770 brtegnelse 'ef wnslvterkerne a e t e n dslilling

kunstbib.dk

770 brtegnelse 'ef wnslvterkerne a e t e n dslilling

tegnelse

'ef

wnslvterkerne

aet

e n

dslilling

302

770


De med * betegnede Arbejder ere til Salg.

En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til

Udstillingen.

Samtlige Maal er i Tommer.

De med f betegnede Arbejder udstilles først senere.

De med X betegnede Arbejder blive fjernede inden

Udstillingens Slutning.

TRYKT HOS J . JØRGENSEN & C o . (M. A . HANNOVER)

NIELS

1. *I Laden. 1901.

2. * Josef Hav i sin

3. */ Engen. 1899.

4. * Landsbykirken.

BJERRE.

Stue. 1901.

1901.

H. 19 B. 20.

H. 16 B. 18.

H. 19 B. 32.

H. 20 B. 30.


5. *Paa Landevejen ved Nat. 1901.

H. 16 B. 31.

6. *Nat ved Fjorden. 1901. H. 13 B. 20.

7. * Bygevejr ved Nat. 1901. H. 13 B. 21.

CHRISTIAN BONNESEN.

8. * Aftensol. 1901.

9. * Kvindehoved. 1901.

A. MARIE CARL-NIELSEN.

10. Portrcet-Medaillon.

11. *En ung Centaur.

H. 31 B. 18.

H. 18 B. 12.

H. 24.

H. 12.

12. * En Hingsteplag, der strækker sig.

13. *En badende Dreng. Skizze.

14. *Egil Skallegrim. Bronce.

H. 12.

H. 68.

15. *\En Lugekone. Udkast til et Signet.

POUL CHRISTIANSEN.

H. 29

16. *Sommermorgen ved Havet. 1900—02.

Motiv fra Frederikshavn.

H. 60 B. 48.

17. * Udsigt fra Viborg Domkirkes Taarn.

1902.

H. 23 B. 23.


18. * Sommerdag i Skoven. Motiv fra Asmild

Skov ved Viborg. Studie. 1902.

H. 21 B. 27.

19. *Fra Frederikshavn med Tordenskjolds

Taarn. Studie. 1901.

H. 10 B. 12.

20. *En Hundehvalp. 1887.

SOPHUS DANNESKJOLD-SAMSØE.

21. * Landskab. Jylland. 1900.

22. Portræt. 1901.

MALTHE ENGELSTED.

23. Herreportræt. 1901.

H. 10 B. 14.

H. 24 B. 32.

H. 28 B. 23.

H. 32 B. 29.

24. Dameportræt. Tilh. Hr. Docent, Dr.

phil. Axel Olrik. 1901.

25. * Landskab fra Skaane. 1901.

H. 17 B. 14.

H. 15 B. 21.

26. * En skaansk Bonde. Skizze. 1901.

27. * Gadebillede. 1902.

LUDV. FIND.

28. * Interiør med Figur. 1901.

29. * Lampelys. 1901.

H. 12 B. 9.

H. 2 3 B. 30.

H. 26 B. 24»/,.

H. 26>/4 B. 22 5 /«.


CARL FRYDENSBERG.

30. * Landskab fra Olevano. 1091.

H. 20 B. 24.

31. Skovløberhuset ved Trøggerød. Tilh.

Frk. Rosalie Holm. 1901.

H. 23 B. 28.

32. * Af tenlandskab ved Vedbæk. 1901.

H. 12 B. 16.

33 * Fra Borghesehaven i Rom. 1901.

H. 13 B. 14. |

34. *Fra Borghesehaven i Rom. 1901.

35. * Skystudie fra Olevano. 1901.

36. *Fra Olevano. Landskab 1901.

H. 9 B. 11.

H. 9 B. 13.

H. 8 B. 10.

37. * Udsigt over mod Belegra ved Olevano.

Akvarel. 1901.

H. 10 B. 14.

38. Studiehoved. Rom. Tilh. Malerinden

Frk. A. S. Petersen. 1899. H. 10 B. 8.

LORENZ FRØLICH.

39. Frejr fæster Gerda, ved at afstaa sit

Sværd til hendes Fader. Tegning til

at væve efter, og nogle vævede Prøver.

Tilh. Kvindernes Kunstflidsforening. 1901.

H. 72 B. 72.

40. Ramme med forskellige Tegninger.

ALBERT GOTTSCHALK.

41. * Augustaften. Hundested. 1901.

H. 36 B. 24.

H. 15 B. 231/«.


SVEND HAMMERSHØJ.

42. * Landskab. 1901.

43. *Aften. 1901.

44. *Landskab. 1902.

H. 4 4 B. 55.

H. 32 B. 37.

H. 37 B. 46.

45. * Frederiksberg Slot. Akvarel. 1901.

46. *Egestamme. Akvarel. 1901.

47. *Refsnæs. Akvarel. 1901.

48. * Herlufsholm. Akvarel. 1901.

49. *Herlufsholm. Akvarel. 1901.

H. 25 B. 27.

H. 30 B. 25.

H. 25 B. 36.

H. 25 B. 36.

H. 25 B. 30.

VILHELM HAMMERSHØJ.

50. Fem Portræter. 1902. y

K. /U

PETER HANSEN.

H. 74 B. 115.

51. *Pløjemanden vender. 190x3—01.

52. */ Stiftelsens Have. 1901.

53. *Efteraar. 1900.

54. * Vinterskitze. 1901.

55. * Høstmanden. 1901.

H. 3 3 B. 45.

H. 24 B. 30.

H. 24 B. 3 2.

H. 14 B. 2 3.

H. 17 B. 23.


56. Barneportræt. 1901.

H. 5 B. 5.

57. *Novembersol. Akvarel. 1901.

H. 20 B. 28.

58. * Granskov i December. Akvarel. 1901.

59. * Engen. Akvarel. 1901.

H. 14 B. 21.

H. 13 B. 21.

60. * Vinter. Studie. Akvarel. 1900.

H. 9 B. 11.

SUSETTE C . HOLTEN F. SKOVGAARD.

61. *Fra en Krog af Haven. 1901.

62. *Tulipaner. 1902.

H. 19 B. 12.

H. 10 B. 27.

63. *En Krukke med Tulipaner. 1902.

H. 17 B. 12.

64. Lorens Carl. To Tegninger. Tilh.

Fru Edma Frølich-Stage. 1901.

65. Hjalte. Tegning. 1901.

66. Aage. 3 Tegninger. 1901.

GEORG JENSEN.

67. *En Dreng. Statue i Gibs.

68. *Barnehoved. Bronce.

69. * Et Sølvspænde.

KARL JENSEN.

H. 11 B. 16.

H. 10 B. 7.

H. 27 B. 9 1 /S.

H. 48.

70. Festsalen paa Raadhuset under Udstillingen

igoi. Tilh. Komiteen for

Raadhusudstillingen. 1901.

H. 36 B. 48.


71. Marmorvcerelset paa Rosenborg. Tilh.

Hr. Kustode Nielsen. 1892.

H. 18 B. 22.

72. Helligaandshuset i Kjøbenhavn. Tilh.

Etatsraad Bestie. 1902.

H. 13 B. 18.

P . V . JENSEN-KLINT.

73. X To Annstole udførte af afd. Snedkermester

Askou.

74. Et Relief med Jomfruen og Løven.

75. Parti af et Loft med de 12 Himmeltegn.

H. 21 B. 21.

76. Udkast til et Landhus ved Ringsted.

H. 16 B. 14.

77. En Ramme med dekorative Tegninger.

H. 20 B. 42.

INGRID KJÆR.

78. Kopi af en tidlig græsk Figur fra

Akropolis Musæet. 1901.

HANS K NUDSEN.

79. Sommerdag. Graavejr. Tilh. Hr. Overretssagfører

Meyer.

H. I2 x jt B. 2I L /T.

•80. Hedelandskab. Efteraar. Graavejrsdag.

Tilh. Hr. Vexellerer Henriques.

H. 18 B. 36.

•81. Sommerdag sidst i August. Ellemosen

ved Bakkegaard. Tilh. Hr. Grosserer

Hirschsprung.

H. 141/2 B. 29.


Kongstad-Petersen.

82. * Illustration til »Den grimme Ælling*-

1899.

H. J5>/4 B. 12.

83. do. do. Tilh. Hr. Ing. Rump. 1901.

H. I6»/4 B. 12.

84. *do. do. 1899.

85. *do. do. 1901.

H. i6 l /i B. 12.

H. I6«/2 B. 12,

86. do. do. Tilh. Hr. Ing. Rump. 1899.

87. *do. do. 1901.

88. *do. do. 1901.

S9. *do. do. 1901.

H. i5'/2 B. 12.

H. 14 B. 17 »/


97- Svaner. Broderi. Broderiet udført af

K. Konstantin - Hansen & Bindesbøll.

Tilh. Firmaet Konstantin-Hansen &

Bindesbøll.

H. 41 B. 28.

98. Hensene paa Pinden. Broderi. Udført

af Konstantin - Hansen & Bindesbøll.

Tilh. Firmaet Konstantin-Hansen &

Bindesbøll.

H. 17 B. 45.

JOHANNES KRAGH.

99. Karton til »Morte deIV Estate«. Fuld

Størrelse. 1901—02.

H. 60 B. 117.

100. Kartoner til 4 Glasmalerier: Morgen,

Dag, Aften, Nat. 1901—02.

H. 54 B. 18.

101. * Forarbejde til »Morte de!V Estate«.

3dje Del Størrelse. 1901—02.

H. ZI B. 38'/,.

102. *Søster Anna. Buste i Gibs. 1901—02.

103. * Portræt af Fru G. J. 1901.

104. * Septembersol. 1897— 1902.

H. 17.

H. 12 B. 10.

H. 20 B. 24.

105. *Malinconia. Skitse i % naturlig

Størrelse. 1900.

H. 40.

106. X To Glasmalerier: Dag, Aften. Tilh.

Hr. Fabrikejer Wilh. Jørgensen. 1902.

