Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

8

udelukkede observationer i Uden2. Observationerne fandt sted i juni

2003, fortrinsvis i morgenmyldretiden (kl. 7.30-9.00).

Det kritiske interval er det gennemsnitlige tidsinterval mellem bilerne i

primærstrømmen, der netop er langt nok til, at trafikanterne i sekundærstrømmen

accepterer at krydse primærstrømmen (Lahrmann og Leleur

1997) – i dette tilfælde køre fra tilfarten og ind i rundkørslen. Den præcise

målemetode er beskrevet i Trinderup (2003). Det kritiske interval blev betragtet

som et mål for forsigtighed for indkørende bilister i forskellige situationer,

nemlig a) indkørende bilist/cirkulerende bil, b) indkørende bilist/cirkulerende

cyklist, c) indkørende bilist/samtidigt cirkulerende bilist

og cyklist (Herslund og Jørgensen 2003). Det kritiske interval blev beregnet

som summen af andelen af forkastede intervaller i klasseintervaller på ét

sekund (jf. Aagaard 1995, Herslund og Jørgensen 2002 og Trinderup

2003).

Til at perspektivere resultaterne er brugt data fra en parallel undersøgelse

af cyklist-bilistkonfliktsituationer i en rundkørsel med cykelanlæg. Undersøgelsen

er udført nøjagtig som denne, og data er derfor sammenlignelige.

Rundkørslen er beliggende i Frederiksværk, og data er venligst stillet til

rådighed af prof. emer. N.O.Jørgensen og er publiceret i Herslund og Jørgensen

(2002). Resultaterne herfra er udelukkende brugt til at perspektivere

målingerne af det kritiske interval i denne undersøgelse.

2.3 Resultater

Indkørende bilister havde i alle tre rundkørsler et signifikant større kritisk

interval over for cirkulerende biler end over for cirkulerende cyklister (tabel

2) (Z-test for hver rundkørsel for sig – efter anbefaling af Aagaard

(1995), P

More magazines by this user
Similar magazines