Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

vestforsyning.dk

Måbjerg bliver et grønt energicenter › side 4 Forsyning er mere end ...

Kulsyre og brint

KaN bliVE Til biOgas

VESTFORSYNING HAR SøGT pATENT pÅ EN

SIMpEl, MEN GENIAl IDé, DER øGE BÅDE KVAlITET

OG KVANTITET pÅ BIOGASpRODUK-

TIONEN

Nogle af kollegerne har i godmodigt drilleri kaldt ham ’professor’.

Og en del af dem må opgive at følge med, når han

fortæller om det store potentiale i brint og biogas. Men fælles

for alle i energibranchen – også langt væk fra Holstebro - er,

at man har stor respekt for den viden og tekniske indsigt,

som Vestforsynings chefkonsulent poul lyhne besidder. Når

han siger, at en idé er genial, så er der noget om snakken.

Storsmilende og med en smittende entusiasme tilbyder han

at forklare om det seneste projekt, der handler om at udnytte

brint i produktionen af biogas på Maabjerg BioEnergy.

I hvert fald noget af historien.

14

Fra CO 2 til biogas

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men

det kan altså lade sig gøre at konvertere CO til 2

biogas og vand. Det kræver ingen hokus-pokus.

Tværtimod, som det ofte er med geniale opfindelser,

er det i grunden meget simpelt: Der er

tale om en kemisk reaktion mellem to stoffer: CO2 og brint.

• Kulsyre eller kuldioxid har den kemiske formel

CO , fordi det består af et kulstof-molekyle og

2

to ilt-molekyler.

• Brint er en gasart med den kemiske formel H 2 ,

altså to brint-molekyler.

• Ved at blande CO 2 og H 2 kan man danne to nye

stoffer: Biogassen metan (CH 4 ) og restproduktet,

som er ganske almindeligt vand (H 2 O).

• Når man ikke bare har gjort det tidligere, skyldes

det, at det kræver store energimængder

at fremstille brint. Men her kan Vestforsyning

trække på foreløbig tre års praktiske erfaringer.

Og indtil videre ser det lovende ud.

• læs mere om brint på hjemmesiden. Besøg

www.vestforsyning.dk og søg på ordet "brint".

”Jeg ville forfærdelig gerne fortælle alt om projektet, men vi

er i gang med en patentansøgning. Og så er reglerne sådan,

at jeg faktisk ikke må sige noget om detaljerne,” forklarer

han og undskylder på forhånd.

CO 2 SKAl VæK

De store linjer kan såmænd også være komplicerede nok.

Men det hele begynder ved planerne om at etablere en

bioethanolfabrik på grunden ved siden af Maabjerg BioEnergy.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at produktion af bioethanol

danner en hel del CO 2 . Det er egentlig ikke noget, der forurener,

for det kommer jo fra planterne. Men vi vil alligevel

gerne have det ud af processen," forklarer poul lyhne.

CO 2 kan grundlæggende fjernes på to måder: Enten kan man

trække den ud ved at opløse den i en særlig væske, hvorfra

den kan frigives igen. Det giver en helt kemisk ren CO 2 , som

eksempelvis kan anvendes i industrien. Den anden metode

handler om, at man kan blande CO 2 med brint og omdanne

det til metan og vand. Metan har også en mere populær

betegnelse: Biogas.

"Det kræver normalt meget store energimængder og oven i

købet tilsætning af tungmetaller, hvis man skal omdanne CO 2

til metan og vand. Men vi har opdaget, hvordan man kan gøre

det i en biogas-reaktor," siger poul lyhne og beklager igen,

at han endnu ikke må fortælle helt præcis hvordan.

FORSKNINGSSAMARBEJDE

Opgaven med at ansøge om patent på brint-til-biogas-løsningen

foregår i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet,

DTU, som Vestforsyning har et rigtig godt forhold til.

"Jeg har samarbejdet med DTU i 25 år, blandt andet om,

hvordan man håndterer og doserer forskellige materialer. I

disse år er der mange udenlandske studerende på DTU, og

en af dem er en kineser, som har været særligt optaget af

processen med at gå fra CO 2 og brint til biogas, så han har

været en af hovedkræfterne i det her med opbakning fra det

kinesiske universitet, han kommer fra," fortæller poul lyhne,

som er imponeret over de studerendes arbejde.

"Det er meget inspirerende at arbejde sammen med studerende.

Og vi har hele tiden sagt til os selv, at 'det her kan

More magazines by this user
Similar magazines