- Vandelkursus - Farlige hunde!? - DcH's Ungdomslejr - Dr-animalia

dr.animalia.dk

- Vandelkursus - Farlige hunde!? - DcH's Ungdomslejr - Dr-animalia

- Vandelkursus

- Farlige hunde!?

- DcH’s Ungdomslejr

DH C

BLADET

Danmarks civile Hundeførerforening • August 2009 • 71. årgang

NR

4


2

DcH-bladets

redaktion

Hovedbestyrelsens ansvarshavende

John Bermann

Mail: Bermann@dch-danmark.dk

Redaktør

Maja Hansen

Klostervej 53, Tvis, 7500 Holstebro

Telefon 9743 5026

Mail: dch-bladet@dch-danmark.dk

Redaktion

Jeanette Møller Jørgensen

Jeppe Aakjærs Allé 44, 5210 Odense NV

Telefon 6619 1138

Mail: jmjorgensen@pc.dk

Gitte Albæk Bielefeldt

Bøgeparken 70, 6230 Rødekro

Telefon 7447 0747

Mail: gitte.bielefeldt@dch-danmark.dk

Jesper Bønnelykke

Hestehaven 26, 4291 Ruds Vedby

Telefon 3079 1823

Mail: mail@askely.dk

Freelance:

Lea Thomsen, DcH-Svendborg

Ekspedition og oplysning

om medlemskab

Danmarks civile

Hundeførerforenings sekretariat

Banevej 9, Hansted, 8700 Horsens

Tlf. 7565 6537

Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk

Kontortid

Se på hjemmesiden:

www.dch-danmark.dk

Abonnement

Ikke-medlemmer, kan abonnere på

DcH-bladet ved indbetaling af

kr. 125,- på gironummer 705-8802,

mærket Abonnement

Annoncer

Kontakt DcHs sekretariat

Telefon 75 65 65 37

Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk

Layout og produktion

Elbo Grafisk ApS

Strevelinsvej 28-32, 7000 Fredericia

Telefon 75 92 11 99

DcH-bladet er medlemsblad for

Danmarks civile Hundeførerforening.

Bladet udkommer medio februar, april,

juni, august, oktober og december.

Kontrolleret af FMK DF

Kontrolleret oplag 13.291 i perioden

1. juli 2007 – 30. juni 2008

Deadline for stof til blad

nr. 5/2009 er 5. september 2009

ISSN-nummer 0907 6727

NR. 4 • 2009

Indhold

8-11

12-13

14-15

16-18

23-25

Vandelkursus 2009

– nogle af deltagerne fortæller om en helt igennem

vellykket uge på Van-del. (Flere indlæg bringes senere,

og allersenest i forbindelse med næste års indbydelse til

Vandelkursus).

Dansk IPO-træner på udveksling i

Polen

– der er en kæmpeforskel på, hvordan man træner

hund i Danmark og i Polen…

Farlige hunde!?

– Er kamp- og muskelhunde blevet hundeverdenens

syndebukke? – Læs hvad adfærdsbehandlerne

Irene Jarnved og Hanne Maria Friborg samt

hundepsykolog Anders Hallgren har at sige om

den sag.

DcH Ungdom

– De unge deltagere fra DcH’s Ungdomslejr har

skrevet dagbog om deres op-levelser. Der er

også et indlæg fra en ung leder.

Kvalificering af

eftersøgningshunde i kreds 5

– Deltagerne er begejstrede for den meget

alsidige uddannelse.

Læs også:

…side 4-7: DcH Stafetten

…side 20-21: Indbydelse til DcH’s DM 2009 i Vejen

…side 26: Boganmeldelser

…side 27: Medlemmernes side

…side 28: Indbydelse til foredrag af Irene Jarnved

…side 28-30: Info-siderne

…side 32: ”Prøvekørsel” af GPS-tracker til hunde

Forsidebilledet

Liselotte Nielsen, som har skrevet DcH Stafetten denne

gang, træner ivrigt og flittigt med sin nye hund, Thilde –

en dejlig schæfertæve fra februar 2009.

Her foregår træningen på stranden, og der er vist ingen

tvivl om, at Thilde er en dygtig og opmærksom elev. (Fotoet

er fra maj/juni måned og leveret af Liselotte Nielsen).


"Side 3"

AF HANS TONSBORG, fORReTNiNGSføReR

Ekstra hovedbestyrelsesmøde: Der sker meget i denne tid i

DcH, heldigvis – ja, faktisk er der lige nu så mange tiltag, nye

ideer og spændende arrangementer, at det var nødvendigt for

hovedbestyrelsen på mødet den 28. juni at finde en dato for afholdelse

af et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Dette for at

sikre at alle sager bliver grundigt behandlet, og at der bliver brugt

den fornødne tid til hvert enkelt punkt. Det var absolut ikke

nemt at finde en dato, men det lykkedes bl.a. via stor fleksibilitet

blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, der som alle andre,

gerne ville afholde deres planlagte ferie. Der blev ændret arbejdsplaner,

mens andre accepterede at bruge en feriedag på mødet,

og til sidst lykkedes det at få arrangeret det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde

til afholdelse den 9. august. Mødet bliver

afholdt med deltagelse af alle hovedbestyrelsesmedlemmer, og

når du læser dette DcH Blad, er der allerede et referat på vej ud

til din lokalforeningsformand.

Muskel/kamphunde: Debatten raser stadig. På det område har

sommeren ikke været agurketid, desværre kan man vel sige, da

det er en konsekvens af stadig flere uheldige episoder. I Udvalget

om hunde (nedsat af Justitsministeriet) afholdt vi lige før

sommerferien vores andet møde, et møde hvor vi havde indkaldt

ekspertviden til at forsøge en belysning af muligheden for en

helt præcis kategorisering af de racer, der kan være problemer

med. Det er efter dette møde helt tydeligt, at en sådan racebestemmelse

kan være endog meget besværlig, måske umulig, hvilket

kan gøre det svært at opretholde et eventuelt forbud mod

bestemte racer, eller blandinger deraf.

Det er klart, at det vil være et godt signal for politikerne at

kunne sige, at de nu har gjort noget, bl.a. med et forbud mod

visse racer, men hvad hjælper det, hvis forbuddet rent praktisk

er umuligt at håndhæve?

Det kan godt være, at vi ender med et sådan forbud, men jeg

kan ikke acceptere, at det skal stå alene. Der skal klart foranstaltninger

til, der gør, at de hundeejere, der anskaffer sig hunde som

en form for et våben eller et statussymbol, uden respekt for hundene,

den danske lovgivning og de øvrige borgere i landet, helt

klart opfører sig således, at alle andre kan være i nærheden uden

at være bange. Der skal være nul tolerance, bl.a. med væsentlig

højere bøder, som klart tilkendegiver, at vi ikke vil acceptere

ulovlige hunde, eller ulovlige forhold, involverende hunde i Danmark.

Det nytter simpelthen ikke, at politiet ikke har de beføjelser,

der skal til for at opretholde loven, lige som det ikke er

acceptabelt, at det kan betale sig at handle med hunde under

lyssky forhold.

Lige inden sidste møde fik udvalget af Justitsminister Brian

Mikkelsen tillige den opgave, bl.a. pga. den ophedede debat, at

der inden årets udgang skal være en delbetænkning klar. En delbetænkning,

der skal bruges af politikerne, så der hurtigere kan

Forretningsfører Hans Tonsborg

behandles eventuelle lovforslag på dette specifikke område. Denne

opgave påtager vi os selvfølgelig, med overholdelse af den stillede

deadline.

Nye hundeejere/DcH medlemmer: Sommeren er nu på held,

og træningen er i fuld gang landet rundt. Det betyder også, at

der helt aktuelt er kommet nye hundeejere i din klub. Det kan

være, det er deres første hund, eller at det er første gang de stifter

bekendtskab med DcH. Tag godt imod dem, to- som firbenede;

det er ikke altid lige nemt at komme i en ny klub, under

nye forhold, med masser af mennesker, der ved hvordan det hele

fungerer i klubben, når man samtidig vil gøre det allerbedste for

ens nye hvalp. Lad dem mærke, at de er velkomne, at de har

valgt helt rigtigt i valget af DcH som den klub, der skal gøre

dem dygtigere i det at være hundeejer. Føler de den varme, og

føler de at de er velkomne, er der stor mulighed for at de får lyst

til at fortsætte i klubben efter hvalpeholdene - og måske endda

foruden at træne egen hund, også tør prøve kræfter som trænerføl,

hjælper i klubhuset eller lign.

DcH Besøgshunde: er noget der ”pusler i krogene”. Der skrives

og tales meget om besøgshunde, der skal besøge ældre på

plejehjem, alderdomshjem o. lign., og som en helt naturlig konsekvens

af dette, har hovedbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges

om også det kan være en spændende DcH aktivitet, et

tilbud til de ældre borgere, deres pårørende samt selvfølgelig personalet

i de nævnte bosteder, hvor hundene kommer på besøg

til de ældres store fornøjelse og glæde.

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe,

der nu er i fuld gang (første møde blev afholdt den 2.

august) med at undersøge muligheden for DcH i denne forbindelse.

Et arbejde vi helt sikkert kommer til at høre mere til i

fremtiden.

Bygge & Anlægsfond i DcH: Det blev på landsmødet i marts

besluttet, med stort flertal, at der skal etableres en Bygge- og Anlægsfond

i DcH. En fond der skal gøre det mere tilgængeligt for

alle lokalforeninger at søge midler til forbedringer o. lign. Rammerne

for fondens virke er nu bearbejdet i hovedbestyrelsen, og

også her er der nedsat en arbejdsgruppe til bearbejdning af det

videre forløb. Første møde i denne arbejdsgruppe afholdes den

29. august.

NR. 4 • 2009

3


4

DcH Stafetten

AF LiSeLOTTe NieLSeN

Mit navn er Liselotte Nielsen og jeg bruger det meste af min fritid

i DCH Hjørring. Jeg vil sige Claus tak fordi han mener, jeg

har noget at ”fortælle” og derfor videregav DcH Stafetten til

mig.

Vi har deltaget i mange sporhundeprøver sammen. Det er en

helt speciel sport at gå sporhundeprøver. Man kører langt og der

er kun én øvelse, der skal gennemføres. Så det meste af dagen

går med hyggesnak og følgen med i de andres spor og så naturligvis

få styr på nerverne, inden man skal op. Og går hunden af

sporet, så er det ”Stop” og mange km hjem igen. Der er kun én

chance.

Schjila og Dusty – mine ”øve”-hunde

Jeg fik min første hund Schjila i 1983, en dejlig blanding af

schæfer og collie. Vi hørte, at der var hundetræning, så vi startede

på hvalpehold i Nivå sammen med min veninde Kirsten,

der havde fået en kuldbror. Så var interessen vakt, for man kunne

jo lære sådan et dyr noget.

Et par år efter blev jeg tilbudt endnu en hund, schæfer/hønsehund,

med samme far som Schjila, så hende tog jeg også. Schjila

havde et utroligt godt væsen, var meget driftig, selvstændig

og samtidig en meget social hund overfor alt og alle. Dusty derimod

var nervøs og udfarende og 100 % afhængig af mig. Så der

var masser af udfordringer i de to. De har været udsat for mangt

og meget træningsmæssigt, både på den hårde og på den gode

måde.

Dengang blev hundene ikke spurgt om de havde lyst, og en

dækøvelse lærte man hurtigst, hvis man trådte på snoren samtidig

med kommandoen osv. Men jeg lærte enormt meget af det.

DcH Nivå var en lille klub og der kom ikke så meget nyt udefra,

for det var ”gamle” hundefolk der styrede slagets gang, og

nye træningsmetoder var ikke altid velkomne. Men så var der et

par gamle damer, der kom hjem fra et ”Vandelkursus” og gik og

kastede bold lidt i det skjulte. Hundene var vilde med det, men

styrbare blev de ikke. Så året efter drog Kirsten og jeg af sted

med vores ”langhårede” schæfere. Og her åbnede sig en helt ny

verden for os.

Her var en masse dygtige instruktører fra Hjørring: Ole Moselund,

Jan Birk, Finn Jørgensen og Allan Iversen, der var nogle

af de første på landsplan, der arbejdede ud fra de nye ”principper”.

Det gik ud på, at man arbejdede mere ud fra hver enkelt

hund og mere på hundens præmisser og man ”læste” hundene.

Man belønnede med bold eller bidepølle og ikke blot med

en tør kiks eller et ”dygtig”. Man gik DAP-spor med pølser i

Dapperne, og hundene elskede de nye udfordringer. Det blev

også lige pludseligt meget sjovere at gå med hund.

NR. 4 • 2009

En uge var dog ikke nok til at ”lære” færdigt, så bolden blev

nok ikke helt brugt rigtigt. Vi fik nogle dejlige glade hunde, men

kom i den grad til at mangle lydigheden. Vi var ikke helt klar

over, at når driften blev fordoblet, ja så skulle lydigheden jo gerne

følge med.

I 1988 flyttede jeg til Hirtshals til Finn Jørgensen, som også

havde et par schæfere. Det gik ikke med Dusty, så hende måtte

jeg af med efter at hun umotiveret begyndte at angribe de andre

hunde. Sammen med Finn, der var ivrig IPO-mand, blev

der trænet igennem. Vi fik sat skik på Schjilas eftersøgning med

en masse lydighed. Hvor hun før kunne gennemføre en eftersøgning

i tre udslag begyndte hun nu at se og lytte efter, hvad

jeg sagde til hende Og hendes spor, hvor hun før var fløjet igennem

på få sekunder, blev nu helt fornuftigt. Men hvor skulle

man vide fra, at man godt måtte forlange noget på sporet, når

alle altid havde sagt, at dette var en lyst-øvelse!

Schjila nåede at blive nordjysk mester i A-klassen og klubmester

i E. Der var mange ting, der skulle pudses af, men med

dygtig vejledning og en driftig hund lod det sig gøre.

Jassi – en ”rigtig” hund med stamtavle

Da Schjila ikke kunne træne mere i 1993, skulle der en ny til.

Det blev så Jassi, en schæfertæve (med papirer) efter en brugshundelinje.

Jeg havde erfaret, at hvis man ville videre end DcH

(SPH/IPO/Nordisk), ja så skulle der være papirer på hunden.

Og det var jo dumt at starte med at lukke nogle døre.

Jassi var en lærenem, arbejdsivrig og stabil tæve. Da gamle

Schjila begyndte at have svært ved at gå, tog jeg samtidig Jassi

med for at få begge røntgenundersøgt hos dyrlægen. Schjila havde

elendige hofter og var slidt op, men Jassi havde jeg overhovedet

ingen mistanke til. Jeg ville bare gerne have en HD status

på hende. Desværre havde hun D-hofter og dårlig ryg. Men med

hjælp fra guld- og rygoperation, holdt hun alligevel til hun blev

14 år gammel.

Jeg startede med DcH-programmet, hvor hun vandt alt i Bklassen,

lavede max point til en konkurrence og vandt DM i B.

Hun var en utrolig stabil hund, der arbejdede villigt, på trods af

en meget temperamentsfuld hundefører! Jeg kunne være fuldstændig

urimelig og alligevel bar hun ikke nag. Når hun blev korrigeret

huskede hun det. Så en nem hund at arbejde med. Til

DM i A-klassen faldt hun fysisk fra hinanden. Hun ville ikke sidde

i nogen øvelser, ikke over springet og løb uvilligt. Så det blev

kun til en 6. plads. Og E magtede hun ikke fysisk. Derimod blev

hun kredsmester i både B og A, hvilket viser noget om hendes

stabilitet i konkurrencerne. Hun kunne tåle at drage af sted til

konkurrencer to dage i træk og alligevel opnå top-resultater.


Nå, men så måtte vi finde på noget andet, for bruges skulle

hun. Så vi begyndte at gå til Sporhundeprøver og Nordisk spor.

Hun vandt DM i spor i de Nordiske discipliner i 1998 og 1999

og var deltager på det danske landshold i Finland i 1998, hvor

hun blev nr. 5 og i Sverige i 1999, hvor hun blev nr. 4. En noget

træls placering, da hun lå som vinder indtil hun skulle i feltsøg.

