Dagsorden og Indkaldelse til REP-møde 09 marts 2013

cricket.dk

Dagsorden og Indkaldelse til REP-møde 09 marts 2013

Til alle klubber

Idrættens Hus

Brøndby Stadion

2605 Brøndby.

Tlf: 4326 2160

Fax: 4326 2163

www: cricket.dk

Mail: dcf@cricket.dk

27. februar 2013

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Cricket-Forbund

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i DCF

Lørdag den 9. marts 2013 kl. 11.00 på Svanholm Park, Svanholm Alle 2,

2660 Brøndby Strand.

1. Valg af dirigent

DAGSORDEN:

*************

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til

godkendelse.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændringer indarbejdet til dele af

Turneringsreglementet (bilag er vedlagt):

a. Bilag 1 Nye regler for afvikling af Powerplay i Elitedivision og 1.

division

b. Bilag 2 Indførelse af ”fejl bold” ved brudt gærde under kasters

aflevering

c. Bilag 3 Afskaffelse af reglen om ”tvungne” ungdomshold for

deltagere i Elitedivision og 1. division

d. Bilag 4 Reglerne for ”ulovlige spillere” i 3. div. Øst skal og

gælde i 2. div. Nord og 2. div. Syd

e. Bilag 5 Valg af ”spilleklub” for ungdomsspillere på Sports

Academy Viborg

f. Bilag 6 Reviderede takster for afregning af dommere

Forslag fra Skanderborg:

g. Bilag 7 Ændring fra 2014 af 40 overs pokalturnering til T20

Elitepokal

Forslag fra KB:

1


Idrættens Hus

Brøndby Stadion

2605 Brøndby.

h. Bilag 8 Ændring af afvikling af karantæne – Turneringsregl. § 19.4

Forslag fra bestyrelsen:

i. Bilag 9 Tilføjelse til DCF’s LOVE § 25 (vedr. ikke forbrugte

udloddede midler)

5. Fastsættelse af kontingentsatser og indskud for den kommende

sæson.

Bestyrelsen foreslår uændrede satser og takster.

Kontingent Aktive 800v kr. Indskud Elite- og 1. division 1.200 kr.

Passive 150 kr. Øvrige udendørs 600 kr.

Pokal 400 kr.

Indendørs 200 kr.

6. Valg af bestyrelse.

På valg (for en 2-årig periode) er:

Funktion Navn Bestyrelsens indstilling:

Formand Thomas Kentorp Genvalg

Turneringsleder Injam Khokhar Genvalg

Bestyrelsesmedlem Søren Henriksen Genvalg

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg.

På valg er (for en 3-årig periode):

Funktion Navn Bestyrelsens indstilling:

Medlem Folmer

Christiansen

Genvalg

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

På valg (for en 1-årig periode) er:

Funktion Navn Bestyrelsens indstilling:

Revisor Heidi Holm Madsen Ønsker ikke genvalg

Revisor Anders Rex Larsen Genvalg

Revisorsuppleant Lars P. Nielsen Genvalg

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Tlf: 4326 2160

Fax: 4326 2163

www: cricket.dk

Mail: dcf@cricket.dk

2


Idrættens Hus

Brøndby Stadion

2605 Brøndby.

Thomas Kentorp

Formand

Tlf: 4326 2160

Fax: 4326 2163

www: cricket.dk

Mail: dcf@cricket.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines