Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

3.2 Formål

Undersøgelsens formål var at klarlægge cyklisters oplevelse af risiko i forskellige

situationer i to typer af rundkørsler, nemlig rundkørsler med og

uden cykelanlæg.

Formålet var at afdække i hvilke situationer cyklisterne oplevede at risikoen

for at blive involveret i et færdselsuheld var størst, og hvor farlige de

oplevede at forskellige situationer var. Endvidere var formålet at afdække

om cyklisternes oplevelse af risiko var sammenhængende med rundkørselskarakteristika

samt karakteristika ved den enkelte cyklist. Et tredje

formål var at afdække cyklisternes kendskab til vigepligtsreglerne i rundkørsler.

Undersøgelsens resultater perspektiveres i lyset af den eksisterende

viden om faktisk risiko.

3.3 Data og metode

Indsamling af data foregik ved hjælp af strukturerede interview. Identiske

interviewskemaer blev benyttet i alle rundkørsler dog med undtagelse af et

enkelt spørgsmål (spørgsmål 15, jf. appendiks 2) der blev tilpasset alt efter

forekomst/ikke forekomst af cykelanlæg i den aktuelle rundkørsel.

Alle interview blev gennemført i tidsrummet 7.30–16.30 (jf. tabel 6 for flere

detaljer). Hvert interview varede cirka ti minutter. Interviewene blev

gennemført af et interviewkorps på seks personer. I alt 1.019 interview

indgik i undersøgelsen, heraf 461 i rundkørsler med cykelanlæg og 558 i

rundkørsler uden cykelanlæg. Alle interviewede cyklister var voksne (18 år

eller ældre).

Datamaterialet omfattede data om baggrundsfaktorer, transportvaner, sikkerhedsadfærd,

kendskab til vigepligtsregler, risikooplevelse, uheldsinvolvering

samt ønsker til forbedring af sikkerheden for cyklister i den pågældende

rundkørsel. De specifikke spørgsmål fremgår af appendiks 2.

Interviewerne forsøgte så vidt muligt at standse alle cyklister i alderen 18

år eller ældre. Efter afsluttet interview blev første forbipasserende cyklist

forsøgt standset. Hvis denne ikke standsede, blev den næste forsøgt standset

etc. indtil det lykkedes at standse en cyklist der ønskede at deltage i et

interview. I morgentimerne var der mange cyklister der havde travlt og ikke

ønskede at deltage. Endvidere var der nogle cyklister der cyklede så stærkt

at det ikke kunne lade sig gøre at standse dem.

Der indgik fem rundkørsler i undersøgelsen udvalgt efter følgende kriterier:

16

More magazines by this user
Similar magazines