Læs side 28 i MiljøDanmark nr. 3, 2005

mim.dk

Læs side 28 i MiljøDanmark nr. 3, 2005

❙ UD I NATUREN MED NATURVEJLEDEREN ❙ AF SARAH FRIIS ELKJÆR ❙

Over 140 naturskoler og naturcentre i Danmark

www.skovognatur.dk giver et overblik over, hvor naturvejlederne og mere end 140

naturskoler og naturcentre findes i Danmark. På naturskoler og centre kan du se

udstillinger om natur i mange forskellige afskygninger som for eksempel Vadehavets

specielle natur og kultur, Møens Klint eller Fuglesafari på Vestamager.

Ud i naturen med eller uden naturvejleder

På www.naturnet.dk kan du finde en bred vifte af arrangementer lige fra vandre- og

blomsterture til sælsafari og opdagelsesture i naturens spisekammer både med og

uden en naturvejleder.

Du kan se et udsnit af Skov- og Naturstyrelsens udgivelser om ture og færden i naturen

her i bladet på side 41-43.

28 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

Den ægte vare i

Så enkel er naturvejledernes tilbud til danskerne. Men hvad er

naturvejledning og naturvejledere egentlig?

Ordet får måske nogle til at tænke på en lidt kedelig skole-

mesteragtig udflugt i det grønne med en flok voksne, særligt

naturinteresserede tilhørere omkring en mand i grønne gummi-

støvler.

Men naturvejledning har med årene ændret sig til at være meget

andet end kun en fortælling om, hvad gæsterne ser i naturen. I

dag er der en lang række tilbud til både børn og voksne – ikke

mindst i sommerperioden. Mange tilbud sigter også mod at give

en bredere miljøforståelse og ikke mindst – hvilket nu også er

dokumenteret – et bedre helbred.

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD


den ægte natur

MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

29


❙ UD I NATUREN MED NATURVEJLEDEREN ❙ AF SARAH FRIIS ELKJÆR ❙ FOTOS: MIKKEL ØSTERGAARD ❙

Mosen er ikke ulækker

Nysgerrige børn og forældre opdagede, at mosehuller indeholder

meget andet end plumret vand, da de tog med amtets naturvejleder

ud at rode i Fedtmosen nordvest for København.

Børnene tripper afsted i deres gummistøvler,

mens forældre og bedsteforældre

prøver at holde styr på klapvogne og løse

børn. Naturvejler fra Københavns Amt,

Jens Hæstrup, og hans to medhjælpere

har en lørdag i april inviteret børn og

voksne ud at fiske efter dyr i vandhuller.

– Mange af dyrene i vandhullet er meget

små, fortæller Jens Hæstrup.

– Derfor er det smart, at vi er med til at

vise, hvor I kan finde dem.

Modsat mange af amtets andre naturture

er det i dag børnene, som turen henvender

sig til.

Ivrige børn og forsigtige forældre

Truppen med cirka 35 børn og deres forældre

hanker op i lånte fiskenet og hvide

baljer og bevæger sig med Jens Hæstrup i

spidsen fra parkeringspladsens asfalt ud

30 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

Hvem er naturvejlederne?

Naturvejledere er uddannet til at lave aktiviteter i naturen og fortælle om de enkelte dyrs og planters

rolle i naturen som helhed. Cirka 250 "uglebærende" naturvejledere – det vil sige naturvejledere, der har

gennemført Naturvejlederuddannelsen – er ansat af Skov- og Naturstyrelsen, amter, kommuner eller private

organisationer og har meget forskellige faglige baggrunde. Nogle er skovarbejdere eller smede,

mens andre er universitets- eller seminarieuddannede. Biologer, lærere samt skov- og landskabsingeniører

udgør cirka 70 procent af naturvejlederne.

på trampede jordstier. Larmen fra forstadens

trafik forstummer i Fedtmosen, der

ligger grøn og bakket nordvest for København

mellem Herlevs tæt bebyggede villakvarterer

og betonblokke. Jens Hæstrup

slipper børn og forældre løs ved et af de

mange vandhuller.

– Tanglopperne parrer sig til hunnen

skifter ham.

Jens Hæstrup fortæller en bedstemor i

gule gummistøvler og hendes barnebarn,

Asta, om de to små dyr, som Asta har

fanget i vandhullet og nu spræller nede i

vandet i den hvide bakke.

– Det er sjovere at komme ud i naturen,

efter vi har været på tur med en naturvejleder,

siger en af mødrene, der er

kørt fra Frederiksberg til Herlev, for at

hendes naturglade søn kan se noget andet

end asfalt.

