26.07.2013 Views

Download nr. 3 2003.pdf - Karetmager.dk

Download nr. 3 2003.pdf - Karetmager.dk

Download nr. 3 2003.pdf - Karetmager.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

3 • 2003

Juni

Køresporten 3·2003


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og

udkommer medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Stine Vieth Kjerside, Engbækvej 8, Gundsømagle, 4000

Roskilde, tlf. 4673 2707, e-mail stinevieth@hotmail.com

Torsten Tomra Andersen, Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø

tlf. og fax 9815 5077, e-mail tomra@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber og annoncering

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf. 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.ekvipage.dk/dkf

Pris 28,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

2ISSN 1600-261X Køresporten 3·2003

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf. 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde,

tlf. 4615 2161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf. 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, e-mail jens@get2vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund,

tlf. 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Inge Luise Ratzow,

Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding

tlf. 7556 5151, e-mail skyttegaarden@skyttegaarden.dk

Forside

Lars Dau, SKS vandt 2-spand pony klassen ved det internationale

stævne på Dorthealyst. Foto Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF’s interesser.


Køresport - en grøn sport

Man kan lave et firspand på mange måder, men

denne gang præsenterer vi et meget særpræget

eksemplar. Ponykusken Arnild Arp-Hansen fra

DKS har forsynet redaktionen med billedet nedenfor,

der viser en særlig ’grøn’ ekvipage.

Ellers byder Køresporten endnu en gang på

artikler for både de stævneinteresserede og for

de abonnenter, der hellere vil læse om vognene.

Patrick Schroven i Belgien har restaureret et særligt

fornemt eksemplar fra Armbruster i Wien - en

vogn, der nu befinder sig i USA.

DKS har igen været vært ved et internationalt

stævne, det største kørestævne på dansk grund

nogensinde. Køresporten byder både på resultater

og billeder derfra.

Dansk Køre Forbund har i år 30-års jubilæum,

og det skal naturligvis markeres rundt om i landet.

Under hvert køreselskab kan du læse om aktiviteter

i netop dit område, men der er også en samlet

oversigt over de jubilæumsarrangementer, som

redaktionen kender til.

God fornøjelse med bladet

Redaktionen

Ekvipagen er klippet i taks, og den står i en permanent haveudstilling ved en

Indhold

Armbrusters kongelige karet restaureret.......4-8

Internationalt kørestævne på Dorthealyst...9-17

Det kræver sin dame ......................................18

Auktion i Lebanon, USA ...............................19

DKF i 30 år.....................................................20

Arrangementer ved DKF’s jubilæum .......21-22

Fra formanden...........................................23-24

Kort nyt...........................................................24

Køreselskaberne........................................25-48

Køb-Salg-Bytte ..............................................50

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

forsøgsstation og gartnerskole i byen Bad Zwishenard i Oldenborgområdet. Foto Bent Poulsen, Planteskolen Bøgely.

Køresporten 3·2003

3


4 Køresporten 3·2003

Armbrusters kongelige karet restaureret

En helt overdådig rekonstruktion af et hestekøretøj

har fundet sted for Austin Carriage

Museum i USA.

Af Ole Jespersen

Det at istandsætte en stor kulturskat til tidligere

tiders glans er kun få forundt, og endnu færre

får lejlighed til at forvandle en stærkt ramponeret

kongelig karet til fordums storslåede stand. Men

i fire år arbejdede den belgiske vognfabrikant og

restaurator Patrick Schroven med en gennemgribende

istandsættelse af en østrigsk karet, der

tidligere var en del af Habsburgs kejserlige stald i

Wien. Vognen tilhører Gloria Austin fra Weirsdale

i Florida.

Køretøjet blev for år tilbage fundet af Gloria

Austin i Joel Brown værksted i Salem, Oregon,

hvor der også restaureres hestevogne. Gloria blev

hurtigt klar over, at der her bød sig en helt ekstraordinær

mulighed, og hun købte det forfaldne vrag

af en gallakaret. Hun var på daværende tidspunkt

ikke klar over, hvor langt hun skulle strække sig

for at istandsætte vognen, men det gik langsomt

op for Gloria Austin, at hun havde påbegyndt en

meget omfattende rekonstruktion.

Heldigvis havde hun overladt arbejdet til den

meget kompetente Patrick Schroven, der er en af

Europas førende karetmagere med bopæl i O.L.V.-

Waver (Mechelen) i Belgien. Det krævede atten

måneders intensiv arbejde, godt 12.000 arbejdstimer

fordelt på adskillige fagfolk fra syv lande.

Karetens slørede fortid

Karetens fortid er noget uvis, da den gik tabt på

den lange tur fra Østrig til Nordamerika, formentlig

i Mexico. Senere dukkede kareten op i et

filmstudie i Hollywood, hvor den blev anvendt i

filmen Prisoner of Zenda fra 1937.

Kareten blev oprindeligt bygget af Armbruster,

der var en af Wiens førende vognfabrikanter og

leverandør til den kejserlige vognpark. Denne

vognpark hørte til på Hofburg og slottet Schönbrunn

i Wien.

Det originale messinggelænder ved vognens

tag har en medaljon i midten, som viser Franz

Josef I’s våbenskjold, Østrigs kejser (1848-1916)

og Ungarns konge (1867-1916). Det brede kantbånd,

som det indvendige i karrossen oprindeligt

var forsynet med, var vævet med gentaget motiv

af det samme våbenskjold. Våbenskjoldet blev

Den kejserlige karet var forfalden og ramponeret, da Gloria Austin fik fat i den i Oregon. Foto Patrick Schroven.


senere genskabt med guld- og sølvtråde på det

overdådige sort- og guldfarvede hammercloth

(bukdække).

Armbruster

I. S. Armbruster K.u.K. Hof-Wagenfabrik var en

af de mindre vognfabrikker i Wien, og den lå i

nærheden af vognfabrikant Lohner.

Armbruster beskæftigede kun få karetmagere

efter datidens forhold; måske kun omkring 20-30

svende. Ikke desto mindre fremstillede de køretøjer

af særdeles høj kvalitet, og fra 1873-1897 leverede

de 102 hestekøretøjer til Wiens hof. De fleste

af disse køretøjer var mindre formelle vogne,

hvoraf flere var kejserens personlige coupéer og

phaetoner.

Af eksisterende optegnelser, der dog ikke er

fuldstændige, fremgår det, at Armbruster imidlertid

ikke har leveret statskøretøjer til den kejserlige

stald.

Det formodes, at Gloria Austins karet blev

bygget mellem 1840-1850 og den tilhører den

klassiske form for herskabsvogne, der omtales i

The Carriage Journal, bind 40, nr. 2, marts 2002,

side 47-50 samt 74. Den har en udformning og et

udstyr, som hæver den til et køretøj i statsklasse:

Et forgyldt metalgalleri, der omkranser taget, fire

elegante, forgyldte lamper med top som Østrigs

krone, og endeligt et hammercloth af virkelig

kongelige dimensioner.

Restaureringen begynder

Patrick Schroven bragte hestevognen med hjem

til Belgien i juni 1998 og begyndte omgående

de omfattende undersøgelser af vognen, så en

nøjagtig reproduktion af manglende dele og en

total rekonstruktion af karrosseri og udstyr kunne

sættes i gang. Schroven begyndte med at lede

efter dygtige fagmænd, der var i stand til at dreje

messing, arbejde med glas samt væve stof og possement

til det imponerende hammercloth. Det tog

et år at finde de nødvendige fagmænd og leverandører

af de forskellige komponenter, som denne

istandsættelse krævede.

I løbet af det år tog Gloria Austin, Patrick

Schroven m.fl. også på en længere rejse for at

undersøge statskøretøjerne i adskillige af de førende

samlinger af royale hestevogne i Europa.

De gamle lamper stod ikke til at redde, men dannede grundlag for de nye. Mere end 160 separate dele blev støbt og poleret - et

arbejde, der i alt tog 600 timer. Foto Patrick Schroven.

Køresporten 3·2003

5


Rejsen

Holdet besøgte først Nymphenburg i Tyskland,

som var Familien Wittelsbachs sommerresidens

udenfor München, hvor familiens overdådige

kareter og hestevogne er bevaret og udstillet i et

Marstallmuseum.

Disse vogne blev kun overgået af den fantastiske

samling fra Thurn and Taxis i Regensburg

paladsets tidligere ridehal. Denne samling er specielt

berømt for en prægtig udsmykning.

Endeligt gav besøget i Wagenburg på Schönbrunn,

Habsburg-familiens sommerresidens i

udkanten af Wien, et glimt af nogle af de ødsle

køretøjer, som engang tjente Wiens kongelige

residens. Her så Austin og Schriven de originale

hestevogne og kareter, som formentlig engang

var pendant til den Armbruster karet, som Gloria

Austin ønskede at istandsætte.

Istandsættelsen

Da beslutningen om istandsættelsen var taget og

fremgangsmåden var fastlagt, begyndte arbejdet

i 1999. Undervognen med de otte fjedre var ikke

6 Køresporten 3·2003

så medtaget som selve karrosseriet, men alt blev

demonteret og de udskårne dele omhyggeligt renset.

Nogle få dele blev erstattet. Et af trinene og

andre smådele manglede, og nye skulle smedes.

Hjulene havde revner og en del skader, og de blev

grundigt istandsat og fik pålagt nye hjulringe.

Karrosseriet krævede mange, gamle håndværksteknikker,

for at restaureringen af den indvendige

og udvendige udsmykning kunne laves så autentisk

som muligt.

Da en stor del af det indvendige træskelet var

så hårdt medtaget, at det ikke kunne istandsættes,

blev karrosseriet fuldstændig skilt ad, og nye stykker

blev skåret og sat på plads.

Patrick Schroven fortæller: ’De forreste hjørner

af fadingen var i så dårlig stand, at forskellen på

højre og venstre side var ca. 10 cm., men da vi

ønskede at bevare så meget som muligt, satte vi

forsigtigt de rådne stykker sammen, kontrollerede

opmålingerne med Wien og sikrede, at alle stykker

var i overensstemmelse med de originale,

skilte dem ad igen og reparerede eller erstattede

de rådne dele, før vi samlede det.’

Hvis man nu måler diagonalt fra venstre hjørne

af taget til bunden af højre søjle og vice versa, er

Possement og kantbånd til vognen blev fremstillet på ny i en fantastisk kvalitet. En del af det hos Rudolf Stief i Tyskland.

Foto Patrick Schroven.


der en forskel på mindre end 0,3 mm.’ Panelerne

blev fremstillet af mahogniplader af bedste kvalitet.

’Al malerarbejdet er udført i hånden på nær

fadingens grundmaling, og det var nødvendigt

med omkring 12-13 lag maling for at opnå den

nødvendige og originale dybde i overfladebehandlingen.

Arbejdet med bladguldet blev udført af

et firma med speciale heri, og hele fem personer

arbejdede i flere måneder med det’, fortsætter

Schroven.

Et af de største problemer var at forgylde det

fantastiske billedskærearbejde på undervognen.

Den originale udsmykning var i dårlig stand,

skønt dele af den var nok til at bekræfte, hvor dette

enestående køretøj stammede fra. Nyt stof blev

specielt vævet til vognen, og det brede kantbånd

blev vævet på en hulkortstyret Jacquard vævestol

hos Rudy Stief i Neusass, Tyskland. Det varede en

time at væve 18 centimeter, og der skulle bruges

i alt 32 meter. De brede kantbånd var vævet med

motiv af skiftevis Rudolf II’s krone og det østrigske

våbenskjold.

Derudover skulle der bruges 90 meter possement

og 11 meter stof. Det tog i alt 15 måneder at

fremstille alle disse materialer medregnet undersøgelserne

af de originale deles indhold.

Den mest ekstravagante del af kareten er i allerhøjeste

grad det imponerende hammercloth, der er

udført med fantastiske chenillefrynser, kederarbejde,

possement og guld- og sølvtrækkeri. Det var

nødvendigt at besøge Frankrig, Tyskland, Østrig

og Italien for at finde folk, der kunne kopiere de

gamle materialers kvalitet.

’Det meget tætvævede sorte silkefløjl til bukdækkenet

var et af de sværeste materialer at finde.

Alle de steder, hvor jeg henvendte mig, fik jeg at

vide, at den kvalitet, som jeg ønskede, ikke længere

blev fremstillet, og desuden var stofbredden i

gamle dage omkring 63,5 cm, hvor jeg ønskede en

bredde på mindst 89 cm. Jeg var tæt på at opgive,

da jeg fik nys om, at et svensk firma fremstillede

nogle imponerende stoffer til det kongelige slot i

Stockholm.

