Skjoldet 1 (pdf) - Proark Golf

proarkgolfplus.dk

Skjoldet 1 (pdf) - Proark Golf

Skjoldet

Nr.: 1 - Juni 2011- 1. årgang

Velkommen på Skjoldet

Det nye medlems blad Skjoldet er

tænkt som et værktøj til at forbedre

informationen mellem udvalgene og

medlemmerne.

Siden indstillingen af klubbens tidligere

blad, har informationer til

medlemmerne udelukkende foregået

via email og artikler på klubbens

hjemme side.

Skjoldet vil fremover dække alle

afholdte klubturneringer, samt udvalgs

materiale af almen interesse

for medlemmerne. Vi vil også tilstræbe

at komme bag facaden på

områder som ikke normalt er kendt

af medlemmerne.

Vi opfordre endvidere alle klubber i

klubben til at indsende materiale,

der måtte ønskes bragt i bladet.

Bladet vil udkomme kvartalsvis, og

er selvfølgeligt dybt afhængig af

indlæg fra udvalgene.

Firma logo ?

Kontakt redaktionen

Side 1

Formanden har ordet

En ny sæson er skudt igang med årets

første turnering, læs formandens leder om

sæson starten 2011.

Turnerings resultater

DAS åbningsturnering, og Påske

turneringen i ord og tal.

Gang i juniorerne

Skjoldenæsholm Golfklubs medlemsblad

Junior udvalget arbejder på flere

samtidige fronter, se mere herom og hvad

der behøves for at opfylde målsætningen.

Bagsiden

Golf er den mest regel beskrevne sport

der findes. Se om du er i stand til at klare

de situationer som beskrives i artiklen.

5

6

9

12

1


2

Skjoldenæsholm Golfklub’s bestyrelse & udvalg

Jørgen Mathiesen

Sæbyholmsvej 6

2500 Valby

20137656

jum@haraldshus.dk

Frank Jelmo

Rådalsvej 41

4040 Jyllinge

46760242

frank.jelmo@gpslocation.com

Nils Højbjerg

Smedeholmen 5

4330 Hvalsø

46409508

nils.hoejbjerg@mail.dk

Michael Lomholt

Kildemarken 117

4100 Ringsted

40931751

michael@lomholt.org

Jørgen Krohn

Hovedgaden 54D

4140 Borup

20263339

jkk@aarsleff.com

Sanne Thers Lomholt

Kildemarken 117

4100 Ringsted

40551351

sanne@lomholt.org

Pia Fenger

Tværager 63

2670 Greve

41373750

pf@golfers.dk

Brian Gudkov

Ørstedvej 50st, tv.

4130 Viby Sjælland

briangudkov@golfers.dk

Per Klinggaard

Brydeholmen 15

4000 Roskilde

40734825

pkl@post3.tele.dk

Golfcentret

Skjoldet

Golfers.dk

Proark golf PLUS

Skjoldenæsholm

Skjoldenæsvej 101

4174 Jystrup

57538812

pgs@proarkgolf.dk

Skjoldenæsholm

Golfrestaurant

Skjoldenæsvej 101

4174 Jystrup

57538105

Nyholm Golf Academy

Skjoldenæsvej 101

4174 Jystrup

50485006

info@nyholm-golfacademy.dk

Skjoldet” udkommer:

primo marts

primo juni

primo september

primo december

Deadlines:

11. februar 2011

13. maj 2011

12. august 2011

11. november 2011

Annoncering: (h x b) - maks. 150dpi

1/8 side (34 x 190 mm.) kr. 500,-

1/8 side (68 x 95 mm.) kr. 500,-

1/4 side (68 x 190 mm.) kr. 900,-

1/4 side (136 x 95 mm.) kr. 900,-

1/2 side (136 x 190 mm.) kr. 1.500,hel

side (272 x 190 mm.) kr. 2.500,-

Logo - forside (71 x 31 mm.) kr. 1.000,-

Redaktion, Layout & Annoncer:

Jens v. Høyer

Bygaden 46A, Jørlunde

3550 Slangerup

42632620

jvh@golfers.dk

Klubbens hjemmeside:

www.golfers.dk

Henvendelse kan ske på:

info@golfers.dk


Det er bestyrelsens målsætning, at skabe en attraktiv

golfklub, hvor det er spændende og interessant at være

medlem. Der skal satses på bredden, så unge, ældre og

gamle har lige store interesser og glæder ved deres

medlemskab. På samme måde skal det være attraktivt at

være medlem

uanset om medlemmet har højt eller lavt handicap, bruger

meget tid eller mindre tid i golfklubben.

