4 - Ribe Stift

ribestift.dk

4 - Ribe Stift

Nyhedsbrev

Ribe Stift

September, oktober og november

Vision – visse-vasse

Visionsoplægget på hjemmesiden til

debat

Af Biskop Elisabeth Dons Christensen

Man kan jo altid blive klogere. Jeg

husker f.eks. hvordan jeg i 1996 havde

en noget spids artikel i Ribe Statsseminariums

årsskrift, som dette år

skulle hedde: ”Visioner”. Jeg skulle

skrive om ”Skolen som den gode opdrager”,

hvilket, jeg stadig mener, er

forældrenes opgave. Men jeg benyttede

lejligheden til at tage selve ordet

Vision under kærlig behandling.

Som det religiøst betingede ord, det

er, forestillede jeg mig ”indianeren,

der efter fastende at have været overladt

til naturens ensomhed og frygtindgydende

farlighed i ugevis nu endelig

er beredt til at modtage den vision,

som vil sætte ham i kontakt med

de himmelske magters store ånd Wakan

Tanka, hvorefter en uendelig fred

og helhed vil kunne manifestere sig,

selv midt i det jordiske kaos”.

For drømmen om paradis, fred og

ingen fare her på jord har det i de forkerte

hænder med at kamme over og

blive til det modsatte af det, drømmen

oprindelig gik ud på.

Så når der tales om visioner, må der

fares med lempe. Som undertitel havde

jeg da også valgt: ”Vision som religionserstatning”.

Og derfor forstår

jeg egentlig godt den tilbageholdenhed,

der ude i stiftet måtte være, når

der nu på Ribe Stifts hjemmeside findes

en ”Vision for Ribe Stift”.

Hvad er det for noget nymodens

tøjeri, hende biskoppen og hendes

Glasmosaik, Ribe Domkirke.

provster nu har siddet og brygget

sammen? Er det fordi de ikke har andet

fornuftigt at tage sig til? Eller bare

fordi hun gerne vil være med på noderne?

Eller fordi hun har glemt, at

folkekirkens menigheder er de bærende

og at uden dem og deres helt

normale daglige virke for forkyndelse

og formidling af den kristne tro, kan

både hun og provsterne selv gå ind i

deres visionstelte – og blive der uden

nogen overhovedet vil savne dem?

4

6. årgang

2009

Nej, jeg har den allerstørste respekt

for alt, hvad præster og menighedsråd

gør og arbejder med lokalt. Uden jer,

menighed, folk og præster ingen kirke.

Så enkelt er det.

Men i en tid, hvor ½% af vore medlemmer

forlader os hvert år – og det

gælder desværre også i Ribe Stift – så

bliver vi nødt til at overveje, hvordan

vi bedst er kirke i fremtiden. Om ikke

andet så fordi vi nok alle ender med at

skulle spare på ressourcerne og bliver

nødt til at prioritere, hvor vi vil lægge

vore kræfter. Hvad er det, vi vil?

Hvad er vigtigt? Hvis der er noget,

der er meget vigtigt, hvad er så mindre

vigtigt? Hvad kan vi bedst gøre

alene som sogn? Hvad vil være godt

at indgå i et tættere samarbejde med

andre om? Alene det at begynde at tale

om mål og om en vis form for prioritering

er afklarende.

Ribe Stifts vision skal nemlig ikke

være nogen religionserstatning. Heller

ikke nogen erstatning for det virkeligt

levende og levede liv lokalt.

Tag blot vort oplæg som det, det

er: Et debatoplæg, som man ude i de

enkelte sogne kan diskutere videre

om og blive bevidste om sognets egne

prioriteringer. Ændre der hvor det

tiltrænges at nyt bygges op og ellers

holder fast i det gode, gamle, som vi

alle holder af.

Stiftsmødet den 1. oktober, hvor

I alle fjern og nær er hjertelig velkomne,

vil jeg fremlægge mine tanker

mere uddybende, men jeg kommer

også gerne ud og deltager i debatten

i sogne og provstier, der hvor

det måtte ønskes.


Øst Vest – Luther bedst

(eller Øst – Vest – lutter fest!)

Af Liselotte Demant

Han havde taget sin violin med. Han er

84 år, og det var anden gang i sit liv, han

var i udlandet. Første gang var, da han

som ungarsk krigsfange blev sendt til

Sovjetunionen efter Anden Verdenskrig.

