. Der kan vælges frit

mellem spotfokusering eller fladebelysning.

Anbefaling: 1 spot hver 0,5 – 1,0

meter.

Maßzeichnung.indd 1

* med vægarm på 468 mm

Flade 1,5 × 1,5 m

* med vægarm på 532 mm

Flade 1,5 × 1,5 m

*

*

indtil 50 lx

indtil 100 lx

indtil 150 lx

indtil 200 lx

over 200 lx

indtil 70 lx

indtil 140 lx

indtil 210 lx

indtil 280 lx

over 280 lx

Belyst flade ca. 3 × 1,5 m

Belyst flade ca. 4 × 1,5 m

oS-SpotS | 17


19

oF-projEktørEr

med oF LED-projektør serien træffer du altid det rigtige

valg, ligegyldigt om du vil belyse facader, fritstående

elementer, indendørs rum eller passager. Der kan vælges

mellem 12 forskellige udførelser. Fælles for dem alle er

det æstetiske design, den kraftige lysstyrke og det lave

energiforbrug. inden for en spændvidde fra den kompakte

oF 120 med 1200 lm til oF 500 med en lysstrøm på over

4000 lm kan alle ønsker opfyldes og alle flader belyses.


20 | oF projEktørEr

Den kompakte blandt de store. En god startmodel i

oF-serien er oF 120 der med sine 4 højtydende LED’er

giver et overbevisende lysudbytte med innovativt design

og store muligheder for energibesparelser. Dens styrke

ligger i den fokuserede iscenesættelse i mellemstore

flader og objekter. Derudover egner den sig også

fremragende til indirekte belysning.


OF 120 LED 5K

OFL 120 LED 5K

oF 120 LED-projEktør

En kompakt projektør med kraftigt lys, uv-bestandigt vejr- og

korrosionsbeskyttet aluminiumskabinet, stort lysudbytte, belysningslegeme

der kan drejes frit omkring to akser og aktiv

temperaturstyring.

Lysfarve: 5000 K - 6000 K

Lysstrøm LED/belysning: 1176 lm/788 lm

Kapslingsklasse for vægtilslutningsboksen: IP 54

Kapslingsklasse for belysningslegemet: IP 65

Virkningsgrad: 0,81

Kabinetfarve: sort, hvid

Typiske anvendelsesmuligheder:

hvælvinger, kunstværker, reklameplakater,

gangstier, haver, terrasser,

trapper

oF projEktørEr | 21


Blænd op for de kraftigste design-projektører i oF-serien.

LED’erne i oF 240- eller oF 500- projektørerne leverer 5k

dagslys og sørger dermed for optimal belysning af store

flader. Med en LED-levetid på mindst 50.000 timer, aktiv

temperatur styring og et lavt strømforbrug er de udviklet

til langvarigt brug på erhvervsområdet og indenfor det

offentlige.

22 | oF projEktørEr


OF 240 LED 5K

OFL 240 LED 5K

OF 500 LED 5K

OFL 500 LED 5K

oF 240 oG 500 LED-projEktørEr

Projektører med kraftigt lys, uv-bestandigt vejr- og korrosionsbeskyttet

aluminiumskabinet, stort lysudbytte, belysningslegeme

der kan drejes frit omkring to akser og aktiv

temperaturstyring.

Lysfarve: 5000 K - 6000 K

Lysstrøm LED/belysning: 2352 lm/1576 lm

Kapslingsklasse for vægtilslutningsboksen: IP 54

Kapslingsklasse for belysningslegemet: IP 65

Virkningsgrad: 0,80

Kabinetfarve: sort, hvid

Lysfarve: 4000 K - 5000 K

Lysstrøm: 4080 lm/2734 lm

Kapslingsklasse for vægtilslutningsboksen: IP 54

Kapslingsklasse for belysningslegemet: IP 65

Virkningsgrad: 0,85

Kabinetfarve: sort, hvid

Typiske anvendelsesmuligheder:

facader, indgangshaller, pladser,

terrasser, belysning af veje, store

formater af enhver art

oF projEktørEr | 23


24 | oF projEktørEr

Aktiv og passiv temperaturstyring i særklasse: Fra de

højtydende LED’er der drives med en strømforsyning på

god afstand af komponenternes grænseværdier, over

køleribberne der er integreret i kabinetdesignet, til den

automatiske effektreduktion ved overophedning.

