Kostvejledning 2013 [pdf] - Furesø Kommune

sundhed.dk

Kostvejledning 2013 [pdf] - Furesø Kommune

Sundhedsfremmegruppen

Furesø Kommune

Værløse Rådhus

Stiager 2

3500 Værløse

www.furesoe.dk/sundhed

Ernæringsvejlederen

Telefon: 72 35 56 58

E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk

Telefon: 72 35 56 58

E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk

Vejledningen foregår på Værløse Rådhus

Tirsdage kl. 08.00 – 16.00

Torsdag kl. 08.00 – 18.00

Furesø Kommune

Stiager 2

3500 Værløse

www.furesoe.dk/sundhed

Oplag: 300

Udgivet: Januar 2013

Redaktion: Sundhedsfremmegruppen

Foto: Colourbox

Sundhedsfremme

Kostvejledning

Et tilbud til Furesøborgere med særligt behov


Har du lyst til at ændre madvaner?

Så har du mulighed for at blive henvist til individuel kost- samt

livsstilsvejledning hos ernæringsvejlederen i Furesø Kommune.

Hvem kan få kostvejledning?

Du kan henvises til kostvejledning, hvis du er over 18 år, borger i Furesø

Kommune og opfylder ét af følgende kriterier:

Forløbet

• har type 2 diabetes

• har iskæmisk hjerte-/karsygdom/forhøjet kolesteroltal

• er overvægtig med BMI over 27

• har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

• er undervægtig

Efter du er henvist, vil du modtage et kostregistreringsskema med posten, som

skal udfyldes og medbringes ved første samtale.

♣ Gælder dog ikke for borgere, der henvises pga. undervægt.

Du kan komme til kostvejledning 1-5 gange afhængigt af dit behov, samt til en

opfølgende samtale 3 måneder efter forløbet er afsluttet.

Første samtale varer ca. 60 minutter og de efterfølgende ca. 30 minutter

Sammen med ernæringsvejlederen finder du frem til konkrete og realistiske

ændringer af dine vaner – som du selv har lyst til.

Du opfordres til, at tage din nærmeste pårørende med til kostvejledningen.

Hvordan kan jeg blive henvist?

Kontakt en af følgende:

■ Din praktiserende læge (elektronisk henvisning på www.sundhed.dk)

kan henvise dig til kostvejledning, hvis du opfylder minimum et af ovenstående

kriterier

■ Fysioterapeuterne på genoptræningscenter Skovgården

kan i nogle tilfælde henvise borgere med KOL, type 2 diabetes,

eller hjerte-kar sygdomme

■ Visitatorer og hjemmesygeplejersker

kan i nogle tilfælde henvise undervægtige ældre

Du skal

■ Kontakte ernæringsvejlederen, med henblik på at lave en aftale.

Telefon: 72 35 56 58 eller E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk

■ Når kostvejledningen slutter informeres din læge/henviser om, hvordan vejledningen

er forløbet.

■ Bliver du forhindret til aftalt mødetid gives besked i god tid – senest dagen før.

Ved udeblivelse fra aftale, uden afbud, kan tilbuddet bortfalde.

Hvor og hvornår?

■ Vejledningen foregår på Værløse Rådhus, Stiager 2 3500 Værløse

■ Tirsdage kl. 08.00 – 16.00 & Torsdage kl. 08.00 – 18.00

More magazines by this user
Similar magazines