Der skal være gode tilbud om deltagelse i diverse klubber

I klubben, og det sociale liv skal styrkes bl.a. med

spændende turneringer af forskellige karakterer. Vi skal

forsøge, at få potentielle nye medlemmer til at melde sig

ind i klubben, ved at have en levende og spændende

begynder afdeling, og ved at give personerne det klare

indtryk, at de er meget velkomne i klubben.

Vi skal være glade for gæster i klubben, tage pænt imod

dem med smil og hjælpsomhed. Gæster skal føle, at de

får noget for pengene, og får lyst til at komme igen, og

måske blive medlemmer.

I henhold til vedtægternes § 2

Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil

hørende idrætslige aktiviteter på det ved Skjoldenæsholm

etablerede anlæg, således at klubbens medlemmer kan

udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben

skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale

idrætsunion.

Dameklubben:

Margit Grønager

Formand / Kasserer

46753197

margit@golfers.dk

Herreklubben:

Per Vinding

Formand

28101700

pervinding@mail.tele.dk

Parmatchklubben:

Lasse Nielsen

Formand

46757790

annalasse@mail.dk

Erhvervsklubben:

John Jagd

Formand

20912291

john.jagd@gmail.com

Dorrit Schultz

Bestyrelsesmedlem

43540716

ds@ankeforsikring.dk

Niels Højbjerg

Kasserer

46409508

niels.hoejbjerg@mail.dk

Margit Grønager

Kasserer

46753197

margit@golfers.dk

Benny Pagh

Kasserer

20140067

bp@abrevision.dk

Bestyrelse & udvalg ........................... side 2

Golfcentret

Skjoldet

Golfers.dk

Bestyrelsens målsætning .................. side 3

Klubbens formål

Klubber i klubben

Indholdsfortegnelse

”Board of Fame” ................................ side 4

Vidste du at …..

Formanden har ordet ......................... side 5

Fortrolig NGA rapport ........................ side 5

Turnerings resultater ......................... side 6

Das åbningsturnering

Påsketurneringen

Ny strategi for elitearbejdet .............. side 8

Gang I juniorerne .............................. side 9

Begynderudvalget i dag og i morgen side 10

Kommunikationsstrategi for

Skjoldenæsholm Golfklub .................. side 11

Bagsiden ............................................ side 12

Forside:

Hul 4 på Old Course, under ”DAS åbningsturnering”

Foto: Probit-design - 2011

3


4

Herrer

Mark Laage Hansen

Herrer Midage

Jannik Kusk

Herrer

Peter Staalbo

2009

Gunnar Jürgens

Old Course

Mathias Laage Hansen

29. august 2009: Gul tee - 65 slag

Damer

Louise Staalbo

Mark Laage Hansen

Herrer Senior

Per Schultz

Herrer Veteran

Terry Osborn

Damer

Pia Valsted

2010

Søren Wain Dahl Byø

Robert Trent Jones Jr. Course

Mathias Laage Hansen

30. august 2009: Hvid tee - 67 slag

Robert Trent Jones Jr.

banen på Skjoldenæsholm er

kommet i fint selskab mellem

de 1000 bedste baner i verden.

The Rolex World’s

Top 1000 Golf Courses er en

guide for hungrende golfere,

som søger de bedste golf oplevelser

rundt om i hele verden.

Guiden var tidligere kendt som

Peugeot Golf Guide, men er

nu overtaget af den svejtsiske

ur producent, som samtidig har

udvidet guiden til at omfatte

golf baner på alle kontinenter.

Hvis du har et rejse budget,

som kunne gøre brug af dette

opslagsværk, eller blot leder efter en gave idé kan bogen

findes billigst muligt ved hjælp af www.bogpriser.dk

Du er meget velkommen til at indsende dine billeder fra

banen eller fra en af klubbens turneringer til redaktionen.