Highlights

• Enhåndsmontering med snap-in-teknik

• Monteringsskruer af korrosionsbestandigt,

rustfrit stål

• Indstillingshjælp på leddet til nem justering

af lampen

• Højt lysudbytte med lavt effektforbrug

• Sikkerhedsglas med integreret speciallinse

• Den komplette belysning består kun af 2 dele

(belysningslegeme med led og tilslutningsboks)

• Softstart for lyskilden

• Temperaturstyret belysning med automatisk

strømbegrænsning ved overophedning

• Elektroniske komponenter med optimeret levetid

• 2 ledningsindføringer med selvtætnende

membraner


oF/oFL 120 LED 5k

Jævn lysfordeling ved hjælp af en speciel

linse på 60°. LED med 5000 K kontrastrigt

dagslys. Belysning med meget

lidt diffust lys, høj virkningsgrad og naturlig

farvegengivelse.

oF/oFL 240 LED 5k

oF/oFL 500 LED 5k

Maßzeichnung.indd 1

Som OF 120 med den dobbelte lysstyrke.

Kombinationen af flere projektører

muliggør en homogen fladebelysning.

Som OF 240 med den dobbelte lysstyrke.

Med alle modeller kan de belyste

flader udvides med en 1 m lang vægarm.

Facadedetaljer kommer endnu bedre til

deres ret med den mere frontale belysning.

* med vægarm på 1020 mm ** med vægarm på 800 mm

Flade 2 × 1,5 m

* med vægarm på 1020 mm ** med vægarm på 800 mm

Flade 2 × 2 m

* med vægarm på 1020 mm ** med vægarm på 800 mm

*

indtil 60 lx

indtil 120 lx

indtil 180 lx

indtil 240 lx

over 240 lx

indtil 130 lx

indtil 260 lx

indtil 390 lx

indtil 520 lx

over 520 lx

indtil 220 lx

indtil 440 lx

indtil 660 lx

indtil 880 lx

over 880 lx

Flade 2 × 2 m Belyst flade ca. 6 × 2 m

*

*

**

Belyst flade ca. 4,5 × 1,5 m

**

Belyst flade ca. 4,5 × 2 m

**

oF projEktørEr | 25


oS-spots og oF-projektører:

overbevisende i brug

inStALLAtion i En HÅnDEVEnDinG

Helt i tråd med ESYLUX’ løfte “Performance for Simplicity”

kan de nye LED-produkter også monteres nemt og hurtigt.

Det sparer tid og penge.

For at sikre at produkterne kan installeres nemt, har ESYLUX

udviklet “snap-in teknologien”. Med denne teknologi fastgøres

projektøren der består af en tilslutningsboks og selve

lampen, med et led. Det gøres ved at hænge belysningslegemet

fast på vægholderen og skrue den fast med en enkelt

skrue. Det kan endda klares med én hånd. Dermed har vores

LED-produkter ikke bare en usædvanlig kraftig lysstyrke men

også en overbevisende brugervenlig funktionalitet.

HjÆLp tiL pLAnLÆGninG

De eksempler på fladebelysninger der ses i tabellen, er en

orienteringshjælp i forbindelse med lysplanlægningen. Det

gælder generelt for hele OS-serien, at der bør installeres en ny

lampe for hver 0,5 m, for OF-serien bør der installeres en ny

lampe for hver 1 m.

oSL 1 spot 2 spots 3 spots oFL 1 spot 2 spots 3 spots

Længde på lampens vægarm 0,4 m 0,4 m 0,4 m Længde på lampens vægarm 0,8 m 0,8 m 0,8 m

Lampens vinkel i forhold til væggen 45° 45° 45° Lampens vinkel i forhold til væggen 55° 55° 55°

