26.07.2013 Views

FLOORTEC 550/560 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

FLOORTEC 550/560 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

FLOORTEC 550/560 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong>/<strong>560</strong><br />

<strong>–</strong> <strong>HELT</strong> <strong>KOMPROMISLØS</strong><br />

Støvfri fejning af indendørs- og udendørsarealer


Høj produktivitet<br />

• Fej dine gulve og tæpper med én og samme<br />

maskine <strong>–</strong> få mere rengøring fra hånden på<br />

kortere tid<br />

• Hurtig og let inspicering af fi lter og børster<br />

uden brug af værktøj<br />

• Gode køreegenskaber, stor trækkraft og<br />

manøvredygtighed <strong>–</strong> giver optimal arbejdsproces<br />

• Plads til to batterier <strong>–</strong> fordobler<br />

produktiviteten mellem hver opladning<br />

• Med manuel eller elektrisk fi lterryster<br />

(batteri-modellerne) <strong>–</strong> letter vedligeholdelsen<br />

Lang levetid<br />

<strong>–</strong> minimale vedligeholdelsesomkostninger<br />

• Korrosionsbestandig stålramme med<br />

sikkerhedsafskærmning<br />

• Robust polyetylen-konstruktion og korrosionsbestandigt<br />

kabinet i rotationsstøbt plast<br />

• Mekanisk forbundet motor og gearkasse<br />

<strong>–</strong> reducerer vedligeholdelsesomkostningerne<br />

og minimerer uproduktiv tid<br />

Stor kapacitet<br />

• Ekstra stor smudsbeholder<br />

• Overfejningssystem sikrer fyldning af smudsbeholder<br />

ovenfra, hvilket giver ekstra kapacitet<br />

Fokus på sikkerhed<br />

• Automatisk stop ved inspektion/udskiftning af<br />

batterier og børster<br />

• Automatisk stop ved lavt batteriniveau<br />

beskytter batterierne og forlænger deres levetid<br />

• ABS-batteribakke forhindrer spild fra<br />

batterier på gulve og tæpper<br />

Plads til to batterier<br />

<strong>–</strong> øger maskinens<br />

produktivitet. Automatisk<br />

stop ved lavt batteriniveau<br />

beskytter batterierne mod<br />

fuld afl adning og øger deres<br />

levetid. Indbygget lader fås som<br />

ekstraudstyr <strong>–</strong> giver mulighed for<br />

opladning af batterierne hvor som<br />

helst.<br />

Effektiv selv de<br />

snævreste steder<br />

Den nye, mobile Nilfi sk-<strong>ALTO</strong> <strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong>/<strong>560</strong> fejemaskine<br />

er ideel til effektiv, støvfri fejning af både udendørsarealer og<br />

indendørs gulve og tæpper.<br />

Typiske anvendelsesområder er servicestationer, parkeringspladser,<br />

skolegårde, fabrikker, lagerhuse, kontorbygninger,<br />

hoteller og konferencesale.<br />

Den brugervenlige maskine er kompakt og ergonomisk designet,<br />

hvilket giver god manøvredygtighed og mulighed for både at feje<br />

store områder og komme ind i hjørner og smalle gange.<br />

Kombineret med et lavt støjniveau giver det operatøren et<br />

meget behageligt arbejdsmiljø.<br />

Andre væsentlige fordele:<br />

Robust design og lave vedligeholdelsesomkostninger.<br />

Nilfi sk-<strong>ALTO</strong> <strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong>/<strong>560</strong>-fejemaskine til rengøring af<br />

gulve og udendørsarealer uden hårdt arbejde.


Stor fl eksibilitet<br />

• Servicestationer<br />

• Parkeringspladser<br />

• Skolegårde<br />

• Lagerhuse<br />

• Konferencesale<br />

• Kontorbygninger<br />

Det ergonomiske kørehåndtag kan indstilles efter operatørens højde. Desuden er det sammenklappeligt, hvilket letter transporten af maskinen.<br />

