26.07.2013 Views

2,7mb - Dansk Vietnamesisk Forening

2,7mb - Dansk Vietnamesisk Forening

2,7mb - Dansk Vietnamesisk Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A J O U R

Dansk Vietnamesisk Forening · Nr 4 · 4 kvt · 2008 · 33 årgang · 30 kr

Jadesten

- en khmerkvinde i Vietnnam

Udsatte børn

Den nye landsindsamling

Foto: Jonna Fuglsang Keldsen


VietNam

A J O U R

Redaktion:

Wilfred Gluud (ansv),

Peter Wulff Kåri (red)

Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen

S i d e 2

Oversættere:

Maibrit Sunesen,

Heidi Sendarovitz, Leni Landgent

Layout:

nisjensen.dk

Redaktionen er afsluttet 4. december

Deadline nr 1/2009: 9. februar 2009

Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 København NV

Kontortid:

Tirs- og torsdag 13-17

Tlf: 38 86 07 01 (hele døgnet)

mail: davifo@get2net.dk

www.davifo.dk

Foreningens formål

er at befordre samarbejde

og forståelse mellem Danmark

og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

Abonnement:

110 kr årligt

Luftpost uden for Europa: 130 kr

Giro: Reg nr 1551 konto 229-18 00

1 årigt prøvemedlemsskab: 125 kr.

Derefter årligt 215 kr.

160 kr for unge under uddannelse,

pensionister og andre ubemidlede.

Yderligere medlemmer

af samme husstand: 60 kr.

600 kr for organisationer.

DVF modtager gerne større beløb.

Kontakt til DVF:

Jørgen Prag (formand, 86 60 06 20),

Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm

bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr,

fast indrykning: -1 kr

Tryk og repro: Lassen Offset A/S

Oplag: 1.000

ISSN · 1902-4428

VietNam

A J O U R

Indhold

Danske overvejelser om vietnamesisk mad _________________________________ 3

NGO-rejse til Bao Loc, Ho Chi Minh Byen og Hanoi ____________________________ 6

Den nye indsamling ___________________________________________________ 8

Scancom støtter igen sheltrene i HCMC _____________________________________ 8

IMCI Sundhedsprojektets Målopfyldelse ___________________________________ 10

PACODE projektet er godt i gang _________________________________________ 10

Nyt kontor - med plads til det hele ________________________________________ 11

Jadesten - en khmerkvinde i Vietnam _____________________________________ 12

En kulinarisk uge i Ho Chi Mihn Byen ______________________________________ 14

Den vietnamesiske ambassadørs afskedsreception ___________________________ 16

Fotoserier på hjemmesiden______________________________________________17

Nye krav om CPR-numre fra SKAT ________________________________________ 18

Vietnam i lommeformat. Nyt hæfte ______________________________________ 18

DVFs film vist i Vietnam ________________________________________________ 18

Agent Orange: Dom ankes til USAs højesteret _______________________________ 19

Agent Orange: Nye bøger ______________________________________________ 19

Agent Orange: Aftenmøde. Hvad er sandheden om dioxiner ... __________________ 19

Namnam på Frederiksberg. Restaurantanmeldelse ___________________________ 20

Ny bog: The Tâo Sun Uprising ___________________________________________ 21

Kort nyt ____________________________________________________________ 22


x

Sæt ved

Kulturdag 14. marts 2009

I 2009 holder Dansk Vietnamesisk Forening for 9. gang årlig

Kulturdag, denne gang lørdag den 14. marts fra kl. 10 til 15, i

Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø

hvor alle med interesse for Vietnam vil være velkomne.

Se vores hjemmeside davifo.dk, hvor programmet løbende vil blive opdateret.

Som tidligere år sættes fokus på et varieret program med turisme, kultur og kunst,

udviklingsprojekter, politik, mad m.m.

Forslag fra medlemmer eller andre om nye aktiviteter eller ønsker

om selv at bidrage med foredrag o.l. modtages gerne.

Kontakt venligst bestyrelsen pr. telefon 38 86 07 01 eller pr. mail: davifo@get2net.dk

interkulturel kommunikation

intensive sprogkurser

tolkning

oversættelse

specialrejser

Vestergade 16, 2. 1456 København K

Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37

E-mail: danviet@danviet.dk

4 · 2 0 0 8


Danske overvejelser

om vietnamesisk mad

Kan man spise hund og rotter når man besøger Vietnam?

På landet er rotter en almindelig spise og i byerne regnes hundekød for en delikatesse.

Hunde og rotter i rismarkerne betragtes som ressourcer

VietNam er et fascinerende land at rejse i.

Der er storslåede oplevelser i vente, som

dækker hele paletten - lige fra den smukkeste

og mest betagende natur, imponerende

templer og paladser, larmende og moderne

udvikling, charmerende gamle bydele og

maleriske rismarker. Vietnameserne er venlige

og hjælpsomme, og deres tusindårige historie

indeholder dramatik, som langt overgår

enhver almindelig danskers fantasi. Men

derudover har Vietnam også et køkken, som

byder på mange spændende og anderledes

smagsoplevelser for danske ganer.

Jeg er i den heldige situation, at jeg engang

imellem kommer til Vietnam som dansk

4 · 2 0 0 8

Af Hanne Christensen

rejseleder med en gruppe danskere, som

alle er nysgerrige på landets natur, kultur og

befolkning. Mad er et emne, vi altid kommer

til at snakke meget om, og jeg vil gerne, at

holdet oplever så mange lokale specialiteter

som muligt. Først og fremmest er det en pligt

at smage de traditionelle retter af risnuddelsuppe

og fine forårsruller, som laves i mange

lækre afskygninger.

Vietnams geografi med den lange kystlinje,

de store floder og deres enorme deltaområder

betyder, at vietnamesernes mad præges af fisk

fra både hav og floder. Vi danskere har også

tradition for at spise fisk på mange forskellige

måder, så det er spændende at prøve de lokale

VietNam

A J O U R

fisk og tilberedningsmåder. Den helt specielle

fiskesauce, Nuoc mam, er en lidt større udfordring

for danskerne, når de får fortalt, hvad

den består af. Ansjoser og salt lægges lagvis,

gærer i 6-7 måneder, og er så opløst til en

næsten flydende masse. Herfra udvindes det

næsten farveløse ekstrakt, Nuoc mam. Det

lyder fælt, men smagen opleves overraskende

mild og aromatisk og fremhæver madens smag

på bedste vis i stedet for at overdøve den.

Grillstegt rotte

En af de frastødende spiser for os danskere er

nok rottekød, som vi forbinder med sygdom

og urenhed. Men således er det ikke i Vietnam.

En afspejling af Vietnams bredtfavnende kulinariske kvaliteter får vi allerede ved morgenkaffen. Den lokale stærke

kaffe, brygget direkte ned i koppen med sød kondenseret mælk, fås mange steder. Arven efter den franske periode betyder

også, at vi kan få den mest udsøgte bløde aromatiske franske cappuccino med en perfekt croissant

S i d e 3


S i d e 4

Rotterne kom på bordet!

De halve perfekt grillstegte rotter

er smukt anrettet med fintsnittet

grønt og ser indbydende ud

Her har næsten alle mennesker spist rottekød.

På landet er det en almindelig spise, da der

lever mange rotter i rismarkerne, og kødet er

næringsrigt og billigt i forhold til svine- og

oksekød. Jeg synes, det var oplagt, at holdet

fik chancen for at prøve denne traditionelle

ret. Så en aften spurgte jeg til, hvor mange

der gerne ville have en halv grillstegt rotte.

Omkring halvdelen af holdet rakte tøvende

hånden op. Inden maden kom, var stemningen

noget broget - “det er da for ulækkert” og “man

kan altså ikke spise sådan noget”, men andre

så mere spændte og forventningsfulde ud. Da

rotterne endelig kom på bordet, var de smukt

anrettet, og det så faktisk ret lækkert ud. Da

vi spændt satte tænderne i hver vores halve

grillstegte rotte, måtte vi konstatere, at det her

smagte altså rigtig godt - ja faktisk kommenterede

flere af holdet uafhængigt af hinanden, at

det nærmeste de kunne sammenligne smagen

med var - stegt juleand! Efterhånden havde de

fleste fået smagt på rotterne, og der var ved

Uanset om man spiser ved det simpleste gadekøkken eller på fin restaurant,

er det min oplevelse, at man får en unik og velsmagende oplevelse. Ved det

lille gadekøkken sælges typisk risnuddelsuppe i mange lokale afskygninger. På de

fine restauranter er der ofte fisk og rejer tilberedt på mange udsøgte måder

måltidets afslutning udbredt enighed om, at

man ville godt spise rotter en anden gang.

Hundekød regnes for delikatesse

Den store svendeprøve i udfordringen af vores

kulturelle mad-fordomme kom, da jeg en af de

sidste aftner luftede muligheden for at prøve

at spise hund! Urghhh - var den umiddelbare

reaktion fra alle, og der blev en del højlydt

snakken frem og tilbage. Men igen var nysgerrigheden

større end fordommene, og mange

rakte hånden i vejret. Medens vi gnaskede på

vores hundelår og prøvede at spise en rigtig

hundepølse, kunne jeg tydeligt fornemme, at

mange af os forsøgte ihærdigt at fortrænge tankerne

om vores små logrende venner hjemme

i Danmark. Men det problem er ikke udbredt i

Vietnam. Her er ikke mange kæledyrshunde.

Hunde er traditionelle brugsdyr, og deres kød

regnes af mange for en delikatesse. Vores lokale

guide fortalte, at mange af hundene bliver

købt fra fattige bønder i landdistrikterne.

VietNam

A J O U R

Deres hunde får mange hvalpe og bønderne

har ikke nogen steder at gøre af dem, når de

bliver store. Så frem for at lade hundene leve

et elendigt liv som gadehunde, kan bønderne

få en tiltrængt indtægt ved at sælge hundene

til restauranter.

Jeg havde hjemmefra søgt på Internettet

for at få mere at vide om det at spise hunde.

Her måtte jeg sande, at jeg havde stukket

hånden i en hvepserede. Der var utrolig mange

forargede indlæg over, at man spiser intelligente

dyr som hunde, ligesom der var mange

beretninger om grusomme slagtemetoder. Der

var også mere nøgterne kommentarer om, at vi

danskere bør feje først i egen baghave, inden

vi bliver forargede over andre kulturer. Svin

er også meget intelligente dyr, og de fortjener

i mange tilfælde en meget bedre behandling

end den, vi giver dem i Danmark.

Dyrevelfærd er et centralt etisk aspekt i

forhold til vores mad. Jeg bryder mig absolut

ikke om dyremishandling i forbindelse med

2 · 2 0 0 8


4 · 2 0 0 8

Når man ved vejen ser skiltet med “Thit Chó” betyder det: Hund på menuen. På billedet sidder hundene intetanende

om deres skæbne ved siden af skiltet i et lille bur. Kunden vælger selv den hund, der skal serveres

behandlingen af de dyr, vi spiser, om det så

er hundekød eller svinekød. Men det betyder

jo ikke, at vi skal undgå at spise hverken

hund eller svin. Vi skal derimod arbejde for

bedre måder at behandle dyrene på, inden de

havner på vores tallerken. Her tror jeg, at både

Danmark, VietNam og mange andre lande

stadig har meget at lære.

