Nummer 4 - 2005 - Stairway

stairwaydanmark.dk

Nummer 4 - 2005 - Stairway

NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 4 2005

STAIRWAY NEWS

STAIRWAY – ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

Stairway på gaden i Manila

Oplysningsarbejdet i Filippinerne fortsætter på fuld tryk. Tegnefilmen 'A

Good Boy' har vakt stor opsigt - også blandt gadebørnene i Manila. Side 6

Ny indsamlingsrekord

på Rødkilde Gymnasium

Filmpremiere i mange

lande

Køb julegaven

hos Stairway

Vi har brug for en ny

jeepney


Fakta om Stairway Foundation

Stairway er en dansk drevet, uafhængig, privat

organisation, der arbejder for børns rettigheder.

Stairways grundidé er, at alle mennesker

rummer ressourcer, drømme og muligheder

for udvikling. For at kunne udfolde disse

muligheder har ikke mindst børn brug for

omsorg, beskyttelse og uddannelse.

Stairways rehabiliteringscenter ligger på

en skovklædt skråning tæt på de kendte turistområder

på øen Mindoro i Filippinerne,

hvor mange danskere har holdt ferie.

Tre indsatsområder

Arbejdet foregår på tre måder:

● Direkte hjælp og rehabilitering af gadebørn

fra hovedstaden Manila. Børnene får

ophold, pleje og uddannelse på Stairways

rehabiliteringscenter.

● Kampagner og oplysningsarbejde om

børns rettigheder og seksuelt misbrug af

børn. Det sker gennem bl.a. foredrag, konferencer,

undervisningsmaterialer, tegnefilm

og teater.

● Uddannelse, erfaringsudveksling og netværksopbygning

blandt socialarbejdere,

lærere og sociale organisationer i Filippinerne.

Hvem står bag?

Stairway er grundlagt i 1990 af danske Lars

Jørgensen og hans amerikanske kone Monica

Ray Jørgensen, som bor og arbejder på centret

med deres to børn. Projektet støttes og

ledes af foreningen Stairway Danmark.

OM STAIRWAY NEWS

STAIRWAY NEWS

udsendes fire gange årligt af foreningen

Stairway Danmark. Bladet sendes til alle foreningens

medlemmer samt til en lang række

organisationer, meningsdannere og venner af

Stairway.

Stairway rehabiliteringscenter

Der er ca. 100.000 gadebørn i Manila. Mange

har været udsat for omfattende fysiske

overgreb og seksuelt misbrug, og det hårde

liv på gaden har tvunget de fleste ud i stofmisbrug

og kriminalitet.

Der bor normalt ca. 14 tidligere gadebørn

Stairway. En del har siddet i landets

barske fængsler og er mærket heraf, mens

andre ved ankomsten har tuberkulose, som

de behandles for.

På centret får børnene omsorg, undervisning

og hjælp til at overvinde deres traumatiske

oplevelser gennem bl.a. kreativt terapeutisk

arbejde og psykologisk bistand.

Efter en periode på Stairway sluses børnene

ud til familie eller til andre organisationer,

der kan sikre dem en rimelig opvækst og

fortsat skolegang.

Stairways faste stab omfatter bl.a. en

lærer, fire socialarbejdere, en psykolog og en

kunstner. Desuden arbejder en række unge,

der selv har en fortid på gaden, som juniorstaff,

ligesom der ofte arbejder unge voluntører

fra Vesten på centret.

Andre aktiviteter og projekter

Stairway er stærkt engageret i kampen mod

seksuelt misbrug af børn, både i lokalområdet

og i Manila.

Stairway samarbejder tæt med både

myndigheder og NGO’er omkring børns

rettigheder. Blandt vores partnere er også

Centre for the Prevention and Treatment of

Child Sexual Abuse, CPTCSA, i Manila.

Redaktion

Journalist Tune Nyborg

Tune Nyborg Kommunikation

Skt. Pauls Kirkeplads 9b, 8000 Århus C

Tlf. 8620 9544 - www.tnk.dk

E-mail: tune@tnk.dk

Samtidig har Stairway et lokalt scolarship-program,

som sikrer ca. 55 børn fra fattige

familier en skolegang, ligesom Stairway

søger at stimulere uddannelse og skabelse af

arbejdspladser i lokalområdet.

Hvem finansierer arbejdet?

Det koster ca. 1 mio. kr. om året at drive

Stairway. Hertil kommer særlige udgifter til

oplysningsvirksomhed og kampagner.

Tidligere var DANIDA hovedsponsor bag

Stairway, men DANIDA kan kun yde støtte

til denne type projekter i syv år. I dag er de

største bidragydere tyske Kindernothilfe,

canadiske Leger Foundation, den finske

ambassade i Manila samt Rødkilde Gymnasium

i Vejle.

Desuden ydes store bidrag via foreningen

Stairway Danmark, som dels er støtteforening

for projektet dels fører overordnet

tilsyn med Stairways arbejde i Filippinerne.

Samtidig har foreningen en vigtig opgave

med at søge penge til projektet blandt

fonde, virksomheder, foreninger og private

sponsorer.

Kontakt:

Stairway Foundation Inc.

Projektleder Lars Jørgensen

Brgy. Aninuan, Puerto Galera 5203

Oriental Mindoro, P.O.Box 30440

Philippines

Tlf. +63 917 8431 922

E-mail: stairway@stairwayfoundation.org

www.stairwayfoundation.org

Se mere på om Stairway på Internettet

Stairway Foundations engelsksprogede hjemmeside: www.stairwayfoundation.org

Foreningen Stairway Danmarks dansksprogede hjemmeside: www.stairwaydanmark.dk

ISSN 1602-4486

Sponsor

Trykningen af Stairway News er betalt gennem

et tilskud fra Tips & Lotto-midlerne samt af

Trøjborg Grafisk A/S

www.troejborg.dk


Køb julegaven

hos Stairway

Det er en vigtig del af Stairways pædagogik

at lære børnene at arbejde og bruge deres

hænder, så de på længere sigt kan holde sig

fri af gaden.

