Marts 2007 - Sundby kirke

sundbykirke.dk

Marts 2007 - Sundby kirke

SUNDBY SOGN

Nr. 2 Marts, april og maj 2007

Kirken og troen i vores liv

Hvis man sidder i et venteværelse eller et andet sted, kan man

bruge ventetiden til at læse i et ugeblad. I ugebladet kan vi læse

om kendte og mindre kendte menneskers gøren og laden. Vi kan se

billeder fra begivenheder i deres liv, begivenheder som (forhåbentlig)

alle mennesker oplever i løbet af et liv. Vi kan læse om

forelskelse, bryllup, barnedåb, nyt bryllup, krise i parforholdet

og undertiden kan vi også læse og se billeder fra tragiske begivenheder

som dødsfald og begravelse. Atter andre bliver omtalt,

hvis de skal til koncert eller måske selv skal optræde. Kendisser

kan udtale sig om bekymringer vedrørende deres børn og vi kan

blive klogere på hvordan en middag bliver vellykket og gæsterne

befinder sig godt sammen i hinandens selskab .

Næste uge kan vi læse noget lignende, blot med andre aktører.

Har du tænkt på, at kirken er udgangspunktet i en stor del af de

ovennævnte begivenheder og et spejlbillede af livet på ondt og

godt?

Det er dejligt at være forelsket og et bryllup stort eller lille er

meget højtideligt og festligt. Et lille nyt barn er den største gave,

dåben er en stor gave og præster har erfaring med at mægle, hvis

parforholdet skranter.

En begravelse er en smuk måde at tage afsked med afdøde.

Og så har vi nadveren, hvor vi er sammen om et rituelt måltid,

hvor vi alle er lige.

Endelig har vi musik i kirken i mange afskygninger, fra den

traditionelle gudstjeneste med orgelmusik til musikere, som spiller

musik i mange genrer med ét tilfælles: der er en rigtig god akustik

i rummet! Læs også i dette blad om musikarrangementer i Sundby

kirke.

Hvis dit liv ikke minder om de kendte og kongeliges, så fortvivl

ikke!

For Gud er vi alle lige og troen er en rigtig god trøst, både på gode

og dårlige dage.

Inger Michelsen


Gudstjenester

MARTS

Søndag den 4. marts

(2. søndag i fasten)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 6. marts

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 11. marts

(3. søndag i fasten)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 13. marts

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 18. marts

(midfaste)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 20. marts

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 25. marts

(Mariæ bebudelsesdag)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 27. marts

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Birgitte Kallesøe

APRIL

Søndag den 1. april

(palmesøndag)

10.00: Peter Konggaard

Torsdag den 5. april

(skærtorsdag)

10.00: Birgitte Kallesøe

19.00: Leo Kamstrup-

Olesen (med efterfølgende

sammenkomst)

Fredag den 6. april

(langfredag)

10.00: Birgitte Kallesøe

15.00: Peter Konggaard

(liturgisk gudstjeneste)

Søndag den 8. april

(påskedag)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

(med forudgående fælles

morgenbord)

Mandag den 9. april

(2. påskedag)

10.00: Peter Konggaard

Søndag den 15. april

(1. søndag efter påske)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

(konfirmation)

Tirsdag den 17. april

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 22. april

(2. søndag efter påske)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 24. april

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Birgitte Kallesøe

Søndag den 29. april

(3. søndag efter påske)

10.00: Birgitte Kallesøe

MAJ

Fredag den 4. maj

(bededag)

10.00: Peter Konggaard

Søndag den 6. maj

(4. søndag efter påske)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Tirsdag den 8. maj

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Birgitte Kallesøe

Søndag den 13. maj

(5. søndag efter påske)

10.00: Birgitte Kallesøe

(med efterfølgende skovtur)

Torsdag den 17. maj

(Kristi himmelfartsdag)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

Søndag den 20. maj

(6. søndag efter påske)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 22. maj

17.00: Tirsdagsaltergang ved

Peter Konggaard

Søndag den 27. maj

(pinsedag)

10.00: Leo Kamstrup-Olesen

(med forudgående fælles

morgenbord)

Mandag den 28. maj

(2. pinsedag)

10.00: Birgitte Kallesøe

JUNI

Søndag den 3. juni

(trinitatis søndag)

10.00: Peter Konggaard

Tirsdag den 5. juni

19.00: Sommergudstjeneste

ved Leo Kamstrup-Olesen


Altergangsgudstjeneste

Hver tirsdag kl. 17 i Sundby Kirke har vi nu altergangsgudstjeneste.