Summa summarum mener jeg, at det giver

god mening at spise både hunde og rotter i

lande som VietNam. Dels vil det tage trykket

af jagten på andre vilde dyr, som i dag er

sjældne og i mange tilfælde udryddelsestruede

på grund af overdreven jagt og ødelæggelse af

levesteder. Dels producerer landbruget relativt

lidt kød i forhold til VietNams store og hastigt

voksende befolkning. Så kød er dyrt for de

fleste mennesker. I stedet for at slå gadehundene

ned og forgifte rotterne i rismarkerne,

giver det således mening at betragte dem som

ressourcer frem for skadedyr. Hvis kødet så

oven i købet er næringsrigt og smager godt,

er det en løsning, som ikke blot er til gavn

for miljøet og den vilde natur, men også for

befolkningen.

Trods den smukt anrettede tallerken med både hundelår, hundesylte og ægte “hundepølse”

var det svært at frigøre sig fra tanken om vores egen lille logrende vovse derhjemme,

når vi skulle gnave hundelår. Nuoc mam fiskesauce som tilbehør er et must

VietNam

A J O U R

S i d e 5


NGO-rejse til Bao Loc

Ho Chi Minh Byen og Hanoi

Hovedformålet var at flytte målet for

indsamlet udstyr fra Børnehospitalet

nr. 1 i Ho Chi Minh Byen til hospitalet

i Bao Loc, der dækker den sydlige del af Lam

Dong provinsen.

Desuden besøg i Hanoi for at møde vores

søsterorganisation VIDAFO, Venskabsforeningen

Vietnam-Danmark. De ønsker at vi

samarbejder om flere projekter, kulturudveksling

samt et besøg fra VIDAFO til Danmark,

muligvis til april 2009.

S i d e 6

Helle Blom og Wilfred Gluud fra bestyrelsen besøgte Vietnam 12. - 29. november som repræsentanter

for Dansk Vietnamesisk Forening og Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Tekst og foto: Wilfred Gluud

Fotos og tekst er sendt hjem under rejsen

i Vietnam, meget mere i næste nummer. Fra

omkring 10. december vil der være lagt en

fotoserie i farver på hjemmesiden.

Bao Loc hospital

Besøget på hospitalet i Bao Loc var meget

positivt. Vi blev meget venligt modtaget af

direktøren og hans personale. Der var stort

behov for vores hjælp, og vi blev overbevist

om, at det er det rigtige vi gør. Helle Blom og

VietNam

A J O U R

Fra Børneafdelingen på hospitalet i Bao Loc

Wilfred Gluud skriver meget mere om besøget

i næste nummer.

Støt indsamlingen Hospitalsudtyr til

Vietnam, vi har brug for flere penge

til at hjælpe hospitalet i Bao Loc

Besøg hos Kurt og Sang

Efter Bao Loc var jeg og Helle Blom på besøg

hos Kurt Lender Jensen og hans kone Sang

i landsbyen Gia Lam, 25 km syd for Dalat.

Under dette besøg skal Kurt bygge tre dag-

4 · 2 0 0 8


skoler for handicappede børn, nogle af dem

Agent Orange ofre. Kurts vietnamesiske kone

Sang lavede ualmindelig lækker frokost til

os under primitive forhold. Under frokosten

kom den tidligere borgmester i 15 år, Mr. Bat,

forbi og hilste på. Der bor mange tilflyttere fra

Hanoi i området.

Sang hængte vietnamesiske og danske flag

op for at byde os velkommen. Kurt og Sang

lever af hans folkepension og bor i et lille rum

med dobbeltseng. Det er de lokale skolelærere,

der har lånt dem værelset, i en bygning lige

ved siden af byggeriet, hvor der også er et

mødelokale og PC med internetforbindelse.

Der er 11 ansatte vietnamesere på projektet,

10 arbejdsmænd og en pige, der hjælper til

med at købe ind og lave mad. Mens vi var

4 · 2 0 0 8

der, var der også et borehold, der borede en ny

brønd og var kommet 70 meter ned gennem

fjeldet. Bygningen har dobbelte mursten, en

sjældenhed i Vietnam, og spærene er svejsede

metalprofiler. Der er et meget stort rum til

dagskolen, foruden to toiletter og vaskerum.

Der er separate septiktanke til toiletter og

brugsvand og et meget langt drænrør, også

en sjældenhed i Vietnam.

I den anden ende af bygningen er der

et rum til personale, bad og toilet, samt et

værelse til overnatning med separat bad og

toilet. Toiletter efter dansk standard med hvide

fliser. Kurt er murerarbejdsmand, som har lært

sig kvalitetsbyggeri fra praksis.

Der havde lige været besøg i to måneder

af to fysioterapeut-studerende fra Danmark.

VietNam

A J O U R

Kurt havde købt cykler, så de kunne komme

rundt, også på hjemmebesøg.

De havde også medbragt skinner til udstrækning

af forkrøblede arme og ben, samt

puder til svært handicappede, så de ikke

hele tiden gnider lemmerne mod hinanden.

Desuden havde de medbragt en båndoptager

og fik de handicappede til at motionere til

boogie-woogie. De skal aflevere speciale i

januar, men efter det håber vi, at de skriver

en artikel til os.

Kurt & Sang rejser tilbage til Danmark i

marts 2009.

Støtte til Kurt & Sangs

arbejde kan sendes til reg.nr. 7301 konto

1025456 Djursland Bank. Webside:

www.sitecenter.dk/vietnam

Helle Blom og Sang Lander Jensen med danske og vietnamesiske flag Kurt Lander Jensen foran det første næsten færdige dag-børnehjem

At alle, der kører motorcykel skal bære hjelm, har ændret bybilledet Midt i centrum af Ho Chi Minh byen sorteres papkasser til genbrug

Alene i Ho Chi Minh byen er der nu 3,6 millioner motorbikes

Frokostpause uden for skole midt i Ho Chi Minh byen

S i d e 7


Den nye indsamling

Den nye Landsindsamling ”Vietnam’s Børn

– støtte til sårbare børn og unge i Vietnam” støtter de to børnehjem i Ho Chi Mihn Byen

Af Ole Riis

Vi skal her prøve at bringe en status

over den nye indsamlings første år.

Indsamlingen “Vietnams Børn” blev

oprettet for at dække ufinansierede forhold

hos de to børnehjem Little Rose Warm Shelter

(LRWS) og Green Bamboo Warm Shelter

(GBWS), samt, hvis der blev indsamlet penge

nok, andre sociale aktiviteter for udsatte børn

i Vietnam. Vores samarbejde med LRWS som

i helt overvejende grad har været finansieret

af Danida vil fra 2009 være baseret på, at vi

selv skal fundraise nogle af pengene selv.

Derudover har GBWS de sidste 3-4 år haft

svært ved at få dækket omkostningerne til

lønninger.

Egentlig udløb det oprindelige Danida

projekt for LRWS 1.1.2008. Men på grund af

I overværelse af ambassadør Peter Lysholt

Hansen overrakte Scancom International

A/S’s direktør John Kejlhof d. 11.11 et beløb

til indsamlingen ”Vietnam’s Børn – støtte

til sårbare børn og unge i Vietnam” ved en

højtidelig ceremoni i Scancom’s lokaler i HCMC.

Ligesom i 2007 donerede Scancom igen

i 2008, USD 10.000 til Dansk Vietnamesisk

Forenings arbejde for socialt udsatte børn

og unge i Vietnam. I år var der gjort ekstra

meget ud af ceremonien. Højtideligheden

var i år henlagt til Scancoms lokaler i HCMC,

hvor alle børnene samt personale fra både

Little Rose Warm Shelter (LRWS) og Green

S i d e 8

vores partner havde været sparsommelig på

nogle af aktiviteterne i projektet og på grund

af den faldende dollarkurs har det vist sig, at

vi har haft penge nok til at støtte LRWS i hele

2008, dog har vi ikke kunnet afvikle workshops

og seminarer som tidligere i projektet,

men det vigtigste har været at sørge for at

pigernes basale behov og undervisning har

kunnet dækkes.

Plan for at skabe bæredygtighed

Sidst i september ansøgte projektgruppen

Danida om et nyt 4 årigt projekt til samarbejde

med LRWS, hvor vi opbygger dem som et ressourcecenter

for behandling og forebyggelse af

misbrugte børn. Til det formål har vi allieret

os med Stairway Foundation, en dansk NGO

Scancom støtter igen sheltrene i HCMC

Bamboo Warm Shelter (GBWS) var inviteret ud.

Børnene og de ansatte kom i dagens anledning

i deres fineste puds, og der var pyntet flot

op, ligesom Julemanden var inviteret.

Scancom havde sørget for at busser

afhentede børn og personale fra sheltrene

og Julemanden havde selvfølgelig en lille

gave med til hvert barn med dets navn på.

For at gøre stemningen ekstra festlig blev

nogle af børnene forsynet med nissetøj.

Der var disket op med frugt og slik. Det

sidste var noget børnene kunne lide. En

expat, Marianne Karlsen, der bor i HCMC

og som kommer jævnligt på LRWS for bl.a

VietNam

A J O U R

der arbejder på Philipinerne og som allerede

har udviklet et UNESCO præmieret forebyggelsesmateriale.

Dette skal vi oversætte og

implementere i Vietnam sammen LRWS. Og

vi inddrager også CESEL (Center for Social

og Emotionel Læring), en dansk organisation

under CVU, der sammen med os skal udvikle

et socialt og emotionelt læringsværktøj (ala

Trin for Trin, der bruges på 95% af alle skoler

i Danmark).

Allerede da vi begyndte samtalerne med

Danida fik vi at vide, at vi, af hensyn til bæredygtigheden

skulle gøre os tanker om, hvordan

LRWS også efter projektperiodens udløb kan

køre videre uden tilskud fra Danida. Derfor

oprettede vi da også allerede i oktober sidste

år indsamlingen. Hvis vi får godkendt det

frivilligt at undervise i engelsk, havde sammen

med børnene indøvet ”Bjældeklang”

på engelsk med børnene, men – i dagens

anledning – med dansk omkvæd.

Efter de obligatoriske taler var der

arrangeret pizza og sandwich. Det var et

rigtigt flot arrangement, og vi i indsamlingens

styregruppe er Scancom dybt taknemmelige

for deres tillid og den generøse gave,

der endnu engang bliver os til del.

Bidrag kan indsættes på

vores konto i Nordea: reg. Nr. 2290,

kontonummer 6448 4356 85.

Ole Riis

4 · 2 0 0 8


nye Danida finansierede projekt, vil der være

behov for, at vi ca indsamler kr. 390.000 over

4 år til at sikre den fortsatte bæredygtighed

af pigeshelteret. Indsamlingen skal fortsætte

med støtte shelteret efter projektperiodens

udløb.

