26.07.2013 Views

Køresporten nr. 2 2010.pdf - Karetmager.dk

Køresporten nr. 2 2010.pdf - Karetmager.dk

Køresporten nr. 2 2010.pdf - Karetmager.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

2 • 2010

April


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og ud -

kommer medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, ole@karetmager.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Hanne Hedegaard, Københovedvej 51A, 6630 Rødding,

tlf. 4015 8309, mail@barsoes-britter.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Sjællandske Sportskuske, SSK

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 47,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

DKF’s ledelse

Præsident:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup

Tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, jens@bettegaarden.dk

Formand:

Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup

Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst Irming, Nørrelyst 13,

7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro

tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com

Juniorudvalg

Ole Kristiansen, Vester Møllevej 3, 7326 Give

tlf. 6161 0039, ok66@live.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup

tlf. 4020 6898, kimandreasen@mail.dk

Pløjeudvalg

Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro

tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk

Forside:

Anders Hansen, DKS passerer vandforhindringen ved

DM i 2008. Foto: Ole Jespersen.

“Denne tryksag er svanemærket.

Novagraf A/S – licensnr. 541 444.”

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold

Miljøvenligt blad om køresport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Køresporten svanemærket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Golden Wheels på Dorthealyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Oplevelser fra Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Danmarks Vej- og Bromuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Nordisk og dansk mesterskab i brugskørsel . . . . . . . . . . 12

Hingstekåringen i Herning sætter ny rekord . . . . . . . . . 13

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Dansk Køre Forbunds championat 2010 . . . . . . . . . . . . 16

Hestevognenes kulturhistorie i ny skriftserie . . . . . . . . . 17

Foredrag med Erik Nielsen i VK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kanetur i Klosterheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Efterlysning: Primitive vogne fra skovområder . . . . . . . 23

Ny bog om hestens eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Boganmeldelse: Vikinger i vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Fra formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kuske kvalificeret til DM i kørsel 2010 . . . . . . . . . . . . . . 29

Nyt fra Brugskørselsudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kurser under Køreudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Nyt fra Pløjeudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Køreselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Køb-Salg-Bytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Køresporten 2·2010

3


At producere magasiner som Køresporten kan

belaste miljøet på grund af uønskede stoffer i

trykfarver, papir og andre materialer. Der er dog

mulighed for at producere miljømærkede tryksager,

og Køresporten er nu en af disse. I et tæt

samarbejde med Novagraf, der producerer bladet,

har vi ladet Køresporten svanemærke og

signalerer dermed, at vi tager ansvar for at sikre

miljøet for de kommende generationer. Læs

mere om Svanemærket i dette blad.

Vinteren har været lang og for mange trist og

uden de helt store muligheder for at træne køreheste

og –ponyer, men ude omkring i køreselskaberne

har der alligevel været et væld af aktiviteter

som indendørsstævner, kurser, foredrag, seletøjssyning

mv. Den lange vinter og rigelige mængder

af sne over det meste af landet har givet en sjælden

mulighed for at lufte slæde og kane gentagne

gange, og flere af billederne i dette blad vidner da

også om mange gode oplevelser i sneen.

Nu er foråret heldigvis for alvor på vej og

dermed mulighed for flere udendørs aktiviteter

med vore firbenede venner. For mange medlemmer

er der god grund til at gå i skarp træning,

2010 byder nemlig på danmarksmesterskaber

i både kørsel og brugskørsel. Det største

kørestævne på dansk grund i år bliver dog uden

tvivl det internationale på Dorthealyst i bededagene.

I år er stævnet for første gang klassificeret

som CAI-A stævne, og dermed forventes

der større udenlandsk interesse end tidligere.

Arrangørerne taler om op mod 90 deltagere, så

4

Køresporten 2·2010

Miljøvenligt blad om køresport

det bliver uden tvivl et storslået arrangement

også for publikum.

Et ligeledes storslået kørestævne oplevede Pia

Skar i Florida, hvortil hun var inviteret som overdommer.

I dette blad fortæller hun om oplevelserne

i USA. Mere ydmygt kan man læse om Erik

Nielsens køretur med tospand og en hjemmebygget

vogn. Turen var dog ikke helt almindelig, for

den varede fire år og gik for egen hov fra Nordsjælland

til Sydfrankrig og retur igen via Italien, Østrig

og Tyskland. Glæd dig til at læse om den oplevelsesrige

tur, der ikke var uden vanskeligheder.

For konkurrencekuskene bliver 2010 et år med

to verdensmesterskaber i kørsel. VM for 4-spand

heste afholdes i USA, mens Italien er vært for

VM for enspand heste. Disse mesterskaber er

kort omtalt i bladet, men mere følger senere.

Uvist er det endnu, hvor næste års verdensmesterskaber

for ponyer skal afholdes. Efter sidste

års succesfulde VM i Greven-Bockholt, Tyskland

er det knebet med ansøgninger fra arrangører,

men for nylig ansøgte lipizzanerstutteriet Lipica i

Slovenien FEI om værtskab for pony-VM. Lipica,

der i 2010 kan fejre 430 års jubilæum, foreslår at

afholde verdensmesterskabet 22.-25. september

2011, men intet ligger endnu fast. Ved FEI’s Driving

Committees møde i Windsor i maj vil Lipicas

direktør Tomi Rumpf præsentere stutteriets

forslag, og herefter tager FEI stilling til værtskab.

Derimod ligger det allerede fast, at næste VM

for tospand heste afholdes i Conty, Frankrig 24.-

28. august 2011.


Af Ole Jespersen

Der er mange gode grunde til, at vi alle bør tænke

os mere om, når vi lever og forbruger, for det

er os, der skal sikre miljøet for de kommende

generationer. Også tryksager kan belaste miljøet

med deres eventuelle forbrug af uønskede stoffer

i fx trykfarver og andre materialer. Der er dog

muligheder for at producere miljømærkede tryksager,

og en af disse tryksager er nu Køresporten.

Køresporten fremstilles hos Novagraf i Aalborg,

der er klar med forskellige miljøtiltag herunder

svanemærkning af tryksager. Vi har valgt

at lade bladet svanemærke for at synliggøre, at

Køresporten produceres med omtanke og respekt

for miljøet.

Det koster en lille smule at svanemærke bladet,

men den ekstra omkostning dækkes af Novagraf.

Svanemærket

Svanen er det

nordiske miljømærke,

der blev

etableret af Nordisk

Ministerråd

i 1989. Danmark

tilsluttede sig i

1997, og Svanen

anvendes nu i

alle nordiske

lande, dvs. Danmark,

Norge,

Sverige, Finland og Island. Svanemærket er en

frivillig ordning, men når et produkt er mærket

med Svanen, er det en garanti for, at produktet er

blandt de mindst miljøbelastende inden for sin

kategori, og at der er taget hensyn til din sundhed.

Mærket stiller en række krav til udledning

af giftige stoffer og indhold af uønskede stoffer i

tryksagen. Svanemærket signalerer derfor både

ansvarlighed og omtanke for miljøet.

Køresporten svanemærket

Med en svanemærket tryksag er man sikker på:

• En lav udledning af forurenende stoffer til luft

og vand

• Et mindre og kontrolleret forbrug af kemikalier

i produktionen

• At papiret er fremstillet med lav miljøbelastning

• At tryksagen er fremstillet med meget lidt

papirspild

• At tryksagen er let at genanvende.

tryksager rydder ikke regnskoven

Næsten alle tryksager er fremstillet af papir, og

papiret udgør omkring 98 % af tryksagens vægt.

Den primære råvare til fremstilling af papir er

træ fra Finland og Sverige, der er blandt verdens

største papirproducenter og eksportører. Træ

til papirfremstilling (cellulosetræ) er typisk forholdsvist

ungt træ, som fældes for at tynde ud i

skoven. Nåletræer er særligt velegnede til papir,

og lad os slå fast: Der anvendes ikke træ fra regnskovene

til papirfremstilling.

Læs mere om Svanemærket på Miljømærkning

Danmarks hjemmeside www.ecolabel.dk.

Køresporten 2·2010

5


Golden Wheel’s på Dorthealyst i bededagene

Af Gyda Andersen, DKS

”Med det første danske CAI-A stævne og tilmed

kvalifikation i tre vigtige internationale konkurrencer:

Golden Wheel Cup single horse, FEI 4

WCupQ (World Cup Driving Qualification fourin-hand)

og FEI Top Driver Award, forventer

Dansk Køre Selskab stor interesse blandt udenlandske

kuske i klasserne 1-spand hest og 4-spand

hest”, lyder det fra Marianne Seidenfaden, præsident

for bededagsstævnet på Dorthealyst.

Dansk Køre Selskab har siden 2001 afholdt

internationale kørestævner i bededagsferien, og i

år er det 29. april - 2. maj. Med opgraderingen af

det 10. stævne til et A-stævne, forventer stævneledelsen

at se op til 90 ekvipager, og heraf er 40 pladser

forlods reserveret til danske kuske.

Stævnet i år er samtidig specielt, fordi det

tæller som kvalifikation i tre vigtige konkurrencer.

For første gang afvikles der således en

6 Køresporten 2·2010

afdeling af den internationale turnering Golden

Wheel Cup, på dansk grund. De øvrige afdelinger

holdes i Frankrig, Tjekkiet, Sverige, Tyskland

og Østrig henover sommeren. Herudover

er stævnet også VM-kvalifikationsstævne for

4-spand, hvorfor der forventes at komme et

stort antal firspand, ligesom det er pointgivende

til FEI Top Driver Award-konkurrencen.

Stævnet opdateres løbende på www.danskkoere-selskab.dk.

Stærk dansk enspænder til start

Henrik Høper med den mørkerøde Welsh sektion

D hingst, Bilsbæk Safir er det absolut bedste

danske bud på placering i både Golden Wheel

Cup – Horse singles og i FEI Top Driver Award

– Horse Singles.

I 2009 fik ekvipagen fine placeringer: Nr. 3 ved

det prestigefyldte Golden Wheel Cup 2009, en

Henrik og Isla Høper kører dressur med Bilsbæk Safir. Privatfotos Henrik Høper.


4. plads ved FEI Top Driver Award 2009 samt

vinder af klassen ved det Internationale kørestævne

på Dorthealyst 2009.

Ekvipagen er netop blevet nr. 6 ved The Lehel-

Walber International Single Driving Challenge

ved Arctic Equestrian Games 2010 i Norge.

Bilsbæk Safir er som 3-årig tilkørt af Henrik

Høper selv. Ejeren, Henriks søster Rie, har redet

og kørt ham, mens han fik god tid til at vokse

færdig. I 2007 kørte han nogle indendørs stævner

med Henrik og fik debut til åbne kørestævner i

2008.

”Safir har et meget fornuftig sind og tager

stævnedeltagelse stille og roligt. Han er stadig

en ung hest, men hans resultater tegner godt for

fremtiden på den internationale bane”, fortæller

Henrik Høper.

Henrik og hans hustru Isla Høper flyttede i

2008 beboelse, stald og træningsfaciliteter til

Hammelev Ridecenter, Vojens, hvor undervisning,

tilridning, tilkørsel, salgsstald mm. fylder

den travle hverdag.

Mange måneders forberedelse

inden stævnet

Med mange års stævneerfaring gør Dansk Køre

Selskab alt for, at stævnet lever op til deltagernes

forventninger, både hvad angår kvalitet, afvikling

og fornyelse. Der er bygget hele tre nye maratonforhindringer,

mens andre er renoveret, så der

nu er 10 faste forhindringer i terrænet omkring

Dorthealyst. Opstaldningen af 250-300 heste

Henrik Høper og Bilsbæk Safir er absolut bedste danske

bud på placering ved CAI-A stævnet på Dorthealyst.

sker i rejsestalde, mens der indrettes campingplads

til de tobenede med optimale faciliteter for

teams, officials og de mange frivillige hjælpere.

Og så skal der også gøres plads til parkering af en

enorm vognpark og ikke mindst cafeteriet, som

på lange dage kan bespise både deltagere og publikum.

Køresporten 2·2010

7


Af Pia Skar, international køredommer

Jeg havde den store fornøjelse at blive inviteret til

internationalt kørestævne i Ocala, Florida sidste

uge i februar og oven i købet at være udnævnt til

overdommer, President of Ground Jury, som det

så fint hedder på engelsk.

Normalt er vejret jo rigtig fint i Florida på

denne årstid, men som vi i Europa og mange

andre steder har været udsat for mere eller mindre

ekstremt vintervejr, så følte de i Florida at

det var næsten dødelig koldt. I den uge, jeg var

der, havde vi nattefrost og under 15 grader om

dagen - de plejer at have mellem 20 og 30 grader.

Solen skinnede dog det meste af tiden, men der

var samtidig en heftig vind, der gjorde det meget

koldt, med mindre man opholdt sig et sted i læ

for vinden.

Samarbejdet mellem dommergruppen, teknisk

delegeret, banebygger, stævneleder og sekretariat

fungerede bare perfekt allerede fra begyndelsen,

selv om vi ikke på forhånd kendte hinanden

andet end måske af navn. Det var dog en stor

lettelse for mig ved min debut som international

overdommer at kende den teknisk delegerede Ed

8 Køresporten 2·2010

Oplevelser fra Florida

Young fra USA, som også kommer til Dorthealyst

til det store CAI-A stævne i bededagene.

Vi har mødt hinanden mange gange, når vi hver

især har været holdledere for henholdsvis det

danske og det amerikanske hold ved verdensmesterskaberne.

Stævnet var en stor oplevelse på mange måder.

Der var 35 starter i FEI-klasser, heraf 14 4-spand

og 38 starter i nationale klasser.

Der var stor fokus på 4-spandskuskene, hvor

der stod kvalifikation og udtagelse på spil til

det kommende VM 2010 i Kentucky. De amerikanske

kuske havde i forbindelse med stævnet

træningssamling med Michael Freund fra

Tyskland samt Peter Tischer og Koos de Ronde

fra Holland. Ud over deltagelse af kusken

Chester Weber fra USA, som i øjeblikket nok

er verdens bedste 4-spands ekvipage i dressur

samt James Fairclough ligeledes verdenskendt

4-spandskusk, var der kuske fra Canada,

Australien og Polen. Ingen tvivl om, at alt blev

fulgt meget nøje i forhold til vores bedømmelser

såvel ved hesteinspektionen som i dressur

samt alt, hvad der foregik både i maraton og

forhindringskørslen.

I Ocala vandt Chester Weber FEI-klassen for 4-spand med 123,47 strafpoint. Nr. 2 blev James Fairclough med 147,54.

Her ses Chester Weber køre sin vinderdressur. Foto Pics Of You.


Der foregik mange ting, som kuske, der skulle

stoppes både i dressur og forhindringskørsel på

grund af tab af skagler eller fejl bane, stilling til

straf for gangartsfejl på skridtetapen i maraton,

som ikke var helt rigtig skridt, men heller ikke

bevidst gangartsfejl. Vandforhindring på forhindringsbane,

med dertilhørende komplikationer.

Ud over de internationale klasser har amerikanerne

traditioner for at afholde nationale klasser

ved samme stævne, som det internationale. De

har tre forskellige niveauer af nationale klasser,

der alle ligger under FEI-niveau. Training, Preliminary

og Intermediate, hvoraf vi skulle dømme

klasser i de to middelsvære klasser, der alle kørte

deres dressur om fredagen.

Det var lidt af en opgave at skulle nå at lære to

helt nye og ukendte programmer med kort varsel,

specielt når man som overdommer jo har

ansvaret for at stoppe kusken, hvis han kører forkert.

Det gik heldigvis godt med kun én uheldig

kusk sidst på dagen, der glemte, hvor hun var i

programmet.

Maraton med de forskellige klasser fungerede

utrolig smidigt.

Preliminary klassen skulle køre forhindring 2

til 7 og kun køre portene A til D.

Intermediate klassen skulle køre alle forhindringer,

dog kun portene A til E.

FEI klasserne skulle så køre alle syv forhindringer

med alle porte A til F.

Selve ruten var dermed stort set den samme

for alle kuske, dog var der selvfølgelig forskel på

længden af E-etapen. Teknisk var det alene et

spørgsmål om at kilometerskiltene på etapen

havde tre forskellige farver, fordi de jo selvklart

ikke stod de samme steder på ruten. Det gav

absolut ingen problemer, og det kan varmt anbefales,

når vi afholder stævner med klasser af forskellige

sværhedsgrader.

Med hensyn til resultatberegning på etaperne

er det også blot et spørgsmål om at taste de forskellige

etapelængder ind på de forskellige klasser.

Endelig var der en utrolig overstrømmende

tak til hinanden - alle indbyrdes. Kuske, der takker

dommerne, når de hilser af eller kører ud fra

dressurbanen. Kuske, der takker forhindringspersonale

i maraton, mens de er på vej ud af forhin-

dringen. Alle frivillige hjælpere takkes hele tiden

af stævnelederne. Det kan virke meget overvældende,

men jeg er sikker på, at det er ærligt

ment, for et stævne af den størrelse kan bare ikke

fungere, hvis ikke alle er der og samarbejder om

gennemførelsen. Det er kuskene også klar over

og udviser stor taknemmelighed overfor alle de

frivillige, små som store, der gør det muligt for

dem at kunne dyrke deres elskede sportsgren.

Jeg havde forventet at se en masse skøre amerikanske

kvinder med frugtkurve i hatten, der kørte

rundt med deres billedskønne og højt elskede

små ponyer, men det var der ikke rigtig noget af.

Til gengæld havde alle kuske gjort meget ud af at

hele ekvipagen så præsentabel ud, uanset hvilken

klasse man stillede op i.

Bortset fra den lange rejse, var det en fantastisk

positiv oplevelse, og jeg glæder mig til februar

næste år, som jeg allerede er heldig at have modtaget

invitation til.

Ved det amerikanske mesterskab, der blev afholdt i oktober

2009 i Lexington, Kentucky, vandt Chester Weber

4-spandsklassen for 7. gang i træk. Foto Vicki Long.

Køresporten 2·2010

9


Den 1. februar 2010 blev der taget første

spadestik til Danmarks Vej- og Bromuseum.

Per Ole Schovsbo fortæller om museumsprojekts

turbulente år og endelige videreførelse.

Det er en sand fornøjelse at læse om og se visualiseringer

af det kommende Vej- og Bromuseum

på Nyvang ved Holbæk, der blev besluttet ved

finanslovsforligt efteråret 2003. Det skal både

videreføre Danmarks Vejmuseum, der gik konkurs

i 1996 på Farø og medtage de store danske

broer, der blev formidlet i forbindelse med udstillingscentrene

ved Storebælt og Øresund.

Efter et større udredningsarbejde var udført for

Kulturarvsstyrelsen, takket være kulturminister

Brian Mikkelsen, blev finanslovsbevillingen en

realitet, og Transport- og Energiministeriet ned-

10 Køresporten 2·2010

Danmarks Vej- og Bromuseum

satte en arbejdsgruppe der indstillede til ministeren

at lægge den nye institution ved Andelslandsbyen

Nyvang for at nyde synergi med det store

besøgstal samt Andelslandsbyens faciliteter, cafeteria

og ikke mindst det bygningshistoriske miljø,

der ville klæde en lidt tør vejhistorisk formidling,

der i modsætning til de større broers anlægsudstillinger,

aldrig har haft særlig publikumsinteresse.

Forhistorien går tilbage til Dansk Vejlaboratoriums

50-års jubilæum i 1978, hvor daværende

vejdirektør Per Miler fik foræret en dampvejtromle

af Foreningen af Amtskommunale tekniske

Chefer (FATCh) ved Finn Hemmingsen. Vejdirektoratet

nedsatte derefter en komite, der indsamlede

vejhistoriske effekter fra amter og kommuner

med Morten Ludvigsen som formand. Få

år efter oprettede man den selvejende institution

Visualisering af det nye vej- og bromuseum. De røde bygninger i baggrunden er Andelslandsbyen Nyvangs, og den største

røde bygning mod venstre huser Sparresholm vognsamlingen. Visualisering: Hasløv & Kjærsgaard.


Danmarks Vejmuseum (senere erhvervsdrivende

fond), der fra forskellig side fik bevilget midler til

anlæg og drift af en helt ny bygning, der åbnede

foråret 1991 på Farø. Bygningen var tegnet af

Henning Larsen.