Med hjælp fra den svenske ambassade i Bruxelles

lykkedes det mig at opspore firmaet, som

var i stand til at fremstille den nøjagtige kvalitet

og bredde, som jeg efterspurgte.’, fortæller Patrick

Schroven.

Hammerclothens ramme består af lag på lag af

robust pap og jutestof limet sammen. Et overdådigt

østrigsk våbenskjold med tilhørende tilhængere

og de kongelige ordener blev broderet i guld

og farvede metaltråde på hver af de to sidepaneler.

Den fantastiske gallabuk blev fremstillet med sort silkefløjl fra Sverige, og possementarbejde og guldtrækkeri af en sjælden god

kvalitet blev fremstillet andre steder i Europa. Foto Patrick Schroven.

Køresporten 3·2003

7


I slutningen af 2000 var Armbrusters gallakaret rekonstrueret i en fantastisk kvalitet, og kort efter blev den transporteret til

Gloria Austins farm i Florida. Foto Patrick Schroven.

Lamperne

Man kan heller ikke undgå at blive imponeret

over de fire udsøgte lamper, som er monteret

på fadingens fire hjørner. Mere end 160 dele er

blevet støbt og poleret, og det tog omkring 600

timer (hver lampe 150 timer) at rekonstruere nye

lamper, da de gamle var helt ubrugelige.

Tusindvis af timer

Omkring 50-60 personer fra syv europæiske

lande har brugt i alt mellem 11-12.000 timer,

heraf 5.450 timer hos Schroven, og derforuden

5-6.000 hos underleverandører. I perioden 17.-

19. november 2000 blev Armbrusters gallakaret

udstillet hos Henk Van Der Wiels i Hamont-

Achel ved en formel reception, hvorefter den

blev sendt til USA. Det var glædeligt, at en af

gæsterne til udstillingen var grevinde Consuela

de Grunne, tipoldebarn til kejser Franz Josef I og

hans hustru, kejserinde Elizabeth.

8 Køresporten 3·2003

Ankomsten til USA

Den 21. december 2000 kørte en container langsomt

op ad indkørslen til museet ved Continental

Acres i Wiersdale. En stor tremmekasse af krydsfinérplader

var gjort fast indvendig i containeren.

Med hjælp fra Jonathan McKinney og Louis Pratt

og nogle af de andre ansatte åbnede Charlie Hammock

omhyggeligt tremmekassen.

’Armbrusters gallakaret blev omsider afsløret

i al dens glans for tilskuerne, der så til med ærefrygt.

Det var en prægtig dag for os alle, men en

endnu større dag for den dame, der har gjort det

muligt.’, slutter Patrick Schroven.

Austin Carriage Museum kan besøges på hjemmesiden

www.austincarriagemuseum.com, og her

findes også billeder af Armbrusters karet.

Tak til Patrick Schroven for materiale til artiklen

og til Anne Petersen for oversættelser.


Internationalt kørestævne på Dorthealyst

For tredje gang var Dansk Køre Selskab vært

ved et internationalt kørestævne på Dorthealyst

i St. Bededagene. Dette CAI-B stævne

var det største kørestævne på dansk grund

nogensinde.

Af Ole Jespersen

73 kuske fra seks forskellige nationer havde sat

hinanden stævne på Dorthealyst ved Mørkøv i St.

Bededagene. Der blev konkurreret i de sædvanlige

køreklasser, men denne gang var der ikke færre

end 11 deltagende firspand - fem ponyspand og

seks hestespand. Mon ikke det er første gang, at vi

kan mønstre 11 firspand til et kørestævne i Danmark?

Blandt firspandene var den svenske kuskeelite

repræsenteret med navne som den tidligere

verdensmester Tomas Eriksson og den regerende

svenske mester Fredrik Persson, så der var hård

konkurrence for de øvrige. Men ikke desto mindre

formåede Ole Buch Jensen at vinde dressuren og

lægge sig på en samlet tredjeplads.

I klassen for tospand pony I vandt Lars Dau,

SKS med 111,6 strafpoint foran belgieren André

Wynants med 125,3 strafpoint. I St. Bededagene

blev det kendte stævne i Windsor også afviklet,

og her blev samme klasse vundet af tyske Ulrich

Spenneman med 123,1 strafpoint, så det ser ud til,

at Lars Dau ligger godt i svinget. Mon ikke han

bliver udtaget til VM?

DKS havde som altid lavet et særdeles flot

stævne, og det er utroligt alle de hjælpere, foreningen

kan samle sammen til stævnet. Rygterne

vil vide, at omkring 70-80 frivillige var i gang på

maratondagen.

Et enkelt uheld!

Stævnet forløb uden de helt alvorlige uheld, men

for Goga Brandt, DKS gik det ikke lige som

planlagt. På vej mod broen i den afsluttende forhindringskørsel

stoppede hesten, så Goga mistede

fodfæstet og røg forud af vognen. Desværre brækkede

hun venstre håndled, men efter omstændighederne

går det fint nu, og Goga har ikke mistet

modet.

Da Goga Brandt faldt af vognen, var der ingen

kusk tilbage på bukken, men heldigvis var der

en rutineret groom! Gerd Veierskov greb hurtigt

linerne, og efter få galopspring havde hun kontrol

over hesten. In Actis Esto Volucris er gardehusarernes

valgsprog, og det betyder Vær lynsnar i

Handling, men det kunne også være Gerd Veierskovs

valgsprog, og for denne hurtige reaktion

blev Gerd kaldt frem ved præmieoverrækkelsen

og hædret med omtale og en flot kørepisk. Denne

episode viser, at det er umådelig vigtigt med en

rutineret groom på vognen, der kan træde til om

nødvendigt.

Hvad nu

Jeg vil ikke referere en masse fra stævnet, men i

stedt lade resultater og billeder tale for sig selv.

Men ét skal dog frem allerede nu - det forlyder,

at der igen næste år bliver internationalt kørestævne

på Dorthealyst i St. Bededagene.

Niels Giversen overrækker pisken til Gerd Veierskov.

