6 2 . årg . MMaaarrrtttsss 22000111000 Nr. 2 - Lolland-Falster Distrikt

sctgeorg.lf.dk

6 2 . årg . MMaaarrrtttsss 22000111000 Nr. 2 - Lolland-Falster Distrikt

SCT. GEORGS GILDERNE I

MARIBO, 1. NYKØBING, 2. NYKØBIN G, RØDBY, SAKSKØBING,

6 2 . årg . Marts 2 0 1 0 Nr. 2


For at se det på nettet skal der skrives: http://liljen.wep.dk

2

LOLLAND FALSTER DISTRIKT

OPSLAGSTAVLEN

KØB - SALG - BYTTE - M.M.

På denne side, er der plads til lidt af hvert.

Denne side kan også bruges til at henvise til et

specielt arrangement som vi alle kan have glæde af.


Til alle gildebrødre i distriktet!

TORRIGHYTTEN v/Kragenæs

Der er stadig ledige forårs-weekends, og weekends henover

sommeren,

samt enkelt dage i Torrighytten! Særdeles velegnet til

gruppen / lauget,

2 x 6 køjepladser, opholdsstue, veranda og køkken

m/komfur og køleskab

Yderligere oplysninger på Maribo-Gildets hjemmeside:

www.sct-georg.dk/maribo

Eller på tlf. 54 78 23 22 (Ilse)

3


4

www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør:

Jørgen Nielsen

Bregnevej 11 4930 Maribo

tlf.: 54 71 01 51

nielsen.maribo@mknet.dk

SÆT X I KALENDEREN

MARTS

GILDETING

Torsdag den 18.

APRIL

BYLØB

Onsdag den 7.

SCT. GEORGS GILDEHAL

Torsdag den 22.

Se hele Liljen i farver på

nettet i på:

www.liljen.wep.dk

Gildeting

Vores årlige gildeting

afholdes torsdag den 18.

marts kl. 20,oo i Maribo

spejdernes Mejsehus i

Spejdervænget.

Der indledes med spisning kl.

18,30, hvor maden laves og

serveres af Maribo

spejderne. Øl, vand og snaps

kan købes, alt sammen til

rimelige priser.

Tilmelding til spisningen

senest den 8. marts til

Besse, tlf. 54 78 10 39

e-post j@get2net.dk

Før den 1. marts vil alle

gildebrødre modtage en

indkaldelse til gildetinget

med dagsorden m.v.

I gildeledelsen håber vi

selvfølgelig at rigtig mange

vil møde op og være med til

at drøfte gildets forhold.

Med stor gildehilsen

SUSANNE, BESSE

OG VICTOR


Nytårsgildehal 2010

Nytårsgildehallen blev i år

afholdt i Spejdervænget.

Victor indledte med at ønske

alle et godt nytår, og her følger

højdepunkterne fra hans

gildemestertale:

”Det er jo en almindelig

nytårstradition at skyde det

gamle år af. Så er man færdig

med det, så er det af vejen og

et nyt år kan begynde. Men når

de sidste brag hen på

morgenstunden har lagt sig, så

ved vi jo godt, at så nemt går

det ikke.

Man kan ikke bare skyde det

gamle år væk, lade som om det

aldrig havde været der, ligesom

man jo heller ikke i sit eget liv

bare kan skyde det, der gik

forud til side, som om dét aldrig

havde været der. Men alligevel

forsøger vi ved nytår at lade som

om, at det ikke er sådan.

Og denne trang til forglemmelse,

dette ønske om at kunne begynde

helt på ny, uden at slæbe det

gamle med sig, denne længsel

efter at glemme ikke bare det

gamle år, men også sit gamle jeg,

det er måske den egentlige årsag

til nytårsaftens mange traditioner;

men når det ny så er begyndt, må

vi sande, at nok er året nyt og

ubrugt, men det er mere, end

man kan sige om sig selv.

Man slæber det gamle med sig.

Det lader sig hverken drukne eller

skyde til side. Men jeg vil nu også

sige, at det gamle gildeår

sandelig heller ikke er nogen

byrde at bære på. Det har været

et rigtigt godt år for gildet. Utallige

gode timer i gildesammenhæng

har vi tilbragt sammen.

