Industry Information - Siemens

w3.siemens.dk

Industry Information - Siemens

Industry Information

Nummer 1 | Marts 2013 | siemens.dk/industry

Automation i

nye dimensioner

Oplev TIA-portalen V12 og den nye

Simatic S7-1500 PLC

Frekvensomformere

skærer en tredjedel

af elregningen

Kundecase

Invitation til

Innovation Tour

TIA-portal V12


Industry Information · marts 2013

Indholdsfortegnelse

Tema -

TIA-portalen V12

03 Leder

TIA-portalen V12 definerer nye

dimensioner inden for automation

04 TIA-portalen V12 er softwaren,

der binder automations- og drevløsninger

endnu tættere sammen

05 S7-1500 er den helt nye automationsplatform

for Simatic S7

07 Hvornår er TIA-portalen det rigtige

valg?

09 Invitation til

Siemens Innovation Tour

10 Brugervenlig idriftsættelse med

Sinamics Startdrive

11 Vejekortet Siwarex WP231

understøttes af TIA-portalen V12

12 De “klassiske” HMI-operatørpaneler

bliver udfaset i 2014

- hvad betyder det for dig?

13 Simatic Top Connect forbinder

Simatic S7-1500 med sensorer

og aktuatorer

14 Integrer sikkerhed direkte

i projektet med TIA-portalen V12

15 Med S7-1500 får du

Trace-funktion

16 Mange markante ET 200 nyheder

18 Simatic S7-1500 kommer også i

en F-version

19 Referenceprojekter er nu en

mulighed

Generelle

nyheder

20 Kundecase

Mejeriet i Rødkærsbro har med

nye frekvensomformere skåret en

tredjedel af elregningen

22 Redundante Industrial Ethernetnetværk

helt uden rekonfigureringstid

er nu en realitet

24 MicroBox PC’erne 427C og 477C

er nu renoverede

25 Udfasning af MD741 samt nye

godkendelser

26 Hvordan håndterer Siemens

Industry Security trusler og

sårbarheder?

27 S7-400H - når din proces aldrig

må stoppe

29 Siplus Extreme udvider

temperaturområdet markant

30 En stor “trykfamilie”

31 Stikprop mangler jordforbindelse

33 Sirius 3RM1 - når hver millimeter

tæller

Redaktion: Helene Kaas, chefredaktør, helene.kaas@siemens.com

Layout og produktion: Siemens Corporate Communications

Tryk og repro: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge · Oplag: 3.400 stk.

Tips & Tricks, Apps

hjemmesider m.v.

28 Brug klipsen til kontrol af split

screen

28 Få styr på variabler i TIA-portalen

34 Siemens Apps

34 Vores hjemmesider

35 Link til arrangementskalenderen

35 De heldige vindere fra VandTek

2012 og Ajour 2012 messerne


Leder

TIA-portalen V12 definerer nye

dimensioner inden for automation

AF FRANK FAURHOLT

SALGSDIREKTØR

Siemens Industry frigiver nu næste version af automationssoftwaren

- Totally Integrated Automation Portal.

Med TIA-portalen V12 sætter vi rammerne for nye

dimensioner inden for automation.

Vi bygger med TIA-portalen V12 videre på vores store

erfaring og position som en seriøs leverandør af produkter,

systemer og koncepter inden for automation og drevteknologi.

Vi sikrer, at du får optimalt udbytte af den nye innovative

teknologi. Samtidig har vi stor fokus på, at du kan bygge

videre på den erfaring, du har opbygget, og de investeringer,

som du og din virksomhed har foretaget gennem en årrække.

Fokus i TIA-portalen V12

• Tæt integration mellem automations- og

drevteknologierne. Det betyder, at du nu kan lave

sammenhængende automationsløsninger endnu bedre

og hurtigere.

• Diagnose, således at du under engineering, idriftsættelse

og drift kan sikre endnu bedre effektivitet og dermed

forbedre din konkurrenceevne.

• Maskinsikkerhed som en helt naturlig og sammenhængende

del af en automationsløsning.

• Udnyttelse af alle de helt unikke PROFINET egenskaber,

der sikrer dig hurtigere og bedre performance.

• It-sikkerhed som en vigtig del af moderne

automationsløsninger.

• Brugervenlighed og øget effektivitet under

programmering og konfi gurering.

Vi introducerer samtidig et nyt medlem af Simatic PLCfamilien.

Med Simatic S7-1500 viser vi vejen for fremtidens

automationsløsninger.

Fokus omkring Simatic S7-1500

• Stor performance i forhold til programbearbejdning

og kommunikation

• Motion control opgaver med udgangspunkt i PLCopen

og Profi drive

• Tæt samspil med TIA-portalen V12 omkring

maskinsikkerhed, diagnosekoncept og it-sikkerhed

• Unikt design med fokus på brugervenlighed i forhold

til fortrådning, idriftsættelse og diagnose

Med TIA-portalen V12, Simatic S7-1500 og andre nye

spændende produkter tilbyder vi dig nye teknologiske og

forretningsmæssige muligheder. Samtidig er det dog vigtigt

at slå fast, at vi har stor fokus på, at disse nye muligheder

skal implementeres på en for dig optimal måde og på det

tidspunkt, der passer ind i dine planer.

Simatic S7-300 og S7-400 vil blive vedligeholdt helt frem

til 2020, og først derfra vil de overgå til yderligere 10 års

reservedelsstatus. Vores ”klassiske produkter” vil altså fortsat

være markedsledende, innovative og et godt og sikkert valg

for dig i mange år fremover.

Jeg opfordrer til, at du indleder en konkret dialog med

os om netop din migrationsstrategi. Med udgangspunkt

i dine konkrete applikationer, din branche og dine krav

og ønsker kan vi sammen fi nde den for dig optimale

automationsstrategi og fastlægge vejen dertil. Vores

distributionspartnere og solutionpartnere er selvfølgelig også

klar til at indgå i denne dialog.

I dette nummer af Industry Information kan du læse meget

mere om TIA-portalen V12, Simatic S7-1500 og en masse

andre produktnyheder.

Samtidig vil jeg gerne invitere dig og dine kollegaer til at

deltage på vores kommende Innovation Tour. Vi kommer

rundt i landet og præsenterer dig for alle de nye muligheder.

Vi vil give dig det overblik, der gør dig godt rustet til at

vurdere dine muligheder og tage dialogen med os.

Industry Information · marts 2013 Side 3


Totally Integrated Automation-portal V12

er næste generation af teknisk software til Simatic

TIA-portalen V12 er softwaren, der

binder automations- og drevløsninger

endnu tættere sammen

AF MICHAEL NIELSEN

PRODUKTCHEF

Kender du allerede TIA-portalen, vil du i

V12 kunne fi nde følgende interessante nyheder:

Drevintegration betyder, at du nu kan integrere ”Sinamics

Startdrive V12” i TIA-portalen og derved hurtigt og effektivt

indstille parametrene i Sinamics G og efterfølgende

idriftsætte og optimere drevløsningen. Drevløsningen bygger

på PLCopen-standarden.

Integreret systemdiagnose er et udtryk for et allerede kendt

TIA-diagnosekoncept, der nu er endnu mere integreret i både

hardware og software og nu også med Sinamics. Diagnose

er tænkt helt ind i kernen og indgår derfor nu naturligt i

fremtidige automationsløsninger. Diagnoseinformationerne

stilles ensartet til rådighed via displayet på S7-1500, i TIAportalen

V12, i Simatic HMI og via et web-interface.

Trace-funktioner

Nu giver trace-funktionerne endnu bedre mulighed for at

følge fejl- og optimeringsforløb i både automations- og

drevdelen.

Integreret sikkerhedsfunktionalitet viser endnu engang, at

Siemens er førende, når talen er omkring maskinsikkerhed.

Ved brug af ”Step 7 Safety Advanced V12” opnår du nu en

endnu nemmere vej til at håndtere sikkerhedsløsninger

hurtigt og effektivt. Softwaren indeholder en optimeret

kompiler, der sikrer hurtigere programafvikling. Ligeledes

fi ndes der en række prioriterings- og optimeringsmuligheder

samt endnu bedre diagnosefunktioner.

Softwaren hjælper dig også til at dokumentere din sikkerhedsløsning

og derved reducere dine idriftsættelses- og

valideringsomkostninger.

Ved samtidig anvendelse af ” Sinamics Startdrive V12” fås en

helt unik sikkerhedsløsning, der også omfatter drevdelen.

Kraftfuld PROFINET-kommunikation viser, at PROFINET er

både nutidens og fremtidens industrielle netværksstandard.

Med TIA-portalen V12 understøttes ”media redundancy

Protocol” (MRP) og I-Device, hvilket betyder, at der kan

Side 4 Industry Information · marts 2013

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

benyttes ringforbindelser via netværket, samt at du får store

fordele ved eventuelle netværksbrud.

Sikkerhed på fl ere stadier er beviset på, at Siemens har

fuld fokus på beskyttelse af data og programkode.

Dette gælder både i forhold til at beskytte din know-how

mod kopiering og beskyttelse mod uautoriseret ændring

og dataadgang. Denne beskyttelse gælder både i forhold

til lokale og remote forsøg på adgang og viser, at vi tager

Industrial IT-sikkerhed meget alvorligt, og derfor har

integreret det i softwaren.

Optimerede programmeringssprog dækker over, at

kompileren er optimeret yderligere i forhold til S7-1500,

således at programbearbejdningen optimeres endnu mere.

Ligeledes er instruktionssættet udvidet yderligere, og

benyttelsen af endnu fl ere datatyper er mulig.

TIA-portalen V12 stiller selvfølgelig også en række

migrationsværktøjer til rådighed, således at et program

skrevet til f.eks. S7-300 og 400 kan migreres til S7-1500.

TIA-portalen V12 og dermed softwaren Step7 Professional

V12 kan installeres parallelt med Step7 Professional 2010,

således at både ældre og nye applikationer kan håndteres

samtidigt.

Det er selvfølgelig ikke muligt at beskrive alle de nye

funktioner og muligheder i TIA-portalen V12 i denne artikel.

En software skal prøves og udforskes.

Har du tegnet et passende software-abonnement, vil du

snart modtage TIA-portalen V12.


Hvis du allerede har erfaring med TIA-portalen V11, er

opfordringen herfra at opgradere til TIA-portalen V12 og

få fordelene af denne nye version.

Har du endnu ikke erfaring med TIA-portalen, er det vigtigt

at foretage en grundig analyse af, om en migration vil være

hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, eller om det er

bedre at blive i den klassiske Step7-verden.

Kriterierne for migration er primært relateret til den

applikation, der skal løses, og Siemens indgår meget gerne

i en konkret dialog omkring dette centrale tema.

Udvalgte fordele med TIA-portalen V12

• Alle enheder tilgængelige i samme software

• Bruges også som standalone

• Symbolsk adressering

• Samme software for alle automationssystemer

• Kan også benyttes som standalone med

Sinamics eller HMI-panelløsninger

MERE INFO

Årets nyhed på SPS & Drives - Simatic S7-1500

Læs mere på

www.siemens.dk/tiaportal

www.siemens.com/tiaportal

Produktchef Michael Nielsen

Telefon: 44 77 45 34

E-mail: michael.nielsen@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

Tag kontakt til din lokale forhandler eller grossist

S7-1500 er den helt nye

automationsplatform for Simatic S7

AF MICHAEL NIELSEN

PRODUKTCHEF

Simatic PLC-familien har nu fået

et nyt medlem, og navnet er S7-1500

Med lanceringen af Simatic S7-1500 introducerer Siemens

Industry Automation en ny generation i familien af controllere

for mellem- til højtydende automatisering af maskiner

og anlæg. Den nye generation af controllere er kendetegnet

ved høj ydelse og effektivitet.