Vi fik afslag på vores første ansøgning i

januar, derfor var vi i Vietnam for at finpudse

detaljerne til den redigerede ansøgning, der

skulle indsendes 1. oktober.

”Street Vision” – en rigtig god julegaveide

Vi har afholdt to udstillinger med Street

Vision, den ene i Herlev og den anden i Egedal

kommune hvor borgmesteren deltog. Se om

slag og udstillinger her: http://www.davifo.

dk/Street_vision.htm. Salg af disse smukke billeder

er så småt begyndt at komme i gang.

Du kan støtte indsamlingen ved at købe et

eller flere af billederne som er i A3 format for

kr. 200 + porto. Ikea har flotte rammer i sort

eller hvid til kr. 79,00 der passer nøjagtigt til

billederne.

Forskellige større donationer

Vi fik doneret kr. 8.000 af Annette Hansen og

Mikkel Bojsen-Møller, som havde indsamlet

beløbet blandt familie og venner, og som selv

var i Vietnam i sommers. Beløbet blev efter

ønske fra donorerne fordelt ligeligt mellem

drengeshelteret og pigeshelteret.

Ellers har vi ventet med at bruge de indsamlede

midler, indtil vi var sikre på fortsat

delvis støtte fra Danida og for at være sikre på,

at der ikke blev en ufinansieret periode mellem

de to projekter. Det ved vi stadig ikke: som

nævnt er shelteret finansieret frem til 1.1.2009,

men i værste fald får vi afslag (det tror jeg nu

ikke, vi har mange positive tilkendegivelser

fra både Danida og ambassade), men ellers

kan vi risikere først at komme i gang med det

næste projekt 1.4.2009. Vi regner dog stærkt

med at få Danida pengene med virkning

fra og med den 1.1.2009, for selv om vi fik

afslag på nogle detaljer, der skulle beskrives

grundigere, var Danida meget begejstret for

vores overordnede design af projektet. Det er

da også i al beskedenhed rigtig godt, blandt

andet fordi det som en nyskabelse involverer

intentioner om at samarbejde med (danske)

private virksomheder og andre NGO om at

lave en kvalitetsindsats for sårbare børn.

Vi har solgt to malerier af Ta Thi Thanh

Tam for kr. 12.0000, som var doneret til støtte

for sheltrene af blandt andet den tidligere

ambassadør i Vietnam, Bjarne Sørensen. I alt

er der det første år indsamlet lige omkring

kr. 160.000.

Scancom har igen i år doneret USD 10.000,

som blev overrakt ved en ceremoni med deltagelse

af Danmarks ambassadør den 11.11.

Af andre større beløb kan nævnes kr. 4.000

som en af vores trofaste støtter, Jesper Kejlhof

4 · 2 0 0 8

Billederne stammer alle fra Scancoms festlige arrangement i anledning af overrækkelsen

har sørget for at vi fik af Roskildefonden.

Hvordan bruges pengene?

Hvis ikke vi får et finansieringshul omkring

årsskiftet 2008/2009 mellem de to projektperioder,

er det tanken at nogle af de hidtil

indsamlede penge skal bruges til at reparere

bygningerne på LRWS, der trænger rigtig

hårdt, samt til ekstra aktiviteter for pigerne.

Vores partner er ved at lave en liste og indhente

tilbud. Vi ved dog først, om vi får et

finansieringslip tidligst ultimo november, men

formentlig først medio december som det ser

ud lige nu.

Hvad gør vi i fremtiden?

Omkring fundraisingstrategien for de næste

år kan jeg oplyse, at vi udover at rette os mod

vores medlemmer og støtter i Danmark, også

vil gøre en indsats over for turister og over

for danske virksomheder i Vietnam. Vi håber

stadig at Vietnams Børn kan udvikle sig, ikke

kun til at være støtte for ufinansierede dele af

HCWF, men kan være en fælles stærk dansk

støtte til socialt arbejde blandt udsatte børn

og unge i Vietnam. Det vil vi bruge de næste

4 år til.

Vi ved at det også bliver hårdt arbejde, men

vi håber med gennemsigtighed i pengestrømmen

samt lave omkostninger (kun revision,

trykkeomkostninger og bank transfer costs)

at kunne tiltrække vietnamesere i Danmark og

andre. Mange har doneret både små og store

beløb i det første år, og tusind tak for det.

HUSK at meddele os dit navn, cpr.-nr. og

doneret beløb hvis du vil have fradrag

Allerede i starten af 2008 fik indsamlingen

godkendelse af Ligningslovens §8a som betyder

fradragsret for private donorer op til kr.

14.000 og i august måned fik vi registrering

som en offentlig indsamling, hvilket betyder

at vi nu også må reklamere i det offent-

VietNam

A J O U R

lige rum. Så indsamlingen er nu flyvefærdig.

Privatpersoner kan trække beløb mellem kr.

500 og kr. 14.000 fra på selvangivelsen, under

forudsætning af at man har oplyst sit navn,

cpr.-nr. og beløb til os. SE proceduren herfor

på side 18.

I øjeblikket arbejder vi på, sammen med

DVF’s anden indsamling “Hospitalsudstyr

til Vietnam” en ændring af navnene, således

at det bliver mere tydeligt hvad pengene går

til. Den ene indsamling støtte syge børn på

hospitaler, og den anden støtter socialt udsatte

børn. Nærmere herom i første nummer 2009

af Vietnam Ajour, og via e-mail til vores

donorer.

Vi vil afslutte med en varm og hjertelig

tak til alle vore donorer og ambassadører. Vi

håber I er med os i den spændende fremtid,

der ligger foran os.

Såfremt der måtte have spørgsmål er man

velkommen at kontakte Ole Riis, oriis@post2.

tele.dk, mobil 20 11 16 80.

S i d e 9


IMCI Sundhedsprojektets Målopfyldelse

Som tidligere omtalt her i bladet var det

nu afsluttede IMCI projekt (Integrated

Management og Childhood Illness) rettet

mod de 5 hyppigste årsager til død hos børn i

Vietnam: luftvejsinfektioner, diarrésygdomme,

underernæringssygdomme, dengue feber og

malaria. Indsatsen fokuserede på 3 hovedområder:

Uddannelse af sundhedspersonale,

diagnose og behandling af de 5 sygdomme,

levering af basalt udstyr til sundhedsinstitutionerne,

så de fik mulighed for at gennemføre

rigtig behandling af de pågældende

sygdomme samt undervisning af mødre på

landsbyniveau i genkendelse af symptomerne

på sygdommene og korrekt håndtering af

børnene i hjemmet samt henvisning til sundhedsinstitution

ved behov. Projektområdet var

40 kommuner delt på 4 provinser i det sydlige

Vietnam med en befolkning på ca. 500.000 og

ca. 80.000 børn under 5 år.

Efter afslutningen af projektindsatsen er

der som sidste del af projektet gennemført en

intern evaluering af hvilke resultater, der er

opnået i forhold til målsætningerne, og bortset

fra at projektet har taget godt 1 år længere

end oprindeligt forudset, godt 4 år mod 3

år, er målopfyldelsen næsten fuldstændig.

Med hensyn til uddannelse vedrørende de

5 IMCI sygdomme er der gennemført 37 træningskurser

for i alt 720 sundhedsarbejdere

på forskellige niveauer, hvortil kommer 20

uddannelseskurser for 1290 sundhedsarbejdere

i infektionskontrol og 20 kurser for 540

sundhedsarbejdere i korrekt håndtering af

dengue feber. Der er holdt i alt 2080 uddannelsesseminarer

for i alt 29.700 mødre, og dertil

kommer, at 570 sygeplejersker har fået speciel

uddannelse i nyfødtes sygdomme.

Der er udleveret 48 pakninger med standardudstyr

til behandling af IMCI sygdommene

og 27 standardpakninger til behandling

S i d e 1 0

Af Freddy Karup Pedersen, overlæge, dr.med.

af dengue feber og 3 standardpakker til infektionskontrol

til institutioner i projektområdet.

25 centralt placerede sundhedsarbejdere har

modtaget forskellig uddannelse i Danmark

og Singapore.

Vedligeholdelsesenheden for medicinsk

udstyr på Børnehospital nr. 1 er blevet styrket,

og enheden har gennemført 9 uddannelseskurser

for sundhedspersonalet vedr. vedligholdelse

af medicinsk udstyr og har udført

6430 reparationer i projektperioden. Endelig

er der blevet etableret en audiologienhed på

Børnehospital nr. 1 med henblik på undersøgelse

af børn for tunghørhed og døvhed

i et støjsvagt kammer. Der er gennemført 8

videnskabelige studier vedr. IMCI sygdomme,

5 vedr. hospitalsinfektioner, 3 vedr. denguefeber

og 1 vedr. tunghørhed hos børn. En såkaldt

KAP (knowledge, ability and performance)

undersøgelse med interview af 500 mødre

før og 1 år efter undervisning viste forbedret

viden og evne til handling i forhold til de 5

sygdomme på 13 af 16 undersøgte spørgsmål.

Velfungerende mikrobiologiske laboratorier

med henblik på infektionskontrol blev kun

etableret på to af planlagte fire provinshospitaler

på grund af vanskeligheder med at

rekruttere kvalificeret personale hertil. Dette

delmål er altså kun delvist opfyldt.

Såvel børnehospitalets stab som sundhedspersonalet

i projektområderne har vist

sig som effektive samarbejdspartnere og

projektmodellen, hvor projektet er gennemført

med kortvarige konsulentbesøg fra Dansk-

Vietnamesisk Forening uden faststationerede

udsendte medarbejdere, har vist sig effektivt.

IMCI projektet følges af et Danida-finansieret

projekt, der konsoliderer IMCI aktiviteterne

og udvider dem med aktiviteter rettet mod

sygdom og død hos nyfødte samt HIV/AIDS

hos børn.

VietNam

A J O U R

PACODE-projektet

er godt i gang

Projektets årlige møde i

styregruppen fandt sted

i oktober i Long Xuyen i

An Giang provinsen

Af Anja Poulsen

PACODE-projektet, der er et allianceprojekt

mellem CARE Danmark, OVE

Organisation for Vedvarende Energi,

Dansk Vietnamesisk Forening og tre vietnamesiske

organisationer (Womens Union,

Enerteam og Børnehospital Nr. 1), har nu

eksisteret i 3 ½ år, og der er 1 ½ år tilbage af

projektperioden.

Projektets formål er at bedre forholdene

for fattige Khmer-kvinder i Mekongdeltaet.

Khmer-befolkningen er et af de mange mindretal,

der lever i Vietnam. Dette folk deler

kultur med majoriteten af befolkningen i

Cambodia og bor også i størst antal i grænseregionerne

hertil.

Khmer-befolkningen har deres eget sprog

og egen skrift. Hvor størstedelen af de etniske

Kinh folk (vietnamesere) har nydt mere eller

mindre godt af den generelle økonomiske

fremgang, lever Khmer-befolkningen stadig

i fattigdom.

