Side 1 af 6 Status SF i Gentofte 2007 i forhold til kommunalpolitik SF ...

sf.dk

Side 1 af 6 Status SF i Gentofte 2007 i forhold til kommunalpolitik SF ...

- at adskillige af de ombyggede skoler skal udbedres efterfølgende

- om vi finansierer dårlig ledelse og dårlig styring

Der har været forældreklager over Dyssegårdsskolen over de fysiske rammer for

undervisningen (KB møde d. 30. april 2007). Oppositionen stod sammen om at foreslå at få

undersøgt forholdene på Dyssegårdsskolen, men det afviste de konservative.

Munkegårdsskolen – Oppositionen (inkl. V) stemte nej til forøgelsen på budgettet.

Skovshoved Skole (SKUB) har T, B og SF dog 26-11- stemt ja til.

Akustikken på Hellerup skole – SF nævnte (med Marie Louises hjælp), at vi synes, der er en

helt fundamental og naturlig del af et byggeprojekt at afdække forhold omkring fx akustikken

– dvs. Db-niveauer, hvilke akustiske, lyd-absorberende materialer eller andre lyddæmpende

foranstaltninger er der indtænkt? SF undlod at stemme, fordi vi ønskede rådgiveransvaret

undersøgt og regningen sendt videre til rådgiverne.

Skovgårdsskolen - Træet blev reddet.

6) Skovshoved Havn – konkurrenceprogrammet til udvikling af havneprojektet.

SF stemte imod sammen med V, T, B, da punktet blev behandlet. Vi ville have et helt rent

projekt uden bindinger – men de konservative (og A) ville absolut bygge nye klubhuse, hvor

de ligger i dag.

7) Tetra

Sagen kører stadig – og det er vel den mest omtalte mediesag i 2007 i Gentofte.

SF har sagt, at der mangler en redegørelse for samtlige medarbejderes tryghed og tillid til

systemet, som skal vise, om informationerne i nyhedsbrevene har været gode nok til at fjerne

ny tvivl.

Ledelsen, kommunalbestyrelsen, borgere både i Gentofte og i nabokommunerne har ingen

interesse i, at systemet ikke virker, eller at mistænkeliggøre et system, som virker.

SF går ind for, at der udarbejdes en uvildig undersøgelse, hvor medarbejdernes tryghed og

tillid undersøges, hvor systemet undersøges i forhold til det, der kommer frem af

medarbejderundersøgelsen, og hvor ledelsen også inddrages. Hvis der ikke er noget galt, så er

der jo heller ikke nogen at være bekymret for ved at lave en undersøgelse. Så kan vi

efterfølgende dokumentere, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få et optimalt system.

8) Faldulykken fra rådhusets loft ned i salen – omtalt i Fagbladet og i TV2 Lorry. Manden fik

ingen erstatning fra Gentofte kommune.

9) Aktivitetshuset – Gentoftegade 71 - Der er en lokalplan med et aktivitetshus, og det er

godt, men på ét punkt har jeg nævnt, at SF synes den er meget restriktiv, nemlig vedrørende

udendørs servering.

10) Ordrup Jagtvej 4C – 8H

SF stillede mange spg. og fik svar på alle. Var til møde på rådhuset med Mette Mie, og fik gode

svar, som gjorde, at jeg ikke gik videre med det.

11) Grønt regnskab 2006 – for Gentofte kommunes ejendomme (fra KB mødet 26-11 pkt.

7)

I forordet skriver Hans Toft, at Gentofte kommune vægter hensynet til miljøet højt og ønsker

at medvirke til en bæredygtig anvendelse af naturressourcerne. Det er jeg rigtig glad for at

læse, og det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at se udført i handling.

Side 5 af 6

More magazines by this user
Similar magazines