Læs artikel (PDF) - Ridehesten.com

ridehesten.com

Læs artikel (PDF) - Ridehesten.com

Alsidig

bAnkmAnd

ny chef i

dAnsk VArmblod

Lars Anthony valgt blandt

12 ansøgere

Af Niels Holmgaard Christensen

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Den nye daglige leder i Dansk Varmblod

bliver den 46-årige Lars Anthony, der

kommer fra en stilling som erhvervskonsulent

i Den Danske Bank. DV-sekretariatet

i Skejby ved Århus får hermed for første

gang en fuldtidsansat leder, der får

stillingsbetegnelsen administrations- og

marketingchef.

Lars Anthony og hans kone Susanne,

der arbejder som lægemiddelkonsulent,

bor på en smukt beliggende, 20 tdr. land

stor ejendom nær højdepunktet Yding

Skovhøj ved Skanderborg. De har fem

rideheste i forskellig alder og har været

med i DV i godt en halv snes år.

Professionel udvælgelse

Lars Anthony ønsker at pointere, at han

ikke har fået den nyoprettede stilling,

fordi han "kendte nogen" i DV.

- Det ville være det dårligst tænkelige

udgangspunkt for begge parter, hvis det

her havde karakter af en vennetjeneste,

siger han lige ud i en samtale med Ridehesten

efter at ansættelsen var konfirmeret

i DVs ledelse den 20. juni.

- Udvælgelsesproceduren har været

kørt meget professionelt, og det er jeg

110

særdeles glad for, både for min egen og

for Dansk Varmblods skyld. Jeg har fået

oplyst, at der var 12 ansøgere, hvoraf de

tre har været til samtale. To gik videre til

en test, gennemført af konsulentfirmaet

Mercuri Urval. Rapporten herfra viste

bl.a., at min "profil" af kvalifikationer

faldt sammen med det, Dansk Varmblod

forlangte og havde behov for.

Erhvervskontakt

- Jeg har været i bankverdenen i ca. 30 år.

Jeg har haft en utraditionel karriere i den

forstand, at jeg har beskæftiget mig med

meget andet end den traditionelle kundemodtagelse

ved skranken, bl.a. en række

lArs Anthony

spændende udviklings- og serviceprojekter.

I det job, jeg kommer fra, har jeg

besøgt ca. 40 virksomheder om måneden.

Den erfaring, jeg har, mener jeg at kunne

bruge med positiv effekt i Dansk Varmblod,

og derfor sendte jeg min ansøgning,

da jeg så stillingsannoncen. Det

spillede naturligvis ind, at jeg i mange år

har brugt en del af min fritid på heste,

men hvis det var min eneste kvalifikation,

var det jo ikke mig, Dansk Varmblod

havde brug for.

Mange kender ikke DV

- Jeg vil gerne være med til at give DVorganisationen

en blodfornyelse. Jeg

Født 03.09. 1948. Bankuddannelse samt videreuddannelse på Handelshøjskolen

i bl.a. information og markedsføring. Bor i Yding ved Skanderborg, gift med

Susanne. Har to døtre på 17 og 20 år.

1965: Ansat som elev i Handelsbanken i København. Alsidig uddannelse,

arbejdede in- og eksternt med undervisning, organisation m.v.

1978: Organisationskonsulent i PBS's markedsafdeling, bl.a. medarbejder ved

udvikling af Dankort-projektet.

1984: Kronebanken, informationssystemer som arbejdsområde. Projektleder

for Kronebankens afvikling og optagelse i Provinsbanken.

1987: Ansat som leder af Provinsbankens selskab Databank i Århus (information

omkring fonds- og valutasystemer), udvikling af betalingssystem. Flyttede

med familien fra Viby S. til Yding i efteråret 1987.

1991: Overgang til Den Danske Bank ved bankfusionen. Tilknyttet bankens

Erhvervscenter i Herning med status som prokurist, beskæftiget med rådgivning

til virksomheder om betalings- og faktureringssystemer m.v.

1995: Ansat som administrations- og marketingchef samt daglig leder af Dansk

Varmblods sekretariat i Skejby.


synes godt, at profilen kan trænge til at

blive trukket op. Mange mennesker aner

ikke, hvad Dansk Varmblod er, eller hvad

vi står for. Det gælder også elever på rideskolerne,

hvor vi naturligvis bør fortælle

de unge, at det er en DV-hest, de skal

have, og hvorfor. Også i aviserne og den

øvrige presse synes jeg Dansk Varmblod

og ridesporten bør have en bedre profil.