”Small credits” til kvinderne

PACODE-projektet arbejder i otte kommuner

– fire i Soc Trang provinsen og fire i An Giang

provinsen. Formålet med at vi er flere partnere

er, at vi kan styrke kvinderne på flere måder

samtidigt.

Fremskridtene fra de forskellige partnere

blev præsenteret på det halvårlige projektstyregruppe-møde,

der denne gang foregik i

Long Xuyen i An Giang.

CARE og Womens Union arbejder med

”small credits” til kvinderne med henblik

på indkomstgenererende aktiviteter og på at

forbedre vandforsyningen enten med brønde

4 · 2 0 0 8


eller mere effektiv opsamling af regnvand.

OVE og Enerteam arbejder med bedre udnyttelse

af trækul og har blandt andet udarbejdet

en effektiv ovn. Derudover arbejder de med

affaldshåndtering på landsbyniveau.

Dansk Vietnamesisk Forening og Børnehospital

Nr. 1 har ansvaret for sundhedskomponenten.

Vores vigtigste opgave har været at

få organiseret ”village health volunteers” og

sørge for, at disse er blevet trænet i relevante

emner omkring kvinde- og børnesygdomme.

Derudover er der undervisning i hygiejne og

emner, der er relaterede til OVEs og CAREs

arbejde. I år har der været undervisning i

sundhedsproblemer blandt unge.

Stor forekomst af HIV

Sidste år blev foretaget et studie af de specielle

problemer, unge fra minoritetsgruppen har.

Nogle af resultaterne blev fremlagt i forbindelse

med styregruppemødet

Det har vist sig, at et problem er de unges

ringe viden om seksualitet og om HIV. Dette

er jo meget vigtigt i projektområdet, der ligger

tæt på grænsen til Cambodia, hvor forekomsten

af HIV er meget større end i Vietnam

som helhed.

Et andet stort problem er, at mange unge,

især piger, dropper ud af skolen, da den

ikke virker specielt relevant for dem. De

endelige resultater vil vi forsøge at formidle

til sundhedsministeriet, der har planlagt undervisning

af unge som en del af det nationale

IMCI (integrated management of childhood

illness) program.

Det var generelt positivt at være til projektstyregruppe-mødet

denne gang, der er

kommet rigtigt skred i alle komponenter, og

der var en fælles følelse af, at det vil være ærgerligt,

hvis projektet skal stoppe som planlagt

ved udgangen af 2009. Det er imidlertid ikke

afgjort endnu, hvordan en evt. forlængelse

skal ske – enten ved, at de enkelte danske

NGO’er søger midler, eller ved et fælles nyt

allianceprojekt. Det vil blive afgjort i løbet af

det næste halve år.

Nyt kontor med plads til det hele

DVF har fået nyt og større kontor. Men

ikke ny adresse og slet ikke nyt telefonnummer.

Der er sket det, at foreningen er flyttet et

kontor ned ad gangen på den kendte adresse

på Nattergalevej.

Det er sket, efter at firmaet i det nye kontor

fik så voldsomme vækstproblemer, at det måtte

have mere, endnu mere plads.

Så det er flyttet nogle kontorer op ad

gangen.

Flytningen betyder, at DVF nu befinder sig

i et vinkelkontor med hele fire arbejdspladser.

Ud over Ingeborg, som efterhånden er fast

inventar og helt uundværlig for foreningen,

har Birte fået plads til regnskaber og kartotekskort.

Desuden er der fornem plads ved den

bedste af computerne og nok en arbejdsplads

for folk, der skulle komme forbi – f. eks.

formanden eller et medlem af redaktionen

for VN Ajour.

Men, men, men. Der mangler meget endnu.

- når det altså kommer helt i orden

Af Peter Wulff Kåri

Flytningen fra det ene kontor til det andet gik

hurtigt og smertefrit. Men nogle af skrivebordene,

Ingeborgs for eksempel, står fortsat og

troner midt på gulvet.

De fleste af reolerne er sat op og fyldt, men

der er andre papirer, der ikke har fundet sig en

varig plads. Og så er der flere billeder, der står

på gulvet og mangler en krog for at komme

til sin ret.

Kaffemaskinen står også og vipper på

nogle bøger på kanten af en reol.

Men det kommer, siger Ingeborg, altid

optimistisk. Vi skal bare have lidt tid, så

kommer vi bare i så fin orden, at vi næsten

ikke kan genkendes.

Og så bliver det godt. For DVF har længe

manglet plads til sine mange aktiviteter. Måske

bliver der, når tingene får de rigtige vægge

og hjørner at stå op ad, også plads til et lille

mødebord, så bestyrelsen ikke skal forvises

til køkkenet, når der holdes møder.

Og når det er sket, kan der holdes housewarming.

2 · 2 0 0 8 VietNam

S i d e 1 1

A J O U R


Jadesten

- en khmerkvinde i Vietnam

Af Hans Pedersen, OVE. Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

Khmererne har tidligere gennem mere end

500 år været et herrefolk i store dele af

Thailand, Cambodja og Vietnam. Men

det er længe siden. Nu bebor de blandt andet

de mest afsides beliggende dele af Vietnam.

Khmererne er den næststørste af Vietnams 54

minoriteter kun overgået af kineserne.

En af kvinderne hedder Thach Thi Bichan.

Fornavnet, der anbringes sidst, betyder

Jadesten. Hun er 44 år og har to piger på fem og

ti år. Hendes mand arbejder i landbruget med

ris, sukkerrør, majs og tomater. Ind imellem

er han fisker.

Jadesten kan hverken læse eller skrive. Det

piner hende en del. Hendes niece, der både

kan læse og skrive, hjælper hendes børn med

lektierne.

”Jeg står op klokken fem om morgenen,

holder en pause mellem klokken 12 og 13. Og

PACODE projektet

OVE har lavet en fotoserie med tekster om

kvinden Jadesten, som er 44 år og ikke kan

læse. Den har været udstillet i Århus både

i Huset og på bibliotekerne. Fotografen

Jonna Fuglsang Keldsen har som led i fattigdomsprojektet,

dokumenteret khmerernes

barske vilkår i Vietnams sydlige provinser.

Det er aftalt med OVE og CARE at

lave en fælles oversigt over alle

artikler om projektet og forholdene i

området. Det sker på hjemmesiden

www.davifo.dk/Pacode.htm. Desuden

er der flere billedserier, bl.a. serien om

Jadesten i farver, samt nye fotos fra

de tre organisationers aktiviteter.

WG

bliver ved til klokken 19. Jeg er meget glad for

at være i kvindegruppen. Der diskuterer vi

alt fra bekæmpelse af denguefeber, fugleinfluenza

og hvordan man sørger for familien.

Jeg kan mærke, at det er godt for mig at lære

af andre.”

Jadesten spekulerer meget på, hvordan

hun kan få startet et dyrehold med grise,

så perioden fra rishøsten er slut og indtil

tomaterne er modne, kan blive fyldt ud med

en produktion, der kan give penge. Det hun

spekulerer mest over i den forbindelse, er

faren for mund- og klovsyge. Hun er virkelig

rædselsslagen ved tanken om med møje og

besvær at få startet opdræt af grise og så miste

dem til den frygtede sygdom.

Udover udgifterne til mad, er der udgifter

til skoleuniformer til hendes børn. Nogle skolebøger

er gratis, andre skal der betales for.

S i d e 1 2 VietNam

2 · 2 0 0 8

A J O U R


En af landsbyens brønde, der tidligere var et åbent cementrør, er blevet til en pumpe med et cementstøbt område omkring. Det betyder,

at pumpens rør kan nå dybere ned, og at der ikke er en mudderpøl omkring vandstedet, men at børn og voksne kan vaske sig på

cementplateauet. Vaskevandet løber ned i en tank i jorden. Dette hindrer malaria-moskitoerne i at lægge æg i afløbsvandet

Der er sat et irgrønt fluenet som en primitiv kuvøse ned over den

nyfødte. Vi er på sundhedscentret An Bâo i Mekong-deltaet en

snes kilometer fra Cambodias grænse. Dr.Trinh, der er læge og

leder af stationen, viser os direkte ind i fødestuen, hvor der

netop fem timer før er kommet en ny vietnameser til verden

Kvinderne modtog os i landsbyen An Hiêp og en af kvinderne

sang en traditionel sang, hvorpå alle kvinderne i Womens Union

rejste sig og sang en fællessang og dansede til. Med strålende

øjne fortalte de om, hvordan de på de månedlige møder

diskuterede børneopdragelse, seksualitet og mænd

Se flere fotos på DVF’s hjemmeside: http://www.davifo.dk/Pacode_Jadesten.htm

2 · 2 0 0 8 VietNam

S i d e 1 3

A J O U R


Lad det være sagt med det samme: Der

er ikke meget nyt eller chokerende overraskende

i denne artikel for de læsere,

der har oplevet Ho Chi Minh Byen. Specielt

ikke, hvis de har ladet sig rådgive af DVF’s

hjemmeside og/eller tidligere artikler i herværende

blad. Det gjorde vi, og det var en god

idé. Måske med lidt hjælp fra Lonely Planet,

som vi blev tilbudt på et værtshus i Hanoi,

og som vi ikke kunne sige nej til. 10 dollar.

Piratudgave, ja ganske givet – trykket var lidt

falmet og skævt på nogle af siderne – men det

var nyeste udgave og vi var godt hjulpet.

Det eneste nye er måske det madlavningskursus,

min kone deltog i – og som hun efter

fire timer i køkkenet fik et fornemt diplom

med bevis på, at hun nu kan begå sig i den

vietnamesiske gourmetverden.

Det blev til en uge med mange gode oplevelser,

både med vinglas og spisepinde.

Au Manoir de Khai

Vi startede dyrt. Det skyldtes mest, at vi skulle

have nye briller – og det tog længere tid end

beregnet ude hos Saigon Optic. Vi befandt os

på hjørnet af Dien Bien Phu, og vi var sultne.

Vi ledte efter noget i nærheden og faldt for

Au Manoir de Khai, Dien Bien Phu 251.

Femstjernet restaurant i smuk villa med et slør

af fransk kolonistil. En af silkeguruen Khais

række af fornemme og meget velanskrevne

restauranter i HCMC.

S i d e 1 4

En kulinarisk uge

i Ho Chi Minh Byen

Vietnamesisk mad er dejligt. Det ved en stor del af læserne af dette blad.

Men hør nu her, hvad man kan opleve ved at følge de vejledninger,

der gives på DVF’s hjemmeside og i Lonely Planet. Plus lytter lidt til gode venner og bekendte

Au Manoir de Khai

Hoi An

Af Peter Wulff Kåri

Vi fik laks og tun, languster og Sauvignon

Blanc og franske oste før kaffen. Plus en enkelt

drink. 140 dollar eller små 700 kroner alt incl.

Utrolig godt. Utrolig billigt for en dansker

med billige dollar på ferie i Vietnam. Men dyrt

sammenlignet med det videre forløb.

Ngoc Suong Marina

Næste aften stod den igen på fisk. DVF’s hjemmeside

var som sagt printet ud og medbragt.