Hvis det overhovedet er muligt for mig, prøver jeg

at komme til den. Hvorfor det? Det er en meget kort

tjeneste. En læsning, en udlægning af denne. Bøn.

Knælen ved altret. Præstens hånd bliver lagt på mit

hoved. ”Så tilsiger jeg dig alle dine synderes nådige

forladelse i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.” Kort tid efter altergang og den favnende velsignelse.

Det som adskiller denne gudstjeneste fra dem, vi kender

bedst, er den personlige syndsforladelse.

For mig betyder den et lethed, en glæde. Som om

højhuse vælter ned af mine skuldre. Er det ikke en

overdrivelse? Og for den måske nysgerrige læser, skal

jeg indrømme, at jeg ikke er dømt ved nogen verdslig

domstol for noget kriminelt. Eller ej har begået det i

det skjulte.

Men det ufattelige er, at Guds kærlighed til os er så

stor, at når vi i bønnen inden syndsforladelsen erkender,

at vi er små, forvildede mennesker, som gang på

gang ikke gør det gode, vi vil, men det onde vi ikke

vil, forlader han os ikke alene vore synder, men elsker

os.

Når mørket, tvivlen, sorgen og håbløsheden tager

kvælertag på os, er det en bundløs brønd af tilgivelse

og kærlighed. Vi formår ikke at elske vores fjender.

Der er uendelig meget, vi ikke formår.

Men Gud elsker os og forlader os vore synder.

Derfor er det for mig, som om solen skinner, når jeg

går ud af Sundby Kirke lidt over 17.30 om tirsdagen,

selv om det er grå vinterregn, jeg kommer ud i, og

selv om jeg ved , at jeg ikke er værdig til Hans kærlighed.

Charlotte Strandgaard

Konfirmationer i 2008

Fra den 4. - 18. juni er det tid at melde dit barn til

konfirmationsforberedelse, hvis I er bosiddende i

Sundby sogn, ønsker konfirmation 2008 og dit barn

skal begynde i 7. klasse efter sommerferien.

Der holdes konfirmation den 6. april 2008 ved

Peter Konggaard og den 27. april 2008 ved Birgitte

Kallesøe.

I skal henvende jer i træffetiden hos den præst, I

ønsker konfirmation hos, medbringende dåbs-/navneattest.

Undervisningen begynder i eftersommeren

2007. Hos Peter Konggaard foregår den om mandagen

kl. 14-15.30 og hos Birgitte Kallesøe om torsdagen kl.

14-15.30.

Konfirmationer i 2009

Konfirmationerne holdes i 2009 den 5. april ved Leo

Kamstrup-Olesen og 19. april ved Birgitte Kallesøe.


Koncerter i marts,

april og maj

Onsdag den 14. marts kl. 19.30:

Koncert i kirken

Medvirkende: Elisabeth Zeuthen Schneider - barok-

violin og Tom Ernst - orgel.

Værker af Johann Sebastian Bach.

Elisabeth Zeuthen Schneider har en stor karriere både

som solist og orkestermusiker. Hun har været 2. koncertmester

i Det Kgl. Kapel og Radiosymfoniorkestret.

I dag kombinerer hun sin solistiske karriere med undervisning

ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,

hvor hun er ansat som docent.

Om violinen: For omkring 50 år siden rejste violinisten

Emil Telmanyi Danmark rundt og spillede Bachs

soloværker på sin Hieronimus Amati violin fra 1627.

