KRAMDAG Mindfulness

dsr.dk

KRAMDAG Mindfulness

Udarbejdet af Dorthe Mohr

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Mindfulness

”at være mindful i arbejdsdagen”


Mindfulness – hvad er det?

Mindfulness er en særlig måde at være bevidst

opmærksom på ”nuet” uden vurderen eller

dømmen

Mindfulness er en måde at øve sig i årvågenhed

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


• Rosinøvelsen

• Berøringsøvelsen

FOKUS:

Øvelse

• At være sansende

• At opdage tankernes flygtighed/bevægelse

• At vende tilbage

• At være accepterende, venlig og

overbærende KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Mindfulness starter når vi erkender tendensen til

at ”være i automatpilotfunktionen” og beslutter os

for at lære øvelsen i årvågenhed fra øjeblik til

øjeblik. Denne øvelse i nærvær vil vise sig at være

både simpel og svær….”

Frit oversat (Mindfulness-Based-cognitive Theraphy For depression. Segal m.fl. 2002 s. 100)

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Mere om Mindfulness

• Automatpilotfunktionen

• Fortid og fremtid – hvor er jeg nu

• Being mode eller doing mode

• Tankernes flygtighed – sindets bevægelse

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


• At finde er dagligdags-rutinepræget-aktivitet.

• At praktisere ikke-dømmen/vurderen, MEN

åbenhed, medfølelse, overbærenhed og

nærvær…

• At meditere dagligt

• At praktisere andre mindful-relaterede øvelser,

som yoga, gående meditationer, se-/høre

meditationer…

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Mindfulness i en arbejdsdag

-hvordan praktiserer du årvågent nærvær i en travl dag

• Stille realistiske mål for praksis i arbejdsdagen

• At være åben og mødende for at se

mulighederne for at praktisere i stedet for

begrænsningerne

• At være tro mod sig – og finde frem til din

praksis, at praktisere disciplineret

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Hvordan og hvor….

• Finde et rum – et sted hvor du er dig og hvor du

kan give dig hen nogle få øjeblikke

• Tilbagelægge en længere eller kortere distance

med fuld opmærksomhed

• Drikke eller spise med fuld opmærksomhed

• Vaske hænder med fuldopmærksomhed

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Åndedrættet som dit anker

• Et anker du altid har med dig – et anker du kan

forbinde dig til nuet med

• Øvelse:

–Følge åndedrættets bevægelse

–Registrere sindets bevægelse

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Opmærksomhed på åndedrættet

• ”Med større årvågenhed for hvordan sindet kan

være ”optaget” og fanget andet steds – at lære

at være nærværende tilstede rettet mod

åndedrættet øger muligheden for et mere

fokuseret og samlet sind…”

• ”Tanker er mentale konstruktioner”

Frit oversat (Mindfulness-Based-cognitive Theraphy For depression. Segal m.fl. 2002 s. 161

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Hvad er Mindfulness Baseret Kognitiv

Terapi?

• Er opmærksomhedstræning…

• En måde at nærme sig selv på – at være sig

selv nær

• En væren ”årvågen” …nogle siger; ”fall

awake”

• Er en forståelse for og udforskning af tanker

og følelsers ”bevægelighed”. Hvor drev

opmærksomheden hen, hvor jeg mærker, at

jeg ikke er tilstede.

• Forskellige meditative øvelser for at nærme

sig ”sit nu” samt fysiske nærværs-aktiviteter

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Ofte er vi ikke, hvor vi tror ”vi er”

• Tendens til automatpilotfunktion

• Tendens til at være i fortid/fremtid

• Tendens til at vurdere oplevelser

• Tendens til utålmodighed

• Tendens til at handle frem for at være

• Tendens til at fastholde det negative og

positive skubbe det væk

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Automatpilotfunktionen

• Automatpilotfunktion – hvor er tankerne?

• Ruminering / tankespind

• Negative Automatiske Tanker

• Måler, analysere og vurderer

• Spiralen uden ende, hvordan stopper jeg

• Et liv i tåge – ”hvorfor toget kører forbi”

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Automatpilotfunktionen

• At være – uden at være…

• Hvor er du nu – hvis tankerne er drevet

væk?