H. 52 B. 16'/».


107. * Italiensk Bondepige. Akvarel. 1896.

H. 22 B. 16.


JOHANNE KREBS.

I 08. Portræt af Hr. Biskop, Dr. theol.

Skat-Rørdam.

H. 37 B. 29 1 /.,.

109. Fru W.

110. Frk. Kr.

111. * Landskab fra Vinderød.

P. S . KRØYER.

H. 23 B. 27.

H. 12'/, B. 12.

H. 7 1 /, B. 13.

112. Det antike Teater i Taormina. 1901.

H. 13 B. 25.

J13. * Hestlandskab fra Syd-Tirol.. 1901.

H. 31 B. 39.

114. En Serenade. 1901.

115. *Glycena. 1901.

H. 19 B. 23.

H. 19 B. 15.

116. Portræt af Herman Kåhler. Kul og

Pastel. 1902.

H. 36 B. 24.

117. fKarton til et Billede fra Raadhuset.

Kul og Pastel. 1902.

H. 86 B. 34.

JOHANNES LARSEN.

118. * Sommeraften ved Kjerteminde. 1901.

H. 29 B. 36.

119. *Raadyr paa Vintersæden. 1902.

H. 34 B. 46.

i 20. *Graavejrslandskab med en Aa. 1902.

H. 18 B. 24.


121. * Kalkuner i en Have. 1902.

H. 18 B. 24.

122. * Vinterdag ved Fyens Hoved. 1902.

H. 18 B. 24.

123. * Ved Fyens Rev. 1902.

H. 18 B. 24.

124. *Graaænder paa Isen. 1902.

H. I8 B. 24.

125. * To unge Svaner. 1902.

126. *To unge Svaner. 1902.

127. * To unge Svaner. 1902.

128. *To unge Svaner. 1902.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

129. * Ud for Fyens Hoved.

130. *En Aalekrage.

131. *En Flok Graaænder. 1902.

132. *En Flok Sortænder. 1902.

133. * Maleren Fritz Syberg. 1902.

AGNES LUNN.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

H. 18 B. 24.

134. * Hoppe med Føl. Gibs. 1 /l naturlig

Størrelse. 1900.

135. Akvareller efter græske Vaser.

T egninger.


LUPLAU JANSSEN.

136. Tortræt af Søren Aaby Kierkegaard.

137. *Aftenlandskab. 1901.

138. '* Landskab. 1901.

H. 4^ B. 72«

H. 48 B. 72.

139. * Landskab. Bortdragende Byge. 1901.

140. *Et Bonde has. 1901.

141. *Fra Nexelø. 1901.

CHR. MOURIER-PETERSEN.

H. 24 B. 28.

H. 13 B. 16.

H. 12 B. 20.

142. * Sommerdag. 1901.

H H. 17 B. 22.

m

143. *Ved Mølledammen. Aften i August.

1901.

H. 14 B. 18.

144. * Aften i September. 1901.

H. 10 B. 17

145. * Aaens Udløb i Havet. Efteraarsdag.

1901.

H. I6'/T B. 22.

146. *Ved Aaens Udløb. Skitse. 1901.

ANNA E . MUNCH.

H. I3V, B. 18.

147. *Den hundredaarige Kaabe. Vestjylland.

1901.

H. 20 B. 16.

148. */ Bryggerset. Pastel. Vestjylland.

1901.


MØHL-HANSEN.

149. * Landskab. 1901.

H. 56 B. 71.

150. * Træet ved Landdiget. 1901.

H. 30 B. 36.

151. * Landskab. 1901.

152. Portræt. 1902.

JOHANNES OTTESEN.

H. 34 B. 40.

H. 18 B. 15.

153. * Sommeren 1901 i Kongs trup Klinter

paa Refsnæs. 1901—02.

JULIUS PAULSEN.

154. * Kvindeportræt. 1901.

H. 37 B. 49-

H. 23 B. 17.

155. * Optrækkende Skyer. Fuldmaane. 1901.

H. 20 B. 23.

156. * Sommer afte?t ved et Kær. 1901.

157. *Frembrydende Maane. 1901.

158. *Foraarsbillede. 1901.

159. * Moder og Barn. 1901.

H. 11V, B. 17.

H. 12 B. 17 1 /,.

H. 12'/, B. 13 1 /,.

H. 21 B. 14.

160. *Efteraarsaften over Heden. 1901.

161. *Ved Høst. 1901.

H. 20 B. 23.

H. 11 B. 14'/«.

162. * Sommeraften. Bondegaard i Tisvilde.

1901.

H. 10 B. 14.

163. Sildig Sommeraften. 1901.

H. 11 B. 13.


OSCAR JUL. PAULSEN.

164. *Sol gaar ned. 1901.

165. *Byge. 1901.

166. *Mod Uvejr. 1901.

THOROLF PEDERSEN.

H. 3 5 B. 28.

H. 28. B. 3S

H. 29 B. 41

167. Ramme med Skitser til Teaterdekora­

tioner.

168. do.

169. do.

