jegerup · maugstrup februar · marts · april 2006 · 25 ... - Vojens Kirke

vojenskirke.dk

jegerup · maugstrup februar · marts · april 2006 · 25 ... - Vojens Kirke

Indhold

Menneskeliv

og kristentro

Dæn føøst

poosk

Volontører for

Danmission

Gudstjenesteliste

Meddelelser

Adresser

Bagside

VOJENS · JEGERUP · MAUGSTRUP

FEBRUAR · MARTS · APRIL 2006 · 25. ÅRGANG NR. 1

KIRKEBLADET · 24. ÅRGANG · NR.1 1


2

MENNESKELIV OG KRISTENTRO

At vokse op i en præstegård er et

meget stort privilegium. Som det

måske er nogle af læserne bekendt,

voksede jeg op i Maugstrup Præstegård

med alle de spændende muligheder,

det giver for leg i haven, huler

i træerne samt besøg i kirketårnet.

Bortset fra de perfekte fysiske rammer

betød denne opvækst, at jeg

blev mødt med nysgerrighed omkring

mit religiøse ståsted. Mange

mennesker mente, at jeg måtte være

udsat for en streng religiøs/moralsk

opdragelse. Det burde vel være sådan,

når opvæksten foregik i præstegården.

Selv skænkede jeg ikke det

religiøse og moralske nogle særlige

tanker, og det var da heller noget,

der fyldte noget særligt i opdra-

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1

gelsen. Med andre ord voksede jeg

op som enhver anden dansk teenager

i slutningen af 70’erne og starten

af 80’erne.

Alligevel har der været, en måske

ubevidst, påvirkning, der kom til udtryk,

da jeg som 16-årig blev udvekslingsstudent

i USA. Jeg havnede i

det såkaldte bibelbælte, dvs. det

amerikanske midtvesten. Mine

»amerikanske familier« var strengt

religiøse og tilhørte den calvinistiske

kirke, som har en ret moraliserende

og from tone i forhold til kristendommen.

Jeg fandt deres kristne syn temmelig

langt fra mit og tænkte på familien

hjemme i Danmark, hvor moralprædikener

aldrig blev pakket ind i religiøs

terminologi. Opholdet betød, at

den lutherske kirke fik en hel anden

betydning for mig, og samtidig blev

jeg meget bevidst om, at jeg i mit udgangspunkt

aldrig ville have et moraliserede

forhold til kristendommen,

hvor vi som mennesker kan gøre en

forskel over for Gud. Vi må »nøjes«

med at tro, hvilket er den eneste

mulighed i forholdet til Vorherre, og

vi kan aldrig selv gøre os fortjent til

frelsen, men må sande, at vi lever

under Guds nåde og kærlighed.

Under mit ophold i USA sendte min

far K. Olesen Larsens prædikensamling

fra Esajaskirken i København.

Denne samling af fabelagtigt gode

prædikener, forankret i den lutherske

teologi, blev mit bolværk mod

den moraliserende calvinistiske kristendom.

Desværre har den selvgode, moraliserende

kristendom stadig vind i sejlene,

hvilket har betydet, at »godhed«

er blevet vor tids religion. Mennesket

vil ikke nøjes med at være

menneske, men sætter sig selv op på

en piedestal, hvorfra de »rigtige og

fromme meninger« udbasuneres til

os »stakkels« syndere, der accepterer

at leve under nåden og tager livet

på os som den opgave, det er.

Derfor har opvæksten i en præstegård

ikke kun budt på utallige legemuligheder,

den har også givet en

åndelig ballast over for de fromme

med de rigtige meninger.

Thomas Kallenbach


DÆN FØØST POOSK I JÆRUSARLÆM

Selvom det var formiddag, orkede

apostlen Peter ikke at rejse sig fra

sin seng. Det havde været en træls

uge, og egentlig havde han mest lyst

til at rende ud af byen med det samme.

Men søndag formiddag er ikke

nogen god dag at stikke af på. Torve

og gader er fyldt med folk, der skal

have handlet efter sabbatten – og ikke

mindst sladre. Peter var så udmærket

klar over, at der denne søndag

i høj grad ville blive sladret.

»Men hvem kan da også fortænke

dem i det?« tænkte Peter.

