Nr. 2 - August 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

johannesjorgensenselskabet.dk

Nr. 2 - August 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

4

MARTIN BERGSOE PA AnHus UNIVERSITET

Sted og tid: "Teologisk Forening", Tisingegade 3, Arhus, tirsdag d. 30

okt. Bygning 1443.

Emne: Johannes Jorgensen som hagiograf. En introduktion.

JUBILAUMSUDSTILLING I MINDESTUERNE

I anledning af 100 iret for forsteudgivelsen af Den hellige Frans af Assisi i

1907, afholder Mindestuerne i Svendborg i samarbejde med Johannes Jorgensen

Selskabet en srerudstilling om bogen, som indtil nu er kommet i21

oversrettelser og utallige oplag.

Udstillingen viser lidt af forhistorien til bogen og nogle eksempler pi de

mange oversettelser til fremmede sprog.

Udstillingen vil kunne ses resten af 6ret. Se i ovrigt Svendborg Biblioteks

hjemmeside:

www.svendborg-bib.dk

STOREBOGDAG PA HALD HOVEDGAARD

Lardag den 11. august afholdes Srets Store Bogdag pA Hald Hovedgaard

ved Viborg under overskriften "rejse, rejse". Johannes Jorgensen Selskabet

er igen i 6r reprresenteret ved en stand med bogsalg.

Stig Holsting taler pi Halds Universitet under overskriften "Johannes Jsrgensen

- en rejsende erropiper" og medlem af selskabets bestyrelse,

cand.mag Ove Klausen taler "IJnder Lindene" under overskriften "Den

indre rejse".

SOMMERMODET 2OO7

Programmet for sommermsdet200T er indlagt i dette nummer af Nyhedsbrevet.

Modet afholdes igen i ar

Det holdes denne gang p6 en sondag, da erfaringer fra tidligere 6r viste, at

vores affangement harmonerede dirligt med det traditionelle krremmermarked

pi pladsen bag Frederiksberg ridhus.

Vi h6ber pi stort fremmsde.

More magazines by this user
Similar magazines