Politisk interesse Kan akupunktur betale sig? - Danske Akupunktører

danske.akupunktoerer.dk

Politisk interesse Kan akupunktur betale sig? - Danske Akupunktører

Kan akupunktur betale sig?

Læs sundhedsøkonomens vurdering

side 8

Politisk interesse

Flere partier ser nu velvilligt

på offentligt tilskud til

akupunktur

side 5

Tema

Stort tema om terapiforhindringer

side 19

bloDDoNoRER DiSKRimiNERES – SiDE 38

Nyeste forskning

Akupunktur virker bedre

end medicin

side 4

SEmiNAR 2013 – SiDE 49

DANSKE AKUPUNKTØRER

EffEKTiv cUPPiNg – SiDE 42


24 8

40

Kan akupunktur betale sig?

Læs sundhedsøkonomens vurdering

side 8

Politisk interesse

Flere partier ser nu velvilligt

på o entligt tilskud til

akupunktur

side 5

Tema

Stort tema om terapiforhindringer

side 19

Nyeste forskning

Akupunktur virker bedre

end medicin

side 4

BLODDONORER DISKRIMINERES – SIDE 38 SEMINAR 2013 – SIDE 49

DANSKE AKUPUNKTØRER

EFFEKTIV CUPPING – SIDE 42

DA2013

Danske Akupunktørers årsskrift

2. årgang

Udgives af: Danske Akupunktører

– akupunktørernes faglige sammenslutning

Telefon: 5051 8300

(mandag kl. 10-11 og torsdag kl. 16-18)

www.danske-akupunktoerer.dk

dakontor@gmail.com

oplag: 10.000

Redaktion:

gert Karlson (ansvarshavende)

Henrik Jørgensen

lone bolther Rubin, Rubin freelance

forside:

mange tror, at akupunktur virker langsomt

og først efter nogle behandlinger. Kvinden på

billedet, louise Erneberg, kunne omgående

bevæge sig mere frit i lænden efter få nåle.

foto: gert Karlson

layout og grafik:

grafisk Plus, www.grafisk-plus.dk

Tryk: Just.Print.dk

iSSN (trykt): 2245-4845

iSSN (elektronisk): 2245-4853

iSbN 978-87-995918-0-0

Det er tilladt at citere hele og dele af magasinet

med tydelig kildehenvisning.

2

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

DANSKE AKUPUNKTØRERS ÅRSSKRifT

Kære læser

for bare få måneder siden var der næppe nogen, der troede, at

akupunkturen stod overfor sit gennembrud som et offentligt tilbud

til danskerne. Siden er der sket rigtig meget. Nu er det lige før, man

med rette kan spørge: Hvor længe kan politikerne og Sundhedsstyrelsen

undlade at inddrage akupunktur som et offentligt tilbud? i dette

årsskrift har vi samlet noget af den vigtigste forskning, der findes

på området, og det er ikke småting. Samtidig har den mest citerede

danske sundhedsøkonom vurderet, at der er god grund til at antage,

at det kan betale sig at indføre akupunktur som et offentligt behandlingstilbud

til visse lidelser.

Politikerne er også blevet mere og mere positive overfor akupunkturen.

ikke mindst efter, at Danske Akupunktører har fremlagt

den meget omfattende dokumentation, der efterhånden findes, på

området. læs politikernes reaktioner først i magasinet.

magasinet er opbygget, så det stof, der kan være af interesse for

alle, er forrest. bagest har vi omtalen af årets begivenhed for akupunktører

– nemlig Danske Akupunktørers årlige seminar, som denne

gang er i Roskilde. Det foregår i flotte omgivelser og er samtidig lidt

billigere end sidste år.

for akupunktørerne har vi lavet et tema om terapiforhindringer,

men der er bestemt også artikler i dette tema, som med fordel kan

læses af alle.

Tak til alle skribenterne for de mange spændende tekster, som har

gjort det muligt at sammensætte dette magasin.

Rigtig god fornøjelse med magasinet.

Gert Karlson, næstformand i Danske Akupunktører og redaktør


indhold

4 FORSKNING

Ti redaktionelle sider om nye forskningsresultater i

akupunkturs virkning på smerter, depression, migræne

og hedeture. Her er også politiske reaktioner, en kronik

og en samling af ni store meta-analyser på side 6.

8 SuNdhedSøKONOmeNS KRONIK

meget tyder på, at det kan betale sig at bruge

akupunktur til visse typer behandlinger. Det skriver

professor i sundhedsøkonomi Kjeld møller Pedersen i

sin kronik.

11 SyGehuSe øNSKeR aKuPuNKTuR

16 KvINdeR I veNTevæRelSeT

mænd tøver med at få behandling med akupunktur.

men læs også om amerikanske soldater og fodbolddrenge,

der har stor gavn af nålene.

19 Tema: TeRaPIFORhINdRINGeR

Problemer med tænderne, indtagelse af medicin,

mælke-intolerance, arvæv og aggressiv energi er alle

eksempler på tilstande, der kan forhindre helbredelse.

læs ti siders tema om, hvordan man opdager og bekæmper

forhindringerne.

30 aKuPuNKTuR STaRTeR eN PROceS

31 NORSK TIlbud Om aKuPuNKTuR

32 KOm I GaNG med FORSKNING

gode råd og erfaringer med at forske i akupunktur.

34 auRIcOlO KuRSuS I SydFRaNKRIG

38 blødeR OP På KaRaNTæNeReGleR

fortsat diskriminerende regler for bloddonorer, der får

akupunktur.

40 behaNdlINGeR

Tre artikler om behandlingsteknikker med laser,

cupping og gPS.

45 da RyddeR OP I bRaNcheN

46 da KæmPeR mOd Ny SKaTTeReGel

48 eT POlITISK åR I da

49 da SemINaR 2013

Program og indhold.

SEmiNAR 2013

Inspiration

og ny energi

Husk

danske akupunktørers

seminar

12.-14. april 2013

på hotel comwell

i Roskilde

· mød kolleger fra hele landet

· få ny viden med foredrag og workshops

· Se nyheder hos udstillerne

· vær med til at tegne DA’s fremtid på

generalforsamlingen

Se program med mere på side 49-51

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 3


foRSKNiNg

Nåle jager

kroniske

smerter væk

en amerikansk forskergruppe har

lavet en stor metaanalyse af 29

eksisterende undersøgelser. Konklusionen

er klar: akupunktur

virker på kroniske smerter.

Af Majbritt Jacobsen, journalist

En hel gruppe amerikanske forskere fastslog

tidligere på året, at akupunktur har

en mere lindrende effekt på flere typer af

kroniske smerter end både placebo-akupunktur

og traditionel behandling.

forskerne har gennemgået ikke mindre

end 29 undersøgelser, der omhandlede

tilsammen 18.000 patienter. Konklusionen

er, at akupunktur ikke alene har en effekt

i forhold til akut smertelindring, men at

behandlingsformen også er effektiv mod

kroniske smerter på lang sigt.

»ifølge undersøgelsen er akupunktur

bedre end både behandling uden akupunktur

og placebo-akupunktur mod

kroniske smerter. Selvom vores data viser,

at akupunktur er mere end et placebo,

er forskellene mellem rigtig og simuleret

akupunktur relativt beskedne. Det tyder på,

at andre faktorer end nålenes effekt har betydning

for den terapeutiske effekt,« skriver

forskerne i den videnskabelige artikel, der

er udgivet i tidsskriftet Journal Archives of

internal medicine.

Placebo-akupunkturen foregik ved, at forsøgspersonerne

blev stukket med nåle, der

kan trækkes tilbage, eller kun blev stukket

i de øverste hudlag, og ikke længere ned

som ved rigtig akupunktur.

i undersøgelserne har patienter med

ryg- og nakkesmerter, slidgigt og kronisk

hovedpine deltaget, og i forhold til andre

og mere traditionelle behandlingsformer,

var akupunktur ifølge undersøgelsen et

klart bedre alternativ.

forskerne kaldte derfor deres metaanalyse

det hidtil mest robuste bevis på, at

akupunktur har en effekt på kronisk smerte.

– når den smertestillende medicin svigter

Helle Thomassen har erstattet 12 smertestillende piller om dagen med akupunktur – og det virker bedre.

helle Thomassen fra bønnerup

har modtaget akupunktur, kvittet

pillerne og fået et helt andet liv.

Af journalist Majbritt Jacobsen

Helle Thomassen brugte krykker, da hun

besøgte en akupunktør første gang i efteråret

2008 i håb om at få det bedre. Hun havde haft

stærke smerter i lænden, siden hun fik en dobbelt

diskusprolaps i 2000.

Hun tog mere end 12 piller om dagen for

at holde smerterne i ave. fuldstændig som

mange andre med smerter ville gøre. men

eksperter fra Dansk Hovedpinecenter ved glostrup

Hospital advarer mod ukritisk indtagelse

af smertestillende medicin. ifølge forskerne fra

Dansk Hovedpinecenter er der nemlig risiko

for, at pillerne forværrer smerterne, hvis man

spiser mere end to piller om ugen.

Da Helle Thomassen begyndte sin behandling

med nåle, blev hun samtidig motiveret til

4 DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

at stoppe med at tage piller.

– På bare en uge stoppede jeg med at tage

smertestillende medicin. Det krævede næsten

daglige akupunkturbehandlinger i starten, for

at jeg kunne holde det ud, siger Helle Thomassen.

men hun kunne holde det ud. Nu er hun

blevet fri for medicin, og nålene tog de fleste

smerter i stedet – helt uden bivirkninger.

Samtidig har hun fået normalt blodtryk og lagt

den blodtryksdæmpende medicin på hylden.

Hun er også langt mere velfungerende,

og krykkerne er lagt væk. Hun er begyndt at

arbejde nogle timer som ekspedient i en butik,

selvom hun i 2007 blev tildelt førtidspension.

Nu er hun begyndt at tro på, at hun engang

kan klare et fuldtidsjob igen. Hun tager

jævnligt til akupunktør for at vedligeholde

behandlingen.

– Jeg føler, at jeg har fået livet tilbage. før

havde jeg næsten konstante smerter, og

havde jeg ikke haft min hund og min hest, så

ville jeg have ligget ned det meste af tiden.


Det siger politikerne

om akupunktur

Oppositionen er mest

positiv, når det handler

om at lade det offentlige

betale for akupunktur som

smertebehandling.

Astrid Krag

Sundhedsminister, SF:

Der er brug for et løft både i

forhold til kvalitet og kapacitet i

behandlingen af smertepatienter.

vi har derfor også med den

seneste satspuljeaftale afsat 67

mio. kroner over de næste fire år,

hvorefter der gives 15 mio. om

året, som en permanent ordning,

til at sikre bedre og mere effektive

behandlingstilbud for mennesker

med langvarige og kroniske

smerter. men da der ifølge Sundhedsstyrelsens

eksperter indtil

videre ikke er fundet tilstrækkelig

videnskabelig evidens for, at akupunktur

er en generel effektiv og

virksom behandling af patienter

med kroniske smerter, er der ikke

nogen aktuelle planer om at gøre

akupunktur til et fast behandlingstilbud

i det offentlige.

Liselott Blixt,

Dansk Folkeparti:

Af Lone Bolther Rubin, journalist

i Danske Akupunktørers årsskrift 2012 efterlyste

politikerne mere evidens for virkningen

af akupunktur. Siden er en stor amerikansk

metaanalyse af 29 undersøgelser blevet offentliggjort.

Den viser, at akupunktur virker på

kroniske smerter.

Det har vi foreholdt sundhedsministeren og

de sundhedspolitiske ordførere fra opposi-

tionspartierne. vi har fået fire svar. Et fra mini-

Dansk folkeparti ser gerne, at

akupunktur bliver mere udbredt

i sundhedsvæsenet. vi

skal naturligvis kunne bruge

alternative metoder, i stedet for

medicin, hvis det hjælper, og så

bør man kunne vælge mellem

akupunktur eller medicin og lade

pengene følge patienten. Jeg er

helt klar på at mødes med Danske

Akupunktører og se på dokumentationen

for akupunkturens

virkning, så jeg kan bære sagen

videre til min gruppe og se, hvordan

vi kan komme videre med et

lovforslag.

Benedikte Kiær, Det

Konservative Folkeparti:

i forvejen synes jeg, det vil være

en god ide at benytte sig af akupunkturbehandling.Undersøgelsen

bør helt klart give anledning

til, at man arbejder med mulighederne

for at hjælpe smertepatienter

med akupunktur. Det er et

område, jeg gerne vil være med

til at fremme.

steren, et fra Dansk folkeparti, et fra venstre

og et fra Det Konservative folkeparti.

Dialogen har medført, at venstre og Dansk

folkeparti har stillet spørgsmål til ministeren

om sagen.

Dansk folkeparti har desuden bedt om

yderligere dokumentation, så de i partiet kan

vurdere muligheden for at komme med et lovforslag.

i den forbindelse var Danske Akupunktører

til møde med ordføreren, liselott blixt,

21. november 2012.

Jane Heitmann,

Venstre:

foRSKNiNg

Astrid Krag Liselott Blixt Benedikte Kiær Jane Heitmann

Der er ingen tvivl om, at mange

mennesker har stor glæde af

akupunktur. vi er fra venstres

side indstillede på en drøftelse

af området. for os er det bl.a.

helt afgørende for en diskussion

af en eventuel tilskudsmodel, at

evidensgrundlaget er i orden. Jeg

ser derfor frem til, at Sundhedsministeren

kommer på banen i

forhold den nyeste viden.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 5


foRSKNiNg – SmERTE

6

Meta-analyser

bakker op

om effekten

af akupunktur

Danske Akupunktører har fremlagt

forskningsresultater fra ni store meta-

analyser for sundhedsordførerne, sundhedsministeren,

Sundhedsstyrelsen og regionerne.

Læs om analysernes konklusioner her

– og læs i detaljer om forskningen på

www.danske-akupunktoerer.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Resultaterne er samlet og redigeret af

Charlotte Strøm, læge Ph.d. og journalist

Kroniske non-maligne smerter

Denne meta-analyse omfatter 17.922 patienter

i 29 kliniske forsøg med akupunkturbehandling

af nakkesmerter, slidgigt, kronisk hoved-

pine og skuldersmerter. forfatterne konkluderer,

at akupunktur har effekt på kroniske

smerter og derfor bør indgå som en behandlingsmulighed.

Undersøgelsen er beskrevet på

side 4.

Migræne

Denne cochrane meta-analyse omfatter 4419

patienter i 22 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på migræne og forebyggelse heraf. forfatterne

konkluderer, at akupunktur er gavnlig

alene eller i tillæg til rutine behandling af

akutte anfald, samt har bedre effekt med færre

bivirkninger end konventionel forebyggende

behandling af migræne.

Spændingshovedpine

Denne cochrane meta-analyse omfatter 2317

patienter i 11 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på spændingshovedpine. forfatterne

konkluderer, at akupunktur kan være en

værdifuld nonfarmakologisk behandling af

episodisk eller kronisk spændingshovedpine.

Post-operativ kvalme

Denne cochrane meta-analyse omfatter 4858

patienter i 40 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på post-operativ kvalme. forfatterne

konkluderer, at akupunktur af punktet P6

forebygger postoperativ kvalme.

Kemoterapi-induceret kvalme og

opkastninger

Denne cochrane meta-analyse omfatter 1247

patienter i 11 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på kvalme og opkastninger i forbindelse

med kemoterapi. forfatterne konkluderer, at

akupunktur har en biologisk effekt på kvalme,

og at disse data komplementerer konklusionerne

i tidligere forsøg med akupunktur ved

post-operativ kvalme.

Nakkesmerter

Denne cochrane meta-analyse omfatter 10

kliniske forsøg med akupunkturs effekt på

kroniske nakkesmerter. Studiernes kvalitet

rent metodologisk var moderat. forfatterne

konkluderer, at akupunktur har en moderat


effekt på nakkesmerter, der overgår inaktive

behandlinger og sham akupunktur ved korttidsopfølgning.

Lændesmerter

Denne cochrane meta-analyse omfatter 35

kliniske forsøg med akupunkturs effekt på

akutte og kroniske lændesmerter. Der var

utilstrækkeligt med data til at konkludere på

akupunkturs effekt på akutte lændesmerter.

forfatterne konkluderer, akupunktur på kort

sigt har effekt på smertelindring og nedsat

funktion ved kroniske lændesmerter, og data

supporterer akupunktur som en anvendelig

tillægsbehandling af kroniske lændesmerter.

Menstruationssmerter

Denne cochrane meta-analyse omfatter 944

patienter i 10 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på akutte menstruationssmerter.

metodologiske forskelle i studierne (f.eks.

anvendelse af akupressur eller akupunktur)

vanskeliggør tolkningen af data. forfatterne

konkluderer, akupunktur formentlig har en

effekt på smertelindring i forbindelse med

menstruation og efterlyser flere veldesignede

kliniske forsøg til at underbygge konklusionen

yderligere.

Fødselssmerter

Denne cochrane meta-analyse omfatter 1986

patienter i 13 kliniske forsøg med akupunkturs

effekt på smerter i forbindelse med fødsel. forfatterne

konkluderer, akupunktur og akupressur

kan spille en rolle som smertelindring i for-

Af Charlotte Strøm, læge Ph.d. og journalist

Evidensen for effekten af akupunktur har

indenfor det etablerede medicinske miljø gennem

mange år været en akilleshæl. men det

let støvede image af et alternativt behandlingstilbud

ændrer sig i takt med, at flere kontrollerede

og randomiserede kliniske forsøg

(såkaldte lodtrækningsforsøg) med akupunktur

offentliggøres internationalt. Det glæder

man sig over hos Danske Akupunktører.

”både mængden og kvalitetsniveauet af

den kliniske forskning er øget betydeligt i de

senere år,” siger Henrik Jørgensen, formand for

Danske Akupunktører.

Han henviser blandt andet til offentliggørelse

af en række meta-analyser. En meta-analyse

kan defineres som en analyse af flere videnskabelige

analyser, der alle er præsenteret i

offentliggjorte videnskabelige artikler.

– Særligt interessant er en meta-analyse

bindelse med fødsler, øge tilfredsheden med

smertebehandling og reducere medicinsk

behandling – og efterlyser desuden yderligere

forskning på området.

find mere information om meta-analyserne

for effekten af akupunktur

www.danske-akupunktoerer.dk og

www.cochrane.org

vickers AJ et al; for the Acupuncture Trialists’

collaboration. Acupuncture for chronic Pain:

individual Patient Data meta-analysis. Arch intern

med. 2012 Sep 10:1-10. doi: 10.1001/archinternmed.2012.3654.

[Epub ahead of print]

linde K et al. Acupuncture for migraine prophylaxis.

cochrane Database of Systematic

Reviews 2009, issue 1. Art. No.: cD001218. Doi:

10.1002/14651858.cD001218.pub2

linde K et al. Acupuncture for tension-type

headache. cochrane Database of Systematic

Reviews 2009, issue 1. Art. No.: cD007587. Doi:

10.1002/14651858.cD007587

Ezzo J et al. Acupuncture-point stimulation

for chemotherapy-induced nausea or

vomiting. cochrane Database of Systematic

Reviews 2006, issue 2. Art. No.: cD002285. Doi:

10.1002/14651858.cD002285.pub2

omfattende knap 18.000 kroniske smertepatienter,

der er omtalt på side 4. Den viser, at

akupunktur virker bedre end konventionel

smertebehandling, og derfor argumenterer

forfatterne for, at akupunktur bør indgå som

en behandlingsmulighed, siger Henrik Jørgensen

og fortsætter.

– Desuden må det fortsat være et vægtigt

argument, at analyserne også viser, at akupunktur

er en meget sikker behandling med

meget få eller ingen bivirkninger.

Politikerne lytter

Danske Akupunktører har lagt resultaterne af i

alt ni store meta-analyser frem for politikerne

på christiansborg, og de har tilsyneladende

hørt budskabet.

– vi oplever, at selv om der hos nogle fortsat

er en vis skepsis forbundet med akupunktur

så bliver der også lyttet til vores budskab, siger

Henrik Jørgensen.

Charlotte Strøm,

læge Ph.d.

og journalist

foRSKNiNg

liTTERATUR

Trinh K et al; cervical overview group .

Acupuncture for neck disorders. cochrane

Database of Systematic Reviews 2006, issue 3.

Art. No.: cD004870. Doi: 10.1002/14651858.

cD004870.pub3

Smith cA et al. Acupuncture for dysmenorrhoea.

cochrane Database of Systematic

Reviews 2011, issue 1. Art. No.: cD007854. Doi:

10.1002/14651858.cD007854.pub2

furlan AD et al. Acupuncture and dry-needling for

low back pain. cochrane Database of Systematic

Reviews 2005, issue 1. Art. No.: cD001351. Doi:

10.1002/14651858.cD001351.pub2

lee A, fan lTY. Stimulation of the wrist acupuncture

point P6 for preventing postoperative nausea

and vomiting. cochrane Database of Systematic

Reviews 2009, issue 2. Art. No.: cD003281. Doi:

10.1002/14651858.cD003281.pub3

Smith cA et al. Acupuncture or acupressure for

pain management in labour. cochrane Database

of Systematic Reviews 2011, issue 7. Art. No.:

cD009232. Doi: 10.1002/14651858.cD009232

Danske Akupunktører vejrer politisk velvilje

og budskabet er klart: Akupunktur har effekt

på en række sygdomme. Det er en overordentlig

sikker behandling, og dertil kommer, at

akupunktur også er omkostnings-effektiv.

Akupunktur betaler sig

Politikere og også skatteborgere stiller spørgsmålet:

Hvor meget sundhed får vi for pengene?

Derfor er sundhedsøkonomiske analyser

af medicinske behandlinger blevet vigtige

i argumentationen for nye behandlingers

anvendelse. flere analyser peger på, at det kan

betale sig at anvende akupunktur i smertebehandling.

(læs professor i sundhedsøkonomi

Kjeld møller Pedersens kronik side 8)

– vi har at gøre med en behandling, der muliggør

en forbedret behandling af patienterne

og en økonomisk besparelse for samfundet

inden for de områder, effekten er bevist, siger

Henrik Jørgensen.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 7


KRoNiK

En

ser på akupunktur

Undersøgelser peger på,

at akupunktur på en række

områder har en dokumenteret

effekt og kan være en

omkostnings-effektiv behandling

i det konventionelle

tilbud. Det bliver i denne

kronik sat i perspektiv af

Kjeld Møller Pedersen,

professor i sundhedsøkonomi

ved Syddansk Universitet.

8

Kjeld Møller Pedersen

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Hvad har sundhedsøkonomi og akupunktur

med hinanden at gøre? faktisk en hel del.

Sundhedsøkonomer interesserer for, hvad

der bestemmer efterspørgsel og udbud af

behandlinger, især betydningen af hvor meget

brugeren betaler. Et andet interessefelt er

omkostnings-effekt-analyse, hvor sundhedsøkonomerne

undersøger, hvordan forholdet

er mellem den dokumenterede behandlingsmæssige

effekt og omkostningerne ved behandlingen.

Sådanne analyser kan understøtte

beslutning om indførelse – eller udfasning – af

behandlingstilbud.

Akupunktur er interessant ud fra begge

synsvinkler. brug af akupunktur er næsten

100% brugerbetalt, hvis vi ser bort fra tilskud

fra ’Danmark’ og nogle forsikringsselskaber,

men som vi skal se nedenfor, skræmmer det

ikke brugerne væk. Der synes også at være

stigende evidens for, at akupunktur er en

omkostnings-effektiv behandling eller supplement

til anden behandling.

Alternativ behandling?

for nogle år siden lavede vi en undersøgelse

af udbuddet af komplementær og alternativ

medicin 1 . De centrale spørgsmål, vi ville undersøge

var: Hvad er økonomien og arbejdsbetingelserne

blandt udbyderne. vi kontaktede

de mange faglige selskaber/foreninger for at

få adresser på udbydere, herunder også et

videnskabeligt selskab for akupunktur. Selskabet

ville ikke levere adresser med henvisning

til, at akupunktur ikke var komplementær eller

alternativ, men et tilbud på lige fod med andre

anerkendte sundhedsydelser. Tonen i svar-

brevet var lettere fornærmet.

Afgræsningen af, hvad der er alternativ

behandling, ændrer sig hele tiden. grænsen

mellem alternativ og konventionel behandling

er ikke altid lige let at drage. Det centrale

er vel, om behandlingen har vundet indpas i

det konventionelle behandlingssystem. Det

gælder f.eks. for akupunktur og zoneterapi for

slet ikke at tale om kiropraktik med universitetsuddannelse

af udøverne. Hertil kommer,

om effekten af behandlingen dokumenteres i

lotteribaserede forsøg, og om behandlingen

kræver en autorisation. 2

Ud fra disse kriterier må man sige, at akupunktur

i dag må betragtes som en ’konventionel’

behandling. Derfor burde man fjerne

mærkatet ’alternativ’. Dog mangler er en autorisation

forstået som en generel autorisation til

at behandle med akupunktur. læger har det i

form af lægeautorisationen.

Hertil kommer personer som er RAb-registrerede,

altså Registreret Alternativ behandler.

RAb-ordningen er ikke som sådan en autorisationsordning,

men giver en vis sikkerhed for,

at behandleren opfylder en række minimumskrav

til uddannelse og klinisk praksis. Det giver

også bedre klagemuligheder, hvis man bruger

en RAb-behandler.

Mange bruger akupunktur

Uanset hvad der gælder i definitions- og

afgrænsningskampen, er det ubestrideligt, at

godt 300.000 af den danske befolkning i 2010

oplyste, at de inden for det seneste år havde

brugt akupunktur 3 . i 2005 havde 5,2 % benyttet

akupunktur i det foregående år.

Dette tal var i 2010 på 7,1 % og samme år

oplyste danskerne, at næsten 24 % på ét eller

andet tidspunkt havde prøvet akupunktur.

Danskerne kender og bruger akupunktur,

og det bruges i alle samfundsgrupper uanset

uddannelse og erhverv.


med andre ord: mange danskere

har taget akupunktur til

sig. Hvad, der er den præcise

årsag, er ikke kendt, men man

går næppe meget galt i byen,

hvis man formoder, at det er

baseret på troen på, at det har

en varig eller midlertidig behandlingsmæssig

effekt og vel stor set

ingen alvorlige bivirkninger.

Efterspørgslen efter akupunktur

afhænger bl.a. af, hvad det koster, og hvad

brugerne er villige til at betale. Det sidste er

afgørende, fordi sygesikringen fortsat ikke

giver tilskud til alternativ behandling i almindelighed.

Der er dog undtagelser ved visse

akupunkturbehandlinger.

Således er akupunkturbehandling gratis,

hvis det er en praktiserende læge, der udfører

behandlingen. Desuden betaler det offentlige

akupunkturbehandlingen, hvis den bliver

udført af en narkoselæge eller gigtlæge.

’Danmark’ yder nu tilskud, både til RAbregistrerede

– dog efter en stillet lægelige

diagnose – og til læger, der yder akupunktur.

Det samme gør en række af de arbejdsgiverbetalte

sundhedsforsikringer.

Det er tankevækkende, at forsikringer giver

tilskud, medens man fra det offentliges side

er mere end tøvende. forklaringen skal nok

findes i en forskellig holdning til spørgsmålet

om dokumenteret effekt.

Og det har virkning

Der er efterhånden gennemført en lang

række lotteribaserede undersøgelser, som på

udvalgte områder støtter, at der er en behandlingseffekt.

Der er netop blevet publiceret en

større oversigt i et anerkendt medicinsk tids-

skrift over resultaterne fra 29 forsøg, der i alt

involverede knap 18.000 patienter 2 . Der blev

fokuseret på fem typer af smertelidelser: Ryg,

nakke, skulder, kronisk hovedpine og slidgift.

Der er tale om en meget grundig gennemgang

– baseret på adgang til data fra de

forskellige forsøg.

forfatterne konkluderer med de nødvendige

forbehold (hvor ’sham’ står for ’snydebehandling

i kontrolgruppen): ”Acupuncture

is effective for the treatment of chronic pain

and is therefore a reasonable referral option.

Significant differences between true and

sham acupuncture indicate that acupuncture

is more than a placebo. However, these

differences are relatively modest, suggesting

that factors in addition to the specific effects

of needling are important contributors to the

therapeutic effects of acupuncture”.

Dette giver naturligvis ikke belæg for at

påstå, at alle former for akupunkturbehandling

nu har en dokumenteret effekt. På den

anden side bør resultaterne mane til besindighed

blandt skeptikerne. Det er også vigtigt at

KRoNiK

skelne mellem akupunktur som

hovedbehandling og som supplerende

behandling.

Hertil kommer, at sådanne

undersøgelser er en nødvendig forudsætning

for at kunne lave lødige

omkostnings-effektanalyser.

Omkostnings-effektanalyser

omkostnings-effektanalyser anvendes i

stigende grad, når der skal tages stilling til

værdien af en ny behandling, især ny medicin.

i nogle lande – dog ikke Danmark – er det

normalt et krav, at der foreligger sådanne

analyser, når man tager stilling til tilskud. Der

findes et stigende antal undersøgelser af

akupunktur 4-8 .

først lige en summarisk redegørelse for,

hvad en omkostnings-effektanalyse er. grund-

idéen er simpel. forudsætningen for analyserne

er gode kontrollerede undersøgelser

af behandlingseffekten, dvs. lotteribaserede

forsøg og allerhelst fra flere forsøg, der er sammenfattet

i en metaanalyse, som den omtalte

i forrige afsnit.

Hertil kobler man en omkostningsanalyse,

dvs. hvad koster behandlingen/behandlingsforløbet,

mulige besparelser i sundheds- og

socialsektoren, mindsket sygefravær osv. Det

er allerbedst, når man indsamler omkostningsdata

sammen med det kliniske forsøg.

På patientsiden måles effekten ved sædvanlige

kliniske effektmål, f.eks. smertereduktion

eller funktionsforbedring og ved måling af

patienternes livskvalitet, ofte udtrykt ved kvalitetsjusterede

leveår, QAlY (quality adjusted

life years), hvor man forsøger at beregne et

samlet indtryk af funktionsforbedring fysisk,

psykisk og socialt.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 9


KRoNiK

Resultaterne bliver afrapporteret i form af et

nøgletal: ’kr. per klinisk effektenhed’, eller

kr. per kvalitetsjusteret leveår. Jo lavere, jo

bedre. i nogle lande, f.eks. England har man

indført en regel om, at kun behandlinger, som

koster under 20-25.000 £ per kvalitetsjusteret

leveår bør indføres.

Hvad er så nogle af hovedresultaterne? En

dugfrisk engelsk undersøgelse 4 , hvor man

sammenfatter resultaterne fra syv omkostnings-effektanalyser

af brugen af akupunktur

ved kroniske smerter, konkluderer, at der tale

om en omkostnings-effektiv behandling, hvor

man klart ligger under det netop omtalte loft.

En koreansk undersøgelse, der sammenfattede

17 omkostnings-effektanalyser 6 , kom

ligeledes frem til, at forholdet mellem omkostninger

og dokumenteret behandlingseffekt

var god.

Perspektiver

Kombinationen af stigende evidens for behandlingseffekt

af akupunkturbehandling for

især smertetilstande, og undersøgelser, der

viser, at det også er et omkostnings-effektivt

tilbud, baner utvivlsomt vejen for en bredere

accept af akupunktur i det ’konventionelle’

sundhedsvæsen.

16-19 % af danskere på 18 år og over har

kroniske non-maligne smerter 9 . Det svarer til

10

SUCCES

• M E D A K U P U N K T U R •

Akupunkturuddannelsen

Michael Jensen

Ebba Thomsen

Succes med dine behandlinger er forudsætningen for

succes med din forretning...

- vælg en underviser, der selv har succes

Michael Jensen

www.akupunkturuddannelsen.dk

København og Jylland

233221283

Efteruddannelse i akupunktur

SUCCES

• M E D A K U P U N K T U R •

Succes med akupunktur i

København og Vendsyssel

Smertebehandling • Iskias • Depression • Stress • Piskesmæld • Master Tungs akupunktur

Bloodletting • Ansigtsakupunktur

Succes med akupunktur 3 dage • Øre akupunktur over tre dage.

Se datoer på vores hjemmesider

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

omkring 640-750.000 personer. Der er betydelige

økonomiske konsekvenser forbundet hermed

– fra behandling til sygefravær og nedsat

arbejdsevne. Det ville være interessant at se

på en mere systematisk brug af akupunktur i

1. Jeppesen S, Horsted c, Pedersen Km, et al.

Analyse af det danske udbud af komplementær

og alternativ behandling. odense:

cAST, Syddansk Universitet, 2007

2. vickers AJ, Rees RW, Zollman cE et al.

Acupuncture of chronic headache

disorders in primary care: randomised controlled

trial and economic analysis. Health

Technol Assess 2004;8(48):iii, 1-iii,35.

3. christensen A, Ekholm o, Davisen m, Juel

K. Sundhed og sygelighed i Danmark 2010

– og udviklingen siden 1987. København:

Statens institut for folkesundhed, Syddansk

Universitet; 2012.

4. Ambrosio Em, bloor K, macPherson H. costs

and consequences of acupuncture as a

treatment for chronic pain: a systematic

review of economic evaluations

conducted alongside randomised

controlled trials. complement Ther med

2012;20(5):364-374.

5. Driessen mT, lin cW, van Tulder mW. cost-

forhold til denne gruppe og underkaste det en

grundig videnskabelig undersøgelse, inklusiv

en omkostnings-effekt-analyse.

Ebba Thomsen

www.vendsysselhelseskole.dk

9893 6597

LITTERATUR

effectiveness of conservative treatments for

neck pain: a systematic review on economic

evaluations. Eur Spine J 2012;21(8):1441-

1450.

6. Kim SY, lee H, chae Y, Park HJ, lee H. A

systematic review of cost-effectiveness

analyses alongside randomised controlled

trials of acupuncture. Acupunct med 2012.

7. maund E, craig D, Suekarran S et al.

management of frozen shoulder:

a systematic review and cost-effectiveness

analysis. Health Technol Assess

2012;16(11):1-264.

8. Ratcliffe J, Thomas KJ, macPherson H,

brazier J. A randomised controlled trial of

acupuncture care for persistent low back

pain: cost effectiveness analysis.

bmJ 2006;333(7569):626.

9. Eriksen J, Jensen mK, Sjogren P, Ekholm o,

Rasmussen NK. Epidemiology of chronic

non-malignant pain in Denmark.

Pain 2003;106(3):221-228.


Cheflæger og sygeplejersker

har forskellig holdning til

alternativ behandling.

Sygehusene ønsker

brugen af alternativ behandling er øget markant

i den vestlige verden gennem de seneste

20 år. Alternativ behandling er i særdeleshed

populært blandt den almene befolkning, men

der bliver også i stigende grad etableret enheder

for integreret behandling (konventionel

medicin kombineret med alternativ behandling)

indenfor sundhedsområdet i mange

lande. i den forbindelse spiller akupunktur en

vigtig rolle som en alternativ behandlingsform,

der har vundet indpas og en vis accept

blandt læger.

Hvert tredje sygehus er med

i Danmark er brugen af alternativ behandling

udbredt i befolkningen. De seneste tal fra

Statens institut for folkesundhed viser, at 53%

af danskerne har prøvet en form for alternativ

behandling. Akupunktur er blandt de mest populære

alternative behandlingsformer – 24%

har brugt det på et eller andet tidspunkt i livet og

7% har brugt det indenfor det seneste år.

inden for sundhedsvæsenet er akupunktur

særligt populært. To danske undersøgelser

fra 2009 viste, at akupunktur blev benyttet

på 31% af de danske sygehuse og på 14% af

alle danske sygehusafdelinger. og interessen

Sådan har sygehusene svaret

for akupunktur var stor, når man spurgte ind

til ønsker for fremtidig behandling; således

meldte 20% af sygehusafdelingerne tilbage,

at de planlagde eller ønskede at benytte akupunktur

i fremtiden.

Alternativ behandling – et tabu?

De to undersøgelser viste også, at der er forskel

på, hvilke svar man får, når man spørger

cheflæger eller afdelingssygeplejersker.

Således viste den ene undersøgelse, at

alternativ behandling ifølge sygehusenes

cheflæger udelukkende blev brugt i form af

akupunktur.

ifølge sygehusenes afdelingssygeplejersker

blev mere end 20 forskellige alternative behandlingsformer

benyttet – først og fremmest

i form af akupunktur, men også i form af zoneterapi,

urteterapi, healing og kraniosakralterapi.

På vej mod integreret medicin?

Undersøgelsernes resultater kan ses som et

tegn på, at den øgede interesse for alternativ

behandling blandt befolkningen også kommer

til udtryk inden for behandlingssystemet.

om det samtidig er et tegn på en decideret

Af Lasse Skovgaard, cand.mag., cand.pæd.,

forsker og PhD stipendiat ved institut for

Folkesundhedsvidenskab, Købehavns

Universitet og Institut for Samfundsmedicin,

Tromsø Universitet.

tendens mod udvikling af en integreret medicin

i Danmark, kan ikke konkluderes.

Undersøgelserne viser, at en række forskellige

alternative behandlingsformer er i brug på

danske sygehuse, men at særligt akupunktur

har bred opbakning. Således kunne akupunktur

tænkes at spille en væsentlig rolle i

en eventuel fremtidig udvikling af integreret

medicin.

Resultaterne fra

de to danske undersøgelser om brug af

alternativ behandling på danske sygehuse er

publiceret i:

Use of complementary and alternative medicine

at Norwegian and Danish hospitals. Salomonsen,

laila; Skovgaard, lasse; la cour, Søren;

Nyborg, lisbeth ; launsø, laila; fønnebø, vinjar.

i: bmc complementary and Alternative medicine,

vol. 11, Nr. 4, 2011

n= %

foRSKNiNg

akupunktur

PUBLIKATIONER

Use of Alternative Treatment at Danish Hospitals.

Skovgaard, lasse. i: Journal of Traditional

chinese medicine, vol. 31, Supplement, 2011.

Sygehuse, der benytter akupunktur 39/126 31,0

Sygehusafdelinger, der benytter akupunktur 65/461 14,1

Sygehusafdelinger, der planlægger eller ønsker at benytte akupunktur i fremtiden 92/461 20,0

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 11


foRSKNiNg

Af Majbritt Jacobsen, journalist

Ellis Hansen lider ikke længere af hedeture,

men hun tænker ofte tilbage på dengang,

hvor hedeturene gjorde hendes hverdag til et

helvede.

– folk tænker tit på overgangsalderen og

hedeturene som en lille ting. og det er det nok

også for nogen. men for mig var det slemt. Jeg

prøvede alt muligt for at blive hedeturene kvit,

fortæller Ellis Hansen.

– min mand og jeg har altid brugt meget tid

sammen om aftenen. men da mine hedeture

var på deres højeste, forsvandt alle de hygge-

Akupunktur halverer antallet af

Et norsk forsknings.projekt fra 2007 har vist, at akupunktur

så godt som halverer antallet af hedeture og

gør dem markant mildere.

Af Majbritt Jacobsen, journalist

i den norske undersøgelse deltog 267 kvinder i

overgangsalderen. Samtlige kvinder fik vejledning

i, hvad de selv kunne gøre for at mindske

generne ved overgangsalderen, og halvdelen

af kvinderne fik samtidig behandling med

akupunktur.

blandt de kvinder, der fik akupunktur, faldt

antallet af hedeture efterfølgende med 48

procent, mens kvinderne i kontrolgruppen,

der kun havde modtaget vejledning, oplevede

et fald på 28 procent.

Samtidig berettede kvinderne i akupunkturgruppen,

at intensiteten af hedeturene var halveret,

mens kvinderne i kontrolgruppen blot

havde oplevet, at intensiteten var reduceret

med 25 procent.

ellis fik styr på hedeturene

ellis hansen husker tydeligt,

hvordan hedeturene

var ved at lægge hendes

hverdag i ruiner. akupunktur

blev løsningen.

12

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

lige stunder. Når jeg havde justeret stuetemperaturen,

så jeg kunne holde ud at være der,

så måtte min mand enten ty til vinterjakken

eller gå ind i et andet rum, husker Ellis Hansen.

– og når jeg stod ved komfuret, så kom

hedeturene så sikkert som amen i kirken. i

flere måneder måtte vi nøjes med mad, der

kunne tilberedes i ovnen, så jeg ikke behøvede

at stå og svede over komfuret. for mig var det

et stort offer, beretter Ellis Hansen.

Gode råd fra veninden

for at komme lettere gennem overgangsalderen

og hormonsvingningerne gik Ellis Hansen

til sin læge. Her blev hun tilbudt piller, men

hun valgte at takke nej.

– Jeg har aldrig brudt mig om tanken om

hormonpiller. Jeg tror ikke, det er sundt for

kroppen, forklarer Ellis Hansen, der klagede sin

nød til en god veninde.

– Kirsten var på min alder, og jeg må indrømme,

at jeg blev noget overrasket, da hun

fortalte, at hun stort set ikke havde gener af

det.

veninden afslørede sin hemmelighed, og

bare to dage senere havde Ellis Hansen sin

første tid ved en akupunktør.

– Jeg var skeptisk. Jeg havde aldrig prøvet

det før, og jeg havde ikke den store fidus til, at

et par nåle skulle gøre den store forskel. men

jeg måtte erkende, at Kirsten havde ret. Jeg

kan ikke huske, hvor mange behandlinger jeg

fik, men jeg kan huske, at det virkede. Jeg fik

betydeligt færre hedeture, og de få, jeg fik, var

til at overskue. Pludselig var det nok at tage en

trøje af, jeg behøvede ikke længere åbne alle

vinduer på vid gab.

Ellis Hansen fortsatte sine jævnlige besøg

ved sin akupunktør længe efter, den sidste

hedetur var overstået.

– Jeg turde ikke holde op igen. Det er

generelt godt for mit velbefindende, så i dag

tænker jeg mest på mine behandlinger som

en slags selvforkælelse.


KLINISK TESTET

Køresyge er ofte et

problem på ferieturen..!

men der findes en løsning, der hurtigt og

uden medicin afhjælper køresyge for de

fleste.

Når børnene sidder køresyge på bagsædet eller

er døsig af medicin, er feriestemningen ikke helt

rigtig. Forældre spørger derfor ofte brevkasser

om gode råd mod køresyge.

En effektiv og god løsning er nu tilgængelig med

akupressurbåndet Sea-Band.

Så enkelt at man let overser muligheden..!

Et svagt vedvarende tryk på akupressurpunktet

P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens

eget forsvar mod kvalme, og efter få minutter er

køresygen væk eller reduceret.

- det naturlige valg

BØRN BEHØVER

IKKE AT BLIVE

KØRESYGE..!

Kroppen har sit eget

forsvar mod køresyge

- det skal blot aktiveres..!