For en uge siden havde han og disciplene

fuldstændigt balstyrisk råbt og

skreget: »Hosianna« og smidt palmegrene

foran Jesus, da han red ind i

Jerusalem. Og som om det ikke var

nok! Som sædvanligt skulle Peter

overdrive. Og i en rus af ophidselse

havde Peter revet sin næsten nye

kjortel i stykker og smidt den ud foran

Jesus. Senere, da han var faldet

til ro, havde han hentet det sønderrevne

tøj for at reparere det. Men

hans hænder var vant til at arbejde

med fiskegarn og ikke med nål og

tråd, så hans kjortel så stadig sølle

ud.

»Hvor var det dog dumt, pinligt og

unødvendigt – det var sådan en god

kjortel«, tænkte Peter ved sig selv –

»og Jesus var bestemt ikke nogen

udødelig konge«. Og så døsede han

hen.

Pludselig blev døren revet op, og Maria

Magdalene kom stormende ind:

»Pedø Pedø! Dæn æ herl gall. Jesus

æ væk. Det har æn ænggel soi«. Peter

rejste sig forskrækket op: »Jammøn

bette Maren. Vån æ æt do roofø

åp? A forsto slæt nauø. Kåm set darj

heø. Va æ et for en frøgle snak? Ka

doet haus, vo vi begravt Jesus, sarjø

do?«

Maria havde nu slet ikke ro til at sætte

sig, men var helt fra snøvsen:

»Jow vist ka a haus, vo vi looj Jesus.

Mæn da Salome, Maria å mæ kåm ue

te æ grau heø te mårn, var æ grau

åføøn, å Jesus va vææk. Mæn de va

æn ænggel«. »Æn ænggel!« råbte Peter

irriteret, »va æ et for nauø sluuø?

Jesus leggø i siin grau. Det veø a. For

a var sjærl mæ te å lek ham deiin. Å

dæn steen, vi looj for, væltø et bar

sårn a sarj sjæl«. »Men det æ æn

arlsså no«, himlede Maria op, »å det

veej a. For a har faktisk sjæl lie væen

dæ. Å så var dæ æn ænggel, deø sooj,

at Jesus var åpstaun fra di døøj«.

Peter rystede på hovedet. Maria var

tilsyneladende ikke ved sin fulde fem

længere. »Jammøn Pedø, det æ rægtø,

va a sarjø. Å vi blæw så forskrækkøt,

at vi bar rææn vææk igæn uen

at sarj mojn ællø nauø. No må do tro

mæ, Pedø. Det æ sant, va a sarjø!«

For at få fred for Marias snak tog Peter

sin hullede kappe over skuldrene

og luskede ud for at se til graven. Da

han nærmede sig, kunne han godt

se, at der var sket et eller andet. Stenen

var i hvert fald væltet fra. Han

listede sig stille hen og kiggede ind i

graven. Og der så han – ja, hvad så

han?

Glædelig påske!

Johs. Gjesing

(med kyndig assistance fra Jens Davidsen)

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 3


4

VOLONTØRER FOR DANMISSION, FORTSÆTTES

Den 3. september 2004 var vi to piger

fra Vojens, der med pakkede rygsække

og guitar tog afsked med vo-

res familier for at rejse til Filippinerne.

Vores formål med at rejse dertil

var at arbejde for en dansk kristen

organisation ved navn Danmission.

Danmissions arbejde på Filippinerne

består hovedsageligt i at støtte lokale

skoler og kirker økonomisk og ved

sende volontører som os af sted. Vi

arbejdede de første tre måneder på

en skole i en stor by i den nordlige

ende af Filippinerne. Børnene var 3

– 6 år gamle og blev undervist i engelsk

og det nationale sprog tagalog.

Vi stod især for undervisningen i

engelsk, som var bygget op over ”leg

og lær” princippet. Så udover at stå

ved tavlen fik vi også sunget/danset

en hel masse sanglege. Foruden ar-

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1

bejdet på skolen havde Danmissions

kontaktperson også sørget for kontakt

til den lokale lutheranske kirke.

Den lutherske menighed er ikke særlig

stor, da størstedelen af filippinerne

er katolikker eller muslimer. Hver

lørdag aften gik vi til kirkekor sammen

med ca. 15 andre unge filippinere.

