1 Kirkebladet december-januar-februar 2012 - Gamtofte-Turup kirker

gamtofte.turup.kirker.dk

1 Kirkebladet december-januar-februar 2012 - Gamtofte-Turup kirker

Kirkebladet

for Gamtofte og Turup sogne

DECEMBER 2011 - JANUAR - FEBRUAR 2012 - 25. ÅRGANG

Koncerter

Sussie Nielsen & Jens Lysdal

Turup Kirke - Torsdag d. 19. januar 2012 kl. 19.30

Sussie Nielsen har studeret irsk folkemusik på Limerick University i Irland,

hun har sat musik til nogle af vores største danske digteres værker, og har tre

udgivelser bag sig. Alle udgivelserne har været nomineret ved Danish Music

Awards Folk og senest modtog hun prisen Årets Danske Visealbum i 2007 for

albummet Pigens Morgen. Til daglig er hun kirkesanger i tre små

landsbykirker i Assens provsti på Fyn.

Jens Lysdal er født i Sverige. Efter et år i New Orleans

flyttede familien til Danmark. Han har gennem de sidste 15

år stille og roligt placeret sig som en af landets mest

personlige sangere, guitarister og sangskrivere. Med fokus

på det enkle og nære, ved stærkt personlige CD-udgivelser

og med et guitarspil i særklasse, har han skabt sig en niche

og et trofast dedikeret publikum v.h.a. håndspillet musik og

stærke, vedkommende tekster.

Duo Arabesque - Mørkning

Gamtofte Kirke

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 19.30

Fællessang skaber glæde. Denne aften vil vi sammen synge

os igennem en samling af kendte aftensange som har fået en

drejning over mod jazz-musikken. Sangene er arrangeret i

en meget tilbagelænet stil som giver en stemningsfuld

oplevelse af velvære og fred.

Stephan Kaae spiller klaver og synger

Peter Shik Sørensen spiller trommer og synger

Sangene er indspillet på albummet “Mørkning” som kan

erhverves efter koncerten.


Vinterens Foredragsrække - i Gamtofte Præstegaard

Anders Kingo - sognepræst

Torsdag den 12. januar 2012 kl. 19.30

“Kierkegaard – Cohen – kristendom”

Denne konstellation kan

umiddelbart måske overraske. Dog

er den sagligt begrundet i det

faktum, at Søren Kierkegaard og

Leonard Cohen som bedende

mennesker befinder sig det samme

“sted”, i et

åndens rum, hvor Guds og ikke

menneskers vilje råder. Og de

lader med deres prosa og poesi

kristendommens åndelige

evangelium udmønte sig i et såre

konkret, sanseligt og sansbart

univers. Hos begge vorder Ånden

kød og tager bolig iblandt

mennesker.

Lone Hertz - skuespiller

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19.30

“Livskvalitet – og hvad det så er.....”

For Lone Hertz personligt er livskvalitet identisk med

konstant at søge forandringen til det gode, at gro som

menneske, at kunne skabe lys ogglæde i sig selv og især

i vore børn. “Vi må give børnene åndelig substral, så de

kan blive “grønne” mennesker og ikke mindst præget af

den kristne etik”.

Julekoncert

Gamtofte Kirke, søndag den 11.december kl. 16.00

Kom i julestemning med Gamtofte-Turup kirkekor, som synger nogle

af julens salmer og sange. Få en varm, sangglad og fredfyldt

eftermiddag i kirkens store rum, hvor vi også skal synge fælles-julesalmer

sammen.

Søren Haslund-Christensen -

fhv. hofmarskal

Torsdag den 9. februar2012 kl. 19.30

“Mit liv som hofmarskal”

Søren Haslund-

Christensen har efter

pensionering som

general i hæren i 14

år været hofmarskal

hos Hendes Majestæt

Dronningen og Hans

Kongelige Højhed

Prinsen.Virket som

chef for hoffet og

rådgiver for

Dronningen har bl.a. omfattet tilrettelæggelse og

gennemførelse af mange repræsentative begivenheder

og store fester i kongehuset og rejser og statsbesøg i

ind-og udland.Kongeriget Danmark har i de seneste

100 år udviklet sig til et velfungerende monarki i et

moderne demokrati. Planlægning, økonomi, administration

og aktivitetstilrettelæggelse minder på mange

måder om forholdene i en almindelig virksomhed, men

er amtidig meget speciel. Sikkerhed og samarbejdet

med pressen har været vigtige emner.