Ligeså er underfundige og sjove indlæg altid velkommen,

og vil blive behandlet anonymt eller med kilde, alt efter

ønske. Redaktionen skal dog kende identiteten på

indsenderen, for at kunne anvende materialet.

Send dit materiale til jvh@golfers.dk

Ifølge hjemmesiden Infogolf, har Skjoldenæsholm igennem

det meste af 2010, haft sine to baner mellem de 20

bedste i Danmark. Infogolf Top-20 er baseret på udvalgte

greenfee gæsters vurdering af serviceniveau, banen,

harmoni, omgivelser, scorekort og baneguide.

Ratingen kan følges på www.infogolf.dk/top20.asp


Velkommen til dit nye medlems blad

Skjoldet”. Vi håber du finder dette

initiativ værdifuldt, og forventer

gennem dette at kunne forbedre

kommunikationen til klubbens medlemmer.

Vores ambition er at bladet skal

udkomme 4 gange om året og primært

indeholde artikler om afholdte

turneringer samt information om

hvilke strategier som bestyrelsen

løbende udarbejder for det fortsatte

klub arbejde.

Jævnfør vores informations strategi

suppleres dette medlems blad, med

et månedligt nyhedsbrev, som pri-

Afsløring

Fortrolig NGA rapport

Bladets redaktionen afviser selvfølgelig

ikke en god historie, og til

dette nummer har vi modtaget en

”Strike capability report : 63-270

Jørgen Mathiesen”. Materialet er

udleveret af ”Weekly leaks” og bærer

som eneste synlige spor på rapportens

ophav, forkortelsen ”NGA”.

Pålidelige kilder vil vide at der her er

tale om ”National Golf Agency”, som

efter sigende skulle være en

interresse organisation under det

amerikanske NSA . På redaktionen er

vi dog af den opfattelse, at materialet

er udarbejdet af en specialist fra

Formanden har ordet

mært tager sig af de hotte nyheder

og kommende begivenheder.

Nu har vi endeligt, taget hul på en ny

golf sæson med ”DAS-åbningsturnering”,

som blev særdeles vel

besøgt og afholdt i et fantastisk godt

vejr. Vi kan konstatere at vejrguderne

indtil videre har været

meget gavmilde over for klubbens

medlemmer, og håber at I alle har

nydt det og fået afset tid til nogle

runder på vores dejlige anlæg.

Der er nu livlig aktivitet i alle dele af

klub livet, nybegynderne er godt i

gang med at lære golf – både det

praktiske og teorien, og kaninerne er

kommet godt i gang med tirsdagsturneringerne.

Vores herre-elitehold

har været i kamp og har vundet

deres to første turneringer. Dame-,

lokal området, da hele indholdet er på

dansk, og med en vis lokalkendskab.

Rapportens konklusionen lyder som så:

Det er tydelig at se, at 63-270 muligvis

benytter sig af et ulovligt hjælpemiddel

i form af et kunstigt, men

meget bevægeligt ventre ben.

Beviserne på dette starter på billede 2,

hvor det venstre ben bøjer mistænkeligt

meget indad mod det højre, hvilket

giver ham mulighed for at rotere de

gamle skuldre helt rundt, noget som i

virkelighedens verden ikke burde være

muligt med så slidt en krop.

herre- og parmatch-klubberne er

kommet godt fra start og der

kæmpes livligt om de flotte præmier.

De helt små Juniorer får leget sig til

noget golf lærdom, og de større

kæmper for at blive så gode, at de

kan komme med på vores elitehold.

Regionsgolfen er godt i gang og der

er mange som ønsker at deltage. Det

bliver spændende at se om de kan

leve op til tidligere tiders store

bedrifter med et ”Danmarksmesterskab”

til klubben.

Vi ser frem til et fortsat godt og aktivt

golf år, og høres ved lige efter sommerferien.

Godt forår til jer alle

Yderligere ses det på billede 3 at det

ulovlige venstre ben tydeligvis bruges

som "springbræt", da venstre hæl

helt har forladt jorden og derved

givet ham en usandsynlig stor kraftoverførsel

igennem slaget.