Museet opnåede en årlig driftsbevilling på

finansloven fra 1994 og tilsagn om støtte fra fem

kommuner og Storstrøms Amt. Museumsdirektøren

var Torben Holm og fungerende faglige

inspektør daværende formand for Damptromleklubben,

Jørgen Permin, der blev støttet af vejdirektoratets

mere anonyme embedsmænd, der

også havde kontakt med historisk interesserede

vejfolk landet over - og af veteranfolkets mægtige

netværk (fx Danske Dampvenner). Overdragelsen

af Odense Kommunes historiske vejsamling

var således en meget stor begivenhed.

Efter få men meget turbulente år måtte museet

lukke, og samlingerne, der blev frikøbt af konkursboet

af blandt andre Dansk Vejhistorisk

Selskab, måtte i flere omgange flytte fra det ene

af Vejdirektoratets mange depoter til det næste,

indtil den havnede i Holbæk kasernes gamle

ridehus, takket være velvillighed fra Ingeniørtropperne

på Farum Kaserne. En skrotning af

samlingerne på det tidspunkt blev anbefalet af

flere indflydelsesrige personer og var tæt på at

blive gennemført, fordi de få tilbageværende, der

tog sig af samlingen, var trætte, opgivende og

ingen midler havde. Men den visuelle kobling til

museerne i Holbæk blev en del af baggrunden for

lokal politisk interesse, Brian Mikkelsens ordholdenhed

før og efter han blev minister og Trafikudvalgets

interesse førte til den såkaldte Trafikmafias

opbakning og dermed til finanslovsbevillingen.

Da Forsvaret solgte ridehuset i Holbæk,

skulle samlingerne flyttes endnu engang men nu

var der statslige midler til flytningen og til udviklingen

af kommende visioner, så i stedet for at

skrotte samlingen, der havde taget svær skade af

de mange flytninger, blev den bevaret og flyttet i

et nyt depot i Vipperød.

Derfor er håbet fra undertegnede, der var vejmuseets

sidste direktør og samlingens kurator i

godt 10 år, at man både vil se fremad, men også

erindre sig de mange, hvis indsats siden 1979 har

gjort det muligt at genstarte museumsprojektet

og dets bygningsmæssige etablering.

En transportsektor er igen ved at blive synlig –

og tillykke med det!

Per Ole Schovsbo, Næstved

Museumskonsulent, Dr. phil.

Køresporten 2·2010

11


Nordisk og dansk mesterskab i brugskørsel 2010

Af Bente Søndergaard

Midtjysk Køreselskab er vært for Nordisk og

Dansk mesterskab i brugskørsel på Birken Rideskole,

Herredsvejen 3, Skals. Stævnet afvikles lørdag,

31. juli 2010 med ankomst fredag, 30. juli og

afrejse søndag, 1. august. Sæt kryds i kalenderen

allerede på nuværende tidspunkt.

Kvalificerede til at deltage i DM/NM vil modtage

indbydelse direkte fra Midtjysk Køreselskab

på vegne af Brugkørselsudvalget. Maksimalt

deltagerantal er 26. Nærmere oplysninger

i næste nummer af Køresporten.

Foreløbig tidsplan

Fredag 30. juli:

Kl. 14.00: Ankomst

Kl. 14.00: Dommermøde og banegennemgang

Kl. 15.00-17.00: Dyrlægekontrol. Der skal frem-

12 Køresporten 2·2010

vises gyldig vaccination, idet der ellers ikke gives

starttilladelse.

Kl. 17.30: Banepåvisning, DM-deltagere og NMdeltagere

hver for sig.

Lørdag 31. juli:

Ca. kl. 8.00 DM og NM afvikles

Ca. kl. 19.00 Fællesspisning/fest. Præmieoverrækkelse

ca. kl. 21.00 i ridehallen.

Søndag 1. august:

Kl.10.00: Afrejse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, 7600 Struer, mail bs-mks@

fritid.tele.dk.

Kis Grønkjær kører brugskørsel. Foto: Bente Søndergaard


Hingstekåringen i Herning sætter ny besøgsrekord

54.250 gæster besøgte årets hingstekåring

og Hest & Rytter i MCH Messecenter Herning.

Det er rekordernes tid for øjeblikket i MCH

Messecenter Herning. I februar satte messen

Ferie for Alle rekord med det højeste antal besøgende

nogensinde, og i 11.-14. marts skete det

samme for det store hestearrangement arrangeret

af Dansk Varmblod og MCH.

I alt 54.250 gæster besøgte den årlige hingstekåring,

der fandt sted for 31. gang fra torsdag

og frem til søndag aften i Herning. Det er 1.115

flere gæster i forhold til den hidtidige besøgsrekord

fra 2008. Sideløbende med Hingstekåringen

kunne de mange tusinde gæster gå på jagt

blandt nyheder og tilbud på Hest & Rytter, der

havde deltagelse af 279 udstillere.

Blandt de mest prestigefyldte kåringer fra

Dansk Varmblod var Årets Hingst 2010. Hæderen

tilfaldt den 11-årige Blue Hors Don Romantic,

der er opdrættet af Jens Aage Buhl, Frederi-

cia. Et andet velbesøgt arrangement var det traditionsrige

gallashow, der både fredag og lørdag

aften samlede fuldt hus med 6.500 publikummer

i MCH's store Hal M.

Næste års udgave af Dansk Varmblods hingstekåring

og Hest & Rytter messen finder sted i

dagene 10.-13. marts 2011 i MCH Messecenter

Herning.

Dansk Køre Forbunds protektor HKH Prinsesse Benedikte

er også protektor for Dansk Varmblod, og prinsessen var

igen i år i Herning sammen med sin mand, Prins Richard,

og datter Prinsesse Nathalie.

Årets Hingst 2010 - Blue Hors Don Romantic. Foto: Ridehesten.com

Køresporten 2·2010

13


Sport og kultur har

fået ny minister

Kulturen og dermed

også sporten

har fået ny minister,

idet Per Stig

Møller har overtaget

posten fra

Carina Christensen.

Danmarks

Idræts-Forbund

ser frem til samarbejdet

med den

nye minister

”Per Stig Møller

er en yderst erfaren,

velanskreven og indflydelsesrig politiker,

som vi glæder os til at arbejde sammen med

om den videre udvikling af såvel elite- som

breddeidrætten”, siger DIF’s formand Niels

Nygaard.

Den nye kulturminister kommer til på et

tidspunkt, hvor der er indgået et bredt politisk

forlig om den fremtidige spillovgivning og

dermed også det fremtidige tilskudsniveau til

idrættens centrale, landsdækkende organisationer:

”Vi skylder en stor tak til de to afgående

ministre Kristian Jensen og Carina Christensen

for deres indsats i forbindelse med spillovforslaget,

som nu skal behandles i Folketinget.

Og vi ser frem til at følge lovforslaget helt til

dørs i et tæt samarbejde med den nye kulturminister.

Andre aktuelle udfordringer er opfølgning

på breddebetænkningen og medieforhandlingerne,

hvor vi gerne ser public service aftaler

om idrætten videreført og endnu højere prioriteret.

Også det ser vi frem til en dialog med

den nye kulturminister om”, siger DIF’s formand

Niels Nygaard.

14

Køresporten 2·2010

Kilde: Idrætsliv

Foto: Lars Grunwald

Web-tv-kanal skal

profilere dansk topidræt

60 specialforbund, Team Danmark og Danmarks

Idræts-Forbund er på trapperne med en webtv-kanal,

der skal profilere det bedste fra dansk

topidræt.

I en lang periode er ganske få idrætsgrene

løbet med al tv-tiden, mens hovedparten af DIF’s

60 specialforbund sjældent eksponeres i levende

billeder.

Denne skævvridning skal der nu laves om på,

og derfor tager idrætten skeen i egen hånd og

laver sin egen tv-kanal på internettet.

Med to projektansatte journalister, der skal

opbygge og drive den nye kanal, vil sportsinteresserede

fra sommeren 2010 kunne følge alt lige fra

portrætter af de bedste danske petanquespillere

og reportager fra DM-finalerne i hockey.

Kanalens navn er endnu ikke fastlagt, men du

kan følge udviklingen af idrættens tv-projekt på

www.dif.dk.

Kilde: Idrætsliv

- Så må vi håbe, at der også kan blive lidt plads til

den fotogene køresport, der er organiseret i DIF

som associeret til Dansk Ride Forbund, red.

VM for enspand heste

2010

Verdensmesterskabet for enspand heste afholdes

28. juli – 1. august i Pratoni del Vivaro nær

Rom i Italien.

Se mere på hjemmesiden med den komplicerede

adresse: www.fise.it/index.php?id=2116


World Equestrian Games 2010

25. september – 10. oktober afholdes det

gigantiske World Equestrian Games (WEG) i

Kentucky Horse park, Kentucky, USA.

WEG er et samlet verdensmesterskab

for disciplinerne dressur, springning, military,

voltigering, reining, distanceridning,

4-spandskørsel og handicapdressurridning.

VM for 4-spand afvikles i perioden 7.-10.

oktober.

DVD: Lær at køre med heste

HorseConsult forhandler en rigtig flot film i

to dele om at lære at køre med heste. Filmen er

udgivet af Frank Lütz og et godt redskab for de,

der går med ønsket om at uddanne sig til kusk.

Filmen findes på engelsk og tysk.

Via en række illustrerende sekvenser får man

en grundlæggende viden om kørsel med heste,

og især den praktiske del giver hjælp til den

mindre erfarne kusk. Filmen går frem skridt for

skridt. ”Lær at køre med heste - del I og II” kan

også benyttes som undervisningsmateriale.

Del I omhandler bl.a. følgende sekvenser:

• Den drivende hest

• Én- og tospand

• Eksteriør

Rideforbundet går nye talentveje

Danske ridetalenter skal bringes til tops via

Dansk Ride Forbunds nye talentteams.

Gennem talentteamkonceptet skal unge

ryttere modtage den rette undervisning og

rådgivning, der sikrer, at udviklingen fra

talent til toprytter tilpasses den enkelte rytter.

Konceptet erstatter kraftcenterkonceptet,

som forbundet tidligere havde på tegnebrættet.

Læs mere om WEG på den officielle

hjemmeside www.alltechfeigames.com.

Fakta

Varighed: 16 dage

Deltagende nationer: Mere end 50

Anslået billetsalg: 600.000 stk.

Anslået omsætning: 150 mio. dollars.

• Hjælpere

• Uddannelse

• Håndtering i praksis

• Kørsel i trafikken

Del II omhandler bl.a. følgende sekvenser:

• Hesten under tøjler

• Dressurkørsel i ringen

• Brug af pisken

• Brug af seletøj

• Brug af køreliner

• Kørsel med flerspand

Læs mere om DVD’en på hjemmesiden www.

horseconsult.com. Kig i Butikken og søg lettest

efter ”Lütz”.

"Vi er overbevist om, at talentteams er den

rette vej for en optimal talentudvikling i dansk

ridesport. Herved sikrer vi, at rytternes udvikling

bliver individuel, fleksibel og korrekt på

vejen mod toppen. Samarbejdet mellem regional-

og landstræner skal yderligere sikre, at vi

får landets største talenter i folden, så dansk

ridesport fremover kan gøre sig bemærket i

den internationale top," siger Christian Struck,

talentchef i Dansk Ride Forbund.

Køresporten 2·2010

15


Dansk Køre Forbunds championat i kørsel 2010

Anette Holst Irming fra Trekantens Køre Selskab

har foreslået et championat i kørsel i lighed med

det, som Dansk Ride Forbund i flere år har haft

for ryttere. Forslaget er blevet behandlet i Køreudvalget,

der har godkendt følgende statutter for

championatet:

Point til championatet kan opnås ved landsstævner

i middelsvær eller svær klasse samt DM

2010.

Landsstævner, der tæller med i 2010 er: SKS

maj 2010, VK juni 2010, FKS juli 2010, DM DKS

juli 2010, ØKS august 2010 og DKS september

2010.

For at opnå point ved et stævne skal man

have gennemført alle stævnets tre discipliner

uden udelukkelse eller diskvalifikation.

Der tildeles point ud fra antallet af startende

kuske i klassen M eller S, der møder til start i

første disciplin.

16 Køresporten 2·2010

Antal startende i klassen

Der køres om championat og vandrepokal i

følgende klasser: Pony 1-spand, Pony 2-spand,

Pony 4-spand, Hest 1-spand, Hest 2-spand,

Hest 4-spand.

Hvis klasser lægges sammen på grund af sparsom

tilmelding eller af praktiske hensyn, tildeles

points til championatet i forhold til det faktiske

antal startende i ovennævnte klasser og den i

respektive klasse opnåede indbyrdes placering.

(points gives separat i middelsvær og svær klasse).

For at opnå point skal der således være

mindst to startende i klassen i den respektive

klasse i enten middelsvær eller svær klasse.

Championatsvinderne vil blive hyldet ved det

årlige hovedbestyrelsesmøde i november 2010.

Nedenstående skala viser antal point i forhold

til placering og antallet af startende. Ved

mere end 16 startende i klassen er det kun de 16

bedst placerede kuske, der opnår point.

Placering 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 4

2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1

4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 7 6 5 4 3 2 1

11 6 5 4 3 2 1

12 5 4 3 2 1

13 4 3 2 1

14 3 2 1

15 2 1

16 1


Hestevognenes kulturhistorie i ny skriftserie

Museum Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling

har netop taget hul på en ny skriftserie om

hestevognenes kulturhistorie. Tidligere leder af

Slesvigske Vognsamling og konsulent for Museum

Sønderjylland, Dr. Phil. Per Ole Schovsbo,

Næstved, står for udgivelsen af de to første hæfter

i serien. Det drejer sig om henholdsvis:

"Søren og Peter Buchholt – Hjulere og savskærere

i Sillerup" og "Almers Tranberg, smedesvend

i Holsted - Fremstilling af smedejernsbeslag

til en stiv arbejdsvogn".

Per Ole Schovsbos beretning om hjulmagerne

Søren og Peter Buchholt i Sillerup er baseret

på egne opmålinger af bygninger og hjulmagerværksted

samt interviews med Peter Buchholt

(1918-1999) i årene 1993-94. Skriftet er et

pionerarbejde, idet den stive arbejdsvogn og

fremstillingen af den stort set ikke er beskrevet

på trods af, at den som type har eksisteret

i godt 1.000 år. Skriftet omhandler faghistorie,

karetmagere kontra hjulmagere (også kaldet

hjulere) samt familiens og virksomhedens historie.

Naturligt er en stor del af teksten helliget

beskrivelsen af selve håndværket i forbindelse

med fremstillingen af den stive arbejdsvogn,

på sønderjysk kaldet "æ kastenvuun". Det er på

denne måde mindst to generationers akkumule-

rede viden om fremstillingen af en stiv arbejdsvogn

til landbruget, der her er samlet og illustreret

med en lang række gode og instruktive

tegninger. Skriftet om de to generationer hjulmagere

og savskærere i Sillerup vil få større og

større kultur- og håndværksmæssig værdi i takt

med at udøverne af disse fag forsvinder.

Skriftet "Almers Tranberg, Smedesvend i

Holsted" er baseret på Nationalmuseets indsamlinger

af viden om uddøende håndværk tilbage

i 1950’erne. I dette tilfælde udgives smedesvenden

Almers Tranberg beretning fra 1951.

Han tegnede og fortalte til Nationalmuseet om

fremstillingen af de jernsbeslag, der var nødvendige

for at fremstille den stive arbejdsvogn, der

forsvandt ud af landbruget samtidig med traktorens

indtog. Tegningerne og beskrivelserne

af disse er således Almer Tranbergs egne, men

de bearbejdet af Per Ole Schovsbo. Heftet giver

det nødvendige supplement til beskrivelsen af

fremstillingen af en stiv arbejdsvogn i heftet om

Søren og Peter Buchholt. Tilsammen giver de to

hefter de nødvendige anvisninger til fremstillingen

af en sådan vogn.

Heftet om Buchholt koster 50,- og heftet om

jernbeslagene kr. 25,-. De kan købes på Slesvigske

Vognsamling i Haderslev.

Ca. 45 personer deltog, da Slesvigske Vognsamling i Haderslev præsenterede to nye skrifter om hestevognenes kulturhistorie.

I forgrunden til venstre ses forfatteren Per Ole Schovsbo ved siden af sin hustru Anne Marie Høyer. Foto Ole Jespersen.

Køresporten 2·2010

17


Af Mette Nørgaard, Vendsyssel Køreforening

Torsdag aften den 11. februar var der fyldt helt

op i kuskestuen på Holtegaard. Vendsyssel Køreforening

havde inviteret til foredrag med et af

VK’s medlemmer, Erik Nielsen fra Kvissel til at

holde foredrag.

Erik kørte for knap 20 år siden ned gennem

Europa med sine to angloarabere og sin hjemmebyggede

800 kg tunge vogn. Turen varede fire år

og gik fra Nordsjælland til Sydfrankrig og retur

igen via Italien, Østrig og Tyskland.

Erik begyndte allerede som barn med at køre

med heste sammen med sin bror. Det var under

krigen.

I begyndelsen af 1990’erne fik Erik muligheden

for at virkeliggøre sin drengedrøm om at

køre gennem Europa med heste og vogn. Erik var

vant til gode forhold og ville ikke mangle komfort

under turen, Han byggede derfor en god og solid

vogn, hvor der var plads til at sove godt, og i det

hele taget have det komfortabelt i vognen. Problemet

var bare, at vognen kom til at veje cirka

18 Køresporten 2·2010

Foredrag med Erik Nielsen i VK

4 tons, og det duede jo ikke, hvis hestene skulle

holde til turen. Så den vogn blev i bogstaveligste

forstand brændt af. En ny vogn blev bygget.

Baghjulene var fra en 2CW og forhjulene fra en

Brenderup trailer, og denne vogn var af en noget

mere beskeden karakter.

Erik kom fra en velstillet familie, hvor normen

var, at man var velklædt og glatbarberet. Det kom

derfor som lidt af et chok for familien, da Erik

anlagde fuldskæg og langt hår. Det var vist ikke

set før i den familie. Men praktisk var det jo på

sådan en langfart. Der skulle ikke bruges penge

på frisør eller lignende, og skægget gav også en

vis beskyttelse for vind og vejr.

Da Erik tog beslutningen om at køre ned gennem

Europa, valgte han at blive vegetar, da det

ville være den nemmeste måde at skaffe mad på.

Grøntsager mm. ville som regel være til at få fat i,

og det holdt stik.

Erik begyndte så småt at træne sine to heste til

turen. Blandt andet vidste Erik, at han på turen

ville komme i nærheden af jernbanen, hvorfor

han i januar 1991 begyndte at stå ved jernbanen,

Erik Nielsen i Norditalien. Umiddelbart herefter kørte han ind over den store Po-slette på vej hjemad. Privatfoto Erik Nielsen.


Erik Nielsen fortæller om sin tur. Fotos: Mette Nørgaard

så hestene kunne vænne sig til, når bommene

gik ned, togene kom og klokken ved jernbaneovergangen

bimlede. Den første gang det skete,

vendte hestene som på kommando og med Erik

klemt imellem sig, løb de hjem. Men efterhånden

fik Erik dem trænet til, at de kunne stå der

uden problemer, så i april 1991 startede turen fra

Hornbæk i Nordsjælland, mod Holbæk og Korsør.

Det var Eriks plan at arbejde sig frem, og allerede

inden han forlod Sjælland, havde han sit første

job, hvor han arbejdede i nogle få måneder.

Så skulle Erik over den gamle Lillebæltsbro, og

der hvor han skulle køre, er den ikke mere end

cirka fem meter bred, og der var 60 cm over til

hvor togene ville komme susende ham og hestene

i møde med 80 km i timen. Og på den anden

side af dem ville der komme store lastbiler med

lige så stor hastighed. Over kom han dog, uden

større problemer, så træningen inden turen var

anstrengelserne værd.

Det gik videre mod Sønderjylland, hvor han

besøgte familien i Højer. En svoger sagde til ham,

at han var bindegal, men som Erik sagde: ”Du har

gået her i mange år med køerne og set på deres

bagdel, jeg vil gerne se lidt mere end det” Det

kunne der jo være noget fornuft i – trods alt.