– Vi er mere opmærksomme på, hvor

vi kan finde dyrene, og Jens er rigtig god

til børn. Han kan fortælle os meget mere

om de dyr, vi fanger, end vi selv kan

finde ud af.

Små biologer i støbeskeen

Jens kalder børn og voksne sammen og

introducerer dagens konkurrence.

– Henriette og jeg er vældigt stolte

over, at vi fandt tyve dyr i mosen for en

uge siden. Hvis I kan finde bare ti af de

samme dyr, så er det meget flot af sådan

nogle unge biologer, siger han.

På jorden ligger tyve store tegninger af

de dyr, som børnene skal finde. De snupper

alle et glas og undersøger baljer og

vandkanten for myggelarver, mosesnegle,

rygsvømmere, haletudseæg og andet godt

fra mosen.


– I har vel ikke fanget flere dyr end os,

siger Jens Hæstrup forundret, da børnene

viser 21 forskellige dyr, som de har fanget

i vandhullet.

Forældrene nyder solen i græsset,

mens børnene stimler sammen om Jens

Hæstrup og lytter til hans fortælling om

hvert dyr og deres særpræg

– I har fanget et barn til en gedde.

Sådan en har jeg aldrig selv fanget i et

vandhul, siger Jens Hæstrup og peger på

en lille mørk fisk på fire centimeter.

Det var Susanne på ni år, som fangede

gedden. Hun er på tur med sin far og sin

veninde Olivia.

– Det var overhovedet ikke svært at

fange gedden med fiskenettet, siger hun

og studerer den i et forstørrelsesglas.

– Den er hurtig og har en god kamuflage,

vurderer Susanne, der sammen

med sine forældre er en flittig gæst på

turene med naturvejledere.

Da konkurrencen er slut, hjælper de

mest ivrige med at hælde dyrene tilbage

i vandhullet.

– Jeg kunne aldrig selv finde på at rode

i vandhuller, siger en mor i lyserød trøje

med en banan i hånden.

– Men måske gør jeg det næste gang,

jeg er på tur. Det er jo ikke så ulækkert,

som jeg troede.

MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

31


❙ UD I NATUREN MED NATURVEJLEDEREN ❙ AF SARAH FRIIS ELKJÆR ❙

Naturvejledning har typisk tilbud til alle

med blot den mindste interesse for natur

og miljø.

Allan Winther, naturvejleder på

Fjord&Bælt, beskriver sine gæster, som

Hr. og Fru Danmark, der ofte lever en

travl hverdag og sjældent får tid til at

tage familien med ud i naturen. Hans opgave

som naturvejleder er at være ”naturoplukker”.

– Det nytter ikke at smide den almindelige

besøgende i havnen i dykkerdragt

med det samme, siger Allan Winther.

– På naturcentre som Fjord&Bælt kan

publikum se en flig af naturen, så de bliver

nysgerrige på resten. Mit mål er altid

at få folk ud i naturen og åbne for unikke

og anderledes oplevelser, der bringer dem

tættere på naturen og viser naturen, som

en vigtig del af den verden, vi lever i.

Ikke en økomand

Naturvejledere møder tit fordomme om

deres udseende eller virke. Allan Winthers

lyse strithår og sorte uniform gør

mange overraskede over, at han er naturvejleder.

– Jeg bor i parcelhus og er selv en af

dem, der i min fritid er dårlig til komme

ud i naturen, siger Allan Winther.

– Jeg kender følelsen af at komme træt

hjem fra arbejde og ikke have overskud

til at sige ”Ved I hvad børn, skal vi ikke

gå ned på stranden og samle sten.” Men

når jeg endelig gør det, kan jeg mærke, at

mine to drenge synes, det er så fedt.

Den samme oplevelse håber Allan

Winther at kunne formidle til gæsterne

på Fjord&Bælt – især til børnene. De er

nemmere at få til at lytte end deres travle

forældre. Når børnene bliver underholdt,

så slapper forældrene af, og hele familien

kommer ned i tempo.

– Når jeg hører et barn genfortælle

mine historier om krabberne til sin far,

32 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

De modige kommer

med ud i havet

Allan Winther er naturvejleder på Fjord&Bælt.

Hans fornemste opgave er at formidle naturen til Hr. og Fru Danmark,

der sjældent har tid til at blive dus med krabber og fisk.

Allan Winther tror på, at den positive naturoplevelse kan plante

kimen til, at børn senere får en god forståelse for naturen.

FOTOS: FJORD OG BÆLT


og han begynder at fortælle krabbehistorier

fra sin barndom, så har jeg nået en

del af mit mål.