Foto Ole Jespersen

Køresporten 3·2003

9


10 Køresporten 3·2003


Køresporten 3·2003 11

Fotocollage Ole Jespersen


12 Køresporten 3·2003

Samlet resultat fra CAI-B Dorthealyst

CLT COMPETITOR CTRY

A B C FINAL

PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT

1SP HEST / SINGLE HORSE

1 Cecilia Qvarnström SWE 39.0 1 60.0 2 0.0 1 99.0 1

2 Michaela van Assendelft FIN 42.4 2 64.0 5 0.0 2 106.4 2

3 Arja Mikkonen FIN 42.6 3 59.6 1 5.0 9 107.2 3

4 Annelie Jønsson SWE 46.2 5 65.0 6 5.0 4 116.2 4

5 Axel Olin SWE 50.8 7 62.8 4 5.0 6 118.6 5

6 Jacob Bendtsen DEN 55.2 9 66.2 9 5.0 7 126.4 6

7 Tove-Maria Holmasto FIN 49.8 6 67.4 11 10.0 14 127.2 7

7 Annica Elebjörk SWE 45.6 4 81.6 19 0.0 3 127.2 7

9 Ane Wieder DEN 55.0 8 67.8 12 6.0 11 128.8 9

10 Gertie Wiebke SWE 56.4 12 62.6 3 12.0 17 131.0 10

11 Helle Clausen DEN 60.8 16 65.4 7 5.0 9 131.2 11

12 Henrik Høper DEN 55.4 10 67.0 10 10.0 13 132.4 12

13 Ben Simonsen FIN 59.8 15 71.6 16 5.0 5 136.4 13

14 Charlotte Dani Larsen DEN 56.0 11 77.4 17 5.0 8 138.4 14

15 Lotta Pålsson SWE 59.0 14 71.2 15 9.0 12 139.2 15

16 Bo Nielsen DEN 70.2 18 68.8 13 23.0 20 162.0 16

17 Leena Tuurna FIN 81.0 19 78.2 18 10.0 15 169.2 17

18 Lisbeth Jensen DEN 90.6 21 69.0 14 10.0 16 169.6 18

19 Lisbeth Simensen NOR 68.4 17 84.4 20 20.0 19 172.8 19

20 Pia Petersson SWE 96.2 22 65.8 8 15.5 18 177.5 20

21 Jan Sjørslev Jensen DEN 57.0 13 103.2 21 44.5 21 204.7 21

Goga Brandt DEN 82.4 20 115.8 22 55.6 253.8

1SP PONY / SINGLE PONY

1 Peter Koux DEN 54.0 3 61.0 2 0.0 2 115.0 1

2 Vick Heyns BEL 47.8 1 66.2 5 1.0 3 115.0 2

3 Anne-Cristine Arvidsson SWE 52.2 2 58.6 1 5.0 4 115.8 3

4 Arnild Arp-Hansen DEN 54.6 4 65.8 4 8.5 7 128.9 4

5 Isabelle Dasoul BEL 70.4 8 65.4 3 0.0 1 135.8 5

6 Nena Kerner NOR 57.4 6 67.2 6 15.5 9 140.1 6

7 Wenche Johannesen NOR 57.0 5 72.8 7 12.0 8 141.8 7

8 Marie Nilsson SWE 67.4 7 81.2 8 5.0 5 153.6 8

9 Charlotte Barslund DEN 82.6 9 86.6 9 5.0 6 174.2 9

4SP PONY / TEAM PONY

1 Rüdiger Schultz GER 66.7 3 82.4 2 3.0 1 152.1 1

2 Ulf Mattsson SWE 48.8 1 80.4 1 23.0 4 152.2 2

3 Fredrik Rahm SWE 59.7 2 105.6 4 5.0 2 170.3 3


CLT COMPETITOR CTRY

A B C FINAL

PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT

4 Frank Madsen DEN 76.0 4 94.4 3 26.0 5 196.4 4

5 Niels S. Petersen DEN 81.0 5 143.6 5 22.5 3 247.1 5

2SP PONY / PAIR PONY

1 Lars Dau DEN 46.4 1 60.2 1 5.0 1 111.6 1

2 Andre Wynants BEL 54.7 3 65.6 2 5.0 2 125.3 2

3 Margret Bennich SWE 48.2 2 68.2 5 15.0 8 131.4 3

4 Desiree Boman SWE 57.6 4 72.8 8 5.0 5 135.4 4

5 Catharina Eneroth SWE 58.9 5 72.8 8 5.0 4 136.7 5

6 Dr. Jost Vielhaber GER 59.2 6 66.4 3 16.0 9 141.6 6

7 Herbert Sauer BEL 62.6 7 67.6 4 15.0 7 145.2 7

8

Amanda Hoelgaard

Justesen

DEN 69.4 9 71.2 6 11.5 6 152.1 8

9 Jakob Andersen DEN 87.5 10 72.4 7 22.0 10 181.9 9

Katja Lamborg DEN 65.6 8 91.0 5.0 3 161.6

2SP HEST / PAIR HORSE

1 Yngve Käll SWE 47.4 1 61.6 1 0.0 1 109.0 1

2 Anders Hansen DEN 48.2 2 65.0 5 0.0 2 113.2 2

3 Jan Olofsson SWE 56.3 4 64.2 3 4.0 4 124.5 3

4 Peter Chr. Jespersen DEN 57.3 6 66.2 6 8.5 5 132.0 4

5 Frank Rasmussen DEN 59.0 7 64.6 4 11.0 8 134.6 5

6 Kjeld Kryger DEN 64.3 8 72.4 9 0.0 3 136.7 6

7 Poul-Erik Pedersen DEN 49.9 3 77.4 12 11.5 10 138.8 7

8 Kurt Klindt DEN 67.4 9 68.6 7 10.0 6 146.0 8

9 Ole H. Nielsen DEN 73.6 13 74.6 10 11.5 9 159.7 9

10 Fredrik von Schantz FIN 68.5 10 63.6 2 34.0 17 166.1 10

11 Hans-Uwe Ketelsen GER 76.0 15 76.6 11 20.0 15 172.6 11

12 Tore Moksnes NOR 74.6 14 84.2 15 15.0 12 173.8 12

13 Peter Andersen DEN 86.1 18 82.0 14 17.5 13 185.6 13

14 Birger Hansen DEN 77.6 16 81.0 13 28.5 16 187.1 14

15 Henrik Hansen DEN 85.4 17 84.4 16 19.0 14 188.8 15

16 Vagn Hauge Hansen DEN 71.0 12 114.8 17 15.0 11 200.8 16

17 Hans-Henrik Nielsen DEN 68.5 10 139.0 18 10.0 7 217.5 17

Birgitta Nilsson SWE 56.6 5 68.6 7 0.0 125.2

4SP HEST / TEAM HORSE

1 Tomas Eriksson SWE 51.0 3 68.6 1 5.0 3 124.6 1

2 Fredrik Persson SWE 47.0 2 78.8 2 0.0 1 125.8 2

3 Ole Buch Jensen DEN 46.1 1 84.4 3 5.0 2 135.5 3

4 Marie Kahrle SWE 62.4 4 98.4 4 8.0 4 168.8 4

5 Allan Filip Sørensen DEN 69.6 5 120.2 5 15.5 6 205.3 5

6 Henri Hage DEN 71.0 6 137.8 6 10.5 5 219.3 6

Køresporten 3·2003

13


14 Køresporten 3·2003


Fotocollage Ole Jespersen

Køresporten 3·2003

15


CLT COMPETITOR CTRY

16 Køresporten 3·2003

Præsentation ved CAI-B Dorthealyst

1-SPAND HEST

A

PNTS CLT

1 Cecilia Qvarnström SWE 7.5 1

2 Henrik Høper DEN 8.0 2

3 Ane Wieder DEN 8.5 3

3 Helle Clausen DEN 8.5 3

5 Jan Sjørslev Jensen DEN 9.5 5

6 Arja Mikkonen FIN 10.0 6

7 Lotta Pålsson SWE 10.5 7

8 Pia Petersson SWE 11.0 8

8 Michaela van Assendelft FIN 11.0 8

8 Axel Olin SWE 11.0 8

11 Lisbeth Simensen NOR 12.0 11

12 Charlotte Dani Larsen DEN 12.5 12

12 Lisbeth Jensen DEN 12.5 12

12 Leena Tuurna FIN 12.5 12

12 Tove-Maria Holmasto FIN 12.5 12

16 Annelie Jønsson SWE 13.0 16

16 Ben Simonsen FIN 13.0 16

18 Bo Nielsen DEN 13.5 18

19 Jacob Bendtsen DEN 14.0 19

20 Goga Brandt DEN 15.0 20

21 Gertie Wiebke SWE 16.5 21

21 Annica Elebjörk SWE 16.5 21

1-SPAND PONY

1 Charlotte Barslund DEN 9.5 1

2 Wenche Johannesen NOR 13.5 2

3 Nena Kerner NOR 14.5 3

3 Peter Koux DEN 14.5 3

5 Vick Heyns BEL 16.0 5

5 Anne-Cristine Arvidsson SWE 16.0 5

7 Isabelle Dasoul BEL 16.5 7

8 Marie Nilsson SWE 17.0 8

9 Arnild Arp-Hansen DEN 17.5 9

4-SPAND PONY

1 Frank Madsen DEN 6.0 1

2 Ulf Mattsson SWE 8.0 2

3 Niels S. Petersen DEN 8.5 3

4 Rüdiger Schultz GER 12.0 4

5 Fredrik Rahm SWE 13.5 5


CLT COMPETITOR CTRY

2-SPAND PONY

A

PNTS CLT

1 Andre Wynants BEL 7.5 1

2 Margret Bennich SWE 9.5 2

3 Catharina Eneroth SWE 10.0 3

3 Lars Dau DEN 10.0 3

5 Jakob Andersen DEN 11.0 5

5 Herbert Sauer BEL 11.0 5

5 Amanda Hoelgaard Justesen DEN 11.0 5

8 Desiree Boman SWE 11.5 8

9 Dr. Jost Vielhaber GER 14.0 9

10 Katja Lamborg DEN 19.0 10

2-SPAND HEST

1 Birgitta Nilsson SWE 5.5 1

2 Poul-Erik Pedersen DEN 7.0 2

3 Peter Chr. Jespersen DEN 7.5 3

3 Ole H. Nielsen DEN 7.5 3

5 Tore Moksnes NOR 8.0 5

6 Yngve Käll SWE 8.5 6

6 Anders Hansen DEN 8.5 6

8 Jan Olofsson SWE 9.5 8

8 Frank Rasmussen DEN 9.5 8

8 Kurt Klindt DEN 9.5 8

8 Kjeld Kryger DEN 9.5 8

12 Birger Hansen DEN 10.0 12

13 Vagn Hauge Hansen DEN 10.5 13

14 Hans-Henrik Nielsen DEN 11.0 14

14 Fredrik von Schantz FIN 11.0 14

16 Hans-Uwe Ketelsen GER 11.5 16

17 Henrik Hansen DEN 12.0 17

18 Peter Andersen DEN 14.0 18

4-SPAND HEST

1 Ole Buch Jensen DEN 5.5 1

1 Henri Hage DEN 5.5 1

1 Marie Kahrle SWE 5.5 1

4 Tomas Eriksson SWE 6.5 4

4 Allan Filip Sørensen DEN 6.5 4

6 Fredrik Persson SWE 10.0 6

Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)

Køresporten 3·2003

17


Af Goga Brandt, DKS

Det kræver sin dame at ride en kørehest i tandem,

men her er Ellen Sand i gang på Egholm Ridecenter.

Forud går der timers træning i lange liner og

for vogn.

At besøge Egholm Ridecenter er altid en

oplevelse. At træne der med sin hest kræver ens

opmærksomhed fuldt ud. Her nytter det ikke at

sove i timen, så er det spild af alles tid og kræfter.

Læs mere om kørsel i liner fra jorden og fra

vogn på www.sand-ridekunst.dk.

18 Køresporten 3·2003

Det kræver sin dame

Med venlig hilsen

Goga Brandt og Welsh Cob H.M.K. Ellen Sand på bukken

Det kræver sin dame at ride en kørehest i tandem. Fotos Goga Brandt


Auktion i Lebanon, USA 2.-3. maj 2003

Auktionshuset Martin Auctioneers Inc. afholdt 2.-

3. maj en stor vognauktion i Lebanon, USA. Ca.

150 vogne var under hammeren, og dertil kommer

5-600 forskellige småting, bøger, billeder mv.

Victoriaslæde uden lygter, solgt for $6.700.

Urestaureret kane, solgt for $3.350.

Tulipanformede vognlygter, solgt for $1.000.

Hollandske Joop Berghof var med til auktionen

og har forsynet redaktionen med billeder og

beskrivelser af udvalgte emner.

Surry fra Tattelsal & Kurnsey New York, solgt for $3.600.

Roof Seat Brake fra Brewster. Har tidligere tilhørt Seabrooks

samling. Blev ikke solgt.

Demi Mail Phaeton fra Snutsel, Bruxeles, blev ikke solgt,

men der var bud op til $10.000.

Køresporten 3·2003

19


Under mottoet ’HEST for VOGN og PLOV’

markerer DKF sit 30 års jubilæum i løbet af

sommeren.

Af Ib Møller

Ved 10- og 25-års jubilæerne blev der sendt ekvipager

tværs gennem landet til Christiansborg som

led i ét samlet arrangement. I år er det overladt de

enkelte selskaber selv at finde på passende markeringer

af den festlige begivenhed.

På de følgende sider ses de foreløbige planer

med datoer. Det fremgår, at der er en vis spredning

i arrangementerne, som tydeligt afspejler

køresportens mangfoldigheder. Arrangementerne

spænder fra indslag i forbindelse med ordinære

kørestævner til flere dages arrangementer for hele

familien - og forhåbentlig fulgt af mange tilskuere.

Oversigten giver blot datoerne og en kort

beskrivelse. For yderligere, detaljerede oplysninger

anbefales det at kontakte selskabernes bestyrelser.

I efterfølgende numre af Køresporten vil vi

berette om de afholdte arrangementer.

Kustos støtter DKF’s jubilæum og forbundets

arbejde med dyrevelfærd

DKF har i forbindelse med jubilæet ansøgt

’Foreningen Kustos af 1881’ om støtte til at vise

kørsel og pløjning under enhver form. Vi har gjort

opmærksom på, at DKF altid har sat dyrevelfærd

højt. Vi har f.eks ingen pengepræmier ved konkurrencer,

og vi udelukker medlemmer, der har fået

en advarsel, bøde eller straf for mishandling af

heste.

Vi har gjort opmærksom på, at i jubilæumsåret

vil alle former for kørsel blive vist. Det nære forhold

mellem hest og menneske findes jo tydeligt

i kørsel og pløjning. Køresporten appellerer ikke

mindst til familier, hvor unge og ældre samt alle

samfundslag er repræsenteret.

DKF vil benytte enhver lejlighed til at oplyse

om dyrevelfærd. Støtten vil gå dels til en uddybning

af emnet i Køresporten, dels til informationer

og annonceringer af de forestående aktiviteter. Vi

20 Køresporten 3·2003

DKF 30 år i 2003

har understreget, at vi vil gøre en særlig indsats

for at informere om nødvendigheden af dyrevelfærd.

Til dette arbejde har Foreningen Kustos besluttet

at støtte DKF med kr. 20.000. Vi takker for

denne støtte - ikke mindst, fordi Kustos har gjort

dette vigtige emne til en mærke- og en folkesag.

Nu er det op til de enkelte selskaber

Det er nu op til vore 11 køreselskaber at bringe

budskabet om vort jubilæum - og derved om køresporten

– ud til det ganske land. Selskaberne må

selv informere pressen, tv og radio om de forestående

aktiviteter. Kontakt redaktionerne og forsyn

dem på forhånd med kortfattet tekst om arrangementerne

sammen med fotos - der må bruges

uden honorarer - fra tilsvarende arrangementer.

Endelig beder vi om, at selskaberne bagefter

sender udklip til Køresportens redaktion, så den

får et godt overblik over jubilæets aktiviteter, som

senere kan videregives.

Ved 25-års jubilæet i 1998 blev der sendt en staffet fra

Skagen til København. Her underskrives rejsedagbogen af

borgmesteren (th.) i Skagen. Foto Ole Jespersen


Arrangementer ved DKF’s 30-års jubilæum

Dansk Køre Forbund kan i år fejre 30-års jubilæum,

og det markeres rundt om i køreselskaberne

med forskellige jubilæumsarrangementer.

De arrangementer, som redaktionen har kendskab

til, omtales her med selskabernes egne ord.

DKS laver Concours de Tradition 22. juni

I anledning af Dansk Køre Forbunds 30-års

jubilæum laver DKS en Concours de Tradition

i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, søndag

den 22. juni.

Dagen starter med en præsentation, hvor heste,

seletøj, vogn, påklædning og helhedsindtryk

bedømmes. Herefter bliver ekvipagerne enkeltvis

sendt ud på en 10-14 km. lang rute. Efterhånden

som ekvipagerne kommer tilbage gennemfører de

fem små prøver.

Herefter er der en lille pause indtil alle er

hjemme fra ruten. Til sidst køres en let forhindringsbane.

Når præmieoverrækkelsen har fundet sted og

hestene er spændt fra, er der mulighed for fællesspisning

af medbragt mad.

Vi opfordrer især kuske med heste af de tungere

racer som fx Oldenborger, Belgier, Jyde, Fjordhest

m.v. til at tilmelde sig, da vi meget gerne ser nogle

erhvervs- og landbrugsvogne deltage.

Læs mere i Køresporten nr. 2-2003.

VKS laver indslag ved Landsskuet 28. juni

Vi har, i anledning af DKF’s 30 års jubilæum,

lovet at strikke et indslag til Landsskuet i Herning

sammen. Interesserede bedes kontakte Niels Jørgen,

tlf. 9736 9290.