Telmanyi, der var kommet hertil fra Ungarn, var en

fremragende musiker Han var i en periode gift med

Carl Nielsens datter. I dag er denne fantastiske violin i

Elisabeth Zeuthen Schneiders hænder.

Tirsdag den 27. marts kl. 15.00:

Fællesang i menighedshuset

Vi synger påskens salmer. Ved flyglet: Tom Ernst.

Søndag den 1. april kl. 16.00:

Passionskoncert i kirken

Medvirkende: Cille Buch - sopran, Ida Bendix - mezzosopran

og Tom Ernst - orgel

Værker: Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater samt

arier og orgelværker af bl. a. Johann Sebastian Bach.

Sopranen Cille Buch studerer hos Åsa Bäverstam Det

Kgl.Danske Musikkonservatorium. Hun har endvidere

studeret hos Margaret Price, Inga Nielsen, Rudolf Jansen

og Martin Isepp. Hun debuterede i 2004 som Barbarina

på Rialto Teatret, og hun har været solist i Mozart’s

Requiem og Carl Nielsen’s Fynsk Forår. Derudover har

hun lavet lied- og kirkekoncerter.

Mezzosopranen Ida Bendix er koncert- og operasanger

samt sangpædagog. Hun er uddannet fra Københavns

Universitet og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Derudover har hun studeret i udlandet, bl. a. hos Anna

Reynolds, og hun har været medlem af Radiokoret. Fra

1985 til 1999 var Ida Bendix ansat ved Deutsche Oper

i Berlin. I dag underviser hun ved Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium sideløbende med en omfattende

koncertvirksomhed.

Langfredag den 6. april kl. 15.00 i kirken:

”Langfredag i ord og toner”

Liturgisk gudstjeneste ved Peter Konggaard.

Medvirkende: Sundby Kirkes kor, John Ehde - cello og

Tom Ernst - orgel.

Onsdag den 30. maj kl. 19.30 i menighedshuset:

”Fest og farver” giver musikalsk og scenisk underholdning

Medvirkende: Kathe Petersen, Kurt Dahl og Preben

Erichsen - sang og Svend Hjartbo - klaver. Instruktør:

Bo Lamberth.

Fri entré til samtlige arrangementer.


Arrangementer

Eftermiddagsmøder

Tirsdag d. 13. marts kl. 15:

Med Vorherre i biografen.

Tidligere højskoleforstander ved Grundtvigs Højskole

i Hillerød, Erling Christiansen, illustrerer ved hjælp af

en række klip fra moderne spillefilm, hvad kristendom

og religiøsitet er.

Hyggemøde tirsdag 27 marts kl. 15.00

Ved Lene Moth

Vi synger påskens sange og salmer

Accompagneret af Tom Ernst

Tirsdag d. 17. april kl. 15:

Birgitte Kallesøe fortæller om sin rejse til Burma - et

af verdens mest lukkede lande.

Vil du med i skoven?

Søndag d. 13. maj kører vi efter gudstjenesten og en

hurtig mad til Jægerspris slot.

Else Berlyng, der er vokset op der, vil på turen derop

fortælle om, hvordan det var at være børnehjemsbarn

for 70 år siden.

Når vi har set slottet, kører vi til Kalvøen, hvor vi

spiser middag.

Pris: voksne: 100 kr. Børn under 12: 25 kr.

Billetter kan købes på kirkekontoret frem til torsdag d.

10. maj.

Birgitte Kallesøe

Sommertræf

Det årlige sommertræf i præstegården holdes i år

tirsdag den 5. juni.

Vi glæder os til at se så mange som muligt af menigheden

til gudstjeneste i kirken kl. 19.00 ved Leo Kamstrup-Olesen,

og det efterfølgende samvær med kaffe,

te og hjemmebagt kage i præstegården, og såfremt

vejret tillader det, et kik på haven.