Derfor producerer børnene mange forskellige

ting, som kan sælges i Filippinerne og

i Danmark – fx som små julegaver eller som

ting til pakkekalenderen.

Blandt efterårets hits er flettede armbånd

og små stofdyr til 10 kr. pr. stk. og hæklede

bøllehatte/huer til 20 kr., som er et klart hit

blandt teenagere i Danmark.

Drømmefangere og film

En anden ting, vi producerer, er drømmefangere,

der stammer fra Nordamerikas indianere.

Legenden siger, at drømmefangerens

cirkel symboliserer livets cirkel, hvor vi fra

fødsel starter med at være helt afhængige af

andre og i vores alderdom ved cirklens fuldendelse

igen ender i en total afhængighed.

I cirklen er der spundet et væv, der har

den egenskab at kunne fange eller fastholde

livets stærke og positive drømme og ideer,

mens de negative kræfter vil sive gennem

vævets masker. Sioux indianerne tror på,

at drømmefangeren holder deres fremtids

skæbne.

Hvorvidt børnenes drømmefangere vil

påvirke deres skæbne står hen i det uvisse.

Men hvis I køber én af dem, vil I afgjort

hjælpe et barns drøm om et anderledes liv

på vej. De koster 75 kr. pr. stk. og er meget

flotte. 'Absolute export quality', som de siger i

Filippinerne! (se billedet til herover)

Endelig kan vi også tilbyde dvd-versioner

af de to tegnefilm, Stairway har produceret:

'Daughter - a story of Incest' og 'A Good

Boy – a story of Pedophilia'. De koster 150

kr. for et sæt.

Alle priser er + porto, og hvis I henvender

jer hurtigt, vil vi ekspedere bestillingerne

i god tid inden jul.

Ring eller skriv til:

Marianne Schmitto

Engstien 3a, 2980 Kokkedal

Tlf. 4576 6606, marianne@stairwaydanmark.dk

NYT FRA FORENINGEN

GAVER TIL

STAIRWAY

Siden forrige nyhedsbrev har Stairway

modtaget en række gaver og tilskud,

som vi hermed vil takke for:

● Rødkilde Gymnasium har indsamlet

hele 158.977 kr. Læs mere om indsamlingen

på side 4.

● Frederik Andersens Maskinfabrik A/S

i Vejle har sendt os 1000 kr.

● Steen og Brenda Hansen i Taastrup

har tegnet sig for 450 kr. i kvartalet i

fast støtte til Stairway.

● Jesper Gottlieb i Højbjerg har tegnet

sig for 1.200 kr. årligt til skoleudgifter

for Maricel, der er en af de unge,

hvis uddannelse Stairway støtter.

● Computerfirmaet hp har givet os

fem spritnye bærbare computere til

en værdi af over 50.000 kr. De skal

bruges på skolen og 'i marken' på

Filippinerne.

● Ninas Naturcafe har sendt 1.400 kr.,

og Kunst Cafeen i Lundeborg har

sendt 1.300 kr. som begge steder er

kommet ind ved salg af armbånd og

andre ting, som er produceret på

Stairway.

● Jørgen Linde A/S i København har

sendt 1.000 kr. i bidrag.

● Tips & Lotto har bevilget os 84.926

kr. for 2005. Tilskuddet går til at

dække alle de administrative udgifter

som porto, kørsel, distribution af

bladet osv. Derfor kan vi love, at alle

bidrag fra medlemmerne går direkte

til arbejdet på Filippinerne.

● ”Ud at opleve klubben” i Vejle har

sendt 1.000 kr. i bidrag.

● Kolding kommune har ydet 15.000

kr. i tilskud til premieren på 'A Good

Boy' i september.

● Karen Nørgaard fra Sønderborg har

givet 1.000 kr.

● Odd Fellow Ordnen, Matriarklejr nr.

10, Lotus i Sønderborg har givet os

2.500 kr.

● Morten Tang fra København har

sendt 1.000 kr. for armbåndssalg.

Alle bidrag på 1.000 kr. eller derover bliver

nævnt her i spalten. Samtidig takker

vi de mange, som har sendt os mindre

beløb.

3


4

NYT FRA DANMARK

Ny indsamlingsrekord

på Rødkilde Gymnasium

Eleverne på Rødkilde Gymnasium har endnu

engang overgået sig selv: Årets indsamling til Stairway

gav hele 158.977 kr.

Af Tune Nyborg

Sidste år troede vi ikke, det

kunne blive bedre – men det

kunne det! Endnu engang har

eleverne på Rødkilde Gymnasium

slået rekorden og samlet

hele 158.977 kr. ind til Stairways

arbejde. Det er præcis 7.522 kr.

mere end sidste år.

»Det er altså helt fantastisk

at mærke den opbakning, de

unge giver os. Man bliver bare

så glad.«, siger projektleder Lars

Jørgensen.

»Hvad pengene præcis skal

bruges til, kan jeg ikke sige endnu.

Men bidragene fra Rødkilde

er en uundværlig hjælp til at

finansiere hele vores projekt og

har bl.a. været med til at betale

vores to tegnefilm.«.

