Almen fødevarehygiejne - certifikat - EUC Sjælland

eucsj.dk

Almen fødevarehygiejne - certifikat - EUC Sjælland

Almen fødevarehygiejne - certifikat

Kurser i Almen fødevarehygiejne

- Køge og Næstved

Der stilles i dag store krav til at alle, der har omgang med

fødevarer – både dem der transporterer, behandler og

sælger fødevarer.

Desuden skal der arbejdes efter beskrevne hygiejniske standarder,

og medarbejderne skal udføre egenkontrol.

Certifikatet står mange steder som krav i jobannoncer.

På den lovpligtige certifikatuddannelse i fødevarehygiejne, får

du mulighed for at erhverve dit certifikat, men samtidig får du

en forståelse af, hvorfor reglerne er lavet, som de er.

Der findes to forskellige kurser. Er du tosproget kan du

vælge kurset på 5 dage, hvor der er mere tid til at lære om

fødevarehygiejne.

Almen fødevarehygiejne -

obligatorisk certifikat 3 dage - nr. 45780

Mål

• Kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved

produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante

branchekoder.

• Kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter

og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan

udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

• Kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer

og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers

udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg

af fødevarer.

• Kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres

årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og

produktionsovervågning.

• Kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmningsvarmholdnings-

og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

• Kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne

og kender betydningen heraf ved håndteringen

af fødevarer.

• Kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse

af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

EUC Sjælland - din samarbejdspartner i faglighed,

når det gælder kurser og efteruddannelse

Almen fødevarehygiejne -

obligatorisk certifikat - for tosprogede 5 dage - nr. 43346

Mål

• De sammen som det andet kursus, plus følgene:

• Kan kommunikere om de almene og faglige emner inden for almen

fødevarehygiejne,

• Kan kommunikere i praktiske samarbejdssituationer og i forbindelse

med praktisk arbejde vedrørende almen fødevarehygiejne. På hold

med deltagere med lavt læse- og skriveniveau lægges hovedvægten

på mundtlig kommunikation, herunder lytte- og talefærdighed.

• Kan omsætte viden, erfaringer, holdninger og handlinger i forhold til

relevante områder inden for almen fødevarehygiejne fra deres egen

kultur til den danske kultur og tilbage igen og øger herved deres to

kulturelle kompetence.

• Kan forholde sig til egne kulturelle og holdningsmæssige barrierer

og til egne handlemuligheder i forhold hertil.

Bevis/certifikat

EUC Sjælland udsteder beviser til de personer, der efter underviserens

vurdering har opnået uddannelsens mål.

Fødevaredirektoratets hygiejnecertifikat ved bestået prøve.

mar12


Almen fødevarehygiejne - certifikat

Find dit næste kursus

Tjek kursuskalenderen på www.eucsj.dk for næste kursus

samt online-tilmelding.

Tilmelding

Alle skal tilmelde sig elektronisk via kursuskalenderen på www.eucsj.dk

Er du i beskæftigelse/selvstændig

er det din virksomhed og/eller dig, der står for tilmeldingen.

Er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

går du selv ind og tilmelder dig kurset.

Er du ledig uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Er du ledig og på kontanthjælp

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Økonomi - 2012 priser

Beskæftigede/selvstændige

Kursuspris for ufaglærte/faglærte

118 kr. pr. dag (faglige kurser) eller 178 kr. pr. dag (for it og øvrige kurser)

Kursuspris over faglært niveau, find prisen i kursuskalenderen.

Godtgørelser for ufaglærte/faglærte

Der ydes VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til 80 pct. af

dagpengesatsen (630 kr. pr dag). Derudover kan der søges om befordringsgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi efter gældende regler.

Godtgørelserne skal søges elektronisk via efteruddannelse.dk.

Dette kræver en digital signatur.

Vær opmærksom på eventuel refusionsmulighed fra kompetencefond.

Ledige

Som ledig betaler du ikke selv for at komme på kursus.

Under kurset modtager du en ydelse, svarende til det du plejer at få

(dagpenge/kontanthjælp). Hvis du ønsker at søge transportgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi kontakt dit jobcenter eller anden aktør.

Virksomhedsrådgivning - kompetenceudvikling

Trænger din virksomhed til sparring omkring medarbejder- og organisationsudvikling,

så kontakt EUC Sjællands erfarne konsulenter inden for

kurser og efteruddannelse.

Lars Christensen Tlf. 25 23 58 43 eller lach@eucsj.dk

Bente Egede Tlf. 40 35 17 07 eller beep@eucsj.dk

Ole Nørvang-Holm Tlf. 25 23 58 06 eller olho@eucsj.dk

Velkommen til kurser og efteruddannelse

EUC Sjælland

Kursussted

Læs mere om kursusstedet på www.eucsj.dk

- kantineforhold, offentlig transport og ruteplanlægning m.v.

Spørgsmål

Du kan kontakte kursussekretæren:

• Køge

Helle Andersen

Tlf. 25 23 57 92

E-mail: hean@eucsj.dk

• Næstved

Pia Jensen

Tlf. 22 57 22 00

E-mail: pije@eucsj.dk

I afdelingen vil du møde følgende faglærere:

Anne-Marie

Hagendam

anmh@eucsj.dk

Hanne

Hansen

haha@eucsj.dk

- Medarbejder- og organisationsudvikling

- Kompetencevurdering

- Skræddersyede kurser

- Rådgivning og vejledning

- Uddannelsesplanlægning

Lyngvej 25C, 4600 Køge

Malervænget 4, 4700 Næstved

Anne

Herbert

anhe@eucsj.dk

EUC Sjælland i Køge, Haslev, Næstved

tlf: 55 75 33 00 • www.eucsj.dk

More magazines by this user
Similar magazines