• Timetæller, voltmeter og<br />

batterimåler <strong>–</strong> letter vedligeholdelsesplanlægningen<br />

• Indbygget lader<br />

<strong>–</strong> mulighed for<br />

opladning hvor som<br />

helst (ekstraudstyr)<br />

• Filteret inspiceres og<br />

skiftes uden brug af<br />

værktøj<br />

• ABS-batteribakke<br />

<strong>–</strong> forhindrer spild<br />

fra batteri<br />

• Smudsbeholder på hjul<br />

<strong>–</strong> let at håndtere<br />

og tømme<br />

• Store, sværtefri<br />

kørehjul <strong>–</strong> god mobilitet<br />

• Trækkraft overføres<br />

via baghjulene<br />

Fuld valuta for pengene<br />

• 2,2 kW Honda GX 100<br />

motor i benzin-model<br />

• Fejevalsen inspiceres<br />

og skiftes uden brug af<br />

værktøj<br />

• Korrosionsfast stålramme<br />

<strong>–</strong> beskytter fejemaskinen i<br />

tilfælde af kollision<br />

• Sidekost skiftes uden brug<br />

af værktøj <strong>–</strong> justering kan<br />

foretages når som helst og<br />

hvor som helst<br />

• Automatisk afbryder<br />

<strong>–</strong> fejemaskinen<br />

slukker automatisk,<br />

når kabinettet åbnes<br />

• Robust polyetylenkonstruktion<br />

og korrosionsbestandigt<br />

kabinet i<br />

rotationsstøbt plast<br />

• Plads til to batterier<br />

<strong>–</strong> øger maskinens<br />

produktivitet<br />

• <strong>FLOORTEC</strong> <strong>560</strong> har løfteanordning<br />

til opfejning af<br />

større stykker affald<br />

• Beskyttelseskappe for<br />

sidekost<br />

• Justerbar sidekost<br />

<strong>–</strong> til udjævning af<br />

slitage


Vælg den fejemaskine, der passer bedst til dit behov<br />

<strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong>/<strong>560</strong>-serien fås i fi re forskellige modeller: to batteri-drevne og to benzin-drevne modeller med henholdsvis<br />

500 mm eller 600 mm fejevalse. Desuden tilbyder vi et stort program af ekstraudstyr, så du kan skræddersy den<br />

fejemaskine, der passer bedst til dit behov.<br />

Tekniske data: <strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong> B <strong>FLOORTEC</strong> <strong>550</strong> P <strong>FLOORTEC</strong> <strong>560</strong> B <strong>FLOORTEC</strong> <strong>560</strong> P<br />

Arbejdsbredde<br />

Med sidekost mm 700 700 820 820<br />

Uden sidekost mm 500 500 600 600<br />

Teoretisk rækkevidde v./ 4 km/time m 2 /time 2800 2800 3280 3280<br />

Smudsbeholder, kapacitet liter 40 40 50 50<br />

Støvfri fejning Ja Ja Ja Ja<br />

Filterareal m 2 2 2 2 2<br />

Filtermateriale Papir Papir Papir Papir<br />

Filterryster Manuel Manuel Manuel Manuel<br />

Energikilde Batteri, 12 V Benzin, 2,2 kW Batteri, 12 V Benzin, 2,2 kW<br />

Dimensioner (l x b x h) mm 1030 x 660 x 810 1030 x 660 x 810 1070 x 780 x 840 1070 x 780 x 840<br />

Vægt u/batteri kg 85 95 90 105<br />

Bestillingsnr. inkl. indbygget lader 908 4006 010 <strong>–</strong> 908 4108 010 <strong>–</strong><br />

Bestillingsnr. ekskl. indbygget lader 908 4005 010 908 4007 010 908 4107 010 908 4109 010<br />

Standardudstyr:<br />

Sidekost • • • •<br />

Fejevalse • • • •<br />

Timetæller • • • <strong>–</strong><br />

Indbygget lader (se bestillingsnr. ovenfor) •/<strong>–</strong> <strong>–</strong> •/<strong>–</strong> <strong>–</strong><br />

B = batteri, P = benzin<br />

Ekstraudstyr:<br />

• Forskellige batterityper <strong>–</strong> våd/tør<br />

• Indbygget lader <strong>–</strong> til opladning når som helst, hvor som helst<br />

• Forskellige sidekoste og fejevalser: stål, naturfi ber, nylon<br />

<strong>–</strong> passer til forskellige opgaver<br />

• Papir- og polyesterfi ltre <strong>–</strong> polyesterfi lter tåler vådfejning<br />

• For-fi lter <strong>–</strong> til fi ltrering af småaffald<br />

• Sværtefrit skørt til fejning af sarte gulve og tæpper<br />

Forhandler:<br />

Alle bestillingsnumre er ekskl. batterier.<br />

Kontakt Nilfi sk-<strong>ALTO</strong> for bestilling af komplet maskine med batterier.<br />

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.<br />

Nilfi sk-<strong>ALTO</strong><br />

- en division af Nilfi sk-Advance A/S<br />

Industrivej 1 <strong>–</strong> DK-9<strong>560</strong> Hadsund<br />

Tlf. 72 18 21 20 <strong>–</strong> Fax 72 18 21 11<br />

www.nilfi sk-alto.dk<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> (et selskab i <strong>Nilfisk</strong>-Advance gruppen)<br />

er verdens førende leverandør af professionelt<br />

rengøringsudstyr med en omsætning på omkring<br />

630 mio. euro og 3.800 ansatte. Vi har hovedkontor<br />

i Danmark med produktionsfaciliteter i<br />

Danmark, Tyskland, Ungarn, Singapore, Kina,<br />

Italien og USA og er repræsenteret i de fleste<br />

europæiske lande, USA og Asien.<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere<br />

og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til<br />

landbruget, auto-/transportbranchen, industrien,<br />

rengøringsselskaber og private forbrugere.<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> er en produktorienteret virksomhed,<br />

der lægger stor vægt på nytænkning, vækst og<br />

fremgang. Vi tror på tætte og langvarige relationer<br />

med både kunder, leverandører og medarbejdere.<br />

Art. no. 901.004.001 · 06.05. · www.brandwise.dk · Djurs Gruppen Grafisk Support · Tlf. 86 48 36 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!