Energi Danmark Fokus uge 19 - 2012

energidanmark.dk

Energi Danmark Fokus uge 19 - 2012

Energi Danmark

Fokus Uge 19, 2012

Grundkraftpriser d. 8. maj 2012

(DK1 og DK2 i DKK/MWh)

DKK/MWh

System +

CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi

Danmarks

forventning*

DK1

Q3-12 289,3 273,9 288,4

YR-13 333,5 300,3 329,3

YR-14 343,2 315,7 339,9

DK2

Q3-12 294,9 273,9 292,5

YR-13 341,9 300,3 337,4

YR-14 352,5 315,7 348,8

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4366

EUR/USD: 1,3010

Grundkraftpriser d. 08-05-2012. Se opdaterede

priser (System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering:

Den fremherskende bevægelse i den sidste uges

tid har været nedadrettet. Bortset fra de stigende

marginalomkostninger ved gasbaseret elproduktion

for kommende kvartal og de danske

CfD’er, som også er steget, er alt andet faldet i

pris. CO 2 har taget et ordentligt dyk, og olieprisen

er kommet markant nedad. Smeltevandet

er mindre voldsomt end normalt. Vi forventer,

at weekendens spotpriser bliver lave.

Anbefalinger:

Efter yderligere prisfald på systemet virker det

som et endnu bedre køb end i sidste uge, men

dette forhindrer naturligvis ikke, at prisen kan

være endnu bedre om en uge. CfD’erne virker

derimod for dyre (ift. prisen ved levering), men

de kan forblive dyre i betydelig tid endnu.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger

Efter at have holdt sig oppe i lang tid droppede oliepriserne

i fredags et godt stykke nedad, og de er

faldet lidt mere siden da. Seneste priser i markedet

for Brent (nærmeste måned) er 86,48 EUR hhv.

112,64 USD for en tønde. Dette er 4,0 % hhv. 5,8

% lavere end for en uge siden. Efter denne udvikling

mener vi ikke længere, at prisen er for høj,

men at markedet sådan set dermed er parat til at

genoptage den stigende pristendens igen. Dette

betyder naturligvis ikke, at priserne kan forventes

at stige støt og roligt fra nu af; fluktuationer er altid

en del af olieprisens udvikling, og til tider kan

de være voldsomme. Vore beregninger antyder, at

sandsynligheden for at falde under 100 USD indenfor

de næste 10 uger er 35 %, men til gengæld er

sandsynligheden for at komme op over 125 USD

hele 50 % i samme periode. Det skal bemærkes, at

vores model antager, at der ikke forekommer store

ændringer i centralbank-politikken ift. den gængse

politik siden starten af 2009.

CO 2 -priserne er raslet ned i den forløbne uge - endda

mere end vi forventede. Kontrakten for 2013

blev i går lukket i 7,14 EUR/ton, hvilket er et fald på

12 % ift. ugen forinden. Der er efter vores mening

stadig ingen god grund til at tro på en ny, stigende,

pristendens. En udvikling mod lavere priser virker

fremdeles mest sandsynlig.

Marginalomkostningerne på kul er faldet pænt i løbet

af sidste uge. Kontrakten for kommende kvartal

er faldet med 3,06 %, mens kontrakten for kommende

år er faldet med 2,1 %. På gasmarkedet er

kontrakterne omvendt gået i hver sin retning. Kontrakten

for kommende kvartal er her steget med

2,04 % hvorimod kontrakten for kommende år er

faldet med 1,6 %.

Reservoir

Som sædvanlig i denne tid melder meteorologerne

om en uge ekstraordinært rig på nedbør. Temperaturerne

vil ligge lidt under det normale for årstiden.

Vi forventer omkring 5,5 % højere niveau i vandreservoirerne

om en uge. I et normalt år ville vi have

forventet en stigning på 11 %, så smeltevandet

strømmer ikke så meget som i et gennemsnitsår.

Spot

Sidste uges spotpriser havde naturligvis et markant

dyk i forbindelse med arbejdernes internationale

kampdag, der faldt om tirsdagen. Foruden denne

var niveauet de andre dage forholdsvis konstant, og

selv ikke weekenden gav mærkbare prisændringer.

Den vindbaserede elproduktion er i skrivende stund

rimelig lav i både Danmark og Sverige. Til gengæld

forventer meteorologerne, at vi fra i morgen vil se

stigende vindstyrker i begge lande, hvilket til be-

Analyseafdelingen Uge 19, 2012

Side 2


gyndelsen af weekenden vil give meget høj vindbaseret

elproduktion; Danmark forventes at ligge

specielt højt.