Kan Sea-Band hjælpe dit

barn mod køresyge..?

- er du i tvivl, så lad tvivlen komme dit barn

til gode, og vurdér herefter, om det virker

tilfredsstillende.

9 ud af 10 opnår den fulde virkning med Sea-

Band. Akupressurbåndet tages på lige inden

køreturen.

”Bliv’ tilfreds med dit Sea-Band eller få pengene

tilbage”.

Sea-Band virker efter de samme principper som

akupunktur, bare uden nåle. Virkningen med

akupunkt-stimulation forklares med, at kemiske

budbringere i nervesystemet kan være årsagen til

den fysiologiske reaktion.

Læs mere om SEA-BAND på www.seaband.dk

ANNoNcE

Sea-Band fås til

børn og voksne og

anvendes generelt mod

kvalme - også mod

graviditetskvalme.

Sea-Band købes på

apoteket, hos Matas og

i Helsebutikker.

Vejl. udsalgspris 124,-

Sea-Band Danmark • Lyngdalvej 63 • 8500 Grenaa • Tlf: 70206118 • E-mail: info@seaband.dk • www.seaband.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 13


ANNoNcE

14

AcupunctureShop.com

Nordeuropas største specialbutik for akupunktører

Mere end 3000 produkter på lager - Ring 76940877

Zoneterapi - Massage - Akupunktur - Laser - Brikse - Litteratur

[ NB! Tilbuddene er kun gældende for aktive kursister. ]

Stort udvalg af nåle

AcupunctureShop er Skandinavisk

distributør af Cloud & Dragon, og

med vores egen silikonebelagte

CAIR-serie har vi 14 forskellige

typer nåle og mere end 100

forskellige størrelser på lager -

vi har netop din nål!

Priser fra

17,- pr. æske

Masser af litteratur

Vi har både danske og engelske

fagbøger, plakater og DVD’er

på lager.

Akupunkturens

Grundprincipper

af Nigel Ching

Pris 698,- (Spar 100,-)

Alle typer brikse på lager

Er du nystartet behandler

eller “gammel rotte” i faget,

er det en transportabel eller

elektrisk briks, så har vi helt

sikkert den rigtige briks til dig

ETL 57

Simpel og robust træbriks

Pris 895,-

AgiScop DT

Agiscop DT er den mest anvendte

punktsøger professionelle

øreakupunktører anvender. Den

bliver bl.a. anvendt af Dr. Raphael

Nogier, Dr. Alain Coutte, Anne Marie

Vester, Lars Sandrini, Jena Rasmussen

m.f.

AgiScop DT

Finder punktet og kan behandle med strøm

Pris 4.000,- (Spar 300,-)

Akupunkturmodeller

Vores udvalg af akupunkturmodeller rangere

lige fra hunde og hest til ører og hænder.

Alle modellerne kommer med et engelske

referencehæfte som forklarer de forskellige

punkter.

Mand 84 cm

Med muskler og akupunkturpunkter

Tilbud 450,- (Spar 50,-)

Rullebord CO3

Et solidt rullebord i stål med

professionel lakering.

Højde: 80 cm (fra gulv)

Bredde: 63 cm

Dybde: 50 cm

Rullebord CO3

Pris 895,- (Spar 100,-)

Laserapparatur

Brugen af en laser kan både gøre behandlingen

grundigere og hurtigere, og desuden kan man

ramme punkter der ellers ligger for dybt til

traditionel akupunktur.

Klas-A81

110 mW, 808 nm

Pris 2.900,- (Spar 1000,-)

Alle priser er ekskl. moms og fragt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

AcupunctureShop ApS - Jeppe Skovgaards Vej 31 - 6800 Varde - Tlf.: 76940877 - Fax: 76940977

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

AS Super 4 Digital

AS SUPER 4 Digital er blandt den

seneste generation af nålestimulatorer,

hvor moderne design og den nyeste

teknologi er samlet i en og samme

enhed.

AS4D

Pris 1.600,- (Spar 500,-)


akupunktur

får migrænen

til at

meget tyder på, at akupunktur ikke alene kan

hjælpe migrænepatienter, når hovedpinen raser,

men at jævnlige besøg ved akupunktøren også kan

forebygge, at migræneanfaldene opstår. Det viser

en undersøgelse, der tidligere i år blev publiceret i

canadian medical Association Journal.

Af Majbritt Jacobsen, journalist

i undersøgelsen blev næsten 500 voksne

forsøgspersoner, der havde problemer med

migræne, behandlet med enten traditionel

akupunktur eller placebo-akupunktur.

Deltagerne vidste ikke selv om de modtog

traditionel akupunktur eller om de var placeret

i kontrolgruppen, der modtog placebobehandling.

inden undersøgelsen blev sat i gang, led

de fleste af forsøgspersonerne af månedlige

migræneanfald på i gennemsnit seks dage

om måneden. Efter behandlingen kunne

deltagerne melde om færre migrænedage end

tidligere – faktisk faldt gennemsnittet til tre

migrænedage om måneden – både for deltagerne

i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen.

i tiden efter forsøget kunne deltagerne i forsøgsgruppen

imidlertid stadig melde tilbage

om færre migræneanfald af lavere intensitet

end det, de havde oplevet før forsøget. Deltagerne

i kontrolgruppen, der ikke havde fået

akupunktur, kunne ikke mærke nogen forskel.

Det overrasker ikke forskerne, at kontrol-

Rikke Povlsen er kommet

i bedre humør, efter hun

har fået akupunktur

for sin depression.

gruppen også oplevede forbedringer i deres

tilstand. også tidligere undersøgelser har

vist, at akupunktur har en effekt i forhold til

migræne, uanset om nålene placeres optimalt

eller ej.

Disse undersøgelser viser dog også, at effekten

på længere sigt er markant bedre, hvis

nålene er placeret efter de traditionelle principper,

ligesom der er bred enighed blandt forskerne

om, at nogle mennesker tilsyneladende

er mere modtagelig overfor akupunktur end

andre.

foRSKNiNg – NoTER

Nåle mod

depression

Ny forskning foretaget af

School of chinese medicine at

The university of hong Kong,

li Ka Shing Faculty of medicine

og the department of Psychiatry

in Kowloon hospital tyder

på, at man ved hjælp af akupunktur

kan reducere mange

af de symptomer, mennesker

med depressioner slås med.

Af Majbritt Jacobsen, journalist

Undersøgelsen er baseret på 73 deltagere

i alderen fra 25 til 65 år, der alle

har fået diagnosen depression. Samtlige

deltagere fortsatte med at tage

deres antidepressive medicin gennem

hele forsøget, mens en del af dem

også blev behandlet med elektroakupunktur

og en kontrolgruppe modtog

placebo-elektroakupunktur. Samtlige

deltagere modtog ni behandlinger à

45 minutter over 21 dage.

Da den praktiske del af undersøgelsen

var afsluttet, blev de 73 deltagere

bedt om selv at vurdere eventuelle

forbedringer, ligesom de blev vurderet

af fagfolk efter den kliniske depressionsskala.

både læger og patienter var enige

om, at den gruppe, der havde modtaget

elektroakupunktur havde oplevet

store forbedringer i deres tilstand.

faktisk havde flere deltagere oplevet

markante fremskridt allerede på forsøgets

tredjedag.

i Danmark har man endnu ikke lavet

kliniske undersøgelser af akupunkturens

virkning på depressioner, men

flere og flere danskere har gjort sig

deres egne erfaringer på området.

Heriblandt Rikke Povlsen, der har

modtaget akupunktur mod depression

ved Aku one i Silkeborg.

Rikke lider af serotonin syndrom

og kunne derfor ikke tåle sin medicin.

for hende blev akupunkturen vejen

tilbage til et almindeligt liv.

”Efter bare seks ugers behandling

kunne jeg se det dejlige i min tilværelse

igen for ikke at snakke om den

kæmpe ændring, der blev i mit humør,”

fortæller Rikke Povlsen.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 15


AggRUND

Kvinder

dominerer

i venteværelset

Akupunktur har overhalet

zoneterapien,

når danskerne vælger

alternativ behandling.

især kvinderne har

taget akupunkturen til

sig. Der er således et

stort potentiale i at få

mændene med.

16

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Af Majbritt Jacobsen, journalist

Statens institut for folkesundhed laver løbende

undersøgelser af, hvilke behandlingsformer

danskerne benytter sig af. og disse undersøgelser

viser to klare tendenser, når det gælder

akupunktur. flere og flere prøver akupunktur,

og det er primært kvinder, der sætter deres lid

til nålenes virkning.

i 1987 var det kun 2,9 procent af befolkningen,

i Danmark, der havde prøvet akupunktur.

i 2010 var tallet 24 procent. Dermed har akupunktur

overhalet zoneterapien som den mest

populære alternative behandlingsmetode.

Det var og er fortsat især kvinder, der opsøger

akupunktur. Den typiske bruger var i 2010

ifølge undersøgelserne fra Statens institut for

folkesundhed en kvinde i alderen 25 til 54

år med kort eller mellemlang videregående

uddannelse.

Stort kundepotentiale

Selvom der også er en svagt stigende tendens

i antallet af mænd, der får akupunktur, udgør

de til stadighed en stor potentiel kundegruppe

for de danske akupunktører.

ifølge psykolog lars Nørgaard har det næppe

noget med akupunktur som behandlingsmetode

at gøre, at mændene holder sig tilbage.

ifølge ham er kvinder bare længere fremme,

når det handler om behandlingsformer.

– Kvinder er i det hele taget bedre til at søge

behandling. Uanset om det er ved lægen,

ved akupunktøren eller ved psykologen. De

er mere risikovillige, men mændene vil følge

efter, når behandlingsmetoden bliver mere

kendt og anerkendt, siger lars Nørgaard.

Psykologen mener, at forklaringen skal

findes helt tilbage i stenalderen.

– Hvis man ser på det ud fra de primitive

adfærdspsykologiske betragtninger, så var

det mændenes opgave at skaffe føde, mens

kvinderne tog sig af flokken.

Nogle mænd anser stadig det at søge

behandling som et tegn på svaghed. men

tingene ændrer sig hele tiden, understreger

lars Nørgaard.

– i det moderne samfund er manden jo også

en omsorgsperson, og på den måde nærmer

mandens og kvindens roller sig hinanden,

forudser lars Nørgaard.


Fodbolddrengene

er ikke bange

for nåle

mænd er generelt tilbageholdende med at søge

akupunktur, men morten madsen og hans fodbolddrenge

går mod strømmen. De gør alt for at komme

hurtigt tilbage på grønsværen.

Af Majbritt Jacobsen, journalist

morten madsen er fodboldtræner i Kerteminde

boldklub. Her styrer han klubbens U17

mesterrækkehold, og når der opstår skader,

så ryger drengene tit en tur til akupunktøren.

morten madsen har nemlig gode erfaringer

med akupunkturbehandling af sportsskader.

– Jeg har anbefalet akupunktur til mange af

mine spillere gennem flere år nu. Det er typisk,

hvis de får en lyskenskade, eller hvis de vrider

om på foden, forklarer morten madsen, der

vurderer, at akupunkturen hjælper fodbolddrengene

hurtigere tilbage på grønsværen.

– Spillerne er typisk klar til genoptræning

to til tre uger tidligere, end de ellers ville have

været, forklarer morten madsen.

Væk med rygsmerter

morten madsen opsøgte selv en akupunktør,

da han for nogle år siden havde smerter i ryggen,

men det er ikke bare den oplevelse, der

har overbevist ham om, at nålene kan gøre en

forskel for de unge fodbolddrenge.

– blandt forældrene på et hold, jeg trænede

før, var der en fysioterapeut, der anbefalede

akupunktur. og da hun forklarede det, gav det

mening, så siden har jeg anbefalet mine spillere

at gå til akupunktur, hvis de får en skade. i

løbet af de sidste par år har vi nok haft en 10 til

15 spillere af sted. Nogle bare en enkelt gang,

mens andre har fået flere behandlinger, fortæller

morten madsen.

Ingen frygt for nåle

indtil nu har samtlige fodbolddrenge taget

positivt imod anbefalingen.

– Jeg har på ingen måde oplevet nogen

form for bekymring fra drengenes side. måske

fordi de ser, at det virker for deres kammerater.

og så vil de gøre meget for at komme

tilbage på banen, fastslår en smilende morten

madsen.

amerikanske

soldater får

akupunktur

Af Lone Bolther Rubin, journalist

Amerikanske soldater i krig skal have den

bedste behandling, når de bliver såret eller

syge. og de sidste ti år er akupunktur blevet

en del af den. Det skrev Asian Scientist

tidligere på året. online tidsskriftet referer

til det videnskabelige tidsskrift medical

Acupuncture.

Dr. Richard c. Niemtzow introducerede

akupunktur til militær brug i 2001. Han udviklede

en særlig metode med den spektakulære

titel ”battlefield acupuncture”. Det

skulle være hurtigt, simpelt og effektivt til

at lindre de sårede soldater for smerte.

Dr. Robert Koffman har anvendt metoden

i Afganistan, og han er imponeret

over effekten. militæret er lige nu i gang

med et forskningsprojekt, der skal belyse

akupunkturs virkning på krigstraumer.

Et andet projekt undersøger forskellige

forbedringsforsøg af den oprindelige

metode.

læs mere på www.asianscientist.com,

der også henviser til den amerikanske

artikel.

Morten Madsens fodbolddrenge

er vant til at få

akupunktur ved skader. De

vil hurtigt tilbage på banen

– og det kan være et godt

argument, hvis man vil

have de skeptiske mænd til

at søge akupunktur.

Foto: Morten Madsen.

bAggRUND

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 17


ANNoNcE

18

RAB RA Revision

Tilbud til alle behandlere:

BOGFØRING OG REGNSKAB

- gør det enkelt med www.rabrevision.dk

Bogføring

”Min bogføring og mit regnskab blev både nemmere og billigere - på én gang!”

Det er, hvad vi gang på gang hører vore kunder sige! Vi er specialister netop i at gøre

regnskab og bogføring enkelt for alternative behandlere, og mange benytter sig allerede

af vores revisorbistand. Med vores måde at organisere regnskabs- og bogføring på

bliver det så let og effektiv som muligt. www.rabrevision.dk tilbyder nu en service, der

er skræddersyet til din type virksomhed - på baggrund af vore erfaringer på området

gennem en årrække.

Fordelagtig RAB pris: 410 kr + moms/måned

Gå på nettet, tast din kassekladde ind - og lad os om resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber

og dit årsregnskab som en ”pakke” til denne fordelagtige pris. Prisen er

en særpris for dig, der er RAB behandler eller godt på vej hertil.

Regnskab

Lønsum

Moms

SKAT

Selvangivelsen

Begynd nu - med dette års regnskab

Du behøver ikke at vente. Kom i gang her og nu, med dette års regnskab. Der er ingen startomkostninger - og

det koster ikke noget at skifte revisor. Med vores unikke system sikrer vi, at såvel du som vi bruger vore kræfter

optimalt.

Du indtaster tallene - og behøver ikke at bekymre dig om resten. Du kan koncentrere dig om det væsentlige:

At behandle dine kunder. Vi sørger for, at du kommer godt i gang.

”Jeg har mit gode økonomisystem - hvad så med det?”

- Selv om særlige edb-programmer ikke er nødvendige, kan du godt fortsætte med at bruge et program, som

du er glad for. Vi overfører data til vores system fra langt de fleste programmer, så du stadig kan nyde godt af

fordelene ved www.rabrevision.dk.

”Jeg har også brug for revisor-rådgivning - kan I hjælpe?”

Ja, naturligvis. RAB Revision er ikke kun den effektive ”regnemaskine”, der klarer det banale. Vi er eksperter i

regnskaber til alternative behandlere, og yder rådgivning efter regning i lige præcis det omfang, du har brug for.

Vi rådgiver bl. a. i regnskab, lønsum, moms, administration, IT, skat, finansiering, ejendomshandel m.m.

Vi kan også indtaste dine bilag, hvis du har behov for det.

Sikring af skattefradrag

- Det har vist sig, at en del ikke får de fradrag, som de er berettiget til. Vores kendskab til denne form for drift er

stort, og derigennem kan vi sikre dig korrekte skattefradrag.

Ønsker du at gøre brug af RAB Revision, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig!

Med venlig hilsen

www.rabrevision.dk

Bjarne Nybo, revisor

Fradrag

www.rabrevision.dk Udsigten 17 Uggelhuse 8960 Randers SØ e-mail: bn@rabrevision.dk telefon 8649 6595 eller 4046 1380

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

?


Tema: Når behandlingen støder på

modstand

Terapiforhindringer er en modstand, der skal ryddes af vejen, før man kan

opnå optimal virkning af akupunkturbehandling. Kæbe- og tandproblemer,

medicin, arvæv og allergier er eksempler på terapiforhindringer, som vi

sætter fokus på i dette tema.

Af Lone Bolther Rubin, journalist

Når folk kommer i de danske akupunkturklinikker,

er det for at blive behandlet mod

migræne, smerter i leddene, astma eller andre

konkrete lidelser. men måske er flertallet i

virkeligheden blevet syge af medicin, forkert

kost, rygning, alkohol, tandproblemer, arvæv

eller lignende.

i så fald kan de rumme en modstand mod

behandling af den lidelse, de er kommet

med. Akupunktur er som udgangspunkt en

hurtigtvirkende og effektiv behandlingsform.

men nogle gange virker behandlingen kun

kortvarigt eller ikke i tilstrækkelig grad. i de

tilfælde kan der være tale om en terapiforhindring,

som behandleren gør klogt i at være

opmærksom på. ”forhindringen” kan måske

behandles, hvis det eksempelvis er arvæv eller

spændinger, eller måske skal patienten ændre

vaner, før behandlingen kan blive effektiv.

Akupunktørens rolle bliver ikke blot at behandle,

men også at oplyse og vejlede til mere

varig helbredelse.

Medicin og kost

bivirkninger fra medicin er en af de helt store

syndere. Hvert år dør op mod 5.000 danskere

og 100.000 bliver indlagt på grund af forkert

brug af medicin. Så er der nok god grund til at

antage, at mange af dem, der henvender sig

hos akupunktørerne, også får noget medicin,

som de ikke kan tåle.

Kosten har også afgørende betydning for et

godt helbred, men nogle fødevarer kan give

allergi eller symptomer som træthed, adfærdsproblemer

og fordøjelsesbesvær. Det kan for

eksempel være hvede, sukker og mejeripro-

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Gert Karlson

dukter. fødevarer kan på den måde indirekte

fremkalde symptomer, der rummer terapiforhindringer.

Mekaniske forhindringer

Andre terapiforhindringer kan skyldes skjulte

betændelser i en tand, der kan afføde kroniske

immunforstyrrelser og give anledning til

hjerte-karproblemer. Der kan være mekaniske

problemer, såsom arvæv, kæbe- og tandstillinger

eller første ribben syndrom fra diverse

traumer. Det kan give sig udslag i f.eks. kronisk

hovedpine og trykken bag øjnene.

i fremtiden vil vi nok se en del nye former for

terapiforhindringer fra eksempelvis mobiltelefoner,

trådløse netværk som holder folk vågne,

allergier fra tatoveringer og meget andet, som

den fagre nye verden bringer.

Apotekerne har i annonce-

kampagner erkendt, at medicin

kan give smerter og gøre

folk syge. Det kan også forhindre

akupunkturbehandling i at

virke optimalt.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 19


TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Rikke Godthjælp Lya Saaek

– nøglen til bedre behandlingsresultater

Af: Rikke Godthjælp, registreret akupunktør,

posturolog, auriculomediciner og zoneterapeut.

Underviser i posturologi og auriculoterapi.

Lya Saaek, Iyengar yogalærer, øreakupunktør

og posturolog.

behandler du migræne, nakkespændinger,

svimmelhed, piskesmæld, træthed, smerter,

fertilitetsproblemer, koncentrationsbesvær

og indlæringsvanskeligheder, så overse ikke

kæben.

i de behandlingstilbud, som det offentlige

sygehusvæsen tilbyder, er kæben ofte en

overset faktor. Derfor går mange mennesker

rundt med et ubehandlet kæbesyndrom. først

ved mødet med en behandler, der kender til

posturologi, ses der på kæben som en vigtig

medspiller.

Kæbeleddet, kæbemuskulaturen, tandstilling,

tandfokus og vores vejrtrækning har

en enorm indflydelse på vores krop og dens

funktioner.

Posturologer og auriculomedicinere har

som speciale at være opmærksom på at

behandle de problematikker i munden, der

påvirker vores helbred.

Kæbesyndromet

Spændinger i kæbemuskulaturen og dysfunktion

i kæbeleddet kan give anledning til

mange funktionelle lidelser. Kæbeleddet og

de omkringliggende muskler kan have en

stor indflydelse på vores nervesystem. bider

vi unødigt hårdt sammen, overstimulerer vi

trigenimusnerven. Det kan give lokale smerter

og ubehag så som trigenimusneuralgi, hoved-

20

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

pine, migræne, tandsmerter, nakkespændinger

og samsynsforstyrrelser.

En overstimuleret trigenimusnerve vil også

påvirke retikularis og hypothalamus.

Symptomerne på kæbeledsproblematikker

er så forskellige som hårdt sammenbid,

posturologiske forstyrrelser, overvægt og

vækstproblematikker, smerter i krop og hoved,

hormonelle forstyrrelser, enorm træthed,

psykisk ustabilitet, fordøjelsesbesvær, forhøjet

temperatur mm.

giver kæbesyndromet anledning til

posturologiske forstyrrelser, kan det ifølge den

franske ortopædkirurg og posturolog michel

marignan forstyrre samsynet, muskeltonus

langs rygsøjlen og vores fodstilling.

