26.07.2013 Views

Velkommen til Aalborg - Aalborg Kommune

Velkommen til Aalborg - Aalborg Kommune

Velkommen til Aalborg - Aalborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Velkommen til Aalborg


Indhold

04 Aalborg

05 Historie

06 Fra industri- til vidensby

07 At arbejde og drive erhverv

08 At leve og bo

10 Turisme

1 Shopping & restaurationer

13 Naturområder

14 Fremtidsudsigter

16 Venskabsbyerne

18 Ungdomslege

19 Rundt om Aalborg Kommune

0 Politik

Borgmesterens Forvaltning

4 Teknik- og Miljøforvaltningen

5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

6 Ældre- og Handicapforvaltningen

7 Skole- og Kulturforvaltningen

8 Sundhed og Bæredygtig Udvikling

30 Forsyningsvirksomhederne

Indhold • Velkommen til Aalborg


Velkommen til Aalborg

Aalborg lægger navn til både en spændende storby og en

af Danmarks største kommuner. Med denne folder vil jeg

tage dig med på en tur rundt i kommunen og byen.

En spændende udvikling tager i disse år fart i Aalborg.

Byen er forvandlet fra traditionel industriby til moderne

storby. Vi investerer stort i fremtiden ved at omdanne

de gamle industriområder til arkitektoniske kulturcen-

tre, rekreative byrum og attraktive bolig- og erhvervsområder.

Vidensamfundet sætter i høj grad sit præg på byen. Aalborg

Universitet er førende inden for mange forskellige

forskningsområder, og mange højteknologiske virksomheder

skaber vækst og fremgang i kommunen.

Vi tager fremtiden alvorligt i Aalborg. Derfor prioriterer

vi med en helt ny forvaltning borgernes sundhed samt

den bæredygtige udvikling – både i by og på land.

Jeg mener, vi har meget at være stolte over og glæde os

til i fremtiden. Det håber jeg, at denne folder vil give dig

et indtryk af. Og så håber jeg, at den vil give dig nyttig

information om Aalborg Kommune og by.

Du kan læse meget mere om Aalborg og Aalborg Kommune

på vores hjemmesider. Du kan finde adresserne på

bagsiden af denne folder.

Velkommen til AalborgVelkommen til Aalborg

Men endnu bedre - kom til Aalborg og se dig omkring. Jeg

garanterer dig nogle gode oplevelser!

Venlig hilsen

Henning G. Jensen

borgmester

3


4

Aalborg

I Aalborg by bor der cirka 1 .000 mennesker. Byen er

placeret midt i den nordjyske region og er dermed regionshovedstad

for 577.000 nordjyder.

Det er let både at besøge Aalborg og at komme ud i

verden herfra. Aalborg Lufthavn har forbindelser til

flere europæiske lufthavne og charterfly til populære

feriedestinationer i Europa og fjernere rejsemål. Ligeledes

kører mange tog og busser dagligt passagerer til

og fra Aalborg.

Desuden er det store motorvejsnet lige uden for døren.

Fra Aalborg kan man køre på motorvej helt til Syditalien

eller Spanien.

Da Aalborg har en unik placering ved Limfjorden,

er det også muligt at komme ad

vandvejen til Aalborg. Lystsejlere lægger for

eksempel til i lystbådehavnene i Aalborg og

Nørresundby, og krydstogtgæster kommer

sejlende til Honnørkajen i Aalborg.

AalborgVelkommen til Aalborg


Historie

Aalborgs historie rækker langt tilbage. Danmarks mest

berømte gravplads fra stenalderen, Lindholm Høje, vidner

om, at der allerede boede mennesker få kilometer

nord for Aalborg i perioden mellem år 400 og 1000. Nogle

kraftige sandstorme dækkede dog bostedet med sand

og fordrev vikingerne.

Aalborg fik købstadsrettigheder af kongen i 134 og blev

hurtigt en af Jyllands største købstæder.

I Nordjylland startede søofficeren Skipper Clement et

bondeoprør i 1534. Clements hær blev dog omringet af

kongens hær i Aalborg og faldt efter få dages belejring.

Flere end 7000 mænd døde, og byen blev givet fri til

plyndring.

Efter oprøret faldt der ro over byen igen, og den voksede

som købstad. En af de helt store købmænd var Jens

Bang, der byggede et fantastisk renæssancehus midt i

byen i 16 4.

Mange år senere tog industriudviklingen fart i Aalborg.

Europas næststørste tobaksfabrik C.W. Obel fremstillede

tobak i byen gennem 00 år.

Velkommen til Aalborg • Historie

Imponerende stensætninger

på Lindholm Høje

Placeringen ved Limfjorden mellem to store have gjorde

Aalborg til en ideel skibsfartsby, og et værft opstod.

Desuden satte mængden af kridt i undergrunden gang

i cementudviklingen.

Cementfabrikker opstod både syd og nord for fjorden og

beskæftigede mange arbejdere. De mange værfts- og

cementarbejdere var blandt andre medvirkende til, at

Aalborg fik tilnavnet ”Danmarks arbejderby”.

Aalborg Kommune blev i 006 udpeget som kulturarvskommune

med industrikultur som særligt tema. Udpegningen

betyder en kortlægning af den industrielle kulturarv

i kommunen.

5


6

Fra industri- til vidensby

Aalborg var engang en rigtig industriby. Den tid er

forbi. I dag er Aalborg en vidensby. Det gælder både

på uddannelsesområdet og i forhold til de mange nye

virksomheder, der skyder op.