Ole Bak Jakobsen - kunstner

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.30

“En sløjfe bundet om en bombe

Frida Kahlos liv og malerier” “Jeg maler

min egen virkelighed: Jeg maler alt hvad

der passerer gennem mit hoved uden

yderligere overvejelser”. Den

mexicanske maler Frida Kahlos små

malerier er ekstraordinært intense,

personlige og hudløse – og ladet med et væld af

symboler. Igennem billederne får vi indsigt i hendes

farverige, dramatiske og smertelige liv, som ikke

mindst var præget af en invaliderende trafikulykke i

hendes ungdom og det stormfulde forhold til maleren

Diego Rivera, med hvem hun blev gift to gange.

Gamtofte-Turup Kirkekor


Grandækning - granpyntning

- granpyntning er en opgradering af grandækning.

Grandækning var oprindeligt en måde at sørge for at planterne på

gravene ikke fik frost, og sådan er det stadig, men det handler

også om at lave noget dekorativt, der kan pryde kirkegårdene i

vinterhalvåret. Kreativitet er en vigtig del af graverens hverdag,

når der pyntes på gravene.

Gamtofte Graver Ninette W. Hansen og

medhjælper Kurt Jacobsen i gang på hvert sit gravsted

I Gamtofte og Turup starter graverne med at gravpynte den sidste

uge i oktober og vil være færdig 1. søndag i advent, men mange

kirkegårde er først færdige i ugen op til jul.

Graver Helle Jensen og praktikant Ulla Skau smiler til ære for

fotografen på Turup kirkegård

Normalt dækker man ca. 4-6 grave på en god dag, men gamle

øvede gravere når sagtens 8-10 grave om dagen.

Gamtofte har ca.110 gravpladser hvorpå der skal klippes og

lægges ca. 1600 kg gran

I Turup bruges ca. 1000 kg gran til kirkegårdens ca.80 gravsteder

Gravsted fra Turup kirkegård pyntet af praktikant Ulla Skau

Åbent-Hus-Eftermiddage

Åbent hus eftermiddagene fortsætter i den kommende

vintersæson – også selv om præsten går på pension til

december. Indtil ny præst udnævnes vil menighedsrådet

være vært.

Eftermiddagene begynder kl. 14:30 og slutter ca. kl. 16:30.

Har man ikke mulighed for selv at komme frem og tilbage

til præstegården, kan man blot ringe til Assens Taxi – tlf: 64

74 16 46 – og sige, at man skal med kirkebil til og fra

Gamtofte præstegård. Så bliver man afhentet på sin bopæl

og kørt hjem igen, når mødet er slut. Og det koster ikke

noget at benytte kirkebil!

Eftermiddagene er gratis, men der serveres kaffe/the med

brød og det koster 25 kr. pr. person.

Sonja Johansen

Tirsdag den 13. december 2011 kl. 14.30

Mit liv efter Jehoves Vidner

Sonja Johansen har en fortid i Jehovas

Vidner, men på et tidspunkt brød hun

med sekten, hvilket fik store personlige

konsekvenser for hele familien. Det vil

hun fortælle om denne eftermiddag.

Ulla Ankersen

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 14.30

La Bohéme

I sidste sæson gennemgik Ulla Ankersen

Bizet´s opera Carmen. Denne gang er emnet

en anden af de helt store operaer, Puccinis

La Bohéme. Vi skal høre om operaens

baggrund og handling og vi skal lytte til

eksempler på den helt vidunderlige musik og sang med

Anna Netrebko i rollen som Mimi og Rolando Villazon som

den fattige digter Rodolfo.

Leo Schmidt

Tirsdag den 14. februar 2012 kl. 14.30

På kulturens vandveje – fra antikkens

Grækenland til Napoleon

En livsbekræftende rejse om bord på

sejlbåden Galadriel langs Dalmatiens

kyst og i havet omkring Grækenland.

Landenes og lokaliteternes ansigter er

vendt mod havet, idet vandvejen i århundreder har været

forbindelseslinjen imellem dem. Et foredrag, der fortæller

om at realisere en drøm om at sejle ud og opleve det

ukendte på den anden side af horisonten.

Suzanne Hestbæk

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14.30

Frederik Ernst – sølvsmeden og hans

samling

Film og foredrag om sølvsmeden

Frederik Ernst og hans fantastiske

samling af antikviteter i Assens.

Suzanne Hestbæk viser endvidere

dokumentarfilmen om sølvsmedens liv 1892-1976 og

fortæller om filmens tilblivelse.