Og ved søndagens gudstjeneste

sang vi så de sange, vi havde øvet.

En af søndagene var den lokale organist

syg. Louise måtte hastigt træde

til og spille på kirkens klaver. Det gik

ganske fint, selvom en dansk og en

filippinsk gudstjeneste er meget forskellige.

De sidste tre måneder af vores ophold

boede vi i en lille landsby ved

navn Balakbak. Den ligger så langt

ude på landet, at størstedelen af byens

befolkning aldrig havde eller aldrig

ville komme til at se andet end

deres landsby! Men smukt var der!

Der var nu ikke så meget for os at lave

i Balakbak. Derfor brugte vi tiden

på at besøge andre steder i bjergene.

Vi var bl.a. med byens lokale lutheranske

præst ude og besøge en lille

nyopstartet menighed langt væk fra

alfarvej, i en lille flække, som hedder

Cuba. For at komme dertil skulle


VOLONTØRER FOR DANMISSION, FORTSAT

man først følge en stejl og støvet landevej

i en times tid. Efter en times

gang, da støvet rigtig havde sat sig

fast i vores tøj og hår, skulle vi krydse

gennem en lille bananplantage,

følge stien videre over en stor rismark

og til sidst krydse en meget

stor og brusende flod ved at gå over

en ustabil hængebro, og så var vi i

Cuba! Menigheden bestod af ca. ti

kvinder, der mødtes hver anden søndag

til gudstjeneste. Besøg er sjældne

i Cuba, så de syntes, at vores besøg

i deres lille kirke (træskur) var

noget helt specielt. Vi blev derfor

budt på det allerfineste, de havde -

kiks og Coca Cola! – ting, der er næsten

umulige at skaffe i Cuba. Vi tog

selvfølgelig imod med stor glæde,

selvom vi nu hellere ville have haft

en af deres eksotiske frugter. Men vi

lod som om, det var det bedste, vi

nogensinde havde smagt.

Efter tre måneders ophold i Balakbak

begyndte vores ophold på Filippinerne

at lakke mod enden. Vi sagde

farvel til alle de nye venner og

smukke steder, vi havde set. Og den

2. marts 2005 rejste vi tilbage til

Danmark igen med rygsækkene fyldt

med gode minder og spændende oplevelser

fra et fremmed land langt,

langt væk herfra.

Skrevet af Trine S. Jessen og

Louise L. Skov

Volontører for Danmission på Filippinerne 2004/2005

Danmission er en folkekirkelig missions- og udviklingsorganisation

Danmission har mere end 180 års solid erfaring med arbejde og samarbejde i 3. verdenslande.

Vores mangeårige samarbejde med lokale kirker og organisationer sikrer, at hjælpen når ud og nytter.

Danmission samarbejder med lokale kirker og organisationer iIndien, Bangladesh, Nepal, Mongoliet,

Filippinerne, Cambodja, Kina, Tanzania, Madagaskar, Egypten, Pakistanog Danmark.

Vores grundlæggende værdier er tro, håb og kærlighed.

Tro • med tro på Guds kærlighed bygges udvikling på et trygt og frit fundament.

Håb • med håb for en bedre fremtid får udviklingsarbejdet en retning.

Kærlighed • med kærlighed til næsten bæres udviklingen fra menneske til menneske.

Organisationen blev til 1. januar 2000 ved en sammenlægning mellem Dansk Santalmission og

Det Danske Missionsselskab.

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 5


6

GUDSTJENESTELISTE

FEBRUAR

5. februar, S.s.e.H.3.K.

Johs. 12,23-33 »Sønnens herliggørelse

- dommen over verden«.

Vojens kl. 10: Gjesing (Kirkefrokost)

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 19: Gjesing

12. februar, Septuagesima

Matt. 25,14-30 »Lignelsen om de

betroede talenter«.

Vojens kl. 10: Gjesing

Jegerup kl. 19.30: Wester

Maugstrup kl. 10: Wester

19. februar, Seksagesima

Mark. 4,26-32 »Lignelserne om

sæden og sennepskornet«.

Vojens kl. 10: Wester

Jegerup kl. 10. Gjesing

Maugstrup kl. 19: Gjesing

26. februar, Fastelavn

Luk. 18,31-43 »Helbredelsen af en

blind mand ved Jeriko«.