H. 5 7 B. 38.

H. 3 3 B. 49.

H. 33 B. 49-

VIGGO PEDERSEN.

170. Skovbrynet. Vandfarvetegning. Tilh.

Hr. Xylograf Fr. Hendriksen. 1902.

H. 32 B. 4 3.

171. * Skovvej en mellem de nøgne Stammer.

Tempera. 1895—1902.

H. 30 B. 42.

172. 16 Inde i Skoven, sent paa Dagen.

November. 1902.

H. 3 0 B. 26.

173. * Vintersol paa nøgne Trær. 1900—02.

H. 30 B. 38.

174. -Karlsbergdammen ved Hillerød. Mild

Novemberdag:. i8gg.

H. 2 7 B. 36.

175. *Landevejen ned ad Bakken. Sommereftermiddag.

i9or.

H. 18 B. 2 8.

1


176. * Solen synker over Havet. Diset Aften.

1902.

H. 18 B. 37.

177. * Sommermorgen. Udsigt over aabne

Egne. 1902.

178. * Aftenglød over Havet. 1902.

179. * Vinterdag i Gaarden. 1902.

H. 23 B. 35.

H. 15 B. 23.

H. 14 B. 19.

180. *Bøgetrær bag en Gaard. Vintersol

med Sne. 1902.

H. 15 B. 23.

181. * Oktobermorgen. Taagen letter for

Solen. 1901.

H. 12 B. 19.

182. *En gammel Gaard med store Trær.

Graavejrsdag i November.

H. 12 B. 19.

183. * Klinter ved Stranden. Tisvilde. 1901.

H. 9 B. 15.

184. * Landevejen forbi Gaarden. Vinterdag

med Sol. 1902.

H. 12 B. 19.

185. *Trægrtippe ved Søbredden. Bygevejr.

1901.

H. 23 B. 35.

186. Sollys i Stuen. 1902. Tilh. Malerens

Hustru.

H. 28 B. 19.

TH. PHILIPSEN.

187. *£n Malkeplads. 1902.

188. *En Kostald. 1902.

H. 58 B. 83.

H. 58 B. 83.


189. *Nykjøbi?ig Landevej ved Faarevejle og

Vejrhøj. 1900.

H. 39 B. 53.

190. * Landevejen mellem Roskilde og Holbæk

ved Borrevejle Skov. 1901.

191. *Et Vadested. 1902.

102. Kastrup Værk. 1900.

H. 23 1 /, B. 31.

H. 23'/« B. 29.

H. 18 B. 20>/4.

193. * Til Købmandens i Thorkildstrup. 1901.

L . A . RING.

H. 14 B. 23.

194. * Vinteraften hjemme. 1902.

H. 29 B. 36.

195. * Tilsandet Tørvemose. Egnen ved

Frederiksværk. 1901.

H. 3 6 B. 56.

196. * Sædemand. 1901.

• H. 30 B. 4 6.

197. * En Mand som graver Kartofler. 1901.

H. 33 B. 26.

198. * Øvre Mølle ved Frederiksværk. 1902.

H. 17 B. 25.

199. *Landevejen gennem Vinderød. 1902.

H. 17 B. 2 0.

200. Aaløb ved Frederiksværk. Tilhører

Hr. Forgylder Chr. Larsen. 1901.

201. * Stille Vinterdag. 1901.

202. * Udsigt over Arresø. 1901.

203. *Fra Vinderød. 1902.

H. 15 B. 23.

H. 15 B. 24.

H. 9 B. 15.

H. 10 B. 13.


204- * Gammelt Hus i Melby. 1901.

205. * Udsigt fra Spodsbjerg. 1901.

JOHAN ROHDE.

H. 15 B. 17.

H. 7 B. 9.

206. * Aften udenfor Kirken S. Saba. 1897.

H. 16 B. 20»/,.

207. *S. Bonaventuras Klosterhave. Rom.

1899.

H. 16 B. 21

208. *Gade i Civitad'Antino. Abruzzerne.

1901.

H. 18 B. 21

209. * Landskab ved Civita d'Antino. Abruz­

zerne. 1901.

H. 13 B. 17.

210. *1 en gammel Have i Civita d'Antino.

Abruzzerne. 1901.

H. 13 B. 17.

211. * Udsigt over Forum fra Palatinerhøjen.

Rom. 1902.

H. 16 B. 21

212. *Bag Kirken S. Francesca Romana.

Rom. 1902.

H. 14 B. 18.

213. * Pladsen foran S. Pietro in vincoli.

Rom. 1902.

H. 11 B. 15.

KARL SCHOU.

214. *En Hønsegaard.

215. *Foraar i en Gartnerhave.

H. 24 B. 32.

H. 32 B. 41.


216. *En Have i Juli. Studie.

H. 18 B. 24.

217. * Formiddag ved Frederiksholms Kanal.

218. *En Cellospillerske.

H. 23 B. 31.

H. 48 B. 37.

219. *En lille Dreng leger ved Vinduet.

220. *Solskin i en Stue.

221. *Stue med en spillende Dame.

GEORG SELIGMANN.

