Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

vestforsyning.dk

Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

52-ÅRIGE SøREN HOlM pEDERSEN ER UDDANNET CAND. SCIENT. pOl.

HAN ER FøDT I SKAGEN, MEN BOR I DAG I HERNING-BYDElEN GJEllERUp.

Som nyuddannet var han i 1985 ’spindoktor’ for De Konservative, som dengang

var et af de største partier i Folketinget.

Året efter blev han ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, og i perioden 1988 – 1998 var han vicedirektør i

Textilindustrien med base i Herning. I den periode var han med til at udvikle økonomiske modeller for

outsourcing til gavn for medlemmerne, som i 1990’erne i stort omfang flyttede arbejdspladser til østeuropa.

I de sidste fem år af ansættelsen var Søren Holm pedersen samtidig chef for modemessen i

København, selv om han – efter eget udsagn – ikke har særligt meget sans for mode. Her

brugte han krudtet på at reorganisere den lettere falmede modemesse hen i retning af

den succes, som messen er i dag.

Fra 1998 og indtil amternes nedlæggelse i 2005 var Søren Holm pedersen chef for

Ringkøbing Amts Erhvervsudviklingsselskab med lobbykontor i Bruxelles, EURA.

Her var én af hovedopgaverne at skaffe projektmidler til virksomhedernes internationalisering

med stærkt fokus på de nye EU-medlemslande i øst- og

Centraleuropa. . Vestforsynings adm. direktør Jørgen Udby var dengang

bestyrelsesmedlem i EURA, hvorved de to lærte hinanden at kende.

Fra 2005 var Søren Holm pedersen ansat hos rådgivningsvirksomheden

COWI. Her stod han blandt andet for et stort projekt i Aarhus’ kinesiske

venskabsby Harbin, som ønskede at få input til en effektivisering

af energisektoren i mere klimavenlig retning. Hans sidste opgave

blev at udarbejde en foranalyse for Maabjerg Energy

Concept. Efter at have afleveret rapporten blev

han opfordret til at søge den nyoprettede

stilling som projektudviklingschef i Vestforsyning.

12

.

Bla bog

More magazines by this user
Similar magazines