Vojens kl. 10: Nedergaard

Jegerup kl. 19.30: Nedergaard

Maugstrup kl. 10: Wester

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1

MARTS

5. marts 2006, 1. s i fasten

Luk. 22,24-32 »Den største er den,

der tjener«.

Vojens kl. 10, Gjesing (gæsteprædikant

& kirkefrokost)

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 19: Nedergaard

12. marts, 2. s. i fasten

Mark. 9,14-29 »Helbredelsen af

den dæmonbesatte dreng«.

Vojens kl. 10: Gjesing

Jegerup kl. 19.30: Gjesing

Maugstrup kl. 10 Wester

19. marts, 3. søndag i fasten

Johs. 8,42-51 »Gud eller Djævelen

til Fader?«

Vojens kl. 10: Wester

Jegerup kl. 10: Nedergaard,

kirkefrokost

Maugstrup kl. 10: Gjesing

26. marts, Midfaste

(sommertid!)

Johs. 6,24-35(37) »Kravet om tegn

- Jesus som livets brød«.

Vojens kl. 10: Nedergaard

Jegerup kl. 19.30: Wester

Maugstrup kl. 10: Wester

APRIL

2. april 2006, Mariæ Bebudelse

Luk. 1,46-55 »Marias lovsang«.

Vojens kl. 10: Gjesing (Kirkefrokost)

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 10: Wester

9.april, Palmesøndag

Mark. 14,3-9 »Salvningen i Betania«

eller Johs 12,1-16 »Salvningen

i Betania og indtoget i Jerusalem«.

Vojens kl. 10: Gjesing (børnegudstj)

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl.19: Wester (Påskens ni

læsninger)

13.april, Skærtorsdag

Johs. 13,1-15 »Fodvaskningen«.

Vojens kl. 10: Gjesing

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 10: Wester (kirkefrokost)


GUDSTJENESTELISTE

14. april, langfredag

Luk. 23,26-49 »Jesu korsfæstelse

og død«.

Vojens kl. 10: Gjesing (liturgisk)

Jegerup kl. 16: Nedergaard

Maugstrup kl.10: Nedergaard

16. april, påskedag

Matt. 28,1-8 »Jesu opstandelse«.

Vojens kl. 10: Gjesing

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 10: Wester

17. april, 2. påskedag

Johs. 20,1-18 »Marie Magdalene

og Peter ved graven«.

Vojens kl. 10: Wester

Jegerup kl. 9: Wester

Maugstrup kl.: Ingen

23. april 1. s. e. påske

Johs. 21,15-19 »Jesus og Simon

Peter«.

Vojens kl.10: Nedergaard

Jegerup kl. 16: Nedergaard

Maugstrup kl. 9: Nedergaard

30. april, 2. s. e. påske

Johs. 10,22-30 »Jeg og Faderen,

vi er ét«.

Vojens kl. 10: Wester

Jegerup kl. 16: Wester

Maugstrup kl. 9: Wester

MAJ

7. maj, 3. søndag e. påske

Johs. 14,1-11 »Jeg er vejen, sandheden

og livet«.(dog frit tekstvalg

til konfirmation)

Vojens kl. 10: Gjesing

Jegerup kl. 10: Nedergaard

Maugstrup kl. 10: Wester

(konfirmation)

12. maj, Bededag

Matt. 7,7-14 »Bed, så skal der gives

jer...« (dog frit tekstvalg til

konfirmation)

Vojens kl. 9: Wester (konf.)

Vojens kl. 11: Nedergaard (konf.)

Jegerup kl. 9: Nedergaard (konf.)

Maugstrup: Ingen gudstj.

PLEJEHJEM

Ud over de ovennævnte gudstjenester

i kirkerne afholdes der også

gudstjenester/andagter på plejehjemmene

i pastoratet: På Bregnbjerglund/Bregnbjerg

Plejehjem er

der hver torsdag andagt kl. 10.15 ved

de fleste af kommunens præster. Andagterne

finder sted i gangen til højre

for hovedindgangen. På Povlsbjerg

Plejehjem er der derefter (dvs.

ca. kl. 11.15) gudstjeneste/andagt i

»Den gamle spisestue« hver anden

torsdag (i ulige uger,) hvor pastoratets

præster medvirker.