Højde × bredde på den belyste flade 0,8 × 0,8 m 0,8 × 1,3 m 0,8 × 1,8 m Højde × bredde på den belyste flade 1,5 × 1,5 m 1,5 × 2,5 m 1,5 × 3,5 m

oSL 40 oFL 120

Emax 1210 lx 1193 lx 1219 lx Emax 1058 lx 1068 lx 1071 lx

Em 207 lx 259 lx 281 lx Em 257 lx 316 lx 342 lx

oSL 80 oFL 240

Emax 2242 lx 2204 lx 2258 lx Emax 2038 lx 2053 lx 2061 lx

Em 413 lx 516 lx 562 lx Em

oFL 500

498 lx 611 lx 660 lx

Emax 3534 lx 3562 lx 3574 lx

Em 864 lx 1059 lx 1144 lx

oS 1 spot 2 spots 3 spots oF 1 spot 2 spots 3 spots

Lampens vinkel i forhold til væggen 25° 25° 25° Lampens vinkel i forhold til væggen 30° 30° 30°

Højde × bredde på den belyste flade 0,8 × 0,8 m 0,8 × 1,3 m 0,8 × 1,8 m Højde × bredde på den belyste flade 1,5 × 1,5 m 1,5 × 2,5 m 1,5 × 3,5 m

oS 40 oF 120

Emax 3626 lx 3418 lx 3679 lx Emax 5047 lx 5187 lx 5166 lx

Em 191 lx 236 lx 256 lx Em 254 lx 309 lx 332 lx

oS 80 oF 240

Emax 5089 lx 4963 lx 5338 lx Emax 8924 lx 9319 lx 9231 lx

Em 383 lx 473 lx 513 lx Em 487 lx 591 lx 636 lx

oF 500

Em = middel belysningsstyrke, Emax = maksimal belysningsstyrke.

Beregningerne er baseret på gennemsnitlige værdier.

26 | tEknik oS-/oF-SEriEn

Emax 15480 lx 16165 lx 16012 lx

Em 844 lx 1024 lx 1102 lx


inGEn nEGAtiVE FøLGEr AF

miLjøpÅVirkninGEr

Kabinetterne i OS-/OF-serien er fremstillet i ekstrem høj kvalitet

og består af en speciel aluminiumslegering der er trykstøbt.

Speciallegeringen sørger for optimal beskyttelse mod

korrosion – selv i kystnære regioner. Derudover er belysningslegemet

forædlet med en pulverlakering der fuldender den

altomfattende beskyttelse mod miljøpåvirkninger.

tEknik oS-/oF-SEriEn | 27


29

AF-projEktørEr

AF LED-projektørerne er professionelle produkter

til både erhvervsområdet og privat brug. De sørger

for sikkerhed, orientering eller ganske enkelt

stemningsfuld belysning – bæredygtigt og energieffektivt.

De fås med farverne varm hvid og dagslyshvidt (3k/5k)

og i 12 forskellige modeller. De sparer op til 80 %

energi og er dermed et klogt alternativ til konventionelle

belysninger.


Alle AF-projektører fås også med integreret bevægelsessensor

som valgfrit tilbehør. Afhængigt af den flade der

skal belyses, kan en sensor styre flere projektører

parallelt med hinanden. Lyset kan styres ved hjælp af

fjernbetjening, så carporten, indgangen eller terrassen

altid er perfekt belyst når dagslyset ikke er tilstrækkeligt.

30 | AF-projEktørEr


AF S 300 LED

AF 300/200i LED

AF S 300 LED-projEktørEr

Fleksibel i brug og med utallige justeringsmuligheder.