MKS fejrer DKF’s jubilæum 19.-20. juli

MKS’ bidrag til 30-års jubilæet vil være et indslag

med erhvervskøretøjer på Hjerl Hede i weekenden

19.-20. juli. Der har tidligere været fokus på herskabsvogne

og præsentationskøretøjer, men for at

prøve noget nyt opfordres medlemmerne til at deltage

i en præsentation/uformel konkurrence (traditionel

kørsel) med deres heste forspændt redskaber

og arbejdes/erhvervskøretøjer. Alle kan være med,

bare man har en hest og seletøj – resten kan lånes,

og der er ikke behov for kostbart udstyr, måske

nærmere det modsatte. Der kan enten være tale om

et arbejdsredskab eller erhvervskøretøj, som man

selv har stående, eller man kan låne et af andre på

Hjerl Hede. Eksempler kan være landbrugsredskaber

plov, harve, selvbinder osv., stiv- eller fjedervogne

læsset med varer, der hører til et bestemt

erhverv korn, smedevarer, handelsvarer osv. eller

tømmervogne. Det er helt afhængig af, hvad man

selv har af ideer med sine heste og vogne. Der kan

lånes remedier som eks tønder (bødkervogn), tøj

(kludekræmmer), dele til vogne (karetmager), gammelt

jern (smeden) samt forskellige vogne (arbejdsvogne,

ambulance, brandsprøjte, bagervogn, mælkevogn,

pottekærre, fladvogn til brædder/planker)

på Hjerl Hede. Påklædning, for hele familien,

vogne og seletøj skal passe til ca. år 1900.

For at gøre indslaget mere indholdsrigt er følgende

program planlagt:

Lørdag 19. juli: Ankomst kl. ca. 12. Hestene

kan stå i indhegninger, man selv laver, evt. i de

gamle stalde. Der bliver lavet en plads tæt på

Den Gamle Landsby, hvor man kan komme med

campingvogn/telt. Om eftermiddagen er der

arrangeret køretur i Den Gamle Landsby samt

på heden, med poster hvor der serveres kaffe,

kage og brændevin. Lørdag aften er der fest for

alle udendørs eller i Als-laden. For at reducere

omkostningerne til det absolut minimale, stiller

hver familie med en person der hjælper til med at

forberede maden.

Søndag 20. juli kl. 13-17: Forspandene bedømmes

i præstegården af Ib Møller. Reglerne for traditionel

kørsel anvendes, dvs. der vil blive lagt vægt

på harmoni, korrekthed og samhørighed mellem

kusk, passagerer og heste. Spandet skal passe til

det erhverv man repræsenterer, og der vil blive lagt

vægt på den historiske korrekthed. De spand, der

ikke er til bedømmelse, cirkulerer rundt i landsbyen.

Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage i

‘konkurrencen’, man kan godt være med alligevel.

Vi holder kaffepause kl. ca. 14.30. Kl. 16 stiller alle

op i fårefolden, hvor Ib Møller vil give en kort præsentation

af de forskellige spand for publikum.

Køresporten 3·2003

21


ThKS fejrer DKF’s jubilæum 2. august

Dette fejres i Thy Køre Selskab med kørsel i

hestevogn i Thisted by 2. august. Vi har FDF

musik i spidsen efterfulgt af hesteekvipager. Der

er start på havnen kl. 10.00. Reserver allerede nu

denne dag, så vi kan blive så mange som muligt.

Det vil tage sig flot ud med rigtig mange deltagere.

Tilmeld dig i god tid - hvis du ikke allerede er

blevet spurgt – til Poul Andersen, tlf. 9792 1602,

Peter Larsen, tlf. 9799 3570.

FKS laver jubilæumstur 7. august

Tur til gl. torvedag i Svendborg. Mødested ved

Pejsegården kl. 8.30. Der køres med gamle vogne

og tilhørende påklædning. Evt. oplysning tlf. 6266

1438.

SKS fejrer DKF’s jubilæum

9.-10. august ØKS arrangerer åbent stævne 22.-24. august

SKS vil lave et todagesarrangement i Haderslev i

weekenden 9.-10. august under det aftalte motto

’Hest for Vogn og Plov’ med Slesvigske Vognsamling

på Simmerstedvej som udgangspunkt.

Lørdag vil der være markarbejde med så mange

aktiviteter som overhovedet muligt indenfor arbejdet

med heste i marken. Vi hører meget gerne

fra medlemmer, der vil være med, for eksempel

med plov, harve, såmaskine, tromle eller andre

markredskaber. Vi er også meget interesserede,

hvis nogen har markredskaber, man vil låne ud til

arrangementet.

Søndag vil der blive en præsentation af rigtig

mange forskellige vogne, både stadsvogne,

erhvervsvogne og andre - her vil vognsamlingen

også bidrage med vogne. Vi efterlyser også forskellige

typer af vogne hos medlemmerne, som,

kan være med. Der vil være en kyndig speaker

som vil kommentere de forskellige vogne og

forspændinger og fortælle om, hvad pågældende

vogn har været brugt til tidligere osv.

Efterfølgende vil vi arrangere en køreopvisning,

så publikum også kan se, hvad vi kan præstere med

hest og vogn indenfor hurtig og flot kørsel mv.

Begge dage skal vi bruge 4-6 spand til kaperkørsel

mellem vognsamlingen og ovennævnte

aktiviteter, så publikum også har mulighed for at

22 Køresporten 3·2003

få en køretur med hest og vogn ind i mellem, man

ser på aktiviteterne.

Vi håber, rigtig mange af vore medlemmer vil

deltage i ovennævnte arrangement – og meget

gerne begge dage, hvis det er muligt – så vi i

fællesskab kan lave et rigtig flot og spændende

arrangement. Og vi beder om, at man allerede nu

reserverer datoerne

HKR deltager i høstdage 16.-17. august

Så er det igen tid for interesserede at tilmelde sig

arrangementet på Hessel. I år gør vi lidt ekstra ud

af det for at markere DKF’s 30 års jubilæum, og

vi håber på rigtig mange tilskuere. Sidste frist for

tilmelding er til Bendt Rosenberg på telefon 9854

8448 eller til Anker Kristensen på telefon 9854

6647, senest lørdag den 26. juli.

Dyrskuepladsen på Hattingvej i Horsens danner

rammen om et åbent kørestævne, som ØKS arrangerer

22.-24. august.

I anledning af DKF’s 30 års jubilæum og udvidelsen

samt renoveringen af hestevognsmuseet på

Horsens Industrimuseum, arrangeres en Concours

de Tradition på museet, hvor det forventes at alle

deltagende kuske møder op. Men konkurrencen er

også åben for kuske, som ikke deltager i stævnet.

Ekvipagerne vil blive bedømt af kompetente dommere,

der også har skænket nogle flotte præmier.

Læs mere på ØKS’ side i dette nummer af bladet.


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf. 7454 7060, post@hedegaarden.dk

Så er solen da heldigvis kommet noget højere på

himlen, selvom det i perioder kniber med stabiliteten

i det ønskede gode sommervejr. Men der er

rigtig kommet gang i aktiviteterne rundt omkring

i køreselskaberne.

Internationalt kørestævne på Dorthealyst

I maj afholdt DKS deres store internationale

kørestævne på Dorthealyst med ikke færre end 71

deltagere fra seks forskellige nationer. Et imponerende

kørestævne i nogle rigtig gode rammer, som

blev afviklet lige efter bogen!

Selvfølgelig kan alle vore kørestævner ikke

svinge sig op i den klasse, for hertil kræves nogle

store og gode faciliteter, rigtig mange hjælpere

og ikke mindst en stærk og suveræn økonomi.

Vi kan alle glæde os over dette store, årlige kørestævne.

For det første fordi det er et fantastisk

vindue udadtil i international køresport og med

til at gøre Danmark kendt på den internationale

scene, indadtil fordi det giver vore egne kuske

rig mulighed for at konkurrere med nogle af de

bedste i Europa.

Andre aktiviteter

Mens nogle kuske har været på Sjælland, så er

der rigtig god gang i mange andre aktiviteter ude

i selskaberne. Fra aktivitetskalenderen kan man

se mange træningsaktiviteter i form af træningsstævner

og træningssamlinger, der er i gang, og

det lover godt for fremtiden, idet træning og træning

er grundlaget for at komme videre indenfor

køresporten.

I TKS indviede man den 4. maj det nye kørecenter

i Gesten hos Lene og Niels Schelde Petersen.

Her har TKS fået nogle rigtig gode rammer i

et skønt naturområde, hvor der er alle muligheder

for såvel træning som andre kørestævner og aktiviteter

- og vi ønsker held og lykke!

Fra formanden

Åbne kørestævner

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf. 4615 2161,

allanbjerre@privat.dk

I den kommende tid kan vi glæde os til SKS’ kørestævne

i Revsø, HKR, ThKS og VK’s kørestævne

på deres nye kørecenter på Holtegård 14.-15. juni,

og vi kan også se frem til det store kørestævne,

som FKS holder på Kærsgård 4.-6. juli. Endelig

holder ØKS årets sidste, åbne kørestævne i Horsens

23.-24. august, så der er nok at se til både for

arrangører og for kuske. Vi håber på rigtig god tilslutning

til disse kørestævner, det fortjener arrangørerne,

når man har lagt et stort frivilligt arbejde

i såvel forberedelse som gennemførelse.

Shetlandsstævne

En god tradition er også det årlige shetlænderstævne

i Revsø. Der er tilmeldt næsten 40 deltagere

til 26.-27. juli, hvor disse små ponyer og deres

kuske og hjælpere med garanti ivrigt vil konkurrere

på livet løs. Håbet med dette shetlandsstævne

var at få mange flere af disse små ponyer ud at

køre stævner. Og det må siges at håbet er opfyldt,

idet vi efterhånden ser flere og flere også til de

almindelige kørestævner.

VM i kørsel

I eftersommeren kan vi se frem til VM for ponyer

14.-17. august i Østrig samt VM for 2-spand heste

i Frankrig 20.-22. september, og vi påregner at

have deltagere med begge steder. På de to bruttohold

kæmpes der bravt om at sikre sig en plads til

verdensmesterskaberne.

DKF’s 30-års jubilæum

Det er glædeligt, at rigtig mange selskaber afholder

aktiviteter i anledning af vores 30-års jubilæum,

og vi håber på stor tilslutning rundt omkring

til disse ofte specielle og lidt anderledes arrange-

Køresporten 2·2003

23


menter med hest, vogn og redskaber.

Svend Åge Nissen

Kærsgaard-stævnet godkendt af FEI

Uddannelsesudvalget har modtaget den officielle

godkendelse fra FEI, mr. John P. Roche, om at

kørestævnet på Kærsgaard er kvalificerende til

VM 2003. Udenlandsk international dommer er

Frans Vetter, Tyskland.

På uddannelsesudvalgets vegne, Pia Skar

Knud Jørgensen i Windsor

Samtidig med CAI-B stævnet på Dorthealyst blev

CAI-A stævnet i Windsor afviklet. Danske Knud

Jørgensen havde som eneste dansker valgt at tage

den lange vej til England for at køre stævne, og

han sluttede på en samlet 15. plads i firspandsklassen

med 262,3 strafpoint.

Resultater:

1. Harry de Ruyter, Holland, 145,5 strafpoint

2. Boyd Exell, Australien, 147,6 sp.

3. Felix Brasseur, Belgien, 151,3 sp.

VM for 2-spand heste

Verdensmesterskabet for tospand heste afholdes i

Jardy, Frankrig 17.-21. september 2003, og samtidig

afvikles et stort CSI springstævne på stedet.

Der er allerede nu åbnet for billetsalget på internetadressen

www.ticketnet.fr, og billetpriserne er

følgende:

17.-18. september: Gratis adgang

Fredag den 19. september: 15 €.

Lørdag den 20. september: 20 €.

Søndag den 21. september: 20 €.

Tredages pakkepris: 45 €.

Week-end pakkepris: 25 €.

Banebygger bliver den hollandske Arjan Brink,

der også stod for kørebanerne ved World Equestrian

Games i Jerez, Spanien.

Yderligere oplysninger følger fra den 2. juni på

24 Køresporten 3·2003

Kort nyt

adressen www.aso-equitation.com.

Foreløbigt program:

Onsdag den 17. september: VM åbningsceremoni

med nationsopdelt indkørsel

Torsdag den 18. september: VM dressurkørsel

Fredag den 19. september: VM dressurkørsel

Lørdag den 20. september: VM maratonkørsel

Internationalt springstævne

Søndag den 21. september: VM forhindringskørsel.

VM præmieoverrækkelse. VM afslutningsceremoni.

Internationalt springstævne.

International forening for firspandskuske

De internationale firspandskuske har organiseret

sig i foreningen »International Team Drivers Association«

(ITDA). Dermed følger de eksemplet fra

dressur- og springrytterne. Alle firspandskuske, der

siden 2002 har deltaget i CAI-A eller højere stævner,

er inviteret til at blive medlem af foreningen.

Hovedformålet er at varetage de internationale

firspandskuskes interesser.