H. 19 B. 17.

H. 22 B. 22.

H. 22 B. 24.

222. *»Drengen spiller Komediet-. 1899—

1902.

H. 27 B. 40.

223. * Bedstemoder fortæller. 1902.

H. 26 6. 24.

224. * Sommermorgen i Nysø Have. 1901.

225. * Vaser i Nysø Have. 1901.

H. 22 B. 19.

H. 14 B. 12.

226. * Eftermiddagssol ved Skræpperne i

Nysø Have. Skitse. 1901.

H. 14 B. 17.

227. * Vinterdag ved Gammelstrand. 1892.

H. 23 B. 16.

228. *Bakker i Gadevang. Pastel. 1900.

JOAKIM SKOVGAARD.

H. 15 B. 19.

229. »Eline skal udi.. Tilh. Hr. Direktør

J. S. Meyer. 1901.

H. 22 B. 24.


230. Den lille Dreng svøbes. 1897.

231. Portræt. 1901.

232. Portræt. Blyantstegning. 1894.

233. do. do. 1897.

234. do. do. 1900.

235. do. do. 1900.

236. do. do. 1899.

H. 14 B. 17.

H. 12 B. 9.

H. 11 B. 9.

H. 12 B. 9.

H. n B. 8.

H. 10 B. 8.

H. 11 B. 8.

237. Portræt. Farvelagt Tegning. 1901.

238. do. do. 1901.

H. 16 B. 11.

H. 18 B. 14.

239. »Boldspil«. Pennetegning. 1899.

H. 9 B. 13

240. Civita d'Antino. Akvarel. Tilhører

Fru Skovgaard. 1896.

H. 10 B. 13.

241. Titelblad til Grundtvigs uNyaarsmorgen«.

Træsnit udført af Hr. Xylograf

H. Sørensen. 1901.

H. 11 B. 9.

242. Fotografi fra Viborg Domkirke. Udført

af Hr. Fotograf Chr. E.Jørgensen.

Viborg. 1901.

H. 9 B. 11.

243. Fotografi fra Viborg Domkirke. Udført

af Hr. Fotograf Chr. E.Jørgensen.

Viborg. Forstørret af Hr. Fotograf

Riese. 1901.

H. 13 B. 17.


244- Ved Viborg Sø. Tilh. Hr. Overrets

sagfører Bjarne Johnsen. 1901.

245. * Slangen i Paradiset. 1902.

NIELS K . SKOVGAARD.

246. * December sol. 1902.

H. N B. 20.

H. 32 B. 43.

H. 26 B. 23.

247. *To Reliefudkast i Gibs, Odin og

Athene. 1901.

ERIK STRUCKMANN.

H. 47, B. 3.

248. * Tersløsegaarden, Ludvig Holbergs

gamle Baroni. 1902.

H. 30 B. 48.

249. Tersløsegaarden. Tilh. Hr. Dr. Ryder.

1902.

H. 30 B. 48.

V


258. * Portrætstudie. 1902.

259. * Portrætstudie. 1902.

260. * Selvportræt. 1902.

261. * Landskab. Akvarel. 1896.

262. * Tegning. 1902.

263. *Tegning. 1902.

H. 30 B. 24.

H. 28 B. 22.

H. 26 B. 20.

H. 19 B. 24.

H. 14 B. 16.

H. 16 B. 18.

264. Skovinteriør. Tegning. Tilhører Hr.

Th. Oppermann. 1895.

H. 16 B. 22.

265. Blyantstegning. Tilh. Frk. B. 1902.

H. 6 B. 8.

266. Efteraarslandskab. Tilh. Hr. Korpslæge

Bache.

H. 12 B. 15.

J. F. WILLUMSEN.

267. * Fra tætte Skyer har det hele Dagen

regnet og Dalen har ligget i Mørke.

Men kort før Aften forgylder Solen

for et Øjeblik Gletsjerens nederste Del

og frembringer en Regnbue foran den

mørke Gletsjerdal. Olie. 1902.

H. 51 B. 35.

268. * Bjærge under Sydens Sol. Olie. 1902.

H. 80 B. 80.

269. * Lunden med ægte Kastanietræer. Olie.

1901.

H. 24 B. 27.

270. *Den unge Kunstner rider Pegasus

over Danmarks Land paa en tidlig

Sommermorgen. Tegning med Farver.

1902.

H. 48 B. 33.


271. * Bjærget paa den anden Side Søen

farves rødt af Solens sidste Straaler.

Vandfarve. 1901.

H. 25 B. 29

272. *Morgentaagen letter. Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 18

273. *Morgentaager følge Bjærgets Kant.

Vandfarve. 1901.

H. 12 B. i8'/t.

274. * Morgendis over den tyrkisfarvede Sø.

Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 18V2.

275. * Morgendis over Søen. V andfarve. 1901.

H. 11 1 /, B. 15.

2 76. * Morgensolpaa det hvide Bjærg. V andfarve.

1901.

H. I2 1 /, B. 19.

277. * Morgensol paa det hvide Bjærg, Rimfrost

i Dalen. Vandfarve. 1901.