Erik fortsatte ned langs vestkysten og skulle

krydse både Kielerkanalen og Elben for at komme

til Itzehoe. Hoven på den ene hest begyndte

at revne oppe ved benet, så hvad nu? Erik kom

til Statt, hvor han fik kontakt til en dyrlæge, som

kunne fortælle, at revnen skyldtes jernets slag

der gik op gennem hoven, hver gang hesten tog

et skridt. Det fik Erik til at konstruere en sko af

gummi fra dæk, der kunne skrues på den normale

sko. Med de ”dæk” kunne der køres 120

km. Erik arbejdede i et år hos en bonde, og imens

helede hoven op.

Erik kørte på turen også langs floden Sohn og

kom ned langs det system af floder, der går gennem

Frankrig. Så kom Erik og hans heste til byen

Lyon. Der er ufattelig mange mennesker samlet

på - vil nogen nok mene - alt for lidt plads. Det

tog hele tre dage at komme gennem Lyon. Turen

går også gennem vindistrikterne Champagne,

Renault og området, hvor cognacen bliver til.

Der blev også tid til at runde det gamle pavepalads

ved Avignon. På et tidspunkt kunne Erik

spare flere hundrede kilometer, hvis han fik lov

til at krydse et område i Sydfrankrig, hvor der er

tre store atomkraftværker. Dette lykkedes ham,

så han, som en af de ganske få, blev klarificeret til

at køre gennem området, der normalt er helt lukket

land for uvedkommende.

Byen Toulon blev noget nær et mareridt for

Erik og hestene. Der var meget tung og tæt trafik,

og Erik skulle følge med trafikken fra lyskryds

til lyskryds, og der var 40 styk af dem. Det var

trætte og skummende heste, der endelig kunne få

hvil, da Toulon var passeret.

Den 15. januar vendte Erik næsen mod nord

igen og op mod Alperne. Det var nogle problemer

med en ondskabsfuld bonde på hans sidste

arbejdsplads, der gjorde, at han drog af til trods

for risikoen for at ende i en voldsom snestorm i

bjergene. Det gik op ad i hårnålesving – hestene

har stået stille i fire måneder, og deres ben

syrede til. Erik mødte heldigvis en franskmand,

der tilbød ham arbejde på sin gård ikke så langt

væk. Erik sagde ja til at hjælpe med at pasteuriserer

mælk fra 350 geder. Han fik godt nok sine

betænkeligheder, da han nærmede sig gården.

Køresporten 2·2010

19


Stanken fra 350 geder og nogle bukke fornægtede

sig bestemt ikke! Det blev alligevel til tre skønne

måneder hos Vedal, hvor Erik oplevede mistralvinden,

der kommer fra Alperne. En ufattelig

isnende kold vind, der går gennem marv og ben

og alt andet. Når mistralvinden kommer, er hverken

dyr eller mennesker udenfor.

I april kørte Erik videre til et ridecenter, inden

turen i juni gik videre til Italien.

På et tidspunkt indførte Erik demokrati på

turen. Det bunder i, at hestene ville til højre, hvor

Erik ville til venstre. Turen gik til venstre efter

noget uro, og Erik kørte så ind på en mark for

hvil. Da de skal ud igen, nægter hestene at køre

ud fra marken. Det gik der en del tid med, men

til sidst fik Erik dem til at trække, for at opdage

vognen var læsset forkert og vægten så uheldigt

fordelt, at vogn og Erik trillede ned i grøften, da

et baghjul kom ud i rabatten. Derefter var Erik

meget lydhør, hvis hestene viste tegn på, at de

ikke ville en bestemt vej.

Eriks støvler var efterhånden efter 2½ år slidt

ned. Han bad en bonde og hans familie om råd

til, hvor han kunne købe nye. Efter sprogmæssige

forviklinger, endte det med, at Erik fik håndsyet

En fyldt kuskestue med Erik Nielsen i forgrunden til venstre.

20 Køresporten 2·2010

nogle støvler, der holdt i otte år. Aldrig før eller

siden har han haft bedre fodtøj.

På et tidspunkt oplevede Erik og hestene en

voldsom stigning ved opkørslen på et bjerg. På 15

kilometer er stigningen 1.000 meter. Det tog tre

dage at tilbagelægge de 15 kilometer. Det betød

et hvil på to dage på toppen af Mont Pelat. Turen

nedad blev om end næsten værre end turen op.

Der kunne kun køres nogle få hundrede meter af

gangen, inden der skulle gøres holdt på grund af

glohede bremser. Så den stod på skift af bremser

efter den tur.

Så skulle Posletten forceres. Det tog kun 10

dage. Der var ufattelig mange myg og tæger, som

både dag og nat nappede og bed både heste og

mand. De tre høns og den ene hane, Erik havde

med, ville efter at have spist 10 håndfulde tæger,

overhovedet ikke se den vej de var, forståeligt nok!

Før Verona mødte Erik to mænd, der bestemt

ikke havde reelle hensigter, heldigvis skete der

ikke noget, men derefter var både Erik og heste

på vagt. Hestene havde reageret noget uroligt på

mændene.

Der fører tre veje til Gardasøen, hvor Erik var

nødt til at vælge den smalleste på grund af tra-


fikken. Det betød så en meget meget lang kø af

biler, der ikke kunne komme forbi. Politiet kom

op til Erik og fortalte, at han bare skulle fortsætte.

Et stykke længere oppe ville der være en vigeplads,

hvor de ville sætte noget hø til hestene.

Når så Erik var af vejen, ville bilisterne sætte farten

voldsomt op. Irritationen hos bilisterne over

den langsomme hastighed var ret tydelig. Dette

betød, at politiet kunne stå og lave hastighedskontrol

lidt længere fremme. Så var den dagløn

vist tjent ind for det Italienske politi.

Da Erik drejede af mod Østrig fik han kontakt

til en beslagsmed og arbejdede for ham i en

måneds tid.

På et tidspunkt åd en af hestene noget muggent

brød, der var smidt ved vejen. Det slog hendes

mave helt i stykker, og hun var ved at dø for

Erik. Ved hjælp af nogle forbipasserende fik Erik

kontakt til en dyrlæge, der lagde drop på hesten.

Den anden hest og Erik trak vognen over det

næste pas, og her fik Erik hjælp af en bonde, og

endelig så det ud til, at hesten kom sig. Da det så

værst ud, var Erik ved at overveje at skille sig af

med vognen og gå hjem til Danmark med den

anden hest.

Efter at have passeret Brennerpasset via den

gamle vej, mødte Erik en italiener, der talte

dansk, og så fik Erik for første gang hjemve.

På turen nordpå kørte Erik gennem de Saksiske

bjerge, kom en tur ind i det forhenværende

DDR, vest om Berlin til Lübeck og op til Puttgarden,

hvor han ville købe en billet til Rødby. Det

betød, at han skulle købe billet til en vogn og tre

personer, for hver hest talte for en person.

Tilbage på dansk jord var det dejligt at tale

dansk igen, uden hele tiden at tænke over, hvordan

ordene skal siges og så videre. Erik overnattede

i Vestskoven ved Ballerup, inden turen gik

helt hjem.

På turen havde Erik jo sine tre høns og ene

hane med. Det betød et vigtigt proteintilskud i

maden, når der kunne spises æg hver dag. De fik

lært at komme ud og gå ind igen på kommando.

Efter hjemkomst gik hestene hos en mand i 1½

år, mens Erik arbejde i Tyskland, og de sidste år

var de opstaldet på et ridecenter, hvor Erik red

lidt i skoven på dem, og de fik et godt og værdigt

otium efter et langt og godt liv. Begge blev aflivet

på samme tid, da deres helbred ikke kunne mere.

Erik knyttede en lille løkke på hestenes historie

ved at fortælle, hvordan han vil gøre, den dag han

står ved ”Den store flod”. Hvis ikke vi kan kende

vores heste på den anden side, skal vi ikke kalde

på dem, så kommer de ikke. Men han ved han

kan kende sine, og han ved de vil komme.

Erik besluttede på et tidspunkt efter han

var gået på pension, at han ville flytte til enten

Frankrig eller Sverige. Det syntes hans børn var

i orden, men huset han fandt, som han syntes

skulle være hans, ligger altså i Vendsyssel. Da

børnene hørte dette, syntes de godt nok, der blev

langt til deres far. Men Vendsyssel blev en entusiastisk

og fantastisk fortæller rigere, den dag

Erik flyttede nordpå.

Ovenstående er kun en brøkdel af det Erik

fortalte, så det var en aften med ufattelig mange

gode historier.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 2·2010

21


Af Michael Damsgaard

Søndag 28. februar 2010 var vi nogle stykker,

der havde aftalt at mødes i skoven kl. 10.30. Der

dukkede 25 mennesker op og seks spand store

og små heste med kane. Tre gamle kaner og

tre interimistiske kaner lavet af paller med ski

nedenunder og et bilsæde monteret ovenpå. En

kane havde fire kælke efter sig.

Vi kørte rundt i skoven i ca. 2½ time i rigtig

julestemning. Klar blå himmel, sne på træerne

og seks graders frost. Det var et smukt syn og en

fantastisk lyd af bjælderne og kanerne, der gled

gennem sneen – ren idyl.

22 Køresporten 2·2010

Kanetur i Klosterheden

Efter 1½ times kanekørsel holdte vi pause. Her

blev grillen hentet frem og startet. Så blev der

grillet pøler og varmet kakao midt i sneen. Passagererne

på kanerne fik sig en lille en for at holde

varmen.

Hestene fik tæpper over sig og bundet til træerne.

En ældre hest fik her sin middagssøvn og

”tabte” hovedet ned i sneen (hvilket førte til en

hurtig og brat opvågning).

Da pausen var ovre, blev grillen slukket og alle

tingene pakket sammen på Verners kane, hvorefter

turen fortsatte tilbage til udgangspunktet.

Det var en helt fantastisk og uforglemmelig

dag med masser af frisk luft og hyggeligt samvær.

Vi er sikre på, at både heste og passagerer nød

det i fulde drag. Det er jo ikke hvert år, vi har

mulighed for sådan en kanetur i Klosterheden.

Vi har været ude at køre i kane næsten hver

søndag siden januar.

Med hilsen fra Michael, Leif, Birthe, Bodil og

Laila vil vi gerne sige mange tak for nogle pragtfulde

ture sammen med alle i kaneforeningen.


Efterlysning: Primitive vogne fra skovområderne

Ved arbejdet med den stive landbrugsvogns

kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede i Danmark

og hertugdømmerne for Museum Sønderjylland

er der dukket spredte oplysninger op

om ældre vogntyper af træ helt uden jernbeslag

og symmetriske hjul uden styrt, der hidtil ikke

er beskrevet i litteraturen eller bevaret i museer

eller vognsamlinger. Enkelte fund af hjuldele i

Danmark, der kan dateres til 16.- og 17. århundrede,

antyder, at vogntyperne kan have mindet

om den primitive høstvogn med tremmesider fra

Tving i Blekinge. Vognen er vist på det vedføjede

lidt uskarpe fotografi fra Gösta Berg 1935: Sledges

and wheeled Vehicles, Stockholm. De fleste

er formentlig fremstillet før 1800 i skovområderne

af friskskovet træ af bønderne selv omkring

Dronninglund i Vendsyssel, Silkeborg og Hatting

herred ved Vejle Fjord samt i det Nordsjællandske

og midtsjællandske skovområder.

De yngste produktioner blev udført ved Silkeborg

af de såkaldte skovlovringer, der efter 1800

fortsatte fremstillingen af træsko efter beslægtede

metoder. De var ikke faguddannede, men

arbejdede efter deres egne nedarvede traditioner,

der øjensynligt ligesom jydepottefremstillingen

i blandt andet Vestjylland havde rødder i middelalderen.

Vognene var billige og overraskende

slidstærke og har været brugt i landbruget fx

til udkørsel af gødning, men formentlig også af

sandagerne ved København og af kulsvierne i de

nordsjællandske skove.

Der efterlyses yderligere oplysninger om denne

vognproduktion gerne ledsaget af illustrationer

fx af de primitive vogne, der blev anvendt af

sandagerne og kulsvierne.

Per Ole Schovsbo

Dr. phil. Museumskonsulent

Enebærvænget 6, 4700 Næstved

E-mail: Schovsbo-hoeyer@stofanet.dk

Primitiv høstvogn fra Tving i Blekinge. Foto efter Gösta Berg 1935.

Køresporten 2·2010

23


24 Køresporten 2·2010

Ny bog om hestens eksteriør

HEStENS EKStERIøR

- vurdering af heste og

ponyer

Af Jørgen Finderup og

Jørgen Falk-Rønne

Landbrugsforlaget, 2010

168 sider, rigt illustreret,

pris 239 kr.

Købes via www.netbutikken.landscentret.dk

Landscenteret, Heste har på Landbrugsforlaget

udgivet en ny bog om hestens eksteriør og vurdering

af heste og ponyer. Primusmotor er Jørgen

Finderup, der siden 1985 har været konsulent

hos Landscenteret, Heste. Han har fået hjælp af

dyrlæge Jørgen Falk-Rønne, tidligere chefkonsulent

Egon Fræhr og specialdommer Martin

Bloch.

”Hestens eksteriør” samler al nødvendig viden

til at vurdere heste og ponyers udseende og

bevægelser – lige til at bruge for såvel nybegyndere

som de mere erfarne.

• Hvad skal jeg lægge mærke til, når jeg skal ud

og købe en hest eller en pony?

• Hvordan bliver jeg bedre til at vurdere kvaliteten

af min egen hest?

• Og hvad lægger dommerne vægt på, når de

bedømmer dyrene ved kåringer?

Sådanne spørgsmål stiller et stort antal hesteinteresserede

– både professionelle og amatører – sig

med jævne mellemrum. Og svarene på dem kan

være af stor betydning for både ejernes resultater

og dermed deres økonomi, dyrenes velfærd og

udviklingen i avlen som helhed.

Derfor er det en længe savnet udgivelse,

Landbrugsforlaget nu præsenterer under titlen

”Hestens eksteriør – vurdering af heste og ponyer”.

Bogen har til hensigt at klæde så mange hestefolk

som muligt på til at besvare ovennævnte

spørgsmål – med det overordnede mål at fremme

avlen af de bedst egnede brugsheste, både på

kort og langt sigt.

Fra mule til kryds

Med det udgangspunkt gennemgås hesten fra

mule til kryds og fra knogler til pels. Hertil kommer

en fyldig beskrivelse af, hvordan hesten

bevæger sig, suppleret med afsnit om blandt

andet bedømmelse og fremvisning, avlsprincipper,

og beregning af avlsværdi. Endelig er der en

liste over de fagudtryk, som bruges i forbindelse

med bedømmelse af heste.

”Hestens eksteriør” er illustreret med et stort

antal både flotte og forklarende fotos. Hertil

kommer en række tegninger, som meget pædagogisk

anskueliggør de anatomiske og fysiologiske

detaljer.

Dyrevelfærd - til gavn for mennesker

Jørgen Finderup, der også er kendt som dommer

ved en lang række hestearrangementer, fremhæver

et vigtigt aspekt af hestevurdering, som peger

ud over økonomien.

- Det er også et spørgsmål om dyrevelfærd.

Vurderingen skal fremme heste, der er korrekt

byggede og holdbare i forhold til det, de skal bruges

til. Så lever de nemlig sundt og længe, fordi

de ikke kommer til at lide under overbelastninger

og slitage, der skyldes forkert kropsbygning og

uhensigtsmæssige bevægelser.

Bonussen ved denne målsætning er, at dyrevelfærden

også kommer hestens ejer/bruger til

gode.

- For når dyrene har det godt, har menneskene

det også. Dels fordi vi holder af dem. Dels fordi

vi får større glæde af dem til ridning, og hvad vi

ellers bruger dem til, fastslår Jørgen Finderup.

Det er derfor hans håb, at ”Hestens eksteriør”

vil styrke interessen for og kendskabet til vurderingen

af hestes ydre. Og han understreger, at

bogen er skrevet på en måde, så alle der beskæftiger

sig med heste – både professionelt og på

hobbybasis – kan få udbytte af bogen.


VIKINGER I VESt

- vikingetiden i Vestjylland

Af Palle Eriksen, Torben Egebjerg, Lis Helles

Olesen og Hans Rostholm

348 sider, indbundet og rigt illustreret

Jysk Arkæologisk Selskab 2010

Bogladepris 295 kr.

Anmeldt af Per Ole Schovsbo

Dr. phil. Museumskonsulent

Boganmeldelse: Vikinger i vest

Af fem mulige stjerner skal Vikinger i vest have

seks - både fordi bogen er helt usædvanligt gennemarbejdet,

og fordi den er skrevet i et sprog,

der kan læses af enhver. Hertil kommer forklarende

tekstbokse, et væld af illustrationer, velfungerende

noteapparat, afbalanceret litteraturoversigt

og en overskuelig katalogdel, der sammen

med detaljerede kort trækker lokalområdet ind i

fortællingen.

Bogens styrke er, at den er skrevet af fire ledende

arkæologer ved museerne i det gamle Ringkøbing

amt (Ringkøbing, Herning, Holstebro og

Skjern), der har foretaget en lang række udgrav-

ninger og undersøgelser gennem de sidste 25-40

år. Deres forskellige tekster er sammenskrevet og

redigeret til én utrolig klar og afdæmpet beretning,

der generøst lukker op for både arkæologiske

problemer og viden om Vestjyllands vikingetid,

nærmere betegnet perioden fra ca. år 700 til

1100, hvor ældre middelalder trænger sig på.

Kærnen i Ringkøbing amt, der forsvandt ved

reformen i 1970, var det gamle Hardsyssel, og det

kunne have været spændende at læse de lokale

eksperters mening om arten og udstrækningen

af sysler, herreder og sognene, der udfyldte den

landskabelige mosaik i løbet af vikingetiden, markeret

af kirkerne, gravpladserne bosætningerne

og de tingsteder, der nogle gange kan spores i de

lokale stednavne. Men det må vente, ligesom de

farverige plyndringer af engelske klostre, den spirende

kongemagt, hirden, ledningsflåden og så

meget andet historisk, fordi det er det arkæologiske

materiale og de topografiske undersøgelser,

der denne gang er i centrum.

Kystområdet så meget anderledes ud i vikingetiden,

idet vandstanden var mindst en halv meter

højere end i vore dage. Der har været et laguneagtigt

indre farvand mellem Nissum og Ringkøbing

fjorde, vadehavsdannelser og en fliget kystlinje

mod Vesterhavet, der fra 1600-tallets sidste

halvdel blev rettet ud til den lige kyst, vi kender

i dag. Limfjorden var i hele vikingetiden åben ud

til Vesterhavet i sydvest gennem Ferring sø indtil

1100-tallet, hvor åbningen sandede til, måske

med hjælp fra en kunstig spærring der blev sat

for at holde fjenden ude. Man kan som anmelder

tænke, at også dengang kunne militære aktiviteter

få uoverskuelige miljømæssige konsekvenser.

Herefter gennemgår arkæologerne de forskellige

kildegrupper, undersøgelses- og dateringsmetoder,

og de bringer fortræffelige luftfotos, der

tydeligt afslører bygnings- og anlægsspor i diverse

kornmarker. De 39 kendte bopladser omtales,

og det giver anledning til at følge byggeskikkens

udvikling fra yngre jernalder til ældre middelalder.

Her ses, at de gamle langhuse med stald

i den ene ende gennem tid opløses i flere huse

(hovedhus, stald, grubehus) på en indhegnet

gårdsplads. Men bebyggelserne var omskiftelige

Køresporten 2·2010

25


og flyttedes med få generationers mellemrum

indenfor den samme bygd. Nogle udviklede sig

til mindre godser efter frankisk forbillede.

Vestjylland var på heden og ved fjordene

beboet af bønder, der ved siden af landbruget

drev fiskeri og måske stude- og hestehandel med

byerne mod syd langs Nordsøkysten og Den

engelske Kanal. Opsigtsvækkende er, at man allerede

på det tidspunkt har brugt muldfjælploven

og gødede højryggede agre, der ellers tilskrives

middelalderens landbrug, ligesom vandmøller

med lodret møllehjul og gear (vitruvius-møller),

mens der ikke ses rester af de såkaldte skvatmøller

med vandret møllehjul uden gear.

