Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

af mandlige cyklister i alle rundkørsler og i alle aldersgrupper. Der blev interviewet

cyklister i hele aldersspændet i alle rundkørsler.

De interviewede cyklister var vant til at cykle i trafikken, og de kendte den

rundkørsel hvor de blev interviewet, godt. 58 % (N=588) cyklede gennem

rundkørslen fire dage om ugen eller mere, og 84 % (N=852) cyklede der

mindst én gang ugentligt. Der var en tendens til at de yngste cyklister cyklede

flest kilometer, men der var ikke signifikant sammenhæng mellem alder

og antal kørte kilometer (N=1.002, P>0,05). 52 % (N=526) af de interviewede

cyklister var på vej til/fra arbejde eller uddannelse, mens 42 %

(N=424) var på en fritidsrelateret tur.

Kun en mindre del af de interviewede cyklister (N=47,5 %) havde været involveret

i et færdselsuheld som cyklist i en rundkørsel. Andelen der havde

været lige ved at blive involveret i et færdselsuheld som cyklist i en rundkørsel,

var til gengæld stor, nemlig 44 % (N=421). Ingen af de nævnte

uheld/lige-ved-uheld var sket i den rundkørsel hvor cyklisterne blev interviewet.

Rundkørsel Uheld

N %

Lige-ved-uheld

N %

Med 1 7 3 % 105 48 %

Med 2 9 4 % 106 45 %

Uden 1 17 5 % 115 39 %

Uden 2 2 5 % 19 46 %

Uden 3 12 6 % 76 44 %

I alt 47 5 % 421 44 %

Tabel 7. Antal og procentdel af de interviewede cyklister der havde været

eller havde været lige ved at blive involveret i et uheld som cyklist i en

rundkørsel.

I alle fem rundkørsler havde ind- og udkørende bilister vigepligt for cirkulerende

cyklister. Hovedparten af cyklisterne havde en korrekt opfattelse af

disse vigepligtsregler. 3 % (N=28) mente fejlagtigt at cirkulerende cyklister

havde vigepligt for indkørende biltrafik. 9 % (N=95) mente fejlagtigt at cyklisten

havde vigepligt for udkørende biltrafik. Forskellen på hvor mange

der tog fejl af vigepligtreglerne i henholdsvis ind- og udkørselssituationer

var signifikant (N=1.017, P0,05). Til gengæld var der sammenhæng mellem alder og

kendskab til vigepligtsregler i forbindelse med udkørselssituationer. Således

var der flere af de 45-85-årige end af de 18-44-årige der fejlagtigt

19

More magazines by this user
Similar magazines