Danmark i Verden 2020 Fremtidens samfund, infrastruktur og it ...

fremforsk.dk

Danmark i Verden 2020 Fremtidens samfund, infrastruktur og it ...

Danmark i Verden 2020

Fremtidens Fremtidens Fremtidens samfund, samfund, samfund, infrastruktur infrastruktur infrastruktur og og it-

it

systemer systemer i i 2020 2020

2020

Forskningschef Marianne Levinsen

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

www.fremforsk.dk


Privat forbrug

(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks

Kilde: Danmarks Statistik


Vækstmotorer i udvikling

af gode steder at bo og

leve!

• Fælles kultur, identitet og historie i byen eller

lokalsamfundet.

• Familier og børn og deres tilstedeværelse

• God basal infrastruktur mht. transport, service

på børne, ældre og sundhed - off. service

• Job og fritids- og idrætsmuligheder

• Kilde: Joel Kotkin, studier i USA og Canada på

landet og i by/byområder


Byer, mennesker og i

fremtiden

2025 - 75% af befolkning


Nomader, bystruktur, og

pendling

Fremtidens transportmønstre bliver anderledes

• Nomader i storbyen

• Dagen er en sti af punkter

• Suburbanism d.v.s. forstæderne

fortættes og bliver som centrum af byen

• Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og

omkring-pendling hele døgnet

• Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den

ændrede dagsrute


Ny infrastruktur

• Massivt pres på vejnettet – allerede igen

• Det kommer til at vokse meget – om få år er

vejene tætpakkede.

• En Kattegatbro vil være en fantastisk udvikling,

helst med TGV el. lign. - om 10-15 år

• En kraftig udbygning af den jyske motorvej er

nødvendig

• Der skal et alvorligt løft til med togene

• Århus- København 40 minutter i 2040?

• Infrastrukturkommisionen er tilbageskuende –

som Femernbælt ( lav vækst med lav vækst)


•Den kollektive og DSB

fremtid !

Fremtidens afgøres af evnen til at følge de nye

menneske- og trafikstrømme, som opstår både

ved nye bosætningsmønstre og arbejdsmønstre

for danskerne.

• Businesskunder – tid og comfort er

altafgørende, hvorfor tager IC3 /IC4 så lang tid

medens vi venter på TGV, løser vi problemet

med privatbilisme og fly.

• Hvem vil I servicere fritidsfolket, pendlere og

businessfolk?


Den todelte verden og

togkunder

Tæthed

A

Høj

Unikke

kvalitet

til lav

pris

eller helt

særlige

varer

B


DIGITAL NOW


Det digitale revolution – 3

led

• Først anvendes den digitale teknik til at

effektivisere bestående processer

– Matematik, bogføring, datalagring mv.

• Dernæst anvendes digitalisering på nye

områder:

– Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, sagssystemer,

arbejdsprocesser – sekretærfunktioner

• For det tredje laver teknologien om på vores

samfund – det er det som er ved at ske lige nu!


Store Investeringer i den digitale

infrastruktur en nødvendighed ikke en

valgmulighed.

Formål:

– Arbejdet med digitale data og informationer er

hastigt voksende

– Voksende behov for udveksling af data og

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og

mere service for borgere og kunder

– Rapportering og evaluering– øget

dokumentationskrav både offentlig og privat

virksomhed.

– En velkendt metode til at opnå større produktivitet

og effektivitet i fremtiden ( historien)


Befolkningsudviklingen

Danmark 2010-2020

Den Sølvgrå Tsunami i EU 27

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Kilde: Danmarks Statistik, 2010


Tendenser om tid

SFI-2001

• Mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn- og

husarbejde

• Vi arbejder mere

• Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn,

lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise

• Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave

ingenting

• Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

– Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen

på toilettet

• Ro, stilhed og fordybelse er fremtidens luksus og

mangelvare


De seks generationer:

digitale analfabeter,

indvandrere og indfødte

Baby Boomers

Den store under og

efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Y

Den mindste generation

Kvinder ud på

arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon

Født 1978-89

Generation Jones

Nyopdaget generation

stor generation,

”Jones”, fordi de er

almindelige

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation Z

Mellemkrigs-generation

Stor familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen

Selvcentrerede, selv-

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet)

Født 2002 -


Babyboomers

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en

periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og

solidaritet - ens for alle

• Teknologi: p-pillen, TV – apparatet og fastnettelefon

(mobil)

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller

ansigt til ansigt med personen.

• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,

man kan stole på rejser, bank o.s.v.

• Sidste loyale gruppe over myndigheder og DSB


• Mere bevidste og kyniske

• Vil ikke skilles, familieværdier

• Den personlige succes er familie, karriere og fritid i

forening

• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og

samfundet er vigtigt

• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op og

nedture …..

• Arbejdsopgaver og udvikling

• Båndoptageren – nogle babyboomers andre mere

digitale, men de er digitale indvandrere


Generation X

født 1965-77

• De første ønskebørn efter p-pillen

• Selv-centrerede og selvorienterede, første generation

med fokus på enkelte individ

• Ekstroverte – vis det hele

• Søger personlig succes og går efter status, derfor

mange workaholics

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in..

• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil

• Drømmen om det gode liv – gennem familien og

arbejdet

• Digitale indvandrere – morer sig, køber og går på

opdagelse på internettet - for sjov


De unge Y (1978-89)

Google it !

The digitale natives

• Nyheder, informationer, shopping, chatting, computer

games, download musik og skabe egen musik og video

dele det med andre digital natives

• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon eller

brev.

• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en sms

er en gave, kontakt til omverdenen og venner

• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil mv.

• www.YouTube.com – Broadcast Yourself

• www.facebook.com – Twitters og andre netværk …


Fremtidens togbillet,

relation og service ?


Konsekvens for udviklere

• På brugersiden mange generationer og digitale

færdigheder

• Læg oveni forskellige faggrupper og

færdigheder, rutiner mv.

• Nemhed i betjening og forståelsen af pc,

systemer mv.

• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale

indfødte… men de digitale indvandrere…


Brugerdrevet innovation

• Vi har masser af ny teknologi – det afgørende;

• Ingen tekniske forklaringer – det skal virke uden

at vi behøver at tænke

• Det skal passe ind i normale menneskers liv

• Det skal virke første gang

• Det må gerne være noget, vi aldrig har tænkt på

før – men det skal give klare fordele

• Det skal ikke være det optimale tekniske

løsning – men noget vi kan li’


Digitaliseringsbølgen lige

nu!

• Informationsoverload – vi har fyldt utrolig

mange oplysninger, data ud i cyberspace ..

• Billeder, touch, interaktivitet, nemme billedlige

forklaringer på komplicerede systemer,

håndbøger, sammenhænge

• Forenkling og forsimpling –hvordan sikrer vi at

de rette data og ikke alt unødvendigt

kanaliseres til de rigtige steder og mennesker

• Igen for at optimere processer, sikkerhed og

tilfredshed


www.fremforsk.dk

Marianne Levinsen

Fremforsk

Kannikegade 18, 1.sal

8000 Århus C

E mlev@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

More magazines by this user
Similar magazines