Er der problemer med fodstillingen eller fodafviklingen,

kan det give smerter i ankler, knæ,

Kæbeleddet, kæbemuskulaturen,

tandstilling, tandfokus og vores vejrtrækning

har en enorm indflydelse på

vores krop og dens funktioner.

hofte og rygsøjle. Samsynsproblemer betyder

ikke kun, at det er svært at fokusere, når man

læser eller skriver. Det giver også koncentra-

tionsbesvær og indlæringsvanskeligheder, og

det påvirker psyken og humøret.

Dysfunktioner i kæben ses ofte efter langvarig

tandbehandling, slag på kæben eller

fald, voldsom stress og pres, psykiske traumer

og næsten altid efter piskesmæld. men det

kan også komme med dårlige vaner så som at

tygge tyggegummi, at bide negle og kuglepenne,

eller altid at hvile hovedet på hånden.

Tandfokus forhindrer terapi

Tandfokus er en neurologisk forstyrrelse fra en

eller flere tænder, der skaber andre patologier.

Eksempelvis kan et tandfokus give tennisalbue,

migræne, søvnproblemer, træthed,

koncentrationsbesvær m.m.

Et tandfokus er eksempelvis en forhøjet

tand, spænding mellem to metalfyldninger, en

byld eller cyste i munden, betændelse i tandkødet,

en ekstra tand eller en manglende tand.

Tandfokus består af et fysisk problem plus

en information fra munden, der tilsammen

skaber en forstyrrelse af neurologisk information

til hjernen. Det kan blokere reguleringen

Tandfokus og kæbesyndromer er en terapi-

forhindring, som med fordel kan behandles

med lys på specifikke punkter i øret. Det skal

kombineres med ændring af dårlige vaner mv.

Foto: Pia Hansen


af forskellige funktioner. Det er derfor, at

tandfokus kaldes en terapiforhindring.

ifølge Raphaël Nogier vil der kun være lidt

fremgang med hurtigt tilbagefald eller ingen

fremgang overhovedet i behandlingen, hvis

der er tale om tandfokus. for at behandlingen

kan lykkes, skal tandfokus udredes først. Det

vil sige, at har patienten en forhøjet tand eller

en amalgamfyldning, der giver tandfokus, skal

dette også behandles af en tandlæge, før man

kan forvente, at for eksempel tennisalbuen

kan blive god igen.

En rådden tand vil videregive den nerveimpuls,

der ligger i det omgivende væv. men selv

om vi fjerner tanden, er det ikke sikkert, at det

hjælper, for frekvensen fra den syge tand kan

være lagret i det omgivende væv. Det betyder,

at misinformationen vil fortsætte, indtil vævet

behandles, og misinformationen fjernes.

Vejrtrækning

Den måde vi trækker vejret på, påvirker bl.a.

vores hormonelle balance. Hypothalamus er

en samling af kerner placeret i mellemhjernen.

Den styrer mange funktioner, herunder vores

temperaturregulering, seksuelle adfærd, frygt

og vrede, stofskiftet, tørst og sult samt den

hormonelle produktion.

vi skal trække vejret gennem næsen.

Trækker vi vejret gennem munden, overstimuleres

hypothalamus, fordi den ikke køles af

luftstømmen gennem næsen. Dermed opstår

en ubalance i dens funktion. Det er grunden

til, at vejrtrækningen og kæbeleddets stilling

påvirker f.eks. fertiliteten, giver dårlig søvnkvalitet

og nattesved, kan føre til overspisning på

grund af manglende mæthedsfornemmelse,

nervøsitet og anspændthed.

Det er let at finde ud af, om man trækker

vejret gennem munden om dagen og ændre

på det. Du trækker vejret gennem munden

om natten, hvis du bl.a. vågner og føler tørst

eller er tør i munden, når du vågner. Andre

symptomer kan være, at du sover uroligt, døjer

med nattesved eller snorker. At trække vejret

gennem munden kaldes at mundånde.

At have kæbespændinger gør ikke, at man

bliver mundånder. men er man mundånder,

giver det kæbespændinger. Det er ikke muligt

at komme disse spændinger til livs, hvis man

ikke ændrer adfærd, da mundånding vedligeholder

spændingerne.

Behandlingsmetoder

Når vi skal behandle kæbesyndromer og tandfokus,

bruger vi flere redskaber. Ørerne er alfa

omega. Ørerne behandles med små nåle, med

massage, med frekvenser og farver og somme

Illustration: Francis Hartmann

tider med elektroniske impulser.

Når der behandles med farver og frekvenser,

lyses der enten på specifikke punkter i

øret direkte på det syge område, eller hele

kroppen bades i lys. vi benytter magneter til at

afspænde muskulaturen lokalt omkring kæbe

og øje og posturologiske indlægssåler bruges,

når der er problemer med fodafviklingen eller

når vi står.

Der undervises også i øvelser til at afspænde

kæbeleddet eller genoptræne samsynet med.

ved mundånding genoptrænes ved at sove

med engletape over munden, så man lærer at

trække vejret gennem næsen. Det kan være en

fordel at skylle næse, inden man går i seng og

evt. også sove med magneter på kæben.

Parafunktioner er alle de vaner, vi har, der

vedligeholder et kæbesyndrom. At tygge tyggegummi,

bide kuglepenne, bide negle, hvile

sit hoved på hænderne, sove på maven, gå

og bide i en pibe hele dagen osv. osv. Det er

selvfølgelig vigtigt at ændre vaner.

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

michel marignan er ortopædkirurg,

læge, auriculomediciner og posturolog i

marseille. Hans speciale er alle former for

problemer i rygsøjlen. Han underviser i ind-

og udland.

fAKTA

Raphaël Nogier er læge og auriculomediciner

i lyon, med speciale i fødevareallergi og

fordøjelsesproblematikker, samt fotoperception.

Desuden underviser han i ind- og udland.

Han er søn af Poul Nogier, der er ophavsmand

til auriculoterapien og – medicinen.

Andre problematikker ud over tandfokus, der

også giver terapiforhindring, er f.eks. fødevareintolerance

og 1. ribbenssyndrom eller ar.

Det kan du læse mere om i nogle af de andre

artikler her i magasinet samt i disse engelske

og franske artikler skrevet af Raphaël Nogier.

Her om fødevareintolerance:

http://www.auriculo.biz/pdf/detection_gb

Er du god til fransk har du både mulighed for

at læse lidt om tandfokus:

www.auriculo.biz/pdf/lm_04_2009_fr.pdf

og om 1. ribbenssyndrom:

www.auriculo.biz/pdf/blocage_1ere_cote_fr

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 21


TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Kim Haugaard

En svær kamp

mod bivirkninger

Det er vigtigt at vide, om patientens symptomer kan skyldes bivirkninger fra

medicin. i så fald vil behandlingen kun virke kortvarigt, med mindre patienten

også slipper medicinen, hvis det er muligt.

Af registreret akupunktør Kim Haugaard

Et af de problemer, man som akupunktør kan

støde på, er de såkaldte terapiforhindringer.

Det er områder, der direkte eller indirekte kan

modvirke en akupunkturbehandling, da de

påvirker kroppens naturlige helbredelse.

Et klassisk eksempel er bestemte typer af

medicin, der ofte har større eller mindre

bivirkninger. Som akupunktør bør man være

opmærksom på disse symptomer fra bivirkninger

af medicin.

mange bivirkninger er slet ikke registreret,

eller de bliver negligeret i sundhedsvæsenet.

mange smerter kan skyldes smertestillede

medicin. og mange ældre bliver syge af kolesterolmedicin

og blodtrykspiller.

man bør skelne mellem bivirkninger og

det reelle sygdomsmønster. Det vil sige, at

symptomerne både er den reelle sygdom/

lidelse samt bivirkningerne fra medicinen, der

til forveksling kan ligne syndromer inden for

kinesisk medicin.

Sygdom og bivirkninger

Her er et eksempel: En patient henvender sig

for at få akupunktur mod sit forhøjede blodtryk.

Patienten har muligvis haft hjertesmerter,

en blodprop i hjertet, for højt stofskifte, og i

tilgift fået medicin til forebyggelse af migræne.

Nu er det vigtigt at spørge patienten om,

22

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

hvilken type medicin vedkommende er blevet

ordineret af lægen. Den typiske medicin, der

bliver ordineret til ovennævnte symptomer, er

de såkaldte betablokkere fx. Selo-Zok. (se tekst

om betablokkere)

Såfremt at patienten har andre symptomer

ud over sygdommens symptomer, er det relevant

at tjekke, om det kan være bivirkninger

fra medicinen.

Bivirkninger fra betablokkere

De typiske symptomer på bivirkninger, som en

del oplever at få, er kolde hænder og fødder.

Træthed, svimmelhed, kvalme og diarre er

også almindeligt. Der kan også opstå forøget

vægt og søvnforstyrrelser. man kan få mareridt

og voldsomme drømme.

Depression og impotens hos mænd kan også

forekomme.

Hvis nogle af symptomerne optræder i kraftig

grad, så er det vigtigt, at henvise til lægen

og evt. få ændret medicinen til en medicin

uden for mange bivirkninger.

Den kinesiske diagnose

Hvis man ser på de nævnte bivirkninger, kan

det kategoriseres til følgende problemer inden

for kinesisk medicin:

· Kolde hænder og fødder – Nyre qi xu eller

yang xu

· Træthed, svimmelhed, kvalme og diarré –

milt qi xu, yang xu og rebelsk mave qi

· forøget vægt – milt qi xu, yang xu

· Søvnforstyrrelser – Hjerte qi xu, yang xu og

blod xu

· mareridt og voldsomme drømme – lever

blod xu, rodløs Hun, Hjerte blod xu

· Depression – milt blod xu

· impotens – Nyre yang xu

Alle symptomerne afføder en generel underskudstilstand,

der vil ytre sig på forskellig vis.

Såfremt akupunktøren kun fokuserer på disse

symptomer uden at stille spørgsmål ved medicinens

bivirkninger, vil akupunkturbehandlingen

ofte kun have effekt, mens patienten går

i behandling. Symptomerne vil typisk vende

tilbage, når behandlingen er afsluttet. i hvert

fald hvis patienten stadig indtager medicinen,

der giver bivirkningerne. Hvad er så løsningen?

Ud af medicinforbruget

i de fleste tilfælde kan det være en ide at indlede

et samarbejde mellem læge, patient og

akupunktør, således at medicinniveauet enten

reduceres, udtrappes eller helt kan undgås.

Det kan kun lade sig gøre, hvis der er den

fornødne åbenhed og villighed til samarbejde

på tværs af faggrænser og ikke mindst fra

patienten selv.


Peter La Cour, der er psykolog og forskningsadjunkt

på Sociologisk Institut, KU,

til information, 13. juli 2007:

“Misbrug er det relevante ord, når

det gælder medicinforbruget i dag.

Ikke for at træde på folk, der har

det svært eller er syge, for vi kan

ikke alle sammen være fuldblods

biodynamiske individer, der ikke

spiser piller, men vi har glemt den

gyldne middelvej. Hvis vi kommer

igennem vores livskriser på piller,

så ender vi med en overfladisk

tilstand, hvor vi ikke kan løse

helt almindelige problemer uden

en pille. Vi barnagtiggøres kan

man sige. Og det er en helt anden

slags afhængighed end en kemisk

craving, som vi endnu ikke kender

omfanget af.”

Når man skal motivere patienten til at reducere

indtaget af medicin, kan det være interessant

at tale om, hvornår det er nødvendigt at

bruge medicin. især ”livsstilsmedicin” såsom

lykkepiller, sovepiller og overforbrug af medicin,

der er forbundet med bivirkninger af den

oprindelige medicin, der er udskrevet.

Er det muligt at behandle den givne patient

med andre midler end medicin?

Hvis man holder op med at tage medicin, så

er det ikke sikkert, at bivirkningerne forsvinder

af sig selv, men sammen med akupunkturbehandling

lykkes det som regel.

Akupunktur og medicin

Et af de områder, hvor der er en komplementær

effekt med akupunktur og medicin er f.eks.

ved kemobehandling, hvor medicinen er et

nødvendigt onde. bivirkningerne viser sig ofte

som kvalme, søvnbesvær og diverse stressrelaterede

problemer.

Her har det vist sig, at akupunktur kan have

en god effekt på patientens almene helbred

og psykiske tilstand. ved kemo er målet at

behandle bivirkningerne, indtil sygdommen er

under kontrol. og medicinen kan fjernes.

betablokkere deles ind i to typer

· beta1-selektive

· Non-selektive

begge typer betablokkere blokerer

beta-1-receptorerne i hjertet. Herved

nedsættes hjertets rytme, den mængde

blod, der passerer hjertet pr. minut og

blodtrykket. Samtidig mindskes hjertets

iltbehov, og dermed reduceres risikoen

for hjertekrampe-anfald.

Når man udsættes for fysisk aktivitet

eller stress, stimuleres hjertet via beta-

1-receptorerne til at yde mere. Dette sker

ved at betareceptorerne i hjertet stimuleres

af hormonet noradrenalin. Hjertet slår

derved kraftigere og behøver mere ilt, og

risikoen for hjertekrampe opstår.

De non-selektive betablokkere blokerer

både beta-1-receptorerne i hjertet

og nogle andre receptorer, de såkaldte

beta-2-receptorer, der findes i lunger og

lever. Når beta-2-receptorerne bloke-

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Medicin kan være en terapiforhindring,

som man bør

undersøge nærmere, inden

man behandler og vejleder sin

patient. Foto: Beeline

hvad er betablokkere?

res, trækker bronkierne i lungerne sig

sammen. Dette er en uønsket virkning i

denne forbindelse og gør, at denne type

betablokkere ikke anbefales til personer

med lungesygdomme som astma,

bronkitis mm.

i leveren fører blokeringen af beta-

2-receptorer til nedsat sukkerdannelse.

Dette betyder at diabetikere får svært

ved at øge blodsukkeret, når det er

nødvendigt, hvis de behandles med

nonselektive betablokkere.

Nogle betablokkere har også en alfareceptor

blokkerende effekt. Dette medfører,

at den blodtrykssænkende virkning

i disse tilfælde også skyldes et fald i

karmodstanden. betablokkere blokerer

altså stimulation af betareceptorerne.

Det betyder bl.a., at betablokkere

nedsætter blodtrykket ved at nedsætte

hjertets frekvens og kontraktionskraft.

De nedsætter også ledningshastigheden.

mekanismen er ikke kendt i detaljer.

Kilde: www.apoteket.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 23


TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Per Bennicke

Af Per Bennicke, ørelæge og akupunktør,

Akupunktørgården

mange børn med mellemørekatar og patienter

med astma og andre luftvejssygdomme er

gennem årene kommet til min klinik for at få

behandling. ikke sjældent har det vist sig, at

patienterne først og fremmest var intolerante

over for mælk.

Jeg husker særligt en lille pige med astma.

Hun var på voksendosis medicin og havde

fået ordineret mælke-protein-drik af sin læge

på grund af undervægt. vi fjernede mælken

fra hendes kost, og efter en uge var hun fri

for anfald og efter tre uger ude af medicin. Så

begyndte hun også at tage på.

Kostændring som behandling

Siden jeg oprettede min øre-næse-hals-klinik i

1978, har jeg set tusindvis af børn som hende

med luftvejssygdomme, som levede med en

uopdaget intolerance over for mælk.

Antallet af astma-børn og ”ørebørn” har

været stærkt stigende igennem årene. Da jeg

startede, var ca. hver 10. barn astmatiker, i dag

er hver 3.! Nogle af disse børn er egentlige allergikere,

mens en stor del er intolerante.

Selv om mellemørekatar synes at skyldes

flere faktorer, har jeg forsøgt at behandle børn

med kostændringer – ingen komælksprodukter.

godt 50 % af de ”behandlede” børn kom

sig og undgik derved dræn i ørerne. Således

opererede jeg kun halvdelen i forhold til mine

kolleger.

ofte observerede jeg, at de samme børn,

som blev raske af deres øresygdom, også blev

fri for deres astma.

Senere har jeg desuden behandlet disse

børn aktivt efter Nogier-frekvens-metoder.

24

Komælk

– en behandlingsforhindring

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

(R. Nogier: ”Auriculotherapy”,iSbN: 978-3-

13-148001-9) med yderligere forbedring af

resultaterne.

Behandling virker bedre uden mælk

Samme R. Nogier anser allergi og intolerance

som værende behandlingsforhindring. Det

vil sige, at behandlingen af en aktuel lidelse

standses eller forsinkes på grund af denne

hindring.

Komælk og produkter er en af hovedårsagerne

til allergi og intolerance og må derfor

anses for at være en behandlingsforhindring.

også i Kina i antikken anså man mælk som

slimdannende.

En tynd kop mælk

Danmark er et af de lande, hvor vi indtager

allermest mælk. forklaringen hertil synes at

kunne findes i dels traditionen dels i pengemæssige

interesser.

Tidligere var Danmark et decideret landbrugsland

med mange små og urentable

brug, og befolkningen var fattig. Komælk og

produkter heraf var let tilgængelig og yndet

føde for de mange sultne munde. i dag har

kapitalen overtaget produktion og markedsføring

af mælken.

Den vigtigste begrundelse for, at komælk

anbefales som ernæring, er, at mælk indeholder

kalk. calcium, som det også hedder, er


Meget tyder på, at flere og flere udvikler

allergi og intolerance mod mælk, og det kan

forhindre komplementær behandling i at virke

efter hensigten. Kostændring anbefales.

nødvendigt for opbygning af vore knogler i

kombination med D-vitamin og motion. men

argumentet er en tynd kop mælk.

mælk er ikke en særlig god kalk-giver! godt

nok mener en kendt professor for institut for

Human Ernæring, rådgiver for Sundhedsstyrelsen,

medlem af ”mælkefondens” bestyrelse

og modtager af et to-cifret millionbeløb til sin

forskning i mælkeprodukter fra samme fond,

at daglig indtagelse fra fødsel til død af mælkeprodukter

er livsnødvendigt. Dette på grund

af kalken til vore knogler.

Danmarks befolkning har verdensrekord

i indtagelse af komælksprodukter, og trods

dette har vi den største hyppighed i ”skøre

Komælk markedsføres

massivt over for især

børnefamilier, men det kan

ifølge læge og akupunktør

Per Bennicke give luftvejssygdomme

og dermed

hindre virkningen af komplementær

behandling.

Foto: Gert Karlson.

knogler” (osteoporose). En stor del af verdens

befolkninger bruger slet ikke mælk som

ernæring, efter at børnene er holdt op med

at die hos deres mødre. og de har ikke andre

problemer med vækst og sundhed end os

andre, snarere tvært imod.

Komælk og deraf udviklede produkter er

inderligt overflødige og, som en del videnskabelige

undersøgelser viser, i værste fald

skadelige.

Komælk skadeligt – hvorfor?

i en omfattende bog om emnet har K. Woodford

sammenfattet vor nuværende viden

om mælkeproduktindtagelse og forskellige

sygdomme. Han er landbrugsøkonom og ansat

ved lincoln University, New Zealand, som

professor. bogen hedder: ”Devil in the milk” og

er værd at læse.

Det synes som om, i alt fald for en del af de

sygdomme, der kan relateres til komælk, at et

lille fragment af caseinet – beta-casomorphin

– er skyldigt. Der findes to typer mælk, A1 og

A2, som begge indeholder dette beta-casomorphin.

A1 mælken er karakteriseret ved, at

beta-casomorphinet fraspaltes meget nemt fra

caseinet og derfor findes frit i store mængder i

mælken. Dette fænomen er ikke tilfældet med

A2-mælk.

Homogenisering af mælken kan forklare,

hvorfor der er flere med astma og øresygdomme

i dag end tidligere. Denne proces startede

i 1962, og herefter blev det nødvendigt at operere

et stadigt stigende antal børn med ”dræn

i ørerne”, ligesom behandling af astma tog fart.

Homogenisering er en behandling af mælken,

som består i at sende væsken igennem filtre

under et tryk på omkring 150 atmosfærer. Det

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

kan synes ret sandsynligt, at dette medvirker

til at frigøre beta-casomorphin.

Dette peptid, som man kalder det, kan

trænge ind via tarmslimhinden til blodbanen

og skaber der ravage i forbindelse med immunsystemets

reaktion.

Det er i laboratoriet påvist, at betacasomorphinet

skaber slim og hævelse af

slimhinder – faktorer, der i såvel astma som

mellemørekatar, er til stede og ansvarlige for

symptomerne. (Jim bartley; ”Does milk increase

mucus production?”, med. Hypo-

thesis, 2009)

Konklusion

Da komælk er et ikke særligt lødigt ernæringsmiddel,

da kalken kan erstattes af bedre

produkter, og da komælk synes at være direkte

sygdomsforvoldende, kan jeg kun anbefale at

udelukke det i den daglige kost.

liTTERATUR

R. Nogier:

”Auriculotherapy”, Thieme,

iSbN978-3-13-148001-9

K. Woodford: ”Devil in the milk”,

chelsea green, iSbN978-1-60358-102-8

T. colin campbell: The china Study,

benbella books, iSbN978-1932100-66-2

J. Deibjerg: “Urolige unger og skrantende

born”, borgen, iSbN87-21-00520-6

J. bartley: ”Does milk increase mucus

production”, med. Hypothesis, 2009

P. bennicke, m. fjordgaard: ”Hjælp dit

ørebarn”, Klitrosen, iSbN87-92041-12-4

www.komaelk.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 25


TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Alle mennesker pådrager

sig skader og

ar på krop og sjæl gennem

livet. vi lever med

dem, og de bliver en del

af os. Dette er desværre

ofte et større problem

end vi tror.