Her skulle hun blot have bestået med et 5-tal. Hun løb

rundt i feltet, men fandt ingenting, så der røg det mesterskab. I

1999 blev hun også nr. 3 til DKK’s FCI sporhunde DM (de to

første kom med til VM – øv).

Aki – min første hanhund – og meget

selvstændig

Det var ikke meningen, jeg skulle have ny hund før Jassi var væk.

Men ak. Finn havde slæbt en dejlig driftig schæferhan til huse.

Købt af en fyr på Fyn, der ikke kunne styre ham. Lige en udfordring

for Finn. To år gammel. Vi fik tjekket hofter og albuer på

ham, og de var fine, men vi tænkte ikke på ryggen. Så han holdt

ikke længe i IPO, og da han var en del af hjemmet, så overtog

jeg ham til DcH, som han da nok skulle kunne klare.

Det er nok den største udfordring, jeg har haft med hund.

Han accepterede ikke andre hunde, hylede og gøede i bilen, og

tog ikke et nej for et nej. Hjemme var han fin, han elskede alle

mennesker og kunne ikke drømme om at gø, når nogen gik ind

i huset. Men han var typen, der hellere tog en ordentlig ”røv”fuld

og oplevelsen, frem for at høre efter, hvad der blev sagt første

gang. En hund med mange udfordringer, men en dejlig arbejdsivrig

hund, der var stabil i sine øvelser. Han krævede en

konstant konsekvent hånd og tålte ikke, at man slækkede på noget.

Efter to konkurrencer i B var han i A-klassen og her kvalificerede

han sig til DM. Men noget gik helt galt og vi blev stoppet

efter en ellers meget flot udført eftersøgning. Aki tog fejl af

figurantens arm og en bidepølle. Figuranten lå i en oil-skindsjakke

gemt under noget kvas, og da jeg kom ud for at hente Aki,

holdt han stadig et fuldt fast greb og prøvede at rykke armen af

figuranten. Han var ikke i tvivl om, at det han gjorde var rigtigt

og slap først, da jeg nåede ud til ham. Herefter var der en masse

godkendelser han skulle igennem for at få lov til at stille op

igen, så efter meget og lang træning valgte vi at opgive.

Vi slog så over på Nordisk spor (same presidure as last year/

time). Han vandt DM i Nordisk spor i 2002, så jeg var sikker

på, at her lå hans fremtid. Men efter at vi havde gået vild i

Holstebro storskov (Klosterheden, red.) i mange lange og

kolde timer (gik af på et blodspor) og Tversted Plantage

(der var et stort orienteringsløb samme dag) havde

jeg ikke lyst mere. Han manglede den stabilitet

på sporet, som Jassi havde haft.

Så blev det Sporhundespor (SPH) og det var

hans stærke side. Han vandt DcH’s sporhunde

DM tre år i træk fra 2004 og sluttede

med DKK’s sporhunde DM

i oktober 2008 med et meget

flot spor den ene dag og 95

Thilde og Liselotte Nielsen bruger også stranden til leg

og træning. Fotoet er taget i juni måned.

NR. 4 • 2009

5


6


Fotoet er fra 2004, hvor Liselotte Nielsen og Aki vandt DcH’s sporhunde DM.

point. I julen blev han pludselig meget dårlig og en røntgenundersøgelse

viste en meget gigtplaget skulder, så han fik lov til at

sove ind.

Thilde

Så var gode råd dyre. Da jeg i 2004 flyttede til Hjørring havde

jeg to hunde med mig, og nu stod jeg pludselig tilbage med to

katte og ingen hunde. Det kom mig for øre, at der skulle ligge

et godt kuld på Kennel Hedegård. Jeg havde gjort op med mig

selv, at jeg ikke skulle have hanhund igen – aldrig mere. De der

magtkampe og evigt prøven kræfter har jeg ikke energi til.

Jeg var heldig at få en dejlig tæve, Thilde, så nu er her liv i

huset igen. Thilde er fra februar, så endnu bare en hvalp, og hun

har meget at lære endnu. Hun er meget lærenem hvad træning

angår, så det er spændende, hvad jeg kan få ud af hende. Det

kniber mere på hjemmefronten, hvor hun bader i havedammen,

graver huller, jagter kattene, spiser alt og terroriserer gæsterne

med at bide i bukser, hænder og næser.

Mit ”hverv” i DcH

Jeg er af den overbevisning at vil man nyde i en klub, må man

også yde. Klubberne består kun, fordi der er en masse dejlige frivillige

mennesker, der yder et stykke arbejde for at få det hele til

at fungere. Så for mig er det en selvfølge, at man giver en hjælpende

hånd med. Man skal blot huske, at så længe man ikke hører

noget, er det OK arbejde man laver. Vi er alle for dårlige til

at rose. Men hvis der er nogen, der er utilfredse med noget, ja

så kommer det hurtigt frem. Kan man ikke tåle dette, så er

klubarbejde ikke sagen.

NR. 4 • 2009

I Nivå blev jeg hurtigt træner. Uddannet på en weekend, hvor

vi var en flok, der skulle dirigere rundt med gamle trænere og så

lidt teori. Herudover kom jeg i bestyrelsen og var med til at arrangere

fester og fidus-konkurrencer, hvor vi sejlede på tømmerflåde

og andet ”pjat” med hundene.

Da jeg kom til Hjørring, var jeg jo træner og fik hurtigt et

hold. Jeg har haft alle klasser og må nok erkende, at jeg fungerer

bedst sammen med konkurrencehundeførere (nok fordi jeg

selv er konkurrencemenneske). Jeg har haft hvalpehold, men det

går for langsomt syntes jeg. Og tænk – jeg kunne ikke engang

få det sidste hold med ind i klubhuset til kaffe, hundene frøs og

kunne ikke sidde alene i bilerne (det var vinter og s… koldt). Så

hatten af for alle de trænere, der har tålmodighed til de nye hunde

og hundeførere.

Jeg har som gammel træner stadig de dage, hvor man syntes

ingenting fungerer på holdet, men det opvejes helt af alle de

ting, man får til at fungere. Jeg har haft mange hold med DM

deltagere og det er da bare fedt, når ens hundeførere kommer så

langt eller kommer hjem med præmier eller oprykninger, eller

man bare får noget, der er gået i hårknude, til at fungere.

Udover at være træner har jeg holdt en masse kurser på lands-,

kreds- og lokalplan. Og her er spor nok det, jeg bedst kan lide

at undervise i. Jeg elsker at finde problemer og prøve at løse dem.

Og lytter gerne til andres forslag. (At lytte og rose er en force,

når man har med mennesker at gøre. Så kan man efterfølgende

forlange lidt mere). Og så nyder jeg samværet med andre mennesker,

uanset alder og titler. For når vi går med hund er alle

sammen for det samme.

Jeg har været med i bestyrelsen ad flere omgange, og det er


spændende at være med til at have indflydelse på, hvad der sker

i klubben.

Det gamle Vandelkursus, der kørte i mange, mange år, har

jeg også deltaget i. Først som hundefører, siden som instruktør

og sidst som medlem af ledergruppen sammen med Egon og

Nete Jensen samt Allan Iversen. En genial opfindelse. Her har

jeg lært hundeførere fra hele landet at kende, og der bliver udvekslet

træningsmåder. Utroligt inspirerende. Og så en hel uge,

hvor man arbejder med hunde hver dag, der ses virkelig resultater.

I mine 25 år i DcH har jeg haft utrolig mange oplevelser med

de firbenede. Jeg har været med som ledsager til mange DM’er

i Schæferhundeklubben med Finns hunde, og VM i Schæferhundeklubben

i Belgien og i Østrig med vores hanhund Gallus.

Udover mine egne konkurrencemæssige oplevelser har vi også

været på mange private eftersøgningsopgaver. Lige fra søgning

efter høreapparat til søgning efter mennesker. Her var den største

oplevelse nok, da vi eftersøgte en senil mand. Der blev arrangeret

privat eftersøgning ned over markerne og vi har nok

været omkring 100 hundefolk fra forskellige foreninger, og vi

fandt ham! Han lå ligeså pænt i et sprøjtespor og så ud som om

han sov. Det var desværre for sent, men for familien var det en

lettelse, at han blev fundet.

Træningsprincipper

Der er ikke nogen tvivl om, at der i årenes løb er sket en enorm

ændring i det at træne hund. Vi er blevet bedre til at læse hundene

og arbejde ud fra det materiale vi står med. Træneruddannelsen

er blevet bedre, lagt ud på kredsplan, så også de små klubber

får glæde af den megen nye viden. Jeg kan dog blive lidt bekymret

over den lidt for pædagogiske linje, der efter min mening

er lagt: Tror nogen gange det er sværere at opdrage hund

end børn.

Jeg mener stadig, at når en hund har indlært en øvelse og den

sidder fast, så må og skal den gøre det, der bliver forlangt, ellers

falder der brænde ned. Jeg har aldrig set en hund, der har mistet

hovedet og jeg mener, at et ryk i linen kan være nødvendigt

en gang imellem. Jeg arbejder meget med nøjagtighed og træner

meget gerne de forskellige momenter hver for sig. Det giver

en stærk hund. Jeg er aldrig tilfreds, der er altid noget, der kan

blive bedre. Det skærper også hundens koncentration, at der

hele tiden forlanges noget mere. Mange hunde falder i søvn i

øvelserne, fordi hundeføreren stiller sig tilfreds.

For mig er hunden et medlem af familien, og jeg arbejder ud

fra det, jeg har. Men samtidig må jeg indrømme, at jeg har hund

for at træne med den (arbejdsredskab), og køber også hund derefter.

Jeg har de sidste år nægtet at bruge klikker eller hjælpe med

det, idet jeg mente, at et ”dygtig” var lige så godt, og derfor ikke

har gjort en masse for at lære noget om det. En veninde forærede

mig en bog om klikkertræning, da jeg fik min nye hvalp og

jeg må indrømme, at den fungerer over al forventning. Så den

kamel må jeg sluge. Sådan en hundehvalp fatter lynhurtigt meningen

med en øvelse ved hjælp af klikkeren, og det er sjovt. Det

giver ikke hurtighed, men nøjagtighed og en enorm kontakt

mellem hund og fører. Hurtigheden skal nok komme, når øvelserne

sidder der, og så kan klikkeren gemmes væk. Man har et

standpunkt til man tager et nyt. (Den kan altid komme frem

igen).

Thilde kunne allerede apportere som tre måneders hvalp, ingen

tyg, og sidde pænt foran og aflevere. Bare indlært i køkkenet

med klikker - fem min. træning hver morgen. Og hun elsker

det. Fantastisk! Jeg kan allerede nu se, at tempoet kommer

op eftersom hun bliver mere sikker på det, der forlanges. Men

hun er ikke ældre, end at bare en fugl eller en duft kan forstyrre

og hun ”glemmer”, hvad hun ved. Så er det bare om igen, når

kontakten er der igen. Men jeg er sikker på, jeg går nogle spændende

år i møde med Thilde, hvor vi sikkert vil tage vores slåskampe,

både herhjemme, men ikke mindst på træningspladsen.

Men for det meste nyde træningen og samværet med andre hunde

og mennesker.

Stafetten videre

Jeg giver stafetten videre til Annette Lunau. Jeg har kendt Annette

i mange år og synes hun er en fantastisk hundefører. Hun

har temperament ligesom jeg har, men forstår at have/lave arbejdsivrige

glade og driftige hunde. Hun har opnået mange store

resultater med sine hunde og hun ved, at man ikke kommer

sovende til det.

Liselotte Nielsen er i fuld gang med at træne Thilde op til en ny

super sporhund!

NR. 4 • 2009 7


8

VAnDel

KUrSUS

igen i år har der været afholdt Vandelkursus. Kurset er tænkt som et tilbud til DcH-hundeførere,

som ønsker at komme endnu længere i træningen af deres hund. Kurset foregår

med udgangspunkt i Vandel efterskole og den dejlige natur omkring Vandel. Kurset blev

første gang afholdt i 1964, og har i grove træk været gennemført lige siden. DcH Bladet

har modtaget et par postkort fra kurset, som Jesper Bønnelykke har sammenskrevet:

Klikkerholdet

AF LONe B. KRiSTeNSeN, ODDeR DcH

NR. 4 • 2009

Endelig oprandt uge 28 og mange uger i spændt forventning

om en hel lang uge med fokus på egen træning og ny

viden om arbejdet med klikkeren blev udløst. Det skulle vise

sig at blive en helt fantastisk uge!

Alle 10 ekvipager kom selvfølgelig med forskellige udgangspunkter

og forventninger. Allerede på førstedagen viste

vores træner tegn på, at hun havde tænkt sig at rumme

os alle. Super. Ugen var tilrettelagt med indlæring af ’mekaniske

færdigheder’ og teori til en begyndelse, for at gå videre

med stuedressuren og samarbejdsøvelser efterfulgt af de

resterende konkurrenceøvelser sidst i forløbet.

En stor cadeaus skal gå til Helle Kristensen. Nogle af os

har til daglig problemer med at rumme 12-16 ekvipager i

1½ time. Helle magtede en hel uge at veksle naturligt mellem

teori, pauser, træning, gode historier, personlig hunderådgivning

og small-talk. Jeg tror ikke, at én af os gik fra

kurset uden at have fået professionel hjælp til netop vores

specifikke hundeudfordringer. Det er altså sejt gået.

Et billede på Helles ufatteligt store skuffe med ideer og

forslag opleves tydeligst, når et problem opstår og Helle udbryder:

”Og hvad vil I så foreslå…?”. I rundkreds står10 rimeligt

kompetente hundemennesker og svarer: ӯh ja, bob

– øh, hvad med ...?” Et knips – og Helle kommer lynhurtigt

op med 6-7 supergode og effektive ideer. Så føler man

sig lidt dum-agtig-altså!

En ting er sikkert: Hvis man ikke lærte noget, så kan pilen

kun pege én vej!

Som et lille kuriosum skal Helles helt private trailer have

et ord med på vejen… Den er fyldt med alt fra duftdåser, til

Helle Kristensen

(Foto: Lone B.

Kristensen)

markeringspinde, spande, punge, kasser, targetplader, mobiltelefoner,

sammenklappelige springbrætter og mange andre

træningsgodter. You name it, she has got it!

At hundene kunne blive klikker-trætte og skulle have

pauser, blev vi advaret om, men at en hyggelig omgang Banko

skulle blive til et uoverstigeligt Mount Everest for en sædvanligvis

yderst aktiv deltager i 3. halvleg, kom som en overraskelse.

”Sorry Skat”, som Helle ville sige, - ”Mor var

træt”.

Jeg tør godt, på hele holdets vegne, sige 1.000 tak til ledelse,

arrangører, trænere og alle andre frivillige hjælpere for

en forunderlig, vidunderlig, fantastisk uge. Knus til alle holddeltagere,

- det var en fornøjelse at arbejde og være sammen

med jer.

Vi er et par stykker, der ikke bare håber, men ligefrem

forventer, at der bliver oprettet et Øvet Klikkerhold til næste

år! Vi skal arbejde videre og have korrigeret alle de fejl,

vi har gået og lavet i årets løb. På gensyn i 2010!


IPO-holdet

AF PiA ANDeRSeN

Endnu en skøn uge på Vandel er forbi og som altid er det

en uge med oplevelser, nye bekendtskaber, og ikke mindst

en lærerig hundetræning. Min mand og jeg har deltaget på

Vandelkurset en del gange og hver gang har det været en

spændende oplevelse, som man gerne vender tilbage til. I

år deltog vi på IPO-holdet, og her mødte vi syv andre veloplagte

deltagere med hunde i alderen fra fem måneder til

seks år og en suveræn instruktør, Allan Maindal, med en

figurant ”lærling”, som også var en af deltagerne på holdet.

Det er altid spændende, hvordan holdene er ”skruet”

sammen og hvordan kemien passer, og her kan jeg roligt

sige, at vi svingede bare sammen og fra første dag var der

stemning, jokes og humør mellem os, og det gør træningen

suveræn.