24 timer på cykel

Som sædvanlig havde eleverne i

år fundet nye og kreative måder

at skaffe penge. En af de mere

spektakulære var et 24 timers

cykelløb, hvor eleverne i hold på

tre konkurrerede om, hvem der

kunne cykle længst på et døgn.

Hvert hold søgte sponsorer

blandt Vejles virksomheder, og

for de heldigste blev det til flere

tusinde kroner. Til gengæld stillede

nogle af sponsorerne krav

om særligt udstyr – fx cyklede

Mads, Tobias og Rune i fuld postuniform

på en 30 kg. tung postcykel,

som gav svære problemer

på den bakkede rute. Alligevel

cyklede de i alt 320 km!

»Vi havde lidt problemer

med kæden, og cyklen er ekstremt

lavgearet. Så vi fik lidt af

en krise ved 4-tiden om morgenen.

Da måtte cyklen i pit et par

timer«, erkender Mads efter at

være kommet i mål.

Indsamling på gaden

Catalina og Pernille, begge

1g'ere, havde valgt en anden taktik,

nemlig direkte og pågående

indsamling i flere BG Bank filialer,

på to skoler samt på perronen

på Vejle Banegård. Resultatet var

op mod 3.000 kr.

»Vi havde egentlig på forhånd

aftalt, at vi bare ville bede vores

forældre om nogle penge. Vi

kendte ikke Stairway så meget,

fordi vi lige er startet på skolen.

Men så hørte vi Lars Jørgensen

fortælle om projektet, og så blev

vi vildt engagerede og bestemte

os for at gøre meget mere ud af

det«, forklarer de.

For de fleste elever på Rødkilde

er de årlige Stairway indsamlinger

mere end bare et

stykke velgørende arbejde. De er

blevet en del af skolens identitet,

som er med til at tømre eleverne

og lærerne sammen.

I Stairway Danmark siger vi

bare tak for indsatsen og held og

lykke fremover!

8 hold mødte til start i Rødkildes 24

timers cykelløb. Hvert hold havde skaffet

sponsorer – bl.a. PostDanmark, hvis

hold kørte 320 km. på en 30 kg tung

postcykel!

For nye elever som Catalina og Pernille

(nederst tv) blev indsamlingsdagen en

øjenåbner for det arbejde Stairway

udfører.


Filmpremiere i seks lande

Den nye tegnefilm 'A Good Boy'

har i efteråret fået stor premiere

i Kolding og Manila, og er blevet

præsenteret i Tyskland, England

og USA. Overalt er filmen blevet

rost som et godt redskab i oplysningsarbejdet

Af Lars Jørgensen

Stairways nye tegnefilm 'A Good Boy – a

story of pedophilia', er i efteråret blevet præsenteret

i hele seks lande.

Danmarks-premieren fandt sted som en

del af en stor tegneseriefestival i Kolding i

september. Det blev et meget positivt arrangement,

hvor ca. 100 af Stairways venner,

medlemmer og samarbejdspartnere så filmen

og hørte Annisette og Thomas Koppel i

en uforglemmelig intimkoncert.

Om eftermiddagen blev filmen vist for et

mere officielt publikum, hvor bl.a. kulturminister

Brian Mikkelsen og Koldings borgmester

Per Bødker Andersen deltog.

Alle med i Manila

Få dage tidligere havde filmen haft officiel

verdenspremiere ved et stort arrangement

i Manila, hvor Stairways nye teaterstykke

'Cracked Mirrors' også blev vist.

Vi havde inviteret ca 300 gæster, men

ikke mindre end 400 mødte op. Aftenen blev

åbnet af Stairways stærke støtte, vicesocialminister

Lourdes Balanon, og blev rundet af

af chefen for UNICEF i Filippinerne, Dr. Alipui.

Stort set alle offentlige og private organisationer,

der arbejder for børns rettigheder,

var at finde blandt publikum.

Blandt publikum var også den finske

ambassadør, Riitta Reesch, der umiddelbart

efter premieren fortalte, at den finske

ambassade også ønsker at støtte den næste

tegnefilm, der allerede ligger på tegnebordet.

Der var også både lokal og international

pressedækning, og News Channel Asia, der

sender fra Singapore, viste et interview samt

uddrag fra både film og teater. Indslaget blev

bl.a. set af Microsoft i Singapore, som har

kontaktet os for at drøfte et samarbejde i

kampen mod seksuel udnyttelse af børn.

Al mad og drikke var i øvrigt doneret af

ScanAsia, der er er dansk firma I Filippinerne.

Aftenen blev en stor succes, både kunstnerisk

og i forhold til at skabe opmærk-

somhed omkring problematikken seksuelt

misbrug af børn – og bestemt også ved at

styrke og udvide vores lokale netværk og

samarbejde.

Premiere for gadebørn

Den efterfølgende aften holdt vi endnu en

premiere, men for et ganske andet publikum.

FILMPREMIERE

I samarbejde med Childhope Asia, der er en

af vores partnere i Manila, viste vi filmen på

en offentlig plads midt i Manila for op imod

200 børn.

Efter filmen var vist blev børnene delt ind

i grupper, der sammen med en gadearbejder

bearbejdede de indtryk og oplevelser, som

filmen havde givet børnene. Også her blev

der serveret forfriskninger i form af saftevand

og kiks.

Arrangementet blev sluttet af med at give

børnene tegneserieversionen af 'A Good

Boy', som de læste med stor interesse. Se

billedet på forsiden!

Fire andre lande

Efter premieren i Danmark drog vi videre

til vores gode samarbejdspartnere, Kindernothilfe

i Tyskland og Leger Foundation i

Canada, og viste filmen for dem. Undervejs

præsenterede vi også filmen på en stor konference

i London og for organisationen Justice

for Children på Yale Universitetet i USA.

