Frøsalgets urtehefte - Økologisk Landsforening

okologi.dk

Frøsalgets urtehefte - Økologisk Landsforening

Fakta om urter

urter og mange bælgplanter

er rige på:

• mineralstoffer

• vitaminer,

• umættede fedtsyrer

• æteriske olier

• og sekundære planteindholdsstoffer

som eks. tanniner

urter i græsblandinger giver:

• øget biodiversitet i græsmarken

• mere alsidig fodersammensætning

• forøgelse af ædelysten

• positive effekter på dyre sundhed

• positiv indflydelse på produktkvalitet

af mælk og kød

• forbedret udnyttelse af letomsættelig

foderprotein

øget biodiversitet i græsmarken

kan bidrage til:

• en forbedret udnyttelse af begrænsende

vækstfaktorer

FoDER

VoMMEn (pH>4)

Stabilt:

Protein-Tannin-kompleks

3

• reducerer problemer med skadedyr

og sygdomme

• generelle positive effekter på

økologien og landskabsbillede

tanniner

Tanniner er polyphenoliske forbindelser,

der inddeles i hydrolyserbare

og kondenserede tanniner. Det er

især den kondenserede tannin, der er

interessant. Tanniners egentlige rolle

er at beskytte planterne imod insektangreb.

Men de kondenserede tanniner

binder sig til proteiner, så de ikke

opløses i vommen, men i løben og

tyndtarmen, hvor koens proteinoptagelse

sker. Proteinet bliver derved

beskyttet for ueffektiv nedbrydelse i

vommen og der bliver dannet mindre

ammoniak i vommen.

Tanniner menes at kunne:

• forebygge trommesyge

• hæmme parasitangreb

• forbedre udnyttelsen af protein

= Tanninmolekyle

= Protein / Polypeptid

LøBen og

TynDTARM (pH

More magazines by this user
Similar magazines