Derudover er der også gudstjeneste

hver tirsdag kl. 10.15 på Sommersted

Plejehjem, hvor bl.a. Lykke

Wester og Ole Nedergaard medvirker.

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 7


8

VOJENS www.vojenskirke.folkekirken.dk

Stor påskekoncert 2. påskedag

kl. 16.00

Det er med store forventninger om

en flot koncert, at vi 2. påskedag (d.

17. april) får besøg af Sønderjysk

Kor i Vojens Kirke. Dirigent Lone

Skovgaard-Petersen.

Mød op til en smuk påskekoncert.

Der er gratis entré.

Irene Larsen

Gæsteprædikant i Vojens Kirke

d. 5. marts 2005 kl. 10

I Vojens Kirke er der tradition for fra

tid til anden at invitere en gæsteprædikant,

der har tilknytning til Vojens

Kirke. Thomas Kallenbach (se side

2), søn af Albin Kallenbach, vil denne

søndag træde i sin faders fodspor

og holde dagens prædiken. Efter højmessen

er der kirkefrokost i konfirmandstuen.

Johs. Gjesing

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1

Kirkefrokoster i Vojens

vinter/forår 2006

Efter højmessen er menighedsrådet

vært ved en let frokost i konfirmandstuen.

Alle er velkomne. Maden koster

15 kr. pr. pers. plus drikkevarer.

Søndag d. 5. februar.

Søndag d. 5. marts.

Søndag d. 2. april.

Desuden er der hotdogs palmesøndag

Mini-konfirmander forår 2006

Torsdag d. 16. marts og de næste tre

torsdage vil der atter være »minikonfirmand«

i Vojens Kirke. Går du i

3. klasse, kan du være med. Der

kommer sedler ud på skolerne. Går

du på Bregnbjergskolen, vil menighedsrådet

sørge for kørsel frem og

tilbage. Tilmelding på kordegnekontoret,

74 54 37 04

Vi slutter af med en festlig gudstjeneste

palmesøndag kl. 10 med efterfølgende

hotdogs.

Børnegudstjeneste Palmesøndag

d. 9. april kl. 10

Også i år er der børnegudstjeneste i

Vojens Kirke palmesøndag, hvor mini-konfirmanderne

vil deltage. Alle

er velkomne. Bagefter vil der være

sodavand og hotdogs i præstegården

og kaffe til de voksne. Mød talstærkt

op.

Irene og Johannes

KFUM gudstjeneste onsdag d.

23. marts kl. 19

KFUM-spejderne vil deltage ved

denne gudstjeneste. Efterfølgende

vil KFUM servere en kop kaffe med

brød og sodavand i præstegården.

Leder af »Børneklubben«, Charlotte

Taaning Grundholm, vil holde prædikenen.

Alle er velkomne.

KFUM-spejderne og Johs. Gjesing


VOJENS www.vojenskirke.folkekirken.dk

Børneklubben

– er for alle børn fra 6-13 år i

Vojens og omegn

Vi mødes den sidste fredag i hver

måned kl. 16 i Vojens Kirke. Vi har et

spændende program med både sjov

og alvor – kreativitet og kirke. Programmer

findes i våbenhuset og på

Vojens Kirkes hjemmeside.

Vi mødes d. 27. januar, 24. februar,

31. marts.

Ledere:

Charlotte Taaning Grundholm,

74 53 50 98

Lene Jørgensen, 74 54 29 99

Fredagsfamilien

Den sidste fredag i hver måned mødes

vi i konfirmandstuen til hyggeligt

samvær. Tag din aftensmad med, så

laver vi et sammenskudsgilde. Ingen

tilmelding, mød bare op. Se mere på

kirkens hjemmeside.

Charlotte Taaning Grundholm

Vil du være med i kirkekoret?

Går du i 3. klasse eller mere, kan du

være med i børnekoret. Ring på telefon

74 59 12 27.

Irene

Højskoleformiddage i Vojens

Præstegård foråret 2006

Så starter en ny sæson med formiddagshøjskolen.

Alle er velkomne.

Husk tilmelding:

Onsdag d. 8. februar kl. 10.30

holder forfatter Knud Peter Jensen

foredraget: »Jeppe Aakjær – et moderne

livs fortælling«.