Vi tog til Ngoc Suong, Le Quy Don 19C. Et

fantastisk, overfyldt sted med tjenere, der

Byen set fra Rex

VietNam

A J O U R

fór rundt på rulleskøjter. Menuen stod på

alt godt fra havet – og meget mere – i lækre

kølediske ved indgangen. Et ”amerikansk”

discoband med country og western musik

og blød pop både på engelsk og fransk stod

for underholdningen. Alle musikerne var

vietnamesere, men de gjorde det godt, og

svingede så energisk med cowboyhatten, at

man næsten følte ørkenstøvet i øjnene.

Der var familier med børn og bedsteforældre,

unge forelskede par, vennekredse på

udflugt, turister og meget andet. Festligt,

Camarague

2 · 2 0 0 7


Camarague

Temple Club

folkeligt og fornøjeligt. Ikke mindst fordi vi

fik et bord ved siden af fire kinesisk-udseende

herrer, der tilsyneladende havde besluttet sig

til at gennemspise alt på menukortet. Med et

tilfældigt, men stort sortiment af vine, øl og

drinks som supplement.

Vi forstod ikke et ord af, hvad de sagde,

men de hyggede sig, skålede (også med os)

og nød striben af lækre retter, de fik sat foran

sig i hurtigt tempo.

Vi fik den anbefalede asparges-krabbe

suppe (se DVF’s hjemmeside), kammuslinger,

nogle andre muslinger og grillede rejer.

Det kostede mindre end det halve af

aftenen forinden.

Det var så godt og fornøjeligt, at vi vendte

tilbage et par aftener senere. Igen en stor

oplevelse, men vi kom desværre så sent, at

bandet næsten var færdigt med at spille. Det

blev der kompenseret for med en time ekstra

på Saxon’Art (se nedenfor).

Camarague

Den tredje aften kom spenderbukserne på

Pho Hoa

4 · 2 0 0 8

På kokkeskole

igen. Vi famlede lidt rundt i restaurantkvarteret

bag teatret og havnede på Camarague,

fransk køkken med et vietnamesisk pust.

Vi fik and, fisk og ost. Igen indtog vinen en

fremtrædende plads på regningen. Vi holder

meget af sydafrikanske vine, og de har heldigvis

holdt sit indtog også i Vietnam. Denne

gang blev det til en af de bedste hvidvine, vi

kender, en Durbanville Hills Sauvignon Blanc.

Regningen kom op på 105 dollar.

Indochine

Denne dag var vi ude for at hente de nye briller

hos Saigon Optic, og tog igen en restaurant i

nabolaget. Indochine, Nam Ngu 16. Vi havde

allerede prøvet Indochine under opholdet i

Hanoi, og det var en oplevelse. Her i HCMC

var det såmænd også godt, men langtfra på

højde med oplevelsen i Hanoi. Det bedste var

næsten prisen: 55 dollar incl. drikkepenge

(halvdelen af beløbet gik til vin), og den fantasifulde

servering.

Vi fik seafood roll serveret i en fantasifuldt

udskåret ananas, krabbe i blødt skal, stir fry

VietNam

A J O U R

Indochine

rejer med cashewnødder (mange nødder,

langtfra så mange rejer), frisk frugt og nød

aftenen sammen med en gruppe nordmænd,

der på klingende og højt norsk lovpriste såvel

maden som Vietnam og alt, hvad verden ellers

kunne byde på. En anden gruppe, de var

franske, var på vej ud, da vi kom. Indochine

er et sted for grupperejser.

Vi anbefaler gerne Indochine i Hanoi,

men er nok lidt mere tilbageholdende med

den sydvietnamesiske version.

Temple Club

Til gengæld har vi ingen problemer med at

anbefale Temple Club. Eneste problem var,

at det var svært at opdrive et bord. Vi var

derhenne den anden aften for at spise, men

måtte vente flere aftener, før der var plads. Et

populært sted, og det forstod vi godt, da det

endelig lykkedes at få et par stole og et bord

at sidde ved.

Temple Club ligger på 1. sal i Ton That

Thiep 29-31. Stilen er elegant, møblerne mørk

mahogni, tunge og meget behagelige, når man

Temple Club

S i d e 1 5


Hoi An På kokkeskole

endelig har fået sig sat. Maden imponerende

god. Prisen – som alt andet for den dollarrige

turist – absolut til at have med at gøre. Vi kom

af med 58 dollar den aften.

Vi fik en forret af små lækre fiskeretter,

krabbe noodle og seafood curry til hovedret,

frisk frugt, kaffe og vin. Jamen, vi var i himmerig.

Pho Hoa

Vi havde fået nudelsuppe flere gange forskellige

steder rundt om i byen. Det er godt til

frokost, hurtigt og velsmagende. I dag stod

den på hjemmesidens anbefalte Pho Hoa på

Pasteur 260C – den bedste i HCMC – og vi

blev ikke skuffede.

Men for første gang måtte vi klare os

med ordbog, fakter og grimmasser. På Pho

Hoa var der ingen, der talte så meget som en

antydning af engelsk eller fransk. Men vi fik

da en portion suppe med godt og veltilberedt

oksekød, grønsager og hvad der hørte sig til.

Vi nød det med en kold Saigon øl. Jeg husker

ikke prisen, men det var helt afgjort et af de

billigste måltider under opholdet. Det kostede

ikke mange dollar.

Hoi An

Afskedsmiddagen blev holdt i kvarteret bag

teatret, på restaurant Hoi An, Lê Thánh Tön 11,

vietnamesisk gourmetrestaurant af de bedre.

Dæmpet traditionel underholdning og musik

udført af tre nydelige vietnamesiske kvinder.

Vi havde forsøgt at få bord et par aftener tidligere,

men måtte (igen) vente. Alt var optaget.

Og efterhånden som vi fik os kæmpet gennem

menuen, forstod vi godt hvorfor.

Vietnamesisk mad er spændende. Råvarerne

er friske. Der pusles virkelig om smagsløgene.

Maden bliver ikke lavet, før den skal

Saxon’Art

S i d e 1 6

spises. Det kan tage lidt tid – det gjorde det

her – men det er værd at vente på.

Vi tog den store menu. Afskedsmiddag er

nu engang afskedsmiddag, og nu skulle der

hummer på bordet. Det var bare så lækkert.

Prisen var næsten oppe at røre ved Au Manoir

de Khai.

Sundowners og jazz

Jo, vi fik også nogle sundowners undervejs.

Faktisk hver aften. Vi gjorde som man skal:

Startede i baren på taget af Rex Hotel (advocado

juice og en Singapore Sling), fortsatte

næste aften på Saigon Bar på Caravelle, også

udendørs på 10. etage (Saigon Saigon og mojito),

var forbi Continental en aften og sluttede

de fleste af aftenerne på Saxon’Art i selskab

med Trân Manh Tuän og hans vidunderlige

saxofon (og superprofessionelle band). Efter et

par famlende dage blev Route 66 (Triple Sec,

gold rum, lemon, juice, cola) yndlingsdrinken.

Vi hjembragte fire af hans cd’er, og det var ikke

en eneste for meget.

På kokkeskole

Hvis man har tid, er det ingen dårlig ide, at tage

på ”Cooking course”. Jeg benyttede Vietnam

Cookery Center, www.vietnamcookery.com

og det blev en fornøjelig og velsmagende

formiddag.

Kurset indledtes med en tur på markedet,

og dernæst blev der kokkereret der i 4 timer. På

menuen stod fem velsmagende retter, og arbejdet

var overkommeligt, da centeret på forhånd

havde forberedt mange af råvarerne.

Undervejs fik deltagerne mange interessante

oplysninger om vietnamesisk madlavningskultur.

Hele seancen blev afsluttet

med diplom til alle, og ydermere fik vi alle

opskrifter med hjem i et fint lille hæfte.

Foto: Wilfred Gluud

VietNam

A J O U R

Den vietnamesiske

ambassadørs

afskedsreception

Af Ole Riis

Vietnams ambassadør i Danmark Nguyen

Xuan Hong og Mrs. Bui Thi Du holdt den

11. november afskedsreception i Asia

House. Mange var mødt op, og der blev holdt

fine taler. Ambassadøren selv holdt en flot

afskedstale, hvoraf tydeligt fremgik, at han

havde været meget glad for opholdet heroppe i

Danmark, og det fremgik også klart, at ambassadøren

har været populær, hvor end han har

haft sine gøremål.

DVF har kunnet glæde sig over et gensidigt

godt forhold mellem ambassaden og

foreningen.

Gang på gang har ambassadøren deltaget

i DVFs årlige kulturdag med foredrag om

forholdene i Vietnam, og DVF har kunnet

glædet sig over at blive inviteret til forskellige

interessante arrangementer.

Det vides endnu ikke, hvem der bliver

ambassadør Nguyen Xuan Hongs afløser.

4 · 2 0 0 8


Fotoserier på hjemmesiden

DVF’s hjemmeside er blevet udvidet

med 14 fotoserier (indtil nu). Man

kan se oversigten ved at klikke fra

FOTOSERIER på forsiden af www.davifo.

dk. Det er vores web-hotel på One.com der

har lavet en ny smart facilitet så det er let at

uploade og organisere fotos og vise de enkelte

serier på de sider, hvor de emnemæssigt hører

til. Det gør det meget nemmere for os at lave

fotoserier og supplere artikler i bladet med

fotoserier i farver.

Street Vision fotoserien er ændret til det

nye og smarte format - se alle 58 fotos, der

sælges til fordel for børn i Vietnam med sociale

problemer. I december følger en serie fra

hospitalet i Bao Loc, som fremover vil modtage

bidrag fra hospitalsindsamlingen.

Desuden er der 14 fotos fra Kulturdag 2008,

8 fotos fra foredraget af Ambassadør Peter

4 · 2 0 0 8

Lysholt Hansen 25. august, PACODE-projektet,

der hjælper fattige khmerer i Mekong

deltaet og har over 100 fotos af den meget

dygtige professionelle fotograf Jørgen Schytte.

Fotoserien Jadesten om khmerer i PACODE

projektområdet lavet af OVE. Desuden en

række ældre serier, alle af Wilfred Gluud:

49 fotos af fra Filmen ”Børn og sundhed i

Vietnam” i januar 2007, 30-året for Vietnamkrigens

slutning 2005, fotos og plakater fra

Vietnam-bevægelsen 1964-1975.

Têt 2008 på Glyptoteket

Den 10. februar afholdt Vietnams ambassade

reception på Glyptoteket i anledning af det

vietnamesiske nytår Têt. Arrangementet

startede med en koncert i Glyptotekets store

sal, hvor vi så 15 sang- og dansenumre. Det var

en gruppe sangere, musikere og dansere fra

VietNam

A J O U R

Foto: Nis Jensen

Vietnam, der besøgte de nordiske ambassader

i anledning af nytåret. Se de 20 flotte farvefotos

taget af bladets layouter Nis Jensen.