Ruth og Leo Kamstrup-Olesen

Menighedsrådsmøder

Onsdag 11. april kl. 19

Tirsdag 22. maj kl. 19

Møderne er offentlige og foregår i menighedshusets

sal. Dagsordenen kan i ugen inden mødet ses på kirkens

kontor.

Hyggemødet 23. januar 2007

På hyggemødet 23. januar 2007 havde vi den gode oplevelse,

at natkirkepræst Poul Erik Bechmann fortalte

os om den svenske salmedigter Kina Sandell, og vi

sang nogle af hendes salmer. En god eftermiddag. Tak.

Lene Moth


Natkirken 11. marts, 15. april og 13. maj

Poul Erik Bechmann, Ellen Gylling fra Nathanaels

Kirke (tidligere gadepræst) og Peter Buch fra Højdevangs

Kirke er aktive i vores natkirke. Alle er velkomne

til en stille andagt, bøn, tænde et lys og en stille

samtale. Vi åbner kl. 20.00 og fortsætter til kl. 22.30.

Lene Moth

Lene Moth Andersen og Poul Erik Bechmann fra

natkirken, sidder klar i våbenhuset til en personlig

samtale om alt mellem himmel og jord.

Hvorfor bør man støtte Sierra

Leoneprojektet i kirkebøssen?

På Amager har vi i længere tid støttet en flygtning fra Sierra

Leone, John Bangura, i hans intense og selvopofrende

arbejde for at ændre de vilkår, der opstod af borgerkrigens

mareridt. Han har følt sig kaldet af Gud til at bruge al sin

tid og sine midler på en vision om et nyt Sierra Leone.

Gennem undervisning af militær, politi og embedsmænd

og landbrugsprojekter i landsbyer, hvor tidliger dødsfjender

arbejder sammen, skaber han Håb for Sierra Leone

Se billeder fra genopbyggelse og fredsarbejde mellem

hær, politi og civilbefolkning som Hope Sierra Leone har

stået for i de sidste godt 5 år på www.dksl.dk eller www.

hopesierraleone.org

Årsmødeindkaldelse

Sundby Sogns Menighedspleje er en selvstændig institution

indenfor det frivillige, folkekirkelige menighedsarbejde,

som udføres fra Sundby Kirke

Der indkaldes hermed til årsmøde i menighedsplejen

onsdag den 14. marts kl. 19 i Sundby sogns menighedshus,

Oliebladsgade 2.

Der gøres opmærksom på, at forslag til årsmødet, herunder

også forslag til bestyrelseskandidater, skal være

formanden i hænde senest onsdag den 28. februar.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab for 2006.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Årsmødet er offentligt. Ethvert folkekirkemedlem i

sognet samt sognebåndsløsere er valgbare og har valgret.

Menighedsplejens vedtægter udleveres på begæring ved

henvendelse på kirkekontoret.

Tak!

Det ligger Sundby Sogns Menighedspleje stærkt på

sinde at overbringe vor tak til alle, der i det forløbne

år har støttet arbejdet - herunder også de anonyme givere,

som vi ikke på anden måde har kunnet kontakte.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne Peter Konggaard, formand


Kirkelig vejviser for Sundby sogn

og kirke

Fødsel

Anmeldes til kordegnekontoret senest 2 hverdage efter

fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles

forældremyndighed, afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring

sammen med fødselsanmeldelsen. Blanketterne

kan hentes på www.personregistrering.dk. Forældre

født i udlandet bedes vedlægge dokumentation på

deres navn.

Navn

Inden barnet er ½ år skal det have navn. Vejledning

herom gives i forbindelse med anmeldelse af fødslen.

Dåb

Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en

af præsterne. Der er ingen aldersgrænse for at blive

døbt – er man voksen vil der inden være et forberedende

forløb, som man aftaler nærmere med præsten.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelse foregår på 7. klassetrin.

Vielse

Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en af

præsterne.

Dødsfald

Anmeldes til kirkens kontor senest 2 hverdage efter

det er sket. Det kan ske via en bedemand eller direkte

til kontoret. Blanket kan hentes på www.personregistrering.dk

Bisættelse eller begravelse

Aftale om tidspunkt kan træffes direkte med en præst,

eller via kirkens kontor eller en bedemand.