Den har karakteristika såsom fremragende systemydelse og

en række integrerede standardmuligheder, deriblandt Motion

Control og en sikkerhedsfunktion, der giver den højeste

form for sikkerhed på anlægget samt en sikkerhedsfunktion

til sikkerhedsapplikationer, der er nemme at implementere.

Controllerens større effektivitet afspejler sig specielt ved

det innovative design til simpel idriftsættelse og sikker drift,

funktioner til diagnosticering af anlæggets status og dets

integration i TIA-portalen, som resulterer i simplere udvikling

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

og lavere projektudgifter. Simatic S7-1500 bliver leveringsklar

i foråret 2013.

Simatic familien består fremover af:

• Simatic S7-1200 til den lille styring, som dækker de

mindre automationsopgaver

• Simatic S7-300, som er all-round PLC’en for både de

mindre og komplekse maskinstyringer samt til de ekstremt

tidskritiske applikationer

• Simatic S7-1500, der er den nye controller for de

middelstore styringer og produktionsanlæg

• Simatic S7-400, som dækker det højtydende område samt

fortsat er basis for Simatic PCS7

Det første indtryk af S7-1500

Det første, man lægger mærke til, er det store display, som

alle CPU’er er født med. Her vil der være mulighed for at

sætte alle grundlæggende parametre op samt foretage

en visning af status og diagnosticering af styringen og

udlæsning af forskellige produkt- og konfi gurationsdata.

Industry Information · marts 2013 Side 5

>>


Der er også mulighed for at afl åse displayet med et kodeord.

S7-1500 er modulopbygget og har derfor også mulighed

for at kommunikere med decentrale I/O-stationer via det

indbyggede PROFINET-interface. Alle CPU’er har mindst ét

PROFINET-interface, og den store CPU S7-1516 har to stk.

PROFINET-interfaces og yderligere én TCP/IP-port. Dette

interface tildeles sin egen IP-adresse, hvilket betyder, at NAT

overgangen også kan understøttes på S7-1516.

Det er selvfølgeligt muligt at kommunikere med andre

Simatic S7 PLC’er via den normale S7-funktion, men også den

optimerede protokol S7-Plus understøttes samtidigt.

Varianter af S7-1500-moduler og CPU’er

I første omgang frigives der tre forskellige CPU’er:

S7-1511, S7-1513 og S7-1516.

Disse dækker ydelsesområdet op til en S7-317, dog med

væsentligt større lager og hurtigere bearbejdningstider.

For I/O-modulerne gælder, at man med færre modultyper kan

dække hele spektret, som vi kender fra S7-300/400. Med den

nye række af analoge input-kort vil der endda være mulighed

for at defi nere hver enkelt kanal til den type, som ønskes. Det

kan være, at kanal nr. 1 skal være 0-20 mA, mens kanal 8 skal

være 0-10V. For at effektivisere montagen og fortrådningen

er der samtidig lavet et parkeringspunkt, hvor man kan

parkere frontstikket under montagen, uden at der er nogen

forbindelse til resten af PLC’en, så man kan fortråde og teste

sin installation uden indfl ydelse på resten af systemet. Det er

de samme frontstik, der benyttes til alle moduler.

Migration af eksisterende PLC-programmer

S7-1500 benytter samme instruktionssæt som S7-1200. Det

betyder, at alle programmer, der er lavet til S7-1200, direkte

kan benyttes i S7-1500.

Projekter lavet til en S7-300 eller S7-400 skal konverteres til

S7-1200/S7-1500.

Via TIA-portalen foretages denne migration, og du vil få

informationer om de dele, der ikke direkte kan konverteres.

S7-1500 kan kun sættes op med TIA-portalen V12 eller

højere.

Diagnose

Der bliver automatisk genereret informationer omkring

alle eventuelle fejl i konfi gurationen, lige fra trådbrud

på de enkelte I/O-kanaler, og moduler der bliver taget

ud, til decentrale I/O-stationer, der ikke mere er med på

”live listen”. Diagnoseinformationen bliver automatisk

genereret til både PLC-systemet og Simatic HMI. De samme

diagnoseinformationer udlæses via den indbyggede

WEB-server i S7-1500 igennem en standard browser.

Informationerne er selvfølgelig også tilgængelige direkte

på displayet på CPU’en. Diagnosefunktionen virker også,

selvom CPU’en er i stop.

Der vil nu også være mulighed for at benytte ens egne

procesalarmer i forhold til de tilsluttede HMI-paneler og

SCADA-systemer. Diagnosedata bliver også opdateret når

CPU’en er i stop.

Drevteknologi er en integreret del af S7-1500

I S7-1200 kan vi allerede løse en række mindre servoopgaver

via de i softwarebiblioteket integrerede PLC Open

Side 6 Industry Information · marts 2013

Motion-kompatible funktionsblokke. I S7-1500 kan vi nu

løse endnu mere komplekse og tidskritiske servo-opgaver.

Kommunikation til de enkelte drev foregår typisk via

PROFINET.

Også i denne sammenhæng kommer PROFINET virkelig til sin

ret. S7-1500 kan sammen med TIA-portalen V12 tilbyde en

række trace-funktioner, der gør idriftsættelse og fejlfi nding

meget effektiv.

Meld dig til vores Innovation Tour 2013, og oplev den nye

Simatic S7-1500. Du kan læse mere om Innovation Tour’en i

dette magasin.

MERE INFO

Se frem til følgende funktioner

• Industrial IT-sikkerhed er en indbygget del

• Diagnose af alle hardware fejl

• Meget kraftigere kommunikationsmuligheder

• Teknologi indbygget med Motion Control

via PLC Open Motion

• Trace-funktion med meget hurtig sampling-tid

via indbygget lager, 16 kurver samtidigt

(S7-1500)

• Enkel PID-controller med indbygget autotunefunktion

• PROFINET er altid med

• Mulighed for ændring af hardware-konfi guration

under drift

• Symbolsk programmering

• Understøttelse af Statement Liste (STL)

• Display on-board på alle CPU’er

• Alle tre S7-1500 CPU’er kan leveres som

F-løsning (kommer senere)

Læs mere på

www.siemens.dk/tiaportal

www.siemens.com/s7-1500

Produktchef Michael Nielsen

Telefon: 44 77 45 34

E-mail: michael.nielsen@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com


Migrationen til TIA-portalen skal ske som

en del af en velovervejet migrationsstrategi

Hvornår er TIA-portalen

det rigtige valg?

AF MICHAEL NIELSEN

PRODUKTCHEF

Har du et softwareabonnement (SUS)?

Har du tegnet et abonnement på Software Update Service

(SUS) på Step7 Professional, vil du ganske snart automatisk

få STEP7 Professional V12 / TIA-portalen V12 tilsendt. Dette

gælder også, hvis du har tegnet et abonnement på WinCC

Comfort eller Advance samt WinCC Professional. Udsendelsen

til alle abonnenter forventes at starte i løbet af april 2013.

Tag udgangspunkt i din nuværende situation

Nedenstående grundregler er tænkt som en vejledning og

retningslinje i forhold til den migrationsstrategi, som du kan

benytte med enten dit bestående projekt eller kommende

nye system.

Husk, at vi meget gerne indgår i en dialog med dig, inden

automationskonceptet fastlægges endeligt i forhold til det

konkrete projekt. Derved afklares alle aspekter så godt som

muligt, så fordelene ved migration høstes og risici mindskes.

Det er igen vigtigt at slå fast, at den klassiske verden med

Step7 V 5.5 eller Professional 2010 og S7-300 / S7-400

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

hardware fortsat vedligeholdes helt frem til 2020, hvorefter

hardwaren håndteres som reservedele i endnu 10 år.

Har du allerede et projekt, der benytter S7-1200 eller S7-300,

og som er lavet i TIA-portalen V11, vil du som udgangspunkt

med fordel kunne opgradere til TIA-portalen V12 og drage

nytte af alle de nye fordele, som denne software har.

Har du et projekt med Sinamics G120, hvor der skal foretages

simple opsætninger, såsom stand-alone system evt. med

forbindelse til Simatic HMI paneler, kan TIA-portalen V12

være interessant. Ligeledes kan et ønske om brugen af PLC-

Open Motion tale for anvendelsen af TIA-portalen og f.eks.

S7-1200 og S7-1500.

Har du et eksisterende projekt, hvor der benyttes S7-1200

eller S7-300, der er lavet i Step 7 V 5.5 eller Professional

(altså den klassiske verden), er det meget vigtigt, at du får

foretaget en grundig evaluering af din applikation, før du

vælger at migrere til TIA-portalen. Du skal i den forbindelse

forholde dig til følgende kriterier:

• Er al hardware understøttet i TIA-portalen?

• Kan alle netværkstopologier håndteres i TIA-portalen?

• Hvad er omfanget af Motion Control i applikationen?

• Benyttes der særlige softwarebiblioteker

eller optionspakker?

Industry Information · marts 2013 Side 7

>>


Hvis ikke alle kriterier for en succesfuld migration til TIAportalen

er opfyldt, bør du med ro i sindet forblive i den

klassiske verden.

Har du et projekt med udgangspunkt i S7-400, bør du

være særlig opmærksom, da sådanne applikationer ofte

indeholder aspekter, der endnu ikke understøttes optimalt i

TIA-portalen. Her vil rådet igen være at blive i den klassiske

verden i første omgang og tage en grundig dialog med os.

Hvis du ønsker at kigge nærmere på S7-1500, er det underforstået,

at TIA-portalen V12 indgår i evalueringen. Her er det

altså som tillæg vigtigt også at foretage en grundig analyse

af S7-1500 i forhold til nuværende hardware. Som udgangspunkt

bør S7-1500 i sin nuværende udbygning kun anvendes

ved applikationer, hvor en S7-317 eller mindre ville være

valgt.

Kontakt os for en nærmere dialog om S7-1500.

Bestående projekter udviklet i den klassiske verden bør som

udgangspunkt ikke migreres til TIA-portalen.

Projekter, softwarebiblioteker og funktionsblokke etc.

udviklet i den klassiske verden kan migreres til TIA-portalen

og dermed danne grundlaget for nye innovative projekter.

Eksempler på hardwarekonfi gurationer, der ikke understøttes

af TIA-portalen V12:

• T-CPU’er

• H-CPU’er

• Simatic PCS7

• Motion Control med interpolation

• Større fl erbruger SCADA-løsninger med

anvendelse af optioner og add-ons

• Profi bus PA

Både TIA-portalen og S7-1500 vil i den kommende periode

blive videreudviklet og vil løbende blive i stand til at håndtere

Side 8 Industry Information · marts 2013

fl ere og fl ere applikationer. Afslutningsvist vil vi endnu

engang opfordre til en konkret dialog med os om den for dig

optimale migrationsstrategi.

Fakta

Der vil blive mulighed for at opdatere en bestående

Step7 Professional 2010 eller ældre til TIA-portalen

V12 og samtidigt tegne et Software Update Serviceabonnement

(SUS). Mere information herom forventes

sidst i marts 2013.

• Se www.siemens.dk/tiaportal

for mere information.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.dk/tiaportal

Produktchef Michael Nielsen

Telefon: 44 77 45 34

E-mail: michael.nielsen@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com


Invitation til

Siemens Innovation Tour

Totally Integrated Automation-portalen V12

www.siemens.dk/tour

Med lanceringen af TIA-portalen åbnede vi for en ny

dimension inden for industriel automation. Tiden er

nu kommet til, at vi bevæger os op på næste niveau.

Det gør vi med version 12 af TIA-portalen.

TIA-portalen V12 er softwaren, der binder automations-

og drevløsninger endnu tættere sammen. V12 kan

benyttes til drevfamilien Sinamics G120 samt det helt

nye medlem af PLC-familien – Simatic S7-1500.

Med TIA-portalen V12 kan du komme endnu hurtigere i

gang med projekter og derved også nedbringe anlægsomkostningerne.

Kom og oplev de nye muligheder på vores kommende

Innovation Tour i foråret. Du får en oplevelse i 3D og

kan møde vores produktspecialister til en dialog med

udgangspunkt i din situation.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

– til en spændende og anderledes dag!

Agenda

08.45 Morgenmad

09.15 Velkomst og introduktion

09.45 Filmpremiere

10.55 Temapræsentation

12.30 Frokost og minimesse

13.30 Temapræsentation

16.00 Tak for i dag

Tid og sted

Sæt kryds i kalenderen ved en af følgende datoer:

Mandag den 15. april 2013, Viften i Rødovre

Tirsdag den 16. april 2013, Viften i Rødovre

Onsdag den 17. april 2013, BioCity i Odense

Torsdag den 18. april 2013, Kinorama i Sønderborg

Tirsdag den 23. april 2013, BioCity i Aalborg

Onsdag den 24. april 2013, BioCity i Herning

Torsdag den 25. april 2013, Megascope i Horsens

Tilmelding

Tilmelding skal ske online på www.siemens.dk/tour

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Da arrangementet altid har stor tilslutning, anbefales en

hurtig tilmelding. Det er gratis at deltage.

Har du spørgsmål, så kontakt da venligst Helene Kaas

på helene.kaas@siemens.com

(Tilmelding kan ikke ske via denne e-mail-adresse.)

Læs mere om TIA-portalen V12 på www.siemens.dk/tiaportal


Fakta

Startdrive er konfi gurationssoftware til opsætning

af Sinamics frekvensomformere, der giver dig en

række fordele:

• Startdrive er en integreret del af TIA-portalen

• Startdrive er enkel og nem at bruge

• Startdrive har indbygget Trace til optimering og

overvågning

• Startdrive har data på Simotics motorer

• Startdrive leveres sammen med TIA-portalen V12

Sinamics Startdrive er nu en integreret del af TIA-portalen V12

Brugervenlig idriftsættelse

med Sinamics Startdrive

AF ULF LINDHARD

PRODUKTCHEF

Ved brug af TIA-portalen får du et ensartet softwaremiljø

for PLC, HMI og nu også drevteknologi. Dette

mindsker programmerings- og idriftsættelsestiden

samtidig med, at den mindsker risici for fejl.

Med integrationen af Sinamics Startdrive i TIA-portalen får

du en enestående brugervenlig integration af Sinamics G

frekvensomformere i TIA-portalens verden.

Brugervenlige Sinamics Startdrive

Startdrive er det nye softwareværktøj, som benyttes til

opsætning af Sinamics drev i TIA-portalen. Startdrive

medleveres i TIA-portalens installationspakke, og gør det

derfor nemt at arbejde med projekter, hvor også Sinamics

drevteknologi indgår. Den intuitive opsætning med

brugervenlige skærmmenuer hjælper med at sikre en hurtig

og sikker idriftsættelse. Konfi guration af motor til Sinamics

drevet gøres enkelt ved at Simotics motordata er en del af

Startdrive.

Sinamics omformere i Startdrive Version 12

• Sinamics G120 - Det modulære drive til små

og mellem effektområder

• Sinamics G120C - Den kompakte frekvensomformer

• Sinamics G120D – Den decentrale IP65 frekvensomformer

• Sinamics G120P – Frekvensomformeren til

pumpe-, ventilations- og kompressor-opgaver

Side 10 Industry Information · marts 2013

Fra parametrering til konfi gurering

Startdrive udmærker sig ved, at man ikke længere skal

parametrere en frekvensomformer, men mere konfi gurere

den. Opsætningsmenuer guider let og enkelt brugeren

gennem hele opsætningen.

Startdrive tilbyder en unik og yderst hurtig konfi guration

af Sinamics frekvensomformere i TIA-portalen. Automatisk

datakonsistens samt automatisk diagnose øger

produktiviteten og mindsker engineering-tiden.

De færdige konfi gurationer kan gemmes i biblioteket og

genbruges igen i andre projekter via Drag & Drop.

Trace

Som noget helt nyt i TIA-portalen er det nu muligt at lave

Oscilloskop-funktioner i både PLC-program og i Startdrive.

Dette giver en enestående mulighed for at trimme og

overvåge applikationen.

Motion Control har aldrig været så let og enkelt

Med Simatic S7-1500 er det nu muligt at lave Motion Control

Teknologiobjekter i PLC’en. Det er en super enkel og smart

måde at styre en frekvensomformer eller en servo på.

Teknologi-objekterne indeholder alle nødvendige data og

funktioner til at styre en hastigheds-akse eller en positionsakse.

Teknologi-objektet styres via PLC Open Motion Control

funktioner.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.dk/tiaportal

Produktchef Ulf Lindhard

Telefon: 44 77 42 34

E-mail: ulf.lindhard@siemens.com

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12


Nye muligheder med TIA-portalen V12

Vejekortet Siwarex WP231

understøttes af TIA-portalen V12

AF JESPER JUUL JØRGENSEN

PRODUKTCHEF

Siemens har netop lanceret et nyt vejekort, som bl.a.

kan bruges sammen med PLC’en Simatic S7-1200.

Det nye vejekort Siwarex WP231 er fra Siwarex-familien

og kan som ovenfor nævnt sammensættes direkte

med S7-1200 PLC’erne og understøttes dermed af TIAportalen

V12. Siwarex WP231 adskiller sig fra de øvrige

Siwarex vejekort ved, at integration til andre systemer

er væsentligt udvidet.

For det første kan du bruge Siwarex WP231 med en

udgang på 4-20 mA - du kan skalere kortets udgang, så de

4-20 mA svarer til vægtens start- og slutværdier. Yderligere

kan du få integration via RS 485, RS 232 og ModBUS RTU.

Disse muligheder gør, at der kan tilsluttes et panel direkte

til vejekortet - helt uden PLC.

Siwarex WP231 har en opløsning på 1 million delinger og

kan bruges til afregningsgodkendelse.

Kortet har fi re ind-/udgange, som kan sættes op efter

ønske, og én analog udgang.

Kortet har en funktion til teoretisk kalibrering. Her indtaster

du kapaciteten på vejecellerne - efterfølgende vises der en

værdi i displayet, som er den værdi cellerne belastes med

lige nu. Hvis det er en tom tank, trykker man på nulstil, og

vægten viser nu 0. Så er vægten kalibreret, og der ses bort

fra konstruktionen.

Kortet kan også opsættes til at komme i test-mode, så du

kan tvinge udgangene på kortet, som f.eks. viser 100 %

vægt. Så kan du teste dit system uden materiale i forhold

til, om alarmer og andet virker, når beholderen er fyldt.

Alle disse opsætninger foregår med en Siwatool V7, som

bliver forbundet til kortet via Ethernet-porten på en PC og

over til Siwarex WP231’s ethernet-port.

Dette betyder nemlig, at Siwarex WP231 har en IP-adresse,

hvilket også giver andre muligheder.

Der er naturligvis også udviklet nogle opstartsprojekter til

Siwarex WP231 til download i PLC’en, så man hurtigt kan

komme i gang.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/wp231

Produktchef Jesper Juul Jørgensen

Telefon: 44 77 52 04

E-mail: jesper.j.joergensen@siemens.com

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

Industry Information · marts 2013 Side 11


Nyt om HMI-operatørpaneler

De ”klassiske” HMI-operatørpaneler

bliver udfaset i 2014

– hvad betyder det for dig?

AF LARS LIMKILDE

PRODUKTCHEF

Med virkning fra den 1. oktober 2012 er alle HMIoperatørpaneler

i 17-, 7x-, 177-, 277- og 377-serierne

sat på den såkaldte ”Phase Out”-liste.

Det betyder, at de nævnte ”klassiske” paneler vil kunne

bestilles og leveres som et normalt produkt til og med

september 2014, hvorefter de overgår til udfasning.

Du kan som kunde stadig bestille dem på samme måde

som i dag, men skal blot være opmærksom på, at det er

udfasede produkter. Priser og leveringstider vil dermed i

mere eller mindre grad blive påvirket heraf gældende fra

udfasningsdatoen og skærpet efterfølgende.

De berørte ”klassiske” HMI-operatørpaneler kan ses

herunder

• Simatic PP 17-I PROFIsafe

• Simatic PP 17-I PROFINET PROFIsafe

• Simatic PP 17-II PROFINET

• Simatic PP 17-II PROFINET PROFIsafe

• Simatic OP 73

• Simatic OP 77A

• Simatic TP 177A

• Simatic OP 77B

• Simatic TP 177B 4”

• Simatic TP 177B 6”

• Simatic TP 177B 6” med rustfri ramme

• Simatic OP 177B 6”

Side 12 Industry Information · marts 2013

• Simatic TP 277 6”

• Simatic OP 277 6”

• Simatic MP 177 6” Touch

• Simatic MP 277 8” Touch og taster

• Simatic MP 277 10” Touch og taster

• Simatic MP 277 10” Touch med rustfri ramme

• Simatic MP 377 12” Touch og taster

• Simatic MP 377 15” Touch

• Simatic MP 377 15” Touch med rustfri ramme

• Simatic MP 377 19” Touch

De ”klassiske” HMI-operatørpaneler vil kunne købes som

udfasede produkter frem til oktober 2022, så der er derfor

ingen grund til at gå i panik på nuværende tidspunkt.

Skal der eksempelvis udvides med et HMI-operatørpanel på

et eksisterende anlæg, kan du med fordel indsætte et panel

fra de ”klassiske” serier, da konfi gurationen i disse tilfælde

allerede er lavet. Du bør være opmærksom på, at Mobilpaneler

ikke er berørt af denne udfasning.

Derudover vil Micro-paneler til S7-200 allerede overgå til

udfasningslisten fra den 1. oktober 2013.

De berørte Micro-paneler kan ses herunder:

• Simatic TD 200

• Simatic TD 400C

• Simatic OP 73micro

• Simatic TP 177micro

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

Allerede fra i dag og fremadrettet tilbyder Siemens

selvfølgelig en ny HMI-operatørpanelløsning, som er

markedstilpasset.


Siemens tilbyder dermed skærme i 16:9 format til HMIoperatørpanelerne

i Basic Line og den nye Comfort

Line til markedet. Dette skift skyldes, at markedet i dag

ønsker paneler med skærme i 16:9 format. Det betyder

dermed også, at de traditionelle skærme i 4:3 format

er på vej ud af markedet. Siemens følger dermed også

markedsudviklingen inden for HMI-operatørpaneler.

Da Comfort-panelerne konfi gureres med WinCC Comfort

HMI-softwaren i TIA-portalen, er det allerede nu en god

ide at overveje, hvilket Basic- eller Comfort-panel der skal

benyttes i fremtiden.

Skiftet fra WinCC Flexible 2008 SP2-projekter til WinCC

Comfort er en overskuelig proces, som ikke bør volde dig

problemer. Alt følger med - tekster, skærme, tags osv. - dog

skal du være forberedt på, at de enkelte skærmbilleder bør

tilpasses til det nye 16:9 format.

Muligheder med Simatic S7-1500

Da der kan være fl ere bud på hvilke paneler, der bedst kan

løse opgaven, er du meget velkommen til at kontakte din

Siemens forhandler eller Siemens kontaktperson for at få

hjælp til skiftet over til Basic- eller Comfort-panelerne.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/hmi

Produktchef Lars Limkilde

Telefon: 44 77 48 83

E-mail: lars.limkilde@siemens.com

Simatic Top Connect forbinder

Simatic S7-1500 med sensorer

og aktuatorer

AF LARS LIMKILDE

PRODUKTCHEF

Til Simatic S7-1500-signalmoduler kan der også leveres

et Simatic Top Connect-kabel og -stiksystem til hurtig

og pålidelig ledningsføring.

Der er to versioner af systemet. Det ene er fuldstændigt

modulært til hurtig og overskuelig ledningsføring af sensorer

og aktuatorer, det andet er et fl eksibelt system til enkel

kabelføring inde i styreskabet. Brugere kan hurtigt vælge

og bestille det ønskede system med TIA selection tool, som

du fi nder på www.siemens.com/tia-selection-tool.

Det fuldstændigt modulære system består af modifi cerede

frontstik med mulighed for tilslutning til Simatic S7-1500

I/O-moduler, formonterede ledninger i forskellige længder

og frontstikmoduler.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/simatic-top-connect

Produktchef Lars Limkilde

Telefon: 44 77 48 83

E-mail: lars.limkilde@siemens.com

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

Industry Information · marts 2013 Side 13


I TIA-portalen V12 er det muligt at integrere og konfigurere sikkerhedskomponenter

Integrer sikkerhed direkte i projektet me

AF MORTEN KROMANN

PRODUKTSPECIALIST

Samtidig med der bliver mere og mere fokus

på sikkerhed inden for industrielle systemer på

alle niveauer, er det vigtigt, at man får designet

sikkerheden ind helt ned på automationsniveauet.

I den nye TIA-portal V12 er det muligt at inkludere og

konfi gurere sikkerhedskomponenter som VPN routere

og fi rewalls nemt og intuitivt.

Ved at integrere sikkerhedskomponenter i TIA-portalen

gemmes sikkerhedskonfi gurationen sammen med resten

af projektet, og sikkerhedskonfi gurationen foregår i

et velkendt miljø og gøres i samme stil, som når man

opsætter IP-adresser eller tildeler device-navne på andre

komponenter.

Ud over at gøre sikkerhed til en integreret del af projektet

har det også den sikkerhedsfordel, at hele projektet

skal beskyttes med kodeord. Dermed opnår man en større

sikkerhed på hele projektet og ikke kun sikkerhedskomponenterne.

For at gøre sikkerhedskonfi guration nem at gå til for alle

er det muligt at konfi gurere fi rewalls i ”normal mode”

eller ”advanced mode”. I normal mode (se billede 1) er

det muligt at konfi gurere fi rewallen ved hjælp af et par

fl ueben. Skifter man til advanced mode, får man mulighed

for at fi nindstille fi rewallen, og har her mulighed for at

tillade trafi k til og fra bestemte IP-adresser (se billede 2).

Det er også nemt at konfi gurere en VPN-tunnel via TIAportalen.

Højreklik på S612 i ”server” i enden af VPNtunnelen,

og vælg ”Create VPN group”. Derefter gør man

det samme på det udstyr, der er ”client”, og vælger ”Add to

VPN” – i menuen, der kommer frem her, vælges den VPNgruppe,

der skal være adgang til. Efter en hurtig download

har man VPN’en oppe at køre (se billede 3, 4 og 5).

Fordele ved Integrated Security

• Hele projektet beskyttes med ét kodeord

• Hurtigt og nemt overblik over hele netværket

• Nemt at konfi gurere

Side 14 Industry Information · marts 2013

4

1

2

3

5


d TIA-portalen V12

Produkt Bestillingsnummer

S602 Firewall 6GK5602-0BA10-

2AA3

S612 VPN og Firewall 6GK5612-0BA10-

2AA3

Listepris

i DKK

8.140,-

10.700,-

Muligheder med Simatic S7-1500

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/industrial-security og

www.siemens.com/tiaportal

Produktspecialist Morten Kromann

Telefon: 20 37 35 08

E-mail: morten.kromann@siemens.com

Med S7-1500 får du Trace-funktion

AF KIM MEYER-JACOBSEN

PRODUKTSPECIALIST

Gennem tiderne har det været en udfordring

at identifi cere, hvad der skete med forskellige

måleværdier, når man eksempelvis idriftsatte et

maskinanlæg, og der opstod en periodisk fejl.

Det har ofte medført, at man har skrevet pointere og andet

godt for at løse opgaven. Med S7-1500 er det nu muligt

på enkel vis at få CPU’en til at recorde (optage) de værdier,

man ønsker.

Kort fortalt udvælger man de værdier, der ønskes optaget

(op til 16) - det kan være fra datablokke eller tags. Derefter

vælges, hvordan trace’en skal trigges (aktiveres).

Vælger du et tag, der går højt, er der også mulighed

for at stille en pre-trigger (foraktivering), hvor du tager

udgangspunkt i, hvor mange samples, der skal ligge klar og

være prerecorded (foroptagede) - dette giver mulighed for

en analyse af værdier, lige inden en alarm bliver udløst.

Du downloader trace-setup’et til PLC’en, som derefter

håndterer funktionen.

Der er mulighed for at hente en online-trace op til TIAportalen

samt at eksportere til CSV-fi ler.

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

MERE INFO

Produktspecialist Kim Meyer-Jacobsen

Telefon: 23 38 98 63

E-mail: kim.meyer-jacobsen@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 15


Simatic ET200 og den nye PLC Simatic S7-1500

Mange markante ET 200 nyheder

AF JESPER THOMSEN

PRODUKTCHEF

ET 200MP sidder bag Simatic S7-1500

www.siemens.com/et200mp

Nyt IP20 IO-system lanceres som ET 200MP.

ET 200MP er IO-systemet, der sidder bag vores nye

S7-1500 PLC-serie og er kendetegnet ved meget enkel

håndtering, ekstremt hurtige reaktionstider og masser

af innovative nyheder.

Her har du en liste over de vigtigste informationer:

• Op til 30 IO-moduler efter CPU/Interface-modul

• Kompakt med 35 mm modulbredde

• 1 sokkel Push-In-teknologi (40 pin) til alle moduler

• Op til 32 DI/DO 24 VDC samt 230 VAC

• 8AI/AO-strøm og spænding på samme kort,

125 usec konvertering pr. kanal,16 bit

• Counter-moduler med op til 800 MHz input,

Position-kort op til 4 MHz

• Serielle teknologimoduler RS232 samt RS485

• Samtlige parametre kan ændres under drift.

ET 200MP vil senere også komme med interfacemoduler til

PROFINET samt PROFIBUS, således at den kan bruges som

decentral IO. Serien vil blive frigivet sammen med S7-1500

PLC’en og TIA-portal V12.

Find mere information på www.siemens.com/et200mp.

Side 16 Industry Information · marts 2013

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

ET 200MP vil også kunne bruges sammen med STEP7 v5.5

SP3, der frigives i Q2/2013.

I næste udgave af Industry Information vil der være en

dybere gennemgang af moduler, egenskaber osv.

Nye ET 200SP produkter

www.siemens.com/et200sp

Også på ET 200SP-fronten kommer der løbende nye

produkter, og lige nu er følgende blevet tilføjet:

DI 8x 24V DC High Feature (6ES7 131-6BF00-0CA0)

Har følgende ekstra egenskaber ift. 8 DI ST-modulet

• Kanalvis diagnose og LED-indikering for åbent

kredsløb og kortslutning

• Kan forlænge pulser, således at CPU’en kan nå

at opdage dem

• Kald af interrupt OB’er ved stigende, faldende fl anker

• Kanalvis PROFIenergy support

DO 8x 24V DC/0.5A High Feature (6ES7 132-6BF00-0CA0)

Har følgende ekstra egenskaber ift. 8 DO ST-modulets

standardversion:

• Kanalvis diagnose og LED-indikering for åbent

kredsløb og kortslutning

• Kanalvis PROFIenergy support

Relæmodul RO 4x 24V AC/DC 230V AC/5A Standard

(6ES7 132-6HD00-0BB0)

• Opsætning pr. kanal af substitute-værdier i tilfælde

af CPU-stop og kommunikationsfejl

• Kanalvis PROFIenergy support


Interfacemodul IM155-6PN Standard

IM155-6 ST kan nu også bestilles i en version uden

BusAdapter (BA), men stadig inklusiv servermodul med

MFLB-nummer 6ES7 155-6AU00-0BN0.

For at få et system, der virker, bestilles der til denne så en

BusAdapter (BA), der passer til applikationen. I dag er der

to BusAdaptere at vælge imellem:

BA 2*RJ45 eller den nye BA 2*FC.

Ny BusAdapter BA 2x FC (6ES7193-6AF00-0AA0)

Den nye BA har 2 stk. FastConnect-sokler til direkte

forbindelse af PROFINET FastConnect-kablet ved hjælp af

FastConnect-afi soleringsværktøjet. Ved brug af BA 2FC

sikres en markant højere mekanisk stabilitet (5G mod 1G

for BA 2*RJ45), bedre EMC-egenskaber samt billigere og

hurtigere montage.

Sammenfattende kan det opsummeres ved:

• Ønsker du en RJ45 PROFINET-tilslutning, bestiller du

1 stk. 6ES7155-6AA00-0BN0.

• Ønsker du en FastConnect-tilslutning bestiller du:

1 stk. IM 155-6PN ST 6ES7 155-6AU00-0BN0 samt

1 stk. BA 2*FC 6ES7193-6AF00-0AA0

Produkt Bestillingsnummer

8 DI HF 6ES7 131-6BF00-

0CA0

8 DO HF 6ES7 132-6BF00-

0CA0

4 RO

24VDC/230VAC5A

IM155-6PN ST uden

BA

6ES7 132-6HD00-

0BB0

6ES7 155-6AU00-

0BN0

BusAdapter 2BA FC 6ES7193-6AF00-

0AA0

Listepris

i DKK

412,-

517,-

482,-

1740,-

476,-

Alle ovenstående nye komponenter kan leveres og bruges

i såvel TIA-portal V11/V12 samt STEP7 V5.5 SP2. TIA

Selection Tool er også opdateret med disse produkter.

Kommende produkter til ET 200SP

www.siemens.com/et200sp

Simatic ET 200SP med CM AS-I Master – udviklingsvenlig og sikker.

De to nye AS-I Master-kort CM AS-I Master og F-CM AS-I

Safety tillader enkel, kompakt, problemfri og prisoptimal

integration af AS-I-netværk til overordnede netværk som

PROFINET og PROFIBUS.

Med understøttelse af AS-I-specifi kation V3.0 og mulighed

for adskillige AS-I Mastere pr. ET200SP-node kan selv store

AS-I-netværk enkelt integreres såvel med standard som

fejlsikre signaler.

Levering bliver sommer 2013, og du vil få meget mere at

vide senere.

Nyt inden for ET 200S

www.siemens.com/et200s

Nyt Ethernet/IP-interface til ET 200S tillader enkel integration

med Ethernet/IP-systemer.

Produkt Bestillingsnummer

ET 200S Ethernet/IPinterface

Listepris

i DKK

ZNX-EIP-200S 3200,-

Der kan tilsluttes op til 63 ET 200S IO-moduler, og alle

moduler inkl. motorstartere er understøttet.

Kun Failsafe-moduler er IKKE understøttet.

Find nærmere teknisk information ved at indtaste

63097785 på denne side: http://support.automation.

siemens.com

ET 200pro - Nyt kombi D4DI/4DO-modul til IP65 frigivet

www.siemens.com/et200pro

Med dette nye modul er det nu blevet muligt

at kombinere DI og DO på et kort

og dermed sikre en optimal løsning både ift.

pris og plads.

Elektronikmodulet kan kombineres med

forskellige terminalmoduler og således

understøtte såvel M8- og M12-stik enkelt

og med dobbelt belægning.

Produkt Bestillingsnummer

EM143 4DI / 4DO 24V

DC, 0.5A

6ES7143-4BF50-

0AA0

Modulet er frigivet til salg og kan leveres nu.

Vil du vide endnu mere, så søg på 64430217 på

http://support.automation.siemens.com

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/et200

Produktchef Jesper Thomsen

Telefon: 44 77 44 80

E-mail: thomsen.jesper@siemens.com

Listepris

i DKK

656,-

Industry Information · marts 2013 Side 17


Sikkerhedsnyt

Simatic S7-1500 kommer

også i en F-version

AF JESPER THOMSEN

PRODUKTCHEF

På SPC/IPC-drives-messen i november 2012 viste

Siemens den nye S7-1500 PLC-familie sammen med TIAportalen

V12. S7-1500-familien vil fremtidigt indgå som

en yderligere udvidelse af Simatic CPU-familien.