Det sidste billede, hvor Jørgen imiterer

Linie 5 fra sporvogns museet,

undersøges stadig, da det virker

meget mistænkeligt at golfkøllen

pludselig stopper i gennemsvinget, i

stedet for at svinge helt rundt bag

nakken, som det ses hos alle normale

golfspillere”. :)

5


6

DAS Åbningsturnering blev afholdt

d. 10. Apil, med deltagelse af 133

spillere.

Så oprandt endelig dagen hvor

vejrguderne tillod, at vi mødtes til den

traditionsbundne åbningsturnering.

Det kunne mærkes fra starten at

forventningerne til at komme i gang

DAS Åbningsturnering - Stableford

TOP 5 FOR RÆKKEN A

POS NAVN TOTAL

1 Simon Dohn 36

2 Peter Staalbo 35

3 Paw Juel Olsen 34

4 Poul Erik Bæk 32

5 Jannik Kusk 31

Turnerings resultater

igen, var store og at man næsten ikke

kunne vente….

Vejret var godt og folk kom i god tid.

Vi mødtes ved flagstangen og sang,

som en ny tradition vores fædrelandssang

– vi har ændret traditionen

fordi der ikke var så mange som

kendte den vi har prøvet at synge de

tidligere år. Det gik bedre og selv

brummerne kunne være med. Nu er

golfsæsonen for alvor kommet i gang,

og formanden bød velkommen og

ønskede alle et godt golfår og måtte de

alle få opfyldt deres ønske om det

DAS Åbningsturnering - Stableford

TOP 5 FOR RÆKKEN B

POS NAVN TOTAL

1 Flemming Olsen 43

2 Jens Otto Pedersen 37

3 Michael Nielsen 32

4 Jens Houlberg 32

5 Pia Fenger 32

handicap som var målet med sæsonen

uanset om det var opad eller nedad.

Der var god stemning på banen og alle

var hjemme i ordentlig tid, så den

lækre buffet kunne serveres.

Også i år havde vi DAS Karrosseri som

vores sponsor, hvilket vi er meget

glade for, og de havde som sædvanligt

dækket et flot præmiebord og så var

der klappepræmier til næsten alle

øvrige deltagere. Vi siger tak til alle jer

som mødte op og gjorde det til en god

og festlig dag, og takker vores

sponsor. Vi håber at se jer alle igen til

de kommende turneringer.

DAS Åbningsturnering - Stableford

TOP 5 FOR RÆKKEN C

POS NAVN TOTAL

1 Jan Ejner Jensen 44

2 Allan Rytter Hansen 41

3 Casper Kruse Laursen 40

4 Kim Andersen 38

5 John Jagd 36


Påske turneringen ”RAM PÅSKEN”

blev afholdt den 24. april med 72

spillere, fordelt på 3 lige store rækker.

Vejret var perfekt til golf, og turne-

Påsketurneringen - Slagspil

TOP 5 FOR RÆKKEN A

POS NAVN TOTAL

1 Søren Wain Dahl Byø -2

2 Kim Korsgaard Nielsen -1

3 Paw Juel Olsen 2

4 Poul Erik Bæk 3

5 Jørgen Krohn 3

Turnerings resultater

ringsledelsen blev næsten ikke udsat

for kritik.

A-rækken spillede slagspil fra hvid og

blå , B-rækken spillede stableford fra

gul og rød, og C-rækken spillede

stableford fra blå og grøn.

Der var indlagt en konkurrence, hvor

spillerne i andet slaget skulle komme

så tæt på en påskekylling som muligt.

Desværre havde turneringsledelsen

undervurderet C-rækkens damer, det

Påsketurneringen - Stableford

TOP 5 FOR RÆKKEN B

POS NAVN TOTAL

1 Per Klinggaard 37

2 Henning Reckey 35

3 Kim Brenneke 32

4 Jes Toudal 32

5 Torben Claus Christiansen 31

må I meget undskylde.

Efter runden var der mulighed for at

købe en påske buffet i restauranten,

hvor der samtidig blev vist live-scoring

fra rækkerne.