Vi var et blandet hold med hensyn til erfaring og dybere

kendskab til IPO, så her fik vi megen hjælp af hinanden,

idet mange spørgsmål blev stillet og svarene havde vi

alle glæde af.

I IPO har man ofte én hund på banen ad gangen, og

der havde vores instruktør besluttet, at vi kom på banen i

den rækkefølge, vi stod i programmet og det gjorde, at vi

hele tiden var parate og ikke brugte tid på at finde ud af,

hvem der skulle være på. En rigtig god ide.

Dagene forløb med en blanding af sporarbejde, lydighed

og gruppe C arbejde

(bidearbejde). Samt kaffedrikning og fortæring af Risen

chokoladekarameller.

I sporarbejdet lægges der stor vægt på, at hundene går

ROLIGT- MED DYB NÆSE OG KONCENTRERET,

hvilket alle fik lært til sidst. (Instruktøren skulle jo kunne

følge med i bare tæer og slippers)…

I lydighed bliver der lagt vægt på, at hunden følger sin

fører opmærksomt, viser glæde og ivrighed og ikke lader

sig forstyrre af noget som helst. Og så skal der være tempo

på i alle øvelser, både ud og hjem. (Sådan – hvor svært kan

det være?). Det krævede godt nok noget arbejde for nogen

af os.

Gruppe C bidearbejdet

Der skal være ro og opmærksomhed fra hunden, inden den

skal bide og biddet skal være fast og dybt og så skal hunden

slippe, når der bliver sagt ”slip”. Det lyder måske nemt,

men det kræver godt nok nogen disciplin og lydighed, hvil-

Axon har et fast greb i ærmet. (Foto: Pia Andersen)

ket der blev arbejdet med, og vi så hvordan det ser ud, når

det virker og hvordan der arbejdes med at få det til at virke.

– Spændende!

Vi fik også en oplevelse, som var lidt af en præstation,

idet vores instruktør svingede holdets ”hest”, en mega stor

schæfer-han på 16 måneder, rundt i luften, så alle fire ben

lettede fra jorden. - Puh ha, det var tungt arbejde.

I gruppe C kom vores meget kvikke og aktive figurant

”lærling”, Thomas, i arbejde og han klarede træning af bidearbejde

flot. I øvrigt løb han fra vores og en anden instruktør

på en morgentur, hvilket ophøjede ham til figurant

”assistent” - godt løbet!

Ud over megen seriøs træning var der også tid til hyggeligt

samvær, sjove aktiviteter, foredrag og meget andet,

så - ja en skøn uge, der varmt kan anbefales til alle hundeførere,

og vejret! - ”skide godt” til hundetræning.

En hjertelig tak til alle på IPO holdet for et dejligt bekendtskab

og et skønt sammenhold.

Og sidst men ikke mindst, en STOR tak til arrangørerne

af Vandelkurset, som laver et kæmpe stykke arbejde.

NR. 4 • 2009

9


10

NR. 4 • 2009

Hold A1

AF BeRiT HAmmeR

Hvem er ny på Vandel i år?... Tænkte, at nu skulle jeg være

den første til en øvelse, den dag vi stod ude i skoven og Brian

kastede sit spørgsmål ud. Det skulle jeg så ikke, men i

stedet fik jeg fornøjelsen af at skrive dette indlæg.

Hold A1 blev hurtigt rystet sammen. Vi var ”de små”.

”De store” hed A2 og var mere erfarne.

Vi opdagede, at vi besad store evner til at lade andre

komme til. Fx da vi lod Elite-holdet vinde over os i den

store konkurrence. Ja, vi lod faktisk alle de andre vinde

også... Gummistøvle-kast var ellers en skøn oplevelse. Tænk

at få lov til at stå og skabe sig sådan i min alder! Er nu glad

for, at der ikke var andre end hundefolkene, der så på.

Vores hold var meget homogent i forhold til hvad hundene

kunne. Godt sat sammen!

Fra første dag oplyste Brian os om, at vi skulle give ”kvaje-bajer”

hvis vi kvajede os. Vi var vist meget dygtige til at

opføre os ordentligt, for vi fik aldrig en eneste. ØV!

Vi kørte hjemmefra præcis kl. 08.15 i en lang række af

biler ud til arealerne.

Vejret var med os…ja, måske ikke lige den dag, hvor

regnen stod ned i stænger og sporene nærmest regnede væk.

Men ellers var vejret OK.

I dagene der gik, brugte vi vores energi på at træne eftersøgning,

eftersøgning og eftersøgning.

Det var en fornøjelse at have mulighed for gennem ugen

at få hundene opbygget til at kunne ræse gennem skoven i

snorlige linjer, vende på fløjt for så at komme hjem til en

lille belønning og derefter igen ud. En meget vellykket øvelse,

som Brian lærte os ved hjælp af trækkere.

ny på Vandel

AF JeSPeR BøNNeLyKKe

Da jeg i år lod mig overtale af min frue til at deltage i Vandelkurset, spurgte

jeg mig selv: ”Hvad er det egentligt der er så særligt ved Vandel?”. Efter nu at

have deltaget er jeg i stand til at give et bud på det.

Straks man lander i Vandel møder man en særlig stemning. Hvis du tænker

tilbage på din skoletid, og hvordan du havde det i kroppen op til en lejrskole,

så er det den følelse jeg oplevede. Altså en flok ”unge” mennesker som

er lidt overstadige, spændte, men mest af alt fyldt med godt humør.

Lad det med det samme være slået fast, at kvaliteten på Vandel er i top hele

vejen rundt. Arealer, mad, indkvartering og logistikken i det hele taget, er meget

god. Lægger man til dette, et hold meget kvalificerede og engagerede instruktører,

har man grundlaget for et rigtigt godt kursus.

Der er en hel del på Vandel, der er ”som det plejer”. Den slags kan til tider

være trættende, men på Vandel virker det som en naturlig forlængelse af mange

års kurser. Der er faste rammer, som gør at dagligdagen kommer til at virke,

og muntre stunder, som står brændt fast på nethinden efterfølgende.

Det har bestemt været en god oplevelse både for sjæl og legeme. Jeg er blevet

noget klogere på andre måder at træne hund og hundefører på, og er blevet

beriget med nye venskaber på tværs af Danmark.

Der arbejdes med hundens drift på hold A. (Foto: Berit

Hammer)

Ja, der blev også plads til ”Den døde”, felt, spor og lydighed.

Når vi ikke trænede hunde, var der mulighed for at

handle i ”Biksen”. Jeg fik købt en masse jeg havde brug for

og måske også lidt, jeg ikke havde så meget brug for. Det

var skønt.

Det har været en fornøjelse at have en uge til rådig til

at dyrke sig selv og sin hobby. Masser af hundesnak, hyggelige

mennesker, socialt samvær og tænk engang, at få maden

serveret i en hel uge. Bare det, at kunne tage for sig af

retterne for derefter at lade opvasken gå ud i køkkenet. Jo,

livet var skønt i den uge.

En stor tak til alle som har gjort det muligt at afholde

Vandel kursus. Det har været en fornøjelse. Tænk en gang

for ½ år siden anede jeg ikke, hvad Vandel var. Nu ved jeg,

at Vandel gerne skal blive en tradition for mig. Jeg vil glæde

mig til igen at være sammen med jer alle sammen.

Vivi Gilsager som figurant - her uden

morgenkaffe (Foto: Jesper Bønnelykke)


Fra no nordisk til Go nordisk

AF eRiKA STeiNBecK, DcH ODDeR, OG JyTTe Bie fABiANSSON, DcH KALø ViG

Endnu et vandelkursus er vel overstået, og endnu engang

har der været gode nye tiltag, bl.a. et temahold ”Nordisk”.

Nordisk er hundearbejde på hundens præmisser: Store opgaver

og selvstændigt arbejde; hundene vokser med opgaven,

og det gør hundeførerne også.

Vi var ni heldige hundeførere, som havde valgt og blev

optaget på temaholdet Nordisk - med alle disciplinerne, såsom

rundering, spor og i mindre omfang lydighed og feltsøg.

Der var to trænere på holdet, Birgitte og Thomas Bendtsen,

og tak til dem for deres entusiasme, store viden, positive

indstilling og fantastiske humør! Alligevel var vi aldrig

i tvivl, når de mente, vi kunne gøre tingene bedre! Begge

har stor erfaring med det nordiske program og lagde stor

vægt på motivation, lydighed, ros og selvstændighed.

Vi var en del af ugen delt op i to hold, nemlig spor og

rundering. At have en træner til kun 4-5 hundeførere er ren

luksus, og vi fik lært en masse. Vi hundeførere befandt os

på vidt forskellige niveauer, men med kun 4-5 hundeførere

pr. træner var der god tid til at tage udgangspunkt i hver

enkelt ekvipage og arbejde individuelt ud fra deres kunnen.

På den måde kunne alle spore fremskridt efter bare et par

dage, og alle fik ét eller mange flere guldkorn med hjem fra

træningen. ”Bivirkninger” af de anvendte træningsmetoder

var bl.a. mindre stress, hunden får større glæde af at arbejde,

og vi blev lidt ”høje”.

På sporholdet havde vi fokus på netop de elementer, som

hver især havde brug for hjælp til. Bl.a. blev der arbejdet

med: Opsøg, lægge (fremmed) spor, lære at orientere sig i

terrænet uden markeringer, lære at ”læse” sin hund, undgå

at styre, lade hunden arbejde selvstændigt, genstandsmotivation,

gode afslutninger. Terrænet vi gik i var udfordrende

og helt i top; løvskov, granskov, mos og lyng, krat og græs

- alt mere eller mindre fremkommeligt – vi fik kravlet over

og under træstammer, gennem brombærkrat, langs grævlingebo

og med afledning fra efterladenskaberne fra Mikkels

festmåltid.

Også på runderingsholdet var der fokus på opgavens enkelte

elementer: Instruktion af figurant, sende hunden af

sted, belønning, gø og mere gø, afslutning mm. Citat fra en

Arrangørerne

AF HeiDi fRöLicH (PeNNeN føRT Af JeSPeR BøNNeLyKKe)

Fra holdet bag Vandelkursus skal der lyde en stor tak til såvel

deltagere som instruktører. Jeres opbakning om kurset

har været stor og den positive stemning fantastisk dejlig.

Vi vil se tilbage på Vandelkursus 2009 med glæde.

I 2010 påtænker vi blandt andet at oprette et temahold

for uddannede trænere og instruktører. Tanken er at relativt

unge trænere, med et par års erfaring, gives mulighed

Vandel 2009 regnvejr ingen hindring. (Foto: Erika Steinbeck)

af deltagerne – og hun taler nok for hele holdet: ” Vi rykkede

virkeligt fra start til slut! Det er ikke lydighed, vi skal

træne, men derimod opgaver med udfordringer – det er lige

sagen! Jeg fik hunden op i drift, og det var en stor fornøjelse

at se, hvordan hun løste opgaverne. Flere af hundene havde

i begyndelsen ikke mod til at arbejde selvstændigt, men

de blev ”løftet”, og trænerne fik virkelig sat gang i hunde

med svag halsgivning.”

Feltsøg blev øvet et par gange, og stort set alle fik efter

ganske få forsøg deres hund ud og hente genstande på 50

m afstand. En enkelt formiddag med lydighed blev det også

til – og 2 kg apporten, som nogle hunde blev lidt overraskede

over, da de samlede den op første gang.

Vore hunde var trætte, da vi kom hjem, men der gik ikke

mange dage, før de var klar igen. En stor opfordring til arrangørerne:

Lad ”Nordisk” vil være fast punkt på vandelkursets

dagsorden fremover.

Og hvis ikke det er sagt før … så et kæmpe tak til de

mennesker, som bruger en masse tid på at arrangere en skøn,

skøn, skøn uge for os hundeførere! Det er jo ikke kun uge

28, der er tale om; kurset kræver et ganske omfattende forarbejde!

for at dygtiggøre sig på Vandelkursus. Vi vil fokusere på

den praktiske del, og hvorledes forskellige træningsmetoder

og -principper tilpasses den enkelte hund, samt forsøge

at inspirere temaholdet, ved at lade dem se forskellige

træneres tilgang til træning.

På gensyn i 2010.

NR. 4 • 2009

11


12

Dansk iPO-træner på

AF GiTTe ALBÆK BieLefeLDT

IPO træner og figurant Allan Maindal fra DcH Nivå var i november

2008 i Polen og holdt IPO kursus i den polske hovawart

klub. Turen var kommet i stand takket være Katharina Gaca

fra DcH Aabenraa, som selv har hovawart og er i tæt kontakt

med den polske klub og kender mange af medlemmerne. Det

var meningen, at Vivi Gilsager også skulle have været med som

træner, men da der ikke meldte sig så mange deltagere som forventet,

kunne Allan godt klare det selv. En lignende tur til Polen

fandt i øvrigt sted for et par år siden. Dengang var det Morten

Andersen fra Aabenraa, der var med som figurant og træner.

Katharina spurgte mig om jeg havde lyst til at komme med

og eventuelt skrive lidt om det i DcH Bladet. Og selvfølgelig

havde jeg det!

NR. 4 • 2009

udveksling i Polen

Katharina Gaca fra DcH Aabenraa oversætter Allan Maindals

gode råd. (Foto: Gitte Bielefeldt)

Vi var indkvarteret på et moderne hotel. Resten af deltagerne

boede på Hotel ODR (en slags vandrehjem). Torsdag og fredag

aften spiste vi også på Hotel ODR. Hotellet er bygget i den

kommunistiske periode og mindede mest af alt om et sygehus i

60’erne. Hygge var der ikke meget af. Ingen billeder på væggen,

heller ikke i undervisningslokalet. Spisesalen var gammeldags,

kold og kantineagtig med neonlys og personalet iklædt hvide

kitler, men maden var rigtig god og meget billig.

Kursus på polsk gods

Kurset bestod af tre dele: Motivation / samarbejde, figurantarbejde

(gruppe C) og sporarbejde. Allan tog sig af de to første

emner og på sporet underviste Maria Kuncewicz fra Frankrig.

Kurset varede fra torsdag den 5. november – lørdag den 7.

november 2008. Nogle af deltagerne havde været i gang med

sportræning hos Maria allerede fra om mandagen.

Kurset fandt sted i Kalsk ikke langt fra Zielona Gora i det

nordvestlige Polen. Vi trænede på en ridebane ved et kæmpestort

gods med 900 malkekøer og et stort hestestutteri. Vi havde

også mulighed for at benytte en ridehal til indendørs træning,

men den brugte vi kun den første aften.

Da Allan jo ikke kan tale Polsk og ikke alle deltagerne kunne

forventes at tale engelsk, fungerede Katharina som tolk alle

tre dage.

Alle forberedelser såsom annoncer, tilmeldinger og kontakt

foregik i samarbejde mellem Monika Marczyszyn, som står

for uddannelsen i klubben, men halvvejs igennem forberedelserne

måtte formanden for den polske Hovawart klub, Dorota

Mucha, overtage. Starten på kurset blev lidt kaotisk, fordi Dorota

måtte overtage styringen på så sent et tidspunkt.

Det var nogle lange, intensive dage. Undervisningen varede

fra kl. 8.00 morgen til ca. 21.00 aften, kun afbrudt af spisepauser.

Hovawarter

Vi ser ikke så mange hovawarter på træningspladserne herhjemme.

De er mere almindelige i Polen – også som brugshunde.

Hovawarten bliver brugt både som familiehund og som en alsidig

brugshund (der er specielle brugslinjer). Af natur er den ligevægtig

og godmodig, men besidder også forsvars- og kampdrift og en

tilpas hårdhed. Desuden er de gode sporhunde. Det er en selvsikker


Det var hårdt arbejde for Allan Maindal fra DcH Nivå at få nogle af

hundene i byttedrift. (Foto: Gitte Albæk Bielefeldt)

og robust hund med et godt temperament. Hovawarten er også en

god vagthund.

