M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

trinitatis.kirke.dk

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

antagelig fra Ullerup kirke. Malerierne på altertavlen

er opsat i kirken i 1847, da de oprindelige malerier,

der var malet på træ, gik til. Malerierne er malet

af en af guldalderperiodens fine malere, Niels Peder

Holbech. Det største maleri i hovedfeltet forestiller

Nadveren, det mindre i topfeltet Forklarelsen på

bjerget. Nadveren er en kopi af Leonardo da Vinci´s

berømte maleri.

Otte mosaikruder, der alle er gaver til kirken

fra forskellige familier i sognet, opsat fra1902 -28.

Et særkende for Trinitatis kirkes” romantiske”orgel,

der har 45 stemmer gør det overordentlig velegnet

til fremførelse af orgelmusik fra den romantiske

periode.

Prædikestolen, der er et fint barokarbejde, bærer

årstallet 1690 og er lavet til kirken. Den bæres af

den store apostel Paulus.

Tre engle løfter byrden fra Paulus´s skuldre. Det er

Troen, Håbet og Kærligheden. På prædikestolen står

4 evangelister:

På bagsiden ses to keruber, der vogter Himlens port.

Himlen over prædikestolen tjener et dobbelt formål..

Lydhimmel og en symbolsk betydning, et billede på

Guds rige, der åbner sine døre.

Kom og besøg Trinitatis kirke

Danmarksgade 61 · 7000 Fredericia

TRINITATIS KIRKE

Levende historie i Fredericia

www.trinitatis-kirke.dk


TRINITATIS KIRKE

Levende historie i Fredericia

KIRKEBYGNINGENS HISTORIE:

Kirken, som vi ser i dag er grundlagt i 1689 – men

det er faktisk den tredje i rækken i dag, efter at have

været placeret forskellige steder,

Den første kirke var en sal på byens rådhus, og den

anden kirke var et bindingsværkshus – sydligt på

grunden, genopført af materialer fra Ullerup kirke,

der var blevet revet ned, da Fredericia blev grundlagt

i 1650. Der blev desuden samlet midler ind i

hele Ribe Stift til kirken.

Trinitatis kirke er en af de ældste kirker i Fredericia.

Grundstenen til kirken blev nedlagt den 29. maj

1655 af kong Frederik III. Herom vidner den i den

nuværende kirkes sydside indmurede sten med kongens

navnetræk. I 1655 knælede kong Frederik III i

bøn på en kampesten og grundlagde kirken på grunden,

som var og er stadig indhegnet og bruges som

kirkegård Allerede ved indgangen til kirken møder

man gamle stenrelieffer fra Ullerup kirke. Ved

indgangens sydlige hjørne ses således et relief af

djævelen med haledusken op over hovedet vogtende

over, hvem der går ind og ud af kirken. Det andet relief

opdagede man i 1952, da man nedrev det gamle

skolehus i Kongensgade. Det tredje relief, et hoved,

mener man også stammer fra Ullerup kirke.

KIRKENS INDRE

I kirkens nordvestlige hjørne står et skrin. Det er

bevaret fra kirkens første tid og til opbevaring af

tavlepenge. Skrinet er tredelt,

Kirkens døbefont

er sammen med

dåbshimlen

kirkens største

klenodie.

Døbefonten er fra

den romanske

periode og

tilhugget i

slutningen af

1100- tallet

Fonthimlen er antagelig

fra slutningen af

1600-tallet. De seks

stående figurer forestiller

de seks dyder

eller de gode ønsker,

man nærer for barnet:.

Den eneste medaljon

viser Jesu dåb.

Altertavlen er fra 1691, skænket til kirken af tolderen

Peder Skov mod, at han fik lov til at bygge et

pulpitur i kirken til sig og sin familie, ligesom han

fik begravelsesplads i kirken. Kristusfiguren, der

foroven afslutter altertavlen, samt de to romerske

soldater, der er anbragt ude til siderne, er noget af

det ældste i kirken. Også disse tre figurer kommer

www.trinitatis-kirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines