Et anderledes barn…. Et anderledes barn….

autismeforening.dk

Et anderledes barn…. Et anderledes barn….

Et anderledes barn…. Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand En anderledes opdragelse


Personer med AST Tænker Oplever Bearbejder Indlærer Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand På en anderledes måde, end neurotypiske personer - ikke dårligere, blot anderledes


En anderledes kognitiv stil Detaljefokus Logisk tilgang Konkret opfattelse af sproget Visuel informationsbearbejdning Tendens til fastlåste strategier (”my way”) Egocentrisk tænkning (set fra eget perspektiv) → svært ved at sætte sig i en andens sted Alt skal give mening Ærlig → ligefremhed. Afskyr andres ”løgne” Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


En anderledes kognitiv stil Retfærdighedssans Påvirket af sanseforstyrrelser (overload) → ”uartig adfærd” Det ekspressive og impressive sprog modsvarer ikke hinanden. Bearbejder (sociale) informationer intellektuelt frem for intuitivt. Længere bearbejdningstid Svært ved at tolke ansigts –og kropssprog Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Detaljefokus Oplever en fragmenteret verden Hæfter sig ved detaljer, som andre ikke bemærker (f.eks. sproglige) Er tryg ved at detaljerne er som de plejer (uro ved det, der kan betragtes som ”ubetydelige detaljer”) Nogle bryder sammen, når detaljer af den fysiske verden forandres Fejlfinder (opdager vore ”ubetydelige” fejl) Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Logisk tilgang Opfatter budskaber og hændelser med en logisk tilgang Hvis man (NT) spørger upræcist får man et logisk svar, som kan virke provokerende …. NT’er siger ”meget vrøvl”, som en logisk sproglig tilgang har svært ved at bearbejde Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Konkret opfattelse af sproget Opfatter ord, sætninger, anvisninger præcis som de er sagt/visualiserede Kommer let til at misforstå – eller er det os…… Brug for længere bearbejdningstid efter et budskab er givet Giv kun valg, hvis det er tale om en reel valgmulighed (”vil du være sød at” → ”nej”) Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Socialt teater ”Det er som alle på den sociale scene har modtaget et manuskript – undtagen personen med AST”….. Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Visuel informationsbearbejdning Lettere at fastholde visuel informationer end auditiv Ord er flygtige – det visuelle består Visuel hukommelse Understreg et budskab ved at visualisere det Visuel guidning → overskuelighed (dagsplan, indhold i skabe, huskeliste, kalender) Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Tendens til fastlåste strategier Når en handling er indlært på en bestemt måde er den svær at ændre, selvom det med NT perspektiv er langt lettere at ændre strategi. Når der ikke er en tydelig plan laver personen med AST sin egen plan → svær at ændre. Vær sikker på at jeres (dit og barnets) fælles plan forstås ens En indlært adfærd overføres ikke automatisk til en anden kontekst Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Egocentrisk tænkning Tænker (generelt) ud fra eget perspektiv, fordi det er hvad personen kan (ikke et valg) Ikke egoistisk tænkning Ikke fordi personen med AST er ligeglad med andre, kan udmærket have omsorg for andre Ikke fordi personen med AST er følelseskold Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Alt skal give mening Når budskaber og hændelser ikke giver mening frustreres personen med AST Regler skal være meningsgivende (set fra personens med AST’s perspektiv) En regel for reglens skyld, giver ikke mening En regel, der ikke gælder altid eller for alle giver ikke mening En regel, som er utydelig giver misforståelser Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Retfærdighedssans Millimeter retfærdighed Politibetjent ”Blander” sig i opdragelsen af andre børn (og voksne….) Svært ved fleksibilitet omkring gældende regler Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Ærlig → ligefremhed Kan opfatte budskaber som løgne, hvis de ikke er præcise og entydige Kan (ofte) gennemskue, hvis budskabet ikke er ægte Pas på vi ikke lader os såre af direkte budskaber Spørg kun, hvis du ønsker svar på det der konkret spørges om Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Sanseforstyrrelser Overload → træthed/irritabel adfærd Alle indtryk kommer ind med samme styrke (svært at ignorerer f. eks en lyd) Lyde, berøringer, syns, lyd -og smags oplevser kan give voldsom ubehag psykisk som fysisk. Smertetærsklen kan være anderledes Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Ekspressiv/impressiv sprog Kan være velformulerende Gammel-klog anvendelse af sprog Forfører os med ord Svært ved begreber, som kan slører budskabet → ”ryd op”, ”sæt pænt”, ”tal høfligt”, ”tag godt imod hende”, ”læs teksten grundigt” Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Intellektuel/logisk informations bearbejdning kræver tid NT´er født med varierende grad af intuition Personer med AST er født med en mere logisk/intellektuel måde at bearbejde indtryk på → handler anderledes Personer med AST har brug for længere bearbejdningstid, fordi stimuliene skal bearbejdes ”tænkningsmæssigt” Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Tolke ansigts –og kropssprog ”Øjnene er sjælens spejl” – ikke logisk for alle Ser munden, der taler Detaljefokus er tidskrævende → sammensættes → tolkes Uoverensstemmelse mellem det verbale og det kropslige sprog → uærlighed, utroværdige…. Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Belastninger … Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand ”People like you are the reason why people like me have to take medication”