26

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Helle Bruun

Af Helle Bruun, registreret akupunktør,

kranio-sakralterapeut og zoneterapeut

Når et sår vokser sammen efter en skade eller

et kirurgisk indgreb, opstår et ar, hvor vævet

bliver stift og ufleksibelt, og hvor den normale

strømning af væske gennem blod- og lymfekar

er nedsat. Det betyder, at forsyningen med

næringsstoffer og fjernelsen af overskydende

væske og affaldsstoffer ved arret er forringet,

og at immunforsvaret kan være påvirket.

Desuden kan arret blokere meridianerne, og

dermed ramme de relaterede zang-fu organer.

Selv mindre ar i huden kan det give mening at

behandle og lindre, både af kosmetiske årsager

og på grund af stagnationen og stivheden.

vævet i og omkring arret er ikke længere

elastisk, og for at undgå smerte ændrer kroppens

bevægelsesmønstre sig for at aflaste det

stivnede område. Dette kan føre til afledte

skævheder, muskelsmerter og på længere sigt

slidskader 1 .

Komplikationer

ved større skader, specielt operationsar, vil der

ofte være flere komplikationer. Skævheder

opstår let, hvis sårfladerne ikke bliver syet helt

præcist sammen, og organer eller muskler

kan blive ”klistret” sammen af sammenvokset

bindevæv, kaldet adhærenser.

Ud over smerter og nedsat bevægelighed

kan adhærenser i bugen lede til tarmslyng, og

efter kejsersnit kan adhærenserne give smerter

og nedsætte frugtbarheden. Desuden skal

et ar altid betragtes som en fysisk manifestation

af et psykisk traume, måske mindet om en

ulykke eller angsten for at blive skåret i, for lige

meget hvor forberedt man er, kan tanken om

en operation vække dybe instinkter af kamp/

flugt. Er traumet alvorligt, kan det medvirke til

at fastholde den psykiske stresssituation.

Behandling af arvæv

for at opnå og beholde elasticiteten og

minimere adhærencedannelse, er det godt at

starte tidligt på behandlingen efter skaden.

men det er aldrig for sent, man kan arbejde

med mange gamle ar med stor succes.

først og fremmest, skal det pointeres, at et

ar skal have fred til at hele i mindst en måned,

inden man som akupunktør kan begynde at

behandle. Er der infektion eller inflammation,

skal man holde al behandling uden for det

berørte område, da man ellers kan forårsage,

at problemet breder sig.

Vestlig medicin

læger uden kendskab til meridianer og

holistisk medicin betragter ofte arvæv som en

mindre gene. Der findes ingen medicinsk behandling

mod arvæv, og er det svært generende,

har operation været forsøgt, men det giver

ofte blot flere adhærenser efter indgrebet 2 .

Akupunktur

først er det en god idé at starte med en

afstressende behandling (f.eks. DU20, Ex6,

Pc6, H7, bl62 3 ). Det er for at behandle det


underliggende traume, inden man går i gang

med en egentlig arvævsbehandling. i Kranio-

Sakral Terapien kalder man det, at få folk ”hjem

i nutiden”. Desuden stikkes gerne mP4 og mP6

for at styrke bindevævet.

Som beskrevet i 4 er formålet med den

direkte behandling af arret derefter at opbløde

blokeringer med nålen og at stimulere de

skadede områder for at genetablere gennemstrømningen.

først undersøges for afvigende farve,

klumper (keloid) og føleforstyrrelser såsom

følelsesløshed, snurren, kløe, varme, kulde

eller smerte. Dernæst undersøges arret ved

palpering. Tryk ca. 1 cm ned i en vinkel på ca.

45 grader ind mod arret. Ømhed er indikation

for behandlingskrævende stagnation eller

mangel på qi/blod eller ophobning af slim.

Anvend så tynde nåle som muligt, men tag

i betragtning at fortykket væv kan bøje alt for

tynde nåle. find nu de to mest ømme punkter

omkring arret og indstik her 2-3 gange fra kanten

og ind under arret og stop, når der føles

modstand. lad gerne nålen løfte arvævet en

smule, jf. principperne fra kosmetisk akupunktur.

lad herefter nålen sidde 5-10 minutter.

NYHED I DK!

forbered klienten på, at der udløses ophobet

energi ved behandlingen, og at dette kan

medføre forbigående ubehag.

Behandling af bindevævet

Akupunkturen skal suppleres med behandling

af det stivnede bindevæv. Her er der gode

erfaringer med blid bindevævsmassage samt

roterende og siddende cupping. Herved kan

det stivnede væv løsnes og gøres ”flydende”

igen. cupping og massage virker i dybden og

er derfor særdeles velegnede til dybe ar efter

kejsersnit og andre operationer (se også 5 ).

bindevævsmassage udføres med to fingre,

som afsøger arområdet efter to punkter tæt

ved hinanden med xu undertilstand, hvor de

synker ned på samme side af et område med

hårdt bindevæv. med hver finger undersøges

i hvilken retning, der mødes modstand, og

der skubbes blidt imod denne i 6-7 sekunder.

Dette gentages rundt om arområdet.

Det kræver erfaring og høj følsomhed i

fingrene at udføre dette korrekt. cuppen

sættes direkte oven på arret i ca. 10 minutter.

Dette løfter bindevævet og skaber cirkulation.

Herefter løftes cuppen let, uden at der slipper

AcuPharma A/S

Præstemarksvej 10 A

4000 Roskilde

Tel +45 7022 8838

Fax +45 4421 0302

info@acupharma.dk

Salg af TCM produkter siden 1990

luft ind, og der roteres langsomt hen over

arret. Klienten vil herved ofte opleve lindring

ikke blot på det behandlede sted, men også

i andre områder med afledte problemer. for

at cuppen skal kunne glide let, anbefales at

der benyttes olie, f.eks. økologisk arnica eller

hybenkerneolie.

Altid gode priser på akupunkturnåle!

Vi fører bl.a. nåle mærkerne Seirin, ASP, Carbo og Ding Dragon.

Salg af kinesiske urter, japanske svampe, akupunkturnåle,

kinesiotape og klinikudstyr til klinikker og hospitaler.

ImmiFlex Wellmune betaglukaner

– bedst dokumenterede

kosttilskud til immunsystemet!

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

REfERENcER

1. ”fem-element teorien”,

H. bruun, i Sund forskning, 2011

2. ”Patienthåndbogen”, T. Schroeder red.,

Danske regioner, 2011

3. ”Akupunktur bogen”, P. lauborg, 1995

4. ”A Simplified Approach to the Treatment

of Scars with oriental medicine”,

S. Abbate, in Acupuncture today

vol. 02, issue 11, 2001

5. ”cupping”, H. bruun, i liv og Sjæl,

2010

www.acupharma.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 27


ANNoNcE

28

Klinik, kursuscenter & webshop

www.dig-i-centrum.dk

Kurser inden for akupunktur, massage og zoneterapi

6 zone akupunktur (håndled og ankel), Øreakupunktur,

Cupping massage terapi, akupressur, Kinesio acu taping (KAT),

Japansk Lifting, Hot Stone og kropsinddelt massage.

DONGBANG

& ORCA nåle

Webshop Her kan du bl.a. købe:

Nåle, Plancher, TDP-lampe, Pointere, diverse til øreakupunktur,

Cun-måler, Massage olie, Hot Stone, Cupping set, Kinesio tape,

Hybenkerne olie, Krystaller, Himalaya sten, Akupressur ringe,

Spirulina pulver, Englekort, Moxa, silikone cups.

Klosterengen 137A, 1.sal, 4000 Roskilde. Telefon 46 36 06 64, mail info@dig-i-centrum.dk

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK


Fem element akupunktøren – søger som det første at

eliminere Aggressiv Energi, fordi den står i vejen for bedring

af alle andre fysiske og psykiske symptomer.

af Anne Wedege, registreret akupunktør

(fem element)

fysiske og psykiske traumer i barndommen

sætter sig spor i den voksnes adfærd og kan

føre til dannelsen af ”det falske selv” med et

negativt tanke-/følelsesmønster. Kommer

barnet ud for et traume, lejres smerten i det

kropslige, dvs. i Nyrernes Jing.

barnets overlevelsesmekanisme

skaber en ny tro,

der skal tjene til at

dreje dets bevidsthed,

Hjertets

Shen, væk fra

smerten og ud

i verden. fordi

Shen nu ikke

længere gennemtrænger

Jing, skubbes

Nyre/Hjerteaksen

ud af

balance.

Her grundlægges

en ubalance

i krop og sind, og

dermed er forudsætningen

for tilstedeværelse

af Aggressiv Energi (AE) skabt.

fem element akupunktøren søger som

det første at eliminere AE, fordi den står i vejen

for bedring af alle andre fysiske og psykiske

symptomer.

Aggressiv Energi

ved dannelsen af det falske selv ophører det

frie løb af qi, og der opstår dysfunktionel qi.

Den breder sig via ke-cirklen, fordi elementernes

naturlige kontrol af hinanden ændrer sig

til overkontrol.

Denne dysfunktionelle qi er Aggressiv

Energi. Aggressiv skal her forstås sådan, at den

breder sig ad unormale kanaler i kroppen. Det

skal ikke forveksles med begrebet vrede, som

er den naturlige følelse i træelementet. AE i

energi

Nyre/Hjerteaksen fastholder det falske selv, og

Nyre/Hjerteaksen bliver på den måde kronisk

kompromitteret.

Behandlingen

behandlingen foregår gennem back shu yin

punkterne. Det er en kombineret test og

behandling, og det vil ganske hurtigt blive

afdækket, om patienten har AE, for så vil

der trænge AE op igennem huden omkring

nålene i form af røde plamager. Nålene skal

blive siddende, indtil det røde er forsvundet.

observér løbende, om der drænes AE. for at

du kan være sikker på, at det røde ikke skyldes

en hudreaktion pga. nålene, sættes hjælpenåle

udenfor punkterne i området. Nålene skal

sidde i minimum 10 minutter, men hvis der er

rødt omkring nålene, skal de blive siddende, til

huden er lys.

Nåleteknik

Nåleindstik kun 1 mm under huden, så nålene

lige får fat. Nålene skal dingle. Nålene fjernes

uden at ”lukke hullet”, som ved almindelig

dræningsteknik.

EN PATiENTHiSToRiE

iD-Psykoterapeut mPf, Karen marie

bach-vilhelmsen beretter efter dræning

af Aggressiv Energi: ”

Da jeg kom hjem efter besøget hos dig,

havde jeg den mest rolige, faste og stabile

følelse indeni. En følelse, jeg aldrig nogensinde

før har oplevet på den måde. virkelig

en følelse af at stå fast på jorden på en god

og både fast, blid og kærlig måde. Som du

måske husker, har jeg fortalt dig om, at jeg

aldrig sover en hel nat igennem.

fredag aften gik jeg i seng kl. 23.15 og

sov – uden at vågne en eneste gang – til

kl. 8.25 lørdag morgen. lørdag nat har jeg

også sovet som en sten – uden at vågne en

eneste gang.”

TEmA: TERAPifoRHiNDRiNgER

Udbredelse i kroppen

AE opstår først i yin-organet i et element.

Hvis det forbliver upåagtet, vil det brede sig

gennem ke-cirklen til det næste element. forureningen

kan fx starte i Nyren. Herfra skydes

den op til Kredsløbet. En forurening herfra

skydes videre til lungen og så fremdeles via

ke-cirklen.

bemærk: Hvis huden rødmes på fx bl23

(Nyre) og bl13 (lunge), er der noget galt,

for der skulle være AE på det element, som

kommer efter Nyren i ke-cirklen, nemlig

Kredsløbet, bl14. Korriger i sådan et tilfælde dit

nåleindstik, du kan have ramt ved siden af.

anvendte punkter

lunge bl13

Kredsløb bl14

lever bl18

milt bl20

Nyre bl23

(Hjerte bl15 anvendes kun, hvis der er

ualmindeligt meget AE på bl14)

Anne Wedege

Virkning

Efter dræningen vil patienten føle sig meget

afslappet og let i kroppen.

behandlingen tilbyder patienten for et kort

øjeblik – nogle timer eller dage – at føle, hvordan

livet var uden det falske selv, dvs. med det

oprindelige forløb af qi, uberørt af uhensigtsmæssige

livsbeslutninger.

Patienten vil kortvarigt gennemskue gamle

tankevaner og vil i denne proces føle sig ansporet

til at påbegynde en ny livsstil og ændre

sit tankeklima.

men det er ikke en mirakelkur. Der skal

handles på den nyfundne følelse. Det er

akupunktørens opgave at støtte patienten i

at gennemføre nye beslutninger. Dette gøres

med efterfølgende styrkende og afbalancerende

behandlinger. gradvist vil nyre/hjerteaksen

blive genoprettet og stabiliseret.

Man kan læse mere om fem element akupunktur

i Anne Wedeges bog, Sundhed og balance

med de fem elementer.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 29


EHANDliNg

akupunktur starter

Akupunktur renser

og skaber balance,

men det sker i en

proces, som påvirker

kroppen indefra

og ud.

30

“Hvis du brænder for at behandle med

akupunktur..

GOOGLESON

Reklamebureau for akupunktører

Tlf. 4085 1632

Af Gert Karlson , registreret akupunktør

Det er meget forskelligt, hvordan behandlingen

foregår, og hvordan kroppen reagerer efter

akupunktur, men her ridses nogle senarier

op. De fleste akupunkturmetoder er holistiske,

som betyder, at kroppen behandles som en

helhed.

Derfor kan symptomer, som du slet ikke har

nævnt for din akupunktør, forsvinde samtidig

med det, du egentlig kom for. Akupunkturen

behandler normalt ikke kun symptomer, som

den konventionelle vestlige medicin gør det,

men hele kroppens ubalance.

Man helbreder sig selv

Der er altid en årsag til sygdom. Det er summen

af belastninger, som gør, at kroppen ikke

..kan jeg skaffe dig kunderne”

kan klare at helbrede sig selv. Akupunkturen

starter en proces, hvor kroppens egne selvhelbredende

kræfter vækkes. Se fakta-boksen.

Processen begynder i midten og kan bevæge

sig mod enderne (hænder, fødder, top

af hoved), men samtidig kan symptomer i det

indre vandre mod overfladen – huden.

for eksempel kan en dårlig skulder få det

bedre, mens smerten vandrer ud mod albuen

og fingrene. Eller smerten kan gå ud i huden,

før den helt forsvinder.

De ting, vi udsættes for gennem livet, kan

give en høj smertetærskel. Kroppens naturlige

reaktion er at skrue ned for både fysiske og

psykiske smerter, hvis de bliver for voldsomme.

Akupunkturen løsner op for de gamle

traumer, og derfor kan kroppen genvinde den

naturlige følsomhed, hvilket er godt. Det er

få mere at stikke i...

Hjemmesider - Annoncer - Events - Pressekontakt - Plakater - Klinikvejledning - Salg af klinikker - Headhunting af akupunktører

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK


en proces

også kendt, at afføring, urin og sved lugter

mere og bliver farvet under den udrensning,

som akupunktur også er.

Opbygger ny energi

Det kræver energi at blive rask. Kroppen restituerer,

når vi sover. Derfor sover de fleste

rigtig godt efter akupunktur. Til gengæld får

de fleste meget mere energi efterfølgende.

Den nye energi kan også bryde onde

cirkler. man får måske energi til at dyrke

motion. man får mindre lyst til stimulanser

som kaffe, alkohol, tobak, sukker, medicin

osv., når kroppen er i bedre balance. Derfor

kan akupunkturens virkning ofte være

årsag til, at et problem ikke kommer igen

efter et endt behandlingsforløb.

LEVERANTÖR I EUROPA AV

TERAPEUTTILLBEHÖR

TCM PRODUCTS NORDEN AB

TCM Ekologiska

Massageoljor

TCM Neutralolja

TCM Arnicaolja

TCM Lavendelolja

TCM Citrusolja

Sådan kan

kroppen reagere

www.tcmproductsnorden.se

· Kroppen afbalancerer indefra og ud

mod overfladen

· Kroppen afbalancerer først

midten af kroppen og derefter

ekstremiteterne

· Afbalanceringen kan gå baglæns

i sygdomsforløbet

· Kroppen renser ud

· Din krop bliver ofte mere følsom

· Du får generelt mere overskud,

men er måske træt i starten

FAKTA

Godthjælp kurser The art of balancing the body

Kursus i posturologisk behandling

Posturologisk behandling foregår ved hjælp af øreakupunktur, indlægssåler

samt afspænding af og genoptræning af øje – og kæbemuskulatur.

Kurset giver dig et helt særligt indblik i hvordan, hjerne og krop

samarbejder. Behandling med posturologiske redskaber genskaber

kroppens naturlige balance.

Målgruppe: Arbejder du med smerter i led og muskulatur, diskusprolaps

og lignende, psykisk ustabilitet som stress, depression,

koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser, så er dette kursus og

denne behandlingsform lige noget for dig. Kurset er et grundlæggende

kursus i posturologi, som henvender sig både til behandlere der ikke

har arbejdet med posturologi tidligere, og til dig der ikke rigtig syntes

du kan komme i gang med det du har lært på tidligere kurser.

Kursusdage

Rikke Godthjælp

København: 15. & 16. marts 2013

Norsk kommune

indfører dansk

akupunktur

Af Lone Bolther Rubin, journalist

fyresdal Kommune i Norge har besluttet

at tilbyde bbRS parallelakupunktur til sine

borgere. Det skal implementeres som en

naturlig del af det offentlige sundhedsvæsen.

Det er først og fremmest et forebyggende

tiltag, og behandlingen skal være

funderet på vanlig vestlig diagnose.

bbRS parallelakupunktur er udviklet af

den danske akupunktør Hugo Nielsen.

Han har i januar 2013 haft kommune-

lægen og tre sygeplejersker fra fyresdal

på et indledende kursus. Hugo Nielsen

har en bred international erfaring, og der

er allerede mange norske akupunktører,

der bruger hans teknik.

Hugo Nielsen er stolt over aftalen, som

er den første af sin art.

– vi må håbe, at dette norske frem-

synede initiativ får danske kommuner til

hurtigt at følge efter, siger Hugo Nielsen.

Pris

2.200,­ inkl. kompendium

Få mere at vide på godthjaelp.dk eller ring 25 11 45 41

NoTER

Rikke Godthjælp er Akupunktør, Auriculoterapeut & Auriculomediciner, Posturolog & Zoneterapeut

Kursus_annonce_sundForskning_v3.indd 1 19/10/12 16.39

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 31


foRSKNiNg

Jane Arce

Af Jane Arce, Master of Science Pharmacy,

direktør i Nordic Trial Operations

vil forsøget bibringe væsentlig ny og

værdifuld viden og derved have sin be-

rettigelse?

Det er det første spørgsmål enhver forsker

børe stille sig selv, hvis tankerne går i retning

af klinisk forskning.

Ét af de dokumenter, som ligger til grund for

denne vurdering, er forsøgsprotokollen. Den

skal forelægges en videnskabsetisk komité,

der skal godkende det kliniske forsøg, før

det sættes i gang. for lægemiddelforsøg skal

Sundhedsstyrelsen ligeledes godkende.

forsøgsprotokollen er det centrale dokument

i klinisk forskning, da den beskriver de

grundlæggende elementer i et forsøg. Det

er et skriftligt dokument, der – blandt andre

aspekter – giver en detaljeret beskrivelse af

formålet med forsøget, hvilken population,

som skal evalueres, hvilke interventioner, der

skal anvendes og parametre, som skal undersøges

og vurderes, samt hvilke analyser, der

skal implementeres for de indsamlede data.

Kort sagt definerer protokollen en ”a priori”

hypotese for at indlede forsøget samt en beskrivelse

af, hvordan det skal gennemføres.

Et forskningsspørgsmål

En succesfuld protokol er udformet med et

klart forskningsspørgsmål: Hvad ønsker vi

32

Kom godt i gang med

Gode råd om, hvordan kliniske forsøg

beskrives og godkendes, før man går i gang

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

virkelig at demonstrere i dette forsøg? Uden afgrænsning

og et klart svar på dette spørgsmål,

vil protokollen være et tvetydigt dokument, og

de efterfølgende grundlæggende elementer i

forsøget være usammenhængende.

Når det kritiske forskningsspørgsmål er

konceptualiseret godt, vil det være mere ligetil

at definere de øvrige komponenter i forsøgsprotokollen.

Det vil være lettere at vælge en

population, der enten kan drage fordel af

forsøget og / eller kan give et svar på spørgsmålet.

interventionen og de planlagte procedurer

skal beskrives trin for trin. man bør på forhånd

undersøge, om procedurerne er praktisk mulige

at gennemføre. Hvordan skal forskningsspørgsmålet

besvares? Hvordan og hvornår

skal de foruddefinerede resultater indsamles?

veldefinerede og validerede resultatparametre

af den anvendte intervention skal skrives tydeligt

i protokollen. Det skal defineres, hvordan

de indsamlede data vil blive evalueret i forhold

til forskningsspørgsmålet.

De statistiske metoder, som skal anvendes

til at teste resultatparametrene skal beskrives i

protokollen og derfor være fastsat, før forsøget

påbegyndes. Endelig skal de statistiske overvejelser

være tilstrækkelige til at vurdere, om

forsøget kan besvare de spørgsmål, der stilles.