Forskelle i træningsmuligheder

Langt de fleste hundetræningsmuligheder i Polen er hos private

trænere og på private pladser. Kun kennelklubben i Polen er

landsdækkende med træning, og de har trods landets størrelse

heller ikke særlig mange træningssteder. Træningen foregår derfor

som oftest på private lånte eller lejede træningspladser. Den

polske kennelklub arrangerer dog landsdækkende konkurrencer

i FCI programmer. Foreninger som DcH kender man slet ikke.

Træner man IPO programmet i Polen, er det ganske almindeligt,

at man lejer en mere eller mindre god privat figurant.

Der deltog 15 hovawarter, tre schæfere og en schæferblanding.

Hundene var fra syv måneder og opefter. Et par af hundene

var toptrænede, andre var begyndere eller havde ikke trænet

i længere tid. Niveauet var altså meget forskelligt. Alle deltagerne

mente dog, at de trænede efter moderne og positive metoder.

Store forskelle i danske og polske

træningsmetoder

Det mest overraskende var faktisk, at næsten ingen af deltagerne

havde lært at arbejde med kontakt og motivation. Et par af

hundene kunne end ikke finde ud af at lege med deres menneske!

Nogle af hundene ville ikke have noget i munden og to var

bange for figuranten.

Den mest driftsforladte hund af dem alle hed endda Vlad

Dracula…

Den ene schæfer havde, foruden hundeføreren, også egen

træner og figurant med. De var kommet for at lære noget! De

spurgte meget og var meget motiverede for at lære nyt.

Ordentlig belønning havde hundeførerne heller ikke med

den første dag. De fleste havde nogle tørre, kedelige gnallinger

med i lommen. Så Allan gav dem derfor besked på at købe kylling

og pølser, så hundene kunne få en fornuftig løn for deres

arbejde.

Hundeførerne lærte at lege med deres hunde. (Foto: Gitte Albæk

Bielefeldt)

Det allerførste Allan tog fat på, var at få hundeførerne til at

belønne deres hund for at tage øjenkontakt. Allan går ind for

variabel belønning i træningen og hundene, der aldrig havde fået

mere end én godbid i belønning, blev helt overvældede af pludselig

at få mange for en god arbejdsindsats.

En anden stor opgave var at lære hundeførerne at bruge ord

korrekt (målbilledtræning). Mange af hundene kunne tydeligvis

ikke ordrerne og prøvede desperat at aflæse hundeførerens

kropssprog for at gætte, hvad de egentlig mente.

På grund af niveauforskellen på holdet blev træningen meget

individuel. En enkelt hundefører lærte sågar at klikke helt

fra bunden. Allan arbejder med en beundringsværdig ro og det

smittede af på hundeførerne. Mange af dem var meget nervøse

og stressede den første dag, men Allan formåede at få dem til at

arbejde roligt og fornuftigt med deres hunde.

Den anden aften blev der holdt teoriaften. Spørgelysten var

stor. Der blev især fokuseret på godbidder og brugen af disse,

men også byttedrift og figurantarbejde blev diskuteret livligt.

Nogle af deltagerne kunne godt tænke sig at komme til Danmark

og se IPO arbejde. Det bliver måske arrangeret ved lejlighed.

De vil også gerne have danske trænere til Polen igen.

NR. 4 • 2009

13


14

Farlige hunde!?

AF mAJA HANSeN FOTO eRiK HANSeN

Debatten går vældigt i medierne for tiden – og bestemt ikke uden

grund. I den seneste tid (inden for en periode på 1-2 uger) har aviserne

endnu engang bragt hændelser om muskelhundes overfald på

såvel mennesker som dyr: ”Dreng skambidt af hunde” – ”Gravhund

bidt ihjel af muskelhund” – ”Kamphund brækkede armen på pige”

- ”Bailey (golden retriever) angrebet af kamphund” – ”Muskelhunde

aflivet”…

Disse angreb af muskel-/kamphunde giver ikke så mærkeligt

dønninger i hele landet, og man ser nu også indlæg om, at ”Kamphunde

har ingen adgang i boligselskaber” og ”Rottweilere skræmmer

helt boligkvarter”. Og alt imens arbejder Justitsministeriets

Hundeudvalg, hvor også DcH er repræsenteret, med en delbetænkning,

der skal være klar inden udgangen af året, så politikerne kan

bruge den i lovgivningsarbejdet omkring en ny hundelov.

Derfor var der også stor søgning til et seminar om farlige hunde,

som Forlaget Tro-fast havde arrangeret søndag den 17. maj, hvor

ca. 100 tilhørere fra hundeverdenen var mødt op for at høre foredragene

af to adfærdsbehandlere og hundeinstruktører, Hanne Maria

Friborg og Irene Jarnved samt hundepsykolog Anders Hallgren.

Foredragene blev krydret med nogle indlæg af adfærdsbehandlerne

Isabella Andersen og Nina Amdi Carlsen, som fortalte om erfaringer

med deres egne hunde, henholdsvis af racen staffordshire bull

terrier og dogo argentino.

Kamphunde og muskelhunde,

hundeverdenens syndebukke?

Adfærdsbehandler og indehaver en hundeskolen Trofast, Hanne

Marie Friborg, fortalte, at hendes holdning til muskelhunde havde

rykket sig meget, og hun har nu fået et meget mere nuanceret syn

på dem. Især efter at hun selv er begyndt at træne hold kun med

muskelhunde, hvor det især er muskelhundeejerne, der egentlig har

behov for at få at vide, hvad der er, de har anskaffet sig, og hvordan

de skal arbejde med dem.

Anders Hallgren, Irene Jarnved og Hanne Maria Friborg

NR. 4 • 2009

Forskellen på kamp- og muskelhunde er, at en kamphund er avlet

til kamp med hunde eller andre dyr, hvor en muskelhund er blevet

brugt som vogter-, beskytter og vagthund. Kamphunden er ikke

avlet på egenskaber, men på evner. Kamphunde er meget, meget

modige hunde, som bliver ved med at kæmpe til de har vundet, for

at give op er lig med at dø.

Der er ingen tvivl om, at muskel- og kamphunde er meget dygtige

til det, de er lavet til. Problemet ligger også mere i den person,

der står i den anden ende af snoren. Ofte er det de forkerte personer,

der køber disse hunde, og de er ikke altid så dygtige til at håndtere

dem. Ejerne kan vi ikke ændre på, men vi kan give dem OP-

LYSNING.

Noget af det, Hanne Maria Friborg giver hundeførerne på sine

specielle muskelhold er: Viden om og forståelse for, hvad det er de

har mellem hænderne – at tage ansvar – og IKKE LUKKE DEM

UD I HUNDESKOVEN!! For selv om mange ejere af disse hunde

typisk siger, at ”den gør ikke noget”, så ved vi jo, at de laver små

hunde om til hakkekød, og de fleste hunde er som vi mennesker.

Der er nogen vi kan lide, og der er nogen vi ikke bryder os særlig

meget om…

Hundeførerne på Hanne Maria Friborgs muskelhundehold tager

træningen alvorligt. De arbejder godt, og de lærer hunden et

NEJ, når de passerer andre hunde. Grundstenen i træningen er kontakt/øjenkontakt,

så det trænes der rigtig meget på. Hun lærer sine

elever, at deres hunde nærmest skal syltes i kærlighed og respekt.

Der skal hverken ruskes, hænges eller trækkes i noget, og det duer

ikke at blive sur, gal og/eller ophidset.

Hanne Maria Friborg synes det er et stort problem, at disse hunde

ikke må komme på mange træningspladser. Det er jo netop disse

hunde og hundeførere, der har brug for at lære spillereglerne. Det

bedste for disse hunde ville være, at de kom på hold med alle mulige

andre hunde, for ellers lærer de jo ikke gensidigt at læse hinandens

hundesprog. Hvis en muskelhund efter seks måneders alderen

ikke har nogle at lege med, så kan de heller ikke fortsat udvikle

deres hundesprog; det er en livslang proces.


Hanne Maria Friborg mener ikke, at problemet med kamp- og muskelhunde

kan løses ved et forbud. Forbud gør det forbudte mere spændende

– og der vil i givet fald være andre hunde, der tager over, hvis vi

forbyder visse racer.

nye farlige hunderacer. Hvordan takler vi

det?

Det var temaet for det efterfølgende indlæg, som adfærdsbehandler

Irene Jarnved stod for. Irene forudså, at der kunne være nye hunderacer,

de vogtende hyrdehunde, på vej til Danmark. Hunde, som

kan give langt større problemer og skader, end det vi hidtil har set.

Der er endnu kun få registrerede eksemplarer af de vogtende hyrdehunde

i Danmark, man Irene har set en tendens på nettet, hvor

en pige ved navn Gitte eksempelvis stillede spørgsmål til, hvordan

man får fat i en kangal (en tyrkisk hyrdehund). Svaret fra Peter til

Gitte var: ”Jeg kunne også enormt godt tænke mig en kampvogn,

men de danske veje er bare ikke bygget til det”. – Det stiller unægtelig

tingene i perspektiv, for de danske hundeejere er heller ikke

klar til en kangal.

En kangal er en selvstændig arbejdende hyrdehund, der bruges

til at beskytte fåre- eller gedeflokke mod rovdyr eller tyveknægte.

Den kan blive op til 100 cm og veje op til 90 kg. Allerede som lille

hvalp sættes de vogtende hyrdehunde sammen med den flok, de

skal vogte. Når den er parat til at arbejde for alvor, bliver den vogter

for en flok får eller geder – og vel at bemærke går hunden og

flokken alene i et ofte svært tilgængeligt terræn. Den er avlet til at

passe på flokken og til at dræbe alle indtrængere, og den skelner

ikke mellem ven eller fjende, dyr eller menneske. Det uhyggelige

er, at den gør det uden en kommando – den gør bare det, den er

avlet til.

Foruden kangalen, består de vogtende hyrderacer af anatolsk

hyrdehund, maremma, ovtcharka, tornjak, pyreneerhund og tibetansk

mastiff. De har typisk en grå/hvid eller hvid pels og en del af

racerne har en ”uigennemtrængelig” pels, som beskytter dem mod

fx ulvebid. De går typisk midt i flokken, hvor de både har en bedre

oversigt og ikke så godt kan ses udefra, så de kan lade ulvene komme

tættere på. Og det er bestemt ikke deres hensigt at skræmme

ulve eller andre indtrængende væk, nej, de indtrængende skal uskadeliggøres/tilintetgøres.

Hvor de muskel- og kamphunde, vi kender herhjemme, er venlige

overfor mennesker, så er de vogtende hyrdehunde ikke venlige

overfor fremmede mennesker.

Irene Jarnved afsluttede sit indlæg således: ”Vi kan ikke forvente,

at hunden ændrer en nedarvet og selekteret personlighed, blot fordi vi

ændrer dens leveforhold. Lad dem blive i deres oprindelige miljø – for

deres egen og for vores skyld!”

Hvornår er en hund farlig, og hvem kan

vurdere det?

Det var overskriften på den svenske hundepsykolog Anders Hallgrens

indlæg. Han serverede som sædvanligt sit indlæg meget levende

og spækket med eksempler. Anders Hallgren sagde bl.a., at

hunde kan bedømmes uretfærdigt som farlige hunde. Han har f.

eks. behandlet tusindvis af hunde, men er aldrig blevet bidt af en

problemhund. Det er os/mennesket, som er den mest aggressive art

på jorden!

Anders Hallgren fulgte op på diskussionen om et forbud mod

specielle racer ved at spørge, hvem der skulle afgøre, hvilke hunde,

der er farlige. Skal det være Politiet, et Dyrepoliti, eller skal det være

en adfærdsbehandler? Alle har forskellige indgangsvinkler.

Det vigtige er, at finde årsagen til aggressionen, siger Anders

Hallgren, der krydrer udtalelsen med et eksempel, hvor en schæferhund

gør udfald mod et barn på to år. Det viste sig, at barnet kom

løbende i træsko og trådte på hunden, mens den lå og sov. – I den

tilfælde skal man træne barnet i at omgås hunden.

Også Anders Hallgren er enig i at straf af uønsket adfærd ikke

giver noget godt resultat. Han kender mange tilfælde, hvor hunde

er blevet testet som ”dårlig mentalitet”, men hvor hundene har levet

i 10-12 år bagefter ved målrettet positiv træning.

De hyppigste årsager til aggression er: Hård behandling og/eller nedsat

funktion af sanserne. Det har vist sig, at nedsat syn, hørelse, smerte

og sygdom udgør 90% af alle tilfældene.

Anders Hallgrens bud på moderne adfærdsændring er: Analyse

af bagvedliggende årsager, udbedring/ændring af årsagerne og etisk

træning.

Debat

Efter indlæggene var der en paneldebat, om hvordan vi i det offentlige

rum kan håndtere dette problem, og hvad kan vi gøre for at vi

alle er trygge ved at færdes i vores samfund. Deltagerne havde her

rig mulighed for at stille spørgsmål, komme med kommentarer og

dele erfaringer og gode råd om kamp- og muskelhunde med andre.

Der var en meget livlig debat, hvoraf jeg blot vil uddrage enkelte

spørgsmål og svar/kommentarer.

Spørgsmål: ”Jeg har svært ved at læse hundene, hvordan kan jeg

undgå konflikter – hvad er deres sprog?” – Svar: ”Hvis deres intentioner

ikke er gode, så holder de op med at vise signaler. Det kan

være det første tegn på, at de vil overfalde. Venlige kamphunde har

nøjagtigt de samme signaler som andre hunde.”

Spørgsmål: ”Skal vi med ”almindelige” hunde holde os fra offentlige

steder (parker/hundeskove)?” – Svar: ”Gå ind i politik for

at påvirke! Der kunne måske komme et oplæg fra muskelhundeejere,

så det ikke altid er dem, der skal stå for skud.”

Kommentarer: ”Bøger om hunderacer lyver – de (muskelhundene)

er alle søde og rare. Der står ikke: ”Vær klar over, at du aldrig

vil kunne gå uden snor med den efter kønsmodningen”.” - ”Det

er dyrt af gå på kursus. Det er ofte unge mennesker, der køber disse

hunde (og ofte på rastepladser), hvordan når vi disse hundeejere?”

– ”Hvorfor anskaffe sig en hund, der er avlet til vildsvinejagt,

hvis man ikke er vildsvineavler. Hvorfor en kvægvogterhund, når

man ikke er kvægavler? Jeg forstår det ikke!” – ”Hvorfor sælger en

etableret hundekennel/opdrætter en amstaff til en 17-18-årig, der

ikke kan se konsekvenserne?”

Irene Jarnvig sagde, at det er forkert at kræve, at trænerne skal

tage disse hunde (muskelhunde), når de ikke er trygge ved dem. De

bør trænes, men hvorfor lavet man ikke et netværk mellem disse

hundeejere, når der er ca. 20.000 muskelhunde i Danmark. Dette

budskab blev tilsyneladende opfattet positivt, for der var i hvert fald

nogle, som fik hinandens mailadresse.

Strategisk formand i DcH og medlem af Justitsministeriets hundeudvalg,

John Bermann, tilbød på vegne af Danmarks civile Hundeførerforening,

et åbent samarbejde med muskelhundeejere/opdrættere for

at få løst problemet med uddannelse og træning bedst muligt.

Resultatet af dagens veltilrettelagte og vellykkede seminar var

mange konstruktive forslag, mange gode kontakter og så var en del

forhåbentligt blevet lidt klogere på området ”farlige hunde”…

NR. 4 • 2009

15


DcH ungdom

DcH’s Ungdomslejr 2009

med fortællinger fra de unge deltagere og en ung leder

charlotte Rønnest, medlem af DcH’s ungdomsudvalg og instruktør på ungdomslejren,

havde på DcH Bladets opfordring bedt de unge deltagere fortælle om deres oplevelser

på dette års ungdomslejr, som fandt sted i perioden 28. juni – 3. juli i Skallebøllecentret

på fyn. På ungdomslejren er de unge mennesker opdelt i grupper efter alder, og sammen

bor de i små teltlejre (en deltager og en hund i hvert telt) i en lille uges tid.

