Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

1 Indledning

1.1 Baggrund

Rundkørsler er udviklet op gennem det 20. århundrede som et alternativ til

vigepligtskrydset; i begyndelsen mest som et britisk fænomen, men efterhånden

også i resten af Europa, herunder Danmark (Brown 1995). Omkring

1960 da biltrafikmængden begyndte at stige i Danmark, kom rundkørslen i

miskredit fordi den blev betragtet som pladskrævende og ineffektiv til at

afvikle store trafikmængder. Dette sidste skyldtes højrevigepligten som betød

at rundkørslerne ved store trafikmængder låstes af indkommende bilister.

Højrevigepligten blev i Danmark ændret i 1976, og det viste sig senere

at rundkørsler ved indkørendes ubetingede vigepligt har en væsentligt

større kapacitet end vigepligtskryds. Dette fordi der ikke forekommer

krydsende og venstresvingende trafik i rundkørslen (Elvik og Vaa 2004).

Etablering af rundkørsler medfører at trafikanternes hastighed sættes ned.

Dette gælder naturligvis specielt for primærretningen hvor trafikken ellers

har prioritet. Ventetiden i krydset bliver ved anlæggelse af en rundkørsel

fordelt på begge kørselsretninger i stedet for udelukkende på den ikkeprioriterede

retning (Jørgensen 1991). Derfor egner rundkørsler sig især til

kryds med en betydelig trafikmængde fra den sekundære retning. Den samlede

ventetidsreduktion ved anlæggelse af en rundkørsel afhænger af trafikkens

sammensætning og variationerne i trafikmængderne over døgnet.

Etablering af rundkørsler har taget fart op gennem 1990’erne og her i det

nye årtusinde. Dette gælder både i Europa (for eksempel Danmark: Jørgensen

og Jørgensen 1994, Holland: Schoon og van Minnen 1994, Schweiz:

Huber 1995, Storbritanien: Brown 1995, Finland: Räsänen og Summala

2000, Sverige: Brüde og Larsson 2000, Frankrig: Guichet, pers. kom.) og i

USA, selvom udviklingen i USA er sat i gang senere end i Europa (Flannery

2001, Perseaud m.fl. 2001). I Danmark etableres rundkørsler i store antal

både på det kommunale og det statslige vejnet. Dette har overordnet to årsager:

Kapacitetsforøgelse og øget sikkerhed.

1.2 Rundkørsler og trafiksikkerhed

Rundkørsler øger trafiksikkerheden. Jørgensen og Jørgensen (2002) sammenligner

frekvensen af politiregistrerede personskadeuheld i danske

rundkørsler i perioden 1991-1996 med perioden 1985-1990. Heraf fremgår

det tydeligt at frekvensen af personskadeuheld er faldet kraftigt. Det fremgår

også at faldet især er kommet bilisterne til gode, mens cyklisterne ikke

1

More magazines by this user
Similar magazines