Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing)

denmotiverendesamtale.dk

Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing)

Den Motiverende Samtale

En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag

Gregers Rosdahl – cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers


Indledning og formål

• At give dig en introduktion til Den Motiverende Samtale

• At introducere dig til grundantagelserne i metoden

• At fortælle om metodens evidens

2


Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing)

En samtaleteknik udviklet til at motivere mennesker til forandring

Udviklet af de to psykologer Miller og Rollnick (første artikel i 1983)

Oprindeligt udviklet til samtaler om alkohol

Bruges i dag ved mange former for samtaler: fællesnævneren er

samtaler omkring forandring af adfærd

Evidensbaseret og er anerkendt internationalt som en effektiv metode

3


Tankpassermodellen for motivation

4


Tankpasseren

5


Hvad er det aktive element i forandring?

Stabil

tilstand

– Status

quo

Hvad er det

aktive element

i forandring?

6

Stabil

forandring

– Ny status

quo


To grundantagelser i Den Motiverende Samtale

Sammenhæng mellem

sprog og handling

Sammenhæng mellem rådgiverens

adfærd og klientens sprog

Forandring

7


En kausal forbindelse mellem rådgiverens adfærd, det klienten siger

og det klienten efterfølgende gør

Rådgiverens

adfærd

Klientens

sprog

8

Klientens

adfærd


En definition af Den Motiverende Samtale

En klientcentreret, styrende metode til

at fremme indre motivation for forandring

ved at udforske og afklare ambivalens

Miller & Rollnick 2002 s. 47

9


Klientcentreret og styrende

Klientcentreret:

• Samarbejde

• Autonomi

• Situation

• Ønsker

• Egne grunde

Den

Motiverende

Samtale

10

Styrende:

• Forandringsudsagn

• Spørge

• Reflektere

• Opsummere

• Støtte


1. antagelse:

En kausal forbindelse mellem klientens sprog og handling

Rådgiverens

adfærd

Klientens

sprog

11

Klientens

adfærd


Mennesker skal selv argumentere for forandringen

• ØNSKE: Jeg kunne godt tænke mig et sundere

helbred

• EVNE: Jeg tror godt jeg kan ændre min kost

• GRUND: Det vil være godt for min diabetes

• NØDVENDIGHED: Jeg er simpelthen nødt til det

ellers…

• FORPLIGTELSE: Så i morgen tager jeg kontakt til

min læge

• TAGE SKRIDT: Forleden fik vi flæskesteg og jeg

spiste ikke sværen

12


Forandringsudsagn er som toppen af et isbjerg

Helbred

Familie

Job

13

Kan

ikke

huske

Venner

Hvor

ender

jeg?


Forbindelsen mellem klientens sprog og klientens efterfølgende handlinger

Processen med at vække og forme klientens sprog hen imod forandring under

terapisessioner er blevet inddraget som en årsagsmekanisme i Motivational

Interviewing (MI). I overensstemmelse med Bems selvopfattelsesteori (1972)

opstillede Miller og Rollnick (1991, 2002) hypotesen om, at det er det at ytre en

mening, enten for eller imod forandring, der fremkalder troen på det. Følgelig:

klienter, der taler for forandring i MI-sessioner, er faktisk i gang med at

overbevise sig selv om, at forandre sig mens de taler.

(Theresa B. Moyers (ph.d.) & Tim Martin (ph.d.).

Journal of Substance Abuse Treatment 30 (2006) 245-251).

14


2. antagelse:

En kausal forbindelse mellem rådgiverens adfærd og klientens sprog

Rådgiverens

adfærd

Klientens

sprog

15

Klientens

adfærd


Forholdet mellem rådgiveradfærd og klientens sprog

SCOPE (Sequential Code for Observing Process Exchanges)

Forholdet mellem MICO og MIIN og

forandringsudsagn

MICO: 17% sandsynlighed for FU

MICO: 2% sandsynlighed for SQ

MIIN:: 13% sandsynlighed for FU

MIIN: 8% sandsynlighed for SQ

Kilde: Moyers 2006 (38 samtaler)

16

Forholdet mellem konkret

rådgiveradfærd og forandringsudsagn

Spørgsmål om problemer: 49% FU - 6% SQ

Refleksion af FU: 44% FU – 3% SQ

Spørgsmål om fordele: 36% SQ – 26% FU

Refleksion af SQ: 38 % SQ – 7% FU

Kilde: Moyers 2009 (118 samtaler)

Motivation og forandring er i stor udstrækning

et relationelt fænomen


Forbindelsen mellem rådgiveradfærd, klientens sprog og handlinger

Frekvensen af MICO adfærd forudsagde hvor meget klienten drak efter uge 5:

jo mere MICO adfærd jo mindre drak klienten pr. uge. Disse data giver

foreløbig støtte til den antagede kausale kæde der indikerer, at klientens

udsagn i terapisessioner kan påvirkes af terapeuten, der kan bruge denne

indflydelse til at forbedre resultaterne af behandlingen. Selektivt at fremkalde

og styrke forandringsudsagn foreslås at være den aktive del i Den Motiverende

Samtale

Moyers et al, 2009

From in-session behaviors to drinking outcomes:

a causal chain for MI

17


En kausal forbindelse mellem rådgiverens adfærd, det klienten siger

og det klienten efterfølgende gør

Rådgiverens adfærd Klientens udsagn Klientens adfærd

Empatisk

Spørgende

Autonomi

Optimisme

Ønsker

Evner

Grunde

Nødvendighed

Forpligtelse

Tage skridt

18

Forandring


Virker det?

Lundahl: A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies

Effekten

Effekten af MI

sammenlignet med andre

metoder:

14%

4%

Passiv Aktiv

Tid

Hvor meget tid bruger man i

MI på at nå samme resultat

sammenlignet med andre

metoder:

207 min

19

308 min

Varighed

Varigheden af MI

sammenlignet med andre

metoder (passiv+aktiv)

3 mdr.: 7%

4-12 mdr.: 14,5%

13-24 mdr.: 12%

25+ mdr.: 12%

More magazines by this user
Similar magazines