På få uger fik vi dermed premiere på

vores nye film i ikke færre end seks lande.

Overalt blev filmen mødt med stor ros, og vi

har fået bekræftet, at den er et efterspurgt

og nyttigt værktøj i kampen for børns rettigheder.

Fra oven: Annisette og Thomas Koppel gav en varm

og intens minikoncert ved filmpremieren i Kolding.

UNICEF's landechef i Filippinerne, Dr. Alipui med

frue, flankeret af Monica og Lars Jørgensen ved premieren

i Manila. Ved Danmarks-premieren i Kolding

var der armbånd til kulturministeren og en t-shirt til

Koldings borgmester

5


6

JUL PÅ FILIPPINERNE

Stairways helt særlige jul

Juleaften på Stairway er en fortryllet

nat fyldt med stærke følelser.

Her er glæde og kærlighed

– men også sorg og skyldfølelse

over for en mor, en far, en bror

eller en ven, som ikke er her

Af Monica Ray

Solen eksploderer i en vifte af farver henover

himlen, mens eftermiddagen bliver til

tusmørke og natten falder på. Vi vender

hjem fra stranden og ind i Stairways særlige

magi. Vores øjne møder det glitrende skær

af hvide lys i mørket. Yndefuldt omkranser

de udvalgte træer og bygninger og supplerer

smukt det naturlige lys fra de dansende

ildfluer. Fortryllet standser vi på stien for at

nyde skønheden foran os. Alle er helt stille,

undtagen fårekyllingerne og et par fugle, som

gør sig klar til søvnen.

Lykketræets duft

Vi skilles fra børnene og tager den Fortryllede

Sti hjem. På vej op af trinnene kan man

forstille sig fortryllede nisser hoppe rundt i

bladhanget, eller enhjørninge med gyldent

horn nippe til græsset. Den umiskendelige

duft af det sjældne lykketræ kildrer vores

næsebor. Vi snuser og forsøger at finde det

træ, duften stammer fra, mens vi fortsætter

op ad stien. Man kan ikke undgå at føle, at

noget helt særligt skal til at ske.

Den særlige stemninger påvirker også

børnene (som har opført sig eksemplarisk

hele dagen). Dryppende våde fra svømmeturen

skynder de sig til det Blå Hus for at gå

i bad og gøre sig klar til en tidlig aftensmad.

Så af sted til kirken, hvor de skal til Dame

de Noches-messen. Kirkens klokker kalder

allerede til gudstjeneste. Forventningen fylder

luften. Menigheden fylder kirken og når langt

ud på gaden, alle lytter intenst til præstens

juleprædiken.

Straks gudstjenesten er fordi, klatrer børnene

tilbage i jeepney’en. De synger glade

under stjernehimlen. Hjemme er hele Stairway

fyldt med duften af stegt kød og søde

sager. Børnene går i en lang række op til

vores hus og bliver budt velkommen med

smil, slik, nissehuer og julemusik. I aftenens

løb synger vi julesalmer og ser juleklassikere

på dvd.

Julemanden kommer!

Ved midnatstid ankommer Julemanden med

sækken fuld af gaver. Børnene er både betagede

og spændte af det, som sker foran dem.

Julemanden tager plads i den gigantiske gyngestol,

og ét for ét kalder han børnene til sig.

Det er som at deltage

i en konkurrence,

hvor alle vinder.

Fuldt af råb og klapsalver

går hver dreng

op og får sin længe

ventede julegave.

For dem er denne

gave noget meget

særligt. Den er ikke

givet af velgørenhed

eller medlidenhed,

den er et udtryk for

kærlighed. Drenge er

drenge, og de forsøger at skjule deres glæde

bag et cool pokerfjæs. Men det holder ikke

længe, og den lykke og glæde, som ligger lige

under overfladen, bryder ud i store smil, som

lyser mod den næste i rækken. Pakkerne bliver

straks flået op og gaverne sammenlignet

og kommenteret.

Smerte og skyldfølelse

Midt i glæden og festen kan man se mindst

én, sommetider to, som ikke tager del i festlighederne.

Måske putter han sig i et af de

mørke hjørner af gården og græder, eller han

sidder måske blot og stirrer ud i natten.

Hans store øjne rummer så meget elendighed

og lidelse; man kan bogstavelig talt

læse i hans øjne, hvad hans hjerte ikke tør

udtale. Det er om hans syge mor, hans far

der har mishandlet ham, men som han stadig

elsker, eller det er om hans døde bror. Man

kan læse om en ven, som stadig er på gaden,

eller som stadig er fængslet under umenneskelige

forhold.

Dette barn føler sig skyldig over sin gode

skæbne, fordi han har en gave og masser at

spise. Han føler sig skyldig, fordi han har fint

tøj og sko på sine fødder. Han føler sig skyldig,

fordi han er her og ikke dér. Han føler

sig skyldig, fordi han føler det, som ethvert

barn burde føle i julen – glæde og kærlighed.

En af medarbejderne lægger mærker til ham

og går derover. De snakker lidt sammen og

vender tilbage til festlighederne. Han skal nok

klare sig.


Et fantastisk sted på kloden...!

Familien Tørnkvist fra Skanderborg

skal tilbringe seks måneder

som volontører på Stairway. Her

skriver familien om deres første

møde med Filippinerne og deres

nye opgaver

Af Familien Tørnkvist i Filippinerne

Vi er en familie på 5 bestående af Jesper

(43), Sanne (40), Oliver (11), Simon (8) og

Victor (5), som har valgt, og fået muligheden

for, at tilbringe størstedelen af en børnepasningsorlov

Stairway.