Opdragelse Passende social + kommunikativ adfærd Praktiske færdigheder (hygiejne, rengøring, indkøb) Selvstændighed Bevare sin personlighed Etiske og moralske holdninger (+ handlinger) Klare en vis grad af modgang Planlægning af døgnet Navigere i ”samfundets kaos” → håndtere forandringer Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Hvad har dit barn brug for at lære for at opnå livskvalitet Lav en prioriteret rækkefølge Ny (social/kommunikativ) indlæring er ressourcekrævende → små skridt Selvstændighedsfærdigheder (praktiske) Sociale færdigheder Kommunikative færdigheder Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand Hvad behøver dit barn ikke absolut at kunne???


Hvordan tænker du om dit barns uhensigtsmæssige adfærd? Den måde du tænker om dit barns adfærd er afgørende for hvordan du handler Din forklaring er afgørende for din reaktion Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Din tænkning er afgørende for dine handlinger Tolkes et barns adfærd som værende planlagt, bevidst og målrettet → at barnet beskrives som værende stædig, genstridig, uforsonlig, manipulerende, opmærksomhedssøgende, kontrollerende, trodsig, uden for pædagogisk rækkevidde m.m. Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Uhensigtsmæssig adfærd Når de kognitive krav , som stilles til barnet overstiger barnets evne til at reagere ”hensigtsmæssigt” → uhensigtsmæssig adfærd Børn/unge med AST har en ujævn kognitiv profil med dale omkring sociale og kommunikative evner Børn gør det rigtige, hvis de kan Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Hvis barnet kunne forklare sig Ville det måske lyde sådan: ”Jeg har det problem, at mange mennesker konstant fortæller mig, hvad jeg skal gøre eller forlanger, at jeg skal omstille mig til jeres NT tænkemåde, og det er jeg ikke særlig god til. Det gør mig frustreret og så kommer jeg til at gøre eller sige ting, der gør andre mennesker (NT’er) frustreret” Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Socialt acceptabelt adfærd er krævende Eksekutive evner (planlægning, organisering, overblik, fleksibilitet i tankegang) Evner til sprogbearbejdning Evne til følelsesmæssig kontrol Evne til at udvise kognitiv fleksibilitet Sociale evner Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Opdragelsestips Tag dit barn i at gøre det rigtige Juster dine krav ud fra barnets evner (ujævn profil) Forældrene skal være enige om en fælles plan Fremadrettede anvisninger med fokus det vigtige Der kan ikke indlæres på en off-dag Vis/visualiser/forklar budskabet konkret Al indlæring kræver motivation + mening Accepter dit barns personlige stil Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand


Et råd… Regel nummer 2: ”Tænk klart, selv når du er mest frustreret” Regel nummer 1: ”Forbliv rolig nok til at holde regel nummer 2” Autismeprojekt 2009 Karin Bakmand

More magazines by this user
Similar magazines