Ved International Driving Grandprix i Åstorp,

Sverige valgte de fremmødte firspandskuske følgende

bestyrelse:

Formand Tomas Eriksson, Sverige

Næstformand Harry de Ruyter, Holland

Kasserer Michael Freund, Tyskland

Medlem Stefan Kläy, Schweiz

Medlem Gert Schrijvers, Belgien.

Tomas Eriksson er i forvejen deltagernes repræsentant

i FEI’s Driving Committee.

Første officielle generalforsamling vil blive

afholdt i forbindelse med CAIO stævnet i Aachen

2003.


Indlæg fra formanden

Bornholms Køre Selskab

Formand: Erik Fält

Nydamsvej 4, 3790 Hasle

tlf. 5696 9049.

Så er påsketræningen vel overstået. Der mødte ni

heste, som om formiddagen kørte både for slæde

og vogn. Til frokost var vi 32 personer til fælles-

Indbydelse fra fjordhesteforening 9. juni

Fjordhesten Bornholm vil, som de plejer, gerne

invitere til Pinsetur 2. pinsedag for hestevogne og

ryttere. Start ved staldene på travbanen kl. 10.00.

Madkurv og drikkelse medtages. Tilmelding til

Jørn Funck, tlf. 5697 4037 nødvendig senest 4.

juni.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Vivian Munch Petersen

Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge

tlf. 5648 1630, vica@ofir.dk

spisningen. Folk sad og hyggede sig. Så blev der

sat toppe op i hallen, og der blev kørt igen. I det

hele taget en rigtig god dag.

Tillæg til aktivitetsplan

Køresporten 2·2003

Erik

Reserver allerede nu aftenen lørdag den 19. juli.

Se nærmere i næste nummer af Distrikt 6.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

25


Jakob Andersen, DKS kører maraton ved stævnet på Dorthealyst. Foto Ole Jespersen

26 Køresporten 3·2003


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 5927 3123,

fax 5927 3187.

Karlsvognen på Dorthealyst

- Pludselig sker det værst tænkelige: Viggos ene

forben kiler sig fast mellem en jernbaneskinne og

en dækplade af jern. Karlo fortsætter, Viggo bliver

bange og skøjter som en Bambi på glatis med sine

tre frie ben.

- Prrr! beordrer jeg og trækker i tømmen. -

Rooolig Viggo, rooolig! For mit indre øje ser jeg

Viggo vælte og brække benet. Om et sekund kan

rejsen være slut, frygter jeg.

Viggos sko stepper på jernpladen og Birgitte

springer ud på bukken.

- Hvad sker der? spørger hun lettere oprevet.

- Spring ned og hold Viggo. Skynd dig!

Hun gisper, da hun ser hans hov sidde spændt

urokkelig fast.

- Vi skal ha’ vognen væk. Børnene og Karlsvognen

bliver smadrede, hvis toget kommer.

- Viggo, Prrr, beder jeg igen. (citat)

Hans Erik Rasmussen er en hærdet eventyrer

og spændende fortæller. Den første forårsaften


Siden sidst

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

i slutningen af marts tog Hans Erik Rasmussen

os med på en forunderlig tur med heste, vogn,

kone og børn gennem Østeuropa. Fra det nordøstlige

Polen, hvor småbønder stadig bruger heste

til markarbejdet. Videre ad snoede veje, gennem

små Landsbyer i Ukraine til Rumæniens skove og

Middelalderkirker. Overalt bliver familien modtaget

med gæstfri nysgerrighed og en enestående

natur.

Med til historien hørte også forberedelserne

efter, at familien Rasmussen på en prærievognsferie

i det Sydfynske i 1998 bli’r ramt af ’køresyge’

i en sådan grad, at drømmen om at erobre verden

pr. hestevogn ta’r form.

Beretningen om at bygge vogn, lære at køre et

spand heste og træne på de fynske landeveje er jo

sød musik i garvede kuskes ører. Og øvelse gør

som bekendt mester!

Om tidspunktet og intensiveret træning var

årsag til, at der kom færre deltagere end forventet,

skal være usagt. Men arrangementet kan varmt

anbefales evt. i samarbejde med andre foreninger

og åbent for alle interesserede.
Køresporten 2·2003

27


Kørekursus

28 Køresporten 2·2003

Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen,

Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby,

tlf. 6475 2555, qvarfot@post9.tele.dk

Ole Buch Jensen havde taget turen til Fyn for at

undervise. Vejret viste sig fra sin bedste side, og

undervisningen kunne foregå på den udendørs

bane. Det blev en lærerig weekend for både unge

og gamle kuske.

Begynderdag i Pejrup 3. maj

Vi havde i FKS den årlige begynderdag, denne

gang hos Carsten og Anette i Pejrup, og det var en

rigtig godt besøgt dag. Troels Hvid Sørensen var

mødt med enspænder oldenborg og maratonvogn.

Los Mortensen var mødt med 2-spand fjordheste

og studentervogn. Mette Hald Rasmussen med

2-spand shetlænder og maratonvogn og en ekstra

shetlænder, der kunne trænes tømmekørsel med.

Karin K. Nielsen med 2-spand fjordheste og

maratonvogn. Det var med stor spænding, vi så

frem til dagen, da vejrudsigten ikke ligefrem så alt

Fra begynderdagen i Pejrup.

for god ud, og TV Fyn havde meldt sin interesse

for det med udsendelsen ’Vaders og Laksko’. Men

heldigvis var det kun små byger. Der kom mange

fra store dele af Fyn, ja en turist fra Canada havde

hørt om det, og ville da godt lige lære lidt om at

køre med heste, da de skulle leje prærievogn til

Siden sidst

Sekretær: Hanne Skaaning,

Holmslundsvej 1, Espe, 5750 Ringe,

tlf. 6266 1438, hanne_skaaning@mail.com

ferien nede på Sydfyn. Der var stor interesse for at

køre med både de små og store heste, og der blev

også gået tømmekørsel, og talt en del om seletøj.

TV journalisten fik også kørt med hestevogn,

hvad der også kom nogle gode optagelser ud af.

Jeg vil slutteligt på FKS vegne sige tak til Anette

og Carsten for at de lagde lokaler og jord til og til

kuskene for deres medvirken til en god dag.

Bededagstræf på Egeskov

Bjarke Nielsen

I år prøvede vi noget nyt til bededagstræffet, nemlig

stævne med Fyns Mesterskab i brugskørsel

og træslæbning med hest. Det blev en mægtig

weekend med 15 ekvipager tilmeldt, og en heftig

træning både fredag og lørdag i de forskellige

discipliner. Derudover underviste Troels Sørensen

også i dressurkørsel for de, der havde lyst til det.

Søndag oprandt, og spændingen var stor, da der

blev kæmpet intenst med både enspænder og med

2-spand og i træslæbning. Vinder i 1-spand blev

Troels Sørensen med Karin K. Nielsen på anden

pladsen. I 2-spand blev vinderen John Skaaning

foran Ejner Hansen. I træslæbning vandt Niels

Peder Hansen klassen for heste og Ove Kofoed

klassen for ponyer. Ja, en god weekend, der fortjener

en gentagelse til næste år.

Bjarke, FKS

Der blev slæbt træ på Egeskov. Fotos B. Nielsen


Åbent stævne på Kærsgård 4.-6. juli

Propositionerne er i Køresporten nr. 2. Endvidere

er der mulighed for oplysninger på vores hjemmeside

www.fynskoreselskab.dk.

Ferieuge på Egeskov 12.-20. juli

Den traditionelle ferieuge afholdes i uge 29, men

som noget nyt afholdes der FM om fredagen.

Sidste tilmelding 1. juli til Bjarke Nielsen, tilmeldingsblanket

i ’Det blå Blad’.

Jubilæumstur 7. august og DKF 30 år

Tur til gl. torvedag i Svendborg. Mødested ved

Pejsegården kl. 8.30. Der køres med gamle vogne

og tilhørende påklædning. Evt. oplysning tlf. 6266

1438.

Hvad nu

Æresmedlem Wilfred Christensen død 9. april

Wilfred Christensens liv var fyldt med heste, først

med handel, siden trav, ridning og kørsel. Wilfred

Christensens og familien deltog i mange stævner,

de første stævner på Sparresholm og Tjele, siden

stævner på Egeskov og Kærsgård, hvor han deltog

som både hjælper og kusk. Æret være Wilfreds

Christensens minde.

I anledning af mit

25-års jubilæum samt 50-års fødselsdag

holder vi åbent hus for venner og bekendte

fredag den 22. august fra kl. 13.00-?

Campingvogne kan medbringes.

Med venlig hilsen

Ole Buch Jensen

Køresporten 3·2003

29


30 Køresporten 3·2003


Formand: Niels Jørgen Ramsdal,

Præstemarken 4, Onsild, 9500 Hobro,

tlf. 9854 4417, ramsdal@mail.tele.dk

Pløjedommerkonferencen 22. marts

Himmerlands Køre- og Rideforening

Interesserede bedes læse pløjeudvalgets omtale af

den vellykkede konference i blad nr. 2. Bestyrelsen

vil gerne her sige tak til både pløjerne, fordi

de var villige til at møde op, og til Svenning og

familie for det fine traktement. Også tak til pløjeudvalget,

fordi I ville bruge os.

Busturen 5. april

33 voksne og to børn deltog i busturen den 5.

april. Som start på turen var der gratis kaffe og

Siden sidst

Sekretær: Kirsten Tomra,

Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø,

tlf. 9815 9421, ktomr@daks.dk

rundstykker, hvilket ikke gjorde humøret mindre

højt.

Første punkt på programmet var besøg og

rundvisning på Stutteri Blue Hors ved Randbøl.

Vi så masser af flotte dansk varmblods heste - få

hopper, men ca. 140 hingste, hvoraf ca. 90 var

mellem 1⁄2- og 2 år gamle. Tænk, at de kan holde

styr på og træne så mange heste med kun få medarbejdere,

men det kan de åbenbart!

Efter indtagelse af vores medbragte mad nåede

vi til Den Slesvigske Vognsamling i Haderslev,

hvor vi så et bredt udsnit af datidens køretøjer,

lige fra trækvogne, arbejdsvogne, kaner og brand-

I Haderslev er vognene opstillede i passende miljøer. Her en baggård, hvor børnene også kan hygge sig.

Foto Ole Jespsersen

Køresporten 2·2003

31


32 Køresporten 3·2003


sprøjter til herskabsvogne. Både erhvervs- og

personvogne bliver vist i hyggelige gamle miljøer.

Interesserede kan læse videre i blad nr. 2 side 45.

Vi siger endnu engang tak til Knud Isaksen for

en meget fin rundvisning.

Næste punkt på programmet var en smut til

Tyskland for at gøre ’lidt’ grænsehandel, og det

var godt, at bussens bagagerum var så stort! Alle

- også dem uden pas - nåede heldigvis uskadte

tilbage til Danmark igen.

Brugskørsel i Aalestrup 5. juli

Vi minder om brugskørsel i Aalestrup – denne

gang med autoriseret dommer. Vi håber, at mange

stadigvæk synes, det er rigtig spændende og hyggeligt

at deltage. Tilmelding til Anker senest lørdag

den 28. juni på telefon 9854 6647.

Høstdage på Hessel 16.-17. august

Så er det igen tid for interesserede at tilmelde sig

arrangementet på Hessel. I år gør vi lidt ekstra ud

af det for at markere DKF’s 30 års jubilæum, og

vi håber på rigtig mange tilskuere. Sidste frist for

tilmelding er til Bendt Rosenberg på telefon 9854

8448 eller til Anker Kristensen på telefon 9854

6647, senest lørdag den 26. juli.

DM i pløjning 2003

Forberedelserne til DM i pløjning forløber stadig

planmæssigt, men vi minder endnu engang om, at

der bliver brug for mange hjælpere, så hvis du er

en af dem, så ring venligst og meget gerne snarest

til Niels Jørgen Ramsdal på telefon 9854 4417

eller 4078 5654.

Velkommen til nye medlemmer

Vi vil hermed byde alle nyere, samt nyeste medlemmer

hjertelig velkommen i HKR. Vi håber, I

befinder jer godt i vores forening.

Martin Thorhauge, 9620 Aalestrup - Jens Arne

Holm, 9610 Nørager - Jesper Sidenius, 9640

Hvad nu

Efter middag på Røde Kro med lækker mad og

lystig snak gik turen atter nordpå. Og folk havde

stadig energi til både at synge danske forårssange

og spille amerikansk lotteri, men hvorfor skulle

mon begge halvflaskerne gå til læsøboerne? Øv!