Også her har sikkerhed stået i første række. Det vil sige,

at der for hver eneste S7-1500 PLC også vil komme en

F-version, og denne vil normalt være tilgængelig 2-3

måneder efter, når diverse sikkerhedsgodkendelser er i

hus.

I en S7-1500F PLC skal F-delen programmeres med

TIA Safety Advanced V12, der frigives sammen med F

CPU’erne.

S7-1500 forventes frigivet foråret 2013 – herved frigives

også S7-1511,-1513 og -1516F samt V12 Safety Advanced.

I sommeren 2013 vil ET 200SP F-moduler blive frigivet, så

der vil åbne sig mange nye interessante muligheder, som

du kan læse meget mere om i næste udgave af Industry

Information, der udkommer i juni.

Produktinformation vedr. hvorledes fejlsikre

output-korts forsyningsspænding skal sikres mod

overspænding

Med øjeblikkelig virkning er der kommet en præcisering af,

hvordan fejlsikre Simatic-produkters forsyningsspænding

skal dimensioneres.

Side 18 Industry Information · marts 2013

Læs mere her: http://support.automation.siemens.com -

indtast søgeordet 66457371.

Opdatering af CE-mærkningen

for fejlsikre Simatic-produkter

Alle fejlsikre Simatic-komponenter, CPU’er, IO, HMI etc.

har fået opdateret deres dokumentation i forhold til

maskindirektivet. Opdaterede dokumenter kan hentes via

nedenstående link.

http://support.automation.siemens.com - indtast søgeordet

66996258.

Hvor fi nder jeg B10-værdier, fejlrater osv.

til min validering?

Du kan enten bruge vores Safety Evaluation Tool eller også

kan du for disse produkttyper:

3RA1, 3RA2, 3RA6, 3RH1, 3RH2, 3RT1, 3RT2 og 3SB gå ind

på nedenstående link.

http://support.automation.siemens.com - indtast søgeordet

61054636.

MERE INFO

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

Læs mere på

www.siemens.com/safety-integrated

Produktchef Jesper Thomsen

Telefon: 44 77 44 80

E-mail: thomsen.jesper@siemens.com


Muligheder med TIA-portalen V12

Referenceprojekter

er nu en mulighed

AF KIM MEYER-JACOBSEN

PRODUKTSPECIALIST

Hvis du førhen ønskede at kopiere eksempelvis en

funktionsblok fra et andet projekt eller bare ville kigge

i et program, mens du havde et projekt åbent, medførte

det, at du skulle åbne en ny instans af TIA-portalen, og

kopiere eksempelvis funktioner via et Global Library.

Men ved at vælge funktionen ”Reference projects” under

fanen View til, er der nu mulighed for at åbne andre

projekter, der er ikke mulighed for at editere disse, men

man kan eks. kopiere funktioner og tags fra disse.

I billedet vises splitscreen aktiveret, hvor referencen er i

venstre side, og projektmappen er i højre side. Nu kan der

kopieres eksempelvis blokke fra referencen til original-

programmet.

MERE INFO

Nye

dimensioner

med

TIA-portalen

V12

Læs mere på

www.siemens.dk/tiaportal

Produktspecialist Kim Meyer-Jacobsen

Telefon: 23 38 98 63

E-mail: kim.meyer-jacobsen@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 19


12 frekvensomformere styrer

kølingen i osteproduktionen.

Kundecase - Mejeriet i Rødkærsbro

Nye frekvensomformere

skærer en tredjedel af elregningen

AF CLAUS THORHAUGE

FREELANCEJOURNALIST

Ostemejeriet i Rødkærsbro har på et år sparet næsten en

halv million kroner på elregningen til køletårnet ved at

etablere intelligent styring af kompressorer og blæsere.

Investeringen er tjent hjem på bare et halvt år.

Det var en fuldmoden og meget lavthængende frugt, som

Arlas ostemejeri i Rødkærsbro høstede, da mejeriets teknikere

monterede intelligent styring af det køletårn, der køler

ostene ned undervejs i produktionen.

Efter bare et par ugers drift kan mejeriet måle en voldsom

besparelse på elforbruget til de blæsere og de kompressorer,

der i løbet af tre timer køler ostene ned. En tredjedel – eller

helt præcis 32,5 procent – er reduktionen i strømforbruget til

det store køletårn.

Det overrasker selv folkene bag.

Side 20 Industry Information · marts 2013

– Det er egentlig mærkeligt, at vi ikke har tænkt på det

noget før. Men når man først begynder at gå tingene

igennem i detaljer, så dukker der både billige og nemme

energibesparelser op, siger Anders Dahlmann, der er

automationsansvarlig på Arla i Rødkærsbro.

Ligesom resten af mejeriet kører køletårnet i døgndrift

bortset fra nogle få timer om natten, hvor anlægget skal

afrimes.

– Nu skal vi lige have justeret anlægget, så satser jeg på, at

vi kan afrime køletårnet på en halv time, vurderer elektriker

Lars Bo Sørensen, der til daglig passer driften af køletårnet og

er idemanden til den intelligente styring af kølingen.

Optimeret køleydelse

Køletårnet består af en stor kølekompressor og 12 store

blæsere placeret inde i tårnet.

Døgnet rundt kører store blokoste med en gennemsnitstemperatur

på cirka 50 grader ind i køletårnet. Efter tre timer

i køletårnet og en tur på 600 meter henad transportbåndet er

temperaturen faldet til fem grader.


Der er 12 blæsere som disse inde i køletårnet.

– Det er mange kalorier, der skal trækkes ud af de oste.

Der er konstant 20 tons ost inde i køletårnet, siger Anders

Dahlmann.

Hidtil har både kompressorer og blæsere kørt på fuldt

tryk. Nu har mejeriet monteret 12 Sinamics G120Pfrekvensomformere

på 11 kilowatt, der individuelt kan

styre kompressorerne og hastigheden på blæserne.

Det har givet en energibesparelse på 15 procent af elforbruget

til kompressorerne og halvdelen (50 procent) af

strømforbruget til blæserne.

– Bare vi fjerner en kilowatt fra blæserne, så sparer vi

dobbelt på kølingen. Det skyldes, at blæserne sidder inde i

køletårnet, hvor motorerne i sig selv udvikler varme, siger

Lars Bo Sørensen.

Han peger på, at blæserne før installationen af

frekvensomformerne konstant kørte på maksimal

hastighed.

Med de nye frekvensomformere og tilhørende styring, som

Arlas egne folk selv har programmeret, kan de kontrollere

driften af køletårnet i alle detaljer på en måde, der ikke var

mulig før.

– Vi var vant til at regulere kølingen ved at regulere

ammoniakken, der er kølemidlet til kompressorerne. Det

gør vi ikke længere. Man kan sige, at vi har vendt princippet

i styringen om, siger Lars Bo Sørensen.

Reduktion af støjen

Den intelligente styring gør det også muligt at styre støjen

fra køletårnet.

– Vi har reduceret støjen ganske væsentligt, i og med at

blæserne ikke kører konstant. 80 procent af døgnet er

støjen blevet lavere, siger Lars Bo Sørensen.

Sammen med sine folk er den ansvarlige for automatikken,

Anders Dahlmann, stadig ved at justere balancen mellem

blæsere og kompressorer. Allerede nu er han ovenud

tilfreds med resultatet.

– Det har været en spændende proces, hvor vi sad og

regnede og regnede på, om vi turde gøre det. Vi kunne

ikke teste det i praksis, før vi byggede det. Så er det dejligt,

at det både virker og giver så effektiv en besparelse, siger

han.

Foruden Sinamics frekvensomformerne skyldes en del af

besparelsen i elforbruget på køletårnet også fjernelsen af

unødvendige ventiler på taget.

– Der var to graders temperaturforskel hen over de ventiler,

og det kostede også, siger Lars Bo Sørensen.

Installation af intelligent styring i køletårnet er bare et af de

projekter, der skal reducere udgifterne på Arlas ostemejeri i

Rødkærsbro med 75 millioner kroner om året.

Teknikerne fortsætter med at lede efter optimeringer på

det store procesanlæg, der blandt andet består af mere end

14.000 IO-enheder, 3.600 ventiler på AS-i bus, knap 1.500

motorer og næsten 200 PLC’er, samt et SCADA-system med

over 750 skærmbilleder.

Arla i Rødkærsbro producerer 70.000 tons ost om året og

aftager cirka 14 procent af al den mælk, der produceres i

Danmark.

Lars Bo Sørensen peger på køleribberne i køletårnet.

Løsningen kort fortalt

Tidligere kørte både kompressorer og blæsere

i køletårnet i Arlas osteproduktion på mejeriet

i Rødkærsbro konstant på fuld kraft. Nu har

intelligent styring reduceret strømforbruget

fra 6.700 kilowatttimer om dagen til 4.500

kilowatttimer om dagen.

Styringen varetages af 12 Sinamics G120Pfrekvensomformere

på 11 kilowatt.

Industry Information · marts 2013 Side 21


Produktnyhed

Redundante Industrial Ethernetnetværk

helt uden rekonfigureringstid

er nu en realitet

AF LARS-PETER HANSEN

PRODUKTCHEF

Siemens Industry har nu frigivet fl ere Industrial Ethernet-netværksprodukter,

der kan sikre en maksimal

tilgængelighed. Produkter, der kan etablere redundante

Industrial Ethernet-netværk helt uden rekonfi gureringstid.

Det drejer sig om de nye switches Scalance X-

200RNA (Redundant Network Access), som er Network

Access Points (netværksadgangspunkter) designet til

alle applikationer og alle industrier, hvor en maksimal

tilgængelighed er påkrævet.

Siemens Industry kan nu tilbyde to redundante løsninger

baseret på henholdsvist Parallel Redundancy Protocol

(PRP) og High-Availability Seamless Redundancy Protocol

(HaSaR), der overholder den åbne standard DS/EN 62439-

3. Der er altså tale om to forskellige former for redundante

PRP-netværk, der anvender to separate netværk, og HaSaRnetværk,

der kun anvender en ringbaseret topologi.

To parallelle netværk

Scalance X-200RNA adgangspunkter til PRP-netværk skal

forbindes til to parallelle netværkssegmenter, hvor de samme

data transmitteres. Der kan således sendes data redundant

uden forsinkelse imellem ikke-PRP-netværksnoder (PLC’er,

PC’er, IO-Devices m.m.).

Side 22 Industry Information · marts 2013

PG/PC/IPC with

SOFTNET-IE RNA

Industrial

Ethernet

(LAN A)

Industrial

Ethernet

(LAN B)

IP camera

1) Parallel Redundancy Protocol

Scalance

X204RNA

PC

Server with

SOFTNET-IE RNA

Scalance

X204RNA

EEC

Protection device

with PRP 1)

Protection device

without PRP

Environment with a

high EMC load, e.g.

low-voltage and

high-voltage switchgear

1)

Ringredundans

HaSaR-netværk er baseret på en ringtopologi. Via Scalance

X-200RNA-adgangspunkter til HaSaR sendes de samme

data begge veje gennem ringen. Derved er der ingen

rekonfi gureringstid, hvis netværkskablet afbrydes. Det

betyder, at denne netværkstopologi er en løsning, hvis man

anvender PROFINET og/eller PROFIsafe og ikke kan acceptere

udfald på netværket. Scalance X204RNA-switches med

HaSaR-funktionalitet kan herudover også etablere enkle

redundante forbindelser til PRP-netværkssegmenter.

G_IK10_XX_10334


Industrial Ethernet

IP camera

Scalance

X204RNA

PC

1) High-availability Seamless Redundancy Protocol

Flere typer hardware

De nye netværksadgangspunkter fi ndes i to versioner

- Scalance X204RNA udført i en plastkapsling med 4

stk. RJ45-porte og Scalance X204RNA EEC (Enhanced

Environmental Conditions) udført i en metalkapsling med

2 stk. RJ45 og 2 stk. elektriske/optiske porte til SFP (Small

Form-Factor Pluggable)-transceivere.