Aalborg Universitet er en væsentlig drivkraft for den

vidensbaserede vækst. Universitetet tilbyder flere end

70 uddannelser og specialiseringer inden for humaniora,

samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.

Der er indskrevet godt 13.000 studerende på universitetet,

og de mange videnskabeligt ansatte driver banebrydende

forskning.

Universitetet er eksempelvis førende inden for effektelektronik.

Effektelektronik er fremtidens energitekno-

logi, der omdanner elektrisk energi fra én form til en

anden. Teknologien bruges blandt andet i tv, køleskabe,

vindmøller og solceller. Andre gode eksempler, hvor universitetet

er helt i front, er forskning inden for test og

validering af software og smerteforskning.

Aalborg er en af Danmarks største uddannelsesbyer. Ud

over universitetet findes der en lang række andre videregående

uddannelsesinstitutioner i byen. De mange studerende

gør Aalborg til en ung by med masser af liv og

aktiviteter.

Nordjyllands Videnpark (NOVI) i Aalborg Øst er en forskerpark

og et innovationsmiljø, der har til formål at ska-

be rammerne om vidensbaseret vækst. NOVI har i høj

grad været med til at omsætte viden til vækst og ar-

bejdspladser. Det sker blandt andet i form af samar-

bejder mellem universitetet, iværksættere og erhvervslivet

i Nordjylland.

Fra industri- til vidensby • Velkommen til Aalborg


At arbejde og drive erhverv

I Aalborg Kommune er der cirka 100.000 arbejdspladser.

Rigtigt mange af dem er inden for handels- og restaurationsvirksomhed,

forretningsservice, offentlig administration

og fremstillingsvirksomhed.

Bygge- og

anlægsvirksomhed

6,1 %

Handel

og hotel mv.

20,1 %

Fremstilling mv.

10,9 %

Transport og

Kommunikation

5,8 %

Landbrug og

fiskeri mv.

1,0 %

Bank og

Forsikring mv.

4,1 %

Velkommen til Aalborg • At arbejde og drive erhverv

Forretningsservice

11,0 %

Offentlig

administration

36,1 %

Der er en høj beskæftigelse i disse år, og især innovative

og videnstunge virksomheder, der beskæftiger sig med

IT- og telekommunikation, vinder frem i Aalborg. Det er

virksomheder med et højt uddannelsesniveau og en god

indtjening.

Der er desuden en øget interesse for at starte egen

virksomhed. Cirka 500 tager årligt springet.

I Aalborg Kommune findes over 18.000 registrerede

virksomheder – både offentlige og private. Nogle af de

største og mest kendte er:

Aalborg Havn A/S

Aalborg Industries A/S

Aalborg Portland A/S

• Color Print A/S

• Fibertex A/S

• KMD

• Nowaco A/S

• Ove Wrist & Co. A/S

• Siemens

• V & S Distillers (De Danske Spritfabrikker)

7


8

At leve og bo

Kultur og oplevelser

Borgerne i Aalborg har alle til fælles, at de har rige

muligheder for fritidsaktiviteter. I Aalborg findes nemlig

en stor mangfoldighed i kulturlivet. Byen tilbyder et

imponerende kulturudbud, der tiltrækker alle aldersgrupper.

Lige fra de store koncertoplevelser i Aalborg Kongres

og Kultur Center, multiarenaen Gigantium og Symfonien

til intimkoncerter på byens barer og caféer. Aalborg

Teater byder på et alsidigt repertoire og scenekunst på

højt niveau, men medrivende forestillinger kan dog også

opleves i byens tre mindre teatre.

Der er også masser af kunst at nyde i Aalborg. Nordjyllands

Kunstmuseum, tegnet af arkitekten Alvar Aalto,

er et kunstværk i sig selv. Bygningen er blandt andet

kendt for de unikke belysningsforhold. Inden for murene

gemmer sig den største samling af billedkunst i Nordjylland

og meget spændende skiftende udstillinger. Der

findes desuden en række gallerier og kunsthåndværk-

ere i Aalborg, der fremstiller og udstiller smukke kunst-

værker.

Karneval i Aalborg. I 198 opstod ideen om et aalborgensisk

karneval. Siden har karnevallet vokset sig større år

for år og er i dag en imponerende folkefest med op mod

30.000 deltagere fra nær og fjern. Dermed er Aalborgs

karneval Nordeuropas største.

Aalborg Opera Festival holdes hvert år i marts. Festivalens

slogan er ”Hele byen synger”, og der bliver underholdt

på både spillesteder, i kirker, på biblioteker, på by-

ens balkoner, restauranter og på virksomheder. Publi-

kum kan i løbet af festivalen opleve forskellige opera-

genrer – fra store operaforestillinger til kirkeopera og

opera for børn.

Nibe Festival. Blot 0 km fra Aalborg - i Skalskoven ved

Nibe, holdes hvert år Nibe Festival. Festivalen byder på

næsten 100 koncerter i løbet af de fire dage og nætter,

festivalen varer. Hvert år lægger ca. 8.000 betalende

gæster vejen forbi festivalen.

____________________________________________________

”Jeg glæder mig altid til at spille på Nibe Festival.

Jeg synes, det er dejligt, at festivalen

gør meget mere end blot at lefle for publikum

- men holder en fin musikalsk bredde med et godt mix.”

