Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

danicapension.dk

Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

UDVALGTE HOVEDTAL – DANICA KONCERNEN

Mio. kr. 2012 2011 2010 2009 2008

PRÆMIER INKLUSIV INVESTERINGSKONTRAKTER

RESULTATOPGØRELSE

24.650 27.277 24.148 20.431 21.879

Forsikringsteknisk resultat, Liv 1.719 -18 1.145 1.466 -59

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 32 181 261 296 -787

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 613 570 869 1.296 -279

Resultat før skat 2.364 733 2.275 3.058 -1.125

Skat -578 -183 -504 -737 305

Årets resultat 1.786 550 1.771 2.321 -820

BALANCE

Aktiver i alt 324.495 303.160 288.061 264.085 242.851

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 9.106 8.648 8.384 8.267 8.084

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 288.787 267.844 255.459 237.409 218.139

Kollektivt bonuspotentiale 851 375 1.740 2.775 1.553

Egenkapital i alt 18.986 19.743 20.992 19.215 16.886

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat ekskl. afkast af markedsprodukter 8,6 6,1 5,6 6,7 -0,9

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 9,2 6,8 5,8 7,1 -1,2

Afkast markedsprodukter i Danmark 11,5 -2,5 12,9 24,0 -24,0

Omkostningsprocent af præmier 4,8 4,6 5,0 6,0 6,0

Omkostningsprocent af hensættelser 0,46 0,52 0,52 0,55 0,63

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.200 1.337 1.342 1.360 1.466

Forsikringsrisikoresultat 0,06 0,04 0,09 0,08 0,14

Bonusgrad – bonusgivende selskaber 0,6 0,2 1,1 1,7 0,9

Ejerkapitalgrad 12,7 12,5 14,8 13,5 11,9

Overdækningsgrad 6,3 6,7 8,7 8,7 6,9

Solvensdækning 207 225 276 283 242

Egenkapitalforrentning før skat 11,7 3,5 11,3 16,9 -6,5

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

7,7 6,1 4,6 5,5 -1,3

Bruttoerstatningsprocent 107 93 82 96 97

Bruttoomkostningsprocent 12 12 13 14 15

Forsikringsselskabet Danicas koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.

Koncernregnskabet har i perioden 2008-2011 været aflagt i henhold til IFRS. Ændringen har ikke haft betydning for hovedtallene.

2/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA – ÅRSRAPPORT 2012

More magazines by this user
Similar magazines