Koncert på Nytorv 9. juni

18 vietnamesiske kunstnere deltog i en

udendørs koncert på Nytorv i København

den 9. juni kl. 15-19. Anledningen var besøg af

Vietnams første vice-premierminister Nguyen

Sinh Hung i Danmark 9-11. juni. Koncerten

viste Vietnams fortid og nutid, baseret på

folkemusik fremført som verdensmusik.

Stjerne i showet var den kendte sangerinde

Than Lam. Leder af gruppen var komponisten

Quoc Trung, som også fremførte dele af

sin koncert ”Road to Infinity” (DVF sælger

cd’en). Der var både traditionelle og moderne

dansenumre, samt breakdance-gruppen ”Big

Toe”. Fotos af Nis Jensen.

S i d e 1 7


S i d e 1 8

Nye krav om CPR-numre fra SKAT

Af Helle Blom, formand for Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Højere fradragsgrænse i 2008

Fra skatteåret 2006 til skatteåret 2007 skete der

en væsentlig forhøjelse af det gavebeløb, der

kan trækkes fra på selvangivelsen.

I 2006 kunne man højst trække 6.000 kr.

fra, mens tallet i 2007 var 13.600 kr. For at få

det fulde fradrag, skulle man støtte med i alt

14.100 kr., da et bundbeløb på 500 kr. ikke er

fradragsberettiget. Fradraget er personligt,

hvilket vil sige, at ægtefæller hver især kan

benytte denne mulighed for fradrag. I 2008

hæves grænsen igen, så man kan trække op

til 14.000 kr. fra.

Hvis man støtter flere foreninger, kan

gaverne lægges sammen med henblik på

fradrag.

Gaven til den enkelte forening skal være

på mindst 500 kr. for at tælle. Læs mere om

fradragsreglerne på vores hjemmeside www.

davifo.dk.

Hospitalsindsamlingen indberetter til

SKAT FRA SKATTEÅRET 2008

Fra skatteåret 2008 vil Hospitalsindsam-lingen

indberette personnummer og bidrag til SKAT,

for de bidragsydere, der ønsker mulighed for

skattefradrag. Det årlige bidrag vil herefter

fremgå på selvangivelsen. Det vil dog være

en god ide fortsat at gemme kvitteringer for

de indbetalte beløb.

Denne indberetning til SKAT af beløb og

CPR-numre er fremover obligatorisk, hvis

man ønsker fradrag. Indsamlingen behandler

naturligvis alle informationer fortroligt.

Hvordan kan man oplyse sit CPR-nummer

til Hospitalsindsamlingen?

Man kan oplyse CPR-nummer som information

på indbetalingen eller på girokortet, eller

på telefon (svarer) 38 86 07 01, eller sende en

mail med oplysninger til davifo@get2net.dk

En fjerde mulighed er at sende det i en lukket

kuvert til: Dansk Vietnamesisk Forening,

Nattergalevej 6, første sal, 2400 København

NV.

Under alle omstændigheder skal man

oplyse navn, adresse og telefonnummer samt

evt. email, så misforståelser undgås.

Vi skal have CPR-nummer inden 31. december

2008, hvis vi skal indberette en gave til

SKAT for 2008. Kun den del af bidraget der er

over 500 kr. kan fradrages, hvorfor CPR-nummer

ikke har nogen konsekvens for donationer

under 500 kr.

Sidste nyt

Den 4. november har vi i alt modtaget 67.000kr.

Tak til alle for bidrag og støtte, og et ønske om

en glædelig jul og et godt nytår.

...og det gælder BEGGE indsamlinger

Redaktionen bemærker at reglen om oplysning

om CPR-nummer også gælder foreningens

anden indsamling ”Vietnam’s Børn – støtte

til sårbare børn og unge i Vietnam”.

Har du bidraget hertil med over 500 kr. så

send email eller brev til Dansk Vietnamesisk

Forening med oplysning om dit CPR-nummer

senest 31.12.2008

Udpakning af udstyr på Børnehospital Nr. 1 - doneret af bidragydere fra Danmark

Redaktionen søger netværk

Redaktionen af Vietnam Ajour har brug for at udvide vores netværk!

Selvfølgelig gerne folk med interesse for Vietnam, både nye og erfarne.

Det kan både være generalister og folk kun med interesse for ét specialområde.

Også meget gerne en eller flere vietnamesisktalende, der

kan supplere vores indsamling af nyheder og kulturstof.

Kontakt Wilfred Gluud på wgluud@mail.tele.dk eller 35 37 47 17

VietNam

A J O U R

Vietnam i lommeformat

LANDE I LOMMEFORMAT er den danske

udgave af Länder i fickformat, der er

udviklet af Utrikspolitiska Institutet i

Stockholm. Seriens danske udgave udgives

af Det Udenrigspolitiske Selskab. Serien

giver hurtig, men grundig information om

næsten 200 lande: Geografi, klima, befolkning,

religion, historie, politik, uddannelse, sociale

forhold, økonomi og meget andet. Hæftet om

Vietnam er på 28 velskrevne og informative

sider skrevet af Lars Truedson og oversat fra

svensk. Kan anbefales som introduktion før

rejsen eller til læsing i flyet på vej til Vietnam.

Format 9,5 x 17 cm. 39 kr. i løssalg (findes også

på biblioteket).

DVFs film vist i Vietnam

DVFs film ”Børn og sundhed i Vietnam”

blev vist i TV i Vietnam søndag den 1.

juni. Det skete på kanalen VTV3 på

den internationale børnedag. VTV3 er den

mest populære kanal med en blanding af

underholdning og oplysning. Vores kontakt i

Hanoi skønner at 10 til 20 millioner seere fulgte

programmet. Nu arbejder vi via Børnehospital

Nr. 1 på at få vist filmen igen på Ho Chi Minh

byens TV-kanal.

På vietnameisk hedder filmen ”Dan Mach

vá càc duàn giùpdo tre em Viêt nam”, hvilket

betyder ”Danmark og projekter hjælper Børn

i Vietnam”. Speaker er den kendte fru Vu Kim

Tien, indspillet i Hanoi af lydkunstneren Tri

Minh. Både den vietnamesiske og den engelske

udgave er tilføjet et kort interview med

foreningens formand Jørgen Prag samt to

minutters film fra København og Danmark

fra Turistrådets officielle film. Interviews

med de vietnamesiske læger er længere og

på vietnamesisk.

Man er velkommen til at kontakte os om

kopier af den vietnamesiske eller engelske

udgave.

Medlemmer der endnu ikke har fået den

danske udgave, kan rekvirere den fra kontoret.

Vi tilbyder den også gratis sammen med prøvemedlemsskab

det første år for 125 kr.

4 · 2 0 0 8


Organisationen Vietnam Association

of Victims of Agent Orange/Dioxin

(VAVA) har den 7. oktober appelleret

til USAs højesteret for at få genoptaget retssagen

om kompensation til vietnamesiske ofre

4 · 2 0 0 8

Agent Orange: Dom ankes til USAs højesteret

for kemiske firmaer. Den 21 sider lange appel

påpeger, at afvisningen ved retten i New York

og stadfæstelsen heraf ved appeldomstolen

var forkerte, fordi domstolene hævdede, at

den giftige dioxin sprøjtet af USAs hær under

Nye bøger om Agent Orange

Vietnamese Studies 3-2009. Dossier: Long Term Effects of Agent Orange used by the US in Vietnam.

Indeks og følgende 2 artikler findes paa www.davifo.dk/Agent_orange.htm#Documentation

“Harmful Effects of Agent Orange/dioxin on the health of dioxin-exposed Vietnamese by

Agent Orange/dioxin and its consequences on Human health through epidemilogical studies

survey: retrospective study, evaluation, and analysis” by MD Le Thi Hinh Thom.

“Harmful Effects of Agent Orange/dioxin on the health of dioxin-exposed Vietnamese” by professor Bui Dai.

Nyudgivet i Vietnam er “Agent Orange in Vietnam, Yesterdays Crime, Todays Tragedy”. 165 sider udgivet af

Association d’Amitié Franco-Vietnam (fransk-vietnamesisk venskabsforening). Oversættelse fra fransk af “L’Agent

Orange au Viet-Nam - Crime d’hier Tragédie d’aujourd’hui”, se www.aafv.org/Agent-orange-in-Vietnam-Yesterday

AFTENMØDE

om Agent Orange med oplæg af lektor PhD Eva Cecilie Bonefeldt-Jørgensen, Århus

Universitet, professor dr.med. Freddy Karup Pedersen og IT-konsulent Wilfred Gluud

Tid: Torsdag den 15 januar 2009 kl.19

Sted: Lokale 305 i VerdensKulturCentret,

Nørre Alle 7, 2200 København N

Åbent møde med gratis entre

VietNam

A J O U R

Vietnam-krigen kun var en plantegift og ikke

var giftig for mennesker.

En delegation af Agent Orange ofre har

fået stor støtte og opmærksomhed under

en rundrejse i USA fra 6. oktober. Gruppen

besøgte 10 byer i USA, hvor de holdt møder og

seminarer og gav interviews til pressen.

De mødtes med politikere, studenter, forretningsfolk,

religiøse ledere, advokater og

lægelige eksperter.

De mødtes desuden med organisationen

Vietnam Veterans of America, som udtrykte

sympati og støtte til genoptagelse af retssagen.

Ud af de 3 millioner dollar, USA har lovet,

er 1 million dollar nu øremærket til at afhjælpe

virkningen af Agent Orange i Dong Nai provinsen

under et hjælpeprogram for handicappede

børn. I oktober blev 1 million dollar afsat

til lignende arbejde i Danang gennem USAs

Agency for International Udvikling.

VNA 7.10.2008 og 4.11.2008

Hvad er sandheden om dioxiner og de misdannede børn i Vietnam?

Aftenen starter med en gennemgang af dioxins giftige og misdannende effekter specielt

med henblik på sandsynligheden for dioxinens negative virkning i dagens Vietnam.

Ud over foredrag og diskussion vil der blive vist filmstrimler med misdannede børn

S i d e 1 9


Namnam på Frederiksberg

En vietnamesisk restaurant har erstattet en italiensk

Godthåbsvej på Frederiksberg er kendt

for sine mange italienske restauranter,

men det kan være den snart bliver lige

så kendt for sine vietnamesiske restauranter.

Godthåbsvej 48 har i nogle år huset den

fortræffelige Saigon Quan, og længere inde

mod byen har Restaurant Hanoi ligget - den

er dog nedlagt, dvs. omdannet til kinesisk

restaurant. Nu er der så for tredje gang åbnet

en vietnamesisk restaurant på Godthåbsvej 8,

tæt ved Falkoner Alle, i de lokaler, hvor man

før kunne spise italiensk i Lo Stivale.

Forårs- og sommerruller

Vi besøgte Restaurant Viet Namnam en kold

torsdag aften i november. Fra gaden kommer

man ind i et forlokale, hvor der denne aften var

ganske tomt. Det var lidt overraskende, men

da vi gennem en gang kom til hovedlokalet,

kunne vi konstatere, at der var pænt fyldt op,

selv om vi nok ikke havde behøvet at bestille

bord.