Der blev desværre ikke taget billeder

fra turneringen, så I må nøjes med de

tørre fakta herunder.

Jørgen Hardis og Michael Lomholt

Turneringsledere

Påsketurneringen - Stableford

TOP 5 FOR RÆKKEN C

POS NAVN TOTAL

1 Elisabeth Carlsen 36

2 Bo Bonderup 35

3 Lene Vindeløv 33

4 Annalise Nielsen 31

5 Kirsten Rønholdt Byø 31

7


8

Vi har nu ændret en del på elite afdelingens

fremtidige arbejde, og har udarbejdet

nogle ny principper for vores

elite satsning.

Vi er en amatør klub og derfor vil vi

fremover satse på vores egne

spillere. Ingen spiller modtager

betaling for at spille på vores klub

hold.

Vi satser på ét herre-elitehold. Det

forventes at vi har nok gode spillere

til at kunne stille et sådan.

Vi vil støtte et dame-elitehold så

længe der er spillere nok til at stille

et godt hold.

Vi vil støtte individuelle unge

spillere, som har det nødvendige

talent, motivation og ambitioner.

Stilling pr. 27. Maj 2011

Danmarksturneringen herrer - 2. division øst - Pulje 4

Stilling I alt

Holdnavn K V U T Score P

Odense 2 2 0 0 28 - 8 4

Skjoldenæsholm 2 2 0 0 21 - 15 4

Lillebælt 2 0 0 2 12 - 24 0

Svendborg 2 0 0 2 11 - 25 0

Danmarksturneringen herrer - 3. division øst - Pulje 7

Stilling I alt

Holdnavn K V U T Score P

Skjoldenæsholm 2 2 0 0 16 - 12 4

GT Lolland 2 1 0 1 19 - 9 2

Sydsjælland 2 1 0 1 13 - 15 2

Storstrømmen 2 0 0 2 8 - 20 0

Danmarksturneringen damer - Kval. rækken - Pulje 7

Stilling I alt

Holdnavn K V U T Score P

Golf Team Nordkysten 2 2 0 0 14 - 4 4

Værløse 2 1 1 0 11 - 6 3

Skjoldenæsholm 2 0 1 1 6 - 11 1

Næstved 2 0 0 2 4 - 14 0

Eliteudvalget

I 2011 har vi et herre-elitehold med en

brutto trup på foreløbig 8 personer.

Dette hold spiller i 2 division og vores

målsætning er at de, som minimum,

skal blive i denne division.

Vi har herudover et dame-elitehold

som vi støtter med træning og kamptøj

samt et herre-elitehold der spiller i 3.

division med egne sponsorer.

Vi har organiseret os således at vores

protræner Benjamin Vrang, er holdkaptajn

og står for træning, coaching

og udvælgelse af spillere på vores 1.

hold. Benjamin deltager, som kaptajn,

ved alle 1. holdets turneringer og

støtter spillerne før og under kampene.

Den individuelle støtte består af

økonomisk bistand til at deltage i

turnerings kampe for udvalgte spillere.

Nogle få spillere vil modtage støtte i

form af coaching fra Benjamin, som

fungerende caddy for spilleren, under

disse eksterne turnerings kampe.

Vores ambition er at vinde Danmarksmesterskabet,

såfremt vi har egne

spillere som tilsammen er gode nok.

Vi satser på sammenholdet, som skal

løfte holdet udover den enkeltes egne

evner.

1. holdet møder i denne sæson

Svendborg, Lillebælt og Odense. Der

er nu afviklet 2 turneringer på udebane

mod henholdsvis Svendborg og

Lillebælt, og vores herre trak sig

sejrrigt ud af begge – så vi tror på

vores nye strategi.

Vi arbejder tæt sammen med juniorafdelingen

for at spotte de talenter der

samtidig har motivation og ambitioner

om at komme med i eliteafdelingens

arbejde.


2010 blev for juniorerne afsluttet

med at holdet fra Skjoldenæsholm i

suveræn stil vandt årets Proark

Juniorgolf Mesterskab i Hjarbæk.

Den gennemsnitlige score blev på

33,57 point for de otte spillere.