Disse produkter indeholder et væld af diagnoseinformationer,

der er tilgængelige via SNMP (Simple Network

Management Protocol).

En softwarebaseret løsning

Endvidere er der også udviklet en softwarebaseret løsning,

der kan etablere redundante forbindelser til PC’er, ved navn

Softnet-IE RNA. Denne software er en billig og effektiv

måde at forbinde PC’ere til PRP-netværk. PC’en kan via

Softnet-IE RNA etablere en redundant forbindelse uden

rekonfi gureringstid via to parallelle netværk.

ET 200S

PG/PC/IPC

Scalance

X204RNA

PG/PC/IPC with

SOFTNET-IE RNA

Server

Scalance

X204RNA

Scalance

X204RNA

EEC

Protection device

without HSR

Environment with a

high EMC load, e.g.

low-voltage and

high-voltage switchgear

1)

LAN A LAN B

Scalance

X204RNA

S7-300 with

CP 343-1

Protection device

with HSR 1)

G_IK10_XX_10343

Server with

SOFTNET-IE RNA

Field PG

G_IK10_XX_10294

Hvis man ønsker at opleve, hvorledes de to nye

teknologier fungerer, kan man se følgende videoer:

Produkt Bestillingsnummer

Scalance X204RNA,

Redundant Network Access for

HaSaR Networks 4 x 100Mbit/s

RJ45

Scalance X204RNA EEC,

Redundant Network Access for

HaSaR Networks 2 x 100Mbit/s

RJ45 and 2 x SFP slots

(Combo-Ports)

Scalance X204RNA,

Redundant Network Access for

PRP Networks 4 x 100Mbit/s

RJ45

Scalance X204RNA EEC,

Redundant Network Access for

PRP Networks 2 x 100Mbit/s

RJ45 and 2 x SFP slots

(Combo-Ports)

Simatic NET SOFTNET-IE RNA

V8.1, for CP 1612 A2, CP

1613 A2, CP 1623, CP 1628.

For 32BIT: WIN7 Professional/

Ultimate. For 64BIT: WIN7

Professional/ Ultimate, WIN

Server 2008 R2

6GK5204-

0BA00-

2MB2

6GK5204-

0BS00-

2NA3

6GK5204-

0BA00-2KB2

6GK5204-

0BS00-3LA3

6GK1711-

1EW08-

2AA0

Listepris

i DKK

4.830,-

5.800,-

4.830,-

5.800,-

2.690,-

For mere information om disse eller andre produkter besøg

www.siemens.dk/Industrymall

MERE INFO


Læs mere på

www.siemens.com/rna

Video HaSaR -

Industrial Ethernet-ringnetværk

uden rekonfi gureringstid:

http://youtu.be/ExyR9VLxQH8

Video PRP -

Parallelle redundante Industrial

Ethernet-netværk uden rekonfi

gureringstid:

http://youtu.be/gOumxU7Jg_I

Produktchef Lars-Peter Hansen

Telefon: 44 77 48 27

E-mail: lars-peter.hansen@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 23


Ny IPC-variant 427D og 477D

MicroBox PC’erne 427C og 477C

er nu renoverede

AF MICHAEL NIELSEN

PRODUKTCHEF

4x7-familien har nu været igennem renoveringsmøllen

og er kommet ud med en væsentlig kraftigere ydelse til

en billigere pris.

Den nuværende MicroBox IPC427 kommer nu op i en

D-variant. Dette gælder både for Panel PC’en 477D samt

for Box PC’en 427D. Alle varianter udmærker sig ved, at de

kan være helt uden bevægelige dele og stadigvæk have et

virkeligt godt temperaturområde på op til 55 grader.

Størrelsen

De har samme kabinetform som ved de bestående IPC427C.

De forskellige interfaces sidder samme sted, hvilket gør en

udskiftning meget enkel. Strømforsyningen er baseret på 24V

DC.

CPU

CPU-kraften er blevet væsentligt forøget, hvilket betyder,

at selv den mindste version med en Celeron Processor er

kraftigere end den nuværede Core2Duo-CPU. Den mellemste

variant er en Core I3, og den største CPU er nu baseret på en

Core I7.

Med Core I7 understøttes IAMT (Intel Active Manangement

Tool), der kan benyttes til fejlfi nding/diagnosticering

samt servicering af den enkelte PC. Dette sker via den ene

Ethernet-port, hvorved man kan ”vække en PC til live igen

efter et crash”.

Ramlageret kan nu udvides op til 8 Gb, og for den største CPU

Core I7 er der mulighed for at benytte ECC (Error Correction

Code)-ram. Konfi gurationen kan vælges som en løsning, hvor

Side 24 Industry Information · marts 2013

der benyttes retentativ lager, hvilket betyder, at 512 Mb kan

benyttes som M-Ram. Herved kan f.eks. en SOFT PLC gemme

dynamiske værdier inden PC’en slukkes helt.

På udvalgte modeller vil der være mulighed for at udvide

PC’en med op til 2 stk. PCI Express-kort, hvoraf det ene er i

”full scale”-størrelse. Dette sker via en ekstra adapterramme,

hvor udvidelseskortet kan monteres i. Dog skal denne version

bestilles fra start af.

Grafi kinterface

Som nyt interface leveres PC’en med både DVI (Digital Video

Interface) samt DP (Display Port). Hvis der skal tilsluttes fl ere

skærme, kan dette ske ved at tilslutte en skærm på begge

interfaces. Der understøttes selvfølgelig fuld HD med en

opløsning på 1920x1200 på begge porte.

USB-interface

Selve PC’en har 4x USB 3.0-porte, hvoraf 2 stk. kan benyttes

til stor effekt.

Netværksinterfaces:

Alle PC’erne har altid 2 stk. Ethernet-porte og mulighed for

”teaming”, eller man kan vælge at benytte den ene port til

en PROFINET RT-løsning med f.eks. netværksforbindelse til

Simatic PLC’er og samtidigt have TCP/IP-kommunikation via

den anden. Hastighedsmæssigt understøttes op til 1 GHz

på begge porte. Der kan yderligere tilvælges en PROFINET

IRT-løsning baseret på CP1604 eller en PROFIBUS-løsning via

indbygget CP5611 (SoftNet-baseret). Alle enheder har altid

et Com RS232-interface.

Lagermedier

PC’en kan leveres med CFast-teknologi 2-16 GB. CFast

udmærker sig ved at have væsentligt hurtigere læse-/skrivetid

samt have mulighed for mange fl ere skrivecyklusser. Da

effektforbruget samtidigt er mindre, betyder det også, at

CFast vil være et godt industrielt lagermedie. Der fi ndes også


SSD med Single- og Multi-lags teknologi, og i sidste ende kan

PC’en også konfi gureres med en harddisk på 250 GB.

Hvis PC’en skal benyttes uden bevægelige dele, skal den

vælges med enten en CFast- eller SSD-disk.

Operativsystemer

4x7D-enheden kan leveres med WES7 (Windows Embedded

Standard 7) samt Win7 Ultimate 64 bit. Den vil senere kunne

leveres med Win8. PC’en vil være ”Certifi ed for Linux”

(godkendt til Linux) og testet med andre operativsystemer.

Panel PC477D

Med denne serie vil alle skærmløsningerne være baseret på

WideScreen-løsninger. Konfi gurationen kan vælges fra 12”

1280 x 800 og helt op til 22” med en opløsning på 1920

x1080. Hulmålet er det samme som for HMI-panelerne

ComfortLine samt Flat Panel-skærmene.

Nyt om industrielle modems

Da priserne for 427D- og 477D-varianterne samtidigt er sat

ned, får man altså rigtig meget PC til en favorabel pris og har

på samme tid en kraftig standard-PC, som kan leveres over

den næste årrække.

MERE INFO

Udfasning af MD741

samt nye godkendelser

AF JESPER THOMSEN

PRODUKTCHEF

Sinaut MD741-1 EGPRS Router 6NH9741-1AA00

udgår pr. 1.8.2013

MD741-1 udgår og erstattes af Scalance M871-1 pr.

1.8.2013, der vil være fuldt kompatibelt og til en lavere

pris. Endvidere kan også Scalance M875 anvendes som

erstatning.

Læs mere på http://support.automation.siemens.com

ved at søge på 62607452.

Læs mere på

www.siemens.com/ipc

Produktchef Michael Nielsen

Telefon: 44 77 45 34

E-mail: michael.nielsen@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

Scalance M875 6GK5875-0AA10-1AA2 godkendt til brug

i jernbanemateriel efter DS/EN 50155 standarden

Med et temperaturområde fra -40 til + 75 og DS/EN 50155

sætter vi streg under, at M875 er et super robust produkt,

der kan holde til det meste.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/

en/64877594

Komplet overblik over remote kontrolløsninger

Du får via nedenstående link et komplet overblik over,

hvilke løsningsmuligheder Siemens tilbyder inden for

remote support inkl. fordele og ulemper. Hvordan sender

og modtager jeg SMS’er og teleservice på CPU eller HMI.

Det er et meget kompakt dokument, der giver et meget

hurtigt overblik og sender dig direkte hen til manualer og

applikationseksempler. Find det via dette link:

http://support.automation.siemens.com ved at indtaste

64721753.

MERE INFO

Produktchef Jesper Thomsen

Telefon: 44 77 44 80

E-mail: thomsen.jesper@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 25


Sikkerhed i industrien

Hvordan håndterer Siemens Industry

Security trusler og sårbarheder?

AF LARS-PETER HANSEN

PRODUKTCHEF

Den tiltagende opmærksomhed på sårbarheder i

industrielle proces- og automationssystemer samt

en kraftig stigning i rapportering af cyber securityepisoder

har medvirket til, at Siemens Industry har

taget helt nye metoder i brug.

Åbenhed og hurtig reaktion er en hjørnesten

Siemens har derfor etableret et ProductCERT (Cyber

Emergency Readiness Team), der analyserer, håndterer og

offentliggør sårbarheder i alle Siemens Industrys produkter

og løsninger. Denne artikel giver svar på, hvordan Siemens

ProductCERT helt konkret håndterer trusler og sårbarheder,

og på hvordan man kan holde sig opdateret og dermed

sikre produktivitet.

Offentliggørelsespolitik

Siemens har siden 2011 haft et ProductCERT (Cyber

Emergency Readiness Team), der offentliggør sikkerhedssårbarheder

i vores produkter, som er blevet rettet op

på ud fra sikkerhedsadvarsler, der indeholder detaljerede

oplysninger om problemerne. Disse offentliggørelser

fi nder normalt først sted, når der samtidig er en løsning

tilgængelig.

Sårbarhedshåndteringsproces

En sårbarhedshåndteringsproces består typisk af de

følgende fi re trin:

1. Rapportering

Sårbarheden rapporteres af en ekstern part til

Siemens ProductCERT. Man kan kontakte os via mail

på productcert@siemens.com. Vi svarer på indsendte

rapporter inden for en arbejdsdag.

Du bedes angive følgende oplysninger:

• Beskrivelse af sårbarhed, herunder exploit-kode eller

netværks-trace (hvis tilgængelig)

• Berørt produkt, herunder model og fi rmware-version

(hvis tilgængelig)

• Offentliggørelse af sårbarhed (var den allerede

offentliggjort?)

Side 26 Industry Information · marts 2013

Alle opfordres til at rapportere om konstaterede

sårbarheder, uanset servicekontrakter eller produktets

livscyklusstatus. Vi tager gerne imod sårbarhedsrapporter

direkte fra forskere, branchegrupper, CERT-teams, partnere

og alle andre kilder, da vi ikke kræver en fortrolighedsaftale

for, at rapporten kan indsendes. Vi respekterer den

rapporterende parts ønsker (også anonyme rapporter, hvis

dette ønskes) og tager os af enhver sårbarhed, der med

rimelighed menes at være forbundet med vores produkter

eller tjenester. Vi opfordrer på det kraftigste rapporterende

parter til at udføre en koordineret offentliggørelse, da

øjeblikkelig offentliggørelse resulterer i en ‘0-day situation’,

der udsætter vores kunders systemer for en unødvendig

risiko. Det bør her bemærkes, at Siemens Industrys

systemer omfatter betydelige dele af den globale kritiske

infrastruktur.

