26.07.2013 Views

ØBs SeniorKlubs rejse til Tyskland

ØBs SeniorKlubs rejse til Tyskland

ØBs SeniorKlubs rejse til Tyskland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Afrejse: 13.09.2013

Hjemkomst: 15.09.2013

ØBs SeniorKlubs rejse til Tyskland

R e j s e p l a n

13.09.2013. Østbirk-Greifswald.

Vi kører fra Velux i Østbirk kl. 08:00, og starter dagen med en kop buskaffe og et rundstykke. Via

Padborg, Neumünster og Lübeck går turen, med passende pauser, til Greifswald. Undervejs, ca. ved

12-tiden, indtages frokosten.

Indkvartering og aftensmad på Mercure Hotel.

14.09.2013. Usedom - Peenemünde.

Der er ikke langt fra Greifswald til den spændende og mondæne ferieø Usedom. Her får vi historien

om badeturismens start i såvel kejsertiden som i DDR-tiden. I dag er strandpromenaden flot, poleret

og friseret og de mondæne villaer, hoteller og ferielejligheder tager sig flot ud, lige ud til Østersøen.

En anden spektakulær seværdighed på Usedom er resterne af det raketforsøgsanlæg, Hitler lod

opføre under 2. verdenskrig. Her udvikledes raketterne V1 og V2, som var forløberne for den

raketvidenskab, der senere skulle bringe mennesket til månen. Aftensmad på hotellet

15.09.2013. Wismar – hjemrejse.

Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod Danmark. Vi tager en lille formiddagspause i

den smukke hanseby, Wismar, inden vi kører videre op mod Østbirk. Aftensmaden indtages i

Rødekro.

P r i s : 2 2 0 0 k r .

P r i s e n i n k l u d e r e r

Transport i 4-stjernet langtursbus

Buskaffe og rundstykke på udrejsen

2 hotelovernatninger

2 x morgenmadsbuffet

3 x frokost

3 x aftensmad

Entré og rundvisning på det historiske museum i Peenemünde

Rejselederassistance


Tilmelding

Tilmelding til Sonja Falk på tlf. 75 667264/20117325.

Seneste tilmelding den 20. august 2012 kl. 12.00

Ved tilmeldingen opgives:

Navn – det der står i ens pas

Valg af afbestillingsforsikring

Valg af rejseforsikring (husk fødselsdato)

Hvem der deles værelse med

Ønske om enkeltværelse

Evt. spørgsmål til Carl Gerstrøm på 23 46 56 03 eller gerstroem@mail1.stofanet.dk

Vi håber på god deltagelse!

Med venlig hilsen

ØB Seniorklub

01.03.2013/CG

F:/senior 2013/invitation Tyskland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!