Energi Danmark Fokus uge 19 - 2013

energidanmark.dk

Energi Danmark Fokus uge 19 - 2013

Grundkraftpriser d. 7. maj 2013 (DK1 og DK2 i

DKK/MWh)

DKK/MWh System + CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi Danmarks

forventning*

DK1

Q2-13 279,2 235,4 273,7

YR-14 279,8 252,6 276,3

YR-15 277,4 266,0 275,7

DK2

Q2-13 287,7 235,4 283,2

YR-14 291,2 252,6 286,8

YR-15 287,9 266,0 285,6

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4522

EUR/USD: 1,3080

Energi Danmark

Fokus Uge 19, 2013

Grundkraftpriser d. 07-05-2013. Se opdaterede priser

(System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering: Ny afstemning om CO 2 -markedets fremtid

Det er netop blevet meldt ud, at Europa-Parlamentet skal stemme

om den såkaldte backloading-plan den 19. juni. Backloading-planen

er en politisk ambition om at øge CO 2 -priserne ved

at udskyde salget af 900 mio. tilladelser. Såvel kul- som CO 2 -

priserne er p.t. meget lave, hvilket både smitter af på forwardkontrakterne

i Tyskland og på det nordiske marked. De er faldet

støt i løbet af indeværende kvartal. Udviklingen ser ud til at fortsætte

begge steder. For i Norge, Sverige og Finland nærmer vi os

normaltemperaturer og mere nedbør end normalt samtidig med

at inflowet til de skandinaviske reservoirer stiger. Og i Tyskland

nærmer højsæsonen for solenergi sig, og den produktion kan

formentlig blive rekordhøj i høj i år.

Anbefalinger: Årskontrakten er det sikre køb

Vi anbefaler i denne uge afdækning af forward-kontrakten for

det kommende år. Kulpriserne og marginalomkostninger ved

kulproduceret energi er fortsat meget lave, samtidig med at der

lurer en række risikoer, der kan føre til prisstigninger. Her står

afstemningen om den såkaldte backloading-plan den 19. juni

klarest i billedet, mens det også er værd at overveje, hvornår og

hvordan den lave vandstand i de skandinaviske reservoirer vil

komme til udtryk prismæssigt. Den risikovillige kan til gengæld

vælge at gamble på et nej til backloading-planen, og at der for

alvor kommer tryk på flommen/inflowet til de skandinaviske reservoirer

i år.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger: Backloadingafstemning

den 19. juni

Prisen for en tønde brent olie til levering i juni er endnu

engang steget i løbet af den forgangne uge. Den ligger

nu og her på 104,85 USD. Oliens optrend kan især

relateres til en række positive nøgletal og begivenheder

i USA samt den Europæiske Centralbanks rentesænkning.

Rentesænkninger øger traditionelt investorernes

appetit på mere risikofyldte værdipapirer såsom futurekontrakter,

hvilket naturligvis presser efterspørgslen i

vejret. Annonceringen af Den Europæiske Centralbanks

rentesænkning kom dagen efter meldinger fra USA’s

centralbank om, at dens aggressive stimulusprogram

fortsætter planmæssigt.

CO 2 -priserne steg voldsomt, da den tyske kansler, Angela

Merkel, holdt tale under Petersberg Climate Dialogue

IV i Berlin i går. Angela Merkel berørte undervejs

den såkaldte backloading-plan, der er designet til at

øge markedspriserne ved at udskyde salget af 900 mio.

CO 2 -tilladelser. Budskabet lød i den forbindelse, at det

kan forventes, at Tyskland tager endelig stilling til planen

efter valget den 22. september. Derudover understregede

den tyske kansler, at backloading - og dermed

CO 2 -markedets nuværende forfatning - er et særdeles

væsentligt emne (lave CO 2 -priser øger kulenergiproduktionen

i Europa, red.). ENVI-komiteen under Europa-

Parlamentet arbejder i disse dage på at bringe backloading-planen

til afstemning i parlamentet igen. Det er i

den forbindelse – endnu - usikkert, hvorvidt der vil blive

tale om en revideret version eller en status quo løsning.

Men det er netop blevet meldt ud, at afstemningen vil

ske den 19. juni. Benchmark-kontrakten EUADEC-13

lukkede i går i 3,91 EUR/t mod 3,32 EUR/t i sidste uge.

De beregnede marginalomkostninger ved kulproduceret

energi for 2014 er steget en smule fra 35,26 EUR/

MWh til 35,69 EUR/MWh i denne uge. Forklaringen skal

formentlig søges på CO 2 -markedet og stigningerne på

Angela Merkels tale. For kul-futuren for det kommende

år – Rotterdam YR14 – har mere eller mindre bevæget

sig sidelæns siden sidst. Marginalomkostningerne ved

gasproduceret energi for 2014 steg også en anelse i

løbet af ugen. Nærmere bestemt fra 54,13 EUR/MWh

til 54,27 EUR/MWh. Udviklingen flugter pænt igen med

den korresponderende gas-future for det kommende år.