Den sene vikingetid før købstæderne møder

vi jo i de ældste landskabslove, hvor byerne var

landsbyer og markedsbyer og vejene de ruter

man fulgte gennem landskabet over topografiske

pas til næste by eller havn. Bebyggelsens udbredelse

viser, at infrastrukturen både omfattede

kyst- og fjordsejladsen med skibe og de videre

forgreninger på fast bund ind i landet, blandt

andet med heste og vogne. Det trafikale netværk

mellem bebyggelserne burde være til at få øje på

af lokalkyndige folk, og det er ærgerligt, at man

ikke udnytter muligheden, fordi netværksmodeller

netop kan give inspiration til den kommende

forskning af bosættelsen. I stedet henvises til

gravhøjene og deres placering i landskabet, der

sammen med bosætningen og rester af hjulspor,

vadesteder, hulveje og broer tages til indtægt for

et system af veje, der næsten som permanente

anlæg øjensynligt har reguleret trafikken tilbage

til de ældste gravhøje i stenalderen.

Imidlertid mener anmelderen, at hovedparten

af landtransporten helt frem til ældre middelalder

fulgte variable ruter ud over fast og farbar

bund, ligesom sejladsen langs kysten mellem

banker og rev. Bosætningen var som nævnt heller

ikke statisk. Hertil kommer, at trafikken var

blandet og man valgte formentlig mange forskellige

ruter, fordi man nogle steder kunne gå

eller ride, andre steder køre med vogn eller drive

kvægflokke. Fælles var, at trafikken ikke efterlod

sig varige spor, men blev navigeret frem i landskabet

efter topografiske punkter, gravhøje og

senest i middelalderen af kirkernes tårne. Det er

forklaringen på, at bebyggelse, vandløb og skove

26 Køresporten 2·2010

dominerer ligesom rev og skær langs kysten på

kort udført af Johs. Mejer i midten af 1600-tallet.

Vikingetidens vogne havde smalle og høje fælge,

der var beregnet til jordveje eller græsmarker

(ligesom hestene uden jernsko). På blød bund

skulle sporet imidlertid styrkes med grene, sten

og jord eller sand, ellers sad vognen og hestene

fast. Over længere bløde strækninger, hvor færdsel

var bydende nødvendig, anlagde man lave

tømmerbroer med plankedæk, der også ses på

befærdede bygader og i de militære ringborge.

Nærværende anmelder mener, at der formentlig

var mindst to forhold, der førte til mere permanente

vejanlæg udenfor bebyggelserne. Den

ene var væksten af de dyrkede marker omkring

landsbyerne, der indsnævrede trafikkens korridorer

og omdannede dem til veje, der skulle

stabiliseres med tilførte sten- og grusmaterialer,

fordi man ikke længere kunne køre ved siden

af ældre dybe spor uden at ødelægge markerne.

Herved ændredes kravene til både heste og vogne

og ligesom ved den tungere trafik mellem de

unge købstæder (på landevejene), introduceres

kraftige vogne på landet med brede fælge, trukket

af heste med jernsko på hovene. Men det skete

hovedsageligt i ældre middelalder efter vikingetidens

afslutning.

Bogen tager dernæst fat på importsagerne i de

vikingetidige fundlag, der også peger på de mange

andre ydre påvirkninger: Ny teknologi (plov

og vandmølle), anlæggelsen af små godser efter

frankisk mønster, kristendommens indførelse og

meget andet. Årsagen er naturligvis, at den forbedrede

infrastruktur har sat landet og kysten i

forbindelse med hinanden, men nok så meget, at

tidens avancerede sømandskab og et udbredt og

mesterligt skibsbyggeri i Skandinavien, på britiske

øer og langs Østersøkysterne tydeligere end

før har bundet de europæiske kystområder sammen.

Verden var blevet mindre og mange vestjyder

havde fx været i frankisk krigstjeneste eller

garder for sultanen i Istanbul.

Alligevel er fundrigdommen i Vestjylland ikke

så stor som i de øvrige danske landskaber, og det

får forfatterne til at antyde, at området var fattigere

og tyndere befolket på grund af den magre

jord. Analyser af afdøde vestjyders knogler og

tænder ville kunne have antydet kostvaner og


sundhedstilstand, men de få grave der er undersøgt,

tillader ingen slutninger, fordi de stort set

ikke indeholder knoglemateriale. I stedet fremlægger

forfatterne den generelle viden om den

danske befolknings størrelse, højde og klædedragt

samt gravenes indretning, der skifter fra

hedenskabets spændende grave med udstyr til

kristendommens lidt triste grave uden. De tidlige

kirker af træ og sten berøres i bogens 11. kapitel,

der afrundes med både en konklusion over

de hidtidige resultater og en oversigt over nogle

af temaerne for de kommende undersøgelser i

Vestjylland.

Men da de arkæologiske undersøgelser er dyre

og tager lang tid, er der kun begrænsede ressour-

cer og tid til at følge en forskningsmæssig plan.

Den indgår i stedet i planlægningen af de mange

rekognosceringer og nødudgravninger før større

anlægsarbejder, hvor det er arkæologerne selv

der destruerer det arkæologiske kildemateriale

i marken for at sikre så megen information for

eftertiden som muligt. Herved er vi ved bogens

kærne: Den arkæologiske proces gør udgraveren

til det sidste vidne om de kulturelle begivenheder,

hvis spor forsvinder i løbet af undersøgelsen.

Det er dette engagement, der gør Vikinger i vest

til en medrivende beretning, som alle i Hardsyssel

og alle andre steder bør opleve.

Side fra bogen med model

af vikingevogn (Astrup-

Jelling-typen) og fælgstykker

fra hhv. Omgård og Holing,

hvor der er udgravet

bopladser fra vikingetid.

Køresporten 2·2010

27


28 Køresporten 2·2010

Dansk Køre Forbund

www.koereforbund.dk

Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51,

7830 Vinderup, Tel. 9695 4040, 5151 0239,

per@rothmanns.dk

I sidste nummer

af Køresporten

sluttede jeg mit

indlæg af med

at konstatere,

at hvis bestyrelsen

kommer

ned i kadence,

så skyldes det

u d e l u k k e n d e

mangel på med-

eller modspil

fra de enkelte

selskaber/foreninger.

Jeg kan

efter få måneder

konstatere, at der absolut ikke har været

mangel på hverken med- eller modspil, og det

glæder mig meget. Jeg forsøger at komme rundt

til så mange aktiviteter som muligt, og jeg har

flere gange benyttet mig af min ret til at deltage

i udvalgsmøder (dørene har heldigvis altid

været åbne), for at følge med i, hvad der sker i

forbundet.

Som jeg nævnte i sidste nummer, gennemføres

der rigtig mange aktiviteter af høj kvalitet rundt

om i landet, og jeg glæder mig til foråret, hvor vi

alle rigtig kan komme i gang.

Min hovedopgave i år bliver at indsamle indtryk

fra alle ender af landet og fra alle grene af

vor sport, så jeg sammen med forretningsudvalget

og ikke mindst hovedbestyrelsen kan udarbejde

et grundlag for en ny struktur. Strukturarbejdet

er ikke et enmandsjob, men et arbejde,

som gerne skulle ende med at bære præg af, at

alle selskaber sidder i den samlede hovedbestyrelse

og dermed også afspejler en fælles holdning

til forbundets fremtid.

Når jeg er rundt for at besøge de forskellige

aktiviteter, vil jeg benytte lejligheden til at bringe

emnet op over for alle, og jeg er meget interes-

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming,

Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577,

holst.irming@mail.dk

seret i at høre på nogle konstruktive tanker fra

alle om forbundets fremtid, så hold jer endelig

ikke tilbage. Det er også muligt at sende mig en

mail med idéer og tanker, om hvad vi i forbundet

kunne gøre for at blive endnu bedre.

Det glæder mig, at der er rigtig mange, som

har taget min opfordring om samarbejde på

tværs af alle selskaber/foreninger op, og jeg kan

allerede nu se initiativer på tværs af foreningerne

blomstre.

Med fare for at fremhæve nogle arrangementer

frem for andre, så glæder jeg mig meget til at se,

hvad det store CAI-A stævne på Dorthealyst kan

bringe af internationale kuske, og med et maksimum

af 40 danske og 50 internationale kuske, er

det en rigtig god premiere for danmarksmesterskaberne

– både for DKS, men især også for de

danske kuske.

Vel mødt til forårets aktiviteter!

Per O. Rothmann

Formanden ved Consours de Tradition i Holland.

Privatfoto.


Kuske kvalificeret til DM i kørsel 2010

Kuske, der ved bladets deadline havde kvalificeret

til sig til DM 2010:

1-spand pony

Amanda Justesen, DKS

Camilla Thor Christensen, DKS

Arnild Arp Hansen, DKS

Sofie Kongsted, DKS

Louise Kaiholm, SKS

Kristina Klint, DKS

Helle Graves, MKS

Allan Sten Steffensen, VK

Birgitte Jensen, MKS

Mia Hedegaard, ØKS

John Sørensen, MKS

Anne Larsen, VK

Lars Nielsen, DKS

Peter Koux, DKS

Bjarne Wisler, DKS

Carl Bjarne Pedersen, ØKS

Helle Kornerup, DKS

2-spand pony

Bjarne Wisler, DKS

Lars Dau, SKS

Annette Holst Irming, TKS

Niels Schelde Petersen, TKS

Katja Lamborg, DKS

Mona Andersen, VK

Kurt Larsen, VK

Svend Jacobsen, ØKS

Maja Bloch, MKS

Jakob Andersen, DKS

Henrik Sloth, DKS

Karina Bloch, MKS

Anna Rasmussen, DKS

Jens Høgh, MKS

Henrik Christensen, MKS

Claus Jensen, DKS

1-spand hest

Udo Buchwald, DKS

Klaus Petersen, DKS

Monica Køier, DKS

Anne Nørgaard, VK

Ove Larsen, VK

Anne Grethe Quist, VK

Tina Nielsen, DKS

Charlotte Dani Larsen, DKS

Ane Wieder, DKS

Henrik Høper, SKS

2-spand hest

Hans Henrik Nielsen, DKS

Anders Hansen, DKS

Peter Chr. Jespersen, SKS

Kurt Klindt, DKS

Finn Quist, VK

Frank Rasmussen, DKS

Svend Erik Raun, SKS

Jens Tang Sørensen, ØKS

Bjarne Thor Christensen, DKS

Mads Dau, SKS

Gitte Petersen, DKS

Ronny Jensen, DKS

Lars Heibing, DKS

4-spand hest

Ole Buch Jensen, DKS

Henrik Jensen, DKS

Niels Chr. Simonsen, MKS

Listen vil blive opdateret løbende. Ved fejl eller

mangler på listen kontakt venligst Kim Andreasen

på mail kimandreasen@mail.dk.

Tilkørsel af heste

v/ Birthe og Niels Jørn Munkholm

Lillebyvej 9

6920 Videbæk

lillebyfjordhest@tv.dk

Tlf. 2173 5274 / 6111 0697

www.hestevognskorsel.dk

Køresporten 2·2010

29


30 Køresporten 2·2010

Nyt fra Brugskørselsudvalget

I skrivende stund er foråret på vej, markerne

ændrer kulør fra snehvide til grønne og sorte

pløjemarker, og man kan dufte foråret og høre

fuglene. Det har været en rigtig træls vinter med

hensyn til kørsel med heste udendørs, men mange

andre fritidsnydere har haft stor glæde af den

lange vinter til brug af ski, skøjter, kælk og kane

ikke at forglemme.

Brugskørselsudvalget (BKU) har aftale med

fem foreninger om afholdelse af åbne CUP stævner

i 2010, hvor der lægges ud 17. april, og sidste

afdeling er 4. september med efterfølgende møde

om årets gang.

Den 13. marts holdt BKU møde hos Lis og

Niels Laumann. Der blev drøftet NM/DM, som

afholdes på Birken Rideskole fra 30. juli til 1.

august med afholdelse af selve konkurrencen 31.

juli.

Der blev fra udvalget sat navn på de danske

dommere:

Overdommer: Judith Kofoed

Banedommer: Bente Søndergård

For- og fraspændingsdommere: Jens Peter Petersen

og Jens Søndergård

Arbejdsplanen blev gennemgået og med et par

små tilføjelser rettet til. Det er udvalgets indtryk,

at MKS har styr på tingene.

Der bliver inviteret tre pony og tre hesteekvipager

fra henholdsvis Danmark, Norge og Sverige

til at deltage i NM. De danske deltagere er

de tre førstplacerede i hver klasse pony/hest Cup

2009, derforuden kan de fire efterfølgende i hver

klasse pony/hest fra Cup 2009 køre med om DM.

Hvis der bliver ledige pladser, vil der eventuelt

kunne opnås en plads, efter at der er gennemført

et af de to første Cup stævner i 2010.

BKU

Kjeld Kryger

Nordisk Mesterskab i brugskørsel. Foto Kjeld Kryger.


Stævneprogrammet Driving

Kurser under Køreudvalget

Vi har netop overstået kursus i stævneprogrammet

Driving 6. februar på Kærsgaard under kyndig

instruktion af Stinne Houlberg.

Stinne har lagt et stort arbejde i at udvikle danske

oversættelser i programmet og udarbejde en

omhyggelig manual på dansk i anvendelse af programmet.

Der var stor tilslutning fra hele landet med

over 20 deltagere, der fik et godt overblik over

de muligheder, der er med programmet. Det er

umuligt på så kort tid og med så mange mennesker

samlet at komme alt igennem. Det kræver

under alle omstændigheder, at man tager sig

tid til at øve sig lidt på egen hånd og tør give sig

i kast med de tekniske udfordringer. For de fleste

mennesker på arbejdsmarkedet i dag er det jo

ikke helt fremmed, at der kommer ny udvikling

og smartere måder at gøre ting på, hvorfor man

er nødt til at følge med udviklingen. Tit er det

kun et spørgsmål om vilje for at kunne gøre sig

fortrolig med nye tiltag.

Stinne har velvilligt stillet sig til rådighed med

al den assistance, som deltagerne får brug for hen

ad vejen, så helt håbløst ser det bestemt ikke ud.

Vi takker Grethe og Henri for at have stillet

orangeriet til rådighed endnu en gang, veludstyret

med møblement, strømforsyninger og afhentning

af mad.

Banebyggerkursus

Der er ligeledes i weekenden 13.-14. marts

afholdt banebyggerkursus på Dorthealyst, hvor

Marianne Seidenfaden havde stillet sit flettelokale

ved siden af hovedbygningen til rådighed for

11 videbegærlige nye som gamle banebyggere.

Underviserne Gunnar Larsson fra Sverige og

vores egen Niels Giversen var meget begejstrede

over den entusiasme, der blev udvist fra alle deltagerne

tillige med deres kreative ideer undervejs.

Det ser lovende ud for kommende kørestævner

store som små, at der kommer lidt nyt blod til

hist og her og glædeligt, at der også er interesse

blandt eksisterende banebyggere til at følge med

i udviklingen.

På Køreudvalgets vegne

Pia Skar

Uddannelsesansvarlig

Køresporten 2·2010

31


Pløjeudvalget har holdt møde den 4. marts 2010.

Vi konstituerede os med undertegnede som

formand. På mødet blev der blandt andet drøftet

økonomi ved afholdelse af nordisk mesterskab.

Det blev foreslået, at kuskene betaler fuld pris, og

at det kun er dommerne, der er med gratis.

Det sjællandske pløjeudvalg har holdt et møde

med ca. 20 deltagere. Det kom der et brev ud af

med mange gode kommentarer, der i store træk

er taget til efterretning. Det er godt, at hestepløjning

bliver diskuteret.

Et andet stort emne var kursusdagen den 27.

marts. Særligt edb’en. Jeg håber, at mange vil tage

imod tilbuddet om at få lært at bruge det.

Vi arbejder også på at få en ny dommerliste ud

på nettet.

Nordisk mesterskab 2010

Jeg kan oplyse, at nordisk mesterskab afholdes i

Sverige 2.-3. oktober 2010

Godt forår ønskes af pløjeudvalget.

32 Køresporten 2·2010

Nyt fra Pløjeudvalget

Med venlig hilsen

Erling Larsen

Den unge kvindelige pløjer Birgit Hansen fra Fyens Køre

Selskab gjorde det godt ved DM i 2009.

Henrik Mikkelsen fra Dansk Køre Selskab deltog ved DM i pløjning 2009. Fotos Ole Jespersen.


Bornholms Køre Selskab

www.bornholmskoereselskab.dk

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2,

3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646, 2029 2646

birteaxel@mail.tele.dk

Ekskursion til Faxe indendørsstævne

Endelig lykkedes det. Efter inspiration fra henholdsvis

Kurt Klint og Tea Giversen lykkedes det

at samle seks medlemmer fra BKS, som havde

tid, lyst og lejlighed til at tage en tur til Faxe. Lørdag

23. januar i 2-8 graders frost troppede vi op

i Faxe Køre- og Rideforening. Stævnet begyndte

med dressur i forskellige sværhedsgrader. 34

ekvipager var tilmeldt, 1- og 2-spand, nye og

ældre vogne, kuske på forskellige niveauer, aldre

og mange forskellige hesteracer – bl.a. islænder,

fjordhest, frieser, DV’er, lippizaner, dartmoor,

nord-svensk skovhest, oldenborg, Welsh cop,

tinker og kladruber.

Den yngste deltager var ca. 10 år, men meget

ambitiøs og lovende. Resten af ekvipagerne var

i alle aldre, og ældste deltager tør vi ikke sætte

alder på. Formiddagen gik som sagt med dressur.

Den første klasse var let, her var vi nu enige om,

at vi nok kunne være med – vos fra Bornholm.

Næste klasse var middel, der skal vi nok lige øve

os lidt i - bl.a. at køre 20-meter volter med en

hånd. Til sidst kom klassen svær, ja det er måske

heller ikke lige om hjørnet, dog var der et par

rykninger, hvor Stine bemærkede, at det kunne

hun sagtens have gjort bedre.

Da dressuren var kørt, blev der meldt middagspause,

straks øjnede vi en chance for en lille

ekstra fornøjelse, så af med tøjet (skidragterne),

ud i bilen og kurs mod St. Heddinge, for Klindts

udstyrsbutik måtte vi altså opleve. Det er en stor

butik med mange fristelser, og lidt penge fik vi da

brugt. Retur til Faxe, på med tøjet og så var det

tid til forhindringskørsel. 10 forhindringer (kegler)

i finurligt mønster, hvor hestene virkelig fik

behov for at kunne bøje sig. Nu var det altså, at

vi begyndte at undre os, for banen blev kørt igennem

i et meget adstadigt tempo, men ok, det var

jo de lette klasser, der begyndte. Men de blev ved

med at køre pænt, og der var ingen savsmuld, der

Siden sidst

Sekretær: Jørn-Ole Klausen

Strandvejen 41, 3700 Rønne

Tlf. 5695 1379, 2118 3911, joklbyg@tdcadsl.dk

stod op om vognhjulene. Svaret på dette fik vi i

pausen før maraton. Vi mødte en mand (erfaren

kusk), som forklarede os meget grundigt, at forhindringskørslen

skulle bevise hestens smidighed,

som i øvrigt var et resultat af dressuren, så

vigtigheden af dressurkørsel blev atter en gang

printet ind i vores hoveder.

Pausen mellem toppekørsel og maraton blev

brugt til at se på vogne og forspænding. Vi blev

meget klogere. Og Axel fik bekræftet, at han

også kan være med. Der er også sjællændere,

som kører med kohalsremme. Endda et Oldenborg

spand. Vi andre tænkte i vores stille sind,

om det virkeligt var det eneste, der holdt til den

slags heste. Men vi sagde ingenting, vi ville ikke

ødelægge hans humør. En åben invitation til at se

undervisning af kuske på svært niveau og vogne

mm. løb vi også ind i.

Så endelig startede det vi havde ventet på hele

dagen. Maraton er svaret på vores drømme. Her

havde man opbygget to faste forhindringer. Den

ene bestod af nogle tønder, og den anden var

bygget op i springelementer, som ekvipagerne

dog skulle køres rundt om og ikke henover (et

enkelt spand havde dog misforstået dette og forsøgte

faktisk at springe henover, heldigvis var

støtten rådden og splintredes, så det gik blot ud

over ekvipagens tid). Ellers blev denne disciplin

virkelig dagens ”clue”. Hastigheden blandt ekvipagerne

var meget forskellig, nogle var meget

grundige og præcise, andre gav den virkelig

gas og nu fløj savsmulden. Det viste sig faktisk,

at fjordhestene var ganske fantastiske til denne

disciplin, og nogle havde en rigtig god tid. Axel

mente dog, at det var kuskenes udseende, der

blev givet point for, for han ville ikke indrømme

andet. Der var stor uenighed mellem Axel og

Lotte. Det var oldenborgere der nedlagde forhindringen.