Frem til april 2006 vil vi derfor have vores

daglige gang på Stairway, hvor vi efter bedste

evne vil forsøge at hjælpe, hvor vi kan

– primært indenfor den administrative del af

arbejdet.

Samtidig vil vi alle gerne suge til os af indtryk

og erfaringer fra en del af verden, som

er væsentlig forskellig fra vores egen. Forhåbentlig

vil vi alle få et bredere og mere nuanceret

syn på tilværelsen samt indtryk, oplevelser

og venskaber for livet. Og har vi samtidig

bidraget blot en smule til det fantastiske

projekt, som Stairway er, vil vi være glade.

En heksekedel

Vores første møde med Filippinerne og

Stairway har vi forsøgt at videregive her:

For den del af familien, der aldrig har

sat sin fod i Asien, har omvæltningen været

enorm. Ingenting er som derhjemme, fra

temperaturer til mælk, fra bilmærker til service

oplevelser og fra kultur til badevand.

Efter nogen tid opdager man, at noget er

som derhjemme alligevel, fx Nescafe, Cola,

havregryn og franske kartofler i form af

Pringles.

Alene turen fra lufthavnen til hotellet i

Manila den første aften gav et chokerende

billede af mængden af mennesker, børn,

unge og gamle, der lever på gaderne. De er

overalt, de sidder åbent og sniffer lim, mødre

med spædbørn på armen tigger ved vejsiden,

ganske små børn løber alene rundt i gaderne

i denne heksekedel, og du kan intet gøre.

Taxachaufføren har låst dørene, og selve

antallet af folk med behov for hjælp gør det

umuligt at rulle vinduet ned for at give dem

en skilling, for hvad skal du gøre med de

næste 20, 50, 100, der dukker op?

Fattigdom og håb

Filippinerne er et fantastisk sted på kloden,

den skønneste natur, det flotteste hav, et

enormt rigt dyreliv, men også et samfund

med et udpræget behov for reformer. Her

er en meget høj andel af fattige og meget få

ekstremt rige.

Som i alle samfund, der mangler en stor

middelklasse til at trække læsset, ser vejen ud

af denne fattigdom svær ud: For de fattige

ser det næsten håbløst ud og for magthaverne

ligger der en formidabel opgave i at få

omstruktureret samfundet.

Der mangler lovgivning, investeringer og

dynamik. Og oven i dette er den filippinske

befolkning, blevet vænnet til gennem århundreders

”besættelse” af spaniere og amerikanere,

ikke at stille nogen særlige krav, at være

tilfredse med lidt, og ord som initiativ og

ambitioner er ikke på dagsordenen.

Som en af de lokale udtrykker det:

”Hvorfor have et arbejde, hvis nogen i fami-

REJSEBREV

Familien Tørnkvists seks måneder på Stairway vil blive en kæmpe oplevelse for både børn og voksne. Alle vil

blive klogere på livet i et meget fremmed land – og børnene vil sikkert lære at tale det lokale sprog tagalog!

lien har? Så kan man bare nøjes med at fiske

for at få noget at spise.”

Dejlige drenge

Når man oplever alt dette på de første to

uger, gør det oplevelsen af Stairway endnu

stærkere.

Et fantastisk projekt midt i alt dette for at

sikre børns rettigheder, for at arbejde mod

seksuelt misbrug af børn og for at hjælpe de

unge, der har brug for en chance.

De første møder med drengene på Stairway

har været fantastiske.

Drengene er kvikke, sjove og kontaktsøgende,

selvom de sproglige barrierer er

tydelige – vi taler ikke tagalok og de taler

ikke særlig meget engelsk. Alligevel opsøger

de os aktivt, når vi mødes til spisetiderne, og

vi skal prøve alle mulige tricks og fiduser til

fælles morskab.

Vi glæder os til at komme igang, med

”vores opgaver”, og glæder os til mange

spændende måneder i Filippinerne og på

Stairway. I hører nok fra os igen og indtil da;

salamat for denne gang.......

7


8

FUNDRAISING

Nødråb fra 26 børn - og fundraiseren

Stairway har hårdt brug for en ny

jeepney bl.a. for at kunne hjælpe

de lokale børn fra alndsbyen til

en uddannelse. Hvem vil hjælpe?

Eftersom regeringen skærer ned på u-lands

bistanden, er der mange organisationer, som

kæmper om de penge, der er sat af til humanitære

formål.

Derfor håber 26 børn fra landsbyen nær

Stairway og jeg, at der er medlemmer, venner

og bekendte, der vil hjælpe os.

Mange af de lokale børn har ikke mulighed

for at gå i skole, da deres forældre ikke

har økonomi til det. For det første skal der

betales for skolegang, så skal der indkøbes

uniformer og desuden er der lang vej til

skolen.

Det har Stairway, rådet lidt bod på. I dag

sørger vi for, at 26 børn i lokalområdet kan

komme i skole. Vi betaler deres skolepenge

og uniformer, og samtidig har vi en meget

gammel jeepney (de hjemmebyggede filippinske

busser), som henter børnene kl. 6.30

om morgenen for at transportere dem til

skole. Kl. 16.30 henter vi dem igen fra skolen.

Derefter har disse børn deres daglige

pligter hjemme, lektier og vask af tøj i floden.

Det er børn der er meget flittige og det, at

de har mulighed for at gå i skole, giver hele

familien et løft.

En ny jeepney søges

Vores jeepney er meget gammel og slidt.