Poul Krebs, sanger

____________________________________________________

At leve og bo • Velkommen til Aalborg


Fritids- og foreningsliv

Aalborg har et bredt og varieret fritids- og foreningsliv.

Mange borgere er aktive i foreninger - for eksempel

støtteforeninger, danseforeninger eller spejderkorps -

mens andre deltager i folkeoplysende kursusvirksomhed

på for eksempel aftenskole.

Generelt er både børn og voksne i Aalborg også meget

interesserede i sport. På amatørniveau findes der mange

gode klubber og faciliteter - for eksempel to store

svømmehaller og Danmarks største isstadion. Men

mange aalborgensere bruger også deres fritid som

publikum til elitesport. Aalborg har professionelle hold

inden for flere sportsgrene, og deraf følger naturligvis

store sportsbegivenheder i byen.

____________________________________________________

Aalborg er et ferieparadis for mine børn,

fordi der er så mange tilbud til dem.

Og så er Aalborg meget tryg og overskuelig at færdes i,

selv når man er den eneste voksne af sted.”

Jon Kolseth, enlig far, Fredrikstad i Norge

____________________________________________________

Velkommen til Aalborg • At leve og bo

9


Turisme

Aalborg er rig på oplevelser. Spændende forlystelser og

seværdigheder står i kø for at give kommunens besøgende

nogle gode oplevelser med hjem.

Aalborg Zoo kan tilbyde parkens gæster flere end

1 00 dyr, fordelt på 138 forskellige dyrearter.

Karolinelund. Aalborgs gamle tivoli blev ved sæsonstarten

i 007 omdannet til en bypark med fri entré. Her

kan gæsterne opleve mange koncerter og arrangementer

i løbet af sæsonen, spise på en af restauranterne eller

prøve nogle af de mange forlystelser i haven.

Jens Bangs Stenhus. Den berømte renæssancebygning

blev i 16 4 opført af storkøbmanden Jens Bang. Bygningen

er utrolig smuk og detaljerig og er derfor også en

af Aalborgs mest fotograferede bygninger. Bygningen

huser i dag blandt andet et 350 år gammelt apotek og et

værtshus.

Gråbrødre Kloster. Midt i en af byens gågader har

besøgende mulighed for at tage en elevator ned under

jorden. Her kan de få et indtryk af klosterlivet i middelalderens

Aalborg. Gråbrødre Kloster blev etableret i

1 50.

Hjelmerstald er en bygade fra slutningen af 1600-tallet,

der giver et godt billede af en gade fra den tid. De fleste

af de små empirehuse er 00-300 år gamle og huser både

moderne virksomheder, kunsthåndværkere og private.

Aalborg Rådhus er en smuk gammel bygning fra 176 ,

der ligger på Gammeltorv i Aalborg Centrum. Frem til

1970 blev byrådsmøderne holdt i en af de smukke sale. I

dag bliver Aalborg Rådhus dog mest brugt til borgerlige

vielser og til officielle receptioner.

Aalborgtårnet tilbyder en pragtfuld udsigt over Aalborg

og Limfjorden fra 105 meters højde over havet. Tårnet

blev opført i forbindelse med en stor industriudstilling i

1933.

Aalborg Historiske Museum fortæller købstadens og

egnens historie fra de sidste 1000 år. En særlig seværdighed

er Aalborgstuen fra 160 , der utvivlsomt er

Danmarks bedst bevarede borgerlige interiør fra renæssancen.

Lindholm Høje Museet. Gravpladsen på Lindholm Høje

er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre

jernalder og vikingetiden. Flere hundrede stensætninger

markerer brandgravene.

10 Turisme • Velkommen til Aalborg


Aalborg by tilbyder et væld af attraktioner. Men også

andre steder i Aalborg Kommune findes hyggelige byer

og seværdigheder, der absolut er et besøg værd.

Nibe. Snoede gader og smukt bevarede huse kendetegner

Nibe, der har været købstad siden 17 7. Nibes

vigtigste indtægtskilde var tidligere sildefangst i Limfjorden,

og derfor præger havnen i høj grad stadig by-

en. Mange lystsejlere gæster om sommeren byens lyst-

bådehavn, der er fuld af liv og oser af maritim stemning.

Velkommen til Aalborg • Turisme

Hals. Købstaden Hals ligger ved Limfjordens østlige

indsejling og er dermed den første by, man møder, hvis

man kommer sejlende fra Kattegat. Fra Hals er der

færgeforbindelse over Limfjorden til Egense med en

overfartstid på fem minutter. Hals er en hyggelig by

med små gader, havn og et stort udvalg af butikker og

restauranter.

Nibe Havn

11


1

Shopping & restaurationer

Shopping

I Aalborg er der rige muligheder for at stille enhver

shoppingtrang i byens to store indkøbsområder.

Den livlige bymidte byder på alt lige fra et stormagasin

og velassorterede forretninger til hyggelige specialbutikker,

der sælger dansk design, internationale mærkevarer,

unikke produkter, delikatesser og meget andet.

City Syd i udkanten af Aalborg er i en rivende udvikling.

Her finder man et stort indkøbscenter med 60 butikker,

og endnu ét er under opførelse. I centret er det muligt at

shoppe og nyde en kop kaffe på torvet, uanset hvordan

vejret arter sig. Store varehuse i området tilbyder blandt

andet møbler, legetøj, byggematerialer og alt til haven.

Målt på mangfoldigheden af butikker ligner Aalborg en

storby, mens byen med nærheden og den intime atmosfære

i de to lange gågader har provinsbyens charme.

I nogle af Aalborgs butikker er ekspedienterne endda

af og til villige til at give et godt tilbud. Aalborgs handelsmiljø

er helt unikt.

Restaurationer

I Aalborg er der også rige muligheder for at stille sulten

og ikke mindst tørsten. Byens omkring 300 spisesteder

tilbyder alt fra fransk gourmetmad over mexicanske

tortillas til japansk sushi og amerikanske burgere.

Foruden de mere traditionelle restauranter er det muligt

at spise på to restaurantskibe i Limfjorden, byens bryghus

eller et flere hundrede år gammelt kælderværtshus.

Mange caféer tilbyder desuden lette retter, og alt hvad

hjertet begærer af drikkevarer. I sommerperioden er

der udendørsservering flere steder i byen, hvorfra det

er muligt at nyde solen og følge med i gadelivet. Blandt

andet i Jomfru Ane Gade, der er Nordens største samlede

diskoteks-, restaurant- og cafégade.

____________________________________________________

”Vi vender tilbage til Aalborg år efter år,

fordi her er så hyggeligt – og så er der tilbud

til alle aldre og typer i byen.”

Bo og Ingelill Karlsson, turister, Göteborg i Sverige

____________________________________________________

Shopping & Restaurationer • Velkommen til Aalborg


Naturområder

Aalborg Kommune ejer og vedligeholder cirka .700

hektar parker, idrætsanlæg, grønne områder, skove og

naturarealer. Der er derfor mange muligheder for at

komme ud i et grønt område og bruge det til leg, ophold

eller fysisk aktivitet – uanset om man bor i byerne eller

på landet.

Naturvejlederne tilbyder jævnligt guidede ture. Men borgerne

kan selvfølgelig også nyde naturen på egen hånd.

For eksempel ved at gå en tur i de smukke løvskove eller

motionere på de mange kilometer cykelruter og vandrestier,

som kommunen stiller til rådighed.

Lille Vildmose er et eksempel på et spændende naturområde.

Vidtstrakte moser, søer, frodigt græs, plantesamfund

og et rigt dyreliv præger vildmosen. Her er der for

eksempel mulighed for at iagttage ynglende kongeørne

eller få et glimt af et vildsvin.

Flere steder langs Limfjorden og Kattegatkysten er der

gode bademuligheder. I den østlige del af Aalborg Kommune

findes ved byerne Hals og Hou én af Danmarks

bedste badestrande. Østkysten kaldes ”Den Milde Kyst”

på grund af de børnevenlige strande, hvor bølgerne ikke

er så voldsomme som bølgerne på vestkysten.

Velkommen til Aalborg • Naturområder

Naturskov i Lille Vildmose

13


14

Fremtidsudsigter

Aalborgs nærmeste fremtid byder især på store forandringer

på havnefronterne. Aalborg Kommune har med

store investeringer sat gang i omfattende fornyelser af

havnefronterne på begge sider af Limfjorden.

Arealerne ved fjorden var før i tiden hjemsted for Aalborgs

store industrivirksomheder og er dermed en væsentlig

del af byens historie og identitet. Omdannelsen

af havnefronten til nye miljøer sker derfor under hensyntagen

til byens kulturarv og industribygningernes

historie og atmosfære.

Den centrale havnefront i Aalborg bliver indrettet med

mindre parker, et havnebad, opholdspladser, en promenade

og mange muligheder for aktiviteter og liv. Med

disse tiltag er det tanken at anspore aalborgenserne til

at opholde sig mere ved fjorden.

Det er dog ikke planen, at havnefronten udelukkende

skal bruges til rekreation. Det vil også blive muligt at

få en bolig eller et kontor på havnefronten, og nogle

af byens kulturinstitutioner vil de kommende år få til-

holdssted ved fjorden.

Musikkens Hus

Et helt nyt musikhus bliver i de kommende år bygget

mellem det gamle kraftværk Nordkraft og Limfjorden.

Visionen er, at Musikkens Hus skal være omdrejningspunkt

for udviklingen af det musiske miljø i Aalborg og Nordjyl-

land. Blandt andre Aalborg Symfoniorkester og Nord-

jyllands Musikkonservatorium flytter ind i det arkitektonisk

spændende hus ved fjorden.

Det kommende havnebad på den centrale havnefront

Fremtidsudsigter • Velkommen til Aalborg


Nordkraft

En total nyindretning af Nordkraft er i fuld gang. Visionen

er at skabe et nordjysk kraftcenter for kultur og fritid,

der rummer musik, teater, dans, idræt, samtidskunst og

undervisning.

Nordkraft forsynede tidligere byen med energi i form

af strøm og varme. I fremtiden skal Nordkraft i stedet

forsyne gæster og aktører på stedet med energi og nye

impulser.

Utzon Parken

I den nye offentlige park, Utzon Parken, bliver der bygget

et Utzon Center, der kommer til at rumme et arkiv

for arkitekt Jørn Utzons arbejder og udstillingslokaler.

Centeret får tilknytning til Aalborg Universitets Institut

for Arkitektur og Design.

I parken bliver desuden opført tre kollegiebolig-tårne.

Tårnene og Utzon Centeret er tegnet i et samarbejde

mellem Jørn Utzon og hans søn, Kim Utzon.