2. Analyse

Siemens ProductCERT undersøger og genskaber sårbarheden

internt. Hvis det er nødvendigt, anmoder vi om

yderligere oplysninger fra rapportøren.

3. Håndtering

Siemens ProductCERT udfører intern sårbarhedshåndtering

i samarbejde med de ansvarlige udviklingsgrupper.

Andre CERT-teams, som samarbejder med os, kan blive

underrettet om problemet med det samme. I dette tidsrum

kommunikeres der jævnligt mellem Siemens ProductCERT

og den rapporterende part med henblik på at informere

om den aktuelle status og sikre, at den rapporterende

part forstår leverandørens position. Tidlige versioner af

softwarerettelser kan leveres til den rapporterende part

med henblik på verifi kation.

4. Offentliggørelse

Når problemet er analyseret, og relaterede rettelser er

blevet integreret i produktet og er klar til udsendelse,

frigiver Siemens ProductCERT en vejledning, der indeholder

alle nødvendige oplysninger på vores hjemmeside (se

under “Mere info” nedenfor).

Vejledningen indeholder normalt følgende oplysninger:

• Beskrivelse af sårbarheden med CVE-reference og CVSSscore

• Identitet på kendte berørte produkter og software- og

hardwareversioner

Information om afhjælpende faktorer og midlertidige

løsninger


• Tidslinje og tilgængelige rettelsers placering

• Med den rapporterende parts samtykke gives

anerkendelse for rapportering og samarbejde

Hvordan bliver brugerne bekendt

med en ny sårbarhed?

Siemens Industry har en hjemmeside,

der indeholder rigtig mange gode

informationer om Industrial Security,

med adressen: www.siemens.com/

industrialsecurity. Men det kræver, at

man selv skal huske at tjekke disse hjemmesider, før man

bliver opmærksom på en sårbarhed. Derfor må det på det

kraftigste anbefales, at man tilmelder sig vores RSS-Feed,

så man automatisk og øjeblikkeligt bliver alarmeret, når en

ny sårbarhed afsløres.

MERE INFO

Lær at konfigurere et redundant S7-400H PLC-system

S7-400H - når din proces

aldrig må stoppe

AF JESPER THOMSEN

PRODUKTCHEF

Siemens tilbyder med det redundante S7-400H-system

mulighed for, at en enkelt fejl aldrig stopper processen,

samtidig med at ændringer af HW/SW uden stop er

muligt.

400H-systemet består i dag af 4 forskellige CPU’er og

starter fra listepriser omkring 65.000 kr., så det har aldrig

været billigere eller nemmere at få ægte PLC redundans.

Få hjælp til, hvordan du opsætter og bringer et 400Hsystem

i drift på http://support.automation.siemens.com

ved at søge på 66644434.

Vi ligger inde med et demo-system og tilbyder dig én dags

undervisning samt mulighed for at teste din applikation af

ved at låne systemet i 14 dage. Er du blevet nysgerrig, så

kontakt os allerede i dag.

Du kan tilmelde dig her:

MERE INFO

Hvis du skal i kontakt med Siemens

ProductCERT, er der følgende muligheder.

Hjemmeside:

http://www.siemens.com/cert/advisories

E-mail: productcert@siemens.com

Mailadressen tjekkes 7 dage om ugen, og svar

gives inden for en arbejdsdag.

Produktchef Lars-Peter Hansen

Telefon: 44 77 48 27

E-mail: lars-peter.hansen@siemens.com

Demonstrationsvideo


http://www.industry.siemens.

com/topics/global/en/industrialsecurity/news-alerts/Pages/alerts.

aspx

Demonstrationsvideo af

S7-400H-systemet på 3 min.

og 20 sek.

Produktchef Jesper Thomsen

Telefon: 44 77 44 80

E-mail: thomsen.jesper@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 27


AF KIM MEYER-JACOBSEN

PRODUKTSPECIALIST

Til dato har det ikke været muligt at styre, hvilket

billede der åbnede ved funktionen split screen.

Nu er der kommet en pin-funktion, så der kan skiftes

imellem, hvilket af de to billeder som gøres dynamisk ved

åbning. Du kan eksempelvis være online på en datablok,

som er “pinned”, og modstående billede vil så skifte

imellem de billeder, der aktiveres.

MERE INFO

Tips & Tricks

Brug klipsen til kontrol af split screen

Produktspecialist Kim Meyer-Jacobsen

Telefon: 23 38 98 63

E-mail: kim.meyer-jacobsen@siemens.com

Tips & Tricks

Få styr på dine variabler i TIA-portalen

AF MORTEN KROMANN

PRODUKTSPECIALIST

I TIA-portalen har du mulighed for at overbelaste en

variabel med en anden variabeltype. Lær her, hvordan

du gør.

I Interfacet til en FB eller FC er det muligt at overbelaste

en variabel med en anden variabeltype eller endda en

Side 28 Industry Information · marts 2013

IKKE-PINNED PINNED

UDTs. Dette gør du ved hjælp af type ”AT”. Ved at bruge ATkommandoen

kan word blive til 8-bit og samtidigt have et

symbolsk navn (se billede).

For at kunne bruge AT-kommandoen skal du bruge en

DB Standard Block Access (kompatibel med Simatic S7-

300/400). Det er samtidig en god ide at bruge samme

størrelse på de to variabler.

Det bedste ved AT-kommandoen er, at den ikke øger

størrelsen på FB’en eller FC’en, da det hele foregår i

kompileren.


Simatic S7-1200-version til ekstreme miljøer

Siplus Extreme udvider

temperaturområdet markant

AF KIM MEYER-JACOBSEN

PRODUKTSPECIALIST

Den nyeste generation af S7-1200 i standardudførelse

har i dag et temperaturområde for drift fra -20º C

til +60º C, hvor det tidligere var fra 0 til 60º C. Men

området kan være endnu større. Med Siplus Extremevarianten

opnår du et endnu større temperaturområde.

For eksempel for S7-1214 DC/DC/DC er området -25 til

+70º C.

Når du hører navnet Siplus, kommer du muligvis til at

tænke på temperatur, men navnet dækker over meget

mere. Der er eksempelvis også en ekstra belægning, der

øger området for relativ luftfugtighed op til RH100 % og

giver mere beskyttelse over for støv og vand. Med disse

markant forbedrede egenskaber er der mulighed for et utal

af innovative løsninger.

Det kunne være i en tavle, der sidder udendørs, hvor

temperaturen kan variere meget, og varmelegeme samt

styring af dette kan dermed spares væk.

Det kunne også være styretavler, der er monteret i et

aggressivt miljø - som eksempelvist et rensningsanlæg,

hvor svovl angriber printbaner. Sidst, men ikke mindst,

kunne det også være områder med meget støv, der i

forbindelse med fugt kunne give overslag.

Siplus Extreme-serien er en række af produkter baseret på

kendte standardprodukter, der spænder fra Logo til S7-400

- alle tilpasset til brug i ekstreme miljøer. Bemærk - i dag er

der IO, som kan køre helt ned til -40º C.

MERE INFO

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/Siplus

Produktspecialist Kim Meyer-Jacobsen

Telefon: 23 38 98 63

E-mail: kim.meyer-jacobsen@siemens.com

Søg på ”AT” i hjælpen i TIA-portalen.

Produktspecialist Morten Kromann

Telefon: 20 37 35 08

E-mail: morten.kromann@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 29


Få hjælp til at vælge den rigtige tryktransmitter

En stor ”trykfamilie”

AF JESPER JUUL JØRGENSEN

PRODUKTCHEF

Denne artikel giver dig et overblik over vores SITRANStryktransmittere.

Når man først er i en proces, hvor man begynder at

undersøge, hvad de forskellige fabrikanter kan tilbyde,

så taber man hurtigt overblikket. Der er utroligt mange

forskelle i selv de billigste tryktransmittere - det kan være

pakningsmateriale eller sensor-type. De mange detaljer

kan være svære at gennemskue samt gøre det svært at

overskue, hvad man skal bruge.

Denne artikel er lavet for at give et lille overblik på et stort

område. Du bliver ikke specialist af at læse artiklen, men du

får et indblik i de mange detaljer, du skal være opmærksom

på.

Vi anbefaler, at du ikke vælger komponent ud fra prisen,

da vi ud fra vores erfaring ved, at det kan blive meget

dyrt på sigt, hvis du i første omgang vælger den billigste

komponent. Der skal ikke mange produktionsstop til, før

det ikke længere er den billigste løsning. Arbejder du

ikke med tryktransmittere og dermed ikke kender til de

forskellige modeller, anbefaler vi, at du spørger om hjælp

til udvælgelse.

Her får du et overblik over, hvad Siemens kan tilbyde af

tryktransmittere:

De første to kan kun anvende 4 – 20 mA:

SITRANS P 2xx

Meget anvendt til vand & hydraulik-anlæg

og på skibe.

Har skibsgodkendelser og ATEX.

Måleområde er fra -1 til 600 bar.

Stor målenøjagtighed på 0,25% af fuld skala.

Ikke anvendelig til fødevarer.

Side 30 Industry Information · marts 2013

SITRANS P compact

Tryktransmitteren til fødevarer. Her er der

mange forskellige procestilslutninger. Det

typiske er, at tryktransmitteren har en

fremskudt membran, så det medie, man

måler på, ikke kan pakke sig. Dette gør, at den

er mere velegnet til rengøring.

De næste to tryktransmittere kan leveres med

4-20 mA eller med ”BUS”-tilslutning:

SITRANS P 300

Tryktransmitteren er beregnet til fødevarer

og andre sanitære installationer. Kan

indstilles direkte på transmitteren.

Mange forskellige procestilslutninger og

godkendelser. En tryktransmitter, som

anvendes til bl.a. niveau i tanke eller som

procesovervågning på mejeri eller bryggeri.

SITRANS DS III og SITRANS P 500

Tryktransmittere til

industriinstallationer, hvor der stilles

større krav. Her er der alle former for

certifi kater og godkendelser. Laves

både som tryk og differencetryk og

med alle mulige procestilslutninger.

Typiske anvendelser er procesovervågning,

niveau eller på en blænde som fl owmåler.

Indstilling direkte på transmitteren med trykknapper.

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.com/SITRANS

Produktchef Jesper Juul Jørgensen

Telefon: 44 77 52 04

E-mail: jesper.j.joergensen@siemens.com


SCHUKO

Stikprop mangler jordforbindelse

AF CLAUS THORHAUGE

FREELANCEJOURNALIST

I mere end 15 år har stort set alle elektriske apparater

været forsynet med et eurostik, der har leder til jord.

Men stort set ingen danske stikkontakter kan skabe

forbindelse til det tredje jordben. Det vil Siemens og

Wexøe nu gøre noget ved.

Spørgelysten og nysgerrigheden var stor, da Siemens

inviterede ingeniører, arkitekter, installatører og andre

byggefolk til fyraftensmøder om de nye SCHUKOstikkontakter.

Umiddelbart var deltagerne enige om,

at situationen med eurostik på stort set alle elektriske

apparater og den danske standard med stikkontakter i

væggene ikke spiller sammen.

– Der bør være beskyttelsesleder ført frem hele vejen

ud til apparaterne, så konen eller børnene ikke bliver

beskyttelsesleder, indtil HPFI-afbryderen slår fra, sagde elingeniør

Poul V. Andersen på et fyraftensmøde i Aalborg

arrangeret af Ingeniørforeningen i samarbejde med Wexøe

og Siemens.

