Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

FFI Årsmøde 2001

Faggruppen for Idrætsfysioterapi afholder 15 års jubilæums-årsmøde 22. - 24.

februar 2001 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg, med følgende program:

Torsdag 22.02.01

17.00-18.30 Registrering og indkvartering

18.30-19.30 Rygsundhed i relation til aktivitet

Professor, overlæge Claus Manniche

Rygambulatoriet, Ringe

19.30-20.30 ”Forfald og nedslidning”

Professor Michael Kjær

Idrætsmedicinsk forskningsenhed Bispebjerg

20.30- Get together party med buffet

Fredag 23.02.01

09.00-12.30 “Sportsinducerede kropsholdninger/asymmetri i specifikke

idræt- ter/dysbalance”

Fysioterapeut M. Cummerford, Kinetec Control, Edingburg

Fysioterapeut Ruth Jones, Kinetec Control, Southampton

Chairman: Lektor Finn Bojsen Møller, Panum Instituttet, København

Undervejs kaffepause og udstilling 30 min.

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.00 “Billeddiagnostiske muligheder og begrænsninger”

Overlæge Thomas Skjødt, Vejle Amt

14.00-14.30 Pause og udstilling

14.30-xx.xx Generalforsamling FFI

xx.xx-18.00 Pause og udstilling

18.00 “Before dinner-time”

Tema om posturalitet med en anden indgangsvinkel

v/ “posturale instruktører” (sanger, karatekæmpere m.fl.)

19.30 Festmiddag

Lørdag 24.02.01

09.30-10.30 Workshops A og B

A: Pilates-træning v/ danser og instruktør Iben Rohde

B: Bækkenbundstræning v/ fysioterapeut Birthe Bonde

10.30-11.00 Pause og udstilling

11.00-12.00 Gentagelse workshops A og B

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Workshops C og D

C: Truncusstabilitet v/ fysioterapeut Flemming Enoch

D: Scapula-stabilisering v/ fysioterapeut Ruth Jones

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Gentagelse workshops C og D

15.15 Afslutning

(Ret til ændringer forbeholdes)

Pris og tilmelding:

Medlemmer kr. 2.450. Ikke-medlemmer kr. 2.850. Prisen inkluderer indkvartering

på dobb.vær., alle måltider og kursusafgift. Enkeltværelse + kr. 500. Eksternater

får ikke reduktion i prisen.

Tilmelding til: Marianne Thomsen, Kongensgade 96, 6700 Esbjerg, senest den

5. februar 2001 på Dansk Sportsmedicins tilmeldingsblanket (bagest i tidsskriftservice).

Krydset check på deltagerprisen skal vedlægges.

Kurser og møder

FFI generalforsamling 2000

I henhold til vedtægterne indkaldes

hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fredag, den 23. februar 2001

kl. 14.30

på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede

regnskab for 2000

4. Fastsættelse af kontingent for

2001

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

Medlemmerne Henning Langberg

og Gorm H. Rasmussen afgår efter

tur

Suppleanterne Marianne Thomsen

og Marianne Dall-Jepsen afgår

efter tur

7. Valg af 2 revisorer

Marianne Mogensen afgår efter

tur

Niels Bo Andersen afgår efter tur

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under

punkt 5, samt kandidatforslag

til valg under punkt 6 og 7,

skal være bestyrelsen i hænde senest

den 10. februar 2001, og indsendes

til:

Faggruppen for Idrætsfysioterapi

Gorm H. Rasmussen

Terp Skovvej 82

8270 Højbjerg

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 4, 4. årg., NOVEMBER 2000

31

More magazines by this user
Similar magazines