Views
5 years ago

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

M65 Historie dansk - Trinitatis kirke

M65 Historie dansk - Trinitatis

antagelig fra Ullerup kirke. Malerierne på altertavlen er opsat i kirken i 1847, da de oprindelige malerier, der var malet på træ, gik til. Malerierne er malet af en af guldalderperiodens fine malere, Niels Peder Holbech. Det største maleri i hovedfeltet forestiller Nadveren, det mindre i topfeltet Forklarelsen på bjerget. Nadveren er en kopi af Leonardo da Vinci´s berømte maleri. Otte mosaikruder, der alle er gaver til kirken fra forskellige familier i sognet, opsat fra1902 -28. Et særkende for Trinitatis kirkes” romantiske”orgel, der har 45 stemmer gør det overordentlig velegnet til fremførelse af orgelmusik fra den romantiske periode. Prædikestolen, der er et fint barokarbejde, bærer årstallet 1690 og er lavet til kirken. Den bæres af den store apostel Paulus. Tre engle løfter byrden fra Paulus´s skuldre. Det er Troen, Håbet og Kærligheden. På prædikestolen står 4 evangelister: På bagsiden ses to keruber, der vogter Himlens port. Himlen over prædikestolen tjener et dobbelt formål.. Lydhimmel og en symbolsk betydning, et billede på Guds rige, der åbner sine døre. Kom og besøg Trinitatis kirke Danmarksgade 61 · 7000 Fredericia TRINITATIS KIRKE Levende historie i Fredericia www.trinitatis-kirke.dk

den rytmiske musiks historie - Hasseris Kirke
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
Nr. 01: December 2008, Januar – Februar 2009 - Thyborøn Kirke
UDFLUGT - ONSDAGSSAMMENKOMST - Thisted Kirke
Bevar kirken som et rummeligt mødested 12-14 - Den Danske Kirke i ...
september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker
Valg til det nye menighedsråd - Marie Magdalene Kirke
juni - juli 2007 kirke+sogn - Thisted Kirke
Anbragt i historien - Dansk Forsorgshistorisk Museum
Den danske skueplads' historie; fra dens oprindelse i 1722 til 1900 ...
Dansk Flygtningehjælp - Danske Kirkers Råd
Kirkens sommer- basar - Den Danske Kirke i London