Tak til deltagerne for en god tur.

Farsø - Ulla og Torben Johansen, 9520 Skørping

- Karin Laursen, 8990 Fårup - Kaj Sørensen, Hadsund

- Lydia og Knud Sørensen, Aalestrup - Jette

Børgesen, Nørager.

Tyske

kvalitetsvogne sælges

• Maratonvogne

• Turvogne

• Dressurvogne

• I byttetagne vogne sælges billigt

T. Schmidt

Mecklenburgische

KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jakobsen

Tlf. 7580 5225 (kl. 18.00 - 20.00)

Køresporten 3·2003

33


Træningsstævne 3. maj

34 Køresporten 2·2003

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf. 9746 5088

På Birken Rideskole v/Jens Høgh var der 16

ekvipager tilmeldt, men der var desværre to, som

sendte afbud. Stævnet blev afholdt på en enkelt

dag, hvor dagen startede med dressur. Dressurprogrammet

var efter eget valg. Der blev kørt i to

klasser 1-spand klasse og 2-spand klasse.

Efter dressurprogrammet var der en kort maraton

bestående af 2 etaper. Etape E indeholdt fire

forhindringer. Til sidst blev der kørt forhindringskørsel.

Samlet vinder blev følgende:

1-spand klasse

1. Helle Graves

2-spand klasse

2. Jørgen Jørgensen

3. Malene Block

4. Knud Erik Leth

På MKS’s vegne vil jeg gerne sige tak til Birken

Rideskole, Jens Høgh, Niels Chr. Simonsen for

lån af stalde, baner, forhindringer mv. Jeg vil også

gerne sige tak til alle hjælpere, som både arrangerede

stævnet samt hjalp under stævnet.

Løvspringstur 10. maj

Der var mødt ni spand heste og ca. 50 personer op

hos Lis og Niels Laumann, Idom, som havde til-

Sommerferie med hestevogn

Aktiviteter i dagene 12. juli til 19. juli hos Kirsten

og Lars Mikkelsen, Gl. Skolevej 3, Staby, 6990

Ulfborg. Ændring til programmet: Tirsdag aften

vil der blive afholdt fest, i stedet for fredag aften.

Se ellers yderligere oplysninger i Køresporten nr.

1. Tilmelding og yderligere information kan ske

ved Kirsten og Lars Mikkelsen, Gl. Skolevej 3,

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf. 9786 1280, bs.mks@fritid.tele.dk

rettelagt turen. Vi mødtes kl. 10.00 fra nord, syd,

øst og vest. Der var dækket borde inden døre, og

vi fik rundstykker, kaffe og te.

Lis havde tegnet forskellige ruter på kort, og det

var valgfrit, om man ville køre en kort eller lang

tur. Vejret var godt med nogen sol og lidt vind.

Der blev spændt for, og kuskene kørte ad forskellige

ruter.

Den vogn, vi var med på, kørte den lange tur,

som gik gennem Hestbjerg plantage til Ormstrup,

langs Idom å, igennem hede, langs Lilleå og til

rastepladsen i Blåbjerg Plantage, hvor alle mødtes

til frokost ved p-pladsen. Her blev hestene spændt

fra og tøjret ved træer eller ved reb spændt ud

mellem træerne, og vi kunne nyde vor medbragte

mad på skovbunden i solen. Hestene stod ret roligt

trods fluer, og vi kunne slappe af. Turen hjem gik

igen gennem afvekslende natur i ådale, heder og

plantager med nåletræer og udsprungne løvtræer.

Velankommen til Idom blev hestene spændt fra

og fik vand og foder, og vi kunne igen sætte os

til bordene og nyde kaffe med dejlig hjemmebagt

kringle og kager - og snak.

Endnu en dejlig oplevelse i godt selskab med

heste og folk. Mange tak til Lis og Niels for en

god dag.

To passagerer

Staby, 6990 Ulfborg, tlf. 9749 2748 eller mobil

2048 6535.

Pløjekursus august

Alt efter hvornår høsten er overstået afholdes

pløjekursus. Instruktør er Svend Ove Jensen. Har

det interesse, så kontakt Torben Christensen, tlf.

9854 4197, hvorefter tid og sted vil blive meddelt.


Dyrskue i Aulum 9. august

Kom og deltag i en lille opvisning/show, så vi

kan reklamere for Midtjysk Køreselskab. Der kan

blive mulighed for kaperkørsel, men husk at have

forsikring i orden, hvis I tager nogle op at køre.

Tilmelding og yderligere oplysning hos Niels

Hansen, tlf. 9747 2594 senest den 9. juli.

Pløjestævne 13. september

Hos Sonja og Tom Laumann, Ringkøbingvej 43,

Råsted, 7500 Holstebro. Der pløjes både i stub-

og grønjord.

Kl. 9.00 kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 pløjning i stubjord

Ca. kl. 12.00 Smørrebrød eller medbragt mad

Kl. 14.00 pløjning i grønjord.

Kaffe, rundstykker og smørrebrød bestilles ved

tilmelding. Øl og vand kan købes. Stævnegebyr

kr. 100,00 pr. spand. Betaling sker ved ankomst.

Tilmelding senest den 30. august til Torben Christensen,

tlf. 9854 4197.

Træningsstævne 16. august

Hos Ole Kristiansen, Sejerupvej 34, 7323 Give.

En dags træningsstævne, hvor der vil være

mulighed for at køre dressur (program efter eget

ønske), en kort maraton samt forhindringskørsel.

Træningsstævne er for begyndere og øvede. Der

er ingen krav om, at man skal stille med maratonvogn.

Det eneste, der stilles krav til, er sikkerhed

både for vogne, heste samt personerne, som deltager.

Sidste tilmelding 16. juli til Bente Søndergaard,

tlf. 9786 1280 eller mobil 2342 1780. Stævnegebyr

kr. 150,00 som forfalder ved tilmelding.

Nye medlemmer

LYNGBY

LANDBRUGSSKOLE

MKS vil gerne byde følgende nye medlemmer

velkommen: Knud Erik Leth, Blærevej 31, 9600

Års, Ely Larsen, Sejkærvej 29, 8800 Viborg, Poul

Block, Vester Marupvej 8, 6900 Skjern, Knud

Schriver Christensen, Gedbovej 21, 7490 Aulum,

Per Jensen, Solsortevej 45, Fasterholt, 7330 Give

og Bill Jensen, Kertevej 22, Hald, 7840 Højslev.

Landbrugsuddannelsen

Modul 1A Grundskole traditionel 1/3 + 1/8

Modul 1B Grundskole 1/2 + 1/10

Modul 1S Studenterkursus 1/10

Modul 2 Faglært landmand 1/1

Modul 3 Grønt bevis 1/9

Modul 4 Grønt diplom 1/10

Modul 1A “Staldmester”- 1/3 + 1/8

Hestespeciale

Lyngby Landbrugsskole • Ledreborg Allé 50 • 4000 Roskilde • Tlf. 46 36 44 11

www.lyngbylandbrugsskole.dk • e-mail: ll@lyngbylandbrugsskole.dk

Køresporten 3·2003

35


36 Køresporten 3·2003

Peter Chr. Jespersens ekvipage ved stævnet

på Dorthealyst. Fotos Ole Jespersen


Museumsbesøg 22. marts

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund@get2net.dk

Der var museumsbesøg på Slesvigske Vognsamling

med alt for få deltagere.

Træningssamling 12.-13. april

Samlingen var for 2-spands bruttohold, på Revsø

Rideskole. En del af vore medlemmer fandt vejen

forbi.

Stævne 26. april

18 ekvipager havde en god dag hos Solveig og

Jørgen Andersen i Fårhus, til dressur og forhindringsstævne.

11 ekvipager kørte program 3 og

resultatet blev:

1. Henrik Høper

2. Semira Werner

3. Annette Andersen

4. Hans Carsten Werner.

Tospands bruttoholdet 21.-22. juni

Samles igen på Revsø Rideskole.

Kørestævne 26.-27. juni

Stævnet er for Shetlandsponyer og afholdes på

Revsø Rideskole.

Lars Dau, SKS vandt sin klasse ved stævnet på Dorthealyst.

Foto Ole Jespersen

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen,

Haderslevvej 51, Jels, 6630 Rødding

tlf. 7455 2604, kjeldkryger@mail.dk

Syv ekvipager kørte program 6 med følgende

resultat:

1. Lars Dau

2. Jørn Iversen

3. Egon Zorning.

Træningsstævne 11. maj

Der var 17 ekvipager tilmeldt, og alle mødte op

hos Frode Hansen, Kragelund, Fårhus. Frode og

Glenn havde tilrettelagt et godt stævne med en

maratonrute på 13,5 km. Resultatet blev for nybegyndere:

1. Glenn Thimsen

2. Mads Dau.

Og hos de øvede blev resultatet:

1. Annette Andersen

2. Jørn Iversen

3. Kjeld Kryger

4. Frode Hansen.

Køresporten 2·2003

37


Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

38 Køresporten 3·2003

HENRIK KØIER ANDERSEN

FINANSIERING AF HESTEVOGNE

Vi tilbyder nu fi nansiering af ALLE typer hestevogne,

til ALLE formål og til ALLE kunder!

Hvad enten De ønsker en skovtursvogn, en vogn til turistkørsel, en karet

til bryllupskørsel eller et ultimativt sportskøretøj til konkurrencekørsel;

Så tilbyder vi Dem hermed billige fi nansieringsløsninger.

Finansieringsformen bestemmer De selv, hvilket vil sige,

at De kan vælge Alm. Annuitetslån eller Leasing.

EKSEMPEL

UDBETALING: 20 %

RENTE: 8,5 %

LØBETID: 48-60 Mdr.

De er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger

via email: mail@koier.com eller ringe på tlf. 4076 5650.

De er også meget velkommen til at besøge vores showroom med et meget stort

udvalg af hestevogne, kareter, seletøj, vognlygter, piske, bid og andet tilbehør.

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 4076 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com


Afslutning på seletøjsyning

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 9792 1602

Vinterens syaftener blev afsluttet den 24. marts

med hyggeligt samvær, hvor der var smørrebrød,

kaffe, øl og vand. Der har gennemsnitlig været

ca. 10 deltagere pr. gang, og der er blevet lavet en

masse fint arbejde. Vi siger hermed tak til Poul og

Magna for husly og altid stor gæstfrihed.

Bustur til Sjælland

Sammen med deltagere fra VK og HKR var vi

den 5. april en tur på Sjælland, hvor vi først var på

besøg i De Kgl. Stalde. Her spiste vi først vores

medbragte mad, hvorefter der var rundvisning

under kyndig ledelse af Jørgen Konge. Vi fik en

meget fyldestgørende fortælling om staldenes

historie og brug fra før i tiden og frem til nu. Så

blev der tid til en busrundtur i København, ligeledes

med Jørgen Konge som guide, og som han

dog kan fortælle. Vi fik virkelig meget at vide

om de steder og ting, vi så, på meget kort tid. Fin

rundtur.

Dernæst gik turen til Henrik Køier i Tappernøje,

med et par små afstikkere først – vore egne guider

havde vendt landkortet ’på hovedet’. Hos Køier så

vi først værkstedet, hvor han fortalte om de vogne,

han var i gang med at reparere p.t. Dernæst var vi

Sommertur i Nordthy 12.-13. juli

Lørdag kl. 10.00 starter turen hos Claus Jensen,

Hamborgvej 21, Hamborg v/Hanstholm, som

også er tilrettelægger af turen. Der køres både ved

stranden og i skoven. Lørdag aften er der fælles

grillarrangement, hvor vi hygger, snakker, spiser

og nyder lidt af de våde varer. Søndag køres der

igen. Der sluttes ca. kl. 16.00, så er de fleste sik-

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310

ude at se hans heste og vogne, og der blev virkelig

snakket om mange ting. Nogle var endda meget

langt henne i handler og evt. bytte, da det var tid

til at vende snuden hjemad. – Tak til både Konge

og Køier for tid til os.

På vejen hjem holdt vi ind på Fjeldsted Kro på

Fyn, hvor vi fik noget godt at spise. Der var vi en

time, og så gik turen hjemad med en flok på 53

meget trætte deltagere.

En virkelig god tur, og vi siger tak til Bjergby

Busser, VK og HKR for hyggeligt og behageligt

samvær.