Attester, navneændringer m.v.

Al henvendelse herom kan ske til kirkens kontor. På

www.personregistrering.dk kan man finde diverse

blanketter, der skal bruges. De udleveres også af kontoret.


Adresser m.m.

Provst Leo Kamstrup-Olesen

Frankrigsgade 1, tlf. 3258 5785/2121 4298, E-post: lko@km.dk

Træffes tirsdag-fredag kl. 10-11, torsdag tillige kl. 17-18,

lørdag efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst Peter Konggaard

Ny Mæglergårds Allé 37, 2660 Brøndby Strand, tlf 4353 7560.

Træffes i kirken mandag og tirsdag kl.16-17, onsdag og torsdag

kl. 12-13, tlf. i kirken 3259 7253. Fredag fri.

Sognepræst Birgitte Kallesøe

Gyldenlakvej 20, tlf. 3255 6510, E-post: bika@km.dk

Træffes i kirken mandag-torsdag kl. 10-11 samt onsdag

kl. 16-17, tlf. i kirken 3259 7253. Fredag fri.

Kordegnekontoret, Oliebladsgade 2, tlf. 3259 0902,

fax 3297 8679, E-post: sundby.sogn@km.dk

Åbent mandag-fredag 9-13, onsdag tillige 16-18, lørdag 10-12

samt efter aftale.

Kordegn Hanne Koch, kordegneassistent Trine Parbo Hansen.

1. kirketjener Johnny Rohwedder, tlf. 4016 0334. Fri mandag.

2. kirketjener Pernille Wilby, tlf. 4016 0338. Fri fredag.

Organist Tom Ernst, tlf. 2422 0942

E-post: tom_ernst@hotmail.com. Fri mandag.

Menighedsrådet, formand: Rolf Kallesøe, Gyldenlakvej 20,

tlf. 3255 6510, E-post: rk@ens.dk

Kirkeværge Svend-Erik Fangel Pedersen, tlf. 3251 5294.

SUNDBY SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Formand: Peter Konggaard

KFUM og KFUK i Sundbyerne

Oliebladsgade 7, tlf. 3259 0023

E-post: info@amager.kfum-kfuk.dk

KIRKEN PÅ NETTET

Besøg kirkens hjemmeside på: www.sundbykirke.dk

Præsternes distrikter

Området øst for Amagerbrogade betjenes af provst Leo

Kamstrup-Olesen. Vest for Amagerbrogade går grænsen midt i

Kurlandsgade og Brydes Allé. Området nord for denne grænse

betjenes af pastor Peter Konggaard og syd for af pastor Birgitte

Kallesøe.

Sognets arbejdsgrene

Tirsdagsmøder Leder: Birgitte Kallesøe.

Nørkleklubben Hver onsdag kl. 10-12. Leder: Birthe Krogh

Claussen, Kastrupvej 158A, st. tv., 3259 9627.

Sundby Sogns Integrerede Børneinstitution Oliebladsgade 9,

tlf. 3258 5201. Leder: Käte Dorph Andersen

Sundby Menighedsfritidshjem Oliebladsgade 9,

tlf. 3258 6338. Leder: Tonny Skriverbank Møller.

Plejecentret Øselsgården Øselsgade 10, tlf. 3257 2797.

Forstander: Birgitte Jensen.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede, der bor i sognet, og som ikke selv

kan klare at komme til kirken, kan blive kørt gratis til gudstjenester

og sognearrangementer. De skal blot ringe til kordegnekontoret

i åbningstiden. Bemærk venligst, at det ikke er nok at

lægge besked på telefonsvareren.

Sidste frist for stof til næste nummer er ultimo april.

Udgivet af menighedsrådet. Redaktør Inger Michelsen.

Layout og tryk: Agnete-Grafik ApS, København S.

Fotos: Johnny Rohwedder og Peter Konggaard.

More magazines by this user
Similar magazines