H. i9 l /2 B. 12.

278. *Detfjærne, hvide Bjærg i Formiddagssol.

Vand farve. 1901.

H. 12 B. 18

279. *Sol paa Klipper og Mos. Vandfarve.

1901.

H. 11 1 /* B. n 1 !,-

280. *Sol over Bjærget ved Søen. Vandfarve.

1901.

H. 13'/, B. 21.

281. *Sol paa den fjærne, evige Sne. Vandfarve.

1901.

H. 11'/, B. 17 1 /,.

282. *Sol over Klipper med Sne og Gletsjere.

Vandfarve. 1901.

H. n 3 U B. 18

283. * Bjærg setmod Solen. Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 18 1 /,.

284. * Bjærg set mod Solen, mange Skyer

foran. Vandfarve. 1901. H. 12 B. 18'/,.


285. *Solstraaler foran Bjærget ved Søen.

Vandfarve. 1901.

H. 12 l lt B. 19

286. *Solstraaler falder gennem et tættere

Skylag. Vandfarve. 1901.

H. i2'/2 B. 19

287. *Solstraaler foran det hvide Bjærg.

Vandfarve. 1901.

H. 1 2B. 197,.

288. * Eftermiddagssol oplyser Dalen med

Gletsjerne. Vandfarve. 1901.

H. i274 B. 197

289. * Eftermiddagssol paa grønne Trær ved

den grønne Sø. Vandfarve. 1901.

H. n 7, B. 14'/,.

290. *Bjærgets Top i det klare Eftermiddagslys.

Vandfarve. 1901.

H. 21 B. 297,.

291. * Bjærget med den hvide Sne og Dalen

med det gyldne Solskin. Vandfarve.

1901.

H. 12 B. 197,.

292. *Studie af den gule Eftermiddags Sol

paa Is, Sten og Træer. Vandfarve.

1901.

H. n7, B. 177,.

293. * Eftermiddagssolpaa Klipper, bevoksede

med Granskove. Vandfarve. 1901.

H. 127« B. 19 1 /4.

294. *Solnedgang mellem Høje. Vandfarve.

1901.

H. 117, B. 177,.

295. *Solnedgang bag tynde Skyer. Vand­

farve. 1901.

H. n7, B. 177,.

296. * Solnedgang bag tættere Skyer. Vand­

farve. 1901.

H. 117, B. 177,.


297' * Tusmørke i Dalen efter en klar Dag.

Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 19.

298. * Tusmørke i Graavejr over Skrænten

med Kirken i Vinhøstens Tid. Vandfarve.

1901.

H. 14'/, B. 22

299. * Graavejr oven en Gletsjer om Efteraaret.

Vandfarve. 1901.

H. 19 B. 12.

300. * Graavejr over Klipper og Mos. Vandfarve.

1901.

H. 11 1 /, B. 17 1 /,.

301. * Tunge Graavejsskyer hvile paa Bjærget

ved Søen. Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 19.

302. *Taage. Vandfarve. 1901.

H. 12 B. i8'/}.

303. *Taager i Regn mellem Høje. Vandfarve.

1901.

H. 11 1 /, B. 17 1 /,.

304. Taager om Bjærgets Top., Vandfarve.

1901.

H. 11 1 /, B. 18.

305. * Mellem forbifarende Taager ses et

Land med Sne og Klippetoppe. Vandfarve.

1901.

H. 12 B. i8V,.

306/ * Søens Krog mellem Bjærgene. Vandfarve.

1901.

H. 13 1 /, B. 20 1 /,.

307. * Klippe omgivet afSkyer. Vandfarve.

1901.

H. 12 B. 18 1 /,.

308. * Grønne Træer foran snedækte Bjærge.

Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 18•/,.


309. * Grønne Kastanietræer foran fjærne

Bjærge. Vandfarve. 1901.

H. 15 B. 22 1 /,.

310. *De grønne Skrænter ved den grønne Sø.

Vandfarve. 1901.

H. 13 B. 22»/,.

311. * Skyer over Høje. Vandfarve. 1901.

H. 11»/, B. 17 1 /,.

312. * Storm over Søen. Vandfarve. 1901.

H. n 1 /, B. 17'/,.

313. * Uvejr trækker op over det hvide Bjærg.

Vandfarve. 1901.

H. 12 B. 19.

314. * Bækken mellem store Sten. V andfarve.

1901.

H. 11'/, B. 17 1 /,.

315. * Sandmanden. Illustration til et amerikansk

Digt for Born. Tegning. 1901.

H. 14'/, B. 19

316. * Lille blaa Dreng. Illustration til et

amerikansk Børnerim. Tegning med

Farver. 1901.

H. 15 B. 12.

317. * Udkast til et Flag med Pegasus. Tegning

med Farver. 1902. H. 25 B. 36.

318. * Hoved af Jeand'arCj som lille Pige.

Tegning med Farver. 1900.

H. 12 B. 8.

319. *Ung angelsaksisk Sportsmand. Tegning.

1900.

H. 12 B. 8.

320. * Hoved af en amerikansk Sportsmand.

Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.

321. * Hoved af en amerikansk Sportsmand.

Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.


322. * Hov ed af en amerikansk Sportsmand.

Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.

323. * Hoved af en Dreng. Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.

Udkast til Billeder.

324. * Tre unge Mænd paa Morgentur. Tegning.

1900.

H. 8 B. 12.

325. *Barn løftes op til Æblet. Tegning med

Farve. 1900.

H. 17 B. 8.

326. * Ung Mand og gammel Fader. Tegning.

1900.

H. 12 B. 8.

327. * Pigen dækker Dug i det Grønne. Tegning

med Farve. 1901.

H. 10 B. 8.

328. *Pigen kysser Bøgegrenen. Tegning.

1901.

H. 12 B. 8.

3 29. * Pigen trykker Bøgegrenen til sitHjærte.

Tegning. 1900.

8 & H. 8 B. 7.

330. * Pigen lægger Bøgegrenen paa sit Hoved.

Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.

331. * Pigen kigger bagud over sin Skulder.

Tegning. 1900.

H. 12 B. 8.

332. * Pigen trykker hans Haand til sit

Hjærte. Tegning. 1900. *

H. 12 B. 8.

KRISTIAN ZAHRTMANN.

333. * Italienerinder. 1901.

334. *En Byge. 1901.

H. 23 B. 29.

H. 18'/, B. 34 1 /,.


335- *Santa Francesca Romana. 1901.

H. 30 B. 24 s /4.

336. *Majmaaned i Abruzzerne. 1901.

337. * Virginia. 19OX.

H. 22'/4 B. 34.

H. 3 3 B. 2 2

338. *Gade i Civita d'Antino. 1901.

339. * Lille Pigehoved. 1901.

340. Giacinta. Akvarel. 1901.

H. i7'/4 B. 22.

H. 9 B. 6.

H. 9 1 /, B. 8'/,.

341. *Fra mit Atelier. Akvarel. 1902.

H. I2 1 /, B. 15 1 /,.

342. Mine Forældres Dagligstue. 1899.

343. Fader. 1892.

H. 13'/, B. 17

H. is 1 /« B. 127,.

344. J/*« Moder. 1901.

345. * Selvportræt. 1901.

H. 1 5 V « B. 12V,.

H. 17 B. 14.

346. *Italienerinde i Profil. Akvarel. 1901.

H. 9'/, B. 8'/,.

347. * Maria Stuart, Natten før Henrettelsen.

1902.

348. Portræt. Kultegning. 1902.

H. 3 6 B. 33.

H. 10 B. 9.


NORSKE KUNSTNERE.

BERNT GRØNVOLD.

349. Gammel Have med Lysthus i Sne.

Tirol. Farvelagt Kultegning. Tilh.

Nationalgalleriet i Kristiania.

350. *Fred. Tirol. Farvelagt Tegning.

351. * Ensom Fjeldvig. Tirol. Farvelagt

Tegning.

352. * Ave Marie. Tirol. Farvelagt Tegning.

353. *Gjetergut i Bakkekældet. Tirol. Farvelagt

Tegning.

354. *St. Georgs Kapel. Tirol. Farvelagt

Tegning.

355. * Huset ved Vejen. Tirol. Farvelagt

Tegning.

356. * Mariabillede i Aftenskumring. Tirol.

Farvelagt Tegning.

357. * Mit Hjem i Tirol. Farvelagt Tegning.

358. *Bordbøn i Hytten. Tirol. Kultegning.

359. * Gammel Kone. Tirol. Farvelagt Teg­

ning.

360. *Hus med Have foran. Tirol. Farve­

lagt Tegning.

361. *Den sidste Time. Tirol. Kultegning.


362. * Vintervej tilfjelds. Tirol. Farvelagt

Tegning.

363. *Snelandskab. Tirol. Farvelagt Tegning.

364. *Aftenbøn i Kapellet. Tirol. Farvelagt

Tegning.

365. *Studiehoved. Tirol. Farvelagt Tegning.

366. *Studiekoved. Tirol. Kultegning.

367. * Studiehoved. Tirol. Kultegning.

368. *Studiehoved. Tirol. Kultegning.

GUSTAV VIGELAND.

369. *Mand og Kvinde. 1896.

H. 20VS B. 9

370. *Mand og Kvinde. 1896.

371. *Eremiten. 1896.

H. 25 B. 12.

H. 24 B. 12.

372. * Buste af Erik Werenskjold. 1901.

H. 19.

ERIK WERENSKIOLD.

373. *Portræt træt af Bjørnson.

1900.

374. * Lygtetænderen. 1900.

H. 44 B. 57.

375. *Den blonde Dame. 1901. H. 53. B 42.


MEDLEMMERNE I DEN FRIE UDSTILLING.

GEORG ACHEN,

A. GOTTSCHALCK,

Lindevangen 11. Paludan Mullers Vej 9.

NIELS BJERRE,

Nørreland, Engbjerg, Strande St.

VILHELM HAMMERSHØJ,

Strandgade 30, *.