De svenske atomkraftværker arbejder med et

samlet anvendelsesniveau på 70 %. Outputtet fra

Oskarshamn 2 er sænket på grund af problem med

rotorblade i en turbine. Oskarshamn 1 og Ringhals

1 er stadig offline i forbindelse med deres årlige

vedligeholdelsestjek.

Vi forventer at weekendens spotpriser bliver lave.

System

Systemkontrakterne for nærmeste år og nærmeste

kvartal er begge faldet i pris i løbet af den forgangne

uge. Kvartalskontrakten er med sin lukkekurs i

går på 29,60 EUR/MWh faldet med 4,7 % i forhold

til lukkekursen sidste mandag, og har i samme ombæring

givet den hidtil laveste lukkekurs på kontrakten.

Årskontrakten lukkede senest i 38,00 EUR/

MWh, hvilket er 0,90 EUR/MWh lavere end sidste

mandag og således giver et fald på 2,3 %. Årskontrakten

er med 38,00 EUR/MWh kun 1,35 EUR/MWh

fra sin hidtil laveste lukkekurs, og dog handler markedet

i skrivende stund kontrakten yderligere ned.

Årsagen til de omtalte prisfald findes til dels i fald

i marginalomkostninger, men sandsynligvis mere i

spekulation om den kommende tids fyldningsgrad

for de nordiske vandreservoirer.

CfD

CfD’en for nærmeste kvartal for både DK1 og DK2

er den sidste uge steget med henholdsvis 0,8 og

0,87 EUR, så de hver især sidst er lukket i henholdsvis

9,3 EUR/MWh og 10,05 EUR/MWh.

Dette kommer parallelt med, at nærmeste kvartal

er faldet med 1,45 EUR. Og dermed er begge områder

den sidste uge faktisk faldet med henholdsvis

0,65 EUR og 0,58 EUR.

Bevægelsen på CfD’erne ser dermed igen ud til

stort set udelukkende at skyldes bevægelsen i den

underliggende systemkontrakt, samt det faktum

at meget af bevægelsen heri formentlig skyldes de

noget høje reservoir-beholdninger samt meldingen

om mere vand, som ikke har helt samme effekt på

de danske prisområder.

Kontinentet

EEX-kontrakten for nærmeste kvartal har tilsvarende

systemkontrakten den sidste uge oplevet faldende

priser. Nærmeste kvartal er faldet med 1,26

EUR, så den nu sidst er handlet i 42,34 EUR/MWh.

Nærmeste år er faldet med 0,88 EUR til 49,55 EUR/

MWh - specielt båret af de faldende marginalomkostninger.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 19, 2012


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS

Base

EEX

Base

EEX

Peak

SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1

Base

DK2

Base

KUL

USD/t

Olie

USD/bbl

JUN-12 26,20 40,34 48,89 2,25 -1,00 9,00 8,55 34,75 35,20 90,95 113,16

JUL-12 25,25 41,48 50,06 2,75 -1,00 11,08 10,50 35,75 36,33 93,25 112,81

AUG-12 29,70 40,08 49,61 95,30 112,41

SEP-12 33,70 45,56 55,69 97,25 111,94

Q3-12 29,60 42,34 51,63 3,00 -1,75 10,05 9,30 38,90 39,65 95,27 112,39

Q4-12 38,65 51,95 65,35 2,63 -0,50 7,95 5,00 43,65 46,60 100,10 110,95

Q1-13 41,63 53,98 67,86 3,53 -0,50 8,00 4,00 45,63 49,63 103,45 109,67

Q2-13 34,86 44,87 54,34 105,60 108,33

YR-13 38,00 49,55 61,53 2,13 -0,50 7,98 6,85 44,85 45,98 107,01 107,55

YR-14 39,50 49,77 61,83 2,38 -0,50 7,90 6,65 46,15 47,40 113,51 101,70

YR-15 40,20 50,06 62,43 2,30 -0,50 7,95 6,95 47,15 48,15 119,00 96,68

YR-16 41,60 51,66 63,33 123,15 93,08

YR-17 42,50 52,64 65,08 125,25

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for

Difference” og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen).

SYS er den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en

for Sjælland mens DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent

Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Hedeager 5

8200 Aarhus N

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundechef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Lotte Foged Pedersen

(lfp@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Peter Nikolaj Krebs

(pnk@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler Stefan

W. Christensen (swc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Kell P. Christensen

(kpc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Rasmus Steffensen

(rst@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S

finder pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for,

at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle

øvrige fejl og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner,

der er foretaget med baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel

eller meddelelse herom. Materialet er fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel

karakter og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete

spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 19, 2012

More magazines by this user
Similar magazines