Hurtigste tid på forhindring var 23

sekunder (kørt af Christina Klint) og længste

var på 192 sekunder – oldenborgerne.

Køresporten 2·2010

33


Med ”KLINDT” seletøj

kommer du frem i verden

”Maraton”

Enspænder komplet: 7.400,-

Tospand komplet: 14.800,-

• Blødt og solidt kromgarvet læder

• Nylonforstærket

• Rustfri stålspænder

• Buet nakke-, manke- og bringestykke

• Quick-release stangstropper

• Skagleender med D-ringe til quickrelease

hager

• Komplet, inkl. skagler, liner, skaglebærere,

hintertøj og hovedlag

• Vælg imellem smalle/brede læderliner

eller super-grip liner

• To enspænderseler kan ved køb af få

løsdele let laves om til et sæt tospandsseler

• Sort eller cognac

KLINDT RIDEUDSTYR

På Stevns – værd at køre efter

34 Køresporten 2·2010

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

www.klindt.net

56 50 41 08

Hverdage 12-18, Lørdage 10-13

Generelt kunne vi konkludere, at vi fik lov at se

niveauerne blandt kuskene, lige fra den uerfarne

amatørkusk, og til kuske der har kørt VM, så

som Kurt Klint og Peter Koux. Alt i alt en meget

lærerig dag, som varmt kan anbefales. Vi sluttede

en meget lærerig dag af med en hyggelig middag

på Skipperkroen i Køge.

Seks der tog mod til sig for at se,

hvordan de gør på den anden side af vandet.

Instruktion 6.-7. marts

Vi havde Kurt Klindt på besøg, og det var noget

af en oplevelse. Han er godt nok fuld af energi og

meget interesseret i, at vi fik noget med hjem, vi

kunne bruge. Jeg tror, jeg kan sige for hele holdet,

at vi fik alle noget med hjem. Vi glæder os til,

Kurt kommer igen.

Påskestævne 1. april

Hvad nu

Stævnet afholdes i Vestermarie Køre og Rideforenings

store hal, vel mødt.

Undervisning

Tea Giversen kommer og underviser 25.-26. juni

og igen 25.-26. september, og det er noget vi glæder

os meget til.


Dansk Køre Selskab

www.dansk-koere-selskab.dk

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk

tlf. 4970 1064, 2086 0175, enrum@mail.dk

Indendørsstævnet 28. februar

Vi var igen flyttet tilbage til Vig med vores stævne,

hvor 23 ekvipager deltog i stævnet, som Peter

Koux med flere havde arrangeret. Der blev kørt i

fem klasser.

Resultatet:

Kl. 1/C 1-spand

1. Lotte Støvlbæk

2. Mette Buchwald

3. Jesper Jacobsen

Kl.2/B 1-spand

1. Benny Petersen

2. Malene West

3. Maiken Olsen

Stort udvalg i kvalitetsseler

Saletsele, komplet med quick release

og rustfri stål spænder 4.400,-

Kumteseler, komplet tospand 7.500,-

Ponyseler, komplet tospand 2.800,-

Ponysele, justerbar enspænder 750,-

Omgangstøj 350,-

Siden sidst

NYHED!

Sulkier til heste og ponier fra 2.200,-

Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Kl.3B 2-spand

1. Jørgen Andersen

Kl. 4/ A 2-spand

2. Kurt Klindt

Kl.5 /A 1-spand

3. Kristina Klindt

4. Anders Hansen

5. Arnild Arp-Hansen.

Maratontræning 21. marts

Vi har desværre været nødt til at aflyse dette

arrangement på grund af for meget sne i forhindringerne,

og nu hvor det smelter, er der så blødt,

at de vil blive kørt helt op. Vejret kan vi jo ikke

gøre noget ved, men vi prøver igen til næste år.

Gl. Horsensvej 337, Gjesing

8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

Kørehovedtøj 550,- www.moldrup-rideudstyr.dk

Køresporten 2·2010

35


Internationalt CAI-A og CAIP-A stævne 29.

april-2. maj

I år er vi blevet opkvalificeret til at holde internationalt

A-stævne, hvor vi tidligere har holdt det

som et B-stævne. I stævnet vil der blive afviklet

Golden Wheel Cup for Horses Singles, FEI

World Cup Driving Qualification Four-in-hand

2010/2011 og FEI Top Driver Award Horse Singles/Pairs/Four-in-hand,

så vi forventer, at ca. 90

ekvipager vil deltage. Tilmeldingen er for længst

overstået, men vi har som sædvanlig brug for

mange hjælpere, så hold jer endelig ikke tilbage

for at henvende jer. Vi har brug for hjælpere både

i cafeteria og i forhindringerne, så vil I hjælpe til i

cafeteriet, skal I ringe eller maile til Mette Giversen,

tlf. 5780 3929, mail hestemand@mail.dk. Er

det forhindringerne, I gerne vil hjælpe i, skal I

henvende jer til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434,

mail gertrud.dks@mail.dk Vil I derimod som tilskuere

have en stor oplevelse med mange flotte

ekvipager, så kig forbi i dagene, for der vil være

rigtig meget at se på.

I kan følge med på vores hjemmeside www.

dansk-koere-selskab.dk, hvor resultaterne også

vil være at finde løbende, eller på forbundets

hjemmeside www.koereforbund.dk.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

36 Køresporten 2·2010

Hvad nu

Orienteringskørsel 13. maj

I år har vi valgt at flytte til den nordlige del af

området, så orienteringskørslen bliver med

udgangspunkt fra Karen og Jørgen Ahrendt-

Jensen, Enrom, Hornbækvej 992, Horneby, 3100

Hornbæk. Efter ankomsten bliver der udleveret

et rutekort over skovene i området, hvor vi skal

køre. På turen vil der være poster med opgaver,

der skal løses, og resultatet regnes ud til sidst, så

man kan se, hvem der har klaret sig bedst.

Turen starter kl. 9.30 med den første ekvipage, og

derefter starter man med fem minutters mellemrum.

Efter turen kan man spise sin medbragte mad

og hygge sig med hestesnak og udvekslinger af

oplevelser under turen. Startgebyr er 100 kr.,

der betales ved ankomsten. Tilmelding til Jørgen

Ahrendt-Jensen, tlf. 2260 1830 eller meget gerne

på mail enrum@mail.dk senest 6. maj.

DM i kørsel med heste 15.–18. juli

DKS afholder DM i kørsel på Dorthealyst, Knabstrup

Møllebakke 4, 4440 Mørkøv. I skrivende

stund er propositionerne ved at blive udarbejdet

og vil blive lagt ud på hjemmesiden, så kuske, der

har opnået kvalifikationskravene, bedes holde sig

orienteret via hjemmeside, hvor tilmeldingsblanket

og propositioner findes.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Klubaften 10. februar

Fyens Køre-Selskab

www.123hjemmeside.dk/fyenskoereselskab

Formand: Henrik Jensen,

Mosevej 29, Kassemose, 5400 Bogense

Tlf. 6481 2810, bitten-hansen@hotmail.com

Fyns Køreselskab holdt deres årlige klubaften

den 10. februar. Denne gang var det med Jørgen

Konge som oplægsholder. En utrolig hyggelig

aften med et spændende og interessant oplæg.

Selvfølgelig med pause, hvor der henover kaffe og

kage blev snakket frem og tilbage om kørsel og

heste.

I løbet af denne gode aften lærte kuske og

hjælpere ved hjælp af film og gennemgang af

programmer, hvordan man ser den udefinerbare

udstråling, som giver de høje karakterer. Herunder

er nedskrevet hovedpunkterne fra aftenen.

Bedømmelse:

Vi fik en kort gennemgang af, hvad dommeren

ser for at give den karakter, man får. Jørgen gav

som eksempel, at man ser en hestevogn komme

kørende forbi på gaden, så selv ikke-garvede

kuske kunne fange meningen med karaktererne.

7: Udstråling – Man drejer hovedet og kigger

efter vognen på gaden

8: Elegance – Man standser op og ser vognen

køre forbi

9: Kan simpelthen ikke lade være med at stoppe

helt og kigge efter vognen hele vejen ned

af gaden

10: Ser det hele – kan simpelthen ikke lade være

med at følge efter og se mere.

De fire bedste karakterer fås ved spændstighed,

som kommer af halve parader, hesten har

bagparten oppe under sig. Dette symboliserede

Jørgen Konge med en stor svamp han havde

medbragt, hvor svampen hele tiden skal være let

samlet og bue ”i ryggen.” Så kan den samlet/bukkes

mere eller mindre ind under sig selv alt efter

hvilken hastighed man ønsker.

Som udgangspunkt skal nye kuske køre efter

5-6 point. Her har man vist øvelsen, som den

Siden sidst

Sekretær: Kis Christensen

Krogsgårdsvej 30, 5672 Broby

Tlf. 6012 9754, kabbi@ofir.dk

skal se ud, og man får ikke frempresset uheldige/

dumme fejl på banen.

5,5: Have været på banen uden fejl

Hellere køre som på skovturen, som at kæmpe

for noget man ikke magter

3: Det ser da tosset ud

2: Man flytter sig lige fra vejen

1: Fjerner helt automatisk alt i nærheden og

omkringliggende ting.

Modstand avler modstand, og presser man

hesten kommer fejlene. For meget modstand, og

man har hesten rendende med hovedet i vejret

”som en hund i en roemark”

Når man kører sit program, skal hesten holde

takten igennem hele programmet og bare ændre

skridtlængden i de forskellige tempi af trav. På

selve stævnedagen tænkes dog ikke på dette, men

tænkes på at vise tre tydelige forskellige hastigheder

i traven.

Under træningen gælder det om at få hesten

til at bære sig selv med bagparten, så fremdriften

kommer bagfra og helt naturligt. Det vil altså så

at sige at være presset let sammen som svampen

og ved den mindste slækning af tøjlen følge bidet

frem og øge tempoet. Som Jørgen Konge forklarede

det: ”Når hesten rigtigt har bagparten under

sig, vil en fjernelse af bidet gøre, at hesten vælter.”

Man træner for at få de tre travgangarter på

plads.

Arbejdstrav – Bagbenene op i forbenenes spor

Samlet trav – En håndsbredde mellem spor fra

for- og bagben

Fri trav – Overlap mellem sporene, så bagbenene

træder længere frem end forbenenes spor.

Under træningen og i dagligdagskørslen er

man nødt til at presse, indtil taktfejlene opstår,

så man kender grænserne og hele tiden får dem

rykket og bliver bedre. Under samlingen skal der

drives på for at holde takten. Når man så drejer

Køresporten 2·2010

37


eholdes samlingen og løsning af ydre tøjle vil

dreje hesten.

Det er nødvendigt at træne sit 2-spand som

enspændere, med mindre man har enæggede

tvillinger foran vognen, da ingen heste er ens,

og det kræver arbejde med den enkelte hest og

bevægelsesfrihed at få holdning og gang op på

100 %. Når man køre sit 2-spand er det en god

idé at bytte rundt på hestenes plads fra gang til

gang for holdbarhed og øvelse.

Skoleridningen blev opfundet af militæret netop

for at give hesten den muskulatur, styrbarhed

og holdbarhed, der kræves af en konkurrencehest

(dengang krigsheste), så det er ikke dumt, når

hestene kan begge dele. Og det giver os en større

sikkerhed for, at alt det trælsomme dressurtræning

gir os en bedre maratonhest.

Position er vigtig og kan tit snyde en kusk. Når

man skal ende på hovslaget ved et bogstav kører

mange efter, at hestene har næsen på bogstaverne.

Dette giver et for skarpt sving og en for sen

udkørsel på hovslaget. I stedet skal man køre, så

venstre hest er en meter fra højre side af bogstavet,

så man er ligeud rettet ved bogstavet og

hestene kommer blødt og rigtigt stillet ud i hjørnerne.

Ved skråt igennem er det vigtigt at vise tydelige

overgange, hvis man vil over 5 i karakter. Kør

figuren som et blødt S, dog huske at køre hen

over X (midten af banen) Så man i begge ender

får lavet en flot bue i arbejdstrav og hen over

midten vises øget trav. Først når hestene er ligeudrettet,

øges de og samles op i god tid, så man

kommer pænt ud i hjørnet.

Ved de øvede programmer laves volter med én

hånd. I disse øvelser skal mindst halvdelen af volten

være med én hånd for karakter over 5. Igen

her ved volten er hesten samlet og den yderste

tøjle styrer hestene rundt. Viser det sig nødvendigt

at bruge to hænder for at holde equipagen i

ro og bevare samlingen og figuren, må man gøre

dette. Det vil nok give en karakter på 4, men til

gengæld får man ikke ødelagt noget for sig selv

og den videre kørsel. Igen er det bedre at komme

godt igennem programmet og få en middel/god

karakter, end at ville gå efter de høje karakterer

og på den måde få det ødelagt og komme ud med

dårligt resultat.

38 Køresporten 2·2010

I alle figurer med afvigelser volter mm. skal

midten af vognen være på ”stregen”, så man viser

figuren efter tegningen til programmet. Igen skal

man huske at komme ud til bogstaverne i alle

figurer. Brug stemmen, hvis det er nødvendigt for

at holde hesten rolig og nede med hovedet i samlingerne.

For karakterer over 6 skal der holdes så

lidt i hesten/hestene som overhovedet muligt.

For 8 eller derover skal hesten, selv i samlingerne,

vise drift bagfra, og derved kommer udstrålingen.

Træn med overskud – kend programmet. På

den måde kommer der ingen overraskelser, og

man kan roligt føre hestene gennem programmet.

Kør ikke efter ”godt”, men efter ”godt nok”, på

denne måde kommer de dumme taktfejl ikke

under konkurrencen. En karakter på 7 er temmelig

godt, og gives når hesten virker nem at køre.

Det kræver et ordentligt grundarbejde, men

til gengæld er det herefter meget nemmere at

arbejde videre på. Et halvt års tid, hvor man tager

sig sammen og selv i dagligdagen samler, øger og

samler, så det ligger i rutinen. Man får lavet sig

en selvdreven hest, som hele tiden søger frem til

biddet (øger hesten ikke selv, er der noget galt,

og mere træning er krævet). Man skal altid have

det som en fjeder for enden af tøjlen, så hesten

giver efter og ændre tempoet uden modstand (jf.

svampen højere oppe). Modstand og underhals

ønskes overhovedet ikke. I disse situationer kræver

det tit mere end en almindelig bodybuilder

at holde hesten. Her gælder det om at tale med

hesten og få den samlet, og tale til den så man får

den holdt nede. Stille og roligt kommer den rigtige

holdning frem og modstanden fjernes i kørslen.

Herefter er der bare tilbage at ønske en god

træning og en god sæson på stævnepladserne.

Alle de fremmødte kuske har alle fået noget

forskelligt ud af aftenen og husker hver især

noget, som de skal hjem og træne med. Vi har

alle nu en masse udstråling liggende i baghovedet

under det videre arbejde med vores dejlige

dyr.

Tusind tak til Jørgen Konge for at lægge vejen

forbi FKS med inspiration til den videre træning.

Karen Frederiksen


Trætrækning i Sibirien. Foto: Pilevadgaard

trætrækning i Sibirien 6. februar

Hurra Hurra, så blev det endelig til noget med

trætrækning i Sibirien ved Ejby. Vejret var godt,

tørvejr og en enkelt plusgrad. Vores kære kasserer

Arne grillede langelændere, og der var øl og

vand. Der blev fældet og trykket træ, de hårdt

arbejdende kuske var, Mathias og Morten Birkely

Ottendal, Jens Dall, Jens skovkusk og Søren

(Urup) Rasmussen. Det var en hyggelig dag med

godt samvær og sjove bemærkninger. Der skulle

selvfølgelig også varmes, så der var kaffe og kage,

inden der igen skulle trækkes træ. Ved 16-tiden

var det slut, og det var tid at vende næsen hjem

mod Randi og Hans’ ”gods” og få flæskesteg,

inden man tog afsked med hinanden og takkede

for en hyggelig dag. Håber, det vil blive til noget

igen til næste år. Tak til Randi og Hans.

træningsstævne i Bovense 6. marts

Det fynske forår er nu officielt sat i gang. Det

første stævne, i Fyens Køre-Selskab, har været

afholdt hos familien Birkely Ottendal i Bovense,

og som altid havde Mathias og Morten lagt et

stort arbejde i toppebane og maratonforhindringer.

Men det er jo ikke bare gjort med det. Inden

da havde vi mulighed for træning med en ekstern

underviser, og i år havde vi været så heldige at få

besøg af Niels Schelde, som tog turen til Fyn, for

at hjælpe os med at få vores ponyer/heste klar til

dressuren. Selvom det var hundekoldt var Niels,

som altid, en veloplagt underviser, og jeg er ikke

i tvivl om, at han fik givet os alle noget at arbejde

med.

Træningsstævne i Bovense. Foto: Pilevadgaard

Fredag 5. marts havde vi undervisning/finpudsning

af programmet, hvor det var Morten,

som kom med de sidste gode indspark.

Inden sådan et stævne kan sættes i værk i privat

regi, ligger der et kæmpe forarbejde, ikke

mindst fordi Morten skal lukke sit ridehus for

alle sine opstaldere, så kørefolkene kan komme

til, men også planlægningen bag kræver sin

mand. Det kunne nok ikke lade sig gøre, hvis ikke

Susanne bakkede op om det. Efter stævnet blev

alle inviteret ind til Momses lækre kæmpe lagkage,

som vi spiste under præmieoverrækkelsen.

Vi synes absolut også vi skal nævne Mikkel,

som havde pakket sine forældre og sine shettere

ind i lastbilen, og havde taget turen hele vejen fra

Nord Jylland. Turen var ikke forgæves, for han fik

en velfortjent 2. plads, og gjorde det rigtig godt.

Vi håber, han tager imod invitationen til at deltage

i sommertræningsstævnet 5. juni.

De otte ekvipager, som deltog, havde helt sikkert

alle en rigtig god dag, og jeg tror også, at alle

hjælpere og officials synes, det er værd at hjælpe,

ikke mindst fordi alt er så gennem planlagt.

Resultaterne for stævnet:

Heste klassen:

1. Morten Birkely Ottendal

2. Mathias Birkely Ottendal

3. Bjerne Frederiksen

4. Jens Erik Nielsen

Ponyklassen:

1. Susanne Bommelund

2. Mikkel Overgaard

3. Liv Neerholt

4. Mette Neerholt

Som deltagere i stævnet vil vi gerne takke for en

fantastisk dag, hvor der var bestilt det flotteste solskin

til lejligheden, og vi håber, at I også hos familien

Birkely Ottendal synes, det er besværet værd.

Susanne Bommelund og Mette Neerholt

Køresporten 2·2010

39


Køb–salg–bytte-dag 11. april

Traditionen tro afholdes der køb-salg-bytte-dag

i ridehallen hos Hanne og Jens Peder Hansen kl.

10.00–14.00. Er man ikke medlem af foreningen

koster en stadeplads 50,- kr. Entré 10,- kr. pr.

person. Gem billetten og deltag i lodtrækningen.

Adressen er ridehuset hos Jens Peder Hansen,

Knøsevej 19, Gudbjerg. Kom og kig. Køb, sælg

eller byt ”hesteeffekter”. Alle er meget velkommen.

Kontaktperson Jens Erik Nielsen, tlf. 7735

5372 eller 2031 1649.

Rengøring i vognmuseet

på Egeskov 17. april

I FKS’ første år havde foreningen stor fokus på at

bevare alle de gamle traditioner omkring kørsel

med heste. Som en naturlig del heraf var mange

også meget interesserede i muligheden for at

bevare og udstille fx nogle af de gamle hestevogne.

Et samarbejde med Egeskov kom i stand,

og vognmuseet blev oprettet. Mange af de effekter,

som i dag befinder sig i museet, tilhører foreningen,

nogle er Egeskovs og endelig er enkelte

udlånt af private ejere. Vi plejer at møde op på

denne dag i foråret for at svinge klud og støvsuger

på museet, inden dørene slås op til en ny

sæson. FKS sørger for kaffe og rundstykker til de

40 Køresporten 2·2010

Hvad nu

fremmødte kl. 9, hvorefter kampen mod nullermændene

blæses i gang. Når vi over middag, er

færdige med dagens arbejde, spises de medbragte

madpakker. Adresse er Vognmuseet på Egeskov

Kontaktperson Jørgen Neerholt, tlf. 6447 2406

eller 3064 4640.

Forårstur i Langesøskoven 24. april

Nyd forårets komme med en køretur i Langesøskoven

kl. 10.00-14.00. Husk madpakker og drikkevarer.

Deltagergebyr 50,- kr. Tilmelding senest

22. april. Adresse er Den gamle smedje ved Langesø.

Kontaktperson Steffen Larsen, tlf. 6596

4601 eller 4044 6601.

Forhindringskørsel på Egeskov 8. maj

På en bane, hvor der er opstillet porte af kegler

med en bold på toppen, køres med hestevognen

igennem portene i numerisk rækkefølge kl.

9.00-13.00. Man skal dels undgå at vælte bolde/

kegler ned, dels prøve at holde sig indenfor en på

forhånd given idealtid. Portenes bredde ændres

efter vognens bredde for hver enkelt deltager.

Om formiddagen er der mulighed for at deltage

i træning. Konkurrencen starter kl. 13.00. Deltagergebyr

100,- kr. pr. ekvipage Tilmelding senest

30. april. Arrangementet aflyses ved mindre end


fem deltagere. Adresse bag ved Egeskov slot.

Kontaktperson Karen Frederiksen, tlf. 2888 0684.

træning i Bovense 5. juni

Træning dagen før stævnet, med mulighed for

camping til dagen efter. Tidspunkt afhængig

af deltagerantal. Tilmelding til træning/stævne

senest 28. maj. Deltagergebyr afhængig af underviser.

Adresse Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej

1, 5800 Nyborg. Kontaktperson Morten

Birkely Ottendal, tlf. 6536 1916 eller 2216 0218.

træningsstævne i Bovense 6. juni

Udendørs træningsstævne kl. 9.00. Der stilles

kun sikkerhedskrav til forspænding og vogn.

Vognens alder og art er underordnet. Klasser for

både øvede og begyndere. Alle er velkomne til

at deltage. Deltagergebyr 100,- kr. pr. ekvipage.

Tilmelding til stævne senest 28. maj. Adresse

Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej 1, 5800

Nyborg, Kontaktperson Morten Birkely Ottendal,

tlf. 6536 1916 eller 2216 0218.

Kærsgaardstævne 2.-4. juli (40 års jubilæumsstævne)

Igen i år afholdes det hyggelige åbne stævne på

Kærsgaard. Et kørestævne i utrolige flotte og

hyggelige omgivelser og dygtige kuske. For information

om tilmelding eller hvis man ønsker at

hjælpe til stævnet kontaktes Henrik Jensen, tlf.

2889 3917. Der skal en masse gode hjælpere til at

lave et fantastisk stævne for kuske og publikum,

så meld dig til. Eller tjek vores hjemmeside www.

fyenskoreselskab.dk for tilmeldingsblanket, propositioner

mm.

Efter maraton lørdag vil Fyens Køre-Selskab

afholde sit 40-års jubilæum.

Hovedbygningen på Kærsgaard. Foto: Henri Hage.

Køresporten 2·2010

41


Kanetur ved Wiffertsholm

42 Køresporten 2·2010

Himmerlands Køre- og Rideforening

www.hkr-koereforening.dk

Formand: Poul Søren Poulsen

Hadsundvej 99, Als, 9560 Hadsund

tlf. 9858 1539, 4040 1648

Vi var fire hold, som samledes ved Wiffertsholm

en lørdag eftermiddag med hest, kane og vores

kaffekurv med nybagte snegle. Og så kørte vi en

Siden sidst

Sekretær: Bjarne Kristensen,

Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800,

him.k.r@hotmail.com

tur ind i skoven, hvilket var en utrolig flot tur

med al den sne på træerne. Det gør vi gerne om,

og så må vi se, om vi kan få flere med.

Foto Tove Hansen.

Hilsen Tove


Hyggedag med hest og vogn 2. maj

En god mulighed for at komme ud og se den

østlige del af Danmark langs Randers Fjord. Vi

starter kl.10.00 hos Thorkild Aagaard Nielsen,

Underbakken 17, Sødring, 8970 Havndal, tlf.

8647 2220 eller 2251 3099. Husk madpakke.

Kristi Himmelfartstur 13. maj

Spændende tur til Mariager Fjord. Mødested

Lånhusvej 3-5, og der vil blive skiltet ved mødestedet.

Alle, der er interesseret i at holde vores

traditionelle Kristi Himmelfartsdag, er velkommen,

og tag jeres naboer og venner med. Andre

køreforeninger er også velkommen. Dagen stater

med, at der serveres kaffe og rundstykker kl.

9.30. Når alle har spændt for, kører vi en tur i det

naturskønne område. Turen går til Stinesminde,

hvor der holdes en kort pause. Derefter kører vi

til en plads, hvor vi holder hvil og spiser vores

medbragte mad. Når middagspausen er forbi,

køres der til udgangspunktet. Hvis alle tager

eftermiddagskaffe med, så tager vi kage med. Pris

voksne 20,- kr., børn 10,- kr. Tilmelding senest

11. maj til Ditte og Anders, tlf. 9857 4533, 2614

4533 eller e-mail aoa@c.dk.

Hvad nu

Pointgivende åbent Cup brugskørselsstævne

16. maj

Afholdes ved Tisted Sportsrideklub, Tistedvej 3-5,

Tisted, 9510 Arden. Stævnet begynder med kaffe

kl. 9.00, og der er banegennemgang kl. 9.30. Efter

gennemgang er der fortløbende start efter startliste.

Cup køres i fire klasser 1-spand hest, 1-spand

pony, 2-spand hest og 2-spand pony. Der køres

efter gældende regler. Stævnegebyr 150,- kr.

Himmerlands Køre- og Rideforening frasiger

sig alt ansvar ved stævnet for såvel personer, dyr

som materiel. Tilmelding til Mette Hansen, tlf.

6176 3534 eller på mail mette-jeppe@hotmail.

com. Tilmelding senest 2. maj.

Skovtur ved Vilsted Sø 12.-13. juni

Der indledes med kaffe og rundstykker kl.

9.30, hos Bodil og Kjeld Nielsen, Ranumvej 69,

Ranum, 9681 Ranum. Kl.10.00 kører vi ud i naturen

et par timer og nyder vores medbragt mad.

Derefter kører vi hjem til Bodil og Kjeld og får

eftermiddagskaffe. Pris voksne 20,- kr. og børn

10,- kr. Der bliver tændt grill til aftensmad, hvor

medbragt mad kan nydes. Tilmelding til Kjeld

Nielsen, tlf. 9867 7577 eller 2167 0685.

Inge-Grethe og Jens Winther har brugt vintervejret til at træne deres islandske heste. Det kulminerede i weekenden, hvor

der var seks heste for kanen. Inge-Grethe og Jens Winther driver stutteriet "Enggård" ved Støvring med cirka 25 islandske

heste. Privatfoto.

Køresporten 2·2010

43


top Cup Vest 19. juni

Afholdes på Tisted Sportsrideklub, Tistedvej 3-5,

Tisted, 9510 Arden. Stævnet holdes efter proportioner.

Der kan købes øl og sodavand på stedet,

og vi håber på et rigtigt godt stævne. Himmerlands

Køre- og Rideforening frasiger sig alt

ansvar ved stævnet for såvel personer, dyr som

materiel. Tilmelding til Mette Hansen, tlf. 6176

3534 eller mail mette-jeppe@hotmail.com. Tilmelding

senest 6. juni.

Sommerskovtur og grillaften 7.-8. august

Hos Sabrina og Keld Nielsen. Der kommer nærmere

information herom i næste nummer af

Køresporten.

Aktivitetskalender for resten af 2010

Klubstævne Top 22. august hos Birte og Hans

Kristensen, Ålborgvej 95, 9560 Hadsund.

44 Køresporten 2·2010

BEVARINGSCENTER

NORDJYLLAND

Bevaring & Restaurering www.bcnord.dk

Karetmageri

Møbler & Træ

Maleri

Papir & Bøger

Foto

Tekstil

Glas & Porcelæn

Metal

Læder & Skind

Arkæologiske fund Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455

DOGCART EFTER KONSERVERING

Skovtur til Fussingø 4. september hos Sol og

Kurt Møller, Gl. Randersvej 4, 8850 Bjerringbro.

Pløjetræning 11. september hos Niels Holger

Fisker, Nøragervej 3, Gjelstrup, 9240 Nibe.

Wiffertsholmstævne 18.-19. september.

Løvfaldstur 26. september hos Lissy og Børge

Simonsen, Trinnerupvej 6, 9575 Terndrup.

Åbent pløjestævne 3. oktober v/Ulbjerg Traktormuseum.

Juiniordag i oktober dato kommer.

Skovtur i Rold Skov 17. oktober afholdes af

Randi Stub Petersen

Generalforsamling 11. november.

Indlæg til Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal

sendes til Bjarne Kristensen, him.k.r@hotmil.

com, senest 5. maj.


Forspændingskursus 6. marts

Midtjysk Køre Selskab

www.midtjysk-koereselskab.dk

Formand: Niels Chr. Simonsen, Herredsvejen

18, Skringstrup, 8832 Skals, Tlf. 8669 4517,

4063 4517, simonsen-sadelmageri@mail.tele.dk

Vi afholdt kurset på Birken. Der var desværre ikke

mere end seks deltagere, da det var for de nye

kuske, og det var dem, der var mødt op. Vi startede

kl. 10 med at fortælle lidt om, hvad det var,

man havde derhjemme, og hvad det var, man

kunne tænke sig i fremtiden. Derefter var der seks

forskellige seler, der skulle samles, så man kunne

få en ide om, hvordan det hele hænger sammen

træning på Birken Rideskole

Der vil være træning følgende datoer: 21. april,

5. maj, 19. maj, 2. juni, og 16. juni fra kl. 19.00.

Der vil være fokus på forskellige ting i løbet af

foråret/sommeren, men fortrinsvis dressur, toppekørsel,

maratontræning. Der vil løbende komme

informationer på hjemmesiden om aftenens

tema. Husk at holde dig orienteret. Der vil være

en ansvarlig person til stede ved hver træningsaften,

som kan hjælpe dig til rette, hvis du ikke har

været med før. Yderligere oplysninger Bill Jensen,

tlf. 9753 8429 eller mobil 7258 2876.

top Cup 1. maj

Arrangementet afholdes på Uglkærvej 4, Tvis,

7500 Holstebro. Der køres efter gældende propositioner,

som findes på www.topcup-vest.dk.

Det er sport, hvor alle kan være med i forskellige

klasser, helt fra junior og op til A klassen. Der

køres seks stævner i forskellige køreselskaber hen

over året og sluttes med en finale. Man kan kun

deltage i finalen ved at køre tre stævner. Datoerne

kommer på hjemmesiden, når de er klar. Så

bare mød op, og læs mere herom på MKS’ hjemmeside,

når tiden nærmer sig.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Maja Nielsen

Allestrupvej 3, 9500 Hobro

tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

og hvorfor. Der blev stillet en masse spørgsmål,

og Torben svarede på dem, så godt han nu kunne.

Efter det var vi ude at se på lidt af de forskellige

vogne, der nu står på Birken, og man gennemgik

hvad der er godt til de forskellige ting. Efter middagspausen

gik vi i stalden for at lægge de samlede

seler på hesten og få det til at passe til den enkelte

hest. Det var en rigtig hyggelig dag, som vi vil gentage

den 25. april, hvor deltagerne selv skal have

deres egen hest med.

Husk rettidig tilmelding, som er senest 14 dage

før.

Løvspringstur 8. maj

Denne gang vil denne dejlige forårstur gå til de

skønne omgivelser i og omkring Dejbjerg hede

og plantage. Turen vil begynde fra Vester Marupvej

8, hvor vi forinden mødes kl. 10.30 til kaffe og

rundstykker. Vi vil bevæge os ud forbi de skønne

områder, som Dejbjerg golfklub råder over. Herefter

videre i rakkernes fodspor, når vi besøger de

gamle gårde og områder, hvor rakkerne vandrede

omkring for mange år tilbage. Det var netop

også et sted i dette område, hvor man fandt den

berømte Solvogn. Efter en tur tilbage i tiden vil

vi køre videre til det område i Ringkøbing–Skjern

kommune, der råder over den største udsigt over

et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter,

nemlig genslyngningen af Skjern Å. Hele

turen vil være ca. 17 km. lang, og der vil være en

ligelig fordeling mellem grus, asfalt og markveje.

Efter en forhåbentlig dejlig tur i det grønne,

vil vi vende tilbage til Vester Marupvej, hvor der

vil være mulighed for at spise jeres medbragte

madpakke. Dagen vil slutte med kaffe og fælles

hygge.

Køresporten 2·2010

45


Vi vil meget gerne, om I vil give besked senest 1.

maj på tlf. 4045 8883.

46 Køresporten 2·2010

Venlig hilsen Familien Bloch

træningsstævne på Birken 26. juni

Dette træningsstævne vil blive for alle kuske.

Man kan tilmelde i dressur 3, 6 eller 7.

Alt i seletøj, stav-, bringe-,

salet-seler og bagtøj liner

og stærke lækre grimer,

hovedtøj efter mål eller

særlige ønsker.

Fremstiller og reparerer

udstyr til dine heste,

hunde, jagt - og andet

udstyr i læder. Specialudstyr

til specialracer,

fremvisning, show, cirkus,

handicapridning og voltige.

Ring eller mail og lad os finde en

løsning på dine specialopgaver.

Der bliver en maraton med enten tre eller seks

forhindringer samt forhindringsbane. Husk at

oplyse ved tilmelding, hvad I ønsker at køre samt

vognbredde. Husk ”først til mølle” og max 20

deltagere. Tilmelding til Maja Nielsen på majaalbrecht@hotmail.com

senest 1. juni. Startgebyr

kr. 150 betales ved ankomst.

Lykkely

Sadelmagerværksted

Reparationer, ændringer,

tilretning, af dine seler

- vi taler om dine ideer,

erfaringer og problemer

for at finde den optimale

løsning.

Ser på alle opgaver; nyt

efter mål, nyt efter gamle

originaler, særlige behov

eller nyt efter eget design.

Vær god ved din hest

- vælg det der er bedst

Gennemført håndværk efter gamle traditioner, topkvalitet i materiale valg.

v/Annette Larsen, Brentebjergvej 18, Haraldsted, 4100 Ringsted, Tlf 57 60 01 24, Mobil 21 20 05 07

Lykkely@vip.cybercity.dk, www.Lykkely-Sadelmager.dk


Sommerlejr Harrild Hede 2010

Sommerlejren i år bliver fra lørdag i uge 28 til

lørdag i uge 29. Som sædvanlig er det en sommerlejr

på tværs af køreforeningerne, så alle er

velkommen.

Harrild Hede og Nørlund Plantage forvaltes af

Skov- og Naturstyrelsen, og vi har fået tilladelse

til at holde vores sommerlejr her i år. Området

ligger mellem Ikast og Brande, lige vest for den

jyske højderyg og er et af de største, øde områder

i Midtjylland.

Harrild Hede og Nørlund Plantage er tilsammen

3000 ha, som man begyndte at tilplante i

1790-erne. Der kan opleves landskabsrester fra

den sidste istid, Holtum å, og smeltevandssletten

langs Kvindebækken mm. Af fortidsminder, der

hovedsagelig ligger i den sydlige del af plantagen,

kan nævnes oldtidsagre, Harrildgård, nedlagt

dambrug, engvandingsanlæg, gamle brønde samt

Carstenschiolds Høj.

I løbet af ugen vil der blive køreture i området,

fællesspisning og familiedag.

Program

Mødedag lørdag 17. juli fra kl. 12.00

Søndag: Tur

Mandag: Tur

Tirsdag: Tur

Onsdag: Familiebesøgsdag, toppekørsel, ringridning

mm. Der er fællesspisning, hvor familierne

selv står for maden - vi sidder bare samlet.

Torsdag: Tur

Fredag: Lille tur og fællesspisning

Lørdag 24. juli: hjemrejse.

Der kan allerede nu tilmeldes på telefon eller

email. Er der nye, der vil deltage og har spørgsmål,

er de velkommen til at ringe eller sende en

mail til undertegnende. Men husk, at sidste tilmelding

er 27. juni.

Jan Stougaard, tlf. 2680 2033, email stougaard@snaps.dk.

Jens Larsen, tlf. 3018 9321,

email jens@struervej5.dk. Kurt Møller, tlf. 4140

9821, email kurt-sol@dlgmail.dk.

Køresporten 2·2010

47


48 Køresporten 2·2010


Køresporten 2·2010

49


Generalforsamling

50 Køresporten 2·2010

Sjællandske Sportskuske

www.sportskuske.dk

Formand: Henrik Køier Andersen

Slimmingevej 28, 4100 Ringsted

Tlf. 4076 5650, mail@koier.com

Den 21. januar 2010 holdt vi generalforsamling i

Sjællandske Sportskuske i ”Tutten” – travkuskenes

cafeteria på Skovbo Travbane.

35 medlemmer var mødt, og de fleste havde

valgt at deltage i den indledende spisning.

Formanden gennemgik årets aktiviteter og forklarede

derefter lidt om baggrunden for, at SSK

har søgt optagelse i Dansk Køre Forbund.

Kassereren gennemgik regnskabet, hvor vi

kommer ud af 2009 med et pænt overskud.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Klaus

Petersen og Majken Olsen havde begge valgt ikke

at genopstille, nyvalgt er Jens Peder Pedersen og

Lis Petersen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde har

bestyrelsen konstitueret sig således:

Henrik Køier forsætter som formand

Hanne Støvlbæk, næstformand

Charlotte Slebo fortsætter som kasserer

Sekretærposten deles af Helle Heebøll og Anne

Faurschou

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Juul Jensen, Jens

Peder Pedersen og Lis Petersen.

Workshop med 60 deltagere 5. februar

Ca. 60 køresportsinteresserede fandt SSK’s workshop

så interessant, at de trodsede vinterens kulde

og mødte op i ”Tutten” på Skovbo travbane.

Emnet denne aften var ”Hvad ser og dømmer

dommeren” med fokus på dressur.

Pia Skar stillede sin store viden og erfaring til

rådighed for de fremmødte, som absolut var

engagerede og lydhøre. Om end man måtte være

øvet, mindre øvet eller nybegynder som kusk, så

var der rig mulighed for læring på alle niveauer.

Pia Skar henviste i sin indledning til FEI reglementet

og gav gode råd til kuskene i forbindelse

med forberedelse og deltagelse i stævner.

Siden sidst

Sekretær: Helle Heebøll

Bregnetvedvej 39A, 4320 Lejre

Tlf. 2978 7788, hellehee@adslhome.dk

Efter pausen fortsatte Pia Skar med gennemgang

af bedømmelsespunkterne i primært dressurprogram

3 og 7 A.

Det blev til en inspirerende og lærerig aften

for de fremmødte, som under det veltilrettelagte

oplæg fra Pia Skar, stillede mange uddybende

spørgsmål.

Foråret er lige om hjørnet, så kan kuske og

heste igen gå i træning til sæsonens stævnedeltagelse.

Det bliver spændende at følge resultaterne,

i hvert fald blev vi, der var til stede på denne

mørke vinteraften, meget klogere på den svære

disciplin – at køre dressur.

Indendørsstævnet blev aflyst

13. februar skulle vi have afholdt indendørsstævne

i Ringsted, men på grund af is og sne var det

ikke muligt at parkere eller køre på stedet, så vi

måtte aflyse.

Effekt af DKF-medlemskab

Vi kan allerede nu mærke effekten af at være

medlem af Dansk Køre Forbund, for Helle Heebøll,

Anne Faurschou og Britta Marcher deltog i

”Driving-kursus” på Kærsgård 6. marts – et rigtig

godt kursus, med Stinne Houlberg som instruktør.

Vi ser frem til at bruge ”Driving” programmet

i forbindelse med resultatberegning ved vore

stævner i 2010.