Nu var han sammen med 31 andre ungarere

fra byen Krizba i Transsylvanien en

uge i Danmark, inviteret af foreningen

”Øst Vest – Luther bedst”. Og ligesom

alle de andre medlemmer af foreningen

”Danskerne i Krizba” privat indkvarteret.

Han boede hos Sabine og Hans Jeppe

i Sneum sogn. Da alle værterne i Sneum

efter søndagsgudstjenesten i Sneum kirke

sammen med deres gæster holdt madkurvefrokost

ude på diget, stillede han

sig op på digekronen og spillede på sin

violin. Ved middagen om aftenen i Sønderris

Sogenehus efter festgudstjenesten

i Guldager kirke, spillede han også på sin

violin.

Hun hedder Irma og er slet ikke så

gammel som hun ser

ud til. Under 65 år.

Hun er formand for

”Danskerne i Krizba”,

og hun og hendes

mand Andreas

boede hos Lisbeth og

Erhard i Tjæreborg.

Da vi havde været ude

i Hjerting kirke og haft

Arne Maarup til at fortælle,

fortsatte vi til Vejers

strand. Det var det

dejligste maj-solskinsvejr

med en frisk blæst. De

fleste af vore gæster havde

aldrig været ved havet. Nu

måtte hun ud at mærke det. Af

med sko og strømper og så Lisbeth

under armen.

Robin er 12 år og var med sin mor

i Danmark, mens faren og lillesøsteren

var blevet hjemme. Han har engelsk

i skolen. Robin og hans mor boede hos

Pia og Nicolas og deres to børn i Esbjerg.

Mens Pia passede orglerne i Sneum

og Tjæreborg kirker, var Nicolas og

de tre børn på cykeltur rundt i Esbjerg,

hvor de beså seværdigheder

i børnehøjde. Men det helt

store sus fik Robin nu, da de

på hjemrejsen via København

var i Tivoli. Kristian Bundgaard

fra Darum, som ledsagede

dem, havde nemlig den store

pung med.

Og sådan kunne man blive

ved. De 32 ”danskere fra Krizba”

og de mange medlemmer

af ”Øst Vest – Luther bedst”

fra Sneum, Tjæreborg, Bramming,

Darum, Hjerting, Vor

Frelser, Guldager og Nordby

sogne havde en travl, men

uforglemmelig uge sammen i

dagene før pinse. Med et program,

der var både kirkeligt og

folkeligt – og mættende! Med

besøg og frokost hos biskoppen,

fællesspisning i Darum,

suppe, steg og is i Tjæreborg,

fest i både Guldager og Sneum,

men hele tiden bundet sammen

af vort fælles kirkelige tilhørsforhold

som evangelisk luther-

ske. Vi som

forvænte danskere, de

som tilhørende et både kirkeligt og nationalt

mindretal i Rumænien. Humør og

hjertelighed danner bånd.

Nogle af oplevelserne står særligt tydeligt

i hukommelsen nu bagefter, som

fx da vi sejlede ud i Grådyb om bord på

motorbåden Sønderho, og det gik op for

os, at det for langt de fleste af vore gæster

var første gang i deres liv, de stod til

søs. Alle sanser var i brug. Eller da alle

de 32 danskere fra Krizba stillede sig op

i koret i Guldager kirke ved festgudstjenesten

og sang. Derfor er vi også allerede

gået i gang med at planlægge vort næste

besøg i Krizba. Det bliver i 2011.

PS: ”Øst Vest – Luther bedst” blev

stiftet i 1999 og har til formål at samarbejde

med menigheder i Østeuropa. Foreningen

har ca. 100 medlemmer, hovedsageligt

i Skads provsti og Ribe Domprovsti.

Kontingentet er 50 kr. årligt. Vi

har 4 gange haft besøg fra Rumænien,

heraf to med mange gæster, og 3 gange

har vi været en større flok, der har besøgt

vore venner i hhv. Rumænien og Ungarn.


Nye medarbejdere ved

Stiftsadministrationen

Inden for de sidste år er der kommet en

del nye medarbejdere ved stiftsadministrationen.

