Folder om arv og testamente - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Folder om arv og testamente - Folkekirkens Nødhjælp

Den siDste vilje giver ro

I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever

i ægte skab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver

fordelt til de mennesker, man ønsker skal modtage værdierne og

giver samtidig ro hos ens nærmeste, når man er gået bort.

Mange mener, at dét at oprette et testamente kun er nødvendigt,

hvis man har en større formue, men der er flere og flere, der

oplever, at et testamente giver mulighed for at sende en sidste

tanke til dem, der har haft betydning i livet. Også selvom det

måske ikke er et større beløb, man giver videre – mange efterladte

bliver glade for den omsorg, der ligger i at blive betænkt.

Det er let at

oprette et testamente

Mange tror at, det er besværligt og tager lang tid at oprette et

testamente. Oftest er det ikke tilfældet. De fleste vil gerne have

et overskueligt testamente, og det kan man få lavet hurtigt -

især hvis man får lidt hjælp. Folkekirkens Nødhjælp giver gratis

og uforpligtende rådgivning i denne proces - vores adresse og

telefonnummer finder du på bagsiden. Når man først har skrevet

testamentet, kan man let ændre på indholdet, hvis man ønsker

dette. Det er normalt at ændre på indholdet, når der sker større

begivenheder eller forandringer i ens liv.


arvelovens muligheDer

Hvis du ønsker at betænke andre arvinger end børn og forældre,

vil arvingerne kunne spare afgiften til staten ved at

indsætte en velgørende organisation som medarving

Folkekirkens Nødhjælp hjælper

gratis og uforpligtende med at

oprette dit testamente. Vi samarbejder

med flere forskellige

advokatfirmaer, der alle har

mange års erfaring med at

lave testamenter.

se hvordan

du kontakter os

på bagsiden

foto morsi


en ny start

Belg Mamo er stolt. Hun har knoklet for at kunne forsørge sin familie.

I 2009 fik Belg 5 geder og en buk i julegave gennem Folkekirkens Nødhjælps

”Giv en Ged” kampagne. Belg er enlig mor og bor i et af de fattigste

områder i højlandet i det nordlige Etiopien. Hendes mand døde

som soldat, og som mange andre i landsbyen, havde Belg svært ved at

se en vej ud af fattigdommen.

De 5 geder blev hurtigt til 11 og de bruges både til kød, mælk, skind,

gødning og avl. I dag har Belg solgt nogle af sine geder og på den måde

fået råd til at sende sine to ældste drenge i skole, købe andre husdyr

og dyrke et lille stykke land.

foto folkekirkens nødhjælp

støt både dem

du havde tænkt dig

og verdens

fattige


to forskellige

måDer at arve på

Når man har besluttet sig for at oprette et testamente, er det

en god idé at overveje, hvem man gerne vil betænke, og hvordan

det skal ske. Der er i hovedtræk to forskellige muligheder,

man kan benytte sig af. Den ene er ved at tillægge en del af boet

til en bestemt person eller en bestemt forening eller organisation,

som derved bliver arving. Den anden måde er at tillægge

en bestemt person eller en bestemt forening eller organisation

en sum penge, eller nærmere angivne genstande, som f.eks. et

maleri eller et møbel, hvorved de pågældende bliver legatarer i

boet. Hvis du benytter dig af en advokat til at hjælpe med udarbejdelsen

af testamente, vil han kunne bistå med, hvordan de

forskellige muligheder kan benyttes, så dit testamente bedst

muligt afspejler dine ønsker.

hvis man lever alene

eller papirløst

Hvis man ikke lever i et ægteskab, kan man kun sikre sin partners

arv, gennem et testamente. Det er også en god måde at få talt

om, hvad der skal ske, hvis man skulle miste hinanden. I yderste

konsekvens kan et manglende testamente resultere i, at forældre

eller søskende arver i stedet for ens partner. Hvis man lever

alene, kan man ende i samme situation. Har man ingen umiddelbar

familie, så tilfalder alle ens ejendele statskassen. Et testamente

sikrer, at man selv bestemmer hvem, der får glæde af ens

arv, og hvordan fordelingen skal være.


hjælp til verDens

fattigste i en menneskealDer

Folkekirkens Nødhjælp har gennem snart 90 år hjulpet verdens

fattigste til et bedre liv. Fra de første indsamlinger til ofrene for

Første Verdenskrig til de store indsamlinger i 50’erne til flygtningene

i efterdønningerne af Anden Verdenskrig. I starten af

70’erne fløj vi fødevarer til Biafra via den store luftbro, og senest

har vi lavet store indsamlinger til Pakistan, Haitie og Afrikas

Horn. I dag er Folkekirkens Nødhjælp en af de største humanitære

hjælpeorganisationer i Danmark med en stærk opbakning i

hele befolkningen - både gennem gode relationer til det kirkelige

og folkelige bagland og gennem vores frivillige i genbrugsbutikker

landet over.

giv liv – opret testamente

De penge, Folkekirkens Nødhjælp modtager fra testamentariske

gaver, er grundlaget for vores arbejde med verdens fattigste. Det

er de penge, som hjælper, hvor mediernes kameraer ikke optager,

og det er de penge, der hjælper de steder, der er svære at få

hjælpen ud. Ofte er det de bidrag, der sikrer, at vi kan hjælpe

mennesker helt tilbage på fode. Et testamente til fordel for

Folkekirkens Nødhjælp er simpelthen med til at sikre en bedre

hverdag og fremtid for dem, der har mindst.


når

bedstemor

mor

er

I Malawi er mange forældre ramt af HIV/AIDS, ofte med

døden til følge. Tusindvis af forældreløse børn er nu afhængige

af deres bedsteforældre. Aisha Adini er cirka 60

år gammel og bedstemor. Hendes kræfter og ressourcer er

nu blevet afgørende for hendes fem børnebørns opvækst

og skolegang, siden deres forældre døde sidste år. I en tid

hvor Aisha havde set frem til at hvile, må hun nu kæmpe

for at finde energi. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for

at støtte bedsteforældrene og give dem mulighed for at

forsørge børnebørnene.

BeDsteHJÆLP i malawi

foto folkekirkens nødhjælp


foto Valgerdur hVidt larsen

Hvis du ønsker

yderLigere informationer

Folkekirkens Nødhjælp

Nørregade 15

1165 København K.

telefon ı 33 15 28 00

mail ı kib@dca.dk

www.noedhjaelp.dk/arv

s

n

D


åDan kan

folkekirkens

øDhjælp

hjælpe meD

it testamente

www.noedHJaeLP.dk/arv

laD livet

gå viDere

når Du

er gået

Bort

More magazines by this user
Similar magazines