En protokol skrevet med disse principper

for øje giver en solid køreplan for et klinisk

forsøg.

iNDEN mAN gÅR i gANg

Nyttig information

inden man går i gang, anbefales det

at konsultere den gældende lovgivning

på området, for eksempel ”lov

om videnskabsetisk behandling af

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter”.

Her kan man finde yderligere

information om, hvilke elementer,

overvejelser og beskrivelser som skal

indgå i en klinisk forsøgsprotokol.

Endelig kan nyttig information

hentes i følgende dokumenter:

· Kom godt i gang med klinisk forskning,

Sundhedsstyrelsen 2011.

· Vejledninger i God Videnskabelig

Praksis, Udvalgene vedr. videnskabelig

Uredelighed, februar 2009.

· Vejledning om anmeldelse, indberetning

m.v. (sundhedsvidenskabelige

forskningsprojekter), som følge af

lov nr. 593 af 14. juni 2011.


Efter mere end 11 år bliver forsknings-

projektet ”Akupunkturs virkning på børn

med astma” offentliggjort.

En lang rejse er afsluttet

Af Gert Karlson, registreret akupunktør og forsker

i løbet af 2013 vil man kunne læse en artikel om mit

forskningsprojekt i det videnskabelige amerikanske

tidsskrift: Alternative Therapies in Health and medicine.

Det har været noget af en rejse at nå dertil.

Et projekt bliver født

i 2001 opfordrede en medarbejder i vifAb, som nu er

nedlagt, mig til at søge forskningsmidler. Jeg havde

god erfaring i at behandle børn med astma og astmatisk

bronkitis, så var det et ideelt område at gå i gang

med. Planen var, at 200 børn i alderen ½-6 år skulle

findes. Det blev en stor udfordring.

først var der finansieringen, som kan være et mareridt

– især hvis der ikke foreligger en meget professionel

protokol (projektbeskrivelse). Jeg fik med møje

og besvær et mindre beløb bevilliget af vifAb til at

udarbejde en beskrivende protokol, som en journalist

hjalp med.

Herefter fik jeg en større bevilling, men kun ca. en

tredjedel af det ansøgte beløb. Jeg måtte i gang med

at søge andre midler. først i 2004 faldt finansieringen

på plads med støtte fra to fonde. i alt er der tilgået

projektet 661.000 kr. Projektet fik desuden 10 timers

gratis hjælp fra en statistiker.

i 2002 blev projektet godkendt af Den videnskabs-

etiske Komité for Århus Amt (vEK) efter fem brevudvekslinger

samt et møde med komitéen. Efterfølgende

har vEK sagsbehandlet projektet yderlige fire

gange på grund af små ændringer.

Lyt til eksperterne

Der har været mange trængsler undervejs, og jeg

har lært, at det er vigtigt, at man trækker på dem,

der har forstand på de fagområder, man ikke selv

ved så meget om. De er både bedre og hurtigere til

at løse problemerne. At være en god akupunktør,

er ikke nødvendigvis det samme som at være en

dygtig forsker. Det er vigtigt at være ydmyg og lytte

til eksperterne.

omvendt er der sjældent endegyldige facitlister,

når det gælder forskning, og når man forsker i akupunktur,

vil man komme i et dilemma med hensyn til,

om man skal give placebobehandling til kontrolgruppen.

vi har valgt, at kontrolgruppen ikke skulle have

placeboakupunktur, da vi kunne risikere at placebopunkterne

måske ville have endnu bedre effekt end

den behandling, som vi antog at være mest virksom.

Resultatet af vores forskning vil kunne læses på

www.alternative-therapies.com, når det bliver offentliggjort.

foRSKNiNg

Gert Karlson

Projektgruppen:

Jørn Henriksen, børnelæge

Jørgen granfeldt, statistiker

lone bolther Rubin, journalist

charlotte Strøm, læge og journalist

Per bennicke, øre-, næse-, halslæge og akupunktør

Hanne Damm correll, akupunktør

gert Karlson, projektleder og akupunktør

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 33


UDDANNElSE

Af registreret akupunktør

og zoneterapeut

Rikke Godthjælp

Hvert andet år i september

bruger jeg en uge i Colombier

Le Jeune, en lille smuk landsby i

Sydfrankrig. Her samles elever fra

hele verden og modtager undervisning

af nogle af de fremmeste

læger og professorer inde for

hovedsageligt auriculoterapi og

auriculomedicin, men der bliver

også tid til lidt posturologi.

Anthony de Sousa behandler og demonstrerer, hvordan man benytter

de mange forskellige slags filtre, han arbejder med. Foto: Rikke Godthjælp

34

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Hvert år bliver der taget emner op, der fremlægges

og belyses af dedikerede undervisere.

oftest bliver der sat en hel dag af til underviseren

og emnet, så der bliver gået i dybden.

Det er til fordel for både de erfarne og de

mindre erfarne behandlere. Alle bliver informationsmættede

på sådan en uge. ingen går

fra undervisningen uden et hoved fuld af nye

ideer, der må prøves af, eller punkter, der skal

benyttes ved kommende behandlinger.

i frokosten bliver der diskuteret og debatteret.

”mestrene” sidder til bords, og de må stå

for skud for de spørgsmål, der dukker op, når

man får lov at leve sig helt ind i en verden af

terapi, teori og nåle.

området, hvor symposiet afholdes, er smukt

og bjergrigt. Der er muligheder for en vandretur

eller en tur til den nærmeste større by, hvor

der er et mylder af cafeer og butikker.

midt på ugen går turen til Rafael Nogiers

landsted, hvor der serveres fantastisk fransk

mad. Tiden nydes med snak, pianokoncert i

haven og udsigt over dalen og til dyrene på

marken.

Det er en vidunderlig uge, jeg altid ser frem

til. Hvis jeg skal sige noget negativt, så er det


Det er tid til at slappe af og

udveksle erfaringer.

På Raphael Nogiers landsted

nyder vi dejlig vin og

mad og den smukke udsigt.

Foto: Rikke Godthjælp

en udfordring at få ordentlig mad, hvis man

ikke vil have mælkeprodukter eller hvede. Det

kan virke lidt bagvendt, når nu det er behandlere,

der selv tester for fødevareintolerancer.

Undervisningen foregår på engelsk eller

fransk. Undervises der på fransk, oversættes

der til engelsk.

Hvem underviste i år

Der var flere emner igen i år; D.m. Jean luc

vigneron underviste og fortalte om faserne

i øret. m.D. Anthony de Sousa om Auriculomedicin

og specifikke behandlingsmetoder.

Prof. Pierre magnin om vAS og photoner. m.D.

chantal vulliez om Tandfokus og auriculo-

medicin.

m.D. michel marignan og m.D. Raphael

Nogier havde fælles patienter, så de behandlede

og kommenterede med hver deres syn på

behandlingsstrategi.

Jeg vil fremhæve chantal vullies. Hun er

en stærk, vidende kvinde. m.D. i tandkirurgi.

Hun har arbejdet med Poul Nogier, som var

grundlæggeren af Auriculometoden, gennem

mange år. Hun har stået i spidsen for foreningen

glEm lokaliseret i lyon i frankrig, som står

for formidling og udvikling af Auriculoterapi

og Auriculomedicin.

Syge tænders indflydelse

overskriften på chantal vullies oplæg var: fejl

i kropsfunktionen som resultat af sygdom,

Årsagsudredning og behandling.

vore tænder har en enorm indflydelse på

vores krop, de sygdomme vi lider af og den

healing, vi skal igennem efterfølgende. fjerner

man en syg tand, skal man vide og forstå,

at kroppen i det omkringliggende område

husker.

De frekvenser der var i tanden findes også i

gummerne. Det er derfor ikke altid en god ide

at fjerne en tand for at løse et problem. vælger

M.D. Raphael Nogier behandler kvinde for Bechterew komplikationer.

Foto: Rikke Godthjælp

UDDANNElSE

man alligevel at gøre det, skal man huske at

behandle gummen og kæben for de ubalancer,

der stadig ligger i områdets hukommelse.

Tænderne og deres indflydelse på vores

krop gennem nervesystemet er vigtig. De

forskellige tænder har indflydelse på forskellige

dele af kroppen. Hårdt sammenbid vil

have indflydelse på, hvordan nerver trykkes og

måske afklemmes.

indflydelse fra bidet kan se på alt fra

fertilitetsproblemer, umiddelbart uforklarlige

smerter rundt i hele kroppen, åndedrætsbesvær,

tinnitus, enorm træthed og meget

meget mere.

Alt jeg kan sige herfra er – join me in two

years! Det er en oplevelse for livet.

Praktiske oplysninger

Nogle vælger at køre i bil hele vejen. Du skal

regne med ca. 17 timer. Jeg fortrækker at flyve

til lyon og leje en bil i lufthavnen. Det tager ca.

halvanden time fra lufthavnen til colombier

le Jeune.

Ønsker du information om kurset kan du

melde dig til nyhedsbrev på www.nogier.biz .

Når kurset nærmer sig, vil relevant information

om tid, pris, undervisere, overnatningsmuligheder

m.m. blive sendt rundt via mail af

kursusudbyder.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 35


ANNoNcE

Det begynder

langsomt at

dæmre ...

.. når man træder ind

ad døren på Lasota

Terapi Akademi og bliver

budt velkommen af en

storsmilende receptionist.

HELE HUSET udstråler energi

med uddannelsesinstitution,

klinikker og salgsafdeling

under ét tag. Man taber pusten

et øjeblik, når man træder ind

på Jan Lasota’s kontor, hvor der

hænger så mange diplomer og

uddannelsesmæssige anerkendelser

og honoreringer, at

man skulle tro, manden aldrig

havde lavet andet end at studere.

Selv om han er en travl

NEGATIVE IONERS FAKTA OG EFFEKT

• Penetreres gennem hud og slimhinder - f.eks.

lungerne, som har 15% optagelse, mens huden har

85%

• Øger lungekapaciteten

• Modvirker allergiske forstyrrelser

• Har i 90% tilfælde en positiv indvirkning på astma

• Forebygger infektionssygdomme

• Øger blodets oxyhæmoglobin og dermed

iltoptagelse

• Forbedrer balancen i de hormonale sekretioner

36

På mindre end et halvt år har et dansk udviklet armbånd gradvist, støt

og roligt drænet de største udenlanske, konkurrerende produkter for

energi - vel at mærke indenfor en interessant kategori af ikke-medicinske

alternativer. Vi kaster et blik på produktet - og manden bag.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

mand, der både underviser,

holder foredrag og “reparerer”

udvalgte patienter med alverdens

skavanker og lidelser - så

er der noget om snakken. Faktisk

er han stadig i gang med

at videreuddanne sig og stærkt

på vej til at blive Master in Osteopathy

(Ms.Ost.) på IAO

(International Academy of

Osteopathy), der hører under

universitetet i Gent. Et

studie der er så omfattende,

krævende og svært, at man

kalkulerer med, at kun ca.10

procent af de optagede elever

gennemfører eller består

uddannelsen. Det ser dog ud til

at tegne særdeles godt for Jan

Lasota. Sidste år scorede han

den 3. højeste karakter blandt

• Modvirker betændelsestilstande i de øvrige

luftveje

• Surt blod bliver mere basisk og blodrensningen

øges, hvorved kalcium og natrium-indholdet stiger

og mobiliseres

• Forsyner celler med negativ ladning og forsvarer

dem dermed mod toksiner som er positivt ladede

• Kontrollen genoprettes eller bevares i det

autonome nervesystem og dermed de medfødte

helbredelsesmekanismer

• Virker smertestillende, beroligende og rensende

EN VIRKNINGSFULD TRO ?

Vi ser nærmere på et besynderligt fænomen

- som måske ikke er så besynderligt endda ?

samtlige nuværende studerende

i hele EU, der tæller ca.

1800 elever, og i år præsterede

Lasota til den mundtlige/praktiske

eksamen hele 49 point ud

af 50 mulige, hvilket aldrig er

givet til nogen før i hele IAO´s

historie. Ifølge vores oplysninger

har IOA eksisteret siden

1982. Relativt godt klaret af

en mand, der konstant fl yver

rundt mellem patienter, læger,

medicinstuderende, egne

elever og konstant udvikling

af nye behandlingsmetoder og

forretningsområder. Hvordan i

alverden får han så tid til pludselig

at tænke på armbånd ??

Jan Lasota

MT D.Ac.

Født: 23.10.1966

Startede i 1995

det tidligere ‘Skolerne for

Idrætsmassage’ -

I dag Lasota Terapi Akademi

1996: Klinik Lasota

2011: Lasota energy

Uddannelser

DO-STUD.

IDRÆTSFYSIOLOG

IDRÆTSLÆRER

aKUPUNKTØR

TCM

ØREaKUPUNKTØR

MaNUEL MEDICIN VED DSMM

IDRÆTSMEDICIN VED ODENSE UNIVERSITET

MaSTER CERTIFICaTION IN WHIPLaSH

LØBEMEDICIN, NORGE.

MaNUEL MEDICIN, USa

BIOMECHaNICS, ENGLaND

OSTEOPaTI, USa

MaSSØR

LÆRER I TNS, ULTRaLYD, KORTBØLGE,

LaSER, KORTBØLGE OG KOMBINaTIONS-

TERaPI.

• Virker normaliserende på blodtrykket og forbedrer

tilstande af nervøs irritabilitet, søvnløshed og angst

• Konstant penetrationsevne og påvirkes ikke af

magnetisme, hvis man er i nærheden af elektricitet

(mobiltlf., computere og metaller i bil, etc. etc.).

• Virker som antooxidant (C, E, Betacaroten) og

neutralisering af frie radikaler

• Forbedrer koncentrationen, fysisk ydeevne, arbejdsevne

og humør

• Åbner ion-kanaler, som fremmer den cellulære

kommunikation


Prikken over ’et

ENERGY

Få forhandlerretten af et unikt produkt og et attraktivt supplement

til til din din alternative patientbehandling. Skaber en spændende ny

dialog med dine klienter og understreger dine kompetencer

som en fremtidsorienteret og “moderne” terapeut.

Attraktiv, konkurrencedygtig forhandlerpris, professionel markedsføringspakke,

gunstige startvilkår og ombytningsret.

Se mere på www.lasotaenergy.com

eller ring direkte til Nanna og forhør dig nærmere om mulighederne på:

60 19 67 58

Vejl. udsalgspris 225,-

Stort udvalg i farver og størrelser

Lasota Energy anvendes bl.a.

af sejlerfolket til forbedring af

præstationer eller reducering

af søsyge.

“Jeg får ganske enkelt en

bedre balance - og dermed et

bedre tyngdepunkt.

Det styrker samtidig selvtilliden,

når jeg kan mærke,

det virker”.

Camilla andersen

Talentsportsskytte fra det

danske juniorlandshold

Nr. 1 på den danske

rangliste i 3 discipliner

Danmarksmester i Halvmatch

2010 og -11

3. plads for hold ved Nordisk

Mesterskab i 2010

Svaret er enkelt

Grebet af energi

“Jeg faldt over et

produkt, som jeg mente

kunne laves bedre”.

“Gennem nogen tid havde

jeg forhandlet et lignende

konkurrerende produkt

som tilsyneladende virkede

efter hensigten, men

desværre viste sig at give

en del reklamationer, fordi

armbåndet ofte gik i stykker

efter alt for kort tid”, udtaler

Jan Lasota. “Samtidig fandt

jeg, sammen med nogle

udenlandske specialister en

måde, hvorpå selve indholdet

også kunne forbedres”.

Jeg sidder og tænker, at det

alligevel er lidt besynderligt,

at en veluddannet mand med

så stor viden, interesserer

sig for den slags produkter?

Processen er

kompliceret

“Jeg prøvede det selv ...

og på en del andre - og

det virkede”.

“Nå Ja” ... tænker man skeptisk,

mens man lader sig overtale

til, at lege ‘testperson’.

Det er så her, man virkelig

bliver overrasket. Hvad enten

man bliver manipuleret eller

udsat for en overbevisende

placebo-effekt eller noget

helt tredie. Ja - så er man

pludselig påvirket, og kan

udføre nogle besynderlige

fysiske øvelser - lidt bedre.

Hele hemmeligheden ligger

gemt i nogle mystiske energiladede

hologrammer og en

uvis mængde af såkaldte

negativt ladede ioner. Jan

Lasota forklarer: “De fleste

kender hologrammet som et

komplekst diffraktionsgitter, i

reglen på en tynd, fotografisk

plade eller film, som rigtigt

belyst, vil vise et tredimensionelt

billede. Hologrammet

er i sin tid udviklet af NASA

og forskerne har sidenhen

videreudviklet teknikken, så

det også er muligt at indkode

lydfrekvenser/skala bølger via

elektromagnetiske bølger.

ANNoNcE

Hologrammerme i armbåndet

er kodet til sin maksimale

kapacitet med disse

lydbølger - en proces der

tager mere end 24 timer for

hvert hologram for at opnå

den optimale frekvens-

mængde og styrke.

Frekvenserne i armbåndet

er skalerede, hvilket betyder,

at de dækker over flere

frekvenser mellem 7,4 - 8,2

hz, hvilket rammer de flestes

behov.

I modsætning til de negative

ioner der aflades over

tid, holder frekvenserne sin

intensitet, og sammenlagt

får man således både et

kortsigtet og langsigtet udbytte”,

afslutter Jan Lasota.

Sport, arbejde

eller fritid

Det er uundgåeligt ikke

at blive lidt imponeret og

påvirket af, at så mange

kan få en mærkbar effekt

af noget, der virker som et

“harmløst modefænomen”.

Ikke desto mindre har

adskillige elitesportsudøvere

og helt almindelige

mennesker iført sig den

lille tingest med en fast

overbevisning om, at den

forbedrer deres fysiske

formåen på en lang række

områder. Soltrålehistorierne

kommer til udtryk fra selv

de mest standhaftige

og rationelt tænkende

skeptikere. Med en minimal

investering i mit helbred

uden bivirkninger og en

sædvanlig positiv holdning

til noget nyt og spændende,

forlader jeg Lasota’s kontor

med fornyet viden og

energi.

Kilde: Lasota Energy

Tekst, foto og layout:

Steen-Flemming Elmarlund

Steen-Flemming har siden

år 2000 kommunikeret om

små og store virksomheder,

deres identitet, produkter

og kultur.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 37


REglER

Sundhedsstyrelsen

bløder op på

karantæneregler

for bloddonorer

Ulykkesofre og syge mennesker

med blodsygdomme

og lignende har brug

for meget blod. Derfor er

det vigtigt, at bloddonerer

hjælper med blod. Men

som reglerne er nu, bliver

potentielle bloddonorer

afvist, hvis de er blevet behandlet

med akupunktur i

en privatklinik indenfor de

sidste fire måneder.

38

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Af Majbritt Jacobsen, journalist

i Danmark har vi mange bloddonorer. Heldigvis,

for vores sundhedssystem bruger hver

eneste dag mange liter donorblod til at hjælpe

syge og tilskadekomne mennesker. Derfor er

der stadig brug for flere bloddonorer, men

karantænereglerne betyder, at sunde og raske

bloddonorer afvises, hvis de har modtaget

akupunktur for nylig. også selvom akupunktøren

er RAb-registreret og udelukkende benytter

sterile engangsnåle.

42-årige Kirsten Nielsen fra Esbjerg er en af

disse bloddonorer, der år efter år har hjulpet

sundhedssystemet og andre mennesker ved at

donere blod. men da hun i 2010 fik akupunktur

mod smerter i lænden, blev hun pludselig

afvist.

– fordi jeg var blevet stukket af en person,

der ikke var læge, så kunne man ikke være

sikker på, at der udelukkende var brugt sterile

nåle. Pludselig anså de mig for muligvis at

være smittet med Hepatitis b, og derfor skulle

jeg vente et halvt år eller mere, før jeg igen

kunne donere blod, fortæller Kirsten Nielsen,

der blev noget chokeret over beskeden.

– Jeg havde valgt en anerkendt akupunkturklinik,

der var medlem af deres brancheforening,

og jeg havde på intet tidspunkt følt,

at jeg var i farezonen på nogen måde. Jeg var

helt overbevist om, at akupunktøren var lige

så påpasselig og grundig som en læge ville

have været det, forklarer Kirsten Nielsen.

Fra tolv til fire måneder

Siden Kirsten Nielsens oplevelse er karantænereglerne

i forhold til akupunktur da også blevet

lempet. Hvor man før måtte vente i mellem

seks og tolv måneder med at donere blod, hvis

man var blevet behandlet med akupunktur


af andre end en læge, så er karantænen nu

skruet ned til fire måneder.

– Samtidig er der åbnet op for, at andre

autoriserede sundhedsfaglige personer såsom

tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker,

jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter,

bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter,

radiografer, kliniske tandteknikere og tandplejere

nu også kan behandle patienter med

akupunktur, uden at det medfører karantæne,

fortæller Anne mette Dons, chef for tilsyn og

patientsikkerhed ved Sundhedsstyrelsen.

Hun er opmærksom på, at medlemmer af

såvel Danske Akupunktører som Praktiserende

Akupunktører udelukkende anvender sterile

engangsnåle, præcis som det sundhedsfaglige

personale gør, men det er ikke nok for Sundhedsstyrelsen.

– Kun hvis personen, der udfører selve

akupunkturbehandlingen, har gennemført

en af de tidligere nævnte uddannelser, kan

vi med sikkerhed vide, at vedkommende ved

præcis, hvordan arbejdet med sterile nåle bør

foregå. og først da kan karantænen falde bort,

forklarer hun. Sundhedsstyrelsen vil dog ikke

afvise muligheden for, at der på sigt kan opret-

tes målrettede uddannelsesforløb

om netop håndtering af nåle, der kan

gøre det muligt helt at undgå karantæne i

forbindelse med akupunktur.