I min familie har vi en lille tradition

med at tage den gamle kalender

frem en af de første dage i det

nye år og så sidder vi og læser

op, hvad vi nu har lavet. Der står

selvfølgelig også mange andre

ting end vores gildeting, men de

fylder nu altså en hel del af årets

dage. Lad mig blot nævne i

flæng”

Victor gennemgik nu aktiviteterne

i det forgangne år og fortsatte:

”Nej, så dejligt et år er ingen

byrde at bære med sig ind i det

nye år. Tvært imod. Jeg vil sørme

ikke skyde noget væk, måske

5


glemmer jeg en hel del af

oplevelserne med tiden, men

denne lille private nytårstradition

med at læse den gamle kalender,

gør i hvert fald for mig, at vi lige

dvæler ved gode stunder en

ekstra gang inden den nye

kalender plastres til med nye

aftaler om godt gildeliv.

Jeg kan næsten være helt bange

for om vi nu også kan leve op til

os selv? Og dog, jeg er alligevel

overbevist om, at med alle de

gildebrødre, som vi er så heldige

at have i vores gilde, vil der altid

blive nye spændende aktiviteter at

skrive ind i den – næsten blanke

kalender. Godt nok er en hel del

faste arrangementer allerede på

plads, men der skal nok blive

plads til nogle nye. Ja, faktisk har

vi jo allerede haft den første gode

oplevelse, nemlig vores

nytårsparade og det bringer mig

lige over til det næste, som jeg

lige vil sige et par ord om.

Kender I det, at man lige hører et

ord – som man har hørt masser af

gange, men alligevel - hvad er det

nu det betyder? ? ? Den oplevelse

fik jeg under vores hyggelige

eftermiddag efter nytårsparaden.

Vi sang en ganske kendt – men

noget tungsindig sang - ”Det er

hvidt derude”. Og det er

stadigvæk helt sandt.

Mange gange har jeg sunget med

på ordene....kyndelmisse slår sin

knude. Og så var det, at jeg lige

sad og tænke på, hvad er nu

kyndelmisse? Jeg tror ikke, at jeg

6

er den eneste, der ikke lige

havde haft svar på rede hånd,

hvis vi var blevet spurgt om det.

Men se, det har jeg så læst lidt

på og kan nu fortælle det til dem

af jer, der måske havde det på

samme måde.

Dagens navn stammer fra et

latinsk udtryk for lysenes fest,

på dansk har det i gamle dage

heddet kandelaber-messe.

Kyndel er en oldnordisk

omskrivning af forstavelsen i

kandel. Kyndelmisse er derfor

også blevet kaldt kandelabermesse

eller lysenes messe. I de

katolske kirker velsigner man

stadig voks kerterne og tænder

lys til Jomfru Marias ære den 2.

februar.

Baggrunden for kyndelmisse er,

at den 2. februar ligger lige

mellem de to datoer 1.

november og 1. maj. 1.

november blev i gamle dage

betragtet som vinterens første

dag, og 1. maj som den første

forårsdag. I de gamle

bondesamfund var dagen

meget betydningsfuld, fordi den

altså ligger lige i midten af

vinteren og man skulle gerne

have halvdelen af dyrenes

vinterfoder og alt andet forråd

tilbage, nar man nåede

kyndelmisse.

I Jylland kaldte man i gamle dage

også dagen for Kjørmes dag eller

Kjør-messe dag. Indtil 1770 var det

en officiel helligdag og det var helt


almindeligt at der blev holdt

kjørmes-gilder. Jeppe Aakjær,

som også var jyde - skriver i sin

sang “Sneflokke kommer

vrimlende” om Kjørmes Knud,

som er en anden betegnelse for

kyndelmisse-knude, og som her

som betyder streng vinter.

Den 2. februar er helt fra

gammel tid blevet opfattet som

den koldeste dag på året, det er

her vinteren vender. Det er

måske værd at lægge mærke til

i år, hvor vi for første gange i

flere år, har rigtig vinter.

Kyndelmisse-dag havde også

sin madtraditoner, lige som

julen. Man fik f.eks.

pandekager, og man drak

enten øl, brændevin eller kaffe

til. Middagsmaden kunne for

eksempel bestå af stuvet

hvidkål med flæsk, sylte og

pølse. Andre spiste suppe

kyndelmissedag.

I Jylland sagde man i gamle

dage, at hvis blæsten på

kyndelmissedag var så stærk,

at 18 kællinger ikke kunne

holde fast på den 19., så blev

det tidligt forår. Helt modsat

sagde man på Sjælland, at hvis

man kyndelmisse-dag kunne

lægge en visk halm udenfor,

uden at den blæste væk, så var

foråret lige om hjørnet.