16 NR. 4 • 2009

Rød gruppe – 16-17 år

(søndag)

At være på hundelejr med DcH er bare en af de

fedeste ting, man kan foretage sig i sommerferien.

Man får både lov til at have en masse kvalitetstid

med sin hund og hænge ud med nye,

såvel som gamle venner. Der er bl.a. derfor vi er

en del, som kommer igen år efter år.

Det er en super tid og man får lov at nyde

samværet, der skabes mellem unge glade mennesker.

Nogle af de mange ting, som vi kommer

igennem i løbet af ugen er: Et stjerneløb, som

ryster gruppen sammen på en rigtig god måde.

Netop derfor er det en aktivitet, vi laver den første

aften på lejren. Ellers får vi lov til at tage en

tur på agilitybanen, samt hive vores leder med

i skoven.

Alt i alt får man bare nogle super fede oplevelser,

og så er det jo bare helt vidunderligt, at

man på samme tid kan have sin bedste ven ved

sin side.

Tak for endnu et fedt år!

Grøn gruppe – 15-16 år (mandag)

Hej! – Vi er grøn gruppe på DcH’s ungdomslejr 2009. Vi

er ni personer med hver vores hund. Der er hele fire drenge

i vores gruppe, og det er specielt, der er nemlig ikke er

ret mange drenge med på lejren.

Det er mandag, så vi kender ikke hinanden ret godt endnu,

men vi er nogle stykker, der kender hinanden fra de andre

år. De nye synes der er blevet taget godt imod dem.

Indtil videre har vi været på stjerneløb, leget med forskellige

former for legetøj, klikkertrænet, trænet tricks og ba-

Formanden for

ungdomsudvalget, Olav

Møller, byder de unge

velkommen. (Foto: Erik

Hansen)

De unge deltagere, som her endnu virker lidt betuttede, ses her ved

åbningsceremonien sammen med deres hunde og familier. (Foto:

Erik Hansen)

lance og gåture i slap line sammen med vores hund. Vi har

også bare ligget i lejren og hyggesnakket og vi har fået noget

rigtig dejlig mad.

Vi glæder os til i aften, der skal vi på agilitybanen, så vi

har nok nogle rigtig trætte hunde, når vi går i seng i aften.

Når vi tager hjem på fredag håber vi at vi har lært nogle

dygtige mennesker endnu bedre at kende, - og selvfølgelig

også haft en fantastisk uge sammen med vores hunde!


Blå gruppe – 14-15 år (tirsdag)

Hej! – Dagen startede med at vi hørte Charlottes stemme.

Hun gik rundt fra telt til telt og sagde: ”Godmorgen er du

vågen, godmorgen er du vågen, godmorgen er du vågen…”.

Vi spiste morgenmad og gik i skoven. Her lavede vi godbidstræer,

fik hunden til at gå balance på træstammer, og vi

gemte os, så hunden skulle finde os. Så gik vi hjem og spi-

Orange gruppe – 13-14 år (onsdag)

Det er onsdag aften og vi skal op og have lagkage med turkis

glasur! Vi kan lige nå at fortælle, hvad vi har lavet i dag.

Vi sætter kurs mod morgenmaden, mens hundene laver deres

nødvendigheder og vi med suk og utålmodighed ”gør rent”

efter dem. Midt i morgenmaden dukker, i hvert fald i hundenes

øjne, en fremmed op. I vores øjne er det hundefotografen

fra ”Vi med hund”. Vi liver lidt op fra vores ”dagdrømmeri”,

da alle 56 børn skal stilles op til fotografering. Så fortsætter vi

til skoven, hvor vi brænder hundenes energi af ved at gemme

os. Vi kalder på vores hunde, hvor de derefter med næsen i vejret

og raketfart finder os.

Turkis gruppe – 12-13 år (torsdag)

Morgenen startede med dejlig morgenmad, som kokkene

på lejren havde lavet. Da vi kom op i vores lejr, skulle vi

morgenhyle. Bagefter øvede vi os på opvisningsprogrammet,

som vi skulle vise for alle de andre på lejren om aftenen, og

for forældrene om fredagen.

Da vi skulle øve, ville hundene næsten ikke lave noget,

da det var så brændende varmt, så man kunne blive helt dårlig,

hvilket der også var en i gruppen, der blev.

Til frokost fik vi en masse lækker mad, bagefter kom vi

en tur i hyggekrogen, hvor man kan lave halsbånd, liner og

meget mere.

Lyserød gruppe – 13-14 år (fredag)

Vi blev vækket kl. 7. Nogle gik ned til morgenmad, andre

begyndte så småt at pakke. Klokken 9 lavede vi morgenhyl

med hundene, det var det sidste for i år.

Bagefter tog vi hundene med i indhegningen, hvor de legede

sammen to og to. Efter det øvede vi tricks, som vi skulle

bruge til opvisning i aften. Alle hundene skulle lære at

bukke, og nogle individuelle tricks. Vi fik pålægsbord til

ste frokost. Da vi var færdige med at spise, lavede vi forskellige

lege og aktiviteter med vores hunde. Så var der kage, og

derefter tid til at øve revy. Herefter skulle vi spise, og så gik

vi i hyggekrogen. Heldigvis var der blevet købt is til hele lejren,

så en is blev det også til efter en varm dag.

Da vi kommer tilbage, er der saftevandspause. Så er der frokost

og efter det, får vi besøg af en tolder, som fortæller os om

sit arbejde som hundefører med sin sorte labradorhund Fie.

Hun er trænet til at finde stoffer ved hjælp af sin næse. Han

(Red.: Svend-Erik Vedel Olsen, narkohundefører hos SKAT, Region

Midt- og Sydsjælland, Køge) har været hundefører ved toldvæsnet

i over 18 år, og i den periode har han haft tre hunde.

Desværre skal vi tage det sure med det søde, og rense toiletterne…

Men BANG, snavset er væk!

Så er der pause, og nogle timer senere sidder vi og skriver

ved spisebordet og venter på vores lagkage, mums!

Før aftensmaden var vi nede og lege i vand sammen med

hundene, fordi det var så varmt. Vandet var stillet op på en

græsmark tæt på vores lejr, de fleste hunde synes det var SÅ

dejligt at blive kølet ned.

Efter aftensmanden skulle vi lave vores opvisning og det

gik fint. De andre grupper lavede forskellige sjove tricks og

hundeskuespil, de var også rigtig gode. En hund havde lært

at gø til en speciel sang, som en af lederne spillede guitar til.

Til slut fik vi jordbær med fløde, det var rigtig lækkert. Vi

fik lov til at være oppe til kl. 23, men det blev vist nok lidt

senere.

middag og nogle ris. Nu har vi pause og skal snart lave hundemassage.

Kl. 16 kommer forældrene og de skal se vores

opvisning. Derefter siger vi farvel til hinanden og tager hjem.

Vi får også trøjer, dem vil vi skrive ”autografer” på.

Det har været nogle gode og spændende dage, som vi vil

kunne tænke tilbage på som et godt minde.


NR. 4 • 2009

DcH ungdom 17


DcH ungdom

18 NR. 4 • 2009

Fra lederbarn til leder

Mit navn er Malene Møller, jeg er 18 år og har, i år, for

første gang deltaget på DcH’s ungdomslejr, vel og mærke

som leder. De tre foregående år har jeg deltaget på lejren

som ”lederbarn”, det vil altså sige, at min far, Olav

Møller, samtidig har været med som leder. Jeg har i disse

tre år nydt at være med på lejren, og det har min hund

uden tvivl også. I år havde jeg mod på mere, og da ungdomslejrens

lederstab spurgte, om jeg kunne tænke mig

at deltage som leder, meddelte jeg at det ville jeg meget

gerne.

Tiden gik og pludselig oprandt dagen, hvor vi skulle

på lejr, så lørdag i uge 26 drog vi af sted mod Fyn, nærmere

bestemt til Skallebøllecentret ved Vissenbjerg. Alle

børnene og deres hunde ankommer søndag eftermiddag,

men lederne mødes altid lørdag aften for at snakke nogle

forskellige ting igennem. Eftersom jeg før har deltaget

som lederbarn, har jeg altid været vant til at ankomme

lørdag, så det var ikke her forandringen lå, den lå derimod

i det møde, lederne altid holder lørdag aften. Jeg

har de tidligere år været til stede, men jeg har aldrig før

rent faktisk været nødt til at høre efter!

Jeg stod, sammen med mine to fantastiske medledere,

Trine og Rebekka, i spidsen for lyserød gruppe. Til

trods for at jeg som leder er uerfaren, fik jeg lov til at have

stor indflydelse og få del i det ansvar, som hviler på en

leders skuldre, på lige fod med mine to medledere. Det

er jeg meget taknemmelig for. Hele lejren igennem har

det både været lidt underligt, men samtidig meget spændende

at stå på den anden side og være leder på lejren i

år, i stedet for deltager med egen hund.

En af de største forandringer og udfordringer har været,

at jeg nu selv skulle give træningstips, gode fif og råd

til deltagerne, i stedet for kun at modtage disse fra lederne.

Jeg har også fået øjnene op for, hvor stor en indsats,

det kræver fra ledernes side, for at få en ungdomslejr som

denne til at fungere optimalt. Her tænker jeg eksempelvis

på godbidder. Som deltager på lejren har man nok en

fornemmelse af, at lejren kræver mange godbidder, da de

er mange hunde med. Men hvor mange godbidder, det

rent faktisk drejer sig om, det har man intet begreb om,

før man selv har siddet og været med til at skære dem!

Noget der til gengæld ikke har forandret sig er det sammenhold

der, i løbet af lejrens seks dage, opstår i en gruppe,

dette involverer nemlig såvel deltagerne med deres

hunde, som lederne. Dette specielle sammenhold og følelsen

af at være en gruppe er med til at udvikle venskaber,

ikke blot deltagerne imellem og lederne imellem,

men på kryds og tværs af alle på lejren.

DcH’s Ungdomslejr er en fantastisk oplevelse, hvad

enten man som barn deltager med sin hund, eller man

deltager som leder. Man får lyst til at være med igen. Uanset

hvad, så kommer jeg i hvert fald igen til næste år.

Sponsorgaver til DcH’s ungdomslejr

Ved åbningen af DcH’s ungdomslejr uddelte landsforeningens hovedbestyrelse deres gave til

samtlige deltagere og frivillige ledere. Dette års gave bestod af en DcH mulepose, som indeholdt

alt muligt godt til hund og hundefører, så som 1,5 kg Arion hundefoder, to poser godbidder,

fire pakker snacks, et Arion håndklæde, en Arion cap, to foderskåle, to liner, et refleks

halsbånd, bladet ”Vi med Hund”, to apporter og en Arion gufpose. Alt sammen til en værdi af

mere end 500 kr.

Charlotte Rønnest, medlem af ungdomsudvalget og instruktør på ungdomslejren, i den flotte

dragt, som alle lederne/instruktørerne fik sponsoreret af Arion. (Foto: Erik Hansen)

Nogle af de unge mennesker viser, hvad de og deres hunde har

lært ved den afsluttende opvisning for forældre og søskende.

(Foto: Jeanette Møller Jørgensen)


netdyredoktoren


20

DcH’s DM i Vejen

den 26.-27. september 2009

DcH-Vejen byder i samarbejde med DcH-Rødding velkommen

til DcH´s DM 2009.

Klubbernes medlemmer arbejder i øjeblikket på højtryk for

at sikre, at dette DM vil blive en rigtig god oplevelse for alle de

hundeførere, der er dygtige nok til at kvalificere sig, samt sikre

en positiv oplevelse for alle de tilskuere, som vi naturligvis håber,

vil komme og heppe og blive inspireret.

Vi har været så heldige at få lov at låne Vejen Idrætscenter

med deres omkringliggende arealer. På den måde kan samtlige

aktiviteter afvikles inden for samme lille område, hvilket giver

mulighed for, at alle deltagere og tilskuere får et indblik i samtlige

discipliner ved danmarksmesterskaberne.

For alle de hundeførere, som kvalificerer sig og for alle de interesserede

tilskuere, vil der være flere vigtige informationer at

hente i nedenstående.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at der er lavet en DM

hjemmeside, hvor du kan følge med i planlægningen. Kik forbi

på www.dchdm.dk

Information

Adressen for dette års DM er: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej

1, 6600 Vejen.

Parkeringsområderne ligger umiddelbart op af konkurrenceområdet,

og det vil være muligt at køre næsten op til banerne

og læsse telte og udstyr af. Bilerne skal dog flyttes i samme øjeblik,

som de er læsset af, for ikke at skabe flaskehalse i området.

Alle vil blive tildelt en parkeringsplads, som man skal benytte

hele weekenden. Dette er for at undgå unødig leden efter parkeringspladser,

for at skabe bedre overblik for holdlederne samt

lette afgang til spor-, runderings- og feltarealerne samt hjemkomst

fra disse.

Parkeringsoversigt kan ses på hjemmesiden.

Indskrivning vil foregå ved Vejen Idrætscenter. Ved forsinkelse:

Kontakt Berit Ehlers, tlf. nr. 2382 1733.

Bestilling af forplejning

NR. 4 • 2009

Antal Pris pr. kuvert Total

Kammeratskabsaften 160,00

Morgenmad lørdag 60,00

Morgenmad søndag 60,00

I alt

Bestilt af deltager nr.: Klasse:

Navn:

Der er sørget for, at der både lørdag og søndag er rigeligt med

mad og drikke at købe på området, og der vil være flere boder

med salg af alt tænkeligt hundeudstyr.

Tidsplan

Lørdag:

09.00-10.30 Morgenmad

09.00-10.15 Registrering af deltagere

10.15-10.30 Opstilling til indmarch (hundefører uden

hund) kredsvis

11.00-11.30 Åbning af DM ved DcH´s strategiske formand

og borgmesteren

11.30-12.00 Orientering af hundeførere ved klasselederne

12.00-17.00 Konkurrencen afvikles

12.00-13.00 VIP frokost

19.00-22.30 Kammeratskabsaften

Søndag:

06.30-08.30 Morgenmad

07.30-12.00 Konkurrencen afvikles

12.00-13.00 Frokost dommere m.fl.

13.15-13.45 Opvisning ved DcH-Koldings ungdomshold

13.45-14.15 Opstilling, klargøring til indmarch

14.15-15.30 Indmarch og afslutning af DM 2009

Kørselsvejledning

Hvis du kommer fra motorvej E20: Drej af ved afkørsel 68 Vejen,

drej ind mod Vejen og følg Asbovej igennem to rundkørsler.

Tag 2. afkørsel og fortsæt af Boulevarden og drej til højre ad

Petersmindevej. Herfra vil der være skilte til de forskellige parkeringsarealer.


Fotoet er taget af Erik Hansen ved et tidligere DM.

Kammeratskabsaften og forplejning

Kammeratskabsaftenen foregår i Vejen Idrætscenter.

I år består menuen af:

- Dampet laks med dildcreme og asparges, brød og smør.

- Hakkebøf med rodfrugtpande, stegte kartofler, bønnesalat og

tomatsauce.

- Æbletærte med creme

Prisen for hele denne herlighed er holdt nede på 160 kr. – Der

kan købes øl, vin og vand til maden.

Der vil være mulighed for at bestille morgenmad lørdag til

en pris af 60 kr. og søndag til en pris af 60 kr.

Tilmelding sendes pr. mail til: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej

1, 6600 Vejen, mail: post@vejenic.dk

Bestillingen skal være modtaget senest den 20. september.

Betaling senest 20. september til bank: Reg. nr. 3737 – konto

nr. 3737053075. Tilmelding er først bindende ved betaling.

Øvrig forplejning vil blive solgt rundt på konkurrencepladsen

hele weekenden.

Madbilletter udleveres i forbindelse med indskrivning.

Overnatning

Konkurrencen afvikles sædvanen tro over to dage, og der vil derfor

i langt de flestes tilfælde være behov for overnatning.

Vi har sørget for en lokal løsning, der byder på primitiv camping

ved Vejen Idrætscenter, som er tæt på konkurrencearealerne.

- Pris 65 kr. pr. person + strøm 25 kr. pr. enhed (campingvogn,

autocamper eller telt).