Danske Akupunktørers sag

ole lund er formand for supervisionsudvalget

i Danske Akupunktører. Han

leder blandt andet arbejdet med at føre

tilsyn med, at medlemmerne overholder

reglerne om blandt andet kun at bruge

sterile nåle.

– Det er et ultimativt krav, at vi i Danske

Akupunktører bliver ved med at kontrollere

vores medlemmer og dermed dokumenterer,

at vi følger Sundhedsstyrelsens forskrifter.

i vores uddannelse og efterfølgende RAbregistrering

ligger, at vi AllE anvender sterile

nåle, siger han.

Han kalder Sundhedsstyrelsens regler for et

eksempel på lobbyisme i højeste potens, og

det synspunkt bakkes op af gert Karlson, der

er næstformand i Danske Akupunktører.

Han mener, at lægeforeningerne må stå bag

kravet om karantæne for at beskytte deres

metier.

Kursus i øre-akupunktur - Holstebro

1. weekend - underviser: Anne Marie Vester

Fredag d. 26. - 28. januar 2013

Emne: Alle punkters beliggenhed og anvendelse.

Særlige emner: Smertebehandling, behandling af chok og traume.

2. weekend - underviser: Anne Marie Vester

Fredag d. 22. - 24. februar 2013

Emne: Frekvenser

Praktisk træning og teori omkring frekvenser, diagnose og behandling.

3. weekend - underviser: Raphael Nogier

Fredag d. 15. - 17. marts 2013

Emne: Lateralitet, kosttest og behandling med farvet lys.

Ny Energi er førende i Skandinavien,

indenfor undervisning i

auriciloterapi og -medicin samt posturologi

REglER

– Hvordan

kan man overhovedet

smitte med hepatitis b med sterile engangsnåle,

som der står i vores vedtægter, at vi skal

bruge? Hvis nålen har været brugt til andre, så

er den jo ikke steril mere. Har Sundhedsstyrelsen

generelt ikke tillid til RAb-akupunktørerne,

spørger han.

foreningen vil vedholdende forsøge at

presse Sundhedsstyrelsen til at ændre praksis,

så RAb-registrerede akupunktører sidestilles

med andet sundhedsfagligt personale.

Sønderlandsgade 17

7500 Holstebro

Tlf. 9740 3540

www.Ny-Energi.dk

Ny Energi - Skolen for akupunkturuddannelse og kurser

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 39


EHANDliNg

du kan ikke se lyset,

men du kan mærke

effekten...

Af Lars Sandrini, registreret akupunktør

og indehaver af Acupunctureshop

laser bio stimulation blev opdaget ved et

tilfælde, da Endre mester fra Semmelweis

universitetet i budapest i 1967 ville undersøge,

om laser stimulation kunne forårsage kræft.

Han barberede hårene af to grupper mus, og

gav den ene gruppe laserstimulation. Resultatet

var, at ingen af grupperne fik kræft, men

den gruppe, der var stimuleret med laser, fik

håret hurtigere igen.

i 80’erne kom der en del laserapparater

på markedet. output var meget lavt, ofte

omkring 5 mW (milliWatt), og det var rød laser,

der har svært ved at trænge igennem dermis.

Enkelte undersøgelser viste derved at laser

ikke havde den fornødne funktion ved f.eks.

senebetændelse. forskere begyndte allerede

i 80’erne at arbejde med pulserende lasere

med en mere biostimulerende funktion (Paul

Nogier).

40

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Automatisk beregning

i dag findes der lasere med mulighed for tusindvis

af frekvenser. f.eks. har 2-5 Hz en bedre

antiinflammatorisk effekt end 20-50 Hz, der

har en bedre smertestillende effekt. En anden

opdagelse var, at energien i forhold til det

behandlede område havde meget stor betydning.

f.eks. vil man ved 400 mW på 2,5 sekund

afgive 1 joule på 1 cm 2 spredning. Det gjorde

det svært for en del at udregne, hvor meget

tid og hvilken frekvens, der skulle bruges til en

konkret lidelse. Enkelte producenter, så som

bTl og chattanooga, har derfor lavet programmer,

der selv kan beregne forholdet, når

man taster en hovedgruppe ind og områdets

størrelse. En undersøgelse med titlen ”biphasic

dose response in low level light therapy” fra

University of massachusetts 2009 viser, at styrken

ikke altid er det vigtigste, men tiden, man

behandler, er vigtigere. (Kilde: international

Dose-Response Society)

Laserne bliver billigere

Udviklingen går stærkt. De nyeste lasere er

class4 laser til smerter. De lasere, vi anvender,

er som regel classsiii lasere. De bliver billigere

og mere avancerede og har en fantastisk effekt

på cellernes ATP. En 110 mW laser kan i dag

købes for cirka 3000 kr. Der er mange videnskabelige

artikler, der dokumenterer virkningen

på en lang række lidelser og smerter og

med meget få kontra indikationer. man bør

dog altid sætte sig ind i, hvilke situationer man

ikke må/bør bruge laser, som eksempelvis til

spædbørn og folk med pacemaker.

Personligt ville jeg der, hvor der kan sættes

nåle, altid anvende en nål, og i kombination

har det en fantastisk virkning. Akupunktør

Thomas borgå siger blandt andet:

”min laser er et godt værktøj i klinikken. Den

fungerer både som erstatning for akupunktur

til dem, der ikke bryder sig om nåle, og som et

egentligt supplement til akupunkturbehandlingerne.

Jeg har især brugt den til inflammatoriske

tilstande omkring led, f.eks. fodrodsknoglerne

og til frossen skulder. Jeg har også

med god effekt behandlet Tcm-punkter med

Nogier-frekvenser.”

Lars Sandrini kan kontaktes på 76940877

for yderligere information.

low level laser therapy(lllT) blev

opdaget i 1967.

lllT øger opheling af væv, forhindrer nedbrydelse

af celler, fjerner inflammation og virker

smertelindrende.

FAKTA

virker ligesom fotosyntese i planter. ved korrekt

styrke og tid nedsættes oxidativ stress i cellerne.

ATP styrkes ved pulserende laser.

Konstant laser eller pulserende mellem 20-50 Hz

virker smertelindrende.

infrarødt lys anbefales til dybere væv, og rød

laser til epidermis og dermis.

lllT anvendes især til problemer med tænder,

hud, muskler, gigt og sportsskader og bruges

indenfor almen praksis, wellness, fysioterapi og

blandt akupunktører.


det laserlys, som bliver brugt i klinikkerne, er

infrarødt og kan ikke ses af det menneskelige øje.

Kroppen benytter den energi, som er i lyset, til at

helbrede forskellige lidelser. akupunktur-

punkterne er også modtagelige.

Figuren viser nogle af de mest oplagte

behandlingsmuligheder med laser.

Behandling med

laser er blandt andet

oplagt, hvis folk er

bange for nåle.

I 90’erne blev producenterne klar over, at man

blev nødt til at øge udgangsstyrken. Man fik

samtidig forståelse for, at de forskellige bølgelængder

havde forskellig funktion. Interessen

var at arbejde med infrarød laser op til 500 mW,

samt puls laser op til 12 W. Akupunktører fandt

ud af, at man kunne sedere/tonisere punkter

med laseren, f.eks. når folk er bange for nåle.

bEHANDliNg

REFERENCER

fra official Journal of the

World Association for laser Therapy,

www.walt.nu:

“Recommended treatment doses for low

level laser Therapy”

WAlT Review issue 1, 2009.

“laser Photons and Pharmacological

treatments in wound healing”.

2000 – farouk A.H. Al-Watban, m.Sc., Ph.D.

and bdernard l. Andres, mT (AmT)

“Advances in laser therapy for bone repair”,

- A. barber, JE. luger, A. Karpf, Kh. Salame,

b. Shlomi, g. Kogan, m. Nissan, m. Alon and

S. Rochkind

fra www.laser.nu:

“low level laser Therapy” by Tunér-Hode.

1998.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 41


EHANDliNg

42

effektivt

at kombinere

cupping

med akupunktur

cupping fjerner stagnationerne, mens

akupunkturen effektivt fjerner smerterne.

Bo Stentoft

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Af Bo Stentoft, registreret akupunktør

Jeg har fået langt mere effektive behandlingsresultater

ved at kombinere cupping med

akupunkturen. Det er to stærke behandlingsformer,

som virker på hver sin måde. Akupunkturen

har en utrolig hurtig smertestillende

effekt, mens cupperne hurtigt fjerner stagnationer

og løsner muskulaturen langt hurtigere

end en nål.

Baggrund for cupping

i kinesisk medicin opstår der en del lidelser,

når energistrømmen, kaldet qi, bliver forhindret

i at cirkulere frit rundt i kroppen. med qi

forstås den energi, der cirkulerer rundt i hele

kroppen og skaber balance mellem yin og

yang. genoprettelsen af qi skabes effektivt

med cupping.

bliver kroppen i en periode udsat for mange

toksiner, eksempelvis efter et sygdomsforløb,

på grund af medicinrester og lign., kan kroppen

ikke udskille de skadelige stoffer i samme

tempo, som de indtages. Kroppen gemmer

affaldsstofferne der, hvor de gør mindst skade.

Efter lang tids påvirkning vil man opleve, at

forskellige lidelser og symptomer begynder at

komme, og så har man balladen.

Når kroppen ikke kan komme af med

affaldsstoffer ved spændinger i muskler og

dårlig cirkulation af qi og blod, er der tale om

en stagnation. Den kendes på, at man har

smerter i hvile og er trykfølsom ved palpering.

cupping kan afhjælpe denne stagnation og få

Qi’en til at flyde igen.

Cuppings effekt

cupping har stor effekt på de lidelser, der i den

kinesiske medicin betegnes som hede tilstande,

blod- og Qi-stagnationer. indikationer kan

være: Hovedpine/migræne, gigt, ledsmerter,

cellulite, akne, astma og muskelsmerter.

Efter behandling med cupping oplever man

normalt med det samme en bedring og en

lethed i kroppen.

Det er meget almindeligt at ens urin bliver

lidt mørkere, og en smule træthed kan forekomme

dagene efter behandlingen, for når

affaldsstofferne frigøres, oplever kroppen det

som om, at den har flere affaldsstoffer i denne

periode, indtil de igen er udskilt gennem urin,

sved og afføring.

Derfor må man ikke give for voldsom behandling

med cupping til at starte med. man

skal ligesom give kroppen tid til at komme op

i gear igen.

De eneste bivirkninger, der er ved cupping,

er, at der kommer små røde eller lilla farvede

prikker i huden. De kaldes sha og forsvinder i

løbet af nogle få dage. De er et tegn på, at der

er stagneret blod og affaldsstoffer i området.

Sha forekommer altid der, hvor patienten føler

smerter.

Når smerterne ophører, kommer der ikke

længere sha, og det betyder at problemet

med stagnation er løst i dette område. Så det

er i virkeligheden nok mere en virkning, end

en bivirkning.

Metoden i praksis

Når cupping og akupunktur kombineres, kan

antallet af behandlinger reduceres væsentligt.

især når vi har med spændingstilstande og

smerter at gøre.

i begyndelsen gik jeg forsigtigt til værks,

men fik hurtigt bekræftet, at jo tydeligere sha

fremtrådte, desto mere effektiv er behandlingen.

Jeg vælger behandlingsformen ud fra

diagnosen for at afgøre, om jeg vil tiltrække

eller fjerne energi i et punkt, opløse en stagnation

eller fremme gennemstrømningen i en

meridian.

i traditionel kinesisk medicin placeres stationære

kopper på huden i 5-15 minutter. light

og medium cupping toniser benyttes, når

der er tale om undertilstand af Qi og blod. De

benyttes oftest på akupunkturpunkter.

Strong og moving cupping (cupping massage)

dræner og er meget effektivt til at fjerne


hedetilstande og stagnationer og udføres ofte

på ømme muskler. Det får musklerne til at

slappe af, da det løsner og trækker i facierne,

øger blodcirkulationen og udskiller affaldsstofferne.

cupping massage kan også udføres over

organer eller langs meridianbaner. Derved

øges cirkulationen af qi og blod.

Da cupping er en meget kraftfuld behandling,

er der også visse kontraindikationer.

behandlingen bør ikke benyttes på personer,

som er for svage – for eksempel ved kuldetilstand

eller manglende Qi. man skal heller ikke

behandle mennesker med blødningsforstyrrelser

eller nogen, som tager antikoagulerende

medicin, mm.

Bo’s egen teknik

i dag supplerer jeg med succes behandlingerne

med egne teknikker. Hvis jeg f.eks. behandler

en frossen skulder, beder jeg patienten

om at bevæge armen op til smertepunktet,

derefter holdes armen stille, evt. med støtte.

En hård plastcup sættes på smerteudspringet,

og jeg masserer stille og roligt indtil der

kommer sha. Patienten har derefter som regel

mere bevægelighed og kan nu bevæge armen

lidt mere end før. Så gentages cuppingen igen

på et andet punkt. Jeg gør det, indtil personen

føler en væsentlig bedring i skulderen.

Spændinger i nakke- og skulderområdet

skyldes ofte stagnationer. Her benytter jeg

cuppingmassage eller strong cupping også

med hård plastcup eller glascup med gummibold.

På udtrækket kan man se, om det er

en ny eller gammel stagnation. Jo mørkere, jo

ældre er stagnationen.

Jeg har ofte hørt patienter med nakke stivhed

sige efter behandlingen! ”Så meget har

jeg ikke kunne dreje hovedet i mange år.” Jeg

har også oplevet en mand på 62 med slidgigt i

begge knæ, der aflyste sin knæoperation efter

seks behandlinger.

cuppingudstyr

cupping er blevet brugt igennem flere årtusinder af forskellige kulturer og verdensdele.

fire cupping (ild) er en af de ældste former for cupping. man danner vakuum ved hjælp af en flamme,

der varmer luften i koppen. Der skabes et undertryk, når koppen efterfølgende køles ned.

i dag er der mange forskellige slags cuppingsæt med pumper på markedet. De er forholdsvist billige

og er lette at arbejde med.

bo Stentoft benytter kopper af glas, plast eller silikone. Der skabes vakuum med enten en gummibold,

håndpumpe eller en elektrisk vakuummaskine som giver et meget kraftigt og ensartet tryk.

vakuummaskinen er velegnet til store fleksible plastcupper på knæ, skulder og baller eller områder

som albuer og kraniekanter.

Cupping er et godt supplement til behandling med nåle. Foto: Googleson.

bEHANDliNg

FAKTA

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 43


EHANDliNg

Af Gunnar Kelsen, registreret akupunktør

begrebet gPS kender vi jo efterhånden alle

som et system, der med stor nøjagtighed fortæller

os om et givet punkts placering på hele

globen. Et system, der er særdeles nemt at

håndtere og aldeles ufejlbarligt. Sådan oplever

jeg også denne akupunkturmåde, som jeg

derfor valgte at kalde gPS-akupunktur – eller

gunnars Painkiller System.

ophavsmanden til systemet er Dr. Richard

Tan, som jeg lærte at kende på et akupunk-

44

GPS

– den enkle tilgang til akupunktur

Gunnars Painkiller system er en fortolkning af Dr. Tan’s filosofi

om at gøre akupunktur enkelt, men også konkret og uden gætværk.

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

turkursus i Sverige for nogle år siden. Jeg

oplevede, at akupunktur virkelig kan være så

enkelt og ligetil, som jeg havde forventet og

drømt om, da jeg påbegyndte akupunkturstudiet.

Dr. Tan havde et overblik over Tcm filosofien,

som koster det meste af en menneskealder

at erhverve sig. Han er også amerikaner

og forstår at gøre teorierne operationelle, så

selv vi, med vores beskedne uddannelse og

erfaringsniveau, kan få succes.

Træk frem for skub

Når det gør ondt, ved

vi, at noget trykker på

nerven. Dette noget

skal væk. Det kan

trykkes væk, eller

det kan trækkes

væk. gPS-ideen går

ud på at trække. Et

undertryk har langt

større effekt end et

overtryk. 80 procent af

de kræfter, der løfter et

fly fra jorden, er undertrykket

på vingens overside.

overført til akupunktur

forestiller jeg mig, at man får

mest ud af at trække. Det er

også min erfaring.

Som skyggen

følger spyddet

”Som skyggen følger spyddet”.

Det er dr. Tans malende,

kinesisk billede på virkningen.

Smerterne lindres omgående,

når nålen sættes ind.

Det er ikke altid, man kan

fjerne smerterne helt

med det samme, men de

reduceres betragteligt eller flytter sig. Smerter

kan ligge i flere lag, og det er den mest dominerende,

man fjerner først. Underliggende

smerter kommer frem, og det opleves som om

smerterne flytter sig. Dem fjerner man også.

Patienten får besked om at komme tilbage,

inden smerterne generer igen med to til tre

behandlinger om ugen. Herefter er smerterne

balanceret væk.

Om meridianerne

Smertestedet ligger på eller i nærheden af en

meridian, men det er ikke den, der skal nåles,

når vi taler om gPS systemet. Det er dens hjælpere.

Der er fem muligheder. Dem skal man

lige lære sig eller som jeg, lave en overskuelig

matrix, som man kan kigge på.

Når man har bestemt hjælpemeridianen,

finder man stedet på den. Det er mærkbart

ømt på det sted, hvor nålen skal sættes.

Patienten er på den måde facitlisten. Han

fortæller, hvor han har ondt, og han fortæller

faktisk også indirekte, hvor han vil have nålen.

Det kan ikke gå galt – og det gør det heller

ikke. Spørg efterfølgende om, hvor han nu har

ondt. Jeg behøver ikke at spørge, om det har

hjulpet, for det ved jeg, at det har.

Balancering

gPS systemet er den lokale balancering af

enkelte, specifikke smertesteder. Taler vi om

komplekse yin-yang ubalancer, har dr. Tan

nogle soleklare mønstre, hvor alle tolv meridianer

afbalancerer hinanden i et regnestykke,

der går op så smukt som i en soduko opgave.

lad os kalde det global balancering.

Dr. Tan vil gerne inspirere os til at lægge

gætteværket på hylden og være mere eksakte

i vores beregninger og behandlinger. vi skal

stoppe med at lægge skylden på miltundertilstand

og leverballade eller blot gætte os til,

hvor nålen skal sidde.


Af Frank Møller Rasmussen,

registreret akupunktør

Politikerne er i dag ikke afvisende overfor

autorisation til akupunktører, men vi spænder

ben for os selv, da flere akupunktører konsekvent

overtræder loven. Så skulle man nok tro,

at det kun drejede sig om ikke RAb registrerede,

men sådan forholder det sig ikke.

læge- og professortitler, som ikke er

gangbare i Danmark, og udokumenterede påstande

om, hvad videnskaben nu har fundet

ud af – ofte uden dokumentation og hold i

virkeligheden. Denne form for overtrædelser

af lov om markedsføring af sundhedsydelser,

autorisationsloven(tidl. lægeloven) og markedsføringsloven

ses hos enkelte akupunktører

og dem, der udfører akupunktur.

målsætningen for akupunktørerne må

være at få en offentlig anerkendelse med

længere uddannelse, så akupunktørerne bliver

specialister i akupunktur inden for hele sundhedsområdet.

Det kræver, at vi får ryddet op i

branchen, både uden for RAb foreningerne og

inden for RAb foreningerne.

DA rydder op

Danske Akupunktører prøver at rydde op

i branchen. vi har anmeldt ulovligheder til

danske akupunktører

rydder op

i branchen

danske akupunktører arbejder

både indadtil og udadtil på at

stoppe ulovlig markedsføring og

brug af falske lægetitler.

Sundhedsstyrelsen, men desværre uden

udbytte. Det har vi naturligvis klaget over,

og i den forbindelse har sundhedsministeren

udtalt, at politiet skal tage sig af sagerne. Nu

håber vi, at de anmeldelser, vi har foretaget til

politiet, vil have en så stor forebyggende effekt,

at vi får stoppet fremtidige overtrædelser.

Danske Akupunktører mener, at det er af

største vigtighed at have orden i eget hus.

vi informerer, kontrollerer og hjælper vores

medlemmer. Det betyder, at vi ikke længere

ser denne type overtrædelser hos vores medlemmer.

ved redaktionens slutning er der fremsat

forslag i folketinget til yderligere stramning af

lovgivningen om markedsføring af sundhedsydelser,

specielt ved annoncering på nettet.

Denne stramning vil ramme akupunktørers

muligheder for en saglig information til

patienterne, men årsagen til denne stramning

kan måske findes med baggrund i de akupunktører

og foreninger, som ikke har kunnet

holde orden i eget hus.

Lydhør for sanktioner

Danske Akupunktører har haft foretræde for

folketingets sundhedsudvalg, hvor udvalget

var lydhør over for at indføre en ordning, hvor

man med sanktioner kan lukke de klinikker,

foRENiNgSSTof

som ikke vil overholde lovgivningen. Det er

naturligvis noget, som vi arbejder videre med.

men lige nu afventer vi resultatet af politianmeldelserne,

som vi håber løser problemet

med overtrædelserne.

HvAD ER foRbUDT

· Det er ikke tilladt at bruge lægetitlen

under nogen former, medmindre vedkommende

har autorisation som læge

i Danmark.

· Der må ikke anvendes påstande, som

ikke kan dokumenteres. Henvis kun

til undersøgelser, som er godkendt af

Den centrale videnskabsetiske Komité

eller lignende betingelser.

