Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

12 Fagligt

Figur 3a: Tapeteknik Figur 3b: Spillerne taper selv

rede laterale ligamenter, men en korrekt

anlagt tape vil især nedsætte inversionskraften,

og det kan gøre det

muligt for peroneerne aktivt at nå at

beskytte mod et inversionstraume. Tapen

kan nok også hjælpe med at registrere

taktile input fra især vores fodsåler,

som spiller en vigtigt rolle i vores

normale forsvar mod ankeldistorsioner.

Mine optapeninger består af en ”basketweave”

(figur 3a) suppleret med et

par hællåse og afsluttet med 8-tals lukninger,

som lukker eventuelle huller i

tapen. Den første tid, hvor vi arbejder

meget manuelt med anklen, lægger jeg

tapen inden den aktive genoptræning,

men så hurtigt som muligt prøver vi

altid at lære spilleren selv at lægge en

effektiv tape (figur 3b). Enkelte af vores

”kronikere”, som taper sig før hver

træning, er heldigvis så gode til at tape

ankler, at de efterhånden sagtens kan

supervisere de spillere, som i kortere

perioder selv må tape.

Vi vil helst barbere ankler og underben

for at få optimal kontakt mellem

tapen og huden. De fleste ”kronikere”

foretrækker dog tyndt skumgummi

(underwrap) under tapen, og de bruger

så en pretape spray for at gøre tapeningen

så stærk som muligt. Har

man i en akut situation med en svedig

fod ikke sådan en spray, kan en velrystet

Faxe Kondi også virke som et godt

klistret underlag.

Genoptræning

Når vi som klinikere tilrettelægger et

funktionelt genoptræningsforløb er det

vigtigt at tage hensyn til den biologiske

helingsproces.

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 4, 4. årg., NOVEMBER 2000

Helt fra starten prøver vi efter RICE

princippet hurtigst muligt at få den

akutte skade under kontrol for at minimere

hævelse og inflammation, som

begge kan forsinke vævshelingen. Efter

4-14 dage er vaskularisering og nydannelse

af kollagent væv så småt i gang,

så det er vigtigt i denne periode at

undgå kraftig inversion, så det nye kollagen

ikke bliver for langt. Efter 2-3

uger starter den langvarige modningsproces

af det kollagene væv, og vi kan

forsigtigt begynde at belaste ledbåndet

for at optimere fiberretningen. Samtidig

med at ligamentet heler op, vil det

kollagene væv fortsætte med at modne,

og ved langt de fleste ankeldistorsioner

vil spilleren kunne træne med holdet 4-

6 uger efter skaden og spille kamp efter

yderligere et par ugers træning.

Ved lettere grad 1-distorsioner vil

spilleren tit kun være generet de første

par dage efter skaden, og han vil derefter

kunne gå i gang med regulær genoptræning.

Her tillader vi som regel

fuld vægtbæring fra anden dag, let løb

Figur 4: Styrketest

Foto: Susanne Østergaard

på 3-5 dagen og en funktionel test to

dage før næste uges kamp, hvis spilleren

virker klinisk og funktionel stabil.

Den anden yderlighed er alvorlige

grad 3-skader med total ligament ruptur.

Her vil der ved omhyggelig akut

skadesbehandling og grundig funktionel

træningsprogression sjældent gå

mere end 2 måneder fra skade til

kamp.

Selv ved de alvorlige ankeldistorsioner

konkluderer Pekka Kannus og Per

Renström, at man med genoptræning

kommer dobbelt så hurtigt tilbage til

arbejde og mindst ligeså hurtigt tilbage

til sit niveau fra før skaden som ved

akut operation.

Behandlingsprocedure

I det følgende vil jeg beskrive et gennemsnitligt

genoptræningsforløb i

Lyngby FC, hvor vi prøver at minimere

funktionstabet efter laterale ankeldistorsioner.

Tempoet i den beskrevne

progression er selvfølgelig forskelligt

fra skade til skade, og samtidig er overgangen

meget flydende mellem de faser,

jeg for overskuelighedens skyld deler

programmet op i.

Selv om det kan være svært at overholde

i praksis, prøver vi at have klare retningslinier

for hvornår vi tillader progression

fra en fase til den næste. I starten

bruger vi naturligvis hævelse og

smerte som guide for, om vi skrider for

hurtigt frem, men når spilleren begynder

at være mere aktiv i den subakutte

fase, er vi nødt til også at bruge andre

parametre. Vi må huske på, at smerterne

forsvinder, før vævet er ophelet, så

det er vigtigt med klare retningslinjer

til at styre progressionen. Jeg prøver

Foto: Susanne Østergaard

More magazines by this user
Similar magazines