Reservoir: Vandstand skraber bunden

Fyldningsgraden i de skandinaviske reservoirer nærmer

sig langsomt noget, der minder om det absolutte

registrerede minimusniveau for denne tid af året siden

1995. Flommen har indtil nu været relativt behersket

og der meldes først i dag om et nogenlunde normalt

inflow set i forhold til tidligere år. De kommende uger

vil i den forbindelse vise, om reservoirerne modtager et

Analyseafdelingen Uge 19, 2013

Side 2


”tilfredsstillende” rygstød. Ellers kan det som nævnt i

sidste uge forventes, at de svenske og norske hydroenergiproducenter

vil skrue deres priser i vejret. Trækket

på de skandinaviske reservoirer ser dog ud til at

blive rimeligt behersket for de kommende par uger. Der

meldes om gennemsnitlige temperaturer og masser af

supplerende nedbørsenergi. Fyldningsgraden i de svenske

og norske reservoirer er i denne uge oppe på henholdsvis

22,8 og 26,8 procent.

Spot: Stabile spotpriser

Den gennemsnitlige systempris lå i den forgangne

uge fortsat stabilt omkring de 40 EUR/MWh med en

top denne mandag på 43,74 EUR/MWh. Prisen lyder i

dag på 40,93 EUR/MWh, så niveauet ser ud til at holde

stand. Der meldes om en særdeles høj vindproduktion

for i morgen, mens Avedøreværket B2 (540 MW) på

Sjælland samme dag er nede fra klokken 10:00 til 14:00.

System: Prisdyk på forward-kontrakter

Kontrakten for det kommende kvartal – ENOQ3-13 – er

dykket markant siden sidst. Den blev i sidste uge handlet

til 37,40 EUR/MWh og handles nu til 36,30 EUR/

MWh. Kvartalskontraktens fald er især kommet de seneste

par handelsdage med positive meldinger omkring

nedbørsenergien og inflowet til skandinaviske reservoirer.

Årskontrakten har været mere stabil. Den gik i

sidste uge til 36,65 EUR/MWh og handles nu til præcis

det samme beløb. Årskontrakten er siden i morges steget

0,50 EUR/MWh, og det virker ikke mindst som om,

at de stigende C0 2 -priser og marginalomkostninger ved

kulproduceret energi prises ind i kontrakten nu og her.

CfD: Øget spread mellem DK1 og DK2

Spreadet mellem CfD’erne for det kommende kvartal

er fortsat højt og det er blevet forøget i den forgangne

uge. DK1 lukkede i sidste uge på 1,63 EUR/MWh mod

1,67 EUR/MWh i denne omgang. For DK2 lød stigningen

imidlertid på 0,3 EUR/MWh fra 2,50 EUR/MWh til 2,80

EUR/MWh. Der ser umiddelbart ud til, at Tyskland holder

DK1 tilbage, mens det øgede antal lukkedage for de

svenske atomkraftværker i 2013 (meddelt i sidste uge,

red.), understøtter prisstigninger for DK2-forwarden.

Kontinentet: Kvartalskontrakten falder fortsat

Tyskland falder fortsat. Q3 blev i sidste uge handlet til

35,75 EUR/MWh, og er nu nede på 35,20 EUR/MWh.

Kontrakten for det kommende år er nogenlunde stabil

p.t.. Den handles nu til 38,90 EUR/MWh mod 39,08

EUR/MWh i sidste uge. Det er formentlig de lave gas- og

kulpriser, der trækker kvartalskontrakten ned. Samtidig

nærmer højsæsonen for solenergi sig, og den produktion

kan nå nye højder i Tyskland i år.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 19, 2013


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS Base EEX Base EEX Peak SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1 Base DK2 Base

KUL

USD/t

Olie USD/

bbl

JUN-13 35,10 33,00 41,08 0,20 1,50 0,55 -0,75 34,35 35,65 83,95 105,46

JUL-13 33,55 33,70 41,65 0,00 1,50 2,45 1,75 35,30 36,00 84,50 105,03

AUG-13 36,00 34,21 42,03 1,00 84,85 104,69

SEP-13 38,20 38,11 48,06 1,70 85,25 104,37

Q3-13 35,80 35,31 43,82 1,00 0,20 2,80 1,67 37,47 38,60 84,87 104,70

Q4-13 40,80 41,09 53,23 1,65 0,15 1,15 -2,00 38,80 41,95 87,37 103,68

Q1-14 42,80 42,68 54,34 2,40 0,10 0,43 -2,65 40,15 43,23 89,65 102,57

Q2-14 33,48 35,03 42,93 1,55 91,45 101,48

YR-14 36,52 38,92 49,05 2,00 -0,10 2,55 1,03 37,55 39,07 92,69 100,96

YR-15 35,10 38,55 48,21 2,13 -0,10 3,53 2,13 37,23 38,63 99,08 96,84

YR-16 34,15 38,60 48,69 2,13 -0,15 4,00 3,45 37,60 38,15 103,95 93,50

YR-17 35,10 39,75 50,70 2,13 107,66

YR-18 36,20 40,75 52,35

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for Difference”

og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen). SYS er

den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en for Sjælland mens

DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Hedeager 5

8200 Aarhus N

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundechef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Lotte Foged Pedersen

(lfp@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Peter Nikolaj Krebs

(pnk@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler

Stefan W. Christensen

(swc@energidanmark.dk)

Kommunikativ analytiker

John Hjermind Albertsen

(jhal@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S finder

pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet

er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl og fraskriver

sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med

baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel eller meddelelse herom. Materialet er

fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel karakter og kan på ingen måde sidestilles

med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres

eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 19, 2013

More magazines by this user
Similar magazines