Åbent-hus-eftermiddage foregår i Gamtofte konfirmandstue ved

Gamtofte Præstegård, Gamtoftevej 41, Gamtofte

Entré kr. 25,- incl kaffe og kage


GUDSTJENESTER

Gamtofte kirke Turup kirke

NOVEMBER:

Søndag d. 27. 10:30 9:00

1. søndag i advent Afskedsgudstjeneste Afskedsgudstjeneste

Koret medvirker Koret medvirker

DECEMBER:

Søndag d. 4. Ingen gudstjeneste 9.00

2.søndag i advent

Søndag d. 11. 10.30 Ingen gudstjeneste

3. søndag i advent Anders L. Rasmussen

Søndag d. 18. Ingen gudstjeneste 9.00

4.søndag i advent

Lørdag d. 24. 16.30 15.00

Juleaften Einar Fog-Nielsen Einar Fog-Nielsen

Søndag d. 25. 9.00 10.30

Juledag Einar Fog-Nielsen Einar Fog-Nielsen

Mandag d. 26. Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste

Anden juledag

JANUAR:

Søndag d. 1. 16.00 Ingen gudstjeneste

Nytårsdag

Søndag d. 8 Ingen gudstjeneste 14.00

Anders L. Rasmussen

Søndag d. 15. 16.00 Ingen gudstjeneste

Søndag d. 22. Ingen gudstjeneste 10.30

Søndag d. 29. 16.00 Ingen gudstjeneste

FEBRUAR:

Der arbejdes i øjeblikket på ansættelse af ny

sognepræst omkring 1. februar.

Derfor foreligger gudstjenestetiderne for februar ikke i

listen. Der henvises til annonceringer i aviserne eller

følg med på kirkernes hjemmeside:

www.gamtofte-turup-kirker.dk

Afskedsgudstjenester

- farvel til Keld Schelander, sognepræst gennem 34 år

Den 1. december slutter Keld Schelander sit virke som sognepræst i

Gamtofte og Turup sogne.

Menighedsrådene vil gerne markere dette ved at invitere til

afskedsgudstjenester søndag den 27. november i

Turup kirke kl. 9.00 og i Gamtofte kirke kl. 10.30.

Umiddelbart efter den sidste gudstjeneste indbydes alle til reception

kl. 12.30 i Turup forsamlingshus.

Ved gudstjenesterne medvirker Gamtofte-Turup kirkekor, Peter

Holling (trompet) og Kristine Eiler Ernst (Mezzosopran)

ADRESSER OG TLF-NR:

Gamtofte og Turup sogne

betjenes i december og januar af

Rikke Graff Pickardt Kristensen

tlf: 64 74 10 68

Sønderby og Kæum pastorat

Fra februar indsættes ny præst og

al henvendelse vil være hertil med

Tlf: 64 79 13 61

Organst ved begge kirker

Stephan Kaae

Åvej 6 C

5800 Nyborg

tlf: 25 77 31 23

mail@arabesque.dk

Gamtofte sogn

Menighedsrådsformand

Jens Dietz Hansen

Aborgvej 28

5610 Assens

tlf: 64 71 22 84

jensdietzhansen@gmail.com

Kirkeværge

Pia Holmegaard

Gamtoftevej 6

5610 Assens

tlf: 64 74 24 84

pia@holmegaard.cc

Kirkegårdskontor

Kirketoften 2

Gamtofte

5610 Assens

tlf: 23 39 17 39

graveren.gamtofte@mail.dk

Graver

Ninette Hansen

Kirke Søbyvej 46

5610 Assens

Mandag er graverens fridag

Kasserer for begge sogne

Frede Ørum Sørensen

Ørnevej 3

5610 Assens

tlf: 64 71 27 46

Kirkesanger ved begge kirker

Bo Jørgensen

Lærkevænget 1

5631 Ebberup

tlf: 64 74 10 49

Turup sogn

Menighedsrådsformand

John Jensen

Blangstrupvej 2

Turup

5610 Assens

tlf: 64 79 14 18

turupt@jensen.tdcadsl.dk

Kirkeværge

Niels Jensen

Ulskovvej 6

Turup

5610 Assens

tlf: 64 79 13 29

Graver

Helle Jensen

Møllegårdsvej 2

Turup

5610 Assens

tlf: 23 31 29 81

Mandag er graverens fridag

Kirkebil

Man kan bestille kirkebil til alle gudstjenester både i

Gamtofte kirke og i Turup kirke, hvis ikke man på anden vis

kan transportere sig.

Man skal blot ringe til Assens Taxi: tlf. 64 74 16 46 og

bede om kirkebilskørsel.

Man skal ringe og bestille kørslen

senest dagen før inden kl. 14.

Det er gratis at benytte kirkebilen.

www.gamtofte-turup-kirker.dk

More magazines by this user
Similar magazines