De positive historier

Modige gæster kan snorkle med Allan

Winther i havet, men de fleste starter

med en bådtur, hvor han dykker rundt

nede under båden og fortæller om de dyr

og planter, han hiver op i båden.

– En krabbe eller en fisk i et rørebassin

er en større oplevelse for gæsterne end at

se sæler og marsvin blive trænet og fodret,

fordi de har direkte kontakt med dyret,

siger Allan Winther.

Han fortæller gæsterne de små, sjove

historier om dyrene. Historier om, hvordan

man kan kende krabbens køn, om at

den kan gro et nyt ben og om krabbens

funktion i havet.

– Når folk lærer krabben at kende, så

vil de hellere tjekke, om krabben på

stranden er en han eller en hun, end de

vil trampe på den. De gode oplevelser giver

folk et ejerskab til naturen, så de får

lyst til at passe på den.

Kort om naturcentret Fjord&Bælt

Fjord&Bælt er et forsknings- og formidlingscenter

med hovedvægt på forskning i

marsvin og formidling af havet og det liv,

der findes her. Fjord&Bælt fortæller om dyrelivet

i havet omkring Danmark. Centeret

henvender sig primært til børnefamilier, og

gæsterne kan både se, høre, føle, lugte og

smage den verden, der er under havoverfladen

i de danske farvande, blandt andet

gennem rørebassiner og interaktive udstillinger.

Læs mere på: http://www.fjord-baelt.dk

Naturen er

dokumenteret

medicin

En tur i skoven eller langs stranden

kan både afhjælpe og forbygge mange

af de livsstilssygdomme, som i dag

piner et stadigt stigende antal dansk-

ere. Naturvejlederne skal som noget

nyt inspirere til en sundere livsstil.

Sluk for flimmeren, pak en madkurv og

tag en tur i det grønne. Når du kommer

tilbage til asfalten, er du ikke kun fyldt

med ny energi. Dit immunforsvar er også

styrket, blodtryk og puls er faldet, og

spændinger og stress påvirker ikke længere

i samme grad. Lyset udendørs kan

afhjælpe depressioner og forbedre døgnrytmen

og derved modvirke søvnløshed.

Med andre ord: Naturen er sund, og

disse positive effekter på helbredet er

over en længere årrække blevet dokumenteret

via forskellige undersøgelser.

Et nyt forskningsprojekt i Frederiksborg

Amt kombinerer derfor motion og

naturens helbredende kraft til de patienter,

som får motion på recept. Det er

Skov & Landskab, Landbohøjskolen,

Center for Muskelforskning/Rigshospitalet

og Skov- og Naturstyrelsen, der samarbejder

om projektet ”Motion på recept

i naturen”, hvor patienter skal mødes to

gange om ugen og bruge naturen som

træningsbane.

– Naturen er gratis og holder aldrig

lukket. Sammenlignet med træningscentret

er naturen god, fordi den er let tilgængelig

for alle borgere og i sig selv kan

forbygge sygdomme og forbedre helbredet

hos syge, siger Stein Nygård, læge og

leder af Forebyggelsesafdelingen i Frederiksborg

Amt.

Han håber på, at motion i naturen kan

fastholde patienterne, når recepten på

motion udløber.

– Det nytter ikke at motionere i to

måneder og så falde tilbage i lænestolen.

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD

Naturen indbyder til at være aktiv og social,

så det bliver nemmere at få rørt sig i

det daglige, siger han.

Naturvejledernes rolle

Raske mennesker kan også forbedre deres

livskvalitet ved at gå en tur i det

grønne en gang om ugen. Som noget nyt

har naturvejlederne i 2004 fået som et af

deres mål at inspirere til en sundere livsstil.

– Naturvejlederne er oplagte til at inspirere

danskerne til at bruge naturen og

være fysisk aktive i det daglige, fordi de

er i direkte kontakt med borgerne, siger

Lars Bendix Poulsen, forstfuldmægtig i

Skov- og Naturstyrelsen.

Han ser naturvejledernes nye rolle

som en del af en naturlig udvikling:

– I dag handler sundhed ikke kun om

at mindske fx kemikaliepåvirkningen,

det handler også om at være fysisk aktiv

og bruge naturen.

Skov- og Naturstyrelsen håber på, at

projektet kan være med til at belyse,

hvad der skal til for at borgerne bruger

naturen.

”Motion på recept i naturen” starter

foreløbigt i Frederiksborg Amt i august/

september, men Skov- og Naturstyrelsen

er ved at undersøge mulighederne for

også at køre projektet i Ringkøbing og

Storstrøms Amt.

MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2005

33

More magazines by this user
Similar magazines