Henrik Juhl og Jens Peder Pedersen deltager i

maraton-banebyggerkursus med Gunnar Larsson

på Dorthealyst.


Foråret nærmer sig, og med det planlægning af

udendørssæsonen:

Vi arbejder på at få etableret en ny forhindring

på Juellund. Henrik Juul indhenter tilbud på stolper

og brædder samt priser på savværk mm.

Forhindringen skulle meget gerne stå klar til

Pinsestævnet. Så snart vi er klar til det, vil der

blive indkaldt til arbejdsdag.

Invitation til Glinkowski DressurCup

Vi fortsætter sidste års succes og inviterer igen til

Glinkowski DressurCup. I år er det i samarbejde

med Ullerup Køre- og Rideforening og Slangerup

og omegns Køreforening.

Glinkowski Cup er åben for medlemmer af

køreselskaber under Dansk Køre Forbund, lokale

køreforeninger på Sjælland og Lolland-Falster og

køreforeninger i Norden.

Kuske, der gennemfører to eller flere stævner i

samme år, er kvalificeret til at deltage i Dressur-

Cup finalen.

Resultatet af de to bedste stævner plus finalestævnet

giver DressurCup resultatet, og dermed

placering i Glinkowski DressurCup.

Der køres i tre klasser:

Let klasse

1-spand hest og pony 2- og 4 -spand hest og

pony samt tandem.

Alle kører program 3.

Klassen er åben for Debutanter og mindre øvede

kuske.

Middelsvær klasse

1-spand hest og pony program 7A

2-spand pony program 7A

2- og 4-spand hest og 4-spand pony samt tandem

program 6A

Klassen er åben for øvede kuske herunder nye

kuske, som tidligere har startet i klubstævner

eller landsstævner i let eller middelsvær klasse.

Svær klasse

1-spand hest og pony program 9

2- og 4-spand pony samt tandem pony program 10

Hvad nu

2- spand hest dressurprogram 8B

4-spand hest og tandem dressurprogram 8A.

Konkurrencekuske, som kører/har kørt internationale

stævner, DM, og landsstævner i svær

klasse.

De tre bedst placerede i hver klasse i GlinkowskyDressurCup

modtager roset, og vinderne

deltager i lodtrækning om sponsorpræmien, en

vogn fra Glinkowski vognfabrikken i Poznan,

Polen.

Alle deltagere i årets GlinkowskiDressurCup,

som er kvalificeret til finalen, modtager en Glinkowski

staldplakette.

Der afholdes fire indledende stævner (hvoraf

man altså skal deltage i mindst to)

11. april hos Ullerup Køre- og Rideforening –

Rågården på Amager

24. april hos Sjællandske Sportskuske på Juellund

16. maj hos Slangerup og omegns Køreforening

3. juli hos Sjællandske Sportskuske på Juellund.

Vi slutter af med finalen hos Sjællandske

Sportskuske på Juellund 18. september.

Se mere på www.sportskuske.dk om tilmeldingsfrist,

pris og regler for at deltage.

Dressurkursus

Vi holder dressurkursus i uge 18: Onsdag 5. maj

– fredag 7. maj. Kurset holdes hos Tea Giversen.

Riv tre dage ud af kalenderen, og koncentrer

dig om at køre dressur.

Invitation til pinsestævne 22.-23. maj

Som tidligere år har vi kørestævner på Juellund i

hele pinsen. Lørdag /søndag med 2-dages stævne

og pinsedag 24. maj holder vi Concours de Tradition.

Pinsestævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber

under Dansk Køre Forbund, lokale

køreforeninger på Sjælland og L/F og køreforeninger

i Norden

Konkurrencen omfatter:

Køresporten 2·2010

51


1. Let klasse

Dressur: program 3

Forhindringskørsel, portbredde: vognbredde +

30 cm. Hastighed 220 m/min.

Maraton: Tre etaper med 5-6 forhindringer, i alt

ca. 13 km.

2. Middelsvær klasse

Dressur: program 6A eller 7A.

Forhindringskørsel, portbredde vognbredde + 20

cm. - 4-spand + 30 cm

Hastighed 230 m/min.

Maraton: 3 etaper med 5 - 6 forhindringer, i alt

ca. 13 km.

3. Svær klasse

Dressur: 8A, 8B, 9 eller 10

Forhindringskørsel portbredde: vognbredde +

20 cm. Hastighed 250 m/min

Portbredde for 4-spand: vognbredde + 30 cm

hastighed 230 m/min.

Maraton: Tre etaper med 5-6 forhindringer, i alt

ca. 13 km

Der køres dressur og forhindringskørsel lørdag.

Maraton køres søndag.

Vi har ikke indregnet overnatning i stævnet,

men forventer, at deltagerne kører hjem med

deres heste lørdag aften.

Kommer man langvejs fra, kan vi naturligvis

arrangere staldplads og overnatning.

52 Køresporten 2·2010

Concours de tradition pinsedag 24. maj

Pinsedag holder vi Concours de Tradition på

Juellund. Vi starter med en dejlig tur gennem

skoven og har præsentation foran hovedbygningen

på Giesegård.

Tilbage på Juellund skal man igennem fem små

prøver, som også indgår i ruten.

Når alle er hjemme, og har fået lidt at spise,

kører vi forhindringskørsel.

Se mere om tilmelding, pris mm på hjemmesiden

www.sportskuske.dk.

Senere på sommeren har vi planer om et anderledes

kørestævne, som henvender sig til de rolige

og sindige hesteracer. Det bliver 31. juli og 1.

august, og vores arbejdtitel er ”Koldblodsstævne”,

men mere om det i næste blad.

Som sagt tidligere går vi mod forår og lysere

tider, og det betyder, at udendørstræningen forhåbentlig

er godt i gang, når disse linjer læses. Vi

fortsætter med dressurundervisning hver onsdag

ved Tea Giversen.

Vi genoptager også traditionen med at køre

forhindringskørsel hver torsdag. Se mere på

www.sportskuske.dk

Venlig hilsen

Helle Heebøll


Brugskørselstræning 24. januar

Slesvigske Køre Selskab

www.slesvigskekoreselskab.dk

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Træningen blev aflyst, da der var sne og is overalt,

og en af de tilmeldte kuske kunne slet ikke

komme hjemmefra på grund af is. Der er aftalt

med de tilmeldte kuske, at nu her i det tidlige

forår bliver der en udendørs træning med rigtige

forhindringer.

Medlemsmøde 24. februar

Ca. 35 medlemmer var mødt på SI-Center i Nr.

Hostrup og trodsede vejret, snestorm og fygning.

Her hørte de først Gitte Kielberg fortælle om sit

teater Kimbri, der samarbejder med andre grupper

med dans, musik og ildshow samt optrædende

heste i forestillingen. Der planlægges en rejse

ned gennem Jylland fra Viborg til Flensborg.

Herefter tog dyrlæge Torben Knage Rasmussen

over og fortalte om nye regler og love, om

mærkning og registrering af heste og alle heste

skal have pas. Han kom også ind på, at alle pas

skal indeholde sider til registrering af medicinering,

og sluttede af med at gennemgå regler for

opstaldning. En rigtig god aften.

Kursus i edb 6. marts

DKF holdt kursus i edb-behandling med Philippe

Lienarts stævneprogram på Kærsgaard. SKS havde

Anne-Mette Jespersen og Ingermarie Westergaard

med, så nu skulle vi være godt klædt på til

stævnesæsonen.

Indendørs kørestævne 7. marts

I ugen op til stævnet var der spejlglat over alt,

og vi var meget betænkelige ved, om det var forsvarligt.

Det blev tøvejr i løbet af ugen, og vi var

optimister, men snevejr fredag aften og nat kunne

ikke forhindre os i at afholde indendørs køre-

Siden sidst

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej

51, Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455 2604,

mobil 6174 0407, mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

stævne. Folkene på Revsø sørgede for at pladsen

omkring stalde og hallerne, den private og den

kommunale vej op til Farrisvej var ren.

Stævnet forløb godt og uden uheld. Der var 15

tilmeldte, 14 kom til start. Banebyggeren havde

nok glemt, hvor meget plads det kræver for et

heste 2-spand. Der var ikke for meget plads. Lidt

mere og det havde været mere flydende.

Resultatet blev i nybegynder og nye heste:

1. Annelise Petersen, SKS kun 0,5 strafp.

2. Mette Elowsson, MKS

1-spand pony/hest

1. Niels Schelde Petersen, TKS

2. Henrik Høper, SKS

3. Carl Bjarne Petersen, ØKS

2-spand pony/hest

1. Anette Holst Irming, TKS

2. Lars Dau, SKS

Ann Rysgaard ved indendørs kørestævne.

Foto: Jan Hedegaard

Køresporten 2·2010

53


Orienteringskørsel 15. maj

Arrangementet afholdes i Stensbæk Plantage,

der kan køres med alle vogntyper. Erik Petersen

har lovet en god og spændende tur. Tilmelding

senest 5. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604-6174

0407.

Landsstævne 28.-30. maj

Landsstævne på Revsø Rideskole, Revsø Markvej

2, 6560 Sommersted. Dressur, maraton og for-

SLESVIGSKE VOGNSAMLING

-hverdagsliv med hest og vogn

54 Køresporten 2·2010

Hvad nu

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere

Schaumanns Klædefabrik i Haderslev.

Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer,

der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

hindringskørsel. Der kan tilmeldes i klasserne 1-,

2- og 4-spand indenfor pony og hest. Tilmelding

senest 6. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604 eller

meget gerne på mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

Propositioner bekendtgøres på hjemmesiden.

Brugskørsels Cup-stævne 12. juni

Hos Ingermarie og Kjeld Kryger, Jels. Tilmelding

senest 31. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604.

MUSEUM

SØNDER

JYLLAND

Åben:

Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16

Lørdag-Søndag 13-16

September, Oktober, Marts-Maj:

Tirsdag-Søndag 13-16

Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707


Seletøjssyning

thy Køre Selskab

www.thykoereselskab.dk

Formand: Bjarne Kær

Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs

tlf. 9799 3305, 4037 2156

Vore syaftener hos Poul og Magna har kørt hver

14. dag siden jul og med god tilslutning ca. 12–16

medlemmer hver gang. Megen syning er det ikke

rigtig blevet til, men vi er så småt begyndt med at

strikke! Vi får mangen god snak om hestekørsel

og mange andre ting. Tak for god tilslutning. Tak

til Poul og Magna for husly og Magnas kaffe og

kage er i meget høj kurs. Vi kommer gerne igen

næste vinter.

Vinter/fastelavnsfest

Siden sidst

Bjarne

Festen, som var annonceret i vor aktivitetsplan til

afholdelse i Sundby Fælled, blev afholdt hos Lise

og Knud i stedet, da der var for lille tilslutning til

større lokale. Vi var 20 til festen med mad udefra.

Tre retter god mad og suppe som natmad.

En hyggelig aften, hvor Lise og Knud havde

lavet velkomstdrink, og Leif og Sita stod for

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

borddækningen. Tak til Lise og Knud, fordi vi

måtte være i jeres hyggelige hjem.

Kanetur i østerild skov

Køresporten 2·2010

Bjarne

Efter mange år uden sne af betydning har vi

denne vinter haft rig lejlighed til at køre i kane,

så Peter kom en lørdag morgen og spurgte, om

vi ikke skulle ud og køre i kane. Så vi fik kanen

fundet frem og Peters heste spændt for ved det

gamle cementstøberi i Vesløs. Vi kørte ad cykelstien

på den gamle jernbane (forbudt for færdsel

med heste) over til Østerild skov. Der var meget

store driver, men hestene kunne lige holde hovedet

over sneen. Vi kom over i skoven, hvor der

ingen driver var, så der var rigtig fint kaneføre. Vi

havde et par gode timer i sneen og et par Enkelt

til at styrke os på. Hyggelig tur.

Peter, Leo og Bjarne

Kanetur i Østerild Skov. Privatfoto.

55


Opstart på Skinnerupbanen 25. april

Der henvises til Køresporten nr. 1 2010. Første

køreaften er 3. maj.

Forårstur 22. maj

56 Køresporten 2·2010

Hvad nu

Bjarne

Vi kører i år i Stenbjerg Klitplantage. Vi starter

fra Stenbjergvej 70, 7752 Snedsted. Vi begynder

med morgenkaffe kl. 9.00, hvorefter vi seler op

med klar til afgang ca. kl. 10.00. Husk madpakke

mm., som vi fortærer, når vi holder pause. Alle er

velkomne. Turen i år er arrangeret af Sita og Leif

Christensen. Tilmelding senest 14. maj til Leif, tlf.

9793 4706.

Lokal-Cup

Leif

Vi starter op på Skinnerupbanen 10. maj kl.

19.00. Herefter køres der følgende datoer: 24.

maj, 7. juni, 21. juni, 5. juli, og 19. juli. Der køres

finale 2. august. Mød talrigt op til disse aftener.

Bjarne

Holtegaard – fælles kørestævne 11.-13. juni

Vi søger hjælpere til 3, 2 eller 1 dag, hvad man nu

kan afse tid til. Personligt synes jeg, at det er en

god oplevelse at være hjælper til sådan et stævne.

Man kan tilmelde sig som hjælper til Bjarne, tlf.

9799 3305 eller 4037 2156.

2-dages turen

Bjarne

Jeg vil lige minde om sommerturen 9.–11. juli,

men mere herom i Køresporten nr. 3 2010.

Nye medlemmer

Bjarne

Vi byder velkommen til Peter Søndergaard,

Brovst og Karina Michaelsen, Klitmøller.

Erik Helleberg ved DM i pløjning 2009. Foto: Ole Jespersen


trekantens Køre Selskab

www.trekantenskoereselskab.dk

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej 2, 6621 Gesten,

tlf. 2536 5742, nspetersen@jubii.dk

I skrivende stund håber jeg, det er ved at være forår

(hvis der da bliver noget forår), og alle aktiviteter er

ved at stå i kø. Vi håber, I alle kan finde noget, I har

lyst til at deltage i, og glæder os til at se Jer. Jeg har

fået nye mailadresse, der relaterer til TKS.

Adressen er:

Hanne Hedegaard, hanne@t-ks.dk

Vores hjemmeside kan nu også findes på

www.t-ks.dk

Køb/salg/bytte dag 10. april

Er afholdt, når bladet udkommer.

Klubstævne 17. april

Er afholdt, når bladet udkommer.

Siden sidst

Hanne

Sommertræning/maratontræning hos Niels

Schelde Petersen

Da der ikke har været så stor aktivitet omkring

sommertræning, har Niels nu givet mulighed for,

at man kan komme, når det passer for begge parter.

Ring blot til Niels, tlf. 2536 5742 og aftal tid.

Pris DKK 25 kr./gang. Alle er velkomne.

To onsdage i maj vil der blive afholdt maratontræningsaften.

Det er onsdag 12. maj og onsdag

26. maj. Tilmelding til Niels.

Kørekursus ved tea Giversen 8. maj

Vi afholder kørekursus med Tea. Andre selskabers

medlemmer er velkomne, dog har TKS

Hvad nu

Sekretær: Hanne Hedegaard

Københovedvej 51 A, 6630 Rødding

tlf. 4015 8309, hanne@t-ks.dk

Indendørsstævne 14. marts

TKS afholdt kørestævne på Vejle Ridecenter.

Trods det, at vejret ikke havde givet alle mulighed

for at træne optimalt, havde vi 15 starter,

hvilket vi naturligvis er glade for. Det var en god

dag med kørsel på alle niveauer, fra helt nystartede

til de meget rutinerede. Hvis vi ellers ser bort

fra en snebyge midt på dagen, var vejret med os.

De tre klasser blev vundet af henholdsvis Henrik

Høper med 64,86 strafpoint, Trine Faurschou

Jensen med 114,36 strafpoint, og Svend Erik

Raun med 117,23 strafpoint.

medlemmer førsteret, hvis der er for mange tilmeldte.

Der kan være max. 10 på holdet. Tilmelding

til Niels, tlf. 2536 5742 senest 2. maj.

Køresamling i Vejle Ådal 6. juni

OBS datoen er ændret.

En dejlig fælles forårstur med hestekøretøjer. Vi

kører en smuk rute i Vejle Ådal. Der holdes frokostpause

på et fredeligt sted, hvor der er mulighed

for at spænde fra, mens den medbragte mad

nydes. Arrangementet vil være åbent, dvs. at

også ikke-medlemmer er velkomne med deres

køretøjer. Medbring selv forplejning til turen.

Som afslutning på dagen byder vi på en kop kaffe.

Sted som sædvanlig hos Tove og Knud Poulsen,

Spjarupvej 9, 6400 Egtved. Pris DKK 50 kr./

vogn. Kom kl. 10, turen starter kl. 11. Tilmelding

til Knud Poulsen, tlf. 7555 0344 senest 28. maj.

Kør selv udflugt til Herregården Hessel 27. juni

Hvert år afholdes der på Herregården Hessel,

Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø en heste-

Køresporten 2·2010

57


dag, hvor hestene bliver spændt for diverse gamle

markredskaber og vogne, og der er som hovedregel

også opvisninger af forskellig art. TKS arrangerer

en udflugt derop, hvor vi samles udenfor

Hessel ved 10-tiden, og ved 12-tiden kan vi spise

vores medbragte mad. Når dagen slutter på Hessel,

tænder vi grillen ved Hanne og Jan Hedegaards

sommerhus på Fjordparken 69, Louns (2

km derfra). Vi håber at få en hyggelig dag med

megen hestesnak. I kan se mere om Hessel på

www.herregaarden-hessel.dk. Tilmelding til Hanne,

tlf. 4015 8309 eller hanne@t-ks.dk senest 20.

juni.

Trine Faurschou, DKS

58 Køresporten 2·2010

Hjemmesiden

Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder

www.t-ks.dk. Vil du have informationer direkte,

når der sker noget nyt, kan du sende din mailadresse

til hanne@t-ks.dk, så vil du modtage

nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Peter Bruun, TKS Fotos Jan Hedegaard


Vendsyssel Køreforening

www.vendsysselkoreforening.dk

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Siden sidst

Sekretær: Mette Nørgaard

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup

tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Koncentrerede kursister lytter til Bjørn Poulsen. Foto: Mette Nørgaard

Kursus i afholdelse af stævner 23. januar

Bjørn Poulsen og Rita Cassøe havde tilrettelagt

et utrolig spændende kursus med et indholdsmæssigt

meget højt niveau. Der var rigtig mange

- også fra flere andre selskaber - der havde meldt

sig til. Vi var knap 50, der nød godt af Bjørn og

Ritas store viden, så derfor blev kurset flyttet til

større lokaler.

Der er så efterfølgende kommet direktiv fra

DKF omkring andre programmer, der skal bruges

til stævnerne fremover, hvilket betyder, at

noget af det materiale Bjørn velvilligt stillede til

rådighed for alle fremmødte, ikke længere er

brugbart.

Dog er der rigtig meget af det øvrige materiale,

foreningerne kan drage nytte og have stor udbytte

af i deres fremtidige arbejde med at afholde

stævner.

En spændende dag med aktive og engagerede

fremmødte og en stor tak til Bjørn og Rita for det

store arbejde, de havde lagt i kurset.

Spis-sammen-aften 6. februar

Omkring 30 var mødt op til en aften i mindernes

og nostalgiens tegn. Temaet for aftenen var

mad, som vor mormor lavede den, så folk havde

været i mormors eller farmors kogebøger for at

finde inspiration. Og der var ikke meget ernæringsrigtig

kost efter nutidens målestok. Ideen

til aftenen kom af nostalgisk snak og minder, da

der i december blev holdt julefrokost samme

sted. Der var mange, som kunne mindes, da de

i barndommen havde fået brunkål, kærnemælksvælling,

sagosuppe osv. Når der så som i Vendsyssel

Køreforening, ikke langt fra tanke til handling,

blev der kaldt sammen til denne aften. Og

der var et bredt udsnit af mormors mad: brunkål

i flere varianter, klipfisk med sennepssovs, gammeldags

grydestegt kylling fyldt med persille,

hvidkålssuppe og stuvet hvidkål med kogt medister

og flæsk, grønærter med kødrand, surgrød

kogt på kærnemælk og valset byggryn. Dette er

blot for at nævne nogle af retterne. Camilla Plum

Køresporten 2·2010

59


ville fryde sig, hvis hun vidste hvor meget kål, der

blev sat til livs den aften. Til gammeldags mad

hører jo to retter, så der var også flere slags ”etterma´”.