Se, der er måske allerede født

en ny ide? Lad mig lige se, nej

der står ikke noget i min

kalender på kyndelmissedagen

den 02.02. Skulle man måske

invitere til hvidkålssuppe??, nej

jeg må hellere lige holde lidt igen

med de flyvske tanker og så se at

få afsluttet denne

gildemestertale”.

Eftergildehallen havde især 2

højdepunkter:

For det første den fantastisk gode

mad: Gullash-suppe som ikke fås

bedre på et hyggeligt østrigsk

gasthaus, og til dessert lækre

tærter. Alt sammen serveret af et

yderst høfligt personale og oven i

købet til en yderst rimelig pris.

For det andet Oles oplæsning af

finurlige historier, der på utallige

opfordringer også omfattede den

norske ski – instruktion (på

norsk).

Jo, stemningen var helt i top. Stor

tak til Naturlauget for et

førsteklasses arrangement.

JØRGEN

7


8

Lokalredaktør:

Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9

4800 Nyk.F.- Tlf. 5486.1779

E-mail: Kjaer-Hasfeldt@get2net.dk.

KALENDER:

Fredag d. 5. marts:

Bo&Naboskabsaften

Torsdag d.11. marts:

Gule ærter kl. 18 og

gildeting kl. 19.

OBS!

Bo & Naboskabsaftenen er

fredag d. 5. marts

kl. 18 – 21!

Vi har brug for lidt hjælp, så

alle der har lyst til at give en

hånd med, er velkomne.

Vi skal servere kaffe, boller,

lagkage, drikkelse og hjælpe

med at læse tallene mm. ved

bankospillet.

Hanne underholder med det

musiske, det plejer at blive en

rigtig god aften.

På udvalgets vegne. Dorte

Gildeting og gule ærter

Indkaldelsen til det ordinære

gildeting Torsdag den 11. marts

kl. 19., er udsendt i Liljens februar

nummer.

Dagsorden, gildets regnskaber og

evt. indkomne forslag til tinget

udsendes senest 14 dage før

gildetinget.

Som det er tradition, varmer vi op

til tinget, med gule ærter kl. 18 –

det er gruppe 2 der fabrikerer ærter

og tilbehør til sædvanlig billig pris

– glæd dig !

Tilmelding til de gule ærter til.

Dorte og Ole tlf. 2330 9343, eller

E-mail: os.scout@mail.dk senest

d. 7. marts.

Kan du ikke tåle gule ærter, så tag

din egen mad med, det er samværet

der tæller!

Vi håber alle møder op og vil være

med til at træffe de nødvendige

beslutninger for det kommende år.

Gildeledelsen.

Nu kom så endelig datoen for

det store fælles økseløb 2010 for

hele Lolland-Falster. Det bliver

d. 4. og 5. september på

Naturskolen ved Bursø.

Desværre er der møde omkring

økseløbet den 11. marts, som er

den dag vi har gildeting. Gilderne

vil hver især blive kontaktet vedr.

opgaver til arrangementet. OS


Lokalredaktør:

Allan Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.

Tlf.: 26 62 44 21

Mail: allan.henriksen@ny-post.dk

Aktivitets og møde kalender

Er du forhindret, så meld afbud til:

GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62

Mail: carstenegeskov@mail.dk

så vidt muligt senest 5 dage før.

Er intet andet er anført - afholdes

gildemødet/-hallen i Kudu hytten

Poul Martin Møllersvej, Nyk. F.

Kl. 19.00

Marts 2010

16.- Gildeting

(Grp. 2 arr. + Grp. 1 ref.)

April 2010

22.– Sct. Georgs Gildehal

(Grp. 1 arr. + Grp. 5 ref.)

Gildeting 16. Marts

Er der herolder der ikke ønsker

genvalg skal dette meldes til

Gilemesteren inden gildetinget.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gildekansleren

på nettet

Liljen

Man har i et stykke tid kunnet læse /

hente Liljen på nettet.

Der er nu lavet en fin opdatering af

siden, så du nu kan se bladet online

eller du kan udskrive det.

Der er lagt info, samt programmer

der skal bruges på siden.

Hvis du ikke har prøvet det endnu er

adressen her :

http://liljen.wep.dk

Det er Espen fra 1. Nykøbing der har

lavet dette flotte stykke arbejde.

Tak for det

Der p.t. lagt 5 blade ud.

9


10

Fastelavnsmøde

11. februar 2010.