Tilkørsel af heste

Der er blevet kørt otte heste til i løbet af marts og

april måned, og det må man sige er et pænt antal.

Vi håber, at det vil være til videre fornøjelse for

både hestene og deres ejere, så de kan få mange

gode stunder sammen fremover. Tak til hjælperne.

Forårstur i V. Vandet Plantage

På turen deltog seks ekvipager og ca. 20 personer.

Der blev startet ud fra Poul og Magna med rigtig

godt vejr og højt humør. Turen blev dog kortet lidt

af, da vejrguderne den dag havde et meget omskifteligt

sind, og turen sluttede i øsende regnvejr.

kert også tjenlige til at komme hjem igen. Tilmelding

senest 6. juli til Claus Jensen, tlf. 9796 1790

eller Peter Larsen, tlf. 9799 3570.

DKF’s 30-års jubilæum

Dette fejres i Thy Køre Selskab med kørsel i

hestevogn i Thisted by 2. august. Vi har FDF

musik i spidsen efterfulgt af hesteekvipager. Der

Køresporten 2·2003

39


er start på havnen kl. 10.00. Reserver allerede nu

denne dag, så vi kan blive så mange som muligt.

Det vil tage sig flot ud med rigtig mange deltagere.

Tilmeld dig i god tid - hvis du ikke allerede er

blevet spurgt – til Poul Andersen, tlf. 9792 1602,

Peter Larsen tlf. 9799 3570.

40 Køresporten 3·2003

Velkommen

Vi vil gerne byde velkommen til nye medlemmer:

Agger Børnehave, Bjarne Kjær, Vesløs, Christina

Johnsen, Thisted, Benny Graversen, Vesløs. Vi

håber, at I vil føle jer godt tilpas i vores selskab.

Henri Hage, FKS deltog også i det internationale kørestævne på Dorthealyst. Foto Ole Jespersen


Kørekursus 5. april

Trekantens Køre Selskab

Formand: Herluf Holst,

Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf. 7586 0262, hsholst@post.tele.dk

Instruktør Henrik Høper havde en travl dag på

TKS’s nye kørested i Gesten, hvor otte kuske

havde tilmeldt sig kørekursus. Der blev med indlevelse

og engagement undervist individuelt alt

efter forudsætninger og erfaring. Og det var også

nødvendigt, for der var både de meget erfarne

kuske, og de der for første gang skulle modtage

egentlig køreundervisning, men Henrik Høper sørgede

for, at det blev en udbytterig dag for alle. Vi

er glade for, også til dette arrangement, at kunne

konstatere stor interesse, deltagelse og opbakning

fra vores medlemmer.

Henrik Høper instruerer.

Træningsstævne og indvielse 4. maj

Siden sidst

Knud Poulsen

Vi havde åbnings- og træningsstævne hos Niels

Schelde Petersen. Solen skinnede fra tidlig morgen

og alt forløb godt. Vi startede med at køre

dressur og derefter straks ud på maratonen. Alle

16 kuske, fordelt på tre klasser, gennemførte

maratonen. Efter frokost blev det nye kørecenter

indviet ved, at Lene Schelde Petersen klippede

den røde snor over, og DKF’s formand Svend

Aage Nissen holdt en tale. Derefter blev der kørt

forhindringskørsel, og så var der præmieoverræk-

Sekretær: Birte Ærenlund Andersen,

Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia,

tlf. 7586 0635, baerenlund@mail.tele.dk.

kelse. Vi havde fået sponseret gaverne fra Møldrups

Rideudstyr. Vinderne blev:

2-spand pony 2 og 3

1 Anette Holst Nielsen TKS 141,7 point

2 Freddy Rasmussen TKS 179,2 point

1- og 2-spand hest og pony 1

1 Henrik Høper med SKS 64,7 point

2 Mads Dau med SKS 110,4 point

3 Erik Mortensen ØKS 124,3 point

4-spand pony og hest

1 Niels Schelde Petersen TKS med 141,7 point

2 Morten Birkely FKS med 161,2 point.

Indvielse af det nye kørecenter. Privatfotos

Køresporten 2·2003

41


Køresamling i Vejle Ådal 29. maj

Når dette blad er udkommet har vi afholdt køresamling

hos Knud Poulsen, Egtved.

Brugskørsel 31. august

Brugskørsel med hestevogn er en spændende

udfordring som, af gode grunde er ved at vinde

udbredelse som en konkurrenceform. Den kræver

ikke udholdenhedstræning for hestene og heller

ikke de store investeringer, da der køres med en

lille gummivogn, som vil stå til rådighed.

Konkurrencens momenter består af f.eks. kørsel

på ret linie, lydighedstræning, præcisionskørsel,

kørsel til læsserampe kørsel gennem porte og lignende

udfordringer. Ved tilmelding udleveres konkurrencereglerne.

Det afholdes hos Niels Schelde

Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten. Pris 100

kr. Medbring selv forplejning. Tilmelding til Herluf

Holst, tlf. 7586 0262 senest den 10. august

Træningsstævne 14. september

Vi holder igen et uforpligtende og uformelt

træningsstævne. Der stilles ingen krav til vogn,

påklædning eller erfaring, men det bliver alene

lysten til at deltage, der tæller. Maratonen bliver

max. 15 km., og forhindringerne er ikke sværere,

end at alle kan være med. Det bliver et rigtigt hyggestævne.

Sted: Niels Schelde Petersen, Husmandsvej

2 6621 Gesten. Pris 100 kr. pr. kusk.

Medbring selv forplejning. Tilmelding til Birte

Ærenlund Andersen, tlf. 7586 0635 eller e-mail

42 Køresporten 3·2003

Hvad nu

baerenlund@mail.tele.dk. Sidste tilmelding 1.

september.

Løvfaldstur 5. oktober

Vi prøver i år at afholde en løvfaldstur. Vi vil køre

i det dejlige skovområde omkring Hovborg. I

Klelund plantage har skovfogeden givet os lov til

at benytte de mange stille skovveje. Der vil blive

lagt en kørerute med små hyggelige opgaver, og

vi slutter turen med at nyde den medbragte kaffe

sammen. Har man ikke selv hestevogn, vil vi

forsøge at finde plads på andre vogne. Mødested

oplyses ved tilmelding. Pris 50,- kr. Medbring

selv forplejning. Tilmelding til Herluf Holst, tlf.

7586 0262 senest 20. september.

Åbent pløjestævne 12. oktober

Igen i år arrangerer TKS pløjestævne hos Niels

Schelde Petersen, Husmandsvej 2 6621 Gesten. Vi

håber, der også kommer nye pløjere til i år. Mødetid

kl. 9.00 og lodtrækning kl. 9.30. Pris 100,- kr.

Der kan købes Gule ærter til frokost. Bestilles ved

tilmelding. Tilmelding til Niels Schelde Petersen,

tlf. 7555 5742 senest 5. oktober.

Generalforsamling 30. oktober

Restaurering af alle typer vogne

Reparation af vognhjul

Jernring og gummi pålægges

Vi afholder igen i år generalforsamling i Smidstrup

forsamlingshus kl. 19.30. Foreningen er vært ved

kaffen, hvor der vil blive vist billeder fra året der gik.

Tilmelding af hensyn til kaffen til Birte Ærenlund

Andersen, tlf. 7586 0635 senest den 26. oktober.

Søren Jørgensen · Skovgårdsvej 71 · 9370 Hals

Tlf. 98 25 14 75 · Mobiltlf. 21 73 10 05


Vendsyssel Køreforening

Formand: Poul S. Jensen,

Borrisholtvej 128, 9800 Hjørring,

tlf. 9896 5193, sdr.borrisholt@get2net.dk

Kursus ved Jørgen Konge 29.-30. marts

Kurset var i Mygdal ved Hjørring. Begge dage var

fuldtegnet. Alle havde en god og lærerig dag.

Bustur til Sjælland 5. april

Der var arrangeret en bustur til Sjælland, hvor

vi skulle besøge De Kongelige Stalde og Henrik

Køier. Vi startede med at køre til De Kongelige

Stalde, hvor vi skulle mødes med Jørgen Konge.

Her spiste vi vores mad, og derefter gik vi i stalden,

hvor Jørgen fortalte om hestene og om de

mange flotte vogne. Derefter kørte vi en tur rundt

i København, hvor Jørgen var med som guide. Så

gik turen til Køiers værksted, hvor vi så vogne,

der var ved at blive restaureret, for derefter at køre

ud og se de nye vogne. Nu var tiden så kommet

til at vende næsen mod Vendsyssel, men inden vi

nåde så langt, havde sulten meldt sig, og vi holdt

ind på Fyn og fik noget at spise.

Træningsstævne på Holtegård 4.-5. maj

Stævnet blev afholdt på kørecentret på Holtegård

med 13 spand fordelt på tre klasser. En stor tak

skal der lyde til alle vore hjælpere, lodsejere,

dommere og kuske. Resultatet blev:

Brugskørsel 29. juni

Vendsyssel Køre Forening arrangerer brugskørsel

på Holtegaard, V. Hassingvej 39, Dronninglund

(afkørsel 17 fra motorvejen). Stævnet er for medlemmer

af køreselskaber under DKS. Der køres

efter de gældende regler fra JUF af udgave gældende

fra 30. januar 1999.

Søndag:

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Majbritt Sørensen,

Lendumvej 37, 9750 Ø. Vrå,

tlf. 9895 6183, majbritt.sorensen@tiscali.dk

Begynder

1. Helle Hansen

Øvet

2. Allan Pedersen

3. Kim Kannegaard

Rutineret

1. Birgitte Jensen

2. Lise Larsen

Vandrepokalen skal gå til den kusk, der ikke

har kørt åbne stævner i år. Den gik igen til Allan

Pedersen. Tillykke.

Vandrepokalen gik igen til Allan Pedersen. Foto VK

Brugskørsel: Der vil være otte discipliner,

træbro kan indgå.

Forhindringskørsel: Der vil være 15 forhindringer,

træbro kan indgå, der køres på tid uden

omkørsel.

Sikkerhedstjek: Sikkerhedstjek er obligatorisk

og gratis.

Reglementet om brugskørsel kan rekvireres.

Startgebyr kr. 75,-, stald 50,- kr. pr. hest. Staldren-

Køresporten 2·2003

43


gøring depositum kr.100,- pr. hest, gælder også for

hest/pony opstaldet i egen bil/trailer. Anmeldelsesblanketter

kan rekvireres. Tilmelding vedlagt

betaling til Rita Cassøe, Åglimt 2, Gerå, 9340 Aså

senest 14. juni, derefter dobbelt gebyr.

Dyrskue 6.-7. juli

Har du lyst til at deltage med hest og vogn til

opvisning og kaperkørsel på Hjørring dyrskue, så

kontakt Poul S Jensen, tlf. 9896 5193.

Sommertur i uge 29

Vi mødes mandag, hvor vi planlægger ugen dag

for dag. Lørdag aften vil der være fællesspisning.

Oplysninger om turen kan fås hos Majbritt Sørensen,

tlf. 9895 6183. Tilmelding senest 7. juli.

Træningsstævne på Holtegård 9.-10. august

Stævnet er for medlemmer af køreselskaber under

DKS. Der køres efter FEI reglement 8. udgave

gældende fra 1. april 2002 med seneste rettelser.

Der kan tilmeldes i følgende klasser 1-,2- og

4-spand hest og pony samt tandem. Klasserne

opdeles i nybegyndere, øvede og rutinerede. Sikkerhedscheck

er obligatorisk. Maratonruten er

med tre etaper på i alt 13 km. Der er indlagt fem

forhindringer, hvoraf de to vil være i skov. Dressurbanen

vil være ca. 40x100 m. for alle klasser.

For 1-spand køres program 7 og øvrige klasser

44 Køresporten 3·2003

program 6. Begyndere kan køre program 1. Forhindringskørsel

16 forhindringer, og der vil indgå

bro. Der køres på tid uden omkørsel. Alle vogn-

og hjultyper kan deltage. Der dispenseres for

hestens alder. Der er ikke referenter på vognen,

men nybegynderkuske kan få øvet kusk med ved

blot at skrive det på tilmeldingsblanketten. Kørekonkurrencerne

afvikles ved tilmelding af min.

syv ekvipager. Lørdag aften er der fællesspisning

til kr. 75,- pr. person. Tilmelding senest 2. august.

Cafeteriet vil være åbent under hele stævnet.

