Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

ligere erfaring med involvering i færdselsuheld (Barnett og Breakwell

2001).

En række forskellige teorier vedrørende sammenhængen mellem trafikal

adfærd og oplevet risiko har været benyttet inden for trafiksikkerhedsområdet

siden 1970’erne. Baseret på Englund m.fl. (1998) kan heraf nævnes:

Risikohomøostaseteorien (Wilde 1988), Nulrisikoteorien (Näätänen og

Summala 1976), Risikoundgåelsesteorien (Fuller 1984). Denne undersøgelse

tager udgangspunkt i en teori udarbejdet af Sjöberg (1998, 2000a,

2000b, 2003) – en teori der i de senere år har opnået stigende anvendelse i

forbindelse med trafiksikkerhedsrelaterede problemstillinger (se for eksempel

Amundsen og Bjørnskau 2003).

Ifølge Sjöberg består oplevet risiko af en kognitiv og en emotionel komponent.

Den kognitive komponent afspejler en persons subjektive vurdering

af risiko, f.eks. risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld. Den emotionelle

komponent afspejler en persons subjektive oplevelse af usikkerhed,

frygt og uro og dermed hvor bekymret en person er f.eks. for at blive

involveret i et færdselsuheld Begge komponenter vedrører både opfattelsen

af den generelle risiko og den individuelle risiko i forskellige situationer.

Undersøgelser har vist at der er en positiv, men svag sammenhæng mellem

den kognitive og emotionelle komponent af oplevet risiko. Vurderes risikoen

at være meget stor, vil der typisk også være en vis bekymring. Men stor

oplevelse af risiko fører ikke i alle tilfælde til stor bekymring. En person

kan således godt vurdere at risikoen er stor uden at være særlig bekymret

og omvendt.

Både den kognitive og den emotionelle komponent indgik i denne undersøgelse.

Den kognitive komponent blev undersøgt via cyklisternes vurdering

af hvor stor risikoen var for at en cyklist ville blive involveret i et færdselsuheld

i den rundkørsel de blev interviewet i, dels generelt og dels i specifikke

trafikale situationer. Den emotionelle komponent blev undersøgt via

cyklisternes oplevelse af hvor farligt det var for dem at cykle i den rundkørsel

som de blev interviewet i. For at sikre at cyklisterne var klar over om

deres svar skulle afspejle deres bekymring for uheld eller deres vurdering

af uheldsrisikoen i forbindelse med de enkelte spørgsmål, blev dette ekspliciteret

af interviewerne.

Ifølge teorien er det vigtigt at skelne mellem den kognitive og den emotionelle

komponent af oplevet risiko fordi der er forskel på i hvor høj grad de

to komponenter påvirker menneskers adfærd. Ifølge teorien er det i særlig

grad den emotionelle komponent der påvirker trafikanters adfærd og/eller

fører til ønske om ændring for eksempel af vejens udformning.

15

More magazines by this user
Similar magazines