• At køre uden at registrere hvor du egentlig

er

• Ukontrollerbart når tankerne bare driver –

det giver ”tankespind”

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


En dagligdags-rutinepræget aktivitet

• Det kan være at drikke en kop kaffe, børste

tænder, gå i bad eller smøre hænder…

• Arbejdet her handler om, at træne

”opmærksomhedsmusklen”…

• Ved at koncentrere sig om at følge

aktiviteten med sin opmærksomhed

• og når man erfarer, at man en tid har været

fraværende – da vende tilbage til

aktiviteten med fuld opmærksomhed

• Være venlig, accepterende og

overbærende

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


..fortsat..

• Opgaven er at følge aktiviteten langt ned i detaljen

• At sanse aktiviteten – varme, kulde, smag, fysiske

fornemmelser…

• Registrere når opmærksomheden ”falder ud” og

med nygerrighed møde det og vende tilbage til

aktiviteten

• uden vurderen eller dømmen, men bare accept

• Vælge en tilpas tidslængde på aktiviteten

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


Adfærd

Tanker

Kropslige

fornemmelser

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen

Følelser


..oplevelsen af ikke at have

lyst – gør måske at man

trækker sig – isolerer sig

eller bliver vred, aggressiv

el. lign

Adfærd

…kroppen bliver

måske tung, træt og

hjertet banker

pludselig hårdere

Tanker

Kropslige

fornemmelser

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen

En negativ tanke opstår:

”det her sker altid for mig

Følelser

…følelserne kommer i spil:

”der er følelser som

opgivenhed, manglende lyst

og ked-af-det-hed….”


…adfærden er

pludselig forandret

…” jeg har lyst at

være aktiv – møde

andre eller blot

deltage i mit liv…

..oplevelsen af ikke at have

lyst – gør måske at man

trækker sig – isolerer sig

eller bliver vred, aggressiv

el. lign

Adfærd

..kropsforne

mmelsen

bliver måske

lettere og

mere

udholdelig…

…kroppen bliver

måske tung, træt og

hjertet bange

pludselig hårdere

Tanker

Kropslige

fornemmelser

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen

En negativ tanke opstår:

”det her sker altid for mig

Ændre tanken til : ”det her

sker nogen gange for mig og

andre gange ikke” …så

tanker er hypoteser - nogen

gange ”sande” andre gange

”falske” – og lige netop dette

kan forandre følelsen

Følelser

…følelserne kommer i spil:

”der er følelser som

opgivenhed, manglende lyst

og ked-af-det-hed….”

…følelserne

ændres –

oplevelsen af

optimisme

spores måske

eller glæde

kommer…


• Denne oplevelse af at se det sker – denne

”nyudviklede” sensitive erkendelse – kan

også give anledning til frustration.

Mindfulness løser ikke problemet man

føler, MEN

• Giver mulighed for en anden tilgang. En

mere dvælende tilgang, som åbner for

muligheden for bare at ”være” med

problemet uden behov for at ”løse” det her

og nu

Tankerne vandrer

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


…noget er forandret….

• At opdage opmærksomheden på det

svære – og bare ”være med det”, kan

fremme et ”time-out” fra de gamle

mønstrer – fra ”tanke-karrusellen”..

• Opdage at det stræbsomme og

målorienterede langsomt viger for en mere

”værende tilstand”

• Opdagelsen af erfaringens tyngde og

betydning for egen vandring…

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen


…fortid – nutid – fremtid…

fortid

nutid

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen

fremtid


At praktisere ”ikke-dømmen” –

hvordan?

• At arbejde med IKKE at vurdere sig selv

eller andre – men se på det der lykkes..

• At vurdere og dømme hænger sammen

• At lade sig optage af om det dømmende

virkelig er berettiget – kunne der være en

anden sandhed?

• At øve sig i ikke at dømme andre…

KRAM dig selv

Mindfulness i arbejdsdagen

More magazines by this user
Similar magazines