Lysfarve: 3000 K, 5000 K

Lysstrøm LED/belysning 3K: 771 lm/964 lm

Lysstrøm LED/belysning 5K: 988 lm/1235 lm

Kapslingsklasse: IP 44

Virkningsgrad: 0,75

Kabinetfarve: sort, rustfrit stål, hvid

AF S 300/200i LED-projEktørEr

Projektør med integreret bevægelsessensor

og 200° detekteringsområde

Lysfarve: 3000 K, 5000 K

Lysstrøm LED/belysning 5K: 988 lm/1235 lm

Lysstrøm LED/belysning 3K: 771 lm/964 lm

Kapslingsklasse: IP 44

Virkningsgrad: 0,75

Kabinetfarve: sort, rustfrit stål, hvid

Typiske anvendelsesmuligheder:

privat og erhvervsbyggeri, flader,

carporte, parkeringspladser, terrasser,

trapper, indgange

AF-projEktørEr | 31


32 | AF-projEktørEr

projektørerne i AF-serien kan installeres nemt og

hurtigt sammen med en bevægelsessensor, da der på

projektørernes vægmontering allerede findes en holder

til denne sensorer. med et detekteringsområde på 200°

sikres der en fuldautomatisk lysstyring døgnet rundt.

Highlights

• AF 300/200i LED-projektør med bevægelsessensor

der kan fjernbetjenes

• CREE ® high power LED’er

• Med temperaturovervågning og keramiksokkel til

LED’er til optimal varmeafledning

• Vægmontering, med tilbehør også til ind- og

udvendig hjørnemontering

• Alle skruer af rustfrit stål

• 2 ledningsindføringer med selvtætnende

membraner


AF S 300 LED 3k/5k

Jævn lysfordeling til store flader og rum.

Kan monteres i hjørner ved hjælp af tilbehør.

AF 300/200i LED 3k/5k

Maßzeichnung.indd 1

Som AF S 300 med integreret bevægelsessensor.

Mekanisk rækkeviddetilpasning

ved at vippe bevægelsessensorkuglen.

Indstillingsmuligheder med

manuel indstillingsregulator eller elektronisk

via fakultativ infrarød fjernbetjening

Mobil-RCi-M.

AF S 300 LED 3K

Flade 4 × 5 m

AF S 300 LED 5K

indtil 30 lx

indtil 60 lx

indtil 90 lx

indtil 120 lx

over 120 lx

indtil 40 lx

indtil 80 lx

indtil 120 lx

indtil 160 lx

over 160 lx

Belyst flade ca. 10 × 5 m

Flade 4 × 5 m Belyst flade ca. 10 × 5 m

AF-projEktørEr | 33


proDUktoVErSiGt

proDUktnAVn

Artikelnummer sort

hvid

oS 40 LED

Spot 5k

EL10523007

4015120523007

EL10523014

4015120523014

oSL 40 LED

Spot 5k

EL10523038

4015120523038

EL10523021

4015120523021

oS 80 LED

Spot 5k

EL10523106

4015120523106

EL10523113

4015120523113

rustfrit stål-look / /

oSL 80 LED

Spot 5k

EL10523137

4015120523137

EL10523120

4015120523120

oF 120 LED

5k

EL10523205

4015120523205

EL10523212

4015120523212

Forsyningsspænding 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz

Effektforbrug Belysning 4,6 W 4,6 W 8,8 W 8,8 W 17,2 W

Lyskilde 3,5 W 3,5 W 7,0 W 7,0 W 14,0 W

Lyskilde 1 LED (inkl.) 1 LED (inkl.) 2 LED’er (inkl.) 2 LED’er (inkl.) 4 LED’er (inkl.)

Lysfarve

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

Lysstrøm Belysning 197 lm 197 lm 394 lm 394 lm 788 lm

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

Lyskilde 294 lm 294 lm 588 lm 588 lm 1176 lm

Lysudbytte Belysning 42,83 lm/W 42,83 lm/W 44,78 lm/W 44,78 lm/W 45,82 lm/W

Lyskilde 84,02 lm/W 84,02 lm/W 84,02 lm/W 84,02 lm/W 84,02 lm/W

Elektronikkens virkningsgrad 0,76 0,77 0,80 0,80 0,81

Tilladt omgivelsestemperatur

Armatur Vægtilslutningsboks

Belysningslegeme

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

Kapslingsklasse Vægtilslutningsboks IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 54

–25 °C til

+50 °C

Belysningslegeme IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Isolationsklasse II II II II II

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

Montering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering

Mål højde × bredde × længde

Med bevægelsessensor Detekteringsområde

Rækkevidde (ved anbefalet

monteringshøjde)

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

34 | SortimEnt

Ca. 99 × 82

× 191 mm

Ca. 99 × 82

× 545 mm

Ca. 99 × 82

× 255 mm

Ca. 99 × 153

× 619 mm

Ca. 192 × 165

× 340 mm


oFL 120 LED

5k

EL10523236

4015120523236

EL10523229

4015120523229

oF 240 LED

5k

EL10523304

4015120523304

EL10523311

4015120523311

oFL 240 LED

5k

EL10523335

4015120523335

EL10523328

4015120523328

oF 500 LED

5k

EL10523403

4015120523403

EL10523410

4015120523410

/ / /

oFL 500 LED

5k

EL10523434

4015120523434

EL10523427

4015120523427

AF S 300 LED

5k

EL10520815

4015120520815

EL10520808

4015120520808

EL10520822

4015120520822

AF 300/200i

LED 5k

EL10520914

4015120520914

EL10520907

4015120520907

EL10520921

4015120520921

AF S 300 LED

3k

EL10521010

4015120521010

EL10521003

4015120521003

EL10521027

4015120521027

AF 300/200i

LED 3k

EL10521102

4015120521102

EL10521119

4015120521119

EL10521126

4015120521126

230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz

17,2 W 34,9 W 34,9 W 59 W 59 W 24 W 24 W 24 W 24 W

14,0 W 28,0 W 28,0 W 50 W 50 W 18 W 18 W 18 W 18 W

4 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.) 10 LED’er (inkl.) 10 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.) 8 LED’er (inkl.)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 5000 -

6000 K (hvid)

ca. 4000 -

5000 K (hvid)

ca. 4000 -

5000 K (hvid)

ca. 5000 K

(hvid)

ca. 5000 K

(hvid)

ca. 3000 K

(varm hvid)

788 lm 1576 lm 1576 lm 2734 lm 2734 lm 988 lm 988 lm 771 lm 771 lm

1176 lm 2352 lm 2352 lm 4080 lm 4080 lm 1235 lm 1235 lm 964 lm 964 lm

ca. 3000 K (varm

hvid)

45,82 lm/W 45,16 lm/W 45,16 lm/W 46,33 lm/W 46,33 lm/W 41 lm/W 41 lm/W 32 lm/W 32 lm/W

84,02 lm/W 84,02 lm/W 84,02 lm/W 81,60 lm/W 81,60 lm/W 68 lm/W 68 lm/W 54 lm/W 54 lm/W

0,81 0,80 0,80 0,85 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+50 °C

glasfiberforstærket

kunststof

Trykstøbt

aluminium,

pulverlakeret

–25 °C til

+40 °C

–25 °C til

+40 °C

–25 °C til

+40 °C

–25 °C til

+40 °C

kunststof kunststof kunststof kunststoftstoff

Aluminium,

pulverlakeret

Aluminium,

pulverlakeret

Aluminium,

pulverlakeret

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

II II II II II I I I I

Aluminium,

pulverlakeret

Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering Vægmontering

Ca. 192 × 165

× 1.020 mm

Ca. 192 × 268

× 340 mm

Ca. 192 × 268

× 1.020 mm

Ca. 192 × 268

× 340 mm

Ca. 192 × 268

× 1.020 mm

Ca. 159 × 212

× 177 mm

Ca. 225 × 212

× 177 mm

Ca. 159 × 212

× 177 mm

200° 200°

12 m 12 m

Ca. 225 × 212

× 177 mm

SortimEnt | 35


ESyLUX Danmark ApS

Kokholm 3A

6000 Kolding | Danmark

t: +45 76 72 90 90

f: +45 76 72 90 91

info@esylux.dk

www.esylux.dk

ZPEX 01111 • 10/12 • 3 • HT

More magazines by this user
Similar magazines