A . MARIE CARL-NIELSEN, SVEND HAMMERSHØJ,

Toldbodvej 6.

POUL S. CHRISTIANSEN,

Vestervoldgade 86,3.

G. CLEMENT,

Fiolstræde 19. p. T. Rom.

MALTHE ENGELSTED,

Ny Vestergade 18, *.

L. FIND,

Kochs Vej 3.

CARL FRYDENSBERG,

Østervoldgade 26,3.

Chr. Winthersvej 17.

PETER HANSEN,

Faaborg.

S. C. HOLTEN F. SKOVGAARD

Malmøgade 4.

KARL JENSEN,

Landskronagade 20.

P. V. JENSEN-KLINT,

Pile Allé 17 A,».

HANS KNUDSEN,

Falkonerallé 51.

ELISE KONSTANTIN-HANSEN,

Aagaard pr. Kolding.

JOHANNES KRAGH,

Rosenvængets Paralelvej J.

JOHANNE KREBS,

Rosenvængets Sideallé 5.

JOHANNES LARSEN,

Kjerteminde.

LUPLAU-JANSSEN,

Frederiksholms Kanal 20.

CHR. MOURIER-PETERSEN,

Paludan-Mullers Vej 5,3.

MØHL-HANSEN,

Ramløse. Helsinge.

JOHANNES OTTESEN,

Kysthospitalet, Refsnæs.

THOROLF PEDERSEN,

Rosenvængets Hovedvej 14.

VIGGO PEDERSEN,

Karlsberg. Hillerød.

TH. PHILIPSEN,

Kastrap Værk. Amager.

L. A. RING,

Frederiksværk.

JOHAN ROHDE,

Silkegade 13. p. T. Rom.

GEORG SELIGMANN,

Østersøgade 96,8.

CARL SCHOU,

Adelgade 17.

JOAKIM SKOVGAARD,

Rosenvængets Hovedvej 27.

NIELS K . SKOVGAARD,

Karlsberg. Hillerød.

EDMA FRØLICH-STAGE,

Knllerup pr. Lamdrup.

FRITZ SYBERG,

Svanninge Mark pr. Faaborg.

JULIETTE WILLUMSEN,

Brandes Allé 4.

J. F. WILLUMSEN,

Fiolstræde 42.

KRISTIAN ZAHRTMANN,

Amaliegade 14.


NORSKE GÆSTER.

BERNT GRØNVOLD, I VIGELAND,

Hohenzollernstrasse, 14, Berlin. | Pilestrædet 8, Kristiania.

CHRISTIAN BONNESEN,

Amaliegade 26, 5 .

S. DANNESKJOLD-SAMSØE,

St. Kongensgade 97.

FRØLICH,

Ny Kongensgade 9.

GEORG JENSEN,

Hollændervej 19.

INGRID KJÆR,

Strandgade 36,1.

KONGSTAD-PETERSEN,

Strandgade 26,2.

E. WERENSKJOLD,

Lysaker, Norge.

DANSKE GÆSTER.

P. S. KRØYER,

Bredgade 43.

AGNES LUNN,

Sortedams Dossering 99,*.

ANNA E . MUNCH,

Frederiksberg Allé 10,8.

JULIUS PAULSEN,

Sortedams Dossering 6 j A-.

OSCAR JUL. PAULSEN,

Østergade j8, s .

ERIK STRUCKMANN,

Asiatisk Pal«, Strandgade.

TOMBOLA

I Forbindelse med Udstillingen staar en Tombola,

indrettet som

LYKKEHJUL.

Som Tillægsgevinster til Tombolaen

er iaar tilvejebragt en Samling

Haandtegninger og Akvareller

udførte af Medlemmerne.

I Lykkehjulet er hver Dag nedlagt:

I Gevinst paa 300 Kr.

I — - 200 -

1 — - 200 -

I — - 100 -

samt 15 af de nævnte Tillægsgevinster.

Prisen for et Spillelod er 1 Kr.


Den, der vinder en Gevinst, faar en Anvisning

paa det vundne Beløb, for hvilket haiykan købe et

eller flere af de paa Udstillingen til Salg værende Ar­

bejder, eller hvormed han kan supplere Købesummen

for et Arbejde til en højere Pris.

Den, som vinder en Tillægsgevinst, faar den

Tegning i Samlingen af Haandtegninger og Akvareller,

hvis Nr. svarer til det udtrukne Nr.

Samlingen af Tegninger til Tombolaen er ophængt

i Bygningen.

Efter Udstillingens Slutning er de Anvisninger, der

ikke er benyttede, værdiløse.

BESTYRELSEN.

TILLÆG.

POUL CHRISTIANSEN.

380. * Skov billede. 1890.

PETER HANSEN.

H. 20 B. iS

381. *En Særling. Akvarel. 1901.

H. 20 B 22.

ANNA E. MUNCH.

382. Portrætstudie. 1902.

383. * Sommeraften. 1900.

KARL SCHOU.

384. * Sommerlandskab.

H. 34 B. 40.

H. 17 1 /, B. 2i.

H. 25 B. 33.

More magazines by this user
Similar magazines