Velkommen til Aalborg • Fremtidsudsigter

Aalborgs gamle kraftværk ombygges

til et kraftcenter for kultur og fritid

15


16

Venskabsbyerne

Internationale relationer er nødvendige for, at Aalborg

Kommune kan klare sig i konkurrencen i en globaliseret

verden, og de er nødvendige for til stadighed at skabe

vækst og arbejdspladser. Men internationale relationer

handler ikke kun om at skabe vækst. De handler også om

at lære af hinandens erfaringer og skabe gensidig forståelse

på tværs af verdensdele.

Kommunen har derfor knyttet bånd med 33 venskabsbyer

spredt over det meste af verden. Aalborg Kommune

er dermed den kommune i Danmark, der har flest venskabsbyforbindelser.

Venskabsbyerne er meget forskellige – fra Ittoqqortoormiit

i Grønland med 540 indbyggere til Hefei i Kina med

4.446.800 indbyggere.

Aalborg Kommune får hvert år besøg fra mange af venskabsbyerne.

Og kommunens borgere rejser selv ud i

verden for at lære af venskabsbyerne og skabe nye samarbejder

på områder som uddannelse, miljø, handel, kultur

og sport.

____________________________________________________

”Hvis Aalborg skal have et slogan,

mener jeg, det skal være:

Aalborg – venlighedens by!”

Mette Johannson, turist, Sønderjylland

____________________________________________________

Venskabsbyerne • Velkommen til Aalborg


Velkommen til Aalborg • Venskabsbyerne

17


18

Ungdomslege

Aalborg Kommune holder hvert fjerde år Ungdomslege,

hvor 1100-1 00 unge idrætsudøvere fra venskabsbyerne

dyster mod hinanden og mod cirka 500 unge fra Aalborg.

Ungdomslegene begyndte i 1975 med et håb om, at

venskab og idræt ville skabe fredelige relationer mellem

de deltagende lande. Formålet med Ungdomslegene er

stadig at knytte venskabelige bånd på tværs af lande-

grænser, og temaet er derfor ”Venskab over alle grænser”.

De unge dyster i traditionelle sportsgrene som for

eksempel håndbold, svømning og badminton, men der

dystes også i discipliner som bueskydning, bordtennis

og handicapidræt. Ved Ungdomslegene i 003 og 007

var der endvidere koblet en musikdel på arrangementet.

En del af venskabsbyerne sender ungdomsbands, som

i ugens løb hygger sig med at spille sammen, indspille

en musikvideo og underholde de øvrige deltagere.

Ungdomslege • Velkommen til Aalborg


Rundt om Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er med sine 194.000 indbyggere

Danmarks tredjestørste kommune. Kommunen

breder sig over 1.144 km .

Aalborg Kommune er på én gang både en by- og

en landkommune. Kommunen er naturligvis meget

præget af Aalborg by, hvor størstedelen af

kommunens indbyggere bor. Men kommunen

består også af mange mindre byer og store

landdistrikter, hvor cirka 70.000 af kommunens

indbyggere bor.

Statistik pr. 01.01.07

Antal indbyggere: ......................................... 194.149

Antal husstande: ............................................. 93.163

Udenlandske statsborgere: ............................ 8.443

Arbejdsløshedsprocent: ...................................... 5,5

Dagplejere: ....................................................... ca. 950

Vuggestuer: ................................................................ 6

Børnehaver: ........................................................... 118

0-5 års institutioner: .............................................. 7

Folkeskoler: .............................................................. 50

Specialskoler: ............................................................. 7

Fritidsklubber: ......................................................... 1

Ungdomsklubber og juniorklubber: ................... 39

Plejehjem: ................................................................ 47

Velkommen til Aalborg • Rundt om Aalborg Kommune

Vidste du at…

• dagplejerne i Aalborg Kommune kører rundt med

1.500 klapvogne med nummerplader på?

Aalborg Kommune dagligt leverer 2.550 portioner

mad til ældre og handicappede?

• der findes 230 km cykelsti i Aalborg Kommune?

• på Aalborg Kommunes Energicenter kan man deltage

gratis i kurset ”Gør det selv el – for kvinder”?

Aalborg Kommune har 3.318 km veje at vedligeholde?

• hver borger i Aalborg Kommune gennemsnitligt

låner 13 materialer på kommunens biblioteker om

året?

• 4.100 cyklister krydser Limfjorden via Limfjordsbroen

i døgnet?

• der findes ca. 10.400 vejtræer på vej- og stiarealerne

i Aalborg Kommune?

Aalborg Kommune garanterer børnefamilierne

pasning af deres børn i det distrikt, hvor de bor.

19


0

Politik

Byrådet

Aalborg Byråd er kommunens øverste myndighed og har

det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. I

byrådet sidder 31 byrådsmedlemmer fra seks forskellige

partier. Byrådsmedlemmerne vælges hvert fjerde år ved

direkte valg.

Byrådet vælger borgmesteren, to viceborgmestre, seks

rådmænd og medlemmer af de syv stående udvalg.

Borgmesteren og rådmændene varetager sammen med

direktørerne den daglige ledelse af forvaltningerne.

Magistraten

Magistraten er Aalborg Kommunes økonomiudvalg. Magistraten

består af borgmesteren og rådmændene fra

kommunens forvaltninger. Borgmesteren er formand

for Magistraten.

Magistraten udarbejder kommunens budget og har til

opgave at holde øje med, at kommunen drives på en forsvarlig

måde, og at budgettet bliver overholdt. Desuden

fungerer Magistraten som ”stående” udvalg for Borgmesterens

Forvaltning.

