eBusiness?

fotobranchensleverandorforening.dk

eBusiness?

eBusiness?

Åbnes døren til produktivitetens himmel?

- eller er det data syndflodens helvede?

v/ Ebbe B. Petersen


Grundlæggende gg definitioner

eBusiness er anvendelsen af elektronisk medium til

at gennemføre forretningsaktiviteter.

• eHandel er "online-udveksling af varer og

tjenesteydelser for betaling."

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Hvad er det nu vi laver?

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

Starthjælpsforløb

Opmærksomheds-

skabelse k b l

Markedsovervågning

Vidensformidling

Mobile innovations-

værkstæder k t d /

demonstrationsrum

eHandelsinitativer


Rigtige g g & forventede barrierer

• Været der har gjort det!

• Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen

• Omkostninger til at opretholde

• Ma Manglende le de viden ide elle eller misinformeret

i i f e et

• Sikkerhedsmæssige bekymringer

• FForetrækker t kk nuværende d fforretningsmodel t i d l

• Internettet opfattes som irrelevant

• KKunder d der d ikke ikk er kl klar

• Mangel på interne kompetencer

• Leverandører der ikke er klar

• Ikke overbevist om fordelene!

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Verdensøkonomien og

kkonsekvenser k i branchen?

b h ?

• NNedgang d i festivaler f ti l og prisuddelinger, i dd li National N ti l GGeographic hi i

USA og picta i Tyskland, er blevet annulleret

• Virksomheder vil i større grad g arbejde j med freelance

fotografer på provisionsbasis

• Virksomhederne vil reducere deres markedsføringsbudget og

ikke bruge penge på en professionel CEO ”headshot” headshot

• Alle billede købere vil haste til budgetfotografering

• Ex-avis medarbejdere j med sit cool Canon 5D Mark II vil

deltage i den voksende skare af Bryllupsfotografer og vil

presse priserne yderligere

• Ikke flere Premieres, Premieres ikke flere røde løbere

(flere fotoagenturer lever kun af dette)!

Kilde: Black Star Publishing Co. Inc. 2009

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Sådan kan vi også samle op

”Gør tingene så enkle som muligt.

O Og ikk ikke enklere” kl ” (Albert Einstein)

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Hvordan tager I hul på

eBusiness?

B i ?

eBusiness skal give konkret værdi for at være interessant.

Motivationen for eBusiness kan være mangesidet:

- Ønsket om bedre forretning:

• En mere effektiv virksomhed

• Bedre fat i kunder og leverandører

- Krav fra omverdenen (kunder, leverandører, myndigheder)

- Ønsket om vækst og adgang til nye markeder

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Bedre forretning

Bedre forretning handler om at bruge ressourcerne, ressourcerne hvor de skaber

størst værdi. Se på processen fra en ordre modtages, til varen er leveret

hos kunden. Hvilke opgaver medfører ordren? Hvem gør hvad? Deles

information eller tastes de samme data ind flere gange? Har man overblik

over fortjenesten på hver ordre – og kunde?

INFRASTRUKTUR

MEDARBEJDERE

TEKNOLOGI

Leverandører Kunder

FORSYNINGER

Indgående

Produktion

logistik

Udgående

Indgående

Produktion

logistik

logistik

Udgående

Indgående

Produktion

logistik

logistik

Udgående

Indgående

Produktion

logistik

logistik

Udgående

logistik

Salg og

marketing

Hvad skal en løsning kunne levere af information, og hvilke funktioner

skal den have for at støtte en ny og mere effektiv arbejdsgang?

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

Service


Effektivt samarbejde med kunder og

leverandører

HHvordan d fforegår å kkontakten t kt i d dag ( (er ddet t effektivt)? ff kti t)?

Hvor svær er din virksomhed at skifte ud som leverandør?

Tør du dele viden – og giver det værdi?

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Hvad gør andre brancher?

• At være visionær handler ikke om at

forudsige fremtiden

• Det er at være opmærksom på

mulighederne

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


ABC - Klassificering

Omsætning

Produkter

A

80 %

10 %

B

15 %

20 %

5

%

C

70 %

Alt for ofte ofte anvendes anvendes der ikke nok tid på A produkterne

- og ofte alt for meget tid på de mindre vigtige C produkter

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Klassisk problem p

Variationer i omsætning

Produkter med stor relativ A

A

omsætning

Produkter med mindre relativ

omsætningg

Produkter med lille relativ

omsætning

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

B

C

B

C

Variationer i aftræk

Produkter der sælges g hyppigt yppg og g

jævnt

Produkter der sælges jævnt, men

med længere g tidsintervaller

Produkter der sælges uregelmæssigt

og få gange

Indtjening Servicegrad


Den dobbelte ABC

Høj

oms

Lav

oms

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

Mange g pluk p

Få pluk p

AA AB AC

BA BB BC

AA

AA AB

AB

CA CB CC

BA BB

CA

CB

AC

AC

BC

CC

Mange ressourcer

Få ressourcer


Vedligeholdelse g og g overvågning g g

Høj

oms

!!

Lav

oms

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

Bevægelse

Hurtig Mange Kan du bevægelse bevægelser

overskue det?

Mange g pluk p

Få pluk p

!!