Det var mange forskellige typer,

der kom ind til vores møde. Der

var en grønlænder, en skiløber,

som dog var stået af skiene, en

servicemontør, 2 personer, der

lige var stået op og endnu var i

housecoat, en globetrotter, en

blomsterpige, en dame

formummet i tørklæder, og der

var en forårsbebuder, nemlig en

mariehøne. Da overraskelsen

havde lagt sig, kunne vi hilse på

de kendte ansigter.

Gurli havde lavet dejlige boller

med ost og pålæg. Medens dette

blev indtaget kom vi ud for

forskellige opgaver, en rigtig

drilagtig én. Og så var der en

fastelavnskat, der havde mistet sin

hale, og den satte vi på med bind

for vores øjne – forskellige

steder på og udenfor det

stakkels dyr.

Vi er så heldige at have en, som

ved en hel masse og Gurli

kunne fortælle om faste,

kyndelmisse, klokkerne o.s.v.

Da vi var færdige med at lege,

tog gildemesteren ordet og

efterlyste tilmeldingerne til

Femø turen.

En god aften i Gildet.

Tak til gruppe 3.


Lokalredaktør:

Helge Lund

Strandagervej 74

4970 Rødby Tlf. 54605370

E-mail: helgelund@stofanet.dk

Snevejret synes ingen ende at

tage, ”kong vinter” har fået et

godt tag i os. Vi skal helt

tilbage til vinteren i 1978 og 79,

der blev kaldt for ”

vinterkrigen” på Lolland

Falster, for at finde vintervejr

magen til i år.

Vores program lagte gildemøde

den 2. februar måtte vi aflyse.

Aftenens program, der skulle

have været en filmaften om en

rejse til Ecuador, blev aflyst,

og programmet er udsat til en

anden gang.

Sådan med jævne mellemrum

har jeg fortalt om min spejder

tid fra sidst i fyrrende og til

midten af halvtredserne.

Troppen jeg var medlem af, hed 1.

Hornsyld Trop. Hornsyld var en

lille stationsby, der lå på halvøen

mellem Horsens og Vejle fjord. I

dag går der ingen tog på linien, så

stationsby er den ikke mere.

Troppen eksisterer heller ikke

mere. Den er blevet opløst som så

mange andre troppe, hvilket er en

kedelig udvikling for

spejderbevægelsen.

Der var ingen af os der blev

spejdere af idealistiske grunde, vi

blev spejdere fordi, vi her fandt et

kammeratskab uden sidestykke,

det var tilsat store oplevelser,

som vandring i naturen, dag- og

natløb, lejr liv og så var der

eventyrlysten, der var den store

drivkraft og igangsætter, for vi var

parate til at opleve det hele.

Spejderlivet var for os ikke en

kunstig og vanskelig sport, som vi

var gået ind i, men en glad,

befriende og spændende leg, der

samtidig var opdragende og

skabende, men det havde vi ingen

mening og fornemmelse af

dengang. Om vi som store drenge

blev lettere at have med at gøre,

fordi vi var spejder, det tror jeg nu

ikke.

Vi følte os bare veltilpas blandt

ligesindede.

11


Spejder idealerne fik vi langsomt

indpodet i patrulje- og

tropsarbejdet med spejder- lov og

løfte, som vi i vores første år i

spejderbevægelsen ikke rigtig

forstod, grundet det noget

kringlede sprogbrug som lov og

løfte var skrevet i.

Hvilken korps vi endte i var

tilfældigheder, det afhang for det

meste af ens kammerater, eller

hvilke muligheder der var i vores

område, men ellers var det kun

farven på uniformen, der var

forskellig.

Vi var spejdere i den modtagelige

alder, der hvor vi var mest

lærernemme, og hvor oplevelser

gør størst indtryk. Vi følte os som

medlem af et

verdensomspændende broderskab.

Det kan vi takke

spejderbevægelsen for.

Nogle af de største oplevelser som

ungt menneske, har jeg haft som

spejder.

Da jeg i 1951 var på jamboree i

Grenå, var vi på en nat

tæveøvelse. Vi var ca. 8000

spejdere i denne lejr. Vi blev delt i

to hold, et var blåt hold, det andet

rødt. Alle blev forsynet med en

12

arm snor af uldgarn svarende til

holdfarven.

Vi blev fordelt over et større

område, og så gjaldt det om, på

tilbagevejen til lejren, at

tilkæmpe sig til så mange uld

snore fra det modsatte hold som

muligt.