Skole- og

Kulturforvaltningen

18,1 %

Ældre- og

Handicapforvaltningen

18,8 %

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

38,8 %

Aalborg Kommune har et budget i størrelsesordenen

13,5 mia. kr. ( 007). Pengene fordeles på følgende måde:

Aalborg Kommunes budget i 2007

▲ Borgmesterens Forvaltning ................................... 3,3 %

▲ Teknik- og Miljøforvaltningen ................................ 4,4 %

▲ Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ........ 38,8 %

▲ Ældre- og Handicapforvaltningen ...................... 18,8 %

▲ Skole- og Kulturforvaltningen ............................. 18,1 %

▲ Sundhed og Bæredygtig Udvikling ....................... 4,5 %

▲ Forsyningsvirksomhederne .................................. 11,0 %

▲ Moms, afdrag, likviditetsforøgelse,

renter og finansforskydninger m.m. .................... 1,1 %

Politik • Velkommen til Aalborg


Stående udvalg

I Aalborg Kommune er der nedsat syv stående udvalg til

at varetage de enkelte forvaltningsområder:

Teknik- og Miljøudvalget

Familie- og Socialudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Ældre- og Handicapudvalget

Skole- og Kulturudvalget

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Forsyningsudvalget

I hvert af udvalgene sidder syv medlemmer – en rådmand

(udvalgsformand) og seks byrådsmedlemmer. Udvalgenes

politiske sammensætning afspejler byrådets

sammensætning. De stående udvalg har ansvaret for

forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene

træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke

har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de

stående udvalg ligeledes indstillinger til magistratens og

byrådets godkendelse.

Velkommen til Aalborg • Politik

Forvaltningerne

Aalborg Kommunes syv forvaltninger har tilsammen cirka

18.000 ansatte. Aalborg Kommune er dermed regionens

største arbejdsplads.

____________________________________________________

”Jeg har helt fra barns ben været vant til god mad.

Derfor var forventningerne til madservice høje.

Men de er blevet indfriet til fulde.

Der er altid noget for min smag.”

Meta K. Klemmesen,

bruger af Aalborg Kommunes madservice

____________________________________________________

”Jeg har deltaget i Aalborgs karneval de sidste fem år.

Hvert år har jeg haft en festlig dag med vennerne,

hvor der er gang i hele byen fra om morgenen

til langt ud på natten!”

Jeannette Hostrup, 25 år, Aalborg Vestby

____________________________________________________

1


Borgmesterens Forvaltning

Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg

Kommune fungerer som helhed. Derfor består en stor

del af forvaltningens arbejde i at samordne kommunens

aktiviteter.

Borgmesterens Forvaltning består af seks afdelinger;

Borgmesterkontoret, BorgerServiceafdelingen, Økonomisk

Afdeling, Erhvervsafdelingen, Serviceafdelingen og

Beredskabscenter Aalborg.

Borgmesterkontoret servicerer borgmesteren og kom-

munaldirektøren og udfører tværgående kommunika-

tionsopgaver for Aalborg Kommune.

BorgerServiceafdelingen. Aalborg Kommune har fire

BorgerServiceCentre forskellige steder i kommunen.

Centrene er borgernes direkte adgang til den offentlige

sektor. Her er det muligt at få udstedt eller fornyet pas

og kørekort, få vejledning om skat, skifte læge, ændre

adresse og meget andet.

Økonomisk Afdeling forvalter kommunens overordnede

økonomi. Herunder blandt andet budget, regnskab og

personaleadministrative forhold.

Erhvervsafdelingen tilbyder virksomheder i Aalborg

Kommune vejledning, der kan medvirke til at skabe

vækst, arbejdspladser og større omsætning. Konsulenterne

i Erhvervsafdelingen vejleder desuden iværksættere

og tilbyder kursusvirksomhed i forhold til at

starte egen virksomhed.

Afdelingen gennemfører sammen med en række sam-

arbejdspartnere i erhvervslivet og på uddannelsesinsti-

tutionerne forskellige projekter for at fremme vækst og

udvikling i kommunen.

Serviceafdelingen har blandt andet ansvar for betjening

af byrådet, vielser, valg, kommunens IT, internationale

relationer, trykkeri og events.

Beredskabscenter Aalborgs primære opgave er at

komme kommunens borgere og virksomheder til hjælp

ved eksempelvis brand, trafikuheld eller naturkata-

strofer. Desuden bruger beredskabscentret mange

ressourcer på at forebygge brand og andre ulykker.

Borgmesterens Forvaltning • Velkommen til Aalborg


Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er et projektkontor, der

arbejder for at bidrage til en positiv økonomisk og

erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark ved

at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder.

Det sker ved at inddrage norddanske virksomheder

og offentlige institutioner i EU-medfinansierede udviklingsprojekter

og ved at stille information, viden og

kompetence til rådighed for regionens virksomheder,

institutioner og borgere.

EU-kontoret består af en afdeling i Aalborg og én i

Bruxelles, der giver en tæt forbindelse mellem den

norddanske region, EU’s institutioner og de øvrige

europæiske regioner. Desuden har kontoret åbnet en

afdeling i Beijing i Kina, der skal formidle kontakter

mellem det nordjyske erhvervsliv og Kina.

Velkommen til Aalborg • Borgmesterens Forvaltning

Aalborg Samarbejdet

Aalborg Samarbejdet er et tværgående kommunalt

samarbejde mellem Aalborg Kommune og de tre nabokommuner;

Jammerbugt, Rebild og Vesthimmerland.