Citronfromage i flere varianter, sveskebudding,

Rigmors dessert og ”Salep” – altså saftsuppe

med æbler og brødterninger.

Der var ikke skyggen af et salatblad, men

denne aften var det helt legalt. Dengang spiste

man jo ikke hestenes mad, som nogen den aften

udtrykte det.

Det var tung mad, man fik dengang, så det er

jo nok meget godt, det ikke er hver dag, de retter

serveres rundt i de små danske hjem nu til dags.

Pløjedag 17. april

Igen i år åbner Birthe og Aage Thomsen deres

hjem i forbindelse med pløjedagen. Meld dig

senest 3. april til Mette, tlf. 2094 0057 eller på

mail: mettenorgaard@hotmail.com.

Løvspringstur 1. maj

I skrivende stund ligger det ikke helt fast, hvor

turen går fra, dog vil den som sædvanligt foregå i

den smukke nordjyske natur. Dette kan du/I dog

få nærmere besked om ved tilmelding senest 26.

april til Mette, tlf. 2094 0057 eller på mail mette-

60 Køresporten 2·2010

Siden sidst

Nostalgien trivedes i stor stil den aften, og hvor

smagte det godt!

Foredrag med Erik Nielsen 11. februar

Se beretningen fra Eriks tur andet sted i bladet.

træningssamling i brugskørsel 21. marts

Stævnet blev desværre aflyst på grund af for få

tilmeldte. Vejr- og baneforhold var heller ikke til

et stævne på det tidspunkt.

Aase lægger sidste hånd på anretningen inden spisningen. Foto: Mette Nørgaard

norgaard@hotmail.com. Ellers følg med på VK’s

hjemmeside.

tur i Hammer Bakker 8. maj

Hammer Bakker og Vendsyssel Køreforening

har lavet aftale om, at VK kan arrangere orienteringskørsel

i skoven hvert år, mod at vi kører en

tur med lodsejerne hvert andet år.

Der vil være brug for en del hestevogne, da vi

skal køre med ca. 100 lodsejere. Venligst tilmeld

dig med oplysning om, hvor mange du kan have

med. Hammer Bakker yder tilskud til de, som

kører med lodsejere, til dækning af de omkost


ninger de har til benzin og trailerleje. Kom og

oplev Hammer Bakkers enestående natur på

en rigtig forårsdag. Tilmelding til Flemming, tlf.

4044 7843 eller på flemmingtversted@gmail.com.

Hestevognstur i Vendsyssel

fra 20. juli-30. juli

Har du lyst til at se en større eller mindre del af

Vendsyssel fra hestevogn, skal du allerede nu

reservere uge 29 og 30 eller dele af dem. Der er

planlagt en tur, der starter ved Børglum Kloster

20. juli og slutter ved Holtegaard 11 dage senere

30. juli. Ruten strækker sig over følgende steder:

Skallerup Klit, Hirtshals Rideskole, over Tversted,

omkring Hulsig, Råbjerg Mile, Kandestederne –

et smut til Skagen med tog, Dvergtved, Lendum,

Lunken, Stagsted Skov og slutter ved Holtegaard.

Her er en fantastisk mulighed for at se en stor

del af Vendsyssel, hvor der på turen er indlagt

mulighed for at se forskellige seværdigheder m.m.

Udover medlemmer fra VK deltager også vogne

fra Niebøll, Friesland og Slesvig, ligesom der forventes

ryttere med på turen. Vil du vide mere, er

du velkommen til at kontakte Flemming, tlf. 4044

7843 eller på flemmingtversted@gmail.com.

Pinsetur 24. maj

Igen i år starter vi ud fra Peder Pedersen. Vi starter

kl. 9.00 med vores medbragte kaffe og rundstykker.

Tilmelding senest 15. maj til Peder, tlf.

2278 8022 eller til Mette, tlf. 2094 0057 eller på

mail mettenorgaard@hotmail.com.

Arbejdsdag 29. maj

Lørdag smøger vi ærmerne op og tager et nap på

Holtegaard. Vi starter dagen kl. 9.00 med kaffe og

rundstykker. Så mød op, og hjælp med at få Holtegaard

gjort klar til sommerens aktiviteter. Har

du spørgsmål om, hvad der skal laves, er du velkommen

til at ringe til Kurt tlf. 9896 5544.

top Cup Vest 5. juni

For tredje år i træk afholdes der i forbindelse

med Hjallerup Marked Top Cup Vest på mar-

kedspladsen. Tilmelding senest 22. maj til Anne

Grethe Nørgaard på mail oleag@vip.cibercity.dk.

Følg i øvrigt med på VK’s hjemmeside.

Klubstævne

VK afholder stævne for alle kategorier, såvel øvede

som nybegyndere. Se mere på www.vendsysselkoreforening.dk

og find tilmeldingsblanketten

der. Ingen telefonisk tilmelding. Der kan tilmeldes

via mail til vk@hjallerup.dk. Proportioner

m.m. vil være at finde på VK’s hjemmeside.

Grundlæggende forkursus i kørsel med hest

og vogn (Forkursus til kuskemærke 1)

Går du med en kuskedrøm i maven og har brug

for at få hjælp til at få din hest skolet til at gå

for vogn, er det dette kursus, du skal på. Kurset

begynder nu i april og er en kombination af teori

om blandt andet seletøj, færdselsregler, førstehjælp

og praktiske øvelser med sin hest samt forberedelse

til at gå for vogn.

Øvelserne vil foregå i en hal, hvis vejret ikke er

til udendørs brug. Kurset skulle gerne ende med,

at du får en hest, som vil gå for vogn (Herefter

skal du så lære, hvordan man kører en hestevogn).

Det er en forudsætning, når vi arbejder

med hesten, at du har seletøj og mindst én

hjælper med, som også skal hjælpe, når I øver

derhjemme. Når vi vurderer, at din hest er klar

til at blive spændt for vogn, stiller VK vogne til

rådighed. Kurset løber over 12 søndage, som kan

ændres, hvis der er stemning for det på holdet.

Programmet er ikke fastlagt, da det tilpasses

de enkelte deltagere.

Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig,

kan du kontakte Klaus Johansen, tlf. 4068 3568

eller Flemming E. Nielsen, tlf. 4044 7843. Her

vil man også kunne få prisen oplyst.

Velkommen til nye medlemmer

Hanna Bina Jensen, Flauenskjold. Helle Aagaard,

Tversted. Kate og Normann Rafn, Frederikshavn.

Emma Riis, Bindslev. René Morratz, Vadum.

Lene og Ove Olsen, Dronninglund. Anette

Worup og Niels Jensen, Vraa.

Køresporten 2·2010

61


Vinterkøretræning

62 Køresporten 2·2010

Vestjydsk Køre Selskab

www.vestjyskkoreselskab.dk

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

sportspony@live.dk

Der er begyndt vinterkøretræning efter jul fra 5.

januar og hver anden tirsdag frem til 16. april hos

Bagagerumsmarked 18. april

Vanen tro afvikles det lille hyggelige formiddagsbagagerumsmarked

kl. 10.00 hos Per Pagh Christensen,

Herningvej 57, 6920 Videbæk, hvor

der er mulighed for, at forskellige hesterekvisitter

skifter ejer, og at man får en god hestesnak.

Medbring eventuelt selv bord m.v. til dine egne

salgsting. Fælles for de markeder, der er blevet

afholdt hos Per er ikke størrelsen eller udbyttet,

men hyggen.

Pløjedag 24. april

Traditionen tro inviterer Leo Hald Vestergård

til pløjedag sidste lørdag i april og dette år ingen

undtagelse. Det sker på Kildevej 4 i Aulum, og

Leo er vært ved morgenkaffen kl. 9.30. Derefter

vil der henover dagen blive arbejdet i marken

med forskellige spand heste for plove, harver,

såmaskiner og tromler, kun afbrudt af en middagspause.

Tilmelding til Leo, tlf. 9747 3098

senest 21. april.

Køretur i Vrøgum 1. maj

Igen i år er vi inviteret til køretur i Vrøgum hos

Gerhard Wiecert, Hedelundvej 20, 6840 Oksbøl

kl. 9.00. Der vil som start blive et morgentraktement

til en pris af 25 kr. pr. person. Der forventes

afgang kl.10.00 ud i området, hvor Gerhardt har

tilrettelagt en tur på 12-15 km. Der vil være en

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

Jens Mouritsen Fyrstenborgvej 2 i Skjern, hvor

Niels Jørgen Jensen har instrueret kuskene på

kyndig vis.

frokostpause til medbragt mad og en aktivitet et

passende sted undervejs.

Sommerkøretræning 4. maj

Sommerkøretræningen for nybegyndere, øvede

samt juniorer starter hos Niels Jørgen Jensen,

Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern fra kl. 18.00. Tilmelding

senest to dage før, tlf. 4052 0950. Der

trænes hver 14. dag frem til og med 15. juni, og

igen fra 3. august og til 28. september hver 14.

dag.

Løvspringstur 8. maj

Løvspringsturen starter i år hos Niels Jørgen Jensen,

Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern kl. 10.00.

Der vil som start blive et morgentraktement til

en pris af 25 kr. pr. person. Niels Jørgen arrangerer

en tur på ca. 10-12 km. i Stauning området.

Tilmelding senest 2. maj, tlf. 4052 0950.

Brugskørselstræningsstævne 29. maj

Der afholdes brugskørselstræningsstævne hos

Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9, 6920 Videbæk.

Dagen starter kl. 9.00 med morgenkaffe til

en pris af 25 kr. pr. person. Tilmelding senest 4

dage før, tlf. 2173 5274.


træf til Søbyhus 6. juni

Det er efterhånden blevet en tradition med et

lille træf til Søbyhus først i juni måned, og i år

afvikles køreturen igen med start fra Rind kirke

kl. 10.00. Vores medlem Anni Johnsen står både

for tilmelding og bestilling af mad. Af hensyn til

cafeteriaet er absolut sidste tilmelding 30. maj til

Anni, tlf. 4076 2285.

Sommerlejr til Harrild Hede 17.-24. juli

På opfordring fra MKS er vi blevet inviteret til at

være med på en sommerlejr på tværs af køreforeningerne

med en god opbakning fra bestyrelsens

side. Sommerlejren finder sted fra lørdag

i uge 28 til lørdag i uge 29 og foregår på Harrild

Hede, der ligger mellem Ikast og Brande lige

vest for den Jyske Højderyg og er et af de største

øde områder i Midtjylland. Harrild Hede og

Nørlund Plantage er tilsammen på 3000 ha, som

man begyndte at plante til i 1790-erne. Der er

bl.a. landskabsrester fra den sidste istid, Holtum

Å og smeltevandssletten langs Kvindebækken.

Som fortidsminder, der hovedsagelig ligger i den

sydlige del af plantagen, kan nævnes oldtidsagre,

Harrildgård, nedlagt dambrug, engvandingsanlæg,

gamle brønde samt Carstenschiolds Høj.

I løbet af ugen vil der blive køreture i området.

Om onsdagen er der fællesspisning og familiedag

med aktiviteter som toppekørsel og ringridning.

Der kan allerede nu tilmeldes, og sidste tilmeldingsfrist

er 27. juni til Jan Stougaard, tlf. 2680

2033 eller Kurt Møller, tlf. 4140 9821.

Kom og vær med til at bakke op om at lave

nogle aktiviteter på tværs af selskaberne.

Stemningsbillede fra pløjedommerkursus hos Hardi Christiansen i Odder. Fra VKS deltog Aage Jensen, Charles og Susanne

Madsen samt Pernille Lauritsen. Foto: Pernille Lauritsen.

Køresporten 2·2010

63


østjysk Køre Selskab

www.oeks.dk

Formand: Mia Hedegaard Hansen

Nørresnedevej 106, 8762 Flemming

tlf. 7690 0019, 6045 8569, mjhansen@vip.cybercity.dk

træningsstævne 21. februar

Vi skulle efter planen have afholdt træningsstævne,

men det hvide vejr har jo desværre

gjort, at det er så som så med træningen,

hvorfor vi desværre ikke kunne samle nok til

et stævne. I stedet var vi en lille flok kuske og

grooms, der trænede dressur hele formiddagen

under kyndig vejledning af blandt andre Vagn

Axel. Tak for hjælpen. Over middag stillede vi

en toppebane op, som næsten alle kuske prøvede

tre gange Vi havde en dejlig dag, hvor der

var rigtig god mulighed for at få snakket sammen

på kryds og tværs og hjælpe hinanden, Vi

snakkede om, at det kunne være dejligt med en

træningsaften en gang om ugen, her hvor vejret

driller lidt, det arbejder vi videre på. Tak for

en rigtig god dag.

Staldvandring i Vestjylland 27. februar

Vi startede hos familien Bloch, som viste deres

mange fine køreponyer frem. Familien Bloch

bor skønt i det vestjyske med å i baghaven og

masser af andre dejlige træningsfaciliteter.

Udover velplejede heste, traditionelle gamle

vogne, nye gule maratonvogne og et velfriseret

seletøjsrum, viste Poul også sine mink og

de mange farverige fugle frem, som alle var

topcup

Så skulle første afdeling af topcup 2010 på Dyrskuepladsen

være kørt. Næste afdeling er MKS

vært for den 1. maj.

64 Køresporten 2·2010

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen

Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899,

6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

mindst lige så godt plejet og passet, som de

cirka 24 heste. Det var en fornøjelse at se det

hele. Inden vi kørte videre var familien vært

ved kaffe og kage. Tak for det.

Næste stop var hos Bjarnes (Net-op) privat

adresse. Bjarne har ikke helt så mange heste

som familien Bloch, men den samlede vægt

sniger sig nok op på det samme. Bjarne har

seks Friesere af den store slags og så to Boulonnais

i hvid samt en lille sort Shetlænderpony,

som nok er det eneste Bjarne ikke tør

sælge. Det er nemlig barnebarnet Rasmus, der

bruger den til både at køre med og ride på. Hos

Bjarne var den ene længe fyldt af vogne til små

og store heste, så alle kunne finde den model,

de lige går og drømmer om. Nogen kunne

bruge en lille sulky til deres shetter, mens

andre gerne ville have en easy-step vogn med

blinklys, bremselys og ekstra fjedre i sædet,

men så vidt vides, blev der ikke handlet vogne

denne dag. Sidste stop var i butikken Net-op,

hvor der jo findes alt, hvad vi kan forestille os,

vi mangler og lidt til. Her var der også stillet

kaffe frem, og efter en kold dag nød folk vist at

komme lidt ind i varmen, så der blev handlet

og snakket af de ca. 30 personer, som havde

valgt at deltage denne dag. Tak for kaffe og for

en rigtig dejlig dag til begge familier.

træning på Gl. Estrup

Så er træningen på Gl. Estrup gået i gang. Træningen

foregår onsdage i lige uger. Flere informationer

ved henvendelse til Jens Carl Grouleff, tlf.

6163 1235.


Kursus med Finn Qvist 15.-16. maj

Igen i år er det lykkedes at få Finn Qvist til at

komme og undervise os. Kurset er over to dage,

så vi forventer, at der vil være mulighed for at

køre to omgange pr dag. Udgifter til kurset vil

blive delt mellem deltagerne. Tilmelding skal ske

til Svend Jakobsen, tlf. 2917 0970 senest 1. maj. Vi

forventer, at det vil foregå på Vestbirk Ridecenter.

Forårstur i Glud 16. maj

Poul Wiin Sørensen kører igen i år en forårstur

omkring Glud. Alle er velkomne. Flere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Poul, tlf. 7568

3784.

Brugskørseltræning 25. maj

Så er der mulighed for at prøve at køre brugskørsel.

Vi holder træningsaften hos Hardi Christiansen,

Rude Havvej 117, 8300 Odder.

træning hos toproset i Skanderborg 8. og

22. juni

Hos Ausza og Henrik vil der være mulighed for

at prøve flere forhindringer. Samtidig skulle vi

gerne bruge de to aftener på træning af de forhindringsdommere,

som vi skal have til vores

Landsstævne. Så hvis du ikke er blevet indkaldt

som forhindringsdommer, så ring hurtigst muligt

til CB, tlf. 6178 1189 og meld dig. Vi skal bruge

21 stk.

Dyrskue

Finn Sandkvist er blevet spurgt, om vi vil lave

et show den 11. juni på dyrskuepladsen. Er der

nogen, som kunne tænke sig at være med så ring

til Finn, tlf. 6136 6679.

Landsstævne

Vi holder landsstævne den sidste weekend i

august, og ikke som der står i kalenderen i maj.

Vi er godt i gang med forberedelserne, og vi syntes

selv, det går planmæssigt. Banepersonalet

tripper for at komme ud at måle op og håber,

sneen snart forsvinder, men de kan jo sagtens

bruge en hånd. Dyrskuepladsen i Horsens er

booket, og det gode vejr er allerede bestilt til

den 27. 28. og 29. august, så husk og sætte X i

kalenderen. Der bliver også åbnet en kombineret

debutant- og juniorklasse, så der skulle blive

plads til alle. Et stævne af denne størrelse kræver

mange hjælpere, så har du tid, kortere eller længere

tid i løbet af weekenden eller i dagene op

til, så henvend dig til Carl Bjarne. Allerede nu er

der opgaver, der skal løses. Vi prøver at holde jer

informeret gennem hjemmesiden, men er der

spørgsmål, så kontakt os endeligt.

Finn Qvist kommer 15.-16. maj for at holde kursus for

ØKS’ kuske. Foto Ole Jespersen.

Køresporten 2·2010

65


Sælges. maraton/træningsvogn, gummivogn

med bænke, musefælde/phaeton, bringestadsseler,

Gøtke bringearbejdsseler med omgang.

Alt passer pony I. Tlf. 8696 2180.

Alt til kørsel med 2-spand pony III (Welsh

Mountain sek. A) sælges grundet ophør med

kørsel. Seler, krydsliner, gamacher, forklæde,

dækkener, kort sagt: Alt. Det hele er velholdt.

Ring 6180 1894 og lad os tale om prisen.

Ingrid Berner Larsen.

Vogne sælges. Elegant Victoriavogn, årgang

1897, original kaleche og indtræk, meget velholdt,

35.000 kr. Brudekaret, hvid, topersoners

coupé, nyrestaureret, originalt silkeindtræk,

55.000 kr. Lille Char-á-banc, blå totalrestaureret,

15.000 kr. Jagtvogn, naturtræ, højt kørt

vogn, håndbremse, ved indstigning trækkes

bagsædet ud, velholdt, 22.000 kr. Bent Pedersen,

Svinninge, tlf. 5926 5544.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5,orup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

66 Køresporten 2·2010

Køb-Salg-Bytte

Sælges. Hesteomgang, ca. 1880, i god stand

med tærskeværk og hakkelsesmaskine, 6.000

kr. Fiona radsåmaskine, 3m, 27 rk. autostyret,

sår hvert år med hesteforspand, 9.000 kr.

10-personers Char-á-banc, ca 1920, Aarhus

Vognfabrik, totalrestaureret og med skivebremser,

30.000 kr. Fire spanske ungheste,

skimler, tre hopper og en hingst. Bent Pedersen,

Svinninge, tlf. 5926 5544.

Sælges. Gl. Char-á-banc 6-personers, 1- og

2-spand hest, flot model, buede former, sundt

træ. Polskbygget træningsvogn, 6-personers,

skiver for og bag, 1- og 2-spand hest. Tlf. 2536

4807 efter kl. 19.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,- ekskl. moms

1/2 side kr. 550,- - -

1/3 side kr. 440,- - -

1/4 side kr. 385,- - -

1/8 side kr. 220,- - -

Tilbud gives på

opsætning af annoncer.


Salg af hestevogne

Alt i restaurering af vogne

Se vores store udvalg på internettet

www.1hk.dk

Svend Aage Lauridsen

Knudmosevej 26

7400 Herning

Tlf. 9712 8532/mobil 2012 8532

post@1hk.dk


KOIER

Omnibus, Chretien, Bordeaux

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Jylland Sjælland

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen

Haderslevvej 109 Slimmingevej 28-30

6760 Ribe 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0203 Tlf. 4076 5650

mail@koier.com

www.koier.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!