Iøvrigt har vi allerede med Ridehesten

som det nye medlemsblad har fået en

betydelig bedre medlemsinformation.

- Det er både en informations- og markedsføringsopgave,

der skal gennemføres,

fortsætter Lars Anthony. Min ambition

overfor hovedbestyrelse og forretningsudvalg

er, at jeg skal kunne levere

nogle gode, godt gennemarbejdede

beslutningsoplæg og efterfølgende sørge

for, at de trufne beslutninger bliver

udført.

Medlemmerne skal have fakta

- En væsentlig del af det produkt, Dansk

Varmblod kan levere sine medlemmer, er

service og information. Derfor skal der

være en stor åbenhed, så nye tiltag bliver

bekendtgjort så hurtigt som muligt. Det

er vigtigt, at den faglige snak blandt medlemmerne

altid kan være baseret på faktiske

oplysninger eller data, så vi får en

positiv debat og ikke en debat, der bygger

på misforståelser.

- Vi har netop i år fået lavet en spørgeskema-undersøgelse

over, hvad besøgende

på Hingstekåringen mener om arrangementets

forskellige dele, og hvorfor de

kommer. Det lærer DV som arrangør

noget af, så arrangementet kan yderligere

forbedres. Tilsvarende synes jeg det må

være vigtigt, at vi analyserer andre af vore

aktiviteter, så vi kan prioritere rigtigt.

Mange DV-medlemmer yder et kæmpestort

frivilligt arbejde, og det er en vigtig

opgave for ledelsen at leve op til ansvaret

for, at denne indsats ydes på de områder,

som medlemskredsen prioriterer højst.

Dette er også et godt grundlag for at tiltrække

nye DV-mdlemmer, hvad jeg

bestemt mener vi både kan og skal.

Produktet er service

- Fra mit hidtidige arbejde er jeg vant til

at "produktet" er service til kunderne.

DV-sekretariatets kunder er DV-medlemmerne,

og den fornemste opgave bør

derfor være at give dem en service, som

de ikke kan få andre steder, og som de

føler de ikke kan undvære. Det fortæller

de sikkert til andre, og så er vi straks i en

positiv udvikling.

- En del af elementerne i vores service

køber vi hos Landsudvalget for Heste,

nemlig konsulentbistand, stambogsføring,

avlsstatistik m.v. Derfor er et effektivt

samarbejde med Landskontoret for

Heste også fortsat en betingelse for, at

Dansk Varmblod kan fungere optimalt,

slutter Lars Anthony.

lArs Anthony

og hestene

- Bortset fra lidt ridning i sommerferierne

hos mine bedsteforældre i Randers

og Grenå opstod hesteinteressen først,

da jeg havde mødt Susanne, min kone.

Vi var 15-16 år. Hun var "bidt af en gal

hest" og dyrkede ridning på klubplan i

Hvidovre. Jeg fulgte med og hjalp hende,

og min interesse for at arbejde med

var hurtigt tændt, og vi red sammen i

Ejby i en del år, fortæller Lars Anthony.

- Vores nuværende hestebesætning,

der stammer fra indkøb af hopper hos

Svend Larsen, Nørre Alslev, er følhoppen

Wirbelkrone II samt to May Sherifplage

efter egne hopper. Jeg lægger stor

Hoppen: Wirbelkrone II

F: Waldstern

M: Enggårdens Wiki

Mf: Eastern Lad xx

Opdr.: Svend Larsen

Ejer: Susanne og Lars Anthony

Føllet efter Schwadroneur

vægt på en stærk hoppestamme. Stammoderen

er Wirbelkrone, der bl.a. også

var mor til Nils Haagensens militaryhest

i verdensklasse, Monaco.

- Vi har været medlem af Dansk Varmblod

siden 1984. Susanne og jeg har som

"græsrødder" med stor fornøjelse deltaget

i de forskellige arrangementer i

Region 1 og nu i Region 5. Siden 1990

har jeg, som en af de mange frivillige

DV-hjælpere, medvirket som speaker ved

Hingstekåringerne i Herning samt været

med i den gruppe, der har ansvaret

for at arrangere Gallashowet.

h

111

More magazines by this user
Similar magazines