Samarbejdet har til formål at skabe regional vækst og

udvikling samt forbedre vilkårene for virksomheder og

arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne. Det sker

med udgangspunkt i fire indsatsområder: Erhverv, kultur

og fritid, turisme og kommunalt samarbejde.

____________________________________________________

Aalborg har i den senere tid haft nogle

store verdensnavne på plakaten.

Jeg har set både Shakira og Kylie Minogue i Gigantium,

og tro mig, det har været gigantiske oplevelser!”

Søren Andersen, 29 år, Aalborg Centrum

____________________________________________________

3


4

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for de fysiske

rammer om borgernes og virksomhedernes liv og

aktiviteter i Aalborg Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen er inddelt i fire forvaltningsgrene;

Plan og Byg, Trafik og Veje, Park og Natur

samt Miljø.

Plan og Byg varetager kommunens fysiske planlægning,

byggesager, støttet byggeri og byfornyelse.

Trafik og Veje arbejder med trafikplanlægning, parke-

ring, vedligeholdelse af kommunens veje og stier samt

byggemodning.

Park og Natur arbejder med parker, grønne områder,

naturbeskyttelse, kirkegårde og naturformidling.

Miljø arbejder med miljøbeskyttelse og vandløb, samt

godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Teknik- og Miljøforvaltningen har også en Entreprenør-

enhed, der løser drifts, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver

for Teknik- og Miljøforvaltningen og kommunens

øvrige forvaltninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen • Velkommen til Aalborg


Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forsøger at sikre

betingelserne for et godt liv for borgerne i Aalborg

Kommune. Det sker specielt med fokus på forebyggende

initiativer.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen består af tre

afdelinger; Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen

og Jobcenter Aalborg.

Børne- og Familieafdelingen har ansvaret for pasningen

af kommunens 0-5 årige børn, tandpleje og dag/døgntilbud

til børn og unge med sociale problemer eller

handicap. I forhold til familier varetager forvaltningen

familiebehandling og anbringelse.

Socialafdelingen løser blandt andet opgaver vedrørende

udbetaling af sociale ydelser. Socialafdelingen forsøger i

det hele taget at medvirke til at forbedre levevilkårene

for mennesker med problemer og give dem en større

grad af kvalitet og værdighed i tilværelsen. Det gælder

for eksempel socialt udstødte og hjemløse mennesker.

Jobcenter Aalborg varetager kommunens beskæftigel-

sesindsats og arbejder herunder for et rummeligt arbejdsmarked.

Velkommen til Aalborg • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

5


6

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen løser sociale og sundhedsmæssige

opgaver for ældre og handicappede borgere

i Aalborg Kommune. Hovedformålet med forvaltningens

arbejde er at skabe tryghed og livskvalitet for

de af kommunens borgere, der har brug for hjælp til at

klare sig selv.

Forvaltningen er inddelt i tre afdelinger; Myndighedsafdelingen,

Ældreafdelingen og Handicapafdelingen.

Myndighedsafdelingen varetager kommunens opgaver

vedrørende bevilling af ydelser til ældre og voksne handicappede.

Ældreafdelingen varetager ”udføreropgaverne” inden

for ældreområdet. Det vil sige levering af hjemmepleje,

hjemmesygepleje, træning og aktivitet, rengøring, mad-

service og hjælpemidler til kommunens ældre medborgere.

Handicapafdelingen leverer dag- og døgntilbud, støtte-,

kontakt- og ledsagerordninger, beskæftigelses- og aktivitetstilbud

og fritidstilbud for unge, voksne og ældre

handicappede.

Ældre- og Handicapforvaltningen • Velkommen til Aalborg


Skole- og Kulturforvaltningen

Skole- og Kulturforvaltningens væsentligste opgave er

at yde kvalificeret service og konsulentvirksomhed og

informere om regler og muligheder inden for skole- og

kulturområderne.

Forvaltningen er delt op i tre forvaltningsgrene; Skoleforvaltningen,

Aalborg Bibliotekerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Skoleforvaltningen har ansvar for undervisningen på

kommunens folkeskoler, specialskoler, specialundervis-

ning og DUS-ordningerne, der er en forkortelse for Det

Udvidede Samarbejde og navnet på skolefritidsordning-

erne i Aalborg Kommune. Kommunens ungdomsskole

og musikskole hører også under skoleforvaltningen.

Velkommen til Aalborg • Skole- og Kulturforvaltningen

Aalborg Bibliotekerne (kommunens folkebiblioteker)

fungerer både som informations-, videns- og oplevelsescenter.

Aalborg Bibliotekerne fokuserer meget på

at imødekomme brugernes behov og forsøger sig

derfor med mange nyskabende elektroniske tilbud på

Internettet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager udviklings-

og driftsopgaver i forhold til kommunens foreningsliv,

idræt, voksenundervisning, kulturliv og kulturinstitutioner.

Desuden er Byggeteknisk Rådgivning – Aalborg Kommunes

rådgivende arkitektkontor – placeret i Skole- og

Kulturforvaltningen.

7


8

Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Aalborg Kommune etablerede i 007 en ny forvaltning.

Tanken bag forvaltningen er, at befolkningens sundhed

og udvikling af landdistrikterne vil blive to af de helt

store udfordringer i fremtiden.

Forvaltningen fungerer som en projektorganisation,

der koordinerer tværgående projekter på tværs af - og

i tæt samarbejde med - kommunens fagforvaltninger

og eksterne samarbejdsparter. Den tværgående struk-

tur understøtter forvaltningens indsatser i helhedsorienterede

projekter frem for opdelte ansvarsområder.