Lokalet er nydeligt indrettet med vietnamesisk

billedkunst på væggene. Samtidig

vidner detaljer som et stort glasskab med

vin om stedets italienske fortid. Der er plads

til knap 50 personer i hovedlokalet og 8-10 i

forlokalet.

Vi studerede menukortet, mens vi guffede

de sprøde rejechips, der, som på enhver

ordentlig vietnamesisk restaurant, straks

kommer på bordet, når man har sat sig.

Blandt forretterne, der ligger i prislejet 48-65

kr., valgte min ledsager de kendte dybstegte

ruller, her ”forårsruller”, med svinekød og

salat med fiskesauce til, på vietnamesisk

S i d e 2 0

Af Morten Rasmussen

Restaurant Viet Nam Nam

Godthåbsvej 8, 2000 Frederiksberg.

Åben alle dage kl. 16-23.

Tlf. 38 10 37 64.

Bordbestilling kan muligvis være

nødvendig på visse tidspunkter.

Hjemmeside www.viet-namnam.dk

der dog endnu ikke fungerer.

kaldes de cha gio, men på denne restaurant

har man valgt kun at bruge danske betegnelser

på menukortet. Selv valgte jeg ”sommerruller”,

på vietnamesisk sædvanligvis gai cuon, nogle

større kolde ruller af rismelpandekager med

rejer og svinekød og rå salat, serveret med

en bønne-jordnødde-sauce. Begge retter var

rigtig gode. Menukortet har også flere forskellige

supper, men ingen pho suppe – heller ikke

under fordansket navn.

En anderledes banh xeo

Blandt hovedretterne, i prislejet 98-160 kr.,

valgte min ledsager en ret med oksekød, ingefær

og vietnamesiske grønsager. Det smagte

lækkert, men kunne dog have brugt lidt mere

skarphed i form af f.eks. chili. Selv fandt jeg

en af mine vietnamesiske yndlingsretter,

de sprøde banh xeo pandekager med fyld

af alt-godt-fra-havet, bønnespirer og andre

grønsager.

Her var pandekagen dog blød, ikke sprød,

og indholdet inkluderede også svinekød

– altså ikke en helt autentisk banh xeo, men

hvis det ikke var fordi, jeg havde forventet

VietNam

A J O U R

Foto: Jens Nielsen

noget lidt andet på tallerknen, ville jeg have

været godt tilfreds.

Restaurantens indehaver kommer fra det

nordlige vietnam, og køkkenet er også det

nordlige, hvilket kan måske kan forklare den

lidt alternative udgave af banh xeo, der er en

ret, som normalt forbindes med det sydlige

eller centrale Vietnam. Det er måske også på

grund af den nordlige tilknytning, at øllen

der serveres er en Hanoi Beer, i stedet for den

sædvanlige Saigon Beer, som mange andre

vietnamesiske restauranter har. Vi drak Hanoi

Beer til måltidet, en udmærket øl, der dog ikke

har det karakteriskisk asiatiske præg – den

kunne godt forveksles med en europæisk øl,

hvis den blev hældt på en anden flaske.

Grøn te i pose

Der er forskellige desserter på menukortet,

især is, men vi sluttede i stedet med kaffe og

te. Min ledsager fik kaffen serveret på den

vietnamesiske måde med kondenseret mælk,

denne gang oven i købet med en underkop i

varmt vandbad. Jeg selv fik en kande grøn

vietnamesisk te, som faktisk var udmærket til

trods for, at den var brygget på teposer.

Kendere af det vietnamesiske sprog vil

vide, at nam betyder syd, så restaurantens navn

kunne antyde at køkkenet var det sydlige. Det

er det jo som sagt ikke, og ”namnam” refererer

således blot til det danske slangudtryk for

lækker mad. Og man spiser også rigtig godt

her – regningen blev på 540 kr. for to personer

for forretter, hovedretter, øl samt kaffe/te.

Prisen er aldrig et problem, når man spiser

vietnamesisk.

4 · 2 0 0 8


4 · 2 0 0 8

Ny bog: The Tây Son Uprising

VietNam

A J O U R

The Tây Son Uprising:

Society and Rebellion in Eighteenth-century Vietnam

George Dutton

Tay Son opstanden (1771-1802) førte til dybtgående

ændringer af det politiske og sociale landskab i

Vietnam. Denne banebrydende bog giver et nyt

syn på en vigtig og kontroversiel æra. George Dutton

følger tre brødre fra landsbyen Tay Son, som anførte en

uhomogen militær styrke, der fortrængte de regerende

familier i Vietnam og i sidste ende væltede det 350-årige

Le dynasti.

orfatteren supplerer de primære vietnamesiske

kilder med udstrakt brug af arkivmateriale fra europæiske

missionærer, og han udforsker dynamikken i

begivenheder, der berørte hver eneste region i landet

og alle niveauer i samfundet. Idet han betragter den

måde, hvorpå Tay Son ledere forvandlede en mindre

opstand til en bevægelse, der førte til et nyt politisk

regime, udfordrer Dutton det gængse billede af Tay

Son brødrene som visionære og revolutionære. I stedet

beskriver han dem som politiske opportunister, hvis

verdenssyn forblev begrænset af deres provinsielle

oprindelse og af hensyn til igangværende krigsførelse

og politiske kampe.

Der er en oversigt over historie-bøger på engelsk på

www.davifo.dk/Amazon_VN_History.htm#History om

både Vietnam-krigen, kolonitiden og den tidlige historie.

Der er meget få bøger, der dækker hele historien, og der

er kun nogle enkelte, der dækker den før-koloniale tid.

En af de få er den danske “Vietnams historie”. Vi kan

anbefale Ngyuen Khac Vien’s “Vietnam: A Long Story”.

Den koster £50 på Amazon.com - køb den langt billigere

i Vietnam, i den engelske boghandel i Hanoi eller Ho

Chi Minh byen, når du en dag kommer forbi.

S i d e 2 1


S i d e 2 2

Højere tilskud til sygesikringen

Vietnam vil generelt forøge tilskuddet til

dækning af borgernes bidrag til sygekasserne.

Således lyder et forslag om en række sygesikringslove

som snart forventes godkendt af

Nationalforsamlingen.

Ifølge lovforslaget vil krigsveteraner,

fattige, etniske minoriteter og børn under

6 år blive undtaget fra sygekassebidraget.

Studerende, samt familier med lav indtægt

hvis hovederhverv er land-, eller skovbrug,

fiskeri eller saltproduktion vil få bidragene

delvist betalt af staten gennem tilskud.

I Vietnam er arbejdstagere omfattet af et

lovpligtigt sygesikringsprogram, hvor man

indbetaler 3% af lønnen. Dette beløb indbetaler

den ansatte sammen med sin arbejdsgiver. Der

er mange forskellige meninger om hvorvidt

bidragene skal afskaffes helt i 2010 eller 2012

frem for i 2014. Andre mener at staten burde

give tilskud til alle landmænds sygesikringsbidrag,

da millioner af landmænd ikke har

råd til at betale dem. Deres indtægt bør danne

grundlag for berettigelsen til og størrelsen på

tilskudsbeløbet.

Nationalforsamlingen debatterede også

et ændringsforslag til udkast af en ny lov

på en speciel forbrugsskat, en differentieret

moms. Et flertal syntes, at forbrugsskatten

ikke burde sættes ned på øl, da dets kvalitet

umuligt kunne kontrolleres. En repræsentant

fra Ho Chi Minh City syntes, at momsen skulle

forhøjes, da en skjult tilsætning af konserveringsmidler

kunne skade helbredet. Andre

parlamentsmedlemmer mente derimod at der

ikke burde være sådan en kraftig nedsættelse

af momsen på fadøl. Udkastet til den nye

momslov ville nedsætte momsen på fadøl til

45 %, hvor afgiften nu er på 75 %.

Nationalforsamlingen mente ligeledes at

der ingen moms burde være på airconditionapparater,

da de var væsentlige i forbedringen af

levestandarden.

Mange medlemmer sagde også, at regeringen

burde finde frem til en fast forbrugsskat

på biler, frem for at ændre den hele tiden, da

det skadede bilhandlen.

22 oktober 2008, Thanh Nien

Oversvømmelser i Nordvietnam

Den 24. oktober var 86 mennesker omkommet

ved oversvømmelser i Nord- og

Midtvietnam, heraf 8 børn, mens 34 mennesker

døde i Sydvestkina ved oversvømmelser

og jordskred.

Kort nyt

De vietnamesiske myndigheder udsendte

i den forbindelse advarsler om sygdomme

såsom kolera og dengue fever, efter at regnen

fik floderne til at gå over deres bredder.

Den 4. november kom der mere regn i

Hanoi - dette var den værste oversvømmelse

siden 1984. Myndighederne meldte om 20

døde i hovedstaden og omegnen på grund af

drukning, elektrisk stød eller lyn. Skolerne i

Hanoi var lukkede den 3. og 4. november og

mange gader forblev oversvømmede. Denne

naturkatastrofe bliver betegnet som den værste

nogensinde i Hanoi.

Siden den 31. oktober er der i Hanoi faldet

500 mm regn, som også forårsagede jordskred,

der ødelagde store dele af den nord-sydgående

Ho Chi Minh motortrafikvej i Thua Thien-Hue

provinsen.

Den Vietnamesiske regering har beordret

hæren til at reparere de beskadigede floddiger

i de nordlige provinser og hjælpe med

evakueringen af befolkningen fra de områder,

hvor der er fare for jordskred og store oversvømmelser.

Den statslige radio meddelte, at

tusindvis af mennesker var i livsfare, efter at

et dige bristede i Ninh Binh provinsen. Næsten

260.000 hektar med ris, majs, sukkerrør og

frugt blev herved oversvømmet.

Det vietnamesiske sundhedsministerium

beordrede klinikkerne i de oversvømmede

områder at være døgnbemandede i tilfælde

af, at der skulle opstå udbrud af kolera eller

dengue feber, da beboerne måtte slås med

drikkevandsforsyning og strømafbrydelser

i dele af Hanoi.

Den statslige radio Voice of Vietnam meddelte

at nudler og ris blev uddelt til ofrene i

Hanoi og omegn om mandagen.

På grund af oversvømmelserne i Kina steg

vandstanden i floderne i Nordvietnam den

4. november, og dette forværrede oversvømmelserne

over et endnu større område.

3 – 4. november 2008. Reuters

Inflationen falder

Vietnams før så stærkt stigende inflationsrate

faldt for anden måned i træk i oktober, men

vietnamesiske økonomer advarer regeringen

om endnu ikke at erklære sejren for vundet.

VietNam

A J O U R

Vietnams forbrugerprisindeks faldt 0,2%

i oktober efter en stigning på 0,2% i september.

Tallene styrker tendensen om et fald i

inflationen, efter at den ramte et månedligt

gennemsnit på 3,9% i maj. Alt i alt er priserne

steget 26,7% siden sidste oktober.

Den vietnamesiske økonomi står over

for en række risici, og at få den stabiliseret

bør være regeringens højeste prioritet. Den

gennemsnitlige årlige inflation er fortsat høj,

inflationspresset er stadig til stede, kæmpe

gældsposter tynger mange banker, og landet

har et højt betalingsbalanceunderskud. Det

vil tage tid at overvinde de interne årsager til

inflation i Vietnam.

