Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Hent hele bladet som pdf - Dansk Sportsmedicin

6 Fagligt

Belastningsskader i underben og fod

– fokus på indlæg

Thomas Kaiser, bandagist og fysioterapeut, Brønshøj

Resumé

Fejlstillinger og funktionel instabilitet

af underben og fod kan være årsag til

belastningsskader i UE. Artiklen beskriver

de mest almindelige biomekaniske

årsagssammenhænge til disse

skader, og giver forfatterens forslag til

korrektion og behandling af disse.

Indledning:

Ved mange idrætsrelaterede belastningsskader

i UE kan årsagen findes i

funktionelle og biomekaniske sammenhænge.

Små fejlstillinger og ændrede

bevægemønstre kan give muskulær

ubalance, unormale rotationer og dysfunktioner

i UE. (fig.1)

Hvis focus lægges på kun at behandle

patientens symptomer hvor disse

optræder, vil effekten ofte være begrænset.

Symptomerne har en tendens

til at komme igen, ligeså snart aktivitetsniveauet

igen øges, hvis behandlingen

begrænser sig til smerte- og symptombehandling.

Baseres behandlingen derimod på

en bredere biomekanisk forståelse af

UE´s funktion og sammensatte bevægemønstre,

vil mange af disse skader

være relativt lette at behandle med et

godt resultat.

Især i idrætsgrene med monotone

bevægemønstre, asymmetrisk brug af

kroppen eller stort antal repetitioner

ses denne form for belastningsskader.

Jeg har i dette indlæg især rettet

blikket på skader opstået i forbindelse

med løb, eller andre sammenlignelige

idrætsgrene med megen bevægelse i

UE (feks. fodbold, håndbold, tennis og

badminton).

Flere fysioterapeutiske og lægelige

behandlingsmetoder har bevist sine effekter

på denne type skader, og ofte

kan de suppleres med dynamiske fod-

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 4, 4. årg., NOVEMBER 2000

Men også andre smertesyndromer i

A knæ, B baglår og lyske viser sig ofte at

hænge sammen med dysfuntioner i underben,

ankelled og fod.

Fig. 1: Fodaftryk af cavus-, normal- og

valgusfod

C

indlæg. Hermed kan man påvirke årsagen

til skaden ved at ændre statik og

dynamik i patientens bevægemønster.

Jeg vil dog gerne understrege at jeg

ikke mener, at alle skader udelukkende

kan/skal behandles med fodindlæg.

Skadesbaggrund

Årsagen til skaderne er ofte dysfunktioner

udløst af små fejlstillinger i fod og

underben, og flere af disse sammenhænge

er kun mangelfuldt beskrevet.

Jeg er derfor klar over, at flere af mine

synspunkter og konklusioner måske vil

virke både overraskende og lidet underbygget.

Ved at tilføre debatten nye

aspekter håber jeg at kunne medvirke

til en ændring af holdningen til behandling

af disse skader.

De belastningsskader jeg oftest ser i

klinikken er:

• Achillessenetendinit/peritendinit

• Medial shinsplint (traktions periostit)

• Løberknæ (det klassiske)

• Patellofemorale smertesyndromer

• Fasciitis plantaris (svangsene inflammation)

• Hælspore

• Hælsmerter (slidte/overbelastede

hælpuder)

Typiske skadefremkaldende fejlstillinger:

• Overpronation (valgusfod)

• Hulfod (cavusfod)

• Forfodsvarus

• Forfodsplatfod (pes planus transversus)

• DKnyster

(hallux valgus)

Mange af de ovenstående skader opstår,

fordi foden ikke arbejder i et normalt

leje med et fuldt og normalt bevægemønster.

Dette enten på grund af

en fejlstilling, og/eller fordi der er nedsat

styrke eller bevægelighed i et eller

flere led.

Overpronation

Den hyppigste og bedst beskrevne årsag

til flere af de ovennævnte skader er

overpronation af bagfoden (1,2).

Ved denne tilstand valgiserer bagfoden

i den vægtbærende fase af afviklingen

over foden, således at calcaneus

og talus tiltes (medialt og plantart). Afsættet

forplantes således primært over

mediale fodrand og storetå i stedet for

gennem anden tå som normalt. (fig. 2)

Dette giver en uhensigtsmæssig fordeling

af belastningen på foden, men

forårsager samtidig også en bunden

indadrotation af underbenet (3,5). Det

er denne valgisering og (for store) indadrotation,

der i mange tilfælde udløser

skaderne i fodens og underbenets

strukturer.

Achillesseneskader

Det vil blive for omfattende at beskrive

More magazines by this user
Similar magazines