Det skyldes dels generationsskifte,

dels at nogle medarbejdere, som har arbejdet

i administrationen i mange år, har ønsket

at prøve andre udfordringer.

På det sidste har 2 virkeligt erfarne

medarbejde valgt at gå på efterløn/pension.

1. august gik bogholder Karen Margrethe

Puggaard på efterløn, og 1. september

gik Aase Nissen på pension. Når erfarne

medarbejdere holder op, taber en arbejdsplads

meget tradition og erfaring, men det

giver samtidig mulighed for måske at nyvurdere

arbejdsgange og -opgaver.

Løn- og personale afdelingen har i det

sidste år fungeret som et team med 3 medarbejdere.

Nu har administrationen valgt

også at danne et sekretariatsteam. Det nye

team er en blandet ”landhandel”, som rækker

fra opgaver som vicevært over hjemmeside,

publikationer og journal til bogfø-

Kursus om

“Religiøst søgende

– kirkens svar”

i menighedshuset ved Rindum kirke v/Ringkøbing

fredag den 31. oktober 2009 kl. 16.30 – 22.00.

Programsekretær ved DR Iben Thranholm holder

foredrag om ”De religiøst søgende i mit sogn – hvordan

når vi dem med budskabet” og biskop Elisabeth

Dons Christensen holder foredrag om ”Hvordan kan

og skal vi løse opgaven omkring mission i Ribe Stift”.

Indbydere er biskop Elisabeth Dons Christensen,

provst Lone Anette Hvejsel og Stiftsudvalget for Mission

i Ribe stift.

Deltagerafgiften er kun 200 kr. inkl. middag og

drikkevarer. Hvis menighedsrådet ikke refunderer deltagerafgiften

for andre interesserede deltagere, kan

man ved tilmeldingen anmode om fritagelse.

Deltagere er menighedsråd, præster, medarbejdere

og andre interesserede.

Tilmelding sker til:

Folkekirkens Mission

v/Ib Ansgar Jensen,

Lindelunden 64, 6705 Esbjerg Ø,

tlf. 74144755,

mail: ansgar@esenet.dk,

senest 26. oktober.

ring og regnskab.Sekretariatsteamets

vigtigste

opgave er at

være et serviceorgan

i

administrationen

internt,

men også ud

ad til.

Opbygningen

af teams skulle

gerne sikre en bedre

arbejdsfordeling i administrationen.

Det gælder i hverdagen,

men også under spidsbelastninger og

ferieperioder. Indadtil skulle den nye opbygning

gerne give en større arbejdsglæde

og –tilfredshed – udadtil skulle det gerne

komme til at betyde en endnu bedre ”kundebetjening”.

Assistent Dorte Ib,

sekretariatet.

Ansat august 2009.

Bogholder Jette Jepsen,

sekretariatet. Ansat juli 2009.

Stiftsadministrationen lægger meget

stor vægt på at betjene menighedsråd,

provstier, præster og andre på bedste og

venligste måde.

Nye medarbejdere, som ikke er blevet

præsenteret i Stiftsnyt:

Vikar Gitte Jørgensen,

sekretariatet.

Assistent Maje Lehnemann,

Løn- og personale.

Ansat oktober 2008.


Heine Holmgaard: At give det videre

Lohse 2009. 201 sider

Boganmeldelse af Daniel D. Kristiansen,

sognepræst og stiftspræst for Folkekirkens

Mission

Mon ikke kun de færreste menighedsråd

har en klar strategi for kirkens diakonale

satsning, sådan som kirkeministeriets

”grønne betænkning” jo ellers lagde op

til at alle skulle have? Sognepræst Heine

Holmgaard har begået en meget praksisorienteret

bog om det, han kalder menighedsdiakoni

– om et hverdagsliv under

diakoniens fortegn. At leve et diakonalt

hverdagsliv handler iflg. forfatteren om

at lade sine naturlige og gudgivne evner

stå til rådighed for medmennesket. Og de

gudgivne evner har ethvert menneske lige

ved hånden, nemlig øjnene, ørerne, hæn-

Af- og tilgang af præster

Ribe Domprovsti

Ribe Domsogn-Seem

Erling Kristensen er ansat som fungerende

sognepræst i Ribe Domsogn-Seem pastorat

under Torben Brammings studieorlov

i perioden 1. september – 30. november

2009.