Forbrugerne kan fortsat føle smerten ved

den høje årlige inflationsrate. Ifølge regeringens

statistiske kontor steg priserne på fødevarer

40,6% i perioden oktober 2007 til oktober 2008,

selv om de faldt 0,4% for september. Priserne

på boliger og byggematerialer steg med et

årligt gennemsnit på 22,8%.

Premierminister Nguyen Tan Dung sagde

sidste uge i oktober til nationalforsamlingen,

at den årlige inflationsrate for 2008 vil blive

24%, og at regeringen stiler mod at bringe den

ned under 15% næste år. Hanoi har anslået, at

den økonomiske vækst vil nå 6,7% i 2008, hvor

regeringen tidligere på året kalkulerede med

en vækst på 9%.

Vietnam er ikke ramt af tab i forbindelse

med de farlige amerikanske risikofyldte realkreditlån,

men den globale økonomiske

krise rammer dets eksportmarkeder alligevel.

Vigtige produkter af forarbejdede varer, såsom

beklædning og fodtøj samt råvarer som ris,

kaffe og skaldyr kan blive ramt hårdt af den

økonomiske nedtur i USA, Europa og andre

eksportmarkeder.

Handels-og industriministeriet forventede

at landet ville tjene 15,7 milliarder dollars på

eksporten i fjerde kvartal, eller omkring 5

milliarder dollars for hver resterende måned

af året. Dette tal svarer til et fald fra det

seneste månedlige gennemsnit på mere end

6 milliarder dollars, da efterspørgselen efter

de vigtigste eksportvarer falder.

Producenter og eksportører rapporterer,

at eksportpriserne på gummi, kaffe, peber,

ris og skaldyr er faldende. Tekstil- og beklædningseksporten,

som er Vietnam’s næststørste

indtægtskilde lige efter råolie, vil sandsynligvis

ikke nå det mål for vækst, regeringen har

sat for 2008.

“Den økonomiske afmatning har forårsaget

et tab på 30% i vores eksportindtægter

i de seneste ni måneder sammenlignet med

samme periode sidste år,” siger Nguyen Van

Thu, næstformand i Vietnam’s teforbund.

4 · 2 0 0 8


Thu sagde at Vietnam eksporterede omkring

120.000 tons te i 2007, hvilket indbragte 130

millioner dollars. I år forventer han der kun

eksporteres omkring 90.000 tons.

Ris, landets anden vigtige eksportvare,

har oplevet lignende fald. Lokale medier

rapporterer, at landmændene har haft vanskeligt

ved at sælge deres ris, mens priserne

på verdensmarkedet styrtdykkede.

Vietnam’s riseksportører står over for en

række udfordringer, herunder høje renter,

manglende afsætning og den nylige indførelse

af en ris eksportafgift.

Det vietnamesiske fødevareforbund

rapporterede en eksport på 3,8 millioner

tons ris pr. 17. oktober, og at det forventer at

eksportere 700.000 tons i fjerde kvartal, men

riseksportørerne tvivler på, at de kan sælge

så meget på to en halv måned. Størstedelen

af riseksportørerne har måttet konstatere, at

ingen kunder har afgivet store ordrer.

DPA 22.10.2008, 27.10.2008

4 · 2 0 0 8

Lønforhøjelser fra januar

Den 4. november skrev Vietnam Economic

Times, at Vietnam vil øge lønnen for arbejdstagerne

med 20% som kompensation for den

stigende inflation. De nye løntrin vil træde i

kraft fra 1. januar næste år.

Minimumslønnen for arbejdstagerne

i udenlandske selskaber vil hermed stige

med120.000 til 200.000 Vietnamesiske dong

(VND), som svarer til 7,2 – 12 US dollars om

måneden. Det nye lønniveau vil ligge fra

920.000 til 1,2 mio. VND og dette svarer til

55 – 72 US dollars per måned. Lønniveauet

varierer i landets forskellige regioner.

Lønningerne for arbejdstagerne i vietnamesiske

selskaber vil stige mellem 110.000 og

180.000 VND, svarende til 39 – 48 US dollars

per måned.

14.10.2008, Xinhua

Journalist fængslet for at

afsløre korruption

Den 15. oktober blev to journalister dømt af

Folkeretten i Hanoi for “at misbruge den demokratiske

frihed”, da de bragte en historie om

en korruptionsskandale i transportministeriet.

Retten idømte journalisten Nguyen Viet Chien,

56, to års fængsel. Journalisten Nguyen Van

Hai, 33, som erklærede sig skyldig, fik en

betinget dom på et år, mens politichef Pham

Xuan Quac, 62, blev løsladt med en advarsel

for “at afsløre arbejdshemmeligheder”.

Kort nyt

Hai og Chien, der begge var medredaktører

af to af Vietnams mest populære og velansete

aviser, Tuoi Tre (Youth) Daily og Thanh Nien

(Young People), bragte historien om skandalen,

der drejede sig om ulovligt hasardspil, ulovlig

returkommission og bedrageri i transportministeriet

for millioner af dollars. Det førte til

ministerens afsked og arrestation af adskillige

embedsmænd.

Dommer Tran Van Vy slog fast, at Chien

havde offentliggjort falsk information,

som “ødelagde visse højtstående officerers

omdømme, idet det gav befolkningen en negativ

opfattelse af regeringen på højt niveau.”

Statsadvokater hævdede, at historierne var

fejlagtige, forudindtagede og havde skadet

embedsmænds og partifolks omdømme samt

Vietnam og landets ledere i 2006 forud for

partikongressen, der afholdes hver 5. år. Hai

indrømmede, at der var et par utilsigtede fejl

i hans rapport, og vedgik, at han ikke altid

havde holdt “hovedet koldt”, fordi han lå i

konkurrence med andre journalister om at

være den første til at afsløre skandalen.

Chien har igangsat et følelsesladet forsvar,

idet han siger, at han ville være journalisten

med de ædle principper, og at han ikke var

motiveret af personlig vinding, men af ønsket

om “at bekæmpe korruption”. Han siger, at

al den information, han fik, kom fra officielle

kilder og påpeger, at “det er første gang, antikorruptions-journalister

er kommet for retten”.

Han har bedt om at få en mild behandling, idet

han fremhæver, at han er krigsveteran, har

vundet adskillige journalistpriser, og hans

helbred er dårligt.

Quac fastholdt, at han aldrig viderebragte

noget til pressen, der ikke allerede var offentligt

tilgængeligt.

Journalisterne skrev i stort omfang om

skandalen i transportministeriets såkaldte

PMU-18 enhed, hvor embedsmænd havde

svindlet med penge fra internationale udviklingsfonde,

der var øremærket til veje og broer.

Skandalen førte i 2006 til, at transportministeren

Dao Dinh Binh tog sin afsked, hans

viceminister Nguyen Viet Tien blev arresteret,

mens otte PMU-18 embedsmænd blev fængslet

for ulovligt hasardspil og korruption. Lederen

af PMU-18, Bui Tien Dung, tilstod offentligt

at have brugt 2,6 mio. dollars af ministeriets

penge fra Verdensbanken og Japan til spil og

andre ulovlige aktiviteter.

Sagen tog en uventet drejning sidste oktober,

da viceministeren blev løsladt og renset

for alle anklager i marts. Journalisterne blev

arresteret i maj måned, hvorefter den ledende

redaktør Thanh Nien og hans viceredaktør for

Tuoi Tre blev afskediget sammen med avisens

VietNam

A J O U R

chefredaktør. Dette sendte kuldegysninger

igennem medierne, som protesterede i begyndelsen,

men efter alvorlige advarsler stort set

forstummede om sagen.

Ingen afviser, at der var udbredt korruption

i PMU-18 enheden, og at afsløringerne

hjalp med at komme det til livs. Ledelsen var

nødsaget til at lade noget tid gå, før de kunne

igangsætte en “gengældelsesaktion” mod dem,

der lod informationen slippe ud, og de førende

journalister. De konservative kræfter, der

stadig dominerer i partiet, sejrede på trods af

premiereminister Dungs personlige modvilje

mod at retsforfølge dem, der havde afsløret

skandalen. Journalisternes forbrydelse bestod

i, at de havde overtrådt reglen mod at afsløre

højtstående partimedlemmer uden først at

indhente tilladelse fra toppen, og dernæst var

de blevet involveret i interne stridigheder i

partiet, så de blev medvirkende til at trække

nogle ledere ned og derved hjælpe andre til

at avancere.

15.10.2008 AFP, Asia Sentinel 24.10.2008

Fædrelandsfronten fyrer journalister

To redaktører er blevet afskediget på den nationale

avis, Dai Doan Ket, for at bringe artikler,

der kritiserer regeringens politik. “Vi har

modtaget partiets beslutning om at straffe os,”

sagde Dang Ngoc, vice-chefredaktør for avisen

Dai Doan Ket (Great Unity). “Beslutningen

bekendtgjorde, at vi havde overtrådt den

vietnamesiske presselov”. Dai Doan Ket er

den vietnamesiske Fædrelandsfronts stemme;

Fædrelandsfronten er en indflydelsesrig,

patriotisk organisation med forbindelse til

Kommunistpartiet.

Ngoc sagde, at han og chefredaktøren, Ly

Tien Dung, havde fået besked om beslutningen

af Fædrelandsfrontens generalsekretær, Vu

Trong Kim. Beslutningen bekendtgør, at

avisen overtrådte presseloven ved at bringe

tre historier, der var i konflikt med regeringens

og Kommunistpartiets politik.

DPA 29.10.2008

S i d e 2 3


Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 Købnhavn NV

Hjælp syge børn i Vietnam

Støt vores indsamling til Bao Loc Hospital i den fattige provins Lam Dong.

Hospitalet er samarbjedspartner og modtager vejledning fra

Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen.

Send dit bidrag til Hospitalsudstyr til Vietnam

Giro: Reg nr. 1551 konto 7 00 84 30

Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra på selvangivelsen, dogikke de første 500 kr.

Det højeste beløb man i alt kan fradrage er 14.000 kr. i 2008 for hver ægtefælle. Skattevæsenet forlanger dokumentation.

Generalforsamling i DVF

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening

lørdag den 28. februar 2009 kl. 15.00

i foreningens lokaler Nattergalevej 6, 1.sal, 2200 Kbh. N

Dagsorden ifølge lovene (som tilsendes på forlangende eller kan hentes på hjemmesiden).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter.

3. Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

4. Beretning fra Landsindsamlingen Vietnams Børn samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

5. Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter. Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter.

6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer og d) sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 15 medlemmer.

Desuden vælges f) op til 4 suppleanter.

9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor.

10. Godkendelse af indsamlingudvalg samt projektgrupper.

11. Eventuelt.

NIS JENSEN

G R A F I S K D E S I G N

Mælkebøtten 170 B

1440 København K

61 66 80 93

post@nisjensen.dk

nisjensen.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!