Poul V. Andersen var ansat i Elektricitetsrådet fra 1971

frem til sin pension i 2006. Elektricitetsrådet hedder i dag

Sikkerhedsstyrelsen.

Over for de cirka 25 byggefolk på mødet gjorde han det

klart, at der var tale om en forkert beslutning, da Danmark

i 1970’erne indførte HFI-afbryder uden beskyttelsesleder.

– Det var en forkert beslutning på et tidspunkt, hvor alle

andre lande krævede jordforbindelse til el-apparaterne,

sagde Poul V. Andersen.

The missing link

Derfor er alle el-apparater på hylderne i de danske butikker

forsynet med den kendte euro-stikprop, der er forberedt til

at skabe jordforbindelse.

Men i Danmark er der i praksis ingen af de eksisterende

stikkontakter i væggen, der kan skabe den forbindelse.

Ganske vist kan man få et løst forbindelsesled mellem

euro-stikket og de danske stikkontakter fra LK, der skaber

forbindelse på det tredje ben – jordbenet.

Ulrich Moustgaard fra Siemens viste sådan en adapter frem

på mødet, og deltagerne erklærede samstemmende, at den

stort set ikke er i brug.

Det er formentlig også derfor, Sikkerhedsstyrelsen i 2008

åbnede for, at franske stikkontakter må bruges i danske

el-installationer. I november 2011 gav Sikkerhedsstyrelsen

grønt lys til, at de tyske SCHUKO-kontakter tilsvarende må

monteres i danske bygninger.

LK versus SCHUKO

Det betyder, at der nu er tre systemer, der er tilladt i

Danmark. Men i praksis er der på fi re år med de franske

>>

Industry Information · marts 2013 Side 31


stikkontakter kun monteret cirka 400 styk på landsplan,

så kampen kommer formentlig til at stå mellem LK og

SCHUKO.

Både de franske stikkontakter og SCHUKO har jordforbindelse

til de eurostik, der som nævnt er de facto standard

overalt på hylderne i el-forretningerne. Det franske

system har det såkaldte pinjord-system, hvor der sidder et

mandligt jordben på stikkontakten, der passer i hullet på

euro-stikket.

SCHUKO har såkaldt sidejord, hvor jordforbindelsen sidder

som en fjederklemme i begge sider af stikkontakten.

Men i praksis er der ingen, der bruger de nye stikkontakter.

Derfor har Siemens og Wexøe arrangeret fyraftensmøder

som det i Aalborg for at demonstrere de mange

muligheder i SCHUKO-systemet.

SCHUKO skal nok komme

Deltagerne var meget interesserede i det store SCHUKOsortiment,

og spørgslysten var stor. Mange var tydeligt

imponerede over det store udvalg, som SCHUKO-systemet

kan udvise.

Størstedelen kunne godt se de fornuftige argumenter for

at vælge SCHUKO med hensyn til at skabe jordforbindelse

mellem stikprop og vægkontakt. Der var dog enighed

om, at det er op ad bakke at fravige den danske de factostandard

og montere ”fremmede” stikkontakter i dansk

byggeri. Til trods for dette var salen også enig om, at

SCHUKO nok skal blive udbredt i Danmark - ikke mindst på

grund af kvaliteten, hvorom Ulrich Moustgaard fra Siemens

udtaler:

– Nogle steder sidder der SCHUKO-kontakter i væggen, der

er 50 år gamle og stadig fungerer. SCHUKO er tysk kvalitet

med mere end 85 år på bagen.

SCHUKO i dansk version

Nogle af tilhørerne var optagede af, hvordan man sikrer, at

SCHUKO-kontakter lever op til de særlige danske krav. De

danske regler er nemlig skrappere end i andre lande, der

bruger SCHUKO.

Side 32 Industry Information · marts 2013

I Danmark skal stikkontakterne være pillesikre, der skal

være høj modstand mod, at stikproppen ryger ud af

stikket (fjederevne), og så skal kontakterne være udført i

brandhæmmende plast, der ikke udvikler giftige dampe

under brand.

Både Mogens Brusgaard fra Wexøe og Ulrich Moustgaard

fra Siemens bekræftede, at alle deres SCHUKO-produkter

lever op til de danske krav. Sikkerhedsstyrelsen har oven i

købet bedt Demko (Danmarks Elektriske Materiel Kontrol)

teste SCHUKO-stikkontakter fra Siemens, og de blev alle

godkendt af Demko.

– Men det er ligesom i dag. Alt udstyr til montering

i Danmark skal købes i Danmark. Hvis man kører syd

for grænsen for at købe stikkontakter, så lever de ikke

nødvendigvis op til vores krav herhjemme, sagde Ulrich

Moustgaard.

SCHUKO

• SCHUKO anvendes i 70 procent af Europa. Blandt

andet i Tyskland, Spanien, Holland og Sverige.

• Cirka 760 millioner mennesker bruger SCHUKO.

• Der fi ndes mere end 100 forskellige leverandører

til SCHUKO-systemet.

• SCHUKO er en forkortelse for det tyske

Schutzkontakt

• SCHUKO er fra 1926, og der er dermed mere end

85 års erfaring med systemet.

MERE INFO

Produktchef Ulrich Moustgaard

Telefon: 21 83 47 26

E-mail: ulrich.moustgaard@siemens.com


Ny kompakt motorstarter

Sirius 3RM1

- når hver millimeter tæller

AF ANDREAS GYES

PRODUKTCHEF

Øget automatisering, større kompleksitet og mindre

fysisk plads er sikkert nogle af de udfordringer, som du

allerede oplever i forbindelse med design og montering

af komponenter i tavler.

Nu kan du få en motorstarter fra Siemens, som giver dig

plads til fl ere enheder i samme tavle. Motorstarteren

hedder Sirius 3RM1, og den fylder kun det halve i bredden

sammenlignet med en traditionel motorværn/kontaktorløsning*

Sirius 3RM1 er udviklet til applikationer, hvor pladsforhold

har en helt afgørende betydning, idet den kun måler 22,5

mm i bredden. Motorstarteren fi ndes både til direkte og

reverserende start, og størrelsen er den samme på begge

versioner. 3RM1 er en elektronisk motorstarter, og den

er udstyret med integreret overbelastningsbeskyttelse af

motorer op til 3kW/7A eller med ohmsk belastning op til

10A.

Koblingsenheden er baseret på solid-state-teknologi, og

den afgiver derfor meget lidt varme – det gælder også

under mange ind/ud-koblinger i løbet af kort tid. Samtidig

bidrager overbelastningsdelen til yderligere reduktion af

internt varmetab, idet den termiske udkobling er udført

vha. elektronik i stedet for en mekanisk bimetal-løsning.

Resultatet er meget lav varmeafgivelse til tavlen og dermed

lavere omkostninger til køling, fremmedventilation eller

lignende.

Endelig er EMC/elektrisk støj reduceret til et absolut

minimum, og risikoen for elektromagnetisk forstyrrelse af

andre enheder er derfor meget lille.

Montering kan foretages direkte på DIN-skinne eller i

Infeed. Ved montering i Infeed videreføres forsyningen let

til sidestående 3RM1-motorstartere. Der er desuden frit

valg mht. enten skrueklemmer eller fjederklemmer.

Sirius 3RM1 – Controls Made Easy!

(*=op til 4,6A ved 2 eller fl ere motorstartere i samme tavle

(der skal monteres sikringer eller motorværn foran som

kortslutningsbeskyttelse).

Fakta

• Bredde: 22,5 mm

• Direkte eller reverserende motorstarter i samme

størrelse

• Overbelastingsbeskyttelse, klasse 10A (let start)

• Mulighed for montering i Infeed-system

• 3 versioner op til 7 A (0,1–0,5 A; 0,4–2 A; 1,6–7 A)

• Kortslutningsniveau med motorværn, 3RV20 @

400 V: 8 A 55 kA, 25 A 5 kA (ZA1)

MERE INFO

Læs mere på

www.siemens.dk/Sirius3rm1

Produktchef Andreas Gyes

Telefon: 20 33 29 97

E-mail: andreas.gyes@siemens.com

Siemens Industry Presales

Telefon: 44 77 55 55 - tast 1

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

Industry Information · marts 2013 Side 33


Download gratis i App Store eller på iTunes

Siemens Apps

AF HELENE KAAS

CHEFREDAKTØR

Her på siden har vi udvalgt en række af vores Apps, som

kan hjælpe dig i dit daglige arbejde. Du kan downloade

dem gratis i App Store, hvor du fi nder et stort udvalg af

Siemens Apps.

www.siemens.dk/industry

Vores hjemmesider

www.siemens.dk/mall Vores e-portal, hvor du kan fi nde stort set al produktrelateret information

www.siemens.dk/ind-tools Hent gratis software og vejledninger

www.siemens.dk/ind-kundeservice Find informationer om Presales, ordrer & logistik samt Teknisk Support

www.siemens.dk/ind-brochurer Hent de nyeste brochurer over vores mest solgte produkter

www.siemens.dk/ind-kataloger På denne side kan du downloade alle de nyeste kataloger i pdf-format

www.siemens.dk/industryinformation Dette er linket til Industry Information, som du netop sidder og læser

www.siemens.dk/softwareversioner Se og print de seneste softwareversioner

www.siemens.dk/ind-support Få hjælp og svar på dine tekniske spørgsmål

Side 34 Industry Information · marts 2013

Få hjælp på farten

Navn på App’en: Siemens Industry Online Support

Med denne App får du adgang til produktinformation fra

Siemens, mens du er på farten.

Produktdetaljer om Sirius koblingsmateriel

Navn på App’en: Sirius eAssistance

Du kan med denne App scanne stregkoden på et Sirius

produkt, og hurtigt få en række detaljer om produktet.

Hvilken SCHUKO-stikkontakt passer til dit hjem?

Navn på App’en: Siemens Schalterdesigner

Denne App gør det muligt at se, hvordan vores forskellige

stikkontakter passer ind i et miljø, uden at du behøver stå

med stikkontakten i hånden.

Læs referencehistorier

Navn på App’en: Industry references

Du kan med denne App fi nde mange af de

referencehistorier, som bliver skrevet på internationalt

plan. De danske referencehistorier kan du fi nde på www.

siemens.dk/industry


Tjek arrangementskalenderen

på www.siemens.dk/industry,

som vi opdaterer løbende

VandTek 2012 og Ajour 2012

De heldige vindere

VandTek 2012

Vinderne af Action Smartbox gavekort:

Steven Christensen

Mette Pil Christiansen

Thomas Kruse

Chris Kristensen

Ajour 2012

Vinderne af Smartbox gavekort til ølsmagning:

Chresten Brink Kristensen

Morten Kiil

Kaspar Rasmussen

Christian Bech

Industry Information · marts 2013 Side 35


Kundeservice

Dine direkte linjer til Industry.

Mandag til torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefon 44 77 55 55

Teknisk rådgivning - tast 1

Fortsæt med selvvalg:

Presales - tast 1

E-mail ind-presales.dk@siemens.com

HVAC - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Process & Flow - tast 3

E-mail ind-scsalg.dk@siemens.com

Reservedele - tast 2

E-mail ind-src.dk@siemens.com

Ekspedition - tast 3

Fortsæt med selvvalg:

Industry-produkter - tast 1

E-mail ind-ekspedition.dk@siemens.com

HVAC-produkter - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Teknisk Support - tast 4

E-mail support.denmark.automation@siemens.com

Teknisk Support

Telefon 44 77 44 44

Mandag til torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag kl. 08.00 - 15.30

Sitrain

Telefon 44 77 44 77

E-mail sitrain.dk@siemens.com

Web www.siemens.dk/sitrain

Industry Information

Meld dig til elektronisk levering

af Industry Information

www.siemens.dk/industryinformation

Siemens

Industry

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon 44 77 55 55

Fax 44 77 40 19

www.siemens.dk/industry ISSN: 1399-7831

Side 36 Industry Information · marts 2013

More magazines by this user
Similar magazines