Uheld for såvel heste som kuske og det ansvar,

der måtte følge deraf, er Vendsyssel Køreforening

uvedkommende. Det samme gælder tyveri.

Startgebyr kr. 125,-, stald kr. 50,- pr. hest/pony.

Staldrengøring depositum kr. 100,- pr. hest/pony.

Gælder også for heste, der opstaldes i bil/trailer.

Tilmeldingsblanket samt gebyr sendes til Rita

Cassøe, Åglimt 2, Gerå, 9340 Aså. Tilmeldingsfrist

er den 2. august, derefter dobbelt gebyr.

Læder i hecter til remme og seler, sytråd,

nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte

- læderolie og fedt - riflet gummi

til vognbund. Lys til vognlygter og facet

sleb-ne glas efter mål. Gør gamle spænder

som nye med pudseskive og slibemasse

samt rustfri torne.

Ring og hør mere!

Vi sender prøver og prisliste


Tur til travbanen

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf. 9736 9290, s.kviesgaard@mail.dk

Hurtigt fra arbejde, hjem og så af sted til Billund.

Lidt hektisk, men 14 mødte op til en spændende

og hyggelig aften på travbanen. Der blev spillet,

vundet lidt, spillet igen og Nina vandt en ganske

pæn gevinst. Ingen tog derfra med den helt store

formue, men spænding var der ved hvert eneste

løb.

Aulum dyrskue

Eventuelt indslag ved Aulum Dyrskue. Henvendelse

til Charles Madsen, tlf. 9713 2564.

Træningsstævne Skjern 16. august

Poul Bloch stiller atter sine fine baner til rådighed,

når VKS afholder træningsstævne på Vester

Marupvej 8, Skjern. Man kan vælge at deltage i

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning,

tlf. 9711 9887

Køresamling Tvis 3. maj

Kurt havde lavet fine baner, især til brugskørsel.

Desværre mødte kun fire spand op, men de var til

gengæld flittige og ivrige efter at prøve noget. Der

blev kørt brugskørsel, forhindringskørsel og Niels

Jørgen instruerede i dressur. Tak til Kurt for det

store arbejde med klargøringen af de fine baner til

samlingen.

dressurkørsel, maraton og toppekørsel, men kan

også nøjes med at deltage i en eller to af disciplinerne.

Tilmelding til Poul, tlf. 9735 2883 senest 2.

august.

Høstfest 5. september

Indbydelse vil blive udsendt i et medlemsbrev

senere.

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Bil 2012 8532

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

Køresporten 2·2003

45


LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.americanbuggyco.com

46 Køresporten 3·2003

DKF’s smukke silkeslips

og silketørklæder

med logo kan købes

i dit lokale køreselskab

Tilkørsel

Tilridning

Undervisning/Kursus

Henrik

Høper

Vinkelvej 8

6840 Oksbøl

tlf. 7527 0678

mobil 2028 2329

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Pløjetræf

Østjysk Køre Selskab

Formand: Svend Jakobsen

Banevænget 6, Ølholm,

7160 Tørring, tlf. 7580 5225

Der var otte pløjere i gang i en strid blæst, men

dette kunne ikke ødelægge dagen, da mange tilskuere

var mødt op - heriblandt 10 fra Samsø, og

alle havde en god dag.

Teoriaften for nye kuske 29. april

Inger Thomsen og undertegnede afholdt den første

af vores teoriaftener for nye kuske, som vi havde

annonceret ved opslag i rideklubber og forretninger

i omegnen. Der var mødt 10 personer op på Vestbirk

Ridecenter, som dannede rammen om denne aften,

hvor temaet var ’Kørsel med heste - nostalgi eller

sport’. Emnet tog udgangspunkt i de spørgsmål, der

var stillet i et brev fra en ny kusk, til ØKS’ bestyrelse.

Med brevet som udgangspunkt har jeg i løbet

af vinteren lavet et diasshow, hvor jeg har prøvet at

give svar på de oftest stillede spørgsmål, der dukker

op, når man vil til at køre med heste. Erfaringer og

fejl, vi selv har gjort i vores iver for at lære denne

sport og dejlige fritidsinteresse, var ligeledes inspirationskilde

til aftenens program.

Temaet var delt op i tre afsnit. Første afsnit

omhandlede de mange spørgsmål om blandt andet

tilkørsel og forspænding. Andet afsnit omhandlede

formålet med kørselen, skov-, hyggeture eller konkurrencekørsel.

Herunder gennemgik jeg de forskellige

discipliner, der indgår i konkurrencer. Tredje

afsnit beskrev den måde, hvorpå vi træner vores

heste op til stævner.

Selv om der kun var 10 tilhørere, var det en

udbytterig aften for begge parter. Vi kan kun anbefale

andre køreselskaber at prøve kræfter med et lignende

arrangement. ØKS fik i samme anledning 2-3

nye medlemmer, som vi glæder os til at se til vores

fremtidige aktiviteter.

Man kunne måske også lave et tema udelukkende

om konkurrencekørsel for at få flere kuske til at

prøve kræfter med kørsel som sportsgren. Konkur-

Siden sidst

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 72, Møldrup, 8752 Østbirk,

tlf. 7578 2462, ivan-bak@post3.tele.dk

rence og stævnedeltagelse kan bestemt være en god

social og samtidig lærerig oplevelse, som allerede

har givet hele familien Mortensen mange gode erfaringer

og stunder med masser af god hestesnak.

Møde hos Morten Thomsen 30. april

Der mødte 36 personer op for at se og høre. Morten

fortalte, hvordan han arbejder med hestene fra 2 1⁄2

år. Han bruger en bambuspind som sin forlængede

hånd til berøring for at få hestene til at løfte ben og

holde det oppe. Hans filosofi er, at hestene skal løfte

og holde benet oppe, det er ikke personen, der skal

løfte benet. Ligeledes bruger han lyde til de forskellige

øvelser, så hesten lærer hurtigt kommandoerne.

Alt dette foregår i boksen. I ridehuset arbejder han

med en køregjord, lange liner og hans bambuspind,

samt lydene til at få hesten til at gå på volten og

blive derude. Alle dressurøvelser som skridt, trav,

galop, piaf og passage starter fra jorden efter samme

princip. Lydene er en vigtig faktor i dette øvelsesprogram.

I alt en lærerig aften.

Indendørsstævne i Vestbirk

10 kuske var mødt op med 12 spand heste. Resultatet

blev som følger:

Pony

1. Svend Jacobsen

2. Niels Schelde

Hest

1. Knud Jørgensen

2. Knud Jørgensen

3. Erik Mortensen

Træningsaftner på Ørskovgård

Efter en lidt træg start er vi nu i fuld gang igen. Vi

træner tirsdage i ulige uger, under kyndig vejledning

af Christian og Vagn. Der er stadig plads til

nye kuske.

Køresporten 2·2003

47


Gl. Estrup 18. juni

Åben hus for alle interesserede. Der er gratis

adgang, og alle magasiner er åbne.

Høstdag på Gl. Estrup 17. august

Dagen starter med aktiviteter kl. 10.00. Der er stillet

forskellige boder op, hvor nogle gamle håndværk

vil blive vist. Ude på pladsen bliver forskellige

redskaber demonstreret, så som selvbinder,

aflægger, slåmaskine, hesterive, hobetærsker, hørrusker,

hestegang, hakkelsesmaskine, mejetærsker

og halmpresser. Disse ting vil blive vist med heste

og veterantraktor forspændt. Tærskning vil blive

vist, fra plejl til stort tærskeværk med ilægger. Der

vil også blive vist folkedans og høst med le og

opbinding af kornet, overvåget af ridefogeden til

hest. Nærmere oplysning ved Jens Karl Grouleff,

tlf. 8639 2047.

Åbent stævne 22.-24. august

Dyrkeskuepladsen, Hattingvej, 8700 Horsens.

Stævnet er for medlemmer af køreselskaber under

DKF og afholdes af ØKS og TKS. Der køres efter

FEI’s regler 8. udgave med dansk tillæg. Der er

søgt dispensation for artikel 936 3.6 omhandlende

sporvidden i disciplin A og C. Dommere udtages

af DKF.

I anledning af DKF’s 30 års jubilæum og udvidelsen

samt renoveringen af hestevognsmuseet på

48 Køresporten 3·2003

Hvad nu

Horsens Industrimuseum, arrangeres en Concours

de Tradition på museet, hvor det forventes, at alle

deltagende kuske møder op.

Men konkurrencen er også åben for kuske, som

ikke deltager i stævnet. Ekvipagerne vil blive

bedømt af kompetente dommere, der også har

skænket nogle flotte præmier.

Foreløbig tidsplan:

Fredag:

kl. 15.00 Pladsen åbner

kl. 17.00 Sekretariatet åbner

kl. 19.00 Velkomst, briefing, maraton påvisning

Lørdag:

kl. 09.00 Maraton start

kl. 15.30 Industrimuseet åbner

kl. 19.00 Fællesspisning

Søndag:

kl. 08.00 Dressur

kl. 10.30 Præsentation på museet begynder

kl. 14.00 Forhindringskørsel, præmieoverrækkelse

og afslutning

Gebyrer: stævnegebyrer DKK 350,-, opstaldning

bokse DKK 300,- opstaldning spiltov DKK

200,-, depositum DKK 100,- pr. hest, camping

inkl. el DKK 250,-.

Forhåndstilmelding, bestilling af proportioner

og tilmeldingsblanket ved henvendelse til Svend

Jakobsen, tlf. 7580 5225, 2027 1361. Endelig

tilmelding og betaling sendes til kasserer Inge

Thomsen, Birknæsvej 1, 8752 Østbirk senest 28.

juli.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRO-

DUKTIONSTILBUD!


ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre

og kvier sælges

Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

MASKINSTATION

v/ Arne Jørgensen, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

Køresporten 3·2003

49


Sælges charabanc i metal i klassisk stil, mørk

blå/vinrød, ’Warco-E125’ til seks pers. Har været

brugt til skovture, købt fra ny i 1996. Passer til

heste fra ca. 138-165. Hydrauliske skivebremser

på baghjul, mekanisk håndbremse, stænger til

enspænder, hamler til 2-spand. lygteholdere og

forniklede vognlygter. Hjulafstand 115 cm. Kr.

25.000,-. Tlf. 5589 4422.

Vogn sælges. Gammel bagervogn eller lignende

med lukket kasse bagpå, meget speciel, enspænder

pony I eller tospand pony II, pris kr. 3.500,

Anna tlf. 2859 4592.

Ny 2-hjulet præsentationsvogn sælges. Meget

flot i naturtræ, 138 cm bred. Passende pony 1 eller

lille hest. Meget flot. Tlf. 5671 0036.

Gammel hestevogn sælges. Opskåret fjedervogn

med to sæder for og bag, 1- og 2-spand. Stænger,

med rigtige gode hjul og fjedre, pæn og i orden.

Pris kr. 4.000,-. Tlf. 9899 1207/2654 1522.

Ponyhoppe sælges 2 år, kat. II. Let kørevant,

meget kælen. Tlf. 7538 9015.


50 Køresporten 3·2003

Køb-Salg-Bytte

DKF’s kørereglement og

pløjereglement kan købes

i dit lokale køreselskab

Restaureret opskåret fjedervogn sælges. To

sæder med ryglæn. 1- og 2-spand. Fremtræder flot

og elegant med vognlygter. Pris kr. 10.000,-. Tlf.

6440 3265.

Jagtvogn fra N. Lindgren og Sønner, Fjalkinge.

Naturtræ med patentaksler og gummi, nypolstret,

ny stang og svingler. Passer til heste. Pris kr.

17.000,-. Tlf. 9858 3661.

Køreseler dansksyede med nysølvspænder komplette

med tømme, omgangstøj, læderskagler og

kobler. Brugt få gange. Bringmål 130 cm. Passer

til oldenborger. Pris kr. 12.000,-. Tlf. 9858 3661.

Oldenborg hoppe sælges. Stg. 164, ride- og 2spand

vant, 12 år. Kr. 16.000,-. Tlf. 9736 9290.

Ponyvogn sælges. Bygget 1923 på Stevns, fin

stand. Trænger til maling og ompolstring. Originalt

stof haves, samt forskelligt tilbehør. 8.500,-

kr. Ring tlf. 5599 6089, Annette Bach, Præstø.


Køresporten 3·2003

51


Heste og Kareter

Anders Hansen, DKS Foto Jan Holger Kristensen

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 4076 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com

ISSN 1600-261X

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!