Campingpladsen bookes ved Vejen Idrætscenter, pr. mail:

post@vejenic.dk eller pr. tlf. nr. 7536 0500. - Der kan ikke bruges

online booking til denne weekend.

Der er også overnatningsmuligheder for deltagere på:

· Vejen Idrætscenter, Sportellet, Petersmindevej 1, 6600

Vejen, mail: post@vejenic.dk, tlf. 7536 0500, www.vejenic.dk

· Hotel Vejen Gæstgivergård, Fr. d. 7’ Gade 15, 6600 Vejen,

tlf. 7536 0045, www.vejengaestgivergaard.dk

· Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen, tlf.

7536 0721, www.skibelundkrat.dk

Derudover er der mulighed for overnatning på følgende campingpladser,

der ligger inden for en radius af 35 km:

· Foldingbro Camping, Kongeåvej 1, 6650 Brørup, tlf.

7538 1078, www.foldingbro.dk

· Kongeå Camping, Bækvej 39, Villebøl, 6760 Ribe, tlf.

7543 7104, www.kongeaacamping.dk

· Riberhøj Familiepark, Ribevej 34, Bobøl, 6683 Føvling,

tlf. 7539 8532, www.ribehoej.dk

· Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 Ribe, tlf. 7541 0777,

www.ribecamping.dk

· Jels Sø Camping, Søvej 32, Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455

2238, www.jelscamping.dk

· Jels Motel og Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding,

tlf. 7455 2869, www.jels-ms.dk

Yderligere oplysninger og informationer finder I på www.

dchdm.dk. Information til alle hundeførere, der har kvalificeret

sig, vil blive sendt ud, når de sidste kvalifikationsstævner/konkurrencer

er afviklet. Vi glæder os til at se jer i september.

Med venlig hilsen

DM-arrangørerne

NR. 4 • 2009

21


ARION

Hundefoder

Et komplet kostprogram tilpasset hver

fase i din hunds liv.

• Minimum optagelighed på 83%.

• Indeholder mindst

30% lam eller kylling.

• Ingen anvendelse af sojaprotein.

• Omega 3 & 6 fedtsyrer.

• Altid fuld smags- og

tilfredshedsgaranti

• Ingen tilsætningsstoffer

Få altid hver 7. sæk gratis.

Premiumfoder fra

392,-

Hver 7. sæk gratis

Find nærmeste forhandler på www.arion-premium.dk

175x267 mm DCH 22 september 2008.indd 1 22/09/08 8:14:11


Foto: Jeanette Møller Jørgensen

KvaLiFiceRinG aF

eftersøgningshunde

i KReDS 5

AF JeANeTTe møLLeR JøRGeNSeN

”Det skal være sjovt!” Det var udgangspunktet da fire personer

fra kreds 5, Fyn gik i gang med at udvikle et forløb til kvalificering

af hunde og ikke mindst deres førere til det nye eftersøgningskorps

i DcH.

I de mørke vintermåneder satte Leif Strøh-Larsen og Arne

Honore fra kredsens uddannelsesudvalg sig sammen med dommerne

Flemming Aalund og Johnny Voss, der skulle være instruktører

på kvalificeringsforløbet. Resultatet blev et forløb bestående

af otte obligatoriske moduler foruden et tilbudsmodul

i Odense Brandvæsens Ruinby.

Modulerne blev tilrettelagt ud fra aspekter som positiv indlæring,

succesoplevelser, samarbejde flere hunde imellem, stigende

sværhedsgrader mht. både underlag og genstande etc. Der

er ikke noget krav til formen, da det vigtigste er, at genstandene

findes, således er det f.eks. tilladt at hunden markerer ved

halsgivning.

Grethe Pedersen med Jenna, DcH

Svendborg:

”Da DcH søgte efter eftersøgningshunde var jeg ikke med, da

jeg ikke følte, at min schæferhund og jeg var gode nok til dette.

Så oprettede Kreds Fyn en uddannelse af eftersøgningshunde,

som jeg syntes lød rigtigt spændende, så vi tilmeldte os denne.

Det har vi så i hvert fald ikke fortrudt. Det har været utroligt

spændende og inspirerende at arbejde med sin hund på en

helt anden måde end i DcH programmet. Først skulle vi lære

vores hunde at bære leddelte metalgenstande eller markere disse.

Det krævede da nok noget træning med gamle ure, mobiltelefoner,

smykker og helt ned til mønter. Så skulle vi finde genstande

i skov og på strand, og det var da helt utroligt hvad vores

hunde kunne blot med lidt træning.

Vi fik også et meget inspirerende kursus af en erfaren politimand,

også dette var meget spændende og lærerigt.

Vi er nu registreret som eftersøgningshund takket være et inspirerende

og lærerigt kursus i, hvordan man bedst muligt takler

en opgave, så alle bliver tilfredse og vi løser opgaven bedst

muligt.”

lennart Hummel med eycky, DcH ringe:

”Vi mødtes ved Marienlyst-skoven kl. 9, her havde vores instruktører

allerede lavet nogle felter med forskellige genstande. Vi

blev delt op i fire hold og fik hver ti minutter til at finde de udlagte

genstande. Derefter fik vi nogle mønter som vi lagde ud

på en stor græsplæne, og så skulle vores hunde finde dem ved at

NR. 4 • 2009


23


24


Fra en træningssituation. (Foto: Jeanette Møller Jørgensen)

samle dem op eller påvise dem. Der var også en stor beachvolleybane,

hvor vi gemte mønterne i sandet – dette var en stor udfordring

for både hundene og deres ejere.

Vi holdt en lille pause, hvor vi fik en kop kaffe og hundene

fik samlet energi. Nu lagde vi mønterne i skovkanten, hvor hundene

så skulle finde dem, imens instruktørerne udlagde nogle

nye genstande i felter i selve skoven. I disse felter havde de lagt

meget små genstande så som øreringe, armbånd, ure, høreapparat

og nøgler. Men det gik faktisk meget godt for alle hundene

på trods af, at de fleste var ved at være tappet for energi. Så var

dette træningsmodul færdigt og vi glædede os allerede til næste

modul, hvor hundene bl.a. skulle prøve at søge i felter, hvor der

også var andre hunde, der arbejdede.

Efter et modul med eftersøgning på stranden ved Kerteminde

var vi atter tilbage i Marienlyst-skoven, hvor der igen var lagt

mange genstande ud i et stort felt. Vi blev delt op i hold med to

på hver og så skulle to hunde arbejde i feltet på samme tid og

hver finde fire genstande. Når genstandene var fundet, blev to

nye hunde sat i gang. Jeg tror vi alle var spændte på, hvordan

NR. 4 • 2009

hundene reagerede/arbejdede, når der var en anden hund lige

ved siden af, men det viste sig faktisk slet ikke at være noget problem!

Selvom hundene flere gange var meget tæt på hinanden

(1-2 meter) arbejdede de intenst videre uden at tage notits af

hunden ved siden af. Det var rigtig interessant at se hundene arbejdede

så godt sammen med deres fører.

Så blev vi igen delt op i hold af tre til fire hunde, hvor vi på

skift skulle afsøge flere felter, hvor der var lagt smykker, ure,

mønter og andre små genstande. Nogle af genstandene lå på

skovbunden, andre lå på/ved træstubbe og grene, mens nogle

genstande var hængt op på en gren. Hundene arbejdede intenst

med opgaven og næsen kom hurtigt op i vejret, når de fik fært

af de genstande, der var hængt op i grenene. Det var tydeligvis

noget der trættede hundene meget, min egen hund var i hvert

fald træt, når den havde været med på eftersøgningstræning.

Begge disse moduler var rigtig spændende og meget lærerige

for os alle.

lillian nielsen med Sidse, DcH

Kerteminde:

”Vi mødtes lørdag den 18. april, en dejlig forårsmorgen på Nordstranden

i Kerteminde. Da jeg kom, var vores energiske instruktører

allerede i gang med at lave felter og lægge genstande ud.

Felterne var ca. 35 x 50 skridt og bredte sig over både sand og

sivgræs. Genstandene var meget forskellige fra golfkugler, mobiltelefoner,

ure, lightere og nøgler. Det var helt sikkert sværest

for hundene at søge i sandet.

Min hund fandt hurtigt en golfkugle i sandet, men tabte den

og da hun ville samle op igen, var den væk. Jeg stod lige ved siden

af og hunden begyndte at grave i sandet – til sidst hjalp både

jeg og en instruktør med at grave, men væk var den. Vi stoppede

lidt med det og Sidse fandt de andre ting, men blev ved med

at vise, at der lå noget i sandet, men vi fandt golfkuglen aldrig

igen. Der SKAL man som eftersøgningshundefører glemme regler

for frit søg og bare skynde sig at samle en genstand op, hvis

hunden taber den og ikke blot vente på, at hunden samler den

op igen.

Efter dette feltsøg blev vi delt op i tre hold og fik et stykke

strand på ca. 60 x 200 skridt, hvor alle tre hold skulle arbejde

sammen om at finde 15 genstande. Vores instruktører ville ikke

se os, før vi var tilbage med alle genstandene. Vi måtte selv snakke

om, hvordan vi ville løse opgaven. Vores hold blev enige om

at dele de 60 skridt op i tre dele – vi satte pinde og så måtte hvert

hold selv finde ud af at rykke fremad, når vi mente stykket var

afsøgt. Vi startede med at sætte pinde ca. 40 skridt fremme, så

én startede i et felt på ca. 20 x 40 skridt. Efter noget tid fandt vi

ud af, at to af vores hunde godt kunne arbejde sammen i feltet

og så gik det jo lidt stærkere. Vi kommunikerede hele tiden med

de andre hold, så vi vidste hvor mange genstande, der var fundet.

Efter ca. 20 minutter havde vi tilsammen fundet 15 genstande

og vi gik stolte tilbage, men ak og ve! To af genstande var

ikke udlagt af vores instruktører, så vi måtte på den igen og finde

de to sidste, hvilket heldigvis også lykkedes.

Det var rigtigt spændende at være sammen om at løse en opgave

og se hvor godt vores hunde arbejdede, selvom der var andre

hunde lige ved siden af. Et rigtig spændende og lærerigt modul

– god opfindsomhed hos vores dygtige instruktører. Vi sluttede

af med en velfortjent kold øl på terrassen i klubhuset i Kerteminde.”


Torben Bak Pedersen med Cille, DcH

Brenderup:

”Her er hvordan jeg oplevede modul 3. Vi skulle mødes lørdag

morgen i Nyborg, nærmere bestemt Grønhave strand. Efter en

kop af den medbragte kaffe, blev vi alle orienteret om dagens

program, som til vores overraskelse lød på, at der dagen forinden

var udlagt en masse forskellige genstande. Jeg så rundt på

de andre kursister for at se, hvordan de modtog den nyhed. Vores

instruktører fortalte, at de var udlagt i et højt græsbevokset

område og samtidig har de nok også stået og aflæst vore ansigter.

”Rolig, det skal nok gå”, sagde Jonny Voss - vi VAR blevet

aflæst. Vi gik alle sammen ned til stedet med de gemte genstande,

som vores hunde skulle lede efter enkeltvis. Personligt var

jeg noget overrasket over at det gik så godt, der var ikke den

hund som ikke fandt en genstand, som var alt lige fra en lille

kniv, nøgler, til et par briller osv. Det var spændene at stå og se

på, når de andre var inde, man kunne endda høre hundens næser

arbejde, når de var i gang.

Så var turen kommet til stranden, der var ikke en decideret

badestrand, da der var massevis af sten, nogen på størrelse med

en knytnæve. Også her havde instruktørerne gjort det en del

sværere, da de bl.a. havde gemt golfkugler mellem stenene. Genstandene

var lagt ud af hundeførere fra DcH Østfyn, der var på

besøg for at se, hvad vi lavede. Da hver især var færdig, gik vi op

på strandstien for at søge efter øreringe, hørerapparater, fingerring

og en mønt.

Endnu en spændende kursusdag var nået sin ende og vi kunne

tage hjem med en masse ny viden, vi kunne arbejde videre

med og ikke mindst nogen godt trætte hunde.

Fra mig af skal der lyde en stor tak til Arne, Johnny, Flemming

og Leif for et inspirerende kursusforløb.”

Ulla Melchior med Santos, DcH Odense:

”Vores sidste modul foregik på arealerne ved DcH Odense. Her

blev vi bedt om at lægge vores bilnøgler i en plasticpose og aflevere

dem! Da var det så lige man tænkte: ”Hm… heldigvis stoler

jeg på min hund!”

En tæt bevokset lille skov blev delt i to, hvert på et område

bestående af 40 x 100 skridt. I hvert felt blev der udlagt fem genstande

– her iblandt egne bilnøgler selvfølgelig. Desuden genstande

som kamera, mobil, briller og andre mindre genstande.

Ja, så var det ”bare” at finde de fem genstande. Og ret hurtigt

gik der jo lidt sport i at gøre dette på kortest mulig tid – det kom

dog til at stå hundeføreren dyrt.

Ud af de 12 kursister, var der kun én der måtte tage bussen

hjem! Han skylder stadig en ”kvaje-bajer”…

Eftersom det var det sidste modul, blev vi hurtigt enige om

at mødes et par gange om året til fællestræning. Det bliver nemlig

svært at undvære undervisningen og fællesskabet.

Deltagelsen i dette kursus har været en hunde-oplevelse af de

bedre! Et meget veltilrettelagt kursus, så stor ros til arrangørerne

og instruktørerne for deres entusiasme, kompetencer og planlægning!”

Stemningsbillede fra sidste modul – ”eksamen” – på

kvalifikationsforløbet, hvor hundene skulle genfinde

ejernes bilnøgler for at de kunne køre hjem igen.

(Foto: Jeanette Møller Jørgensen)

Jenny Aalund med rikke, DcH Vestfyn:

”Jeg føler, der er gjort et stort stykke arbejde af gode instruktører

for at gøre det så godt som muligt for hunde og hundeførere.

Det har været kompetente kredsinstruktører samt rigtig gode

hjælpere.

Eftersøgningen er sket med forskellige genstande både store

og små, som har ligget i både én og to dage, foruden forskellige

lokaliteter, så som skov, strand og endda en tur i Ruinbyen. Vi

har også haft en instruktør fra politiet, som fortalte om hundens

egenskaber og vigtigheden af arbejdsglæde - ikke mindst hundeførerens!

Vi har i alt gennemgået otte moduler af ca. fire timers varighed.

Så jeg håber at komme på nogle spændende opgaver, da jeg

føler, vi er blevet godt rustet til at udføre eftersøgningsopgaver.”

resultatet

Resultatet af de fire herrers vinterarbejde er således, at kredsen

ikke længere er en hvid plet på Danmarkskortet mht. DcH’s Eftersøgningstjeneste.

Alle de 12 tilmeldte til kvalificeringsforløbet

bestod nemlig. Så nu kan fynske borgere, der taber genstande

i terrænet, også få hurtig og lokal hjælp fra kvalificerede DcHhundeførere.

Hvis du har lyst til at vide mere om kvalificeringsforløbet kan

du kontakte Arne Honore, der sidder i Uddannelsesudvalget for

Kreds 5, via mail: arne.honore@gmail.com.

Sidder du allerede nu og har tabt noget af værdi, kan du ringe

på tlf. 75 65 65 37 eller 25 38 51 98. DcH vil så forsøge at

finde den eftersøger, der geografisk bor tættest på. Yderligere oplysninger

om DcH’s eftersøgningskorps kan også findes på hjemmesiden:

http://www.dch-danmark.dk/ under ”Eftersøgning”.

eXTrA InFO

Torben Bak Pedersen havde ikke engang gennemført kvalificeringsforløbet,

inden Cille uopfordret fandt en mobiltelefon under

en luftetur. Undervejs på den videre luftetur ringer telefonen

- det er en mand, der ringer på sin kones vegne i et forsøg

på at lokalisere den tabte telefon. Han er selvfølgelig meget glad

for at telefonen er fundet og som en ekstra kuriositet på historien,

kunne Torben og manden genopfriske gamle minder, idet

de faktisk kendte hinanden!