Onsdag d. 8. marts kl. 13.30

får vi besøg af Inger Lauritzen, der

med sang og historier vil fortælle om

sit lange liv blandt fiskerne og redningsfolkene

i Lønstrup. Bemærk

tidspunktet.

Onsdag d. 5. april kl. 10.30

kommer den tidligere fængselspræst

fra Horsens fængsel og holder foredraget:

»Om fangenskab og befrielse«.

Tilmelding på tlf. 74 54 37 04 eller

gsh@km.dk. Pris 50 kr. inkl. frokost.

Drikkevarer kan købes.

En mere udførlig beskrivelse ligger i

våbenhuset samt på hjemmesiden.

Ved henvendelse til Frank Graven-

Nielsen, tlf.: 74 59 06 01,

mail: frank@graven-nielsen.com

vil program omkostningsfrit blive tilsendt.

Aktivitetsudvalget

Indre Missions Samfund:

20. februar, Generalforsamling og

møde kl. 19.30 hos C. & G. Due Pedersen,

Over Jerstalvej 221, Galsted,

taler: Peter Kiel Nielsen

22. februar kl. 19.30, Sudankreds hos

Vivian Andersen, Ndr. Ringvej 27

25. februar, Lørdagstræf på Sommersted

Efterskole kl. 14.45: Leif Andersen:

”Hvor er Gud i Katastrofen?” kl.

19.30: Festtale v. Leif Andersen

1. marts kl. 19.30, Bibelkreds hos Kr.

Toft, Vestre Byvej 1, Skrydstrup

29. marts kl. 19.30, Sudankreds hos

Jette Beck, Høgevej 14

5. april kl. 19.30, Bibelkreds hos Andreas

Pedersen, Gyvelvej 4

26. april kl. 19.30, Sudankreds hos

Hanna Andersen, Østergade 4

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 9


10

MAUGSTRUP www.maugstrup.dk/kirken

Aftenhøjskolen

Alle møder starter mandag kl. 19.30

– der er indlagt pause til medbragt

kaffe /kage – alle er velkomne til aftenhøjskolen

i konfirmandstuen i

Maugstrup Præstegård.

6. februar

Åge Gram: Historietimen

Sognepræst Lykke Wester:

»Den dør vi ikke kan åbne - om selvmord«.

13. februar

Åge Gram: Historietimen

Signe Olsen:

»På genopbygnings arbejde i Finland«.

20. februar

Afstemningsmøde på Simmersted

Skole.

Foredrag ved Karl Otto Meyer,

Tyskland

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1

27. februar

Åge Gram: Historietimen

Henrik Hviid: »På cykel til Teheran«.

6. marts

Åge Gram: Historietimen

Gunde Petersen fortæller.

13. marts

Afslutning på vinterens aftenhøjskole

Karen Engsig – Karup

Kirkekoncert

2. marts kl. 19.30 spiller elever fra

Vojens kommunale musikskole og

Sønderjyllands MGK i Maugstrup kirke.

Påsken i Maugstrup kirke:

Palmesøndag kl. 19 – optakt til

påsken.

Påskens ni læsninger – en musikgudstjeneste,

hvor Vedsted kirkes

kor medvirker.

En gudstjeneste, hvor korsang, læsninger,

a cappella, trompet og horn

samt fællessalmer vil indgå i en afvekslende

helhed.

Skærtorsdag:

Efter gudstjenesten kl. 10 er der kirkefrokost

i konfirmandlokalet.

Voksne: 25 kr. Børn: gratis. Alle er

velkomne!

Konfirmation

Der er konfirmation i Maugstrup kirke

7. maj kl. 10, og de seks, der skal

konfirmeres, er:

Morten Aggesen

Morten Baumgart

Dennis Uldall Jensen

Jesper Dahl Olsen

Stephanie Lass Thomsen

Pernille Wolff

JEGERUP http://home6.inet.tele.dk/ole_nede

23. februar kl. 19.30

kommer Mette og Børge fra Café Ellegård

igen til præstegården og

underholder med viser- spillemandsmusik

m.m. Det plejer at være en

glad og god aften.