Den starter kun hver 3. gang og kan snart

ikke trække op i bjergene for at hente børnene

til skolen. Det er meget ufremkommelige

veje den køre på. Og hvis bussen ikke kan

køre, vil det have konsekvenser for børnene

og deres familier.

Hjælpsomme hænder

Stairway har fået en fin håndsrækning fra to

engagerede kvinder i hver sin ende af landet,

den ene i Nordsjælland og den anden på

Sydfyn.

Mariann, der ejer den hyggelige Kunst

Cafe i Lundeborg, og Nina med sin skønne

Ninas Naturcafe uden for Allerød, har givet

os en hånd ved at sælge de forskellige typer

af kunsthåndværk, som Stairway producerer.

De to caféer tilbyder ikke bare gæsterne et

lækkert menukort, men også en masse andre

fine ting, man kan købe med hjem.

Denne sæson har der også stået en kurv

på hylden med sjove og anderledes souvenirs

fra Stairway.

De har hver solgt for langt over 1000

kr. armbånd, stofdyr og drømmefangere fra

Stairway i deres respektive caféer.

Hvis der blandt vores læsere er andre,

som har lyst til at sælge ting fra Stairway

deres arbejdsplads, i deres butik eller restaurant

eller i en forening, skal I bare kontakte

Stairways jeepney er gammel og slidt, men den er

helt uundværlig i hverdagen. Derfor søger vi penge til

en ny, som vil kunne holde i 10 år.

Det vil koste ca. 60.000 kr. at få lavet en

ny jeepney, der kan sikre børnene en fremtid

og en stabil skolegang. Jeepneyen bliver bygget

på en lokal fabrik af dele fra bl.a. skrottede

japanske lastbiler, og de plejer at holde

i 10 år.

Derfor håber de 26 børn og jeg, at der

er nogle der vil hjælpe med et tilskud til en

ny jeepney. Måske vil I selv yde et kontant

bidrag med girokortet bag i bladet. Eller I har

måske en god idé til, hvor vi kan søge støtte

eller rejse penge.

Fundraiser for Stairway Denmark

Birgit Lind, Skovstjernevej 94, 4700 Næstved

Tlf. 5572 9392, birgit@stairwaydanmark.dk

mig. Jeg har altid et stort lager af effekter, og

vi får løbende nye leverancer.

Ring eller skriv til:

Marianne Schmitto

Engstien 3a, 2980 Kokkedal

Tlf. 4576 6606, marianne@stairwaydanmark.dk


En ganske almindelig

lørdag på Stairway...

Vi fik på redaktionen denne

e-mail fra projektleder Lasse

Jørgensen, som vi har valgt at

bringe, selv om den vist ikke var

tænkt som et indlæg til bladet.

Den giver et indtryk af de små og

store byrder og bekymringer, som

præger hverdagen

Af projektleder Lars Jørgensen

»Jeg skulle egentlig sidde og skrive en artikel

til bladet, men nu er det bare en ganske

almindelig lørdag med ganske almindelige

mennesker, der kommer med deres ganske

almindelige problemer og søger lidt hjælp.

Johnnie en af vores unge ansatte, er lige

kommet tilbage fra Manila, hvor han besøgte

sin mor, der bor på en kirkegård og bestemt

ikke har det ret godt.

Han besøgte også sin far, der er i en

endnu værre situation. Han tigger ved et lyskryds

ude ved lufthavnen.

Da Johnnie henvendte sig til ham, og han

efter nogen tid blev genkendt, blev faderen

tydeligt flov over sin tilstand. Han understregede,

at Johnnie ikke skulle fortælle de unge

og gadebørnene omkring dem, at det var

hans far. Faderen fortalte også, at han ofte

blev generet af de unge, og at de ind imellem

tog de pengene, han tiggede, fra ham.

Mens Johnnie fortalte om sine familiebesøg,

trillede tårerne ned ad hans kinder. Det

Man får ikke hård hud med tiden. Tværtimod gør

det mere og mere ondt at se nøden og elendigheden

på gaderne, skriver Stairways projektleder Lars

Jørgensen.

(Foto Casper Dalhoff)

er så råt for de unge at se deres forældre i

så stor nød. Ofte føler de unge sig skyldige

over at være bedre stillede end forældrene

og starter derfor deres egen nedtur i en

slags ubevidst solidaritet. Det er lettere at

bære familiens hårde liv, hvis man selv har

den samme skæbne.

Brug for hjælp

Og apropos nedtur, så er en anden af vores

medarbejdere lige taget til Manila. Han røg

tilbage i sit gamle problem med alkohol,

mens vi var væk, og han var ikke I stand til at

få sig samlet sammen igen. Der ligger lige en

udfordring for os.

Jeg har også lige haft besøg af en lærer fra

Puerto Galera High School, der søgte hjælp,

fordi hendes søn lå på hospitalet I Calapan,

efter at være blevet skudt 3 gange af nogle

fætre I sidste uge.

En mere fredelig henvendelse var fra

den lokale barangay (en slags sognefoged),

der gerne vil have noget hjælp til en basket

turnering, så de fik sig nogen bolde at spille

med. Og jeg nævnte vist ikke, at ejeren af

den jord i bjergene, vi overvejer at købe,

kom forbi for at få et forskud, da hans mor

ligger meget syg.

Stadig flere gadebørn

Og når jeg er i gang med al elendigheden,

kan jeg fortælle om en tilsyneladende stadig

forværring for gadebørn i Manila. Jeg har i

BREV FRA STAIRWAY

de sidste tre dage kørt meget i byens lokaltog.

På hver og en af stationerne ligger, sidder,

kravler der op til 20 unger i alderen en

måned til 15 år.

Den nød og smerte, de unger udstråler,

og den kynisme, grådighed og inkompetence,

som samfundet herigennem udstiller, går stadig

dybere ind under huden. Det ville være

praktisk, hvis man kunne udvikle tykkere hud,

jo flere år man bor i Filippinerne, men det

hænger åbenbart ikke sådan sammen.

Jeg bliver stadig mere og mere oprørt og

frustreret over den grad af nød og elendighed

lige på rigdommens dørtærskel. Hvis de

10 rigeste familier hernede betalte noget der

lignede en retfærdig skat, så kunne der laves

meget om.

Vi er nødt til at prøve...

Nå, ikke mere klage. Vi har jo formået at

skabe en lille idyl her mellem palmerne, hvor

i hvert fald nogle få børn og voksne får et

bedre og rigere liv. Og forhåbentlig kan vi

være med til at rykke tingene blot en smule i

den rigtige retning.

Når jeg ser på børnene omkring mig, og

når jeg ser på den store interesse og opbakning

til vores arbejde, vi møder fra så mange

sider, så tror jeg også på, at det kan lykkes.

Måske kan vi ikke frelse verden. Men vi

må heller ikke ende med at sidde kynisk og

se på uden i det mindste at forsøge«.

9


NYT FRA FILIPPINERNE

Fortsat fuld fart i

oplysningsarbejdet

Det går stadig fint med vores program om

oplysning om forebyggelse af seksuelt misbrug

af børn. Vores medarbejdere er i fuld

gang med en ny serie af workshops for lærere

socialrådgivere og andre, som har med

børn at gøre.

Et af vores vigtigste indsatsområder er

byen Capalan med 285.000 indbyggere, hvor

vi har trænet 550 skolelærere, som for deres

vedkommende har undervist 8.000 elever og

Daniel er død

Af projektleder Lars Jørgensen

En lørdag aften i november blev jeg ringet

op af Gilbert, som flere af Stairways gamle

venner kender. Gilbert var en del af Goldtooth

og senere kok på Stairway, indtil han

flyttede herfra efter at have gjort en lokal

pige gravid.

Gilberts lillebror, Daniel, som nogen af jer

også kender, var en af de første drenge på

Stairway. En hård negl med masser af drive,

som han ind imellem viste, at han kunne

bruge rigtig fornuftigt.

Gilbert ringede for at fortælle os, at

Daniel var blevet stukket ned; 9 knivstik i

2.600 forældre efter vores metoder.

Det springende punkt for os er, om

lærerne har et reelt udbytte af det, vi har

lært dem, og om værktøjet kan bruges i

praksis over for børnene.

For at blive klogere på det spørgsmål har

vi i september måned gennemført en samlet

evaluering.

Vi gennemførte blandt andet fire fokusgruppeinterviews,

hvor 38 skoleinspektører

Glade dage på Stairway

Drengene på Stairway trives, og de er alle

kommet fysisk og psykisk i meget bedre

stand, end de var, da de ankom til Stairway

for et halvt år siden.

Dagene går med skolegang og de daglige

pligter, og ikke mindst med sport, leg og de

daglige svømmeture ved stranden.

Mange af drengene har meget barske

oplevelser med sig i bagagen, og det tager

tid at løsne op for den smerte, vrede og

sorg, som gemmer sig bag den ofte hårde

overflade.

brystet og ryggen. Han var bragt til et lokalt

hospital i bydelen Tondo i Manila, men døde

kort tid efter.

Daniel var i gruppe med Jao, Susan,

Rodeline og John Cris, som alle nu er en del

af Stairways ungdoms program. De er naturligvis

alle dybt berørt, og vi har gjort meget

for at hjælpe dem med at bearbejde deres

sorg og vrede.

De unges reaktion spændte fra sorg til

vrede og ønske om hævn. En almindelig og

måske forståelig måde at håndtere volden

på, som naturligvis får den til at eskalerere

ud af kontrol.

Så længe volden holdes inden for slum-

og lærere fra tre forskellige skoledistrikter

fortalte og diskutere deres erfaringer.

Vi fik derved en lang række meget nyttige

tilbagemeldinger og konkrete forslag til, hvordan

vores undervisningsprogram kan ændres

og forbedres.

Vi er nu i fuld gang med at tilrette materialet

på baggrund af evalueringen.

Vi gør hvad vi kan for at ruste dem til en

fremtidig tilværelser. Vi træner læsning, regning,

engelsk og computerbrug, og vi prøver

at hjælpe dem til at finde den indre styrke,

som er en forudsætning for, at de skal klare

sig godt efter tiden på Stairway.

kvartererne har myndighederne ingen mulighed

for at kontrollere den, og interessen for

at opretholde lov og orden er nok heller

ikke helt den samme, som det er tilfældet i

de mere velstillede områder af byen.

Vores unge, som jævnligt færdes i Manila,

bekræfter min opfattelse af, at byen igennem

de sidste 10 år er blevet et langt mere voldeligt

sted. Tidligere færdedes jeg selv uden

frygt i alle områder af byen uden problemer.

Nu er byen i forandring.

Der er bander overalt, der sætter deres

egen dagsorden og ikke står tilbage for at

slå ihjel. Daniel er tilsyneladende endnu et

uskyldigt offer for den meningsløse vold.


Foreningen Stairway Danmark

Stairway Danmark er en uafhængig,

upolitisk forening, der

har til formål at yde støtte til

Stairway Foundation Inc.’s arbejde

med gadebørn og børns rettigheder

i Filippinerne.

Alt arbejde i foreningen er

frivilligt og ulønnet. De uundgåeligeadministrations-omkostninger

til fx. trykning af nyhedsbrev,

porto og transport dækkes dels

af sponsorbidrag fra virksomheder

dels via et fast tilskud fra

Tips- og Lottomidlerne.

Alle private bidrag til Stairway

Danmark går derfor ubeskåret

til arbejdet med børn og

unge i Filippinerne.

Foreningen Stairway Danmark

er godkendt af skattemyndighederne

som velgørende

organisation. Derfor kan bidrag

til foreningen trækkes fra i skat

efter gældende regler (se mere

neden for).

Foreningens regnskab revideres

af statsaut. revisionsfirma

KPMG C. Jespersen.

Bestyrelse

Formand:

Katrine Nyholm

Vodroffsvej 11-2, 1900 Fr.berg C

Tlf. 3257 6380

katrine@stairwaydanmark.dk

Kasserer:

Claus Abildgaard

Lundtoftegårdsvej 27-1, 2800 Lyngby

Tlf. 4593 7213,

claus@stairwaydanmark.dk

Sekretær og administration:

Nils Vilsbøl

Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg

Tlf. 5537 4257,

nils@stairwaydanmark.dk

Fondsansøgninger og bidrag:

Birgit Lind

Skovstjernevej 94, 4700 Næstved

Tlf. 5572 9392,

birgit@stairwaydanmark.dk

Nyhedsbrev:

Tune Nyborg

Niels Bohrs Vej 25, 8260 Viby J

Tlf. 8614 2801,

tune@stairwaydanmark.dk

FAKTA OM FORENINGEN

Salg af armbånd m.m.

Marianne Schmitto

Engstien 3a, 2980 Kokkedal

Tlf. 4576 6606

marianne@stairwaydanmark.dk

Hjemmeside:

Lisbeth Weichel

Skovvej 44, 2750 Ballerup

Tlf. 4466 9592,

lisbeth@stairwaydanmark.dk

Kontakt til voluntører

Aage Jørgensen

Rosenvold 36, 7300 Jelling

Tlf. 7587 0264,

aage@stairwaydanmark.dk

Suppleant

Peter Rosting

Ahlefeldtsgade 16, 4.tv, 1359 kbh k

Tlf. 3315 8060

peter@stairwaydanmark.dk

Se mere om foreningen på www.stairwaydanmark.dk

Tak fra Stairway

Danmark

Dit bidrag er en støtte til vores

arbejde blandt udsatte børn i

Filippinerne.

Tak for din hjælp!

Få skattefradrag for dit

bidrag til Stairway Danmark

Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Det

betyder, at private kan trække bidrag til Stairway fra på selvangivelsen.

Man kan skattefrit give 6.500 kr. årligt til velgørende formål. De første 500 kr. giver ikke fradrag,

så for at udnytte fradraget fuldt ud, skal man give 7 .000 kr. For ægtepar er beløbene det dobbelte.


AFSENDER:

STAIRWAY DANMARK

Sankelmarksvej 15

4760 Vordingborg

Indbetaler

Skaf et medlem – og få tak!

Kender du en anden, som måske

vil støtte Stairway med et medlemskab?

Du får ingen hvervegave

– kun tak for hjælpen – men vi

vil meget gerne komme ud i din

forening eller på din arbejdsplads

og fortælle om arbejdet

Af Tune Nyborg

Foreningen Stairway Danmark har til formål

at udbrede kendskabet til det arbejde, Stairway

udfører i Filippinerne – og samtidig at

skaffe penge til projektet.

Jo flere medlemmer vi har, jo længere får

vi budskabet ud. Derfor vil vi meget gerne

have endnu flere medlemmer.

Stairway Danmark har allerede i dag ca.

450 betalende medlemmer i hele landet. Det

er mange, set i forhold til, hvor lille vores

projekt faktisk er. De mange medlemmer

giver respekt blandt vores 'professionelle'

samarbejdspartnere som UNICEF, Danida og

Kindernothilfe.

Hvis du kender nogen, som er interesseret

i at støtte vores arbejde, kan du måske

hverve et medlem. Eller du kan give et medlemsskab

i julegave ved at bruge girokortet

Overførsel fra kontonummer

8 7

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Jeg vil gerne støtte arbejdet i Stairway Danmark

Medlemskontingent for 2006 (150 kr)

Medlemskontingent, studerende, for 2006 (75 kr)

Gave til foreningen (se regler for fradrag på bagsiden)

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

GIROINDBETALING

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG

Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et

posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,

der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

KVITTERING

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

. . , . . ,

+01< +0004499<

neden for. Du får ingen hvervegave. Det vil

vi ikke bruge Stairways penge på! Men til

gengæld vil vi meget gerne komme ud og

fortælle om arbejdet. Et typisk foredrag varer

en lille times tid med billeder, film og personlige

oplevelser fra Stairway, efterfulgt af

spørgsmål og diskussion.

Hvis du er medlem af en forening eller

en loge, eller hvis I planlægger et anderledes

000-4499

Stairway Danmark

v. Claus Abildgaard

Lundtoftegårdsvej 27-1th

2800 Kgs. Lyngby

Dag Måned År Sæt X

4030S 2003.02 BG 0000-0000

arrangement på jeres arbejdsplads, kan I kontakte

ét af bestyrelsens medlemmer og aftale

nærmere.

Men vi må være ærlige: Vi gør det for

oplysningens og pengenes skyld, så I må være

indstillede på at betale et bidrag til foreningens

arbejde til gengæld!

Se bestyrelsens navne og kontaktadresser på

foregående side.

000-4499

Stairway Danmark

v. Claus Abildgaard

Lundtoftegårdsvej 27-1th

2800 Kgs. Lyngby

More magazines by this user
Similar magazines