Tid

Ny vare?

Nye kunder?

Mersalg?

Kampagne?


Online tiltag

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Finansieringsmuligheder?

g g

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Fejl j og g konsekvens?

I 1888, opfandt George Eastman det bedste reklameslogan for

fotoindustrien fotoindustrien, da han sagde sagde, 'Du trykker på knappen knappen, så klarer vi resten’ resten’.

I dag er det mere som 'Du trykker på knappen, og det er den sidste lette ting

du nogensinde gør gør.

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Andre muligheder g

• Brugernes ønsker (fokusgrupper,

undersøgelse på brancheniveau)

• OOnline li support t

• Web 2.0

• ”One demand” køb

(hvem ligger inde med hvad)

• Leverance optimering p g á la værksteder

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Paradigme skift

Alt har tendens til at forsvinde gradvist, til at opløses, at smuldre, til at gulne,

ældes - men ikke digital information information. Disse oplysninger enten ER eller IKKE IKKE.

At holde digital information vil blive som at bevare en brændende flamme.

At lade dokumenter ligge på en hylde i de rigtige omgivelser er antageligt

den bedste garanti for præservering

Tværtimod vil det at lade digitalinformation cirkulære til et nyt medie, migrere

fra et medie til et andet - det vil være den ultimative garanti for permanent

bevarelse.

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Den kostbare og g normale vejj

ROI R

(affkast

af innvesteringer)

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

A Webside

B yderligere teknologi

udvikling og integration

Investeringg

(tid, penge, arbejde)

C integreret eBusiness løsning


Reduceret anskaffelsespris p

ROI R

(affkast

af innvesteringer)

A eBusiness

aktiveret

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

B integreret eBusiness løsning

Lavere investering

til at opnå ønskede

investeringsafkast

Investeringg

(tid, penge, arbejde)


Små og mellemstore virksomheders

ffordele d l med d næste t generations ti eBusiness B i fforretningsplatforme t i l tf

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk

System

Leverandører

Virksomheds

fordele

Interne

arbejdsprocesser

Økonomisk

Kunder


Effektivitet

Rigtige eVirksomheder har alle

forretningsprocesser online, strømlinet og

let tilgængelige.

tilgængelige

Information er centraliseret og opdateret

- det giver dem mulighed for at opnå en

større fortjeneste, fokusere på

kerneaktiviteterne og forbedre

produktiviteten d kti it t uden d tab. t b

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Enkelhed

Hvorfor bruge penge, tid og ressourcer på at integrere, tilpasse og

vedligeholde komplekse it-systemer, når du kan koncentrere din kapital

og talent til at blive en af de førende på markedet?

Kun eBusiness giver dig mulighed for at føre krig mod de traditionelle

erhvervsmodellers kompleksitet og udbygge din organisation i et

konkurrencepræget marked.

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Intelligence

Indsamling af data, ofte automatiseret, på tværs af forskellige

datakilder

De oplysninger, der genereres af integrerede

systemer til mere effektivt at køre operationer og

indfange og fastholde kunder er uden fortilfælde.

Med et eBusiness kan du samle alle

efterretninger, applikationer, værktøjer og

teknologi, der er nødvendige for at måle

præstationer og identificere undtagelser undtagelser, skabe

målrettet markedsføring, og skabe præcise

prognoser baseret på ajourførte planer og de

faktiske resultater resultater.

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Kundefordele ved

eHandel/NemHandel

H d l/N H d l

– Let tilgængeligt for både små og store samarbejdspartnere

– Opdateret varekartotek med priser og vareinformation

– Statistik pr. varenummer

– Reducere omk. ved varekøb

o Ensartet indkøbsprocedure

o Samle indkøb på rammeaftaler

o Reducere antallet af leverandører

o Typisk 2 % af volumen

– RReducere d llagerbinding bi di

– Reducere omkostninger ved fakturahåndtering

– Reducere risikoen for fejl

– Internettet er aldrig optaget

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Interne fordele ved

eHandel/NemHandel

H d l/N H d l

• Rationelle arbejdsgange j g g

– Frigørelse af intern tid

– Fokus på værdiskabende arbejdsopgaver

- kkundefokus d f k

– Vare- og kundeinformationer samlet

et sted

– Skræddersyede samhandelsprocesser

til mange forskellige kundetyper

• Intern fokus på fordelene

– Sælgerinvolvering

– Generel fokus på eHandel

– Fokus på p optimering p g og g nye y tiltag g

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Udfordringer der bliver til

styrker t k

• NemHandel giver større virksomheder

mulighed for at tilbyde integration til små

kunder

• NemHandel gør det nemmere for de store

kunder at integrere sig (da der er tale om en

standard)

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Hvordan kommer man i gang? g g

• En række spørgsmål p g skal afklares:

– Er der ledelsesopbakning -> succes er hårdt arbejde

– Hvad gør vores konkurrenter?

– Hvor ofte har kunderne efterspurgt digital samhandel?

– Start kontrolleret -> men hurtigt -> ”first first mover” mover sætter

dagsordenen

– Start med B2B elektronisk faktura -> følg hurtigt efter med

udvidet samhandel/selvservice

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk


Spørgsmål

pø g

Copyright 2009 - www.ibiz-center.dk