Proark Mesterskabet var således

kulminationen på en flot sæson med

mange fine præstationer og

aktiviteter, og efter en lang vinterpause

er vi nu atter igang.

I Skjoldenæsholm har vi 60 aktive

juniorer, der spænder lige fra den

lille nybegynder til talentet, der

allerede spiller i eliten og banker på

til landsholdet.

Mange tilbud til juniorer

I juniorudvalget er målsætningen at

give alle juniorer en god start på

deres golfkarriere og sikre, at der

løbende er tilbud, så de kan udvikle

deres talent. Vi har derfor skruet

mange tilbud sammen til juniorerne,

som de kan vælge mellem, alt efter

deres handicap og efter hvordan og

hvor meget, de ønsker at spille golf.

Omdrejnings punktet er den ugentlige

træning, hvor Benjamin Vrang,

Christian Møller og Brian Akstrup står

for undervisning af juniorerne. Det

gør de super godt og mange folke-

Juniorudvalget

skolelærere og andre kunne her

lære, hvordan man udfører differentieret

undervisning, med plads til

både det sociale, det sjove og

udvikling af ”elevernes” talent.

Træning er vigtig

Alle juniorer får tilbudt træning en

time om ugen og når de kommer

under hcp. 30, øges træningen til det

dobbelte. Vi har også en række

turnerings tilbud og allerede fra den

første dag i klubben, kan juniorerne

deltage i vores interne turnering –

Telia Junior Cup, som vi afholder fire

gange årligt.

Herudover deltager juniorerne hvert

år i DGUs juniorholdsturnering, som

spilles i forskellige række og aldersinddelinger,

hvorved der sikres plads

og vinderchancer for alle under hcp.

36. Mange af vores juniorer deltager

endvidere i diverse individuelle

turneringer både i regionen og i

rangliste turneringer rundt om i

landet.

Det sociale skal dyrkes

En af de store udfordringer, når

juniorer spiller golf, er det sociale.

Det er ikke ligesom med et fodboldhold,

hvor man spiller med

klassekammeraterne. Her kommer

juniorerne ofte enkeltvis og fra

mange forskellige steder. Træningen

skal være med til at binde dem

sammen, og vi prøver da også

gennem Telia Junior Cup og via den

årlige juniorlejr at få skabt

sammenhæng og gode sociale

oplevelser, der kan sikre de enkelte

spillere et godt netværk – Det er nu

en gang sjovere at spille golf, hvis

man kan gøre det sammen med sine

venner.

Juniorudvalget har en ambition om,

at juniorarbejdet skal sikre en stabil

fødekæde til klubbens elitehold.

Allerede nu har juniorarbejdet ført til

at flere juniorer indgår i eliten og

spiller med på de bedste hold.

JuniorTalent program

Men vi skal videre. Derfor har vi som

et nyt initiativ i år startet et talent

program. Her får en række af

klubbens juniorer et tilbud om fire

ekstra samlinger om året, hvor der er

fokus på at udvikle dem til elite

spillere. Det drejer sig både om

teknisk træning, det mentale og

hvad der i øvrigt kræves for at

komme langt med sit golfspil.

Forudsætningen for at deltage er, at

juniorerne har ambitioner og er villig

til at gøre en ekstra indsats for at

udvikle deres talent.

Kun for piger

I Skjoldenæsholm og andre klubber

mangler der piger i juniorafdelingerne.

DGU har derfor taget initiativ til

en række aktiviteter, der går under

navnet ”Girls only”. Her holdes der

samlinger og spilles turneringer, hvor

kun piger kan deltage. Alle juniorpiger

kan uanset handicap deltage i

samlingerne, og en af disse afholdes

i år på Skjoldenæsholm.

Flere voksne hjælpere tak

Vores juniorer kan meget selv, men

helt uden hjælp fra forældrene går

det ikke. I øjeblikket er vi kun fire

forældre i juniorudvalget og vi så

gerne at nogle flere deltog.

9


10

Potentielle golfspillere skal flyttes fra at

golf er NOT til at det er HOT.

Begynderudvalgets arbejde planlægges

med baggrund i input fra

kaptajnerne, der indbydes til inspirationsmøde

umiddelbart efter sæsonafslutningen.