NR. 4 • 2009

25


Bog anmeldelse

26

Angst og separationsproblemer hos hunde

Angst er noget, vi alle føler fra tid til anden. Vi kan have forskellige

definitioner på, hvad angst er, og det kan forekomme i forskellige

grader fra let uro til panikangst eller dyb rædsel.

Angst og uro er heller ikke ualmindeligt hos hunde og kan

gøre tilværelsen meget ubehagelig for hunden og besværlig for

ejeren. Hunde kan være bange for alt lige fra høje eller bestemte

lyde til forskellige ting eller sociale situationer, når de træffer

mennesker elle hunde.

En undersøgelse har vist, at angst tilsyneladende er mere almindelig

hos tæver end hos hanhunde, at angst er mere almindelig

hos problemhunde, og at det er meget almindeligt, at hunde

viser det, vi ser som overdreven angst.

Det er også almindeligt, at hunde er bange for visse mennesker

eller andre hunde, og disse problemer kunne man i de fleste

tilfælde have undgået ved hjælp af bedre social træning og

ved at forebygge dårlige erfaringer.

I bogen ”Angst og separationsproblemer hos hunde” giver

forfatteren, Kerstin Malm, en række autentiske eksempler på

angst hos hunde og beskrivelser af, hvordan problemerne blev

løst eller delvist løst i samarbejde med hundeejerne. Her er mange

gode løsningsforslag at hente for alle hundeejere, der har en

hund, der er angst i visse situationer.

Kerstin Malm giver i bogen mange almene råd til træning og

behandling af problemerne, og hun tager også fat i hundeejerne,

hvis adfærd under træningen og i dagligdagen har stor be-

ludvigs aktiveringsbog

Ludvig er en charmerende lille dværgschnauzer, der bor med sin

familie i Nordjylland. Han er en klog hund, der elsker at løse

forskellige opgaver.

Ludvig er tilmed en heldig hund, for hans familie elsker at

lære ham nye ting og stille ham over for nye udfordringer. Det

er der faktisk rigtig mange hunde, der gør, men det kan være

svært at finde på nye aktiviteter. Derfor har Ludvig og hans familie

taget imod opfordringen til at lave denne lille aktiveringsbog,

som måske kan give dig nogle gode og enkle idéer til ting,

du kan gøre med din hund – og uden at det koster særlig mange

penge.

NR. 4 • 2009

tydning for hundens udvikling.

Mange problemer mellem hund og

ejer, ikke mindst aggressivitet fra

hundens side, skyldes ofte et dårligt

opbygget eller ødelagt tillidsforhold

fra hund til ejer, så det er

vigtigt at opbygge og bevare et godt

forhold til sin hund.

Har du brug for at hjælpe en

hund med angst og alene hjemme

problemer, så er dette bogen, hvor du kan få råd og vejledning

i at forebygge og løse problemet.

Bogen er et godt redskab til nuværende og kommende hundeejere,

instruktører og adfærdsbehandlere. Den giver en god

indsigt i problematikken omkring angst og separationsproblemer

hos hunde samt mange løsningsforslag via forskellige eksempler.

Bogen er den anden i en serie på tre: "Hunden, mennesket

og relationen", "Angst og separationsproblemer hos hunde"

og "Aggressivitet hos hunde".

Forfatteren Kerstin Malm er filosofidoktor i etologi med speciale

i hunde. Hun har en lang, praktisk erfaring i arbejde med

problemhunde og holder foredrag, kurser og seminarer om emnet.

Bogen er på 112 sider, i hardcover og rigt illustreret med farvefotos.

Pris 250 kr. Kan bestilles hos www.tro-fast.dk

Bogens forfatter er Marianne

Haller Vesterholt, og bogen – eller

hæftet – viser med tekst og fotos,

hvordan du kan lære din hund mange

forskellige ting, som både hund

og ejer kan have rigtig meget fornøjelse

med.

Hæftet er på 24 sider og illustreret

med mange farvefotos. Pris: 50 kr. Kan

bestilles hos www.tro-fast.dk


Overdragelse af DcH bordvimpel

Hovedbestyrelsen har fået lavet en flot DcH bordvimpel, som kan

gives ved ganske specielle lejligheder som f.eks. afholdelse af et

DM eller et Nordisk Mesterskab, dog altid efter ansøgning.

Kredsformand Frede Pedersen, kreds 4, kunne med en smule

forsinkelse overrække DcH-Ribe, ved formand Ejnar Vigsø, den

første DcH bordvimpel som hovedbestyrelsens tak for et veloverstået

DM i de nordiske discipliner.

Ejnar Vigsø sagde bl.a.: ”Vimplen vil komme til at stå i vores dejlige

klubhus til minde om vores værtskab ved DM i NoM 2009.

Vi er stadig lidt høje efter den veloverståede weekend, hvor vi

fik hjælp fra Toftlund og Esbjerg, som stod for alle sporene. Vores

egne medlemmer stod for rundering, feltsøg, lydighed og ikke

mindst for forplejningen samt beregnercentralen, kørsel og flytning

af hundeførerne ude fra skovarealerne, som venligst var udlånt

af Lindet Statsskovdistrikt.

DcH bordvimplen vil være et godt minde, som klubben kan

være stolt over.”

Kredsformand Frede Pedersen (til venstre) overrækker DcH

bordvimplen til formanden for DcH-Ribe, Ejnar Vigsø. (Foto:

E.V. DcH Ribe)

Korrektion til Faktaboksen – FelTSØG i DM i nordisk

Nu er jeg jo så begejstret for de nordiske discipliner og den glæde,

som hundene viser – og som hundeførerne også må vise…

Det kan derfor godt være, at jeg er blevet lige lovlig euforisk,

for jeg er i hvert fald blevet gjort opmærksom på, at jeg ikke har

refereret reglerne for FELTSØG helt korrekt.

Jeg skrev bl.a. i Faktaboksen: ”Det er tilladt at give en tilkendegivelse

af hundens arbejde, når den har opsamlet en genstand.

(Ingen godbidder, men gerne ros og/eller klap).”

Det bliver jeg desværre nødt til at trække i mig igen, for selv

40 års jubilæum – men endnu ikke i DcH

”Man kommer stadig ud for folk, som siger: ”Nej, det går da ikke

at fodre hundene med kød, så bliver de jo bidske”. Til dette må man

kun sige, at det er gammel overtro, idet bidskhed intet har med fodringen

at gøre, det er et spørgsmål om opdragelse og medfødte anlæg.”

Sådan lyder en af sætningerne i en bog, som jeg fik af mine

kolleger i Boafdelingen (arbejder med konkurser, betalingsstandsninger

osv.) i Horsens i anledning af mit 40 års jubilæum i SKAT,

tidligere ToldSkat.

Mine kolleger ved jo godt, at jeg bruger meget tid på DcH,

både som træner og hundefører, men ikke mindst som redaktør

på DcH Bladet. De har måske set DcH-logoet, for i hvert fald

var det en bog om schæferen, jeg fik – og ikke én om golden retrievere,

som vi ellers har her i familien.

Bogen er fra august 1961, og meget er selvfølgelig passé. Men

der står bestemt også en del, som stadig gælder i dag, bl.a.: ”De

må heller ikke lade Deres eventuelle vrede eller ærgrelse gå ud

over hunden, hvis den ikke vil stille sig op, eller den ikke slutter

som første vinder. De og hunden bør stadig være lige gode

venner, den kan nu engang ikke gøre for, at der er en, der er bedre.”

– Se dét er der stadig nogle, der ville have godt af at læse en

gang eller to i dag…

om de nordiske discipliner giver hundeførerne flere muligheder

for at rose deres hunde, så MÅ man altså endnu IKKE KLAP-

PE hunden, når den afleverer genstandene. Men det er stadig

”tilladt at give en tilkendegivelse af hundens arbejde, når den har

opsamlet en genstand”…

Tak til den opmærksomme læser fra DcH Hjørring, og i øvrigt

deltager i sporgruppen ved DM i de nordiske discipliner i

Ribe.

Med venlig hilsen Maja Hansen - redaktør

Jeg havde en dejlig dag, hvor jeg – foruden en masse andre

gaver – fik Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 år i statens

tjeneste. – Så nu skal jeg ellers på jagt efter et par hvide

handsker, når jeg møder op til audiens for at takke

Dronningen

Redaktør Maja Hansen. (Foto: Erik Hansen)

NR. 4 • 2009

medlemmernes side

27


Nyt i Noter

DcH info

28

”Jagthunden skal bare lystre”!

Hør Irene Jarnved´s inspirerende foredrag om træning af jagthunde,

hvor hun tager fat om nogle af de udtalelser som er meget

almindelige indenfor jagtverdenen: ”Jagthunden skal bare

lystre”! Eller: ”Sørg for, at din jagthund aldrig er i tvivl om, hvem

der er leder i flokken”.

Torsdag d. 10. september kl.19.00 vil instruktør og adfærdsbehandler

Irene Jarnved med sit foredrag inspirere til den daglige

omgang med hunde, samt den generelle træning, der skal

anvendes ved markprøver og praktisk jagt.

Udgangspunkt for foredraget vil blandt andet være Irene

Jarnved´s træning af hendes to FT Cocker Spaniels, Tracy på to

år og den nye hvalp Ella på fire måneder.

Irene Jarnved har trænet og adfærdsbehandlet hunde siden

midten af 1980’erne og har desuden været hundefører på jagter

igennem 10 år.

Irene Jarnved udtaler selv: ”Når vi går på jagt, er vi som hundeførere

ekstremt afhængig af at skabe motivation og lyst hos

hunden til at arbejde med og for os! Ellers vil hunden med tiden

udvikle uvaner og blive selvstændigt jagende - og med tiden

ikke længere blive inviteret med på jagt”, og hun fortsætter:

”Hvis træningen bygger på venlig træning, konsekvente budskaber

og tillid, vil vi opleve, at hunden kvitterer med at være samarbejdende

og velfungerende som en færdigtrænet jagthund.”

Irene Jarnved ved af erfaring, at ”kvalitet tager tid”, hvilket

bør være i alle hundeføreres baghoved. Det betyder, at der skal

KAlenDeren 2009

16. august IPO – udtagelseskonkurrence til DcH’s DM

30. august Eliteturnering, kreds 6

6. september IPO – udtagelseskonkurrence til DcH’s DM

12. september HB-møde

18.-20. sept. Nordisk Mesterskab, Finland

26.-27. sept. DcH’s DM, DcH-Vejen

3. oktober Eliteturnering, DcH-Silkeborg

4. oktober Sjællandsmesterskab, Nykøbing-Rørvig

24.-25. okt. DcH’s spor DM, DcH-Dronninglund

7. november HB-møde med udvalgsformænd

14.-15.nov. DKK’s IPO DM

21.-22. nov. Dommerseminar, lydighed

KAlenDeren 2010

April DM i Nordisk, kreds 1

16.-17. maj Figurantkursus IPO

17.-19. sept. De nordiske mesterskaber, DcH-Skanderborg

25.-26.09 DcH’s DM, DcH-Frederikssund

30.-31. okt. DcHs spor DM, kreds 2

KAlenDeren 2011

16.-17. april DM i Nordisk, kreds 2

29.-30. okt. DcHs spor DM, kreds 3

KAlenDeren 2012

21.-22. april DM i Nordisk, kreds 3

NR. 4 • 2009

trænes i det rigtige tempo,

der giver hunden

tid til at indlære i de

steps, som den kan kapere.

Hvis man ikke respekterer

dens mentale

udvikling i de unge år,

risikerer man at true

hunden til at udføre arbejdet,

frem for at træne

den til det.

Foredraget er arrangeret

af Betina Bæk og

Sanne Pedersen fra

Hund & Træning, som

er en af Danmarks største

udbydere af klikkertræning,

undervisning

og adfærdsbehandling

af hunde. Foredraget

Irene Jarnved, instruktør og adfærdsbehandler,

går selv på jagt med sine

FT Cocker Spaniels.

(Foto: Fyns Stiftstidende)

finder sted torsdag den 10. september i Bygningen i Vejle. Foredraget

varer 2½ time. Billetter koster 195 kr. og kan købes på

http://www.hundogtraening.dk/shop

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Betina Bæk på

61 65 32 38 eller Sanne Pedersen på 21 24 29 86.

nYT FrA HOVeDBeSTYrelSen

DcH’s Besøgstjeneste

Hovedbestyrelsen arbejder videre med tankerne om etablering

af en besøgshundetjeneste. Der er nedsat en intern gruppe med

politisk formand John Bermann som gruppeformand.

Hundens Dag

Manglende opbakning på indkaldelse/indbydelse til møde omkring

Hundens Dag har gjort, at det overvejes om arbejdet med

projektet, og Hundens Dag i det hele taget, skal nedlægges.

Nyt fra landskassereren

Der er stadig en lille tilbagegang af medlemmer, ca. 500 i forhold

til sidste år. Økonomien, herunder annonceindtægter, skal

nedjusteres pga. krisen og markedet generelt. Der er søgt om tilskud

til et kursus til Eftersøgningstjenesten.

År 2009, som var budgetteret med et minus på 106.000 kr. bliver

worst case på minus 300.000 kr.

DcH medlemsdatabase

Den justerede/udbyggede medlemsdatabase forventes kørende

inden udgangen af 2009.

DcH’s Eftersøgningstjeneste

Der arbejdes videre med promovering af Eftersøgningstjenesten

på flere forskellige måder. Se eventuelt mere i referatet fra hovedbestyrelsens

møde den 28. juni 2009 på hjemmesiden. – Eftersøgerne

vil modtage de lovede veste sidst i juli måned.

Justitsministeriets udvalg om hunde

Det andet møde i udvalget med deltagelse af bl.a. forretningsfører

Hans Tonsborg og strategisk formand John Bermann har

været afholdt den 26. juni.


På grund af den seneste ophedede og meget følelsesladede debat

i pressen, har Justitsministeren bedt udvalget komme med

en delbetænkning ultimo 2009. På mødet gennemgik Irene Jarnved

de forskellige typer af hunde, der findes i Danmark og gav

sin vurdering af muligheden for at definere hvilke racer det er,

der giver problemer og dermed utrygge borgere i Danmark.

Næste møde er fastsat til den 11. september 2009.

www.dchshop.nu

Indstillingen fra SKAT er nu modtaget. Hovedbestyrelsen vedtog

at stifte et selskab som selvstændigt ApS og det sættes nu i

gang.

Bygge- og anlægsfonden

Det første møde i gruppen afholdes den 29. august med kredsformanden

i kreds 2, Hans Jørgen Jepsen, som gruppeleder.

Vi med Hund

Har oplyst, at der i 2010 ikke afholdes ”Danmarks sødeste hund”

og heller ikke en hundemesse, som i 2008 i Brøndbyhallen.

Ekstra hovedbestyrelsesmøde

På grund af det store aktivitetsniveau i hele DcH, er der mange

punkter, som skal behandles rettidigt. Derfor afholdes der et ekstra

hovedbestyrelsesmøde i august måned.

nYT FrA AGIlITYUDVAlGeT

Intet nyt ved redaktionens slutning.

nYT FrA BrUGSHUnDeUDVAlGeT

DcH’s repræsentant i DKK’s BHU (Brugshundeudvalg)

Det er DKK selv, der sammensætter udvalget, herunder hvem

der er repræsenteret fra DcH.

nYT FrA DcH-BlADeT/reDAKTIOnen

Faldende annoncering

På grund af en generel faldende interesse fra annoncørerne vil

redaktionen ikke nødvendigvis udnytte det sideantal på 36 sider,

som vi har fået godkendt af hovedbestyrelsen, idet DcH Bladet

naturligvis – i lighed med de øvrige udvalg i DcH – medvirke

til at spare på udgifterne. De manglende indtægter skyldes

ikke kun den manglende annoncering, men også et faldende

medlemstal.

nYT FrA DOMMerUDVAlGeT

Færre protester

Med indførelsen af tilbagemelding af både dommerkommentarer

og karakterer er antallet af større protester faldet. Eventuelle

småfejl fra dommere afklares mellem de to parter i forbindelse

med tilbagemeldingen.

