Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

4 Foreningsnyt

Bevægeapparatets årti

Dansk

Idrætsmedicinsk

Selskab

v/ Klaus Bak,

formand

Initiativet til ”Bevægeapparatets årti”

blev taget i Sverige i 1998 og siden er

ideen blevet udbredt over hele verden.

Den 30. november 1999 blev

”The Bone and Joint Decade 2000-

2010” officielt anerkendt af FNs generalsekretær

Kofi Annan. Dansk

Idrætsmedicinsk Selskab har været

repræsenteret i forbindelse med stiftelsen

af den danske del, ”Foreningen

til fremme af Bevægeapparatets årti”.

Der er nedsat et foreløbigt forretningsudvalg

med repræsentanter fra

patientforeninger og videnskabelige

selskaber. Målet med Bevægeapparatets

årti er at øge helbredsrelateret

livskvalitet for folk med bevægeapparatslidelser

i hele verden ved 1) at

reducere de sociale og økonomiske

omkostninger af bevægeapparatslidelser,

2) at øge forebyggelse, diagnose

og behandling for alle patienter, og

3) at øge forskningsindsatsen indenfor

forebyggelse og behandling.

CPS

Air Stirrup

Pneumatic Walker

Cryo/Cuff

Vena Flow

Hypex

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 4, 4. årg., NOVEMBER 2000

Nedenstående er faktuelle oplysninger

om problemets størrelse på verdensplan:

• I hele verden lider hundrede af millioner

af mennesker af bevægeapparatrelaterede

sygdomme som medfører

store personlige og økonomiske omkostninger.

I USA er omkostningerne

estimeret til 215 milliarder $.

• På verdensplan er bevægeapparatslidelser

den hyppigste årsag til alvorlig

kronisk smerte og nedsat funktion.

• I USA er bevægeapparatslidelser

den vigtigste årsag til nedsat funktion

og udgør mere end 131 millioner patientkontakter

årligt

• Ledsygdomme udgør halvdelen af

alle kroniske tilstande hos personer

over 60 år

• Trafikulykker er i markant stigning,

og det forventes at disse i år 2010 vil

udgøre 25% af alle omkostninger i

sundhedsvæsenet i udviklingslande

• Antallet af osteoporose relaterede

frakturer er fordoblet det seneste tiår.

Fyrre procent af alle kvinder over 50 år

vil få en osteoporose-relateret fraktur.

Antallet af hoftenære frakturer vil stige

fra 1.7 millioner i 1990 til 6.3 millioner i

2050, med mindre der startes et omfattende

forebyggelsesprogram

• Artrose udgør halvdelen af alle kroniske

tilstande hos personer over 65.

Omkring 25 % af alle personer over 60

år har betydelige smerter og nedsat

funktionsniveau som følge af artrose.

De økonomiske konsekvenser heraf

er betydelige: Artrose udgør den

hyppigste årsag til arbejdsevnetab i

USA til trods for at artrose i øvrigt

hyppigst forekommer i pensionsalderen.

• Lænderygsmerter er den hyppigste

årsag til aktivitetsbegrænsninger

hos yngre og midaldrende, en af de

hyppigste årsager til konsultationsbesøg,

og den hyppigste arbejdsbetingede

sygdom. Rygsmerter er den

næsthyppigste årsag til sygefravær.

• I Sverige har man beregnet, at de

samlede samfundsomkostninger for

bevægeapparatslidelser langt overgår

de omkostningerne for hjernesygdomme

og psykiatriske lidelser.

• Antallet af individer over 50 år forventes

at blive fordoblet mellem år

1990 og 2020. I Europa vil der i 2010

for første gang være flere mennesker

over 60 år end under 20 år, hvilket vil

medføre en ekstrem eskalering i behandlingsomkostningerne.

Interesserede kan få yderligere oplysninger

på www.bonejointdecade

.org. Bestyrelsen har besluttet at melde

selskabet ind i foreningen for at

bidrage til debatten og være med til

at præge kommende møder og høringer

i Danmark.

OPTIMAL BEHANDLING

frakturer meniskskader

distorsioner ligamentskader

artroser akutte idrætsskader

hælseneskader fuld fysiologisk bevægelighed

tennisalbuer tromboseprofylakse

knæskalsskader med mere

Aircasts brede produktprogram giver mulighed for

hurtigere og mere effektiv rehabilitering.

AIRCAST KB, Tel 80 88 05 48, Fax 80 88 05 49

More magazines by this user
Similar magazines