Sundhed og Bæredygtig Udvikling består af Sundhedsafdelingen,

Kollektiv Trafik, AK Arbejdsmiljø og

Afdelingen for Udvikling og Bæredygtighed.

____________________________________________________

”Jeg er rigtig glad for, at jeg valgte Aalborg

som studieby. Gruppearbejdet fungerer super godt,

og byen har et bredt og alsidigt udvalg

af gode fritidsaktiviteter – lige fra hyggelige aftener

på Studenterhuset til spændende fodboldkampe

Aalborg Stadion.”

Tina Vestergaard, studerende på Aalborg Universitet

____________________________________________________

Sundhedsafdelingen varetager de tværgående og

koordinerende opgaver, der er fastsat i sundhedsloven.

Afdelingen har ansvar for politik og strategi på sund-

hedsområdet og sundhedsøkonomi og forebyggelses-

opgaver overfor kommunens voksne. Forebyggelsen

sker blandt andet ved at motivere og inspirere borgerne

til en sundere livsstil i forhold til kost, rygning, alkohol

og motion.

AK Arbejdsmiljø fungerer som en kvalificeret rådgiv-

nings- og sagsbehandlingsenhed inden for arbejds-

miljø, rengøringsplanlægning og forsikringsmæssig be-

handling af arbejdsskadesager. Lederen af AK arbejds-

miljø er endvidere daglig sikkerhedsleder i Aalborg

Kommune.

Kollektiv Trafik står for planlægning af lokale busruter

samt planlægning og tilsyn af vejanlæg herunder omkørsler

og stoppesteder i Aalborg Kommune.

Afdelingen for Udvikling og Bæredygtighed har ansvar

for udviklingen af kommunens landdistrikter, servicering

af råd og nævn og opgaver i forbindelse med Aal-

borg som uddannelsesby, fundraising, internationale

relationer, Aalborg Commitments og Frivilligpuljen.

Sundhed og Bæredygtig Udvikling • Velkommen til Aalborg


xxx

Aalborg Commitments

Bæredygtig udvikling handler i Aalborg Kommune om at

skabe gode livsbetingelser for borgerne og om at sikre

miljø og natur bedst muligt.

Aalborgs indsats for en bæredygtig udvikling tager sit

udgangspunkt i Aalborg Charteret, der definerer byens

og kommunens ansvar for en bæredygtig udvikling.

Aalborg Charteret blev vedtaget på en international

konference i Aalborg om bæredygtige byer i 1994. Siden

har mere end 500 lokale myndigheder i hele Europa

tilsluttet sig charteret.

Ti år senere – i 004 – var Aalborg igen vært for en

stor international konference ”Aalborg + 10”. Formålet

med den konference var at få vedtaget Aalborg Commitments,

der forpligter de lokale myndigheder, der

tilslutter sig, til at fastlægge konkrete mål og handling-

er for en bæredygtig udvikling. Det har omkring 500

lokale myndigheder i Europa siden skrevet under på, at

de vil.

Velkommen til Aalborg • Sundhed og Bæredygtig Udvikling

For at leve op til sin egen underskrivelse af Aalborg Commitments

sætter Aalborg Kommune i disse år specielt

fokus på:

• Borgernes sundhed inden for områderne:

Kost, rygning, alkohol og motion,

• udvikling i kommunens landdistrikter,

• social ansvarlighed og forbedring af vilkårene for

kommunens svageste borgere,

• at få så mange borgere som muligt i beskæftigelse,

i gang med en uddannelse eller aktivering,

• bæredygtig byplanlægning, der tager hensyn til

miljø og kulturarv,

• begrænse CO udledningen og tilpasse sig

klimaforandringer,

• beskyttelse og forbedring af kommunens natur

og miljø

• at genanvende mest muligt affald og

• at beskytte grundvandet mod forurening.

På billedet oven for ses 110 europæiske borgmestre på scenen

efter underskrivelsen af Aalborg Commitments i 2004.

9


30

Forsyningsvirksomhederne

Forsyningsvirksomhederne forsyner boliger og virksomheder

med energi og vand i og omkring Aalborg og Nør-

resundby. Derudover behandler og bortskaffer Forsyningsvirksomhederne

spildevand og affald i hele Aalborg

Kommune.

Forsyningsvirksomhederne er én af Aalborg Kommunes

syv forvaltninger, men er samtidig også en forretning.

Forretningen Forsyningsvirksomhederne er organiseret

som en koncern med seks driftsvirksomheder:

• Gasforsyningen

• Elforsyningen

• Fjernvarmeforsyningen

• Vandforsyningen

• Kloakforsyningen

• Renovationsvæsnet

Forsyningsvirksomhederne består desuden af Energicenter

Aalborg, der yder borgere og erhvervslivet gratis

rådgivning i forhold til at spare på energi og ressourcer.

Forsyningsvirksomhederne • Velkommen til Aalborg


Bykort

Velkommen til Aalborg • Bykort

31


Tekst:

Aalborg Kommune

Foto:

Aalborg Kommune

Visit Aalborg

Karneval i Aalborg

www.aalborgkommune.dk

www.aalborg.dk

www.visitaalborg.com

www.aalborgplus10.dk

Aalborg DH

Nils Krogh

Ajs Smed Nielsen

Preben Stentoft

1. udgave 007

akprint.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!