Herefter lægger udvalget

en plan for den kommende sæson

umiddelbart inden denne starter.

Begynderudvalget er i aktion hver

tirsdag mellem 14.30 og 21.00 og har

altså sammenlagt ca. 170 åbningstimer.

Fra i år arbejdes efter en vagt

plan, så der bliver lidt fritimer til

udvalgets 6 medlemmer.

Der skal mere fokus på begyndernes

regel kendskab. En golfrunde har, også

for en begynder, altid større succes

mulighed når reglerne kendes (i hvert

fald de mest anvendte). Se blot teetime.dk,

hvor der er beskrivelser af

topspillernes markante straffe for ikke

at kende, selv basale regler.

Begynderudvalget

Kaptajnerne gennemgår undervejs på

tirsdags runderne en udvalgt regel

situation.

To gange om måneden afholdes

gunstart, hvor der samtidig er indlagt

en regel konkurrence. Når alle er

kommet i hus efter 9 huller, drøftes

konkurrencens resultat.

Regel undervisning for kommende golf

spillere bliver ændret lidt. Der bliver

endnu mere fokus på praktisk brug af

reglerne på par 3 banen. Og så vil

regel prøven blive justeret. Nye junior

spillere deltager i regel undervisningen

sammen med de voksne, dog kun fra

en alder hvor de kan aflægge skriftlig

teori prøve.

Golf er glæde ved at slå et godt golf

slag og gå en runde med et tilfredsstillende

resultat. Det er også kendskab

til den nødvendige teknik. Det er

ikke begynderudvalgets arbejde at

træne i spillet, det har vi golf trænere

til. Derfor fortsætter den sædvanlige

fælles træning med Christian Møller i

førertrøjen. Træneren er betalt af

Sekretariatet, og spillerne opfordres til

at købe yderligere træning når det

obligatoriske program er overstået.

Udvalget har et tæt samarbejde med

Sekretariatet, som bl.a. betaler undervisningsmateriale

til nye medlemmer.

Udvalget deltager også i åbent-husarrangementer,

hvor spillet skal

”sælges” til kommende golfere.

Klub livet er en væsentlig del af mange

golf spilleres hensigt med at være

medlem af klubben. Begynderudvalget

vil gøre meget ud af at styrke denne

del af golfen. De to månedlige gunstarter

er et væsentligt værktøj til

spirende sociale kontakter.

Tidligere har udvalget mødtes med

begynderudvalg fra andre klubber til

gensidig inspiration og lidt golf. Det vil

fortsætte i år.

Medlemmer af udvalget er Sanne

Lomholt, Laila Olsen, Jørgen Olsen,

Gustav Flensborg, Jørgen Hardis og

Michael Lomholt. De to sidstnævnte

varetager undervisning i regler.

Her kunne dit firma have haft en annonce.

Kontakt redaktionen inden

næste dead-line d. 12 august


Forord:

Kommunikation spiller en vigtig rolle

for Skjoldenæsholm golfklub. Derfor

har bestyrelsen besluttet en række

principper for at sikre den nødvendige

kvalitet i kommunikationen, som gælder

både indadtil, udadtil og i vores

samarbejde med klubbens medlemmer.

Alle skal behandles med respekt, også

når vi kommunikerer, hvilket betyder,

at vi taler ordentlig med hinanden

samt er venlige og imødekommende i

vores måde at kommunikere på. Vi

tror på, at det at tale sammen

fremmer forståelsen, og at samtale er

den bedste måde at sikre forståelse

og kommunikation i øjenhøjde. God

kommunikation handler lige så meget

om at lytte som om at tale. Vi forstår

ting forskelligt, hvorfor vi hele tiden er

nødt til at tilpasse vores kommunikation

til de mennesker, som vi taler

med, hvad enten det er på skrift, i tale

eller ved vores adfærd.

Kommunikation er et håndværk, som

hele tiden kræver træning og vedligeholdelse.

Vi skal øve os hele tiden,

og vi efterspørger og giver hinanden

feedback, der kan gøre os bedre til at

kommunikere.