Malt Provsti

Lintrup-Hjerting-Sønder Hygum

Sognepræst Henrik Andersen er bevilget

afsked med udgangen af oktober måned

2009.

Varde Provsti

Hodde-Tistrup

Sognepræst Lars Bom Nielsen har tjenestefri

til tjeneste som feltpræst i perioden

1. august 2009 – 28. februar 2010.

Jesper Hyldahl vikarierer i perioden.

Skads provsti

Gjesing

Sognepræst Michael Wagner Brautsch er

ansat i stillingen som sognepræst (kbf) fra

den 1. august 2009.

Jerne

Sognepræst Jens Christian Jensen er meddelt

afsked med udgangen af oktober måned

2009.

Sædden

Sognepræst Bent Skovhus Christensen er

bevilget tjenestefrihed til studieorlov i pe-

derne og munden. Disse fire gaver afspejler

hverdagsdiakoniens fire faser, nemlig

at se, lytte, hjælpe og tale med medmennesket.

Rækkefølgen er afgørende og svarer

til den vi alle har modtaget Guds kærlighed

i. Hovedafsnittet er bygget op over

disse fire overskrifter og er skrevet i et let

og ligetil sprog med mange eksempler, og

man kan mærke forfatterens engagement i

sagen. Bogen indledes med et længere kapitel

om selvværd og kristent menneskesyn.

Ethvert menneske er villet og elsket

af Gud, og forfatteren hævder, at ”skabelsens

evangelium” her er en glemt forudsætning

for at erkende sin egen og medmenneskets

uendeligt høje værdi. Spaltepladsen

her tillader ikke en kritik af dette

skabelsesteologiske udgangspunkt, selv-

rioden 1. oktober – 31. december 2009.

Randi Sandal vikarierer i perioden.

Skjern provsti

Nørre Omme – Ørnhøj

Sognepræst Ole Rasmussen har tjenestefrihed

til feltpræstetjeneste i perioden 10.

oktober 2009 – 7. februar 2010.

Pastor Christian Haahr Andersen vikarierer

i perioden.

Ringkøbing

Ny Sogn- Gammel sogn

Sognepræst Hans Ole Krebs Lange er bevilget

tjenestefrihed til studieorlov i perioden

1. oktober – 31. december 2009.

Pia Lützen vikarierer i perioden.

Grene Provsti

Grindsted o.a.

Dorte Kirkegaard er ansat i stillingen som

o.a. sognepræst fra den 15. august 2009.

Grene o.a.

Solvej Paabøl Andersen er ansat i en nyoprettet

stilling som o.a. sognepræst fra

den 15. august 2009.

Tønder provsti

Rømø

Sognepræst Claus Helsbøl er bevilget tjenestefrihed

til studieorlov i perioden 1.

august – 31. oktober 2009.

Preben Salomonsen vikarierer i perioden.

om det nok kunne være berettiget. Men alt

i alt en anbefalelsesværdig lille bog, som i

øvrigt er forsynet med et omfattende studiemateriale

med korte oplæg, øvelser (!)

og spørgsmål.

Ribe Stift

Korsbrødregade 7, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 18 00 – Telefax 76 88 56 35

E-mail: kmrib@km.dk www.ribe.stift.dk

Åbningstid:

Mandag-torsdag kl. 9.30 - 15.00

Fredag kl. 9.30 - 14.00

Telefontid:

Mandag-torsdag kl. 10.00 - 15.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Stiftkontorchef: Benedikte Holm

Biskop

Biskop Elisabeth Dons Christensen

Træffes efter aftale eller mobil 21 45 77 85

e-mail elch@km.dk

Nyhedsbrev for Ribe Stift udsendes 1/12,

1/3, 1/6 og 1/9 til alle, der arbejder i og

for folkekirken i stiftet. Deadline den 1.

måneden før. Nyheds brevet kan også ses på

stiftets hjemmeside www.ribe.stift.dk

Ansvarshavende redaktør

Redaktør Claus Helsbøl har studieorlov,

men Nyhedsbrevet fortsætter.

Ribe Stift redigerer og indsamler stof til det

næste nummer med deadline 1. november.

Kontaktperson: Thue Raakjær Jensen –

e-mail trj@km.dk ; tlf.7688 5631.

More magazines by this user
Similar magazines