Jeg husker ikke hvor mange

snore, vi fik rykket af det andet

hold, eller om det var rødt - eller

blåt hold, der vandt denne nat

øvelse.

Men det jeg husker er, at vi på et

tidspunkt skulle gå uden om en

skovmose, her var der myriader

af små grønne lysende plette

overalt i græsset.

Det var hun Sank Hans ormen,

der med sit lys prøvede at lokke

hannerne til en parring.

Det var en af de store

oplevelser, jeg ikke ville have

været foruden.

Hus-kat:

Gildeting den 15. marts kl. 1930

i Willers gaard


Lokalredaktør

Birgit Lohse

Kalkbrænderivej 2

4990 Sakskøbing

Telefon 54704161.

e-mail: birloh@pc.dk

At huske i marts:

04. Gildeting.

25. 26. 27. Påskemarked.

Kære gildebrødre.

Gildeting afholdes

torsdag den 4. marts kl. 19.30

på Sakskøbing Vandrerhjem.

Dagsorden er udsendt, og vi

møder selvfølgelig ALLE op

denne

aften for at sætte vores præg på

gildets ve og vel. Traktementet

er kaffe/the med pålægsboller

til

en pris af kr. 35, -. Som skrevet

på dagsordenen, bedes evt.

afbud meddelt mig senest den

1. marts. Der er p.t. ingen

indkomne forslag, men under

”Eventuelt” er der mulighed

for drøftelse

af gruppernes ideer og forslag

til

gildeprogrammet for 2010-

2011.

MEN - INDEN vi er ude af

”den

lille grønne”, har vi liiige et par

arrangementer, der skal afvikles

med de nuværende grupper.

23. april: Sct. Georgs-spejderløb

v. gr. 4. – 26. April: Sct. Georgs-

Gildehal v. Gr. 3. – Ikke dato-sat

forårsarrangement for

medarbejdere på de sociale

virksomheder vandrerhjemmet og

campingpladsen. v. gr. 2. –

Og selvom vi lige nu har sne til op

over begge ører, bliver det da

forårsvejr til afvikling af disse

arrangementer. –

Derfor vil jeg ønske jer alle et

rigtig godt forår og slutter med

”Vel mødt til gildeting.”

Jørgen.gm.

PÅSKEMARKED.

Det er i dagene torsdag, fredag og

lørdag den 25., 26. og 27. marts,

at ”Kreativ Gruppe” står for det

årlige påskemarked på Torvet.

Heldigvis kan vi igen i år bruge

turistkontoret som salgsbod.

Som sædvanlig er der et stort

udvalg i fine påsketing,

dekorationer, lækkerier samt

masser af gaveideer i

forårsdesign. Forhåbentlig får vi

et godt

salg, og jeg vil da gerne opfordre

alle gildefolk til at komme og se,

hvad der byder sig og få en lille

snak med ”de kreative”.

Birgit. (red.)

13


14

Søndagsturen går til: Kragenæs, Ravnsby og Ravnsborg.


LOLLAND FALSTER DISTRIKT

OPSLAGSTAVLEN

KØB - SALG - BYTTE - M.M.

På denne side, er der plads til lidt af hvert.

Denne side kan også bruges til at henvise til et

specielt arrangement som vi alle kan have glæde af.

15


2010

Maj 20 Distriktsgildeting

September 20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober 26 Fellowshipday

November ? I-dag, ikke endelig fastlagt

Januar 17 Distriktsgilderådsmøde

Februar 28 Distriktsgildehal

Maj 18 Distriktsgildeting

DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55

DGK: Birte Larsen Italiensvej 1A

DGS: Keld Nielsen Falkevej 104

D I S : Ellen Larsen

Villy Grønlund

DUS:

Hansen

Lunddahls

Vænge 4

Egevej 10

Red: Jannie Johansen Lunden 5

Di issttrri ikktteett haarr pl laanl laagtt

fføl lgeendee mødeerr::

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT

4800 Nykøbing F.

Lis.henriksen@ny-post.dk

4800 Nykøbing F.

Birte_l@hotmail.com

4990 Sakskøbing

keld@kn-design.dk

4930 Maribo

kaiogellen@MKnet.dk

4970 Rødby

eghvgh@hotmail.com

2622 6747

5482 4616

22118708

5475 8260

5460 1622

4990 Sakskøbing

2213 3739

jannie.johansen@nordicsugar.com

Deadline: d . 1 5 / 0 3

More magazines by this user
Similar magazines