Strategien:

Formålet med kommunikationsstrategien

er at formidle information

Kommunikationsudvalget

rundt blandt klubbens medlemmer i et

tilstrækkeligt og relevant omfang,

således at medlemmerne på bedste

måde er orienteret om klubbens

arbejde og tiltag, såsom afholdte

turneringer, nyt fra bestyrelsen,

udvalgene, green-keeperne, trænerne,

Redskaber:

Internt i bestyrelsen

Hurtige beskeder til medlemmerne

Udsendes ultimo marts-oktober og januar på hjemmesiden

Afholdte og kommende turneringer

Referat bestyrelsesmøder

Andet fra bestyrelsen

Medlems bidrag

Annoncer mod betaling

Udsendes primo marts-juni-september-december

Afholdte turneringer

Udvalgs arbejde

Bag om facaden artikler

Annoncer mod betaling

Kort sigt. Revideres i nuværende ramme

Langt sigt. Ombygges. Evt. i samarbejde med Proark golf PLUS

Udsendes sammen med nyhedsbrev til bl.a. lokale gratisaviser

Revideres

Oprydning

På længere sigt ønsker vi at opnå et

tættere samarbejde med både

sponsorer, medlemmer, diverse udvalg,

shoppen, restauranten, greenkeeperne,

Proark golf PLUS og

sociale arrangementer, medlemmer og

sponsorer m.v.

Udfordringen bliver at ramme med de

vigtigste/relevante informationer så

hurtigt som muligt til den rette

målgruppe, således at serviceringen af

klubbens medlemmer på informationsniveauet

bliver dækket fuldt ud.

Nyholm Golf Academy, således at alle

føler sig godt orienteret om, hvad der

foregår på Skjoldenæsholm og i golfklubben.

11


12

Jeg vover den påstand, at golf er den

mest regel beskrevne sport der

findes. Alle situationer er beskrevet.

Kræver det yderligere tolkning,

Mon ikke en statistik vil vise at

samtalen i klubhuset efter en

turnering kan have følgende

emner og fordeling:

Bagsiden

sørger kloge folk i Skotland for at

udgive en bog hvert andet år.

Decisions on the Rules of Golf er ikke

det mest interessante godnatlæs-

ning. Pyt med det. Det er vel heller

ikke i sengen at golf regler skal

dyrkes.

20 %. Det gik galt på hul 12, og derfor måtte jeg skrive en streg på scorekortet.

20 %. Driveren var ikke på min side i dag.

20 %. Jeg gik en par-fri runde. Alle scores var over.

20 %. Vind.

20 %. Rough.

20 %. Maden er for dyr.

20 %. Det kørte bare – indtil hul 18.

De sidste 60 % omhandler udveksling af regelkendskab.

Selv matematik kan altså påvise at der aldrig er hverken kedeligt eller stille i et klubhus.

Når vi ser bort fra en berømt person, er der to situationer hvor vi andre

kan gå på vandet. Når vandet er blevet til is og i en vandhazard.

I vandhazard eksisterer både løse

naturgenstande, uspillelig, og

provisorisk bold? Hazardregelen er

en af de mest omdiskuterede regler

under og efter runden.

Lettere omskrevet er her en autentisk

situation fra en turnering.

En 4-bold diskuterer om en bold er i en

hazard. En mener at det er den vidst nok.

En anden følger trop, mens den tredje

synes at det måske næsten så sådan ud,

selv uden tydeligt plask. Boldens ejer

samler sin provisoriske bold op og erklærer

sig enig i at hans bold nok alligevel var i

vandet. Han snupper sit drop og strafslag.

Døm situationen!

Du har spillet en bold, der med et tydeligt

plask lander midt i søen på hul 8 på OC.

Hvad gør du nu? Se eventuelt regel 26-1.

En spiller tror at hans bold er landet i en

vandhazard. Han søger uden held efter

den i kort tid, hvorefter han dropper en

anden bold med 1 strafslag. Derefter

finder han den oprindelige bold inden der

er gået 5 minutter. Den ligger uden for

hazarden. Kan afgørelsen være at han har

spillet den droppede bold fra et forkert

sted. Se eventuelt decision 26-1/3.

På gensyn på banen.

More magazines by this user
Similar magazines