19. marts

efter gudstjenesten kl. 10.00 inviterer

menighedsrådet til kirkefrokost i

præstegården

menighedsrådsmøder

afholdes som sædvanligt den 2. tirsdag

kl. 19.30 i præstegården i hver

måned. Der er adgang for alle som

ønsker at følge med i hvad der sker i

rådet


ADRESSELISTE

Kirkekontoret

Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.

Tlf. 74 54 37 04 og e-mail GSH@KM.DK Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.

Præster

Johannes Gjesing, KBF, Østerled 4, 6500 Vojens.

Tlf. 74 54 11 04 og e-mail JGJ@KM.DK, hjemmeside: www.vojenskirke.folkekirken.dk

Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Torsdag tillige 17-18. Mandag fri.

Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.

Tlf. 74 54 06 94 e-mail ole_nede@post6.tele.dk Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nede

Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.

Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 63 27 og e-mail LFW@KM.DK Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.

VOJENS SOGN JEGERUP SOGN MAUGSTRUP SOGN

Organist:

Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup

6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27

Kirkesanger:

Pernille Fjalland, Aarøsundvej 17,

6100 Haderslev, tlf. 75 91 42 82

Kirkegårdsleder:

Claus Schøtt, Dyssebakken 35, 6500 Vojens,

tlf. 74 59 14 51, e-mail:

vojenskirkegaard@c.dk

Menighedsrådsformand:

Helga Sørensen, Anne-Marie Vej 2,

6500 Vojens, tlf.: 74 54 21 44

Kirkeværge:

Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500

Vojens, til. 74 54 28 37

Kasserer:

Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,

6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72

Organist:

Marie Petersen, Thorsvej 32,

6100 Haderslev, tlf. 74 52 12 48

Graver og kirkesanger:

Søren Lagoni, Stenvænget 3,

6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68 på

kirkegården onsdag kl. 12-13

(privat 74 50 46 99)

Menighedsrådsformand:

Ejner Iversen, Fyrremejsevej 3, 6500 Vojens,

tlf: 74 54 39 39 og e-mail: ae@renrik.dk

Kirkeværge:

Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,

6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61

Kasserer:

Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,

6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39 og e-mail markra@post1.dknet.dk

Organist:

Karen Engsig-Karup, Engvej 9,

6094 Hejls, tlf. 75 57 45 23

Kirkesanger:

Chresten Friis, Simmerstedholm 3,

Simmersted, 6500 Vojens

og e-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Graver:

Ole Toft Sørensen, Simmerstedbyvej 5,

6500 Vojens

Telefon 74 50 63 92

Graverkontorets telefon 74 50 63 92

Menighedsrådsformand:

Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,

tlf. 74 50 63 04

Kirkeværge: Svend Erik Hansen,

Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,

tlf.: 74 50 62 08

Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,

6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17

KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 11


DETTE ER JESU KRISTI BLOD

Hver søndag, når der er højmesse i kirken kl. 10, er der

altergang. Vi kalder det også nadver, og det betyder aftensmåltid.

Jesus indstiftede nadveren skærtorsdag aften,

da han spiste med sine disciple. Derfor er det helligt

for os, vi kalder det et sakramente. Gennem nadveren

indstiftes og bekræftes vores kristne fællesskab, og vi får

tilgivelse for vores synd.

Men hvis man ikke har mulighed for at komme hen i kirken

og være med til gudstjenesten, fordi man er syg og

enten ligger derhjemme eller på sygehuset, kan man bede

om en hjemmealtergang.

De fleste præsteembeder har et hjemmeberettelsessæt –

som det hedder – og med det begiver præsten sig hen til

den, der ønsker at komme til alters. På stedet dækker

man et nadverbord, der ligner det, vi dækker i kirken.

Hjemmeberettelsessættet, som ses på billedet, hører til

Maugstrup præsteembede. Det har været brugt i generationer

og bruges stadigvæk. Du er altid velkommen til at

kontakte præsten, hvis du ønsker at komme til alters derhjemme.

Deadline for næste nummer er: 2. marts

Redaktion: Johannes Gjesing, Frank Graven-Nielsen, Ulla Toft, Lykke Wester, Jens Nørregaard, Merete Kjeldsen

og Ole Nedergaard (ansvarshavende)

Lykke Wester

More magazines by this user
Similar magazines