Det sker dog stadig, at hundeførere er uenige med dommerafgørelsen

og i nogle tilfælde med rette. Dommerudvalget har aftalt

med alle dommerne, at fremover ”tjekkes” en uoverensstemmelse

i dommervejledningen, inden hundeføreren forlader pågældende

dommerhold. Er der fortsat uenighed, må der indgives

en protest, hvilket hundefører gerne må tilkendegive overfor

dommerholdet, inden de skilles.

Protestprocedure

Nærmere oplysninger om den nye protestprocedure kan ses på

landsforeningens hjemmeside: www.dch-danmark.dk – under

”Dommere” – ”Dommer nyt” – ”Protest over dommerafgørelser”.

nYT FrA FrIlUFTSrÅDeT

Intet nyt ved redaktionens slutning.

nYT FrA KOnKUrrenCeUDVAlGeT

Intet nyt ved redaktionens slutning.

nYT FrA KOnSUlenTUDVAlGeT

Ny kontaktperson fra Hovedbestyrelsen

Ny kontaktperson er Frede Pedersen, kreds 4. Konsulentudvalget

takker Orla Kristensen for samarbejdet i den forløbne tid.

Nyhedsbrev til konsulenterne

Som noget nyt sendes der fremover et Nyhedsbrev til konsulenterne

hver tredje måned. Udvalget håber, at konsulenterne vil

bidrage med input, f.eks. positive oplevelser og/eller ting, man

vil advare andre konsulenter om.

nYT FrA nOrDISK UDVAlG

De nordiske Mesterskaber i Finland

Indbydelse er modtaget fra arrangøren i Finland.

nYT FrA OrDenSUDVAlGeT

Intet nyt ved redaktionens slutning.

nYT FrA UDDDAnnelSeSUDVAlGeT

Kurser

Udvalget har planlagt et kursus den 13.-14. november med Jytte

Meier med titlen ”Vil du stå øverst”. Det handler om selvhypnose

til brug ved konkurrencer.

Nye kredsinstruktører

Uddannelsen starter den 12.-13. september med instruktørteknik

med Teddy Westh som instruktør. De nye kredsinstruktøraspiranter

kommer også på et kursus i racekendskab.

Kurserne for de nye kredsinstruktøraspiranter bliver også tilbudt

de nuværende kredsinstruktører, hvis de har lyst/behov for at

deltage.

Den 24.-25. april 2010 kommer et kursus i indlæringsprincipper

med Runar Næss.

Specialuddannelse af kredsinstruktører

I stedet for at starte en nyt hold kredsinstruktører op i 2011, er

der talt om at lade nogle kredsinstruktører specialuddanne sig

på et kursusforløb i Norge.

nYT FrA UnGDOMSUDVAlGeT

Intet nyt ved redaktionens slutning. – Se dog artiklen om DcH’s

Ungdomslejr i bladet.

nYT FrA WeBMASTeren

Intet nyt ved redaktionens slutning.

nYT FrA KreDSene

KreDS 1

Eftersøgningstjenesten

Inspirationsdag for medlemmerne af kredsens Eftersøgningstjeneste

afholdt 31. juni med 20 deltagere, heraf en fra kreds 2.

Vil du vide mere...

www.oejendyrlaegen.dk

DcH info 29

29

NR. 4 • 2009 29


DcH info

Fane fra Danmarks-Samfundet

Kredsen har fået sin egen fane, bevilget af Danmarks-Samfundet.

Værdsættelse af den frivillige indsats

Kredsen har afholdt en VIP aften med 126 deltagere. Dette for

at værdsætte den frivillige indsats, der ydes i både kreds- og i lokalforeningsregi.

Forlaget Tro-fast havde været behjælpelig med

at få Anders Hallgren som taler, og havde et sponsorat i den forbindelse.

Dommere ved konkurrencer

Flere lokalforeninger har anmodet om, at kredsens dommere

bør anstrenge sig for at optræde mere imødekommende overfor

specielt hundeførere i C-klassen. Sidstnævnte beretter om ubehagelige

oplevelser i situationer, hvor de i forvejen er meget usikre

og nervøse.

Kredsbestyrelsen har opfordret dommerne til at undgå at virke

bryske overfor debutanter.

Dommeraspiranter

Der efterlyses et par nye dommeraspiranter.

Flere A- og E-hunde

Hvordan får kredsen flere hunde i A- og E-klassen og det i flere

lokalforeninger? Der er koncentration omkring de store klubber

af A- og E-hunde. Dette mønster skal brydes. Lokalforeningsformændene

opfordret til at tænke meget seriøst på en løsning

af dette problem.

Uddannelse

Kursus i figuranttræning netop afholdt og der er aftalt et kursus

for konkurrencefiguranter i oktober.

I oktober/november vil der blive afholdt handlingskursus for

små hunde (agility) og i februar 2010 afholdes ”klar-parat-start”

kursus fire steder i kredsen, målrettet mod nye og urutinerede

konkurrencehundeførere i C-klassen.

DM i Nordisk 2010

Kredsens konkurrenceudvalg arbejder på at finde en arrangør til

arrangementet, der finder sted den 16.-18. april.

Ungdomslejren 2009

Kredsen har bevilget 1 kr. pr. medlem pr. 31.12.08, ca. 3.000

kr., til ungdomslejren.

KreDS 2

Ungdomslejren 2009

Kredsen har sædvanen tro bevilget 1. kr. pr. medlem pr. 31.12.08,

ca. 2.500 kr., til ungdomslejren.

For få C-hunde i konkurrence

På et formandsmøde har man med beklagelse konstateret, at der

har været for få C-hundeførere i konkurrence her i foråret.

Kurser

Klikkerkursus (intro) har været afholdt med succes.

Sporkursus for sporlæggercentralen i at lægge konkurrencespor

har ligeledes været en succes.

Informationsaften / kredsinstruktører

Der har været et uforpligtende møde for interesserede, som kunne

have interesse i at uddanne sig til kredsinstruktør.

KreDS 3

Intet nyt ved redaktionens slutning.

KreDS 4

Kurser

30 NR. 4 • 2009

Der arbejdes på et kursus for lokalforeningernes bestyrelser.

Møder med lokalforeningsbestyrelser

Kredsbestyrelsen får af og til spørgsmål til, hvad landsforeningens

penge bliver brugt til. Frede Pedersen og Laurids Christoffersen

vil gerne komme på besøg hos lokalforeningsbestyrelserne

for at få en snak med dem og få afklaret alle spørgsmål. Det

er tanken fremover at samle alle nye bestyrelsesmedlemmer i

kredsen og på en aften fortælle dem om, hvad DcH er og hvordan

DcH fungerer.

Skift af formand/kasserer

Lokalforeningerne skal være opmærksomme på at udfylde formularer

om skift af formand/kasserer korrekt og sende den til

sekretariatet.

Fællestræning i IPO

Instruktøren er desværre sprunget fra en aftale. Der er nu arrangeret

fællestræning den 12. september 2009 med instruktør Brian

Jacobsen fra Schæferhundeklubben.

Kredskonsulent

Kredskonsulenten vil fremover blive inviteret med til kredsrådsmøderne

med taleret.

Dommerudvalget står gerne til rådighed

Der har desværre været nogle konkurrencer, hvor tingene ikke

har været i orden. Kredsens dommerudvalg står gerne til lokalforeningernes

rådighed, hvis man ønsker hjælp og/eller assistance.

Dommerne vil i så fald ikke være fra egen lokalforening, men

udgiften til kørsel dækkes af kredsen.

Aspiranter til kredsinstruktører i agility

Kredsen efterlyser mindst én og helst to aspiranter til uddannelsen

som kredsinstruktør i agility. Det er meget svært at få trænergrunduddannelsen

i agility til at hænge sammen uden egne

instruktører.

KreDS 5

Udvidelse af kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen er udvidet med Susan Aino Kjær.

Aktivitetsgruppe etableret

For at få mere træning på tvært samt få lavet flere arrangementer

for dem, der yder en ekstraordinær indsats.

KreDS 6

Roskilde Dyrskue

DcH’s deltagelse her var en stor succes.

Hundeførerweekend

Har været afholdt med stor succes.

Konkurrencer fra 2010

Kredsbestyrelsen har vedtaget, at der fra 2010 ikke udsendes invitationer

til konkurrencer. Invitationerne vil kun kunne ses på

online tilmeldingen. Alle lokalforeninger skal derfor sørge for at

få sig registreret på databasen.

Agility

Der er ni tilmeldte til ny grunduddannelse. Kursusforløbet er

under planlægning.

Dommeraspiranter

En aspirant er stoppet pga. manglende fremmøde. Der er to nye

aspiranter på tegnebrættet.

Kredsen mangler imidlertid stadig dommeraspiranter!

Du kan se de forskellige udvalgsmedlemmer på hjemmesiden: www.

dch-danmark.dk


Om foreningen

DcHs hovedbestyrelse

Forretningsfører

Hans Tonsborg

Banevej 9, Hansted

8700 Horsens

Telefon: 7565 6537

Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk

Strategisk formand

Torben Kjærbo Ibsen

Tårupvej 26

8963 Auning

Telefon: 9825 8383

Mail: torben@dch-danmark.dk

Politisk formand

John Bermann

Gaardboevej 5, st.

9800 Hjørring

Telefon: 2057 6888

Mail: Bermann@dch-danmark.dk

Landskasserer

Erik Hansen

Klostervej 53, Tvis

7500 Holstebro

Telefon: 5853 3610

Mail: Landskasserer@dch-danmark.dk

Giro 7 05 88 02

Bankkonto: 7590 - 1776478

Kredsformand i kreds 1

Peder Søndergaard

Henrik Stampes Vej 7

9310 Vodskov

Telefon: 9829 4069

HB-mail: kreds1@dch-danmark.dk

Kreds-mail: formand@dchkreds1.dk

Kredsformand i kreds 2

Hans Jørgen Jepsen

Elme Allé 15

8600 Silkeborg

Telefon: 8680 3581

Mail: kreds2@dch-danmark.dk

Kredsformand i kreds 3

Orla Kristensen

Østergade 19, Ørum

8830 Tjele

Telefon: 8645 1022

Mail: kreds3@dch-danmark.dk

Kredsformand i kreds 4

Frede Pedersen

Gramlandevej 2

6630 Rødding

Telefon: 7484 2126

Mail: kreds4@dch-danmark.dk

Kredsformand i kreds 5

Conni Staal

Ravnholtvej 23

5853 Ørbæk

Telefon: 5116 6131

Mail: kreds5@dch-danmark.dk

Kredsformand i kreds 6

Bodil Walmod-Larsen

Strandvejen 4, Skuldelev

4050 Skibby

Telefon: 2120 2443

Mail: kreds6@dch-danmark.dk

DcHs sekretariat og materialeservice

Telefon: 7565 6537

Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk

DcHs udvalgsformænd

Agilityudvalget

Jim Hempel

Jørgensøvej 31

5450 Otterup

Telefon: 4072 7150

Mail: agilityudvalg@dch-danmark.dk

Brugshundeudvalget

Vivi Gilsager

Olaf Ryesvej 14, Borup

8420 Knebel

Telefon: 8635 6099

Mail: vivi@gilsager.dk

DcH-bladet

Maja Hansen

Klostervej 53, Tvis

7500 Holstebro

Telefon: 9743 5026

Mail: dch-bladet@dch-danmark.dk

Dommerudvalget

Jytte Kristensen

Himmerlandsgade 38 M

9600 Aars

Telefon: 9862 3331

Mail: formand-du@dch-danmark.dk

Konkurrenceudvalget

Allan Iversen

Øster Tverstedvej 2A, Tvedsted

9881 Bindslev

Telefon: 9893 1413

Mail: formand-ku@dch-danmark.dk

Konsulentudvalget

Arne Andersen

Ho Bugtvej 32

6852 Billum

Telefon: 7525 8840

Mail: konsulentudvalget@bbsyd.dk

4

Nordisk udvalg

Knud Lykke Rasmussen

Birkesvinget 18

8462 Harlev

Telefon: 8694 1231

Mail: nordisk@dch-danmark.dk

Ordensudvalget

Formand Steen Larsen

Johan Rantzaus Vej 17

5610 Assens

Telefon: 4817 7126

Uddannelsesudvalget

Ulla Vest

Kohavevej 109

4760 Vordingborg

Telefon: 5537 4787

Mail: Ullavest@mail.dk

Ungdomsudvalget

Olav Møller

Nytoft 8

6000 Kolding

Telefon: 7556 9980

Mail: olavmoeller@mail.dk

DcH’s hjemmeside

Webmaster Erik Hansen

www.dch-danmark.dk

DcH’s Eftersøgningstjeneste

Telefon: 2538 5198 / 7565 6537

DcH’s konsulenttjeneste

Telefon: 4632 7474

Mail: konsulentudvalget@bbsyd.dk

Materialeservice

Sekretariatet

2 3

1

5

6

NR. 4 • 2009

31


”PrØVeKØrSel”

af GPS-tracker til hunde

AF mAJA HANSeN

Jeg har fået æren af at ”prøvekøre” denne interessante

nyskabelse fra firmaet Orbiloc, som

vi annoncerede med i DcH Blad nr.

02/2009.

GPS-trackeren blev straks pakket ud og

skulle stå sin prøve på min golden retriever,

Cille på 2½ år, som blev sendt på luftetur

sammen med min mand og hans hund.

Naturligvis havde jeg først læst det medfølgende

brev om, at Petlink enheden var aktiveret

med kaldenavnet cille og på en måde,

så både min og min mands mobilnumre kunne

anvende den.

Jeg vidste således, at jeg - for at søge min

hund - skulle sende en SMS til 1234 med en

speciel kommando, og jeg kunne så enten

vælge at få en SMS med min hunds position

(adresse) eller en MMS med et kort over Cille’s

position.

Altså gik jeg i krig straks ved køkkenbordet

og sendte en SMS til petlink pos cille.

Der gik ikke ret lang tid, så fik jeg følgende

SMS’er:

29.04.2009, kl.15:48: ”Der er nu sendt en

forespørgsel til cille og du vil modtage en position

så snart enheden svarer. Mvh Petlink”.

Kl. 15:58: ”Vi har fortsat ikke modtaget

positionsinfo fra cille. Du vil få mere information

i løbet af 10 minutter. Venligst afvent

inden du sender nye kommandoer. Mvh Petlink”.

Kl. 16:09: ”Det var ikke muligt at etablere

mobilkontakt til cille. Det skyldes at enheden

er slukket eller befinder sig i et område

uden mobildækning. Når enheden svarer,

vil du modtage opdateret information.

Du kan også sende en ny

forespørgsel. Se mere på www.petlink.dk/support.

Mvh Petlink”.

29.04.2009, kl. 17:18:31: ”cille

befinder sig på: Klostervej 53,

7500 Holstebro, Danmark

(56,324667/8, 702657) / (N 56 19’

28,81”/E 8 42’ 9,56”).

Batteriniveau: Meget god. Mvh

Petlink”.

Den sidste besked fik jeg, da min mand kom

hjem (på ovennævnte adresse) med hundene

og opdagede, at han vist ikke havde fået tændt

for GPS’en. Han havde ikke fået læst brugervejledningen

– sådan noget gør rigtige mænd

jo ikke.

GPS-trackeren kan i øvrigt bruges på andre

måder også. Man kan f.eks. få den til at

overvåge hunden, hvis den kun må bevæge

sig frit inden for et angivet område. Hvis hunden

bevæger sig udenfor det angivne område,

får du i løbet af nogle sekunder en SMS

alarm.

Vind en Petlink GPS-tracker

En virkelig smart lille ting, som firmaet Orbiloc

vil sponsorere som hovedgevinst i vores

lille konkurrence, som bringes i det næste

DcH Blad.

Al henvendelse til: dAnmArks civile hundeførerforenings sekretAriAt, BAnevej 9, hAnsted, 8700 horsens, sekretAriAtet@dch-dAnmArk.dk, tlf. 7565 6537.

mAgAsinpost-umm

Similar magazines