· Hvis man benytter patient cases, skal

man skriftligt og med underskrift

kunne dokumentere, at der har været

tale om et reelt patientforløb og ikke

noget fiktivt, samt at patienterne har

godkendt brugen af oplysningerne til

brug for markedsføring af klinikken.

FAKTA

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 45


foRENiNgSSTof

danske akupunktører

kæmper mod

ny skatteregel

Akupunktører har fået ringere arbejdsvilkår, og medarbejdere

flere sygedage, siden skattefradraget for helbredende og fore-

byggende sundhedsbehandlinger i offentlige og private

virksomheder er fjernet.

Redigeret af Lone Bolther Rubin, journalist

Den 1. januar 2012 fjernede regeringen

fradragsmulighederne for sundhedsbehandlinger,

der har til formål at helbrede eller

forebygge sygdomme. Den beslutning har

ifølge Danske Akupunktører store konsekvenser

– ikke kun for deres egen forretning, men

også for de ansattes sygefravær.

Danske Akupunktører har brugt deres ret til

høring i folketinget og arbejdet målrettet på

at få loven ændret, så en aktiv medarbejderpleje

med akupunktur igen bliver muligt for

virksomheder, kommuner og statsansatte.

Ikke mere rask i en fart

Danske Akupunktører havde en præfremstillet

firmaordning til medlemmerne kaldet ”rask i

en fart”.

ordningen er nu sløjfet, fordi loven ikke

længere giver virksomheder og selvstændige

ret til behandling af arbejdsskader og forebyggende

behandling med fradrag.

– Der var tilsluttet 316 virksomheder, som har

forståelse for, at akupunktur er en fantastisk

god og virkningsfuld måde at lave medarbejderpleje

og holde sig selv og sine medarbejdere

arbejdsdygtige på. Nu er virksomhedernes

økonomiske incitament til at bruge

46

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

akupunktur smuldret, siger frank møller

Rasmussen, der sidder i Danske Akupunktørers

skatteudvalg.

– for en akupunktør og holistisk behandler,

som dagligt hører fra christiansborg, at vi skal

effektivisere og skabe vækst, er det svært at

forstå at noget så åbenlyst, som god medarbejderpleje

og forebyggende akupunktur mod

arbejdsbelastninger bliver fjernet, siger frank

møller Rasmussen.

Økonomi i sunde ordninger

Han henviser til Rødovre Kommune, der har

undersøgt, at deres sundhedsordning med

mulighed for behandling og forebyggelse var

en god forretning. Udgiften til sygedagpenge

faldt jævnt fra 2006 og alene med 8 mio. kroner

fra 2009 til 2010.

Hver tredje af de medarbejdere, der brugte

sundhedsordningen, oplyste, at de havde

haft sygefravær på grund af den gene, de fik

behandlet. 97 pct. – så godt som alle – kunne

desuden oplyse, at behandlingen fik fraværet

til at falde. Det fremgår af kommunens egen

pressemeddelelse.

Diskriminering af selvstændige

Revisor bjarne Nybo, der har specialiseret sig

i alternative behandlere, forstår ikke, hvorfor

selvstændige erhvervsdrivende skal stilles

ringere end ansatte med den nye lov.

– Det giver jo ingen mening, når der tales

om lige adgang til behandling for alle, siger

han og fortsætter, at lovændringen vil give

anledning til en masse ekstra unødig administration

ude i virksomhederne.

– vi ved godt, at det tager år at få implementeret

sådan nogle sundhedsordninger i

virksomhederne, og nu skal virksomhederne

igen til at bruge tid og penge på at fjerne

dem, siger bjarne Nybo.

– og så om et par år har vi fået nyt politisk

flertal for ordningen, og så kan de implementere

det igen igen,

tilføjer frank møller

Rasmussen fra

DA.


akupunkturens fremme

– på Facebook

Akupunkturens fremme/The growth of acupuncture

er en side på facebook, der inviterer

alle interesserede til at udveksle nyheder og viden

om akupunktur uanset tilhørsforhold. Den

kom i luften sommeren 2012 og udfylder et

behov, som ikke tidligere er opfyldt. Nemlig et

sted, hvor alle uanset tilhørsforhold kan skrive

og debattere om akupunktur.

Det er Danske Akupunktører, der har taget

initiativet, og siden bestyres af Henrik Jørgensen,

der er formand for DA. men det er som

nævnt et åbent forum for alle med interesse

TIL AT BLIVE KLOG PÅ

Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads til

forårets mange spændende efteruddannelser i

København eller Fredericia. START fra 22/1-2013.

BÆKKENDYSFUNKTION, KINESIOTAPE, MANUEL TERAPI

AF KRANIUM OG ANSIGT, BABY- OG BØRNEMASSAGE,

ØREAKUPUNKTUR OG MANGE ANDRE AKTUELLE OG

FREMTIDSORIENTEREDE KURSER.

Fuldt fradragsberrettigede

dagskurser til priser fra

kun 1.125,- /pers./dag

Der kommer hele tiden nye kurser.

Hold dig opdateret med de seneste,

Tel. 75 91 57 58

og se mere info om mulighederne på www.lasota.dk

for akupunktur, dvs. både behandlere og

brugere.

ved redaktionens slutning var der 462 likes

på siden, men det er kun ganske få, der har

bidraget med indhold.

– Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at

tænke på facebook, når i har noget interessant

at dele med os andre, siger Henrik Jørgensen.

man kan for eksempel dele et link til nyt om

forskning, skrive om sine erfaringer med akupunktur,

lægge artikler ind eller kommentere

de indlæg, der er på siden.

Akupunkturskolen i Århus

http://akutek.dk, eckhard.bick@mail.dk

Klassisk Akupunktur / TCM

2-årig uddannelse start 3. sept. 2013

Øreakupunktur

4 dage 26/27 jan & 23/24 feb 2013

http://www.zoneterapiskolen.dk/kurser/

www.akututor.dk

Interaktiv diagnose & terapi

foRENiNgSSTof

danske

akupunktører

på konference

Det faglige Selskab for sygeplejersker

med interesse for komplementær

og alternativ behandling under

Dansk Sygeplejeråd havde 1. oktober

indkaldt til akupunkturkonference i

Aalborg. Praktiserende Akupunktører

og Danske Akupunktører deltog i

konferencen.

Det var en spændende dag med

mange gode foredragsholdere.

Elsebeth lægaard, som er læge og

akupunktør, samt formand for Dansk

medicinsk Selskab for Akupunktur,

fortalte, at akupunkturen bliver mere

og mere accepteret indenfor visse

områder.

lise Schlünzen, som også er læge

og akupunktør, fremlage noget af den

forskning, som allerede findes – blandt

andet cochrane-analyserne, som er

omtalt andet sted her i magasinet.

Akupunktu

http://akutek.dk

Klassisk Ak

2-årig uddann

Ørea

4 dage 26/27

http://www.zon

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 47

www.

Interaktiv


SEmiNAR – foRmANDSbERETNiNg

et politisk år i da

Lobbyisme, magasin og hjemmeside er nogle

af de store opgaver, bestyrelsen har varetaget i år.

Af Henrik Jørgensen, formand

Nu sidder du igen med vort magasin i hænderne.

Det blev besluttet på generalforsamlingen,

at vi igen i år skulle komme med en udgivelse.

Det har været et stort arbejde og en økonomisk

tung byrde for foreningen. Så vi håber,

at magasinet vil profilere medlemmerne og

foreningen også uden for egne rækker.

Det har været et travlt år. Et vellykket seminar

i fredericia i foråret 2012. Det nye skoleudvalg

er på vej ud på turne på skolerne. Efterårskursus

i odense om 5-element akupunkturens

forunderlige verden. løbende arbejder vi

desuden med sundhedsordningerne.

Godt med på nettet

vi har lanceret nyt design på hjemmesiden.

Det har medvirket til flere besøgende, som er

længere tid på siden. vi ligger forsat højt på

søgninger på google og arbejder hele tiden

med at forbedre sitet.

vi har fortsat det interne forum for akupunktører

på facebook med en god dialog blandt

landets akupunktører. vi har efterfølgende

oprettet en facebookside med titlen Akupunkturens

fremme. Den skal ses som et vindue

udad til, hvor akupunktører og forbrugere kan

mødes.

Lobbyisme

Ellers har det indtil videre været et år i politikkens,

lobbyismens og offentlighedens navn.

Starlet Deluxe

Ny type elektrisk briks

48

+ +

Rullebord C03

Solidt rullebord i stål

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

Danske Akupunktører har længe gjort, hvad vi

kan, for at øge kendskabet til akupunktur ved

at informere pressen, politikerne og befolkningen.

Hidtil er vi nået et godt stykke, men vi vil

gerne nå meget længere.

i 2012 har vi derfor sat fokus på det, der ikke

fungerer i sundhedsvæsenet. vi er kommet

med konstruktive løsningsforslag, hvor akupunkturen

kan deltage.

vi har kommunikeret, at DAs medlemmer

kan levere god, bivirkningsfri behandling i stedet

for den ofte ”giftige” medicinske behandling

med bivirkninger.

vi har sendt skrivelser til beskæftigelsesminister

mette frederiksen (i relation til unge

førtidspensionister), samt sundhedsminister

Astrid Krag, hvor vi fremlagde apotekernes

egne advarsler mod smertestillende medicin.

begge har responderet positivt.

i forbindelse med, at Ekstra bladet skrev

om ”akupunktøren, som udleverede ulovlig

medicin”, har vi deltaget og kommenteret i

diverse artikler. blandt andet har vi medvirket

i Pressen på P3. Det resulterede i et foretræde

for folketingets sundhedsudvalg 4. september

2012.

DA fremlagde her et oplæg til lovforslag,

som skulle regulere på akupunkturens ”grå

marked”. Det har vi gjort før – i 2005 og 2007 –

men denne gang lyttede de til os. lovforslaget

går ud på at genindføre lægelig supervision

for ikke RAb registrerede akupunktører. Siden

2007 har der ikke været lovmæssige krav til

CSC-1 (10.000 stk.)

Valgfri størrelser

ikke RAb registrerede akupunktører. Det giver

ikke patienten nogen form for patientsikkerhed.

i den aktuelle sag har der ikke været nogen

konsekvens. Akupunktøren, der udleverer

ulovlig medicin, kan praktisere videre som før,

selvom han tidligere er dømt for det samme.

Det vakte interessen hos Sundhedsudvalget,

og vi havde et godt og konstruktivt

møde. Det endelige resultat afventer vi fortsat

i skrevne stund.

Kontrolbesøg

DA’s supervisionsudvalg har også ført en del

kontrolbesøg hos medlemmer, som anvender

urter m.v., og udvalget har endvidere løbende

superviseret vore medlemmer om efteruddannelse

og markedsføring. Det er gået godt og

uden de store anmærkninger.

i september kom der ny forskning, som

dokumenterer akupunkturens smertestillende

effekt på kroniske smertepatienter. Det orienterede

vi straks folketingets sundhedsudvalg,

sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen

om. Desuden udsendte vi en pressemeddelelse

til samtlige dagblade.

i den anledning blev vi inviteret til møde

på christiansborg af liselott blixt (Df). Hun

ønskede og fik en orientering om eksisterende

forskning i akupunktur, så Df evt. kan fremlægge

et lovforslag. mødet fandt sted d. 21.

november 2012.

vi har flere forskellige tiltag på vej, og i vil

løbende blive orienteret.

Kombitilbud eksklusivt DA konferencen

Normalpris: 9.900,-

Tilbud: 7.700,-

(Ekskl. moms og fragt)

Henrik Jørgensen

SPAR

2.200,


Seminaret

er en sund energidrik – uden bivirkninger

Det årlige seminar i Danske Akupunktører er

ikke bare en weekend på skolebænken. Det er

som en sund energidrik, der fylder deltagerne

med ny entusiasme og selvtillid – helt uden

brug af sukker og andre tilsætningsstoffer.

ingredienserne er bare netværk, koncentreret

viden og selskabelighed.

Programmet i sig selv byder på et møde

med usædvanligt dygtige akupunktører og

forskere, der øser af deres viden i rigt mål.

Se beskrivelsen af foredragsholderne. Der er

desuden lejlighed til at genopfriske med det

nødvendige førstehjælpskursus.

men så er der alt det mellem programpunkterne.

måltiderne, pauserne, festen. i pauserne

er der mulighed for at se nærmere på udstillernes

nyheder. Det er en god lejlighed til at

Seminaret er ny viden på skolebænken.

blive opdateret på mulige investeringer til

klinikken.

Pauserne og det selskabelige samvær er

samtidig det forum, hvor man møder gode

nye og gamle kolleger inden for akupunktur.

Her er plads til store armbevægelser,

erfaringsudveksling og netværk. vi kan altid

bruge hinanden til noget.

Efter sådan en weekend er man fyldt op

af ny viden og oplevelser, og der er noget at

arbejde videre med hjemme i den ofte lidt

ensomme praksis. Se bare et par billeder fra

sidste års seminar.

Hold førstehjælpen ved lige.

Klinik, kursuscenter & webshop

Se dig omkring hos udstillerne,

der har de sidste nyheder med til

klinikken.

Seminar tilbud:

TDP-Lampe enkel:

Praktisk om

seminaret i Roskilde

danske akupunktørers seminar 2013 er

åben for alle – også studerende og akupunktører,

der ikke er medlem af da. det

afvikles over tre dage med mulighed for at

tilmelde sig hele eller dele af programmet.

Priser

Et dagsseminar med fuld forplejning og

aftensmad koster 800 kr. fredag, og 1.000 kr.

lørdag, hvor der er festmiddag.

overnatning har vi fået til højst attraktive

priser, hvor der er rabat for flere overnatninger,

men mere om det på hjemmesiden. Du

kan vælge til og fra mellem mad, seminar og

overnatning på hjemmesiden.

Der er i år et tilmeldingsgebyr på 250 kr.

pr. person.

Tilmelding

Detaljerede priser kan ses på www.rab.dk,

hvor du også kan tilmelde dig. Tilmeldingsfrist:

Hurtigst muligt, da hotellet skal vide,

hvor mange værelser, vi skal bruge. vi kan

ikke garantere hotelværelser efter 1. februar,

så det er med at få tilmeldt hurtigt.

allergi mv.

Det er muligt ved bestillingen at gøre køkkenet

opmærksom på, om du har brug for specialkost

i forbindelse med allergi, intolerance,

eller hvis du er vegetar.

Ryger

Hotellet og alle værelsene er røgfrie, men de

har en ryger-terrasse med en smuk udsigt

over fjorden.

Tidspunkt og adresse

Det hele foregår 12.-14. april 2013

på comwell Hotel Roskilde,

vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

yderligere oplysninger

hos frank møller Rasmussen, tlf.: 40851632.

www.dig-i-centrum.dk

Kr. 1.400,-

Incl. Moms

Klosterengen 137A, 1.sal, 4000 Roskilde. Telefon 46 36 06 64, mail info@dig-i-centrum.dk

SEmiNAR

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 49


SEmiNAR

Præsentation

af foredragsholdere

Af Frank Møller Rasmussen

michel marignan er manden, der introducerede

posturologien i Danmark.

michel marignan arbejder som læge og

forsker med posturologien i Aubagne. michel

er en utømmelig kilde til informationer om,

hvordan kroppen reagerer overfor f.eks. nåle

behandling, men du skal være indstillet på, at

det ofte bliver teknisk.

modul 1 – få svaret på, hvorfor vi kan

behandle organernes sygdomme gennem/på

huden?

modul 2 – lær at spotte en patient som har

et posturologisk problem, og lær at behandle

enkle lidelser.

ade’ Ojeniyi er en af dansk akupunkturs store

kapaciteter. Ade’ har et imponerende cv. Der

står; dyrlæge, læge, speciellæge i psykiatri,

professor på The University of Texas Health

Science center in Houston, akupunktør d.ac.,

cheflæge, certificeret i kinesisk medicin, Ph.d.

Ade’ har stået bag flere forskningsprojekter

med akupunktur igennem årene.

modul 1 – Hverdagens giftstoffer er lige

foran dine øjne, og hvordan påvirker de vores

psyke?

LEVERANTÖR I EUROPA AV

TERAPEUTTILLBEHÖR

50

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK

modul 2 – Hvordan hjælper du patienten,

når han er udsat for en masse toksiner og

giftstoffer? lær hvordan du kan hjælpe med

akupunktur.

Gunnar Kelsen er et levende eksempel på,

hvordan man med enkle midler og teorier kan

behandle patienten med stor succes.

gPS akupunktur handler om, at få patientens

krop til at give svaret på nålens nøjagtige

placering. Så får du en hurtigere og bedre

effekt. Det er så simpelt, at alle kan lære det.

Frank møller Rasmussen er med i arbejdet

omkring akupunktur i forbindelse med markedsføring,

og medvirker omkring kommunikation

på nogle af foreningens politiske opgaver.

Han arbejder til dagligt med vejledning

og markedsføring for akupunktører. Hør om

regler for markedsføring af akupunktur.

Rikke Godthjælp er en ildsjæl og en af de

mest produktive skribenter inden for akupunkturen

i Danmark. Hun mestrer de franske

discipliner, auriculoterapi og posturologi.

modul 1: Øreakupunktur – Sådan kommer

du i gang! Du indføres i ørets anatomi

og reflekszoner, så du har den nødvendige

SEMINAR ERBJUDANDE - 30% RABATT

Nu 190 kr

transparanta silikon koppar - 1 set 4 koppar

(exkl.moms 152 kr). Normalpris 271 kr (exkl.moms 217 kr)

Beställ på www.tcmproductsnorden.se

för leverans vid seminariet eller köp direkt på plats.

forståelse til at gå ind i akupunkturens mest

effektive mikrosystem.

modul 2: Øreakupunktur – Sådan kommer

du i gang! lær at behandle en række hverdagslidelser

og smerter – hurtigt og effektivt!

Jonna Weldon er sygeplejerske og akupunktør

og har helliget sig den kosmetiske

akupunktur, som hun praktiserer i blokhus.

Kosmetisk akupunktur – få et ansigtsløft

med akupunktur.

Xin lihar praktiseret i både Kina, Japan og

Danmark, og underviser med sædvanlig

kinesisk beskedenhed. Xin praktiserer dagligt

i Hvidovre.

bliv klogere på, hvorfor stress ikke bare er

stress i den kinesiske medicin.

Susanne Jonassen, som er akupunktør og

sygeplejerske og forfatter til bogen ”udrensning

og forvandling – den gådefulde appelsinhud”,

har specialiseret sig i udrensninger af

kroppens affaldsstoffer.

lær at fjerne bindevævsophobninger med

akupunktur, cupping og massage.

TCM PRODUCTS NORDEN AB


da Seminar 2013

12. - 14. april, Hotel Comwell, Roskilde

FRedaG 09.30-11.00 11.30-13.00 14.00-15.30 16.00-17.30 19.00

Spor 1 Xin li

Stress, set med

en kinesers øjne

Spor 2 Kosmetisk

akupunktur

Jonna Weldon

modul 1

Spor 3 09.00-13.00

Førstehjælp

– hold 1

frank olesen

hvorfor kan vi

behandle på huden?

modul 1

michel miragnan

Kosmetisk

akupunktur

Jonna Weldon

modul 2

Førstehjælp

Hold 1

fortsat

frokost øreakupunktur

– sådan kommer du

i gang. modul 1

Rikke godthjælp

frokost cupping og akupunktur

mod cellulitis

modul 1

Susanne Jonassen

frokost 14.00-18.00

Førstehjælp

– hold 2

frank olesen

øreakupunktur

– sådan kommer du

i gang. modul 2

Rikke godthjælp

cupping og akupunktur

mod cellulitis

modul 1- fortsat

Susanne Jonassen

Førstehjælp

hold 2

fortsat

løRdaG 09.00-10.30 11.00-12.30 14.00-15.30 16.00-17.30 19.00

Spor 1 hør om regler for

markedsføring af

akupunktur

frank møller Rasmussen

Spor 2 GPS akupunktur

Kroppen giver svaret

modul 1- teori

gunnar Kelsen

Genkend en post-

urologisk patient

michel marignan

modul 2

GPS akupunktur

Kroppen giver svaret

modul 2 - praktik

gunnar Kelsen

SøNdaG 10.00-11.30 12.00-13.30

Spor 1 Ade’ Ojeniyi

hverdagens toksiner

skaber psykiske lidelser,

som bør behandles

modul 1

Spor 2 09.30-13.30

Førstehjælp

frank olesen - hold 3

Ade’ Ojeniyi

lær at behandle de

psykiske lidelser med

akupunktur

modul 2

Førstehjælp

hold 3

fortsat

frokost Ade’ Ojeniyi

hverdagens toksiner

skaber psykiske lidelser,

som bør behandles

modul 1. Kun for ikke DA medl.

frokost Kl. 13.30

Generalforsamling

Danske Akupunktører

madpakke

og slut

madpakke

og slut

Hold dig frisk!

✔ Effekt efter 5 dage

✔ Kun 1 kapsel om dagen

✔ Klinisk dokumenteret

Se de gode tilbud

på voreS Stand!

EFSA

Godkendt

Ade’ Ojeniyi

lær at behandle de

psykiske lidelser med

akupunktur

modul 2. Kun for ikke DA medl.

Generalforsamling

Danske Akupunktører

Bidrager til normal

funktion af

immunforsvaret

SEmiNAR

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

festmiddag